Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống

500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềTần Số Theo Lượt
18144 ngày (28.80%)163 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.19%)
92143 ngày (28.60%)161 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.59%)
12139 ngày (27.80%)156 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.23%)
71138 ngày (27.60%)157 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.77%)
10137 ngày (27.40%)153 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.68%)
34136 ngày (27.20%)152 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.76%)
13135 ngày (27.00%)153 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.33%)
31135 ngày (27.00%)151 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.85%)
38135 ngày (27.00%)155 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.81%)
76135 ngày (27.00%)152 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.59%)
91135 ngày (27.00%)152 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.59%)
01134 ngày (26.80%)149 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.19%)
46132 ngày (26.40%)149 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.88%)
64132 ngày (26.40%)151 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.39%)
66132 ngày (26.40%)150 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.64%)
70132 ngày (26.40%)152 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.15%)
26130 ngày (26.00%)151 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.15%)
30129 ngày (25.80%)148 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.73%)
41129 ngày (25.80%)146 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.18%)
54129 ngày (25.80%)147 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.95%)
94129 ngày (25.80%)144 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.63%)
43128 ngày (25.60%)143 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.72%)
74128 ngày (25.60%)152 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.75%)
90128 ngày (25.60%)147 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.84%)
20127 ngày (25.40%)141 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.02%)
42127 ngày (25.40%)151 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.90%)
72127 ngày (25.40%)145 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.17%)
65126 ngày (25.20%)143 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.49%)
67126 ngày (25.20%)140 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.11%)
25125 ngày (25.00%)137 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.60%)
40125 ngày (25.00%)147 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.60%)
47125 ngày (25.00%)142 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.60%)
55125 ngày (25.00%)148 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.40%)
60125 ngày (25.00%)143 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.40%)
77124 ngày (24.80%)141 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.71%)
07123 ngày (24.60%)148 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.33%)
95123 ngày (24.60%)139 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.01%)
68122 ngày (24.40%)145 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.85%)
04120 ngày (24.00%)137 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.17%)
05120 ngày (24.00%)141 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.50%)
19120 ngày (24.00%)135 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.50%)
28120 ngày (24.00%)136 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.33%)
48120 ngày (24.00%)142 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.33%)
93120 ngày (24.00%)138 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.00%)
96120 ngày (24.00%)131 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.17%)
22119 ngày (23.80%)127 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (106.72%)
53119 ngày (23.80%)130 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.24%)
61119 ngày (23.80%)131 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.08%)
32118 ngày (23.60%)139 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.80%)
50118 ngày (23.60%)138 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.95%)
79118 ngày (23.60%)135 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.41%)
29117 ngày (23.40%)129 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.26%)
57117 ngày (23.40%)132 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.82%)
08116 ngày (23.20%)123 lần (1.1%)1.06 lần/ngày (106.03%)
23116 ngày (23.20%)133 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.66%)
97116 ngày (23.20%)132 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.79%)
16115 ngày (23.00%)136 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.26%)
58115 ngày (23.00%)123 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (106.96%)
00114 ngày (22.80%)134 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.54%)
11114 ngày (22.80%)132 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.79%)
36114 ngày (22.80%)126 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.53%)
56114 ngày (22.80%)125 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.65%)
99114 ngày (22.80%)128 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.28%)
06113 ngày (22.60%)121 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.08%)
27113 ngày (22.60%)129 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.16%)
33113 ngày (22.60%)129 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.16%)
51113 ngày (22.60%)121 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.08%)
37112 ngày (22.40%)123 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.82%)
52112 ngày (22.40%)121 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.04%)
84112 ngày (22.40%)124 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.71%)
85112 ngày (22.40%)129 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.18%)
15111 ngày (22.20%)134 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.72%)
98111 ngày (22.20%)122 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.91%)
24110 ngày (22.00%)129 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.27%)
59110 ngày (22.00%)125 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.64%)
62110 ngày (22.00%)127 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.45%)
63110 ngày (22.00%)122 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.91%)
14109 ngày (21.80%)119 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.17%)
49109 ngày (21.80%)128 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.43%)
69109 ngày (21.80%)130 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.27%)
03108 ngày (21.60%)121 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.04%)
21108 ngày (21.60%)124 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.81%)
35108 ngày (21.60%)126 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.67%)
39108 ngày (21.60%)123 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.89%)
75108 ngày (21.60%)118 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.26%)
81108 ngày (21.60%)117 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.33%)
83108 ngày (21.60%)120 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.11%)
17107 ngày (21.40%)121 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.08%)
80107 ngày (21.40%)121 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.08%)
88107 ngày (21.40%)129 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.56%)
78106 ngày (21.20%)125 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.92%)
82106 ngày (21.20%)123 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.04%)
87106 ngày (21.20%)125 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.92%)
02105 ngày (21.00%)123 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.14%)
09104 ngày (20.80%)116 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.54%)
44104 ngày (20.80%)126 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (121.15%)
73104 ngày (20.80%)116 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.54%)
89104 ngày (20.80%)119 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.42%)
45101 ngày (20.20%)116 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.85%)
8683 ngày (16.60%)101 lần (1.2%)1.22 lần/ngày (121.69%)