XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (01/08/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
*
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ĐầuĐuôi
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (28/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
*
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ĐầuĐuôi
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (25/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
800890
Giải nhấtG1
72178
Giải nhìG2
46793
Giải baG3
25649
20320
Giải tưG4
28761
95214
81437
96060
34397
70926
17088
Giải nămG5
8538
Giải sáuG6
3896
9467
9306
Giải bảyG7
031
Giải támG8
62
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
14
20
26
31
37
38
49
60
61
62
67
78
88
90
93
96
97
ĐầuĐuôi
06
14
20, 6
37, 8, 1
49
5 
61, 0, 7, 2
78
88
90, 3, 7, 6
ĐầuĐuôi
9, 2, 60
6, 31
62
93
14
 5
2, 9, 06
3, 9, 67
7, 8, 38
49