XSNM - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang (03/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
951718
Giải nhấtG1
96292
Giải nhìG2
63455
Giải baG3
87555
92773
Giải tưG4
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
Giải nămG5
7925
Giải sáuG6
7285
1498
0211
Giải bảyG7
402
Giải támG8
22
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
08
09
11
18
21
22
25
29
55
55
66
73
73
85
92
97
98
ĐầuĐuôi
08, 9, 2
18, 1
29, 1, 5, 2
3 
4 
55, 5
66
73, 3
85
92, 7, 8
ĐầuĐuôi
 0
2, 11
9, 0, 22
7, 73
 4
5, 5, 2, 85
66
97
1, 0, 98
2, 09

XSNM - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang (26/06/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
475269
Giải nhấtG1
25760
Giải nhìG2
42283
Giải baG3
13683
02531
Giải tưG4
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
Giải nămG5
0327
Giải sáuG6
0584
5271
1475
Giải bảyG7
431
Giải támG8
37
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
13
22
25
27
31
31
37
48
52
57
60
69
71
73
75
83
83
84
ĐầuĐuôi
0 
13
25, 2, 7
31, 1, 7
48
52, 7
69, 0
73, 1, 5
83, 3, 4
9 
ĐầuĐuôi
60
3, 7, 31
5, 22
8, 8, 7, 13
84
2, 75
 6
5, 2, 37
48
69

XSNM - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang (19/06/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
355910
Giải nhấtG1
56267
Giải nhìG2
44403
Giải baG3
90769
31689
Giải tưG4
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
Giải nămG5
8115
Giải sáuG6
5415
0924
6454
Giải bảyG7
320
Giải támG8
04
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
03
04
10
15
15
16
20
24
33
48
53
54
55
67
69
80
89
ĐầuĐuôi
03, 1, 4
10, 6, 5, 5
24, 0
33
48
53, 5, 4
67, 9
7 
89, 0
9 
ĐầuĐuôi
1, 8, 20
01
 2
0, 5, 33
2, 5, 04
5, 1, 15
16
67
48
6, 89