Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống

500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềTần Số Theo Lượt
88145 ngày (29.00%)165 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.79%)
48140 ngày (28.00%)160 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
11137 ngày (27.40%)159 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.06%)
76137 ngày (27.40%)146 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (106.57%)
81137 ngày (27.40%)156 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.87%)
02136 ngày (27.20%)151 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.03%)
42135 ngày (27.00%)153 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.33%)
87135 ngày (27.00%)150 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.11%)
84134 ngày (26.80%)148 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.45%)
64132 ngày (26.40%)150 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.64%)
08131 ngày (26.20%)151 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.27%)
54131 ngày (26.20%)146 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.45%)
68131 ngày (26.20%)158 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.61%)
71131 ngày (26.20%)154 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.56%)
94131 ngày (26.20%)150 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.50%)
12130 ngày (26.00%)149 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.62%)
38129 ngày (25.80%)149 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.50%)
95129 ngày (25.80%)146 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.18%)
59128 ngày (25.60%)143 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.72%)
06127 ngày (25.40%)140 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.24%)
35127 ngày (25.40%)138 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.66%)
80127 ngày (25.40%)143 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.60%)
92127 ngày (25.40%)146 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.96%)
93127 ngày (25.40%)147 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.75%)
97127 ngày (25.40%)148 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.54%)
33126 ngày (25.20%)147 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.67%)
13125 ngày (25.00%)143 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.40%)
49125 ngày (25.00%)153 lần (1.2%)1.22 lần/ngày (122.40%)
78125 ngày (25.00%)141 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.80%)
86125 ngày (25.00%)142 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.60%)
04124 ngày (24.80%)137 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.48%)
09124 ngày (24.80%)138 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.29%)
23124 ngày (24.80%)137 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.48%)
58124 ngày (24.80%)139 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.10%)
77124 ngày (24.80%)140 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.90%)
41123 ngày (24.60%)144 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.07%)
79123 ngày (24.60%)148 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.33%)
19122 ngày (24.40%)139 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.93%)
21122 ngày (24.40%)145 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.85%)
07121 ngày (24.20%)143 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.18%)
14121 ngày (24.20%)142 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.36%)
40121 ngày (24.20%)141 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.53%)
83121 ngày (24.20%)136 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.40%)
98121 ngày (24.20%)143 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.18%)
05120 ngày (24.00%)140 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.67%)
70120 ngày (24.00%)134 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.67%)
74120 ngày (24.00%)134 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.67%)
75120 ngày (24.00%)137 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.17%)
90120 ngày (24.00%)138 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.00%)
57119 ngày (23.80%)132 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.92%)
89119 ngày (23.80%)135 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.45%)
00118 ngày (23.60%)129 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.32%)
10118 ngày (23.60%)135 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.41%)
43118 ngày (23.60%)139 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.80%)
61118 ngày (23.60%)140 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.64%)
63118 ngày (23.60%)130 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.17%)
85118 ngày (23.60%)133 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.71%)
91118 ngày (23.60%)132 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.86%)
25117 ngày (23.40%)130 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.11%)
16115 ngày (23.00%)135 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.39%)
24115 ngày (23.00%)128 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.30%)
26115 ngày (23.00%)135 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.39%)
36115 ngày (23.00%)132 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.78%)
01114 ngày (22.80%)134 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.54%)
17113 ngày (22.60%)124 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.73%)
28113 ngày (22.60%)127 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.39%)
30113 ngày (22.60%)131 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.93%)
51113 ngày (22.60%)125 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.62%)
29112 ngày (22.40%)127 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.39%)
39112 ngày (22.40%)127 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.39%)
62112 ngày (22.40%)125 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.61%)
20111 ngày (22.20%)126 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.51%)
37111 ngày (22.20%)124 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.71%)
46111 ngày (22.20%)119 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.21%)
47110 ngày (22.00%)135 lần (1.2%)1.23 lần/ngày (122.73%)
96110 ngày (22.00%)128 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.36%)
99110 ngày (22.00%)119 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.18%)
03109 ngày (21.80%)125 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.68%)
34109 ngày (21.80%)124 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.76%)
55109 ngày (21.80%)125 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.68%)
60109 ngày (21.80%)121 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.01%)
69109 ngày (21.80%)128 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.43%)
82109 ngày (21.80%)125 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.68%)
22108 ngày (21.60%)121 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.04%)
31107 ngày (21.40%)115 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.48%)
18106 ngày (21.20%)128 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.75%)
32106 ngày (21.20%)120 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.21%)
44106 ngày (21.20%)116 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.43%)
15105 ngày (21.00%)123 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.14%)
53105 ngày (21.00%)121 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.24%)
56105 ngày (21.00%)115 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.52%)
67105 ngày (21.00%)116 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.48%)
50104 ngày (20.80%)115 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.58%)
65104 ngày (20.80%)113 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.65%)
72104 ngày (20.80%)117 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.50%)
27102 ngày (20.40%)116 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.73%)
45102 ngày (20.40%)116 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.73%)
52101 ngày (20.20%)117 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.84%)
6698 ngày (19.60%)107 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.18%)
7397 ngày (19.40%)113 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.49%)