Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống

500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềTần Số Theo Lượt
88153 ngày (30.60%)173 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.07%)
11141 ngày (28.20%)164 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.31%)
38141 ngày (28.20%)165 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.02%)
02136 ngày (27.20%)150 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.29%)
13136 ngày (27.20%)153 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.50%)
06135 ngày (27.00%)149 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.37%)
42135 ngày (27.00%)151 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.85%)
48135 ngày (27.00%)157 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.30%)
64135 ngày (27.00%)152 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.59%)
84133 ngày (26.60%)149 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.03%)
08132 ngày (26.40%)156 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.18%)
33131 ngày (26.20%)151 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.27%)
71131 ngày (26.20%)151 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.27%)
12130 ngày (26.00%)149 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.62%)
68130 ngày (26.00%)151 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.15%)
81130 ngày (26.00%)147 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.08%)
41129 ngày (25.80%)150 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.28%)
94128 ngày (25.60%)146 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.06%)
04127 ngày (25.40%)140 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.24%)
49127 ngày (25.40%)152 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (119.69%)
59127 ngày (25.40%)141 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.02%)
76127 ngày (25.40%)136 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.09%)
95127 ngày (25.40%)140 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.24%)
54126 ngày (25.20%)138 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.52%)
79126 ngày (25.20%)152 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.63%)
80126 ngày (25.20%)146 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.87%)
87126 ngày (25.20%)140 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.11%)
97125 ngày (25.00%)143 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.40%)
10124 ngày (24.80%)143 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.32%)
70124 ngày (24.80%)141 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.71%)
86124 ngày (24.80%)141 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.71%)
89124 ngày (24.80%)140 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.90%)
36123 ngày (24.60%)142 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.45%)
51123 ngày (24.60%)134 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.94%)
93123 ngày (24.60%)146 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.70%)
21122 ngày (24.40%)144 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.03%)
40122 ngày (24.40%)147 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.49%)
83122 ngày (24.40%)134 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.84%)
09121 ngày (24.20%)137 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.22%)
17121 ngày (24.20%)132 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.09%)
19121 ngày (24.20%)136 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.40%)
37120 ngày (24.00%)137 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.17%)
61119 ngày (23.80%)139 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.81%)
75119 ngày (23.80%)134 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.61%)
90119 ngày (23.80%)136 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
92119 ngày (23.80%)136 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
16118 ngày (23.60%)145 lần (1.2%)1.23 lần/ngày (122.88%)
98118 ngày (23.60%)140 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.64%)
25117 ngày (23.40%)129 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.26%)
28117 ngày (23.40%)132 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.82%)
58117 ngày (23.40%)128 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.40%)
82117 ngày (23.40%)135 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.38%)
05116 ngày (23.20%)135 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.38%)
07116 ngày (23.20%)136 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.24%)
39116 ngày (23.20%)133 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.66%)
63116 ngày (23.20%)128 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.34%)
78116 ngày (23.20%)134 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.52%)
99116 ngày (23.20%)127 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.48%)
14115 ngày (23.00%)137 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.13%)
22115 ngày (23.00%)128 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.30%)
35115 ngày (23.00%)126 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.57%)
43115 ngày (23.00%)134 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.52%)
74115 ngày (23.00%)127 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.43%)
77115 ngày (23.00%)133 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.65%)
91115 ngày (23.00%)130 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.04%)
00114 ngày (22.80%)124 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.77%)
57114 ngày (22.80%)126 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.53%)
23113 ngày (22.60%)123 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.85%)
26113 ngày (22.60%)132 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.81%)
46113 ngày (22.60%)124 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.73%)
55113 ngày (22.60%)129 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.16%)
60113 ngày (22.60%)123 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.85%)
67113 ngày (22.60%)127 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.39%)
18112 ngày (22.40%)134 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (119.64%)
56112 ngày (22.40%)122 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.93%)
96112 ngày (22.40%)128 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
01111 ngày (22.20%)133 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (119.82%)
15111 ngày (22.20%)127 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.41%)
29111 ngày (22.20%)129 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.22%)
32111 ngày (22.20%)121 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.01%)
53110 ngày (22.00%)126 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.55%)
62110 ngày (22.00%)125 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.64%)
85110 ngày (22.00%)125 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.64%)
47109 ngày (21.80%)128 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.43%)
66109 ngày (21.80%)121 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.01%)
30108 ngày (21.60%)122 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.96%)
20107 ngày (21.40%)122 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.02%)
24106 ngày (21.20%)120 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.21%)
31106 ngày (21.20%)115 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.49%)
44106 ngày (21.20%)119 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.26%)
52106 ngày (21.20%)124 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.98%)
65106 ngày (21.20%)113 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (106.60%)
72106 ngày (21.20%)120 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.21%)
03105 ngày (21.00%)117 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.43%)
34105 ngày (21.00%)118 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.38%)
69105 ngày (21.00%)124 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.10%)
50104 ngày (20.80%)112 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.69%)
45103 ngày (20.60%)121 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.48%)
2798 ngày (19.60%)111 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.27%)
7392 ngày (18.40%)107 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.30%)