XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (02/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
922293
Giải nhấtG1
64473
Giải nhìG2
46311
Giải baG3
53302
26287
Giải tưG4
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
Giải nămG5
7120
Giải sáuG6
3648
3821
1918
Giải bảyG7
360
Giải támG8
87
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
11
15
18
20
21
22
23
30
34
48
60
66
73
87
87
87
93
ĐầuĐuôi
02
11, 5, 8
23, 2, 0, 1
30, 4
48
5 
66, 0
73
87, 7, 7
93
ĐầuĐuôi
3, 2, 60
1, 21
0, 22
9, 7, 23
34
15
66
8, 8, 87
4, 18
 9

XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (25/06/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
187649
Giải nhấtG1
76674
Giải nhìG2
36389
Giải baG3
80606
46367
Giải tưG4
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
Giải nămG5
6678
Giải sáuG6
3303
7357
0416
Giải bảyG7
310
Giải támG8
76
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
03
04
06
10
16
35
49
57
67
70
74
76
78
89
91
95
98
ĐầuĐuôi
06, 3, 4, 3
16, 0
2 
35
49
57
67
74, 0, 8, 6
89
95, 1, 8
ĐầuĐuôi
7, 10
91
 2
0, 03
7, 04
9, 35
0, 1, 76
6, 57
9, 78
4, 89

XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (18/06/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
156167
Giải nhấtG1
74954
Giải nhìG2
52769
Giải baG3
08560
55737
Giải tưG4
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
Giải nămG5
6521
Giải sáuG6
8506
7431
9707
Giải bảyG7
998
Giải támG8
49
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
06
07
09
09
21
31
36
37
42
49
54
60
67
69
74
85
98
ĐầuĐuôi
06, 9, 9, 6, 7
1 
21
37, 6, 1
42, 9
54
67, 9, 0
74
85
98
ĐầuĐuôi
60
2, 31
42
 3
5, 74
85
3, 0, 06
6, 3, 07
98
6, 0, 0, 49