Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống

500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềTần Số Theo Lượt
71144 ngày (28.80%)161 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.81%)
18143 ngày (28.60%)162 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.29%)
90139 ngày (27.80%)158 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.67%)
31136 ngày (27.20%)154 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.24%)
63136 ngày (27.20%)153 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.50%)
92136 ngày (27.20%)150 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.29%)
10134 ngày (26.80%)155 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.67%)
01133 ngày (26.60%)151 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.53%)
41133 ngày (26.60%)151 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.53%)
66132 ngày (26.40%)153 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.91%)
13131 ngày (26.20%)149 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.74%)
43131 ngày (26.20%)146 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.45%)
67131 ngày (26.20%)142 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.40%)
76129 ngày (25.80%)144 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.63%)
19128 ngày (25.60%)146 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.06%)
46128 ngày (25.60%)148 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.63%)
64128 ngày (25.60%)143 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.72%)
74128 ngày (25.60%)149 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.41%)
04127 ngày (25.40%)144 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.39%)
47127 ngày (25.40%)145 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.17%)
60127 ngày (25.40%)145 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.17%)
93127 ngày (25.40%)143 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.60%)
07126 ngày (25.20%)148 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.46%)
50126 ngày (25.20%)145 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.08%)
12125 ngày (25.00%)142 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.60%)
27124 ngày (24.80%)141 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.71%)
54124 ngày (24.80%)139 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.10%)
55124 ngày (24.80%)145 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.94%)
70124 ngày (24.80%)140 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.90%)
94124 ngày (24.80%)142 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.52%)
38123 ngày (24.60%)140 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.82%)
48123 ngày (24.60%)143 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.26%)
84123 ngày (24.60%)139 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.01%)
30122 ngày (24.40%)142 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.39%)
68122 ngày (24.40%)142 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.39%)
77122 ngày (24.40%)136 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.48%)
99122 ngày (24.40%)138 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.11%)
08121 ngày (24.20%)132 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.09%)
85121 ngày (24.20%)139 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.88%)
95121 ngày (24.20%)136 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.40%)
96121 ngày (24.20%)133 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.92%)
11120 ngày (24.00%)139 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.83%)
25120 ngày (24.00%)129 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.50%)
26120 ngày (24.00%)139 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.83%)
35120 ngày (24.00%)137 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.17%)
65120 ngày (24.00%)135 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.50%)
72120 ngày (24.00%)145 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.83%)
75120 ngày (24.00%)134 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.67%)
29119 ngày (23.80%)130 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.24%)
32119 ngày (23.80%)138 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.97%)
33119 ngày (23.80%)134 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.61%)
34119 ngày (23.80%)128 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.56%)
97119 ngày (23.80%)134 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.61%)
02118 ngày (23.60%)140 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.64%)
05118 ngày (23.60%)137 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.10%)
22118 ngày (23.60%)132 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.86%)
23118 ngày (23.60%)135 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.41%)
36118 ngày (23.60%)127 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.63%)
37118 ngày (23.60%)127 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.63%)
91118 ngày (23.60%)132 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.86%)
20117 ngày (23.40%)131 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.97%)
40117 ngày (23.40%)137 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.09%)
98117 ngày (23.40%)130 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.11%)
39116 ngày (23.20%)133 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.66%)
42116 ngày (23.20%)133 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.66%)
45116 ngày (23.20%)138 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.97%)
06115 ngày (23.00%)123 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (106.96%)
15115 ngày (23.00%)137 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.13%)
53115 ngày (23.00%)124 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.83%)
80115 ngày (23.00%)131 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.91%)
69114 ngày (22.80%)133 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.67%)
03113 ngày (22.60%)128 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.27%)
24113 ngày (22.60%)132 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.81%)
49113 ngày (22.60%)133 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.70%)
59113 ngày (22.60%)125 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.62%)
81113 ngày (22.60%)125 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.62%)
00112 ngày (22.40%)129 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.18%)
57111 ngày (22.20%)121 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.01%)
56110 ngày (22.00%)122 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.91%)
61110 ngày (22.00%)121 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.00%)
79110 ngày (22.00%)124 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.73%)
28109 ngày (21.80%)128 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.43%)
62109 ngày (21.80%)123 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.84%)
82109 ngày (21.80%)123 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.84%)
83109 ngày (21.80%)121 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.01%)
52108 ngày (21.60%)119 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.19%)
58108 ngày (21.60%)114 lần (1.1%)1.06 lần/ngày (105.56%)
14107 ngày (21.40%)120 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.15%)
17107 ngày (21.40%)123 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.95%)
87107 ngày (21.40%)125 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.82%)
09106 ngày (21.20%)118 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.32%)
21106 ngày (21.20%)121 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.15%)
16105 ngày (21.00%)126 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.00%)
88105 ngày (21.00%)125 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.05%)
44104 ngày (20.80%)126 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (121.15%)
51103 ngày (20.60%)113 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.71%)
78103 ngày (20.60%)120 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.50%)
73102 ngày (20.40%)112 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.80%)
89101 ngày (20.20%)115 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.86%)
8690 ngày (18.00%)112 lần (1.2%)1.24 lần/ngày (124.44%)