Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống

500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềTần Số Theo Lượt
71146 ngày (29.20%)165 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.01%)
63143 ngày (28.60%)163 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.99%)
18140 ngày (28.00%)162 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.71%)
41136 ngày (27.20%)163 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (119.85%)
67136 ngày (27.20%)147 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.09%)
47135 ngày (27.00%)154 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.07%)
11133 ngày (26.60%)157 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.05%)
13133 ngày (26.60%)151 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.53%)
68132 ngày (26.40%)157 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.94%)
08131 ngày (26.20%)148 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.98%)
33131 ngày (26.20%)148 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.98%)
60131 ngày (26.20%)146 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.45%)
66130 ngày (26.00%)152 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.92%)
46129 ngày (25.80%)150 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.28%)
64128 ngày (25.60%)140 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.38%)
76128 ngày (25.60%)142 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.94%)
84128 ngày (25.60%)145 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.28%)
10127 ngày (25.40%)150 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.11%)
38127 ngày (25.40%)146 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.96%)
98127 ngày (25.40%)139 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.45%)
07126 ngày (25.20%)150 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.05%)
75126 ngày (25.20%)141 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.90%)
54125 ngày (25.00%)138 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.40%)
90125 ngày (25.00%)143 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.40%)
43124 ngày (24.80%)139 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.10%)
77124 ngày (24.80%)141 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.71%)
99124 ngày (24.80%)137 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.48%)
02123 ngày (24.60%)141 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.63%)
65123 ngày (24.60%)138 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.20%)
70123 ngày (24.60%)143 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.26%)
81123 ngày (24.60%)140 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.82%)
15122 ngày (24.40%)137 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.30%)
29122 ngày (24.40%)134 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.84%)
93122 ngày (24.40%)139 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.93%)
97122 ngày (24.40%)134 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.84%)
19121 ngày (24.20%)139 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.88%)
25121 ngày (24.20%)130 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.44%)
31121 ngày (24.20%)139 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.88%)
32121 ngày (24.20%)140 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.70%)
36120 ngày (24.00%)132 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.00%)
49120 ngày (24.00%)135 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.50%)
74120 ngày (24.00%)135 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.50%)
88120 ngày (24.00%)140 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.67%)
04119 ngày (23.80%)133 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.76%)
27119 ngày (23.80%)136 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
42119 ngày (23.80%)137 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.13%)
69119 ngày (23.80%)140 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.65%)
06118 ngày (23.60%)128 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.47%)
55118 ngày (23.60%)134 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.56%)
82118 ngày (23.60%)133 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.71%)
94118 ngày (23.60%)131 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.02%)
01117 ngày (23.40%)136 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.24%)
39117 ngày (23.40%)133 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.68%)
79117 ngày (23.40%)137 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.09%)
80117 ngày (23.40%)140 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (119.66%)
92117 ngày (23.40%)128 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.40%)
05116 ngày (23.20%)134 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.52%)
20116 ngày (23.20%)134 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.52%)
30116 ngày (23.20%)134 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.52%)
45116 ngày (23.20%)141 lần (1.2%)1.22 lần/ngày (121.55%)
48116 ngày (23.20%)139 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (119.83%)
72116 ngày (23.20%)142 lần (1.2%)1.22 lần/ngày (122.41%)
22115 ngày (23.00%)127 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.43%)
50115 ngày (23.00%)130 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.04%)
53115 ngày (23.00%)128 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.30%)
59115 ngày (23.00%)130 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.04%)
12114 ngày (22.80%)129 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.16%)
52114 ngày (22.80%)129 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.16%)
95114 ngày (22.80%)126 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.53%)
56113 ngày (22.60%)124 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.73%)
96113 ngày (22.60%)124 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.73%)
09112 ngày (22.40%)127 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.39%)
16112 ngày (22.40%)134 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (119.64%)
23112 ngày (22.40%)123 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.82%)
37112 ngày (22.40%)122 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.93%)
83112 ngày (22.40%)126 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.50%)
91112 ngày (22.40%)125 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.61%)
26111 ngày (22.20%)125 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.61%)
40111 ngày (22.20%)129 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.22%)
57111 ngày (22.20%)119 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.21%)
58111 ngày (22.20%)120 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.11%)
28110 ngày (22.00%)129 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.27%)
62110 ngày (22.00%)129 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.27%)
78110 ngày (22.00%)126 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.55%)
89110 ngày (22.00%)129 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.27%)
21109 ngày (21.80%)125 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.68%)
17108 ngày (21.60%)124 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.81%)
34108 ngày (21.60%)115 lần (1.1%)1.06 lần/ngày (106.48%)
51108 ngày (21.60%)117 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.33%)
85108 ngày (21.60%)125 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.74%)
00107 ngày (21.40%)116 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.41%)
03107 ngày (21.40%)123 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.95%)
14107 ngày (21.40%)124 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.89%)
35107 ngày (21.40%)119 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.21%)
61107 ngày (21.40%)119 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.21%)
87107 ngày (21.40%)122 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.02%)
24105 ngày (21.00%)124 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.10%)
44104 ngày (20.80%)129 lần (1.2%)1.24 lần/ngày (124.04%)
86102 ngày (20.40%)120 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.65%)
7398 ngày (19.60%)108 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.20%)