Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống

500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềTần Số Theo Lượt
11146 ngày (29.20%)168 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.07%)
84138 ngày (27.60%)157 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.77%)
13137 ngày (27.40%)152 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.95%)
71135 ngày (27.00%)152 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.59%)
88134 ngày (26.80%)155 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.67%)
42133 ngày (26.60%)150 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.78%)
63131 ngày (26.20%)147 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.21%)
67131 ngày (26.20%)145 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.69%)
41130 ngày (26.00%)149 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.62%)
90130 ngày (26.00%)148 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.85%)
04129 ngày (25.80%)145 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.40%)
33129 ngày (25.80%)143 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.85%)
38129 ngày (25.80%)149 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.50%)
82129 ngày (25.80%)143 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.85%)
02128 ngày (25.60%)143 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.72%)
06128 ngày (25.60%)138 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.81%)
83128 ngày (25.60%)148 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.63%)
86128 ngày (25.60%)151 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.97%)
96128 ngày (25.60%)142 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.94%)
08127 ngày (25.40%)146 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.96%)
47127 ngày (25.40%)144 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.39%)
68127 ngày (25.40%)149 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.32%)
80126 ngày (25.20%)144 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
30125 ngày (25.00%)142 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.60%)
45125 ngày (25.00%)151 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.80%)
75125 ngày (25.00%)140 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.00%)
97125 ngày (25.00%)148 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.40%)
48124 ngày (24.80%)147 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.55%)
70124 ngày (24.80%)141 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.71%)
93124 ngày (24.80%)140 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.90%)
10123 ngày (24.60%)146 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.70%)
36123 ngày (24.60%)138 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.20%)
64123 ngày (24.60%)132 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.32%)
66123 ngày (24.60%)139 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.01%)
19122 ngày (24.40%)137 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.30%)
49122 ngày (24.40%)141 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.57%)
55122 ngày (24.40%)140 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.75%)
81122 ngày (24.40%)140 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.75%)
98122 ngày (24.40%)138 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.11%)
12121 ngày (24.20%)137 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.22%)
21121 ngày (24.20%)143 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.18%)
29121 ngày (24.20%)137 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.22%)
35121 ngày (24.20%)135 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.57%)
59121 ngày (24.20%)132 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.09%)
99121 ngày (24.20%)133 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.92%)
27120 ngày (24.00%)133 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.83%)
69120 ngày (24.00%)141 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.50%)
74120 ngày (24.00%)131 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.17%)
18119 ngày (23.80%)136 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
32119 ngày (23.80%)131 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.08%)
39119 ngày (23.80%)136 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
60119 ngày (23.80%)132 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.92%)
79119 ngày (23.80%)138 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.97%)
87119 ngày (23.80%)133 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.76%)
07118 ngày (23.60%)142 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.34%)
09118 ngày (23.60%)135 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.41%)
25118 ngày (23.60%)125 lần (1.1%)1.06 lần/ngày (105.93%)
31118 ngày (23.60%)136 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.25%)
40118 ngày (23.60%)136 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.25%)
57118 ngày (23.60%)126 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (106.78%)
85118 ngày (23.60%)138 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.95%)
95118 ngày (23.60%)130 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.17%)
15117 ngày (23.40%)131 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.97%)
16117 ngày (23.40%)142 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (121.37%)
26117 ngày (23.40%)134 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.53%)
54117 ngày (23.40%)131 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.97%)
05116 ngày (23.20%)133 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.66%)
43116 ngày (23.20%)131 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.93%)
76116 ngày (23.20%)126 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.62%)
23115 ngày (23.00%)128 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.30%)
61115 ngày (23.00%)129 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.17%)
92115 ngày (23.00%)130 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.04%)
46114 ngày (22.80%)131 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.91%)
56114 ngày (22.80%)125 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.65%)
65114 ngày (22.80%)126 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.53%)
01113 ngày (22.60%)136 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.35%)
89113 ngày (22.60%)129 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.16%)
94113 ngày (22.60%)125 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.62%)
00112 ngày (22.40%)118 lần (1.1%)1.05 lần/ngày (105.36%)
14112 ngày (22.40%)134 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (119.64%)
37112 ngày (22.40%)121 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.04%)
62111 ngày (22.20%)124 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.71%)
91111 ngày (22.20%)126 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.51%)
17110 ngày (22.00%)126 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.55%)
20110 ngày (22.00%)128 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.36%)
50110 ngày (22.00%)119 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.18%)
52110 ngày (22.00%)128 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.36%)
28109 ngày (21.80%)120 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.09%)
78108 ngày (21.60%)122 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.96%)
22106 ngày (21.20%)118 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.32%)
53106 ngày (21.20%)120 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.21%)
72106 ngày (21.20%)125 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.92%)
03105 ngày (21.00%)119 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.33%)
44105 ngày (21.00%)126 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.00%)
34104 ngày (20.80%)112 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.69%)
58104 ngày (20.80%)114 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.62%)
24103 ngày (20.60%)119 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.53%)
51103 ngày (20.60%)112 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.74%)
77103 ngày (20.60%)115 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.65%)
7389 ngày (17.80%)103 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.73%)