Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống

500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềTần Số Theo Lượt
88149 ngày (29.80%)166 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.41%)
02141 ngày (28.20%)155 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.93%)
11136 ngày (27.20%)156 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.71%)
71136 ngày (27.20%)150 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.29%)
42135 ngày (27.00%)151 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.85%)
48135 ngày (27.00%)158 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.04%)
79134 ngày (26.80%)158 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.91%)
08133 ngày (26.60%)158 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.80%)
38133 ngày (26.60%)156 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.29%)
33132 ngày (26.40%)150 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.64%)
64132 ngày (26.40%)147 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.36%)
80132 ngày (26.40%)154 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.67%)
82132 ngày (26.40%)148 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.12%)
13131 ngày (26.20%)149 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.74%)
06130 ngày (26.00%)141 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.46%)
04129 ngày (25.80%)142 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.08%)
41129 ngày (25.80%)151 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.05%)
59128 ngày (25.60%)141 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.16%)
95128 ngày (25.60%)143 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.72%)
10127 ngày (25.40%)146 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.96%)
81127 ngày (25.40%)146 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.96%)
84127 ngày (25.40%)141 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.02%)
90127 ngày (25.40%)146 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.96%)
36126 ngày (25.20%)144 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
98126 ngày (25.20%)148 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.46%)
83125 ngày (25.00%)138 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.40%)
97124 ngày (24.80%)142 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.52%)
93123 ngày (24.60%)143 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.26%)
09122 ngày (24.40%)140 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.75%)
17122 ngày (24.40%)136 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.48%)
19122 ngày (24.40%)136 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.48%)
21122 ngày (24.40%)145 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.85%)
39122 ngày (24.40%)141 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.57%)
49122 ngày (24.40%)144 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.03%)
54122 ngày (24.40%)132 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.20%)
68122 ngày (24.40%)141 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.57%)
12121 ngày (24.20%)138 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.05%)
35121 ngày (24.20%)136 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.40%)
37121 ngày (24.20%)133 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.92%)
67121 ngày (24.20%)137 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.22%)
87121 ngày (24.20%)136 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.40%)
99121 ngày (24.20%)132 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.09%)
14120 ngày (24.00%)145 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.83%)
22120 ngày (24.00%)137 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.17%)
43120 ngày (24.00%)138 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.00%)
55120 ngày (24.00%)136 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.33%)
16119 ngày (23.80%)146 lần (1.2%)1.23 lần/ngày (122.69%)
25119 ngày (23.80%)130 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.24%)
63119 ngày (23.80%)134 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.61%)
94119 ngày (23.80%)134 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.61%)
18118 ngày (23.60%)138 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.95%)
75118 ngày (23.60%)134 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.56%)
85118 ngày (23.60%)136 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.25%)
86118 ngày (23.60%)135 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.41%)
15117 ngày (23.40%)133 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.68%)
46117 ngày (23.40%)133 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.68%)
66117 ngày (23.40%)130 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.11%)
70117 ngày (23.40%)131 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.97%)
74117 ngày (23.40%)125 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (106.84%)
03116 ngày (23.20%)132 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.79%)
52116 ngày (23.20%)136 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.24%)
96116 ngày (23.20%)133 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.66%)
00115 ngày (23.00%)124 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.83%)
29115 ngày (23.00%)132 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.78%)
31115 ngày (23.00%)131 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.91%)
32115 ngày (23.00%)125 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.70%)
40115 ngày (23.00%)135 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.39%)
89115 ngày (23.00%)131 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.91%)
05114 ngày (22.80%)129 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.16%)
07114 ngày (22.80%)136 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.30%)
45114 ngày (22.80%)137 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.18%)
56114 ngày (22.80%)125 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.65%)
77114 ngày (22.80%)130 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.04%)
23113 ngày (22.60%)121 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.08%)
61113 ngày (22.60%)130 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.04%)
78112 ngày (22.40%)127 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.39%)
47111 ngày (22.20%)128 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.32%)
53111 ngày (22.20%)128 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.32%)
60111 ngày (22.20%)119 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.21%)
76111 ngày (22.20%)118 lần (1.1%)1.06 lần/ngày (106.31%)
26110 ngày (22.00%)126 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.55%)
62110 ngày (22.00%)123 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.82%)
01109 ngày (21.80%)129 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.35%)
28109 ngày (21.80%)125 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.68%)
57109 ngày (21.80%)121 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.01%)
30108 ngày (21.60%)122 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.96%)
51108 ngày (21.60%)120 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.11%)
65108 ngày (21.60%)116 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.41%)
91108 ngày (21.60%)125 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.74%)
92108 ngày (21.60%)123 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.89%)
69107 ngày (21.40%)124 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.89%)
20106 ngày (21.20%)123 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.04%)
50106 ngày (21.20%)115 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.49%)
58106 ngày (21.20%)117 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.38%)
72106 ngày (21.20%)125 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.92%)
24105 ngày (21.00%)120 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
44105 ngày (21.00%)123 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.14%)
34102 ngày (20.40%)113 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.78%)
27101 ngày (20.20%)111 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.90%)
7387 ngày (17.40%)102 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.24%)