Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 28-11-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 27-11-2022
Đặc biệtĐB
67857
Giải nhấtG1
24762
Giải nhìG2
15441
04864
Giải baG3
08271
66428
62919
75365
85787
21002
Giải tưG4
0896
5072
9185
7394
Giải nămG5
3832
8408
2046
5486
7182
2401
Giải sáuG6
695
320
642
Giải bảyG7
42
55
21
80
Ký tự đặc biệtKT
10GB-3GB-6GB-11GB-12GB-15GB
ĐầuĐuôi
02, 8, 1
19
28, 0, 1
32
41, 6, 2, 2
57, 5
62, 4, 5
71, 2
87, 5, 6, 2, 0
96, 4, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 26-11-2022
Đặc biệtĐB
67896
Giải nhấtG1
70731
Giải nhìG2
69176
18124
Giải baG3
27982
04161
91683
18192
79476
78208
Giải tưG4
5183
4837
8723
9821
Giải nămG5
9572
8397
0675
4046
1647
9982
Giải sáuG6
454
824
291
Giải bảyG7
83
44
66
03
Ký tự đặc biệtKT
6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC
ĐầuĐuôi
08, 3
1 
24, 3, 1, 4
31, 7
46, 7, 4
54
61, 6
76, 6, 2, 5
82, 3, 3, 2, 3
96, 2, 7, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 25-11-2022
Đặc biệtĐB
36819
Giải nhấtG1
77300
Giải nhìG2
94639
60023
Giải baG3
65992
78939
86794
32055
87711
60182
Giải tưG4
2846
6365
7000
8638
Giải nămG5
5530
0550
4271
9426
9812
8324
Giải sáuG6
268
190
185
Giải bảyG7
96
56
66
83
Ký tự đặc biệtKT
2GD-12GD-5GD-6GD-15GD-11GD
ĐầuĐuôi
00, 0
19, 1, 2
23, 6, 4
39, 9, 8, 0
46
55, 0, 6
65, 8, 6
71
82, 5, 3
92, 4, 0, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 24-11-2022
Đặc biệtĐB
75996
Giải nhấtG1
04902
Giải nhìG2
25318
92214
Giải baG3
52253
61070
38643
84891
18913
13077
Giải tưG4
6533
5487
5262
6897
Giải nămG5
0336
4573
1078
5865
1877
6361
Giải sáuG6
858
380
829
Giải bảyG7
07
87
48
81
Ký tự đặc biệtKT
3GE-1GE-11GE-2GE-8GE-18GE-7GE-17GE
ĐầuĐuôi
02, 7
18, 4, 3
29
33, 6
43, 8
53, 8
62, 5, 1
70, 7, 3, 8, 7
87, 0, 7, 1
96, 1, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-11-2022
Đặc biệtĐB
47779
Giải nhấtG1
09473
Giải nhìG2
42006
45431
Giải baG3
31134
17715
99814
97168
20064
33491
Giải tưG4
2355
6851
3041
5929
Giải nămG5
1848
3824
2063
8535
2813
2684
Giải sáuG6
378
794
832
Giải bảyG7
75
68
73
03
Ký tự đặc biệtKT
4GF-6GF-14GF-7GF-11GF-8GF
ĐầuĐuôi
06, 3
15, 4, 3
29, 4
31, 4, 5, 2
41, 8
55, 1
68, 4, 3, 8
79, 3, 8, 5, 3
84
91, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 22-11-2022
Đặc biệtĐB
30529
Giải nhấtG1
00774
Giải nhìG2
71339
87590
Giải baG3
94856
44576
54746
62290
56551
40367
Giải tưG4
5453
6915
0626
5872
Giải nămG5
0190
8930
5221
2743
9398
0212
Giải sáuG6
212
976
516
Giải bảyG7
50
13
41
49
Ký tự đặc biệtKT
4GH-13GH-5GH-8GH-14GH-10GH
ĐầuĐuôi
0 
15, 2, 2, 6, 3
29, 6, 1
39, 0
46, 3, 1, 9
56, 1, 3, 0
67
74, 6, 2, 6
8 
90, 0, 0, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 21-11-2022
Đặc biệtĐB
52091
Giải nhấtG1
32734
Giải nhìG2
23946
43525
Giải baG3
86711
73926
59382
58525
08199
09891
Giải tưG4
7508
4247
6600
5785
Giải nămG5
7051
9777
2130
6304
7143
3659
Giải sáuG6
753
767
938
Giải bảyG7
96
25
69
47
Ký tự đặc biệtKT
5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK
ĐầuĐuôi
08, 0, 4
11
25, 6, 5, 5
34, 0, 8
46, 7, 3, 7
51, 9, 3
67, 9
77
82, 5
91, 9, 1, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 20-11-2022
Đặc biệtĐB
80770
Giải nhấtG1
74803
Giải nhìG2
88570
42720
Giải baG3
53876
08026
67336
03704
43408
16903
Giải tưG4
2018
8532
3564
2072
Giải nămG5
8409
7739
0074
9074
0573
6822
Giải sáuG6
820
944
037
Giải bảyG7
52
33
61
24
Ký tự đặc biệtKT
3GL-13GL-1GL-12GL-4GL-6GL
ĐầuĐuôi
03, 4, 8, 3, 9
18
20, 6, 2, 0, 4
36, 2, 9, 7, 3
44
52
64, 1
70, 0, 6, 2, 4, 4, 3
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 19-11-2022
Đặc biệtĐB
66534
Giải nhấtG1
56931
Giải nhìG2
14753
52934
Giải baG3
50362
71673
07004
46603
14867
67353
Giải tưG4
2669
3510
5939
0452
Giải nămG5
7103
3066
7100
3883
3329
8520
Giải sáuG6
876
769
784
Giải bảyG7
04
50
54
98
Ký tự đặc biệtKT
11GM-3GM-13GM-9GM-12GM-6GM
ĐầuĐuôi
04, 3, 3, 0, 4
10
29, 0
34, 1, 4, 9
4 
53, 3, 2, 0, 4
62, 7, 9, 6, 9
73, 6
83, 4
98
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 18-11-2022
Đặc biệtĐB
32592
Giải nhấtG1
64258
Giải nhìG2
75381
94816
Giải baG3
00970
60920
56970
50040
80887
68639
Giải tưG4
3223
8450
4979
5322
Giải nămG5
9176
3207
7231
1657
8080
5058
Giải sáuG6
353
184
451
Giải bảyG7
43
12
84
07
Ký tự đặc biệtKT
13GN-6GN-4GN-11GN-14GN-2GN
ĐầuĐuôi
07, 7
16, 2
20, 3, 2
39, 1
40, 3
58, 0, 7, 8, 3, 1
6 
70, 0, 9, 6
81, 7, 0, 4, 4
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 17-11-2022
Đặc biệtĐB
05776
Giải nhấtG1
49100
Giải nhìG2
70349
63260
Giải baG3
03748
53195
55751
50581
47510
45326
Giải tưG4
7831
5315
1200
5855
Giải nămG5
6879
2316
2395
2324
0407
8819
Giải sáuG6
108
898
166
Giải bảyG7
97
50
75
99
Ký tự đặc biệtKT
9GP-1GP-4GP-2GP-10GP-8GP
ĐầuĐuôi
00, 0, 7, 8
10, 5, 6, 9
26, 4
31
49, 8
51, 5, 0
60, 6
76, 9, 5
81
95, 5, 8, 7, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 16-11-2022
Đặc biệtĐB
50578
Giải nhấtG1
44533
Giải nhìG2
51589
19352
Giải baG3
36731
00455
82986
67951
88182
08371
Giải tưG4
7155
6673
4983
4003
Giải nămG5
1039
7182
0280
4445
6725
1225
Giải sáuG6
031
657
500
Giải bảyG7
94
53
70
58
Ký tự đặc biệtKT
1GQ-6GQ-14GQ-11GQ-10GQ-3GQ
ĐầuĐuôi
03, 0
1 
25, 5
33, 1, 9, 1
45
52, 5, 1, 5, 7, 3, 8
6 
78, 1, 3, 0
89, 6, 2, 3, 2, 0
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 15-11-2022
Đặc biệtĐB
91006
Giải nhấtG1
22362
Giải nhìG2
00497
25741
Giải baG3
83780
71776
83219
79310
25559
28409
Giải tưG4
6094
4114
4358
4970
Giải nămG5
2704
2016
1614
0178
3411
3799
Giải sáuG6
574
202
404
Giải bảyG7
02
57
50
82
Ký tự đặc biệtKT
6GS-5GS-9GS-13GS-3GS-1GS
ĐầuĐuôi
06, 9, 4, 2, 4, 2
19, 0, 4, 6, 4, 1
2 
3 
41
59, 8, 7, 0
62
76, 0, 8, 4
80, 2
97, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 14-11-2022
Đặc biệtĐB
12834
Giải nhấtG1
95078
Giải nhìG2
64989
79753
Giải baG3
09206
10621
79349
82053
44176
51792
Giải tưG4
6421
8306
4577
6605
Giải nămG5
4788
8183
3490
4452
9313
4353
Giải sáuG6
814
440
471
Giải bảyG7
56
67
31
42
Ký tự đặc biệtKT
2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT
ĐầuĐuôi
06, 6, 5
13, 4
21, 1
34, 1
49, 0, 2
53, 3, 2, 3, 6
67
78, 6, 7, 1
89, 8, 3
92, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 13-11-2022
Đặc biệtĐB
96305
Giải nhấtG1
67959
Giải nhìG2
20646
33331
Giải baG3
93051
86138
60171
34010
77612
40721
Giải tưG4
7922
7402
4996
9753
Giải nămG5
9028
0798
6142
5181
3005
0430
Giải sáuG6
913
266
605
Giải bảyG7
20
21
36
01
Ký tự đặc biệtKT
10GU-13GU-1GU-8GU-4GU-5GU
ĐầuĐuôi
05, 2, 5, 5, 1
10, 2, 3
21, 2, 8, 0, 1
31, 8, 0, 6
46, 2
59, 1, 3
66
71
81
96, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 12-11-2022
Đặc biệtĐB
78611
Giải nhấtG1
11566
Giải nhìG2
68739
54972
Giải baG3
63820
44793
97595
72343
76328
33810
Giải tưG4
1422
0776
2262
7727
Giải nămG5
1365
6036
4279
6699
2617
9526
Giải sáuG6
807
235
100
Giải bảyG7
61
73
32
91
Ký tự đặc biệtKT
11GX-7GX-4GX-10GX-5GX-13GX
ĐầuĐuôi
07, 0
11, 0, 7
20, 8, 2, 7, 6
39, 6, 5, 2
43
5 
66, 2, 5, 1
72, 6, 9, 3
8 
93, 5, 9, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 11-11-2022
Đặc biệtĐB
81736
Giải nhấtG1
23276
Giải nhìG2
53754
98359
Giải baG3
17284
59613
66887
69623
90479
15921
Giải tưG4
1913
9442
8514
1457
Giải nămG5
3561
5865
5275
6154
6603
9713
Giải sáuG6
570
440
936
Giải bảyG7
08
89
92
12
Ký tự đặc biệtKT
15GY-9GY-8GY-10GY-2GY-11GY
ĐầuĐuôi
03, 8
13, 3, 4, 3, 2
23, 1
36, 6
42, 0
54, 9, 7, 4
61, 5
76, 9, 5, 0
84, 7, 9
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 10-11-2022
Đặc biệtĐB
71610
Giải nhấtG1
89551
Giải nhìG2
25825
57592
Giải baG3
04061
27766
63457
55406
80996
71332
Giải tưG4
4220
8664
4267
0323
Giải nămG5
1489
4707
5990
1175
9767
6607
Giải sáuG6
536
385
828
Giải bảyG7
32
64
98
25
Ký tự đặc biệtKT
4GZ-1GZ-3GZ-8GZ-2GZ-11GZ
ĐầuĐuôi
06, 7, 7
10
25, 0, 3, 8, 5
32, 6, 2
4 
51, 7
61, 6, 4, 7, 7, 4
75
89, 5
92, 6, 0, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 09-11-2022
Đặc biệtĐB
57765
Giải nhấtG1
69270
Giải nhìG2
33523
02685
Giải baG3
84523
77290
28378
00860
06188
76005
Giải tưG4
0445
9065
6142
8859
Giải nămG5
8856
4721
1409
3307
7321
9251
Giải sáuG6
866
778
530
Giải bảyG7
17
42
90
34
Ký tự đặc biệtKT
9FA-13FA-3FA-2FA-11FA-12FA
ĐầuĐuôi
05, 9, 7
17
23, 3, 1, 1
30, 4
45, 2, 2
59, 6, 1
65, 0, 5, 6
70, 8, 8
85, 8
90, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 08-11-2022
Đặc biệtĐB
66130
Giải nhấtG1
31344
Giải nhìG2
60841
75083
Giải baG3
20089
91989
55661
28892
04894
38296
Giải tưG4
9750
1119
3274
6424
Giải nămG5
3786
0911
9541
3781
9279
2086
Giải sáuG6
021
974
097
Giải bảyG7
41
97
10
96
Ký tự đặc biệtKT
18FB-13FB-11FB-4FB-6FB-9FB-20FB-12FB
ĐầuĐuôi
0 
19, 1, 0
24, 1
30
44, 1, 1, 1
50
61
74, 9, 4
83, 9, 9, 6, 1, 6
92, 4, 6, 7, 7, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 07-11-2022
Đặc biệtĐB
04067
Giải nhấtG1
62344
Giải nhìG2
20660
34924
Giải baG3
29262
94654
83140
81635
61321
07328
Giải tưG4
5040
9608
2848
8618
Giải nămG5
6534
5000
0270
1134
8572
5462
Giải sáuG6
105
829
074
Giải bảyG7
41
25
57
17
Ký tự đặc biệtKT
3FC-8FC-7FC-4FC-5FC-6FC
ĐầuĐuôi
08, 0, 5
18, 7
24, 1, 8, 9, 5
35, 4, 4
44, 0, 0, 8, 1
54, 7
67, 0, 2, 2
70, 2, 4
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 06-11-2022
Đặc biệtĐB
77471
Giải nhấtG1
19152
Giải nhìG2
97536
23750
Giải baG3
96328
05336
86498
22305
92542
92511
Giải tưG4
1202
4265
3726
6791
Giải nămG5
9261
8406
8891
8795
0587
6651
Giải sáuG6
733
915
460
Giải bảyG7
50
36
64
96
Ký tự đặc biệtKT
9FD-10FD-11FD-1FD-2FD-12FD
ĐầuĐuôi
05, 2, 6
11, 5
28, 6
36, 6, 3, 6
42
52, 0, 1, 0
65, 1, 0, 4
71
87
98, 1, 1, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 05-11-2022
Đặc biệtĐB
33487
Giải nhấtG1
75857
Giải nhìG2
17413
62882
Giải baG3
60654
00964
04680
40383
52970
40634
Giải tưG4
1478
3136
3882
8583
Giải nămG5
0121
9159
0427
7098
1576
4487
Giải sáuG6
504
833
059
Giải bảyG7
22
96
21
03
Ký tự đặc biệtKT
9FE-7FE-13FE-6FE-14FE-1FE
ĐầuĐuôi
04, 3
13
21, 7, 2, 1
34, 6, 3
4 
57, 4, 9, 9
64
70, 8, 6
87, 2, 0, 3, 2, 3, 7
98, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 04-11-2022
Đặc biệtĐB
75371
Giải nhấtG1
81207
Giải nhìG2
15350
73690
Giải baG3
95923
60377
00576
91314
57428
49409
Giải tưG4
4804
6242
8365
5083
Giải nămG5
5330
3111
6641
5696
3592
5572
Giải sáuG6
743
046
548
Giải bảyG7
48
02
05
42
Ký tự đặc biệtKT
2FG-1FG-10FG-12FG-6FG-13FG
ĐầuĐuôi
07, 9, 4, 2, 5
14, 1
23, 8
30
42, 1, 3, 6, 8, 8, 2
50
65
71, 7, 6, 2
83
90, 6, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 03-11-2022
Đặc biệtĐB
66819
Giải nhấtG1
58970
Giải nhìG2
81233
87337
Giải baG3
67364
85138
96320
49873
10652
89668
Giải tưG4
8394
8830
8457
0320
Giải nămG5
3125
3132
4645
4147
8339
8043
Giải sáuG6
111
430
454
Giải bảyG7
22
57
54
16
Ký tự đặc biệtKT
6FH-9FH-2FH-10FH-5FH-4FH
ĐầuĐuôi
0 
19, 1, 6
20, 0, 5, 2
33, 7, 8, 0, 2, 9, 0
45, 7, 3
52, 7, 4, 7, 4
64, 8
70, 3
8 
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 02-11-2022
Đặc biệtĐB
67246
Giải nhấtG1
84000
Giải nhìG2
91602
49667
Giải baG3
26643
51547
99669
56114
58512
86392
Giải tưG4
4034
7999
8026
7738
Giải nămG5
8540
0020
8411
9998
1978
2542
Giải sáuG6
414
858
490
Giải bảyG7
08
33
36
78
Ký tự đặc biệtKT
14FK-6FK-8FK-7FK-12FK-15FK
ĐầuĐuôi
00, 2, 8
14, 2, 1, 4
26, 0
34, 8, 3, 6
46, 3, 7, 0, 2
58
67, 9
78, 8
8 
92, 9, 8, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 01-11-2022
Đặc biệtĐB
99876
Giải nhấtG1
35394
Giải nhìG2
83301
41034
Giải baG3
78478
01506
61824
21864
19460
97709
Giải tưG4
2523
8243
8504
6873
Giải nămG5
6666
0003
6305
9126
5239
8233
Giải sáuG6
399
774
666
Giải bảyG7
79
76
46
50
Ký tự đặc biệtKT
4FL-7FL-6FL-14FL-11FL-10FL
ĐầuĐuôi
01, 6, 9, 4, 3, 5
1 
24, 3, 6
34, 9, 3
43, 6
50
64, 0, 6, 6
76, 8, 3, 4, 9, 6
8 
94, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 31-10-2022
Đặc biệtĐB
93343
Giải nhấtG1
96968
Giải nhìG2
63142
87662
Giải baG3
64620
94933
91543
43079
18487
83883
Giải tưG4
8316
6968
2547
3315
Giải nămG5
3809
4301
2221
5368
4658
2400
Giải sáuG6
204
340
509
Giải bảyG7
02
31
59
16
Ký tự đặc biệtKT
13FM-9FM-6FM-7FM-4FM-10FM
ĐầuĐuôi
09, 1, 0, 4, 9, 2
16, 5, 6
20, 1
33, 1
43, 2, 3, 7, 0
58, 9
68, 2, 8, 8
79
87, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 30-10-2022
Đặc biệtĐB
05085
Giải nhấtG1
52112
Giải nhìG2
34968
38884
Giải baG3
53704
12738
54587
09805
82578
04521
Giải tưG4
4991
0172
0087
1576
Giải nămG5
2444
2208
4446
9082
9943
0001
Giải sáuG6
786
779
247
Giải bảyG7
47
84
18
95
Ký tự đặc biệtKT
3FN-2FN-8FN-12FN-15FN-1FN
ĐầuĐuôi
04, 5, 8, 1
12, 8
21
38
44, 6, 3, 7, 7
5 
68
78, 2, 6, 9
85, 4, 7, 7, 2, 6, 4
91, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 29-10-2022
Đặc biệtĐB
73887
Giải nhấtG1
76973
Giải nhìG2
36640
82978
Giải baG3
28521
08794
26945
35334
63608
43213
Giải tưG4
3591
9088
7466
0235
Giải nămG5
4544
4577
0501
9448
2360
9207
Giải sáuG6
629
228
382
Giải bảyG7
52
99
02
47
Ký tự đặc biệtKT
7FP-4FP-14FP-5FP-6FP-11FP
ĐầuĐuôi
08, 1, 7, 2
13
21, 9, 8
34, 5
40, 5, 4, 8, 7
52
66, 0
73, 8, 7
87, 8, 2
94, 1, 9