Thống Kê Tần Số Nhịp LotoTần Số Nhịp Loto xổ số Truyền Thống

Bộ Số 42, từ 06-08-2020 đến 06-08-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)


NgàyThứSố Lần VềVề Ở GiảiSố Nhịp Xuất Hiện
03-08-2021Thứ Ba1G7-06
28-07-2021Thứ Tư2G4-3; G7-23
25-07-2021Chủ Nhật1G2-15
20-07-2021Thứ Ba1G5-21
19-07-2021Thứ Hai1G7-11
18-07-2021Chủ Nhật1G5-31
17-07-2021Thứ Bảy1G5-21
16-07-2021Thứ Sáu1G3-34
12-07-2021Thứ Hai1G4-21
11-07-2021Chủ Nhật1G6-24
07-07-2021Thứ Tư1G5-41
06-07-2021Thứ Ba1G5-21
05-07-2021Thứ Hai1G2-02
03-07-2021Thứ Bảy1G0-07
26-06-2021Thứ Bảy1G6-14
22-06-2021Thứ Ba1G5-512
10-06-2021Thứ Năm2G6-1; G7-01
09-06-2021Thứ Tư1G7-15
04-06-2021Thứ Sáu1G3-22
02-06-2021Thứ Tư1G5-021
12-05-2021Thứ Tư2G2-0; G5-22
10-05-2021Thứ Hai1G5-31
09-05-2021Chủ Nhật1G5-01
08-05-2021Thứ Bảy2G4-1; G5-39
29-04-2021Thứ Năm1G7-17
22-04-2021Thứ Năm1G3-06
16-04-2021Thứ Sáu1G1-01
15-04-2021Thứ Năm2G1-0; G5-23
12-04-2021Thứ Hai1G6-24
08-04-2021Thứ Năm1G3-31
07-04-2021Thứ Tư1G3-32
05-04-2021Thứ Hai1G5-31
04-04-2021Chủ Nhật1G5-04
31-03-2021Thứ Tư1G5-23
28-03-2021Chủ Nhật1G5-32
26-03-2021Thứ Sáu1G0-08
18-03-2021Thứ Năm1G5-35
13-03-2021Thứ Bảy1G5-43
10-03-2021Thứ Tư2G1-0; G7-21
09-03-2021Thứ Ba1G6-03
06-03-2021Thứ Bảy1G5-23
03-03-2021Thứ Tư1G5-13
28-02-2021Chủ Nhật1G6-11
27-02-2021Thứ Bảy1G7-21
26-02-2021Thứ Sáu1G4-24
22-02-2021Thứ Hai1G5-011
07-02-2021Chủ Nhật1G5-34
03-02-2021Thứ Tư1G7-25
29-01-2021Thứ Sáu1G5-53
26-01-2021Thứ Ba1G3-32
24-01-2021Chủ Nhật1G3-11
23-01-2021Thứ Bảy1G4-38
15-01-2021Thứ Sáu1G3-21
14-01-2021Thứ Năm1G6-09
05-01-2021Thứ Ba1G2-09
27-12-2020Chủ Nhật1G4-214
13-12-2020Chủ Nhật1G7-34
09-12-2020Thứ Tư1G5-21
08-12-2020Thứ Ba1G5-05
03-12-2020Thứ Năm1G6-05
28-11-2020Thứ Bảy1G5-21
27-11-2020Thứ Sáu1G3-21
26-11-2020Thứ Năm1G3-21
25-11-2020Thứ Tư1G6-13
22-11-2020Chủ Nhật1G5-37
15-11-2020Chủ Nhật1G3-32
13-11-2020Thứ Sáu1G5-51
12-11-2020Thứ Năm1G4-31
11-11-2020Thứ Tư2G0-0; G7-21
10-11-2020Thứ Ba1G5-37
03-11-2020Thứ Ba1G3-43
31-10-2020Thứ Bảy1G3-52
29-10-2020Thứ Năm1G5-51
28-10-2020Thứ Tư1G4-33
25-10-2020Chủ Nhật1G5-27
18-10-2020Chủ Nhật1G3-24
14-10-2020Thứ Tư1G3-22
12-10-2020Thứ Hai1G4-33
09-10-2020Thứ Sáu1G3-04
05-10-2020Thứ Hai1G5-24
01-10-2020Thứ Năm1G5-12
29-09-2020Thứ Ba2G4-3; G7-35
24-09-2020Thứ Năm1G5-31
23-09-2020Thứ Tư2G3-1; G7-13
20-09-2020Chủ Nhật1G0-03
17-09-2020Thứ Năm1G5-07
10-09-2020Thứ Năm1G3-35
05-09-2020Thứ Bảy1G2-01
04-09-2020Thứ Sáu2G4-2; G5-22
02-09-2020Thứ Tư1G5-37
26-08-2020Thứ Tư1G5-48
18-08-2020Thứ Ba1G2-03
15-08-2020Thứ Bảy1G2-16
09-08-2020Chủ Nhật1G4-0