Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 06-03-2021 (Thứ Bảy)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 06-03-2021
Đặc biệtĐB
61918
Giải nhấtG1
27134
Giải nhìG2
95645
62513
Giải baG3
32460
87555
92061
61625
14908
00998
Giải tưG4
9946
7782
0527
8668
Giải nămG5
9560
0411
8642
3718
9371
1501
Giải sáuG6
264
940
890
Giải bảyG7
57
47
37
30
Ký tự đặc biệtKT
2YC-8YC-11YC-10YC-14YC-4YC
ĐầuĐuôi
08, 1
18, 3, 1, 8
25, 7
34, 7, 0
45, 6, 2, 0, 7
55, 7
60, 1, 8, 0, 4
71
82
98, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 27-02-2021
Đặc biệtĐB
26313
Giải nhấtG1
85377
Giải nhìG2
05722
96218
Giải baG3
33973
06118
42871
20486
40204
15775
Giải tưG4
9706
2583
3438
4088
Giải nămG5
5982
9727
6391
2386
8266
3383
Giải sáuG6
078
988
279
Giải bảyG7
67
54
42
21
Ký tự đặc biệtKT
2YL-11YL-8YL-1YL-5YL-10YL
ĐầuĐuôi
04, 6
13, 8, 8
22, 7, 1
38
42
54
66, 7
77, 3, 1, 5, 8, 9
86, 3, 8, 2, 6, 3, 8
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 20-02-2021
Đặc biệtĐB
70030
Giải nhấtG1
44389
Giải nhìG2
90433
47790
Giải baG3
16815
76167
85737
26969
17371
21586
Giải tưG4
8614
3339
7682
4643
Giải nămG5
0758
4488
0206
5484
2382
0709
Giải sáuG6
047
209
578
Giải bảyG7
49
47
37
44
Ký tự đặc biệtKT
7YT-8YT-3YT-15YT-12YT-10YT
ĐầuĐuôi
06, 9, 9
15, 4
2 
30, 3, 7, 9, 7
43, 7, 9, 7, 4
58
67, 9
71, 8
89, 6, 2, 8, 4, 2
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 06-02-2021
Đặc biệtĐB
37427
Giải nhấtG1
81178
Giải nhìG2
95907
38690
Giải baG3
18621
12168
88803
67809
18130
22678
Giải tưG4
9919
1306
9509
9899
Giải nămG5
1263
0129
5507
9846
3264
7385
Giải sáuG6
111
924
870
Giải bảyG7
11
39
87
13
Ký tự đặc biệtKT
4XL-1XL-14XL-2XL-5XL-3XL
ĐầuĐuôi
07, 3, 9, 6, 9, 7
19, 1, 1, 3
27, 1, 9, 4
30, 9
46
5 
68, 3, 4
78, 8, 0
85, 7
90, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 30-01-2021
Đặc biệtĐB
71209
Giải nhấtG1
55959
Giải nhìG2
82657
07301
Giải baG3
18623
17282
66088
32910
19654
01902
Giải tưG4
3107
0795
1697
4453
Giải nămG5
6730
0486
4499
3196
8594
1108
Giải sáuG6
120
521
068
Giải bảyG7
40
53
29
16
Ký tự đặc biệtKT
14XT-13XT-15XT-6XT-1XT-4XT
ĐầuĐuôi
09, 1, 2, 7, 8
10, 6
23, 0, 1, 9
30
40
59, 7, 4, 3, 3
68
7 
82, 8, 6
95, 7, 9, 6, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 23-01-2021
Đặc biệtĐB
57860
Giải nhấtG1
70031
Giải nhìG2
56407
68115
Giải baG3
30928
93562
53443
65324
88899
01181
Giải tưG4
3133
6718
0968
4542
Giải nămG5
4768
3530
9114
2694
2311
0920
Giải sáuG6
146
648
511
Giải bảyG7
30
22
81
96
Ký tự đặc biệtKT
4VC-6VC-13VC-3VC-5VC-9VC
ĐầuĐuôi
07
15, 8, 4, 1, 1
28, 4, 0, 2
31, 3, 0, 0
43, 2, 6, 8
5 
60, 2, 8, 8
7 
81, 1
99, 4, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 16-01-2021
Đặc biệtĐB
12046
Giải nhấtG1
58127
Giải nhìG2
13716
13938
Giải baG3
97864
15467
16200
33137
19032
27560
Giải tưG4
4741
9668
7808
4797
Giải nămG5
5608
8792
4534
1448
0349
2861
Giải sáuG6
968
825
724
Giải bảyG7
15
76
85
71
Ký tự đặc biệtKT
13VL-6VL-1VL-11VL-12VL-9VL
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
16, 5
27, 5, 4
38, 7, 2, 4
46, 1, 8, 9
5 
64, 7, 0, 8, 1, 8
76, 1
85
97, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 09-01-2021
Đặc biệtĐB
82064
Giải nhấtG1
08356
Giải nhìG2
61215
80388
Giải baG3
89490
11130
17716
79887
06388
26929
Giải tưG4
2573
9123
3390
3611
Giải nămG5
9538
3684
3274
2415
2095
3665
Giải sáuG6
751
900
277
Giải bảyG7
54
40
02
17
Ký tự đặc biệtKT
15VT-10VT-6VT-4VT-1VT-2VT
ĐầuĐuôi
00, 2
15, 6, 1, 5, 7
29, 3
30, 8
40
56, 1, 4
64, 5
73, 4, 7
88, 7, 8, 4
90, 0, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 02-01-2021
Đặc biệtĐB
20681
Giải nhấtG1
89427
Giải nhìG2
32886
74910
Giải baG3
46106
78936
81595
03204
82919
14732
Giải tưG4
6502
7613
7283
5855
Giải nămG5
3855
0496
1430
4451
4778
9023
Giải sáuG6
567
057
083
Giải bảyG7
68
19
29
12
Ký tự đặc biệtKT
1UC-12UC-11UC-14UC-13UC-4UC
ĐầuĐuôi
06, 4, 2
10, 9, 3, 9, 2
27, 3, 9
36, 2, 0
4 
55, 5, 1, 7
67, 8
78
81, 6, 3, 3
95, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 26-12-2020
Đặc biệtĐB
80287
Giải nhấtG1
96436
Giải nhìG2
12301
64627
Giải baG3
99998
15789
56798
51176
20943
91748
Giải tưG4
5098
8196
2664
2263
Giải nămG5
0732
7173
7149
0911
2174
7286
Giải sáuG6
184
114
729
Giải bảyG7
75
35
36
48
Ký tự đặc biệtKT
5UL-1UL-3UL-9UL-15UL-13UL
ĐầuĐuôi
01
11, 4
27, 9
36, 2, 5, 6
43, 8, 9, 8
5 
64, 3
76, 3, 4, 5
87, 9, 6, 4
98, 8, 8, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 19-12-2020
Đặc biệtĐB
20370
Giải nhấtG1
81636
Giải nhìG2
66257
15846
Giải baG3
37524
65416
17868
43257
54395
25613
Giải tưG4
6029
9061
2837
6131
Giải nămG5
6227
8708
6807
5745
1293
9913
Giải sáuG6
560
924
945
Giải bảyG7
17
77
58
34
Ký tự đặc biệtKT
3UT-13UT-15UT-5UT-4UT-9UT
ĐầuĐuôi
08, 7
16, 3, 3, 7
24, 9, 7, 4
36, 7, 1, 4
46, 5, 5
57, 7, 8
68, 1, 0
70, 7
8 
95, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 12-12-2020
Đặc biệtĐB
09945
Giải nhấtG1
82418
Giải nhìG2
42350
86213
Giải baG3
69986
94720
49505
56499
03826
48935
Giải tưG4
9489
7475
4286
2404
Giải nămG5
0697
1212
2901
5487
1012
4501
Giải sáuG6
956
471
474
Giải bảyG7
18
78
26
29
Ký tự đặc biệtKT
15TC-1TC-13TC-5TC-2TC-10TC
ĐầuĐuôi
05, 4, 1, 1
18, 3, 2, 2, 8
20, 6, 6, 9
35
45
50, 6
6 
75, 1, 4, 8
86, 9, 6, 7
99, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 05-12-2020
Đặc biệtĐB
59405
Giải nhấtG1
42480
Giải nhìG2
09839
36404
Giải baG3
27519
11568
26367
98348
26092
37134
Giải tưG4
8491
3260
9112
2059
Giải nămG5
2737
8555
4724
7999
6396
6143
Giải sáuG6
621
690
571
Giải bảyG7
74
38
01
24
Ký tự đặc biệtKT
8TL-7TL-13TL-12TL-6TL-10TL
ĐầuĐuôi
05, 4, 1
19, 2
24, 1, 4
39, 4, 7, 8
48, 3
59, 5
68, 7, 0
71, 4
80
92, 1, 9, 6, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 28-11-2020
Đặc biệtĐB
10764
Giải nhấtG1
86559
Giải nhìG2
69864
81977
Giải baG3
11944
83033
36855
64616
75784
35909
Giải tưG4
8423
2647
0730
5208
Giải nămG5
5496
5008
5342
5670
1306
3257
Giải sáuG6
067
190
696
Giải bảyG7
11
25
92
99
Ký tự đặc biệtKT
6TU-9TU-14TU-11TU-15TU-12TU
ĐầuĐuôi
09, 8, 8, 6
16, 1
23, 5
33, 0
44, 7, 2
59, 5, 7
64, 4, 7
77, 0
84
96, 0, 6, 2, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 21-11-2020
Đặc biệtĐB
20561
Giải nhấtG1
85947
Giải nhìG2
48885
66191
Giải baG3
05748
78219
93584
59497
08733
52507
Giải tưG4
9079
1245
4453
9948
Giải nămG5
2587
7639
6917
4968
1482
3587
Giải sáuG6
841
334
567
Giải bảyG7
90
17
62
80
Ký tự đặc biệtKT
10SC-5SC-15SC-7SC-13SC-12SC
ĐầuĐuôi
07
19, 7, 7
2 
33, 9, 4
47, 8, 5, 8, 1
53
61, 8, 7, 2
79
85, 4, 7, 2, 7, 0
91, 7, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 14-11-2020
Đặc biệtĐB
28106
Giải nhấtG1
60882
Giải nhìG2
48546
52051
Giải baG3
67840
41822
11315
80448
74422
67267
Giải tưG4
0212
4584
9183
1596
Giải nămG5
4112
8264
5170
6364
1471
4309
Giải sáuG6
677
145
137
Giải bảyG7
76
13
81
04
Ký tự đặc biệtKT
3SL-10SL-11SL-15SL-9SL-12SL
ĐầuĐuôi
06, 9, 4
15, 2, 2, 3
22, 2
37
46, 0, 8, 5
51
67, 4, 4
70, 1, 7, 6
82, 4, 3, 1
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 07-11-2020
Đặc biệtĐB
00356
Giải nhấtG1
90783
Giải nhìG2
40070
72208
Giải baG3
44812
86087
16787
39461
50863
28026
Giải tưG4
4301
6816
0950
5863
Giải nămG5
5195
4744
6439
9143
1488
6832
Giải sáuG6
980
004
758
Giải bảyG7
48
67
89
17
Ký tự đặc biệtKT
14SU-3SU-5SU-7SU-15SU-1SU
ĐầuĐuôi
08, 1, 4
12, 6, 7
26
39, 2
44, 3, 8
56, 0, 8
61, 3, 3, 7
70
83, 7, 7, 8, 0, 9
95
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 31-10-2020
Đặc biệtĐB
92610
Giải nhấtG1
91294
Giải nhìG2
74974
10435
Giải baG3
26331
08013
93633
89006
92061
72342
Giải tưG4
5832
7487
0649
9960
Giải nămG5
2615
2252
8945
2660
5353
5162
Giải sáuG6
688
188
135
Giải bảyG7
49
16
74
48
Ký tự đặc biệtKT
3RC-7RC-2RC-15RC-8RC-5RC
ĐầuĐuôi
06
10, 3, 5, 6
2 
35, 1, 3, 2, 5
42, 9, 5, 9, 8
52, 3
61, 0, 0, 2
74, 4
87, 8, 8
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 24-10-2020
Đặc biệtĐB
43128
Giải nhấtG1
44563
Giải nhìG2
98690
24861
Giải baG3
41626
17147
17306
12257
98561
44455
Giải tưG4
0184
3385
5782
5259
Giải nămG5
4980
9837
6724
7179
5561
7048
Giải sáuG6
992
484
180
Giải bảyG7
71
87
68
09
Ký tự đặc biệtKT
4RL-8RL-2RL-14RL-3RL-5RL
ĐầuĐuôi
06, 9
1 
28, 6, 4
37
47, 8
57, 5, 9
63, 1, 1, 1, 8
79, 1
84, 5, 2, 0, 4, 0, 7
90, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 17-10-2020
Đặc biệtĐB
99469
Giải nhấtG1
18769
Giải nhìG2
94451
50102
Giải baG3
36129
33997
24679
83445
60238
87921
Giải tưG4
3070
8848
0414
7478
Giải nămG5
6518
5938
5335
1300
7211
4133
Giải sáuG6
892
149
201
Giải bảyG7
13
00
09
18
Ký tự đặc biệtKT
6RU-11RU-2RU-3RU-16RU-12RU-20RU-15RU
ĐầuĐuôi
02, 0, 1, 0, 9
14, 8, 1, 3, 8
29, 1
38, 8, 5, 3
45, 8, 9
51
69, 9
79, 0, 8
8 
97, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 10-10-2020
Đặc biệtĐB
52248
Giải nhấtG1
01993
Giải nhìG2
73977
89571
Giải baG3
50225
37259
71443
75177
80919
81001
Giải tưG4
0823
1371
3782
0257
Giải nămG5
9598
3574
2714
1686
1702
1384
Giải sáuG6
666
648
703
Giải bảyG7
83
29
19
72
Ký tự đặc biệtKT
11QC-5QC-9QC-15QC-10QC-1QC
ĐầuĐuôi
01, 2, 3
19, 4, 9
25, 3, 9
3 
48, 3, 8
59, 7
66
77, 1, 7, 1, 4, 2
82, 6, 4, 3
93, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 03-10-2020
Đặc biệtĐB
49797
Giải nhấtG1
35496
Giải nhìG2
91712
19994
Giải baG3
92841
89268
30971
51036
80833
15865
Giải tưG4
0583
0273
4477
4096
Giải nămG5
9181
1943
3206
9862
7280
2797
Giải sáuG6
170
823
952
Giải bảyG7
13
88
30
04
Ký tự đặc biệtKT
4QL-2QL-13QL-7QL
ĐầuĐuôi
06, 4
12, 3
23
36, 3, 0
41, 3
52
68, 5, 2
71, 3, 7, 0
83, 1, 0, 8
97, 6, 4, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 26-09-2020
Đặc biệtĐB
17069
Giải nhấtG1
46324
Giải nhìG2
45753
22997
Giải baG3
77805
36735
81728
84286
64764
49715
Giải tưG4
3988
1685
7168
4074
Giải nămG5
7315
9750
7729
2384
9783
6113
Giải sáuG6
091
083
834
Giải bảyG7
51
22
76
79
Ký tự đặc biệtKT
1QU-8QU-5QU-6QU-12QU-2QU
ĐầuĐuôi
05
15, 5, 3
24, 8, 9, 2
35, 4
4 
53, 0, 1
69, 4, 8
74, 6, 9
86, 8, 5, 4, 3, 3
97, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 19-09-2020
Đặc biệtĐB
54004
Giải nhấtG1
72588
Giải nhìG2
90168
50167
Giải baG3
32779
20782
72573
44493
04989
54543
Giải tưG4
2253
7024
2513
3108
Giải nămG5
1253
7713
8686
2592
2236
7094
Giải sáuG6
586
478
322
Giải bảyG7
95
31
14
68
Ký tự đặc biệtKT
4PC-8PC-2PC-11PC-1PC-14PC
ĐầuĐuôi
04, 8
13, 3, 4
24, 2
36, 1
43
53, 3
68, 7, 8
79, 3, 8
88, 2, 9, 6, 6
93, 2, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 12-09-2020
Đặc biệtĐB
51880
Giải nhấtG1
88005
Giải nhìG2
25771
26029
Giải baG3
34257
84661
38552
36118
32450
49503
Giải tưG4
4932
0114
8251
1821
Giải nămG5
9461
1024
6778
8797
5980
8173
Giải sáuG6
457
287
953
Giải bảyG7
84
04
19
61
Ký tự đặc biệtKT
1PM-2PM-10PM-11PM-13PM-6PM
ĐầuĐuôi
05, 3, 4
18, 4, 9
29, 1, 4
32
4 
57, 2, 0, 1, 7, 3
61, 1, 1
71, 8, 3
80, 0, 7, 4
97
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 05-09-2020
Đặc biệtĐB
52085
Giải nhấtG1
00030
Giải nhìG2
56742
42861
Giải baG3
24524
25873
36114
08961
14219
82341
Giải tưG4
6870
4444
1431
2402
Giải nămG5
8092
9813
1203
4066
5657
3774
Giải sáuG6
199
134
127
Giải bảyG7
70
23
25
00
Ký tự đặc biệtKT
14PV-13PV-1PV-11PV-15PV-5PV
ĐầuĐuôi
02, 3, 0
14, 9, 3
24, 7, 3, 5
30, 1, 4
42, 1, 4
57
61, 1, 6
73, 0, 4, 0
85
92, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 29-08-2020
Đặc biệtĐB
78305
Giải nhấtG1
77359
Giải nhìG2
83190
03283
Giải baG3
02010
16526
69390
05438
02053
90758
Giải tưG4
0951
8254
3730
9665
Giải nămG5
2835
0288
8516
4433
0784
1685
Giải sáuG6
302
103
144
Giải bảyG7
80
28
88
01
Ký tự đặc biệtKT
7ND-3ND-6ND-5ND-9ND-15ND
ĐầuĐuôi
05, 2, 3, 1
10, 6
26, 8
38, 0, 5, 3
44
59, 3, 8, 1, 4
65
7 
83, 8, 4, 5, 0, 8
90, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 22-08-2020
Đặc biệtĐB
81535
Giải nhấtG1
47488
Giải nhìG2
45464
83514
Giải baG3
74514
89336
09735
78389
50940
34795
Giải tưG4
7370
3179
8128
5535
Giải nămG5
6075
6188
1273
5285
6209
9113
Giải sáuG6
148
752
523
Giải bảyG7
08
92
33
34
Ký tự đặc biệtKT
4NP-2NP-8NP-13NP-3NP-6NP
ĐầuĐuôi
09, 8
14, 4, 3
28, 3
35, 6, 5, 5, 3, 4
40, 8
52
64
70, 9, 5, 3
88, 9, 8, 5
95, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 15-08-2020
Đặc biệtĐB
57980
Giải nhấtG1
51783
Giải nhìG2
06908
23742
Giải baG3
37813
74477
14836
48945
91911
33358
Giải tưG4
8923
7729
5457
8805
Giải nămG5
8398
5553
0097
2934
6345
7241
Giải sáuG6
191
129
788
Giải bảyG7
65
61
04
89
Ký tự đặc biệtKT
13NX-9NX-12NX-15NX-7NX-5NX
ĐầuĐuôi
08, 5, 4
13, 1
23, 9, 9
36, 4
42, 5, 5, 1
58, 7, 3
65, 1
77
80, 3, 8, 9
98, 7, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 08-08-2020
Đặc biệtĐB
12958
Giải nhấtG1
48295
Giải nhìG2
79843
42443
Giải baG3
58852
52320
45548
90607
29384
35826
Giải tưG4
1472
0576
9519
7640
Giải nămG5
0847
6786
5104
0575
4558
7938
Giải sáuG6
687
455
377
Giải bảyG7
41
59
88
17
Ký tự đặc biệtKT
14ME-6ME-12ME-15ME-10ME-4ME
ĐầuĐuôi
07, 4
19, 7
20, 6
38
43, 3, 8, 0, 7, 1
58, 2, 8, 5, 9
6 
72, 6, 5, 7
84, 6, 7, 8
95