XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (31/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
*
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ĐầuĐuôi
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (28/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
*
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ĐầuĐuôi
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (24/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
706798
Giải nhấtG1
93782
Giải nhìG2
47912
Giải baG3
13092
84367
Giải tưG4
66591
40880
32024
48184
80635
79732
67431
Giải nămG5
5002
Giải sáuG6
2562
4456
4068
Giải bảyG7
989
Giải támG8
65
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
12
24
31
32
35
56
62
65
67
68
80
82
84
89
91
92
98
ĐầuĐuôi
02
12
24
35, 2, 1
4 
56
67, 2, 8, 5
7 
82, 0, 4, 9
98, 2, 1
ĐầuĐuôi
80
9, 31
8, 1, 9, 3, 0, 62
 3
2, 84
3, 65
56
67
9, 68
89