Thống Kê Tần Số Nhịp LotoTần Số Nhịp Loto xổ số Truyền Thống

Bộ Số 70, từ 07-12-2020 đến 07-12-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)


NgàyThứSố Lần VềVề Ở GiảiSố Nhịp Xuất Hiện
05-12-2021Chủ Nhật1G3-410
25-11-2021Thứ Năm1G5-11
24-11-2021Thứ Tư2G6-0; G7-13
21-11-2021Chủ Nhật1G3-18
13-11-2021Thứ Bảy2G5-4; G7-13
10-11-2021Thứ Tư1G3-012
29-10-2021Thứ Sáu1G3-35
24-10-2021Chủ Nhật1G3-22
22-10-2021Thứ Sáu1G5-54
18-10-2021Thứ Hai2G1-0; G4-11
17-10-2021Chủ Nhật1G7-21
16-10-2021Thứ Bảy1G6-08
08-10-2021Thứ Sáu1G2-03
05-10-2021Thứ Ba1G5-315
20-09-2021Thứ Hai1G2-01
19-09-2021Chủ Nhật1G2-04
15-09-2021Thứ Tư1G5-54
11-09-2021Thứ Bảy1G3-24
07-09-2021Thứ Ba1G7-12
05-09-2021Chủ Nhật1G3-31
04-09-2021Thứ Bảy1G2-12
02-09-2021Thứ Năm1G1-02
31-08-2021Thứ Ba1G5-15
26-08-2021Thứ Năm2G4-2; G6-11
25-08-2021Thứ Tư1G5-01
24-08-2021Thứ Ba1G5-51
23-08-2021Thứ Hai2G2-1; G3-51
22-08-2021Chủ Nhật1G7-02
20-08-2021Thứ Sáu1G7-04
16-08-2021Thứ Hai1G3-31
15-08-2021Chủ Nhật2G2-0; G4-33
12-08-2021Thứ Năm1G4-010
02-08-2021Thứ Hai1G3-31
01-08-2021Chủ Nhật1G3-410
22-07-2021Thứ Năm1G4-35
17-07-2021Thứ Bảy1G5-12
15-07-2021Thứ Năm1G5-23
12-07-2021Thứ Hai1G5-37
05-07-2021Thứ Hai1G4-14
01-07-2021Thứ Năm1G3-13
28-06-2021Thứ Hai1G7-31
27-06-2021Chủ Nhật1G7-37
20-06-2021Chủ Nhật1G6-01
19-06-2021Thứ Bảy1G3-45
14-06-2021Thứ Hai1G6-111
03-06-2021Thứ Năm1G5-22
01-06-2021Thứ Ba1G6-213
19-05-2021Thứ Tư1G4-07
12-05-2021Thứ Tư1G7-21
11-05-2021Thứ Ba1G0-07
04-05-2021Thứ Ba1G6-12
02-05-2021Chủ Nhật1G5-114
18-04-2021Chủ Nhật2G2-0; G3-46
12-04-2021Thứ Hai1G7-03
09-04-2021Thứ Sáu1G0-02
07-04-2021Thứ Tư2G4-0; G7-18
30-03-2021Thứ Ba2G2-0; G5-51
29-03-2021Thứ Hai2G3-5; G5-41
28-03-2021Chủ Nhật1G7-34
24-03-2021Thứ Tư1G5-47
17-03-2021Thứ Tư1G4-15
12-03-2021Thứ Sáu1G7-12
10-03-2021Thứ Tư1G6-21
09-03-2021Thứ Ba1G3-54
05-03-2021Thứ Sáu2G3-3; G7-02
03-03-2021Thứ Tư2G3-3; G3-55
26-02-2021Thứ Sáu1G7-18
18-02-2021Thứ Năm1G5-42
16-02-2021Thứ Ba1G5-05
07-02-2021Chủ Nhật1G2-01
06-02-2021Thứ Bảy1G6-21
05-02-2021Thứ Sáu1G7-03
02-02-2021Thứ Ba1G6-04
29-01-2021Thứ Sáu1G4-12
27-01-2021Thứ Tư1G5-07
20-01-2021Thứ Tư2G3-5; G6-03
17-01-2021Chủ Nhật1G5-43
14-01-2021Thứ Năm1G4-34
10-01-2021Chủ Nhật2G5-0; G5-13
07-01-2021Thứ Năm1G3-22
05-01-2021Thứ Ba1G7-28
28-12-2020Thứ Hai1G7-01
27-12-2020Chủ Nhật1G1-08
19-12-2020Thứ Bảy1G0-06
13-12-2020Chủ Nhật1G5-12
11-12-2020Thứ Sáu1G5-0