Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống

500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềTần Số Theo Lượt
38143 ngày (28.60%)163 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.99%)
70142 ngày (28.40%)162 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.08%)
18140 ngày (28.00%)160 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
91140 ngày (28.00%)161 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.00%)
92140 ngày (28.00%)158 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.86%)
64139 ngày (27.80%)155 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.51%)
10138 ngày (27.60%)156 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.04%)
34137 ngày (27.40%)156 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.87%)
40135 ngày (27.00%)157 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.30%)
43135 ngày (27.00%)149 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.37%)
54135 ngày (27.00%)152 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.59%)
13134 ngày (26.80%)153 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.18%)
01133 ngày (26.60%)145 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.02%)
46133 ngày (26.60%)149 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.03%)
60133 ngày (26.60%)154 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.79%)
26132 ngày (26.40%)153 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.91%)
41132 ngày (26.40%)155 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.42%)
96132 ngày (26.40%)145 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.85%)
12130 ngày (26.00%)145 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.54%)
74130 ngày (26.00%)149 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.62%)
95130 ngày (26.00%)145 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.54%)
55129 ngày (25.80%)149 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.50%)
65129 ngày (25.80%)148 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.73%)
58128 ngày (25.60%)140 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.38%)
67128 ngày (25.60%)144 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.50%)
71128 ngày (25.60%)143 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.72%)
31127 ngày (25.40%)141 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.02%)
66127 ngày (25.40%)138 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.66%)
42126 ngày (25.20%)149 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.25%)
53126 ngày (25.20%)141 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.90%)
79126 ngày (25.20%)145 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.08%)
90126 ngày (25.20%)143 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.49%)
04125 ngày (25.00%)142 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.60%)
16125 ngày (25.00%)149 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.20%)
20125 ngày (25.00%)140 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.00%)
48124 ngày (24.80%)150 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.97%)
72124 ngày (24.80%)142 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.52%)
77123 ngày (24.60%)138 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.20%)
50122 ngày (24.40%)141 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.57%)
76122 ngày (24.40%)135 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.66%)
05120 ngày (24.00%)138 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.00%)
08120 ngày (24.00%)134 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.67%)
19120 ngày (24.00%)134 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.67%)
97120 ngày (24.00%)136 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.33%)
25119 ngày (23.80%)131 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.08%)
36119 ngày (23.80%)132 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.92%)
56119 ngày (23.80%)136 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
29118 ngày (23.60%)131 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.02%)
39118 ngày (23.60%)133 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.71%)
57118 ngày (23.60%)136 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.25%)
68118 ngày (23.60%)138 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.95%)
94118 ngày (23.60%)133 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.71%)
17117 ngày (23.40%)133 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.68%)
22117 ngày (23.40%)123 lần (1.1%)1.05 lần/ngày (105.13%)
33117 ngày (23.40%)135 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.38%)
44116 ngày (23.20%)134 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.52%)
99116 ngày (23.20%)130 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.07%)
32115 ngày (23.00%)134 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.52%)
93115 ngày (23.00%)133 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.65%)
51114 ngày (22.80%)123 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.89%)
00113 ngày (22.60%)134 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.58%)
52113 ngày (22.60%)124 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.73%)
62113 ngày (22.60%)133 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.70%)
23112 ngày (22.40%)125 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.61%)
37112 ngày (22.40%)124 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.71%)
84112 ngày (22.40%)129 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.18%)
85112 ngày (22.40%)128 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
06111 ngày (22.20%)119 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.21%)
21111 ngày (22.20%)123 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.81%)
30111 ngày (22.20%)129 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.22%)
35111 ngày (22.20%)129 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.22%)
49111 ngày (22.20%)134 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.72%)
75111 ngày (22.20%)120 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.11%)
07110 ngày (22.00%)130 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.18%)
28110 ngày (22.00%)125 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.64%)
47110 ngày (22.00%)128 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.36%)
63110 ngày (22.00%)120 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.09%)
98110 ngày (22.00%)122 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.91%)
02109 ngày (21.80%)128 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.43%)
11109 ngày (21.80%)124 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.76%)
88109 ngày (21.80%)126 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.60%)
09108 ngày (21.60%)121 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.04%)
15108 ngày (21.60%)131 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (121.30%)
61108 ngày (21.60%)119 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.19%)
83108 ngày (21.60%)119 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.19%)
78107 ngày (21.40%)123 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.95%)
82107 ngày (21.40%)123 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.95%)
89107 ngày (21.40%)119 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.21%)
59106 ngày (21.20%)124 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.98%)
80106 ngày (21.20%)118 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.32%)
03105 ngày (21.00%)115 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.52%)
24105 ngày (21.00%)124 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.10%)
27105 ngày (21.00%)118 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.38%)
14104 ngày (20.80%)118 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.46%)
87104 ngày (20.80%)124 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.23%)
69103 ngày (20.60%)117 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.59%)
7399 ngày (19.80%)110 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.11%)
8198 ngày (19.60%)108 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.20%)
4594 ngày (18.80%)108 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.89%)
8693 ngày (18.60%)110 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.28%)