Thống Kê Tần Số Nhịp LotoTần Số Nhịp Loto xổ số Truyền Thống

Bộ Số 30, từ 04-03-2020 đến 04-03-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)


NgàyThứSố Lần VềVề Ở GiảiSố Nhịp Xuất Hiện
02-03-2021Thứ Ba1G3-44
26-02-2021Thứ Sáu1G6-16
20-02-2021Thứ Bảy1G0-010
06-02-2021Thứ Bảy1G3-44
02-02-2021Thứ Ba1G7-02
31-01-2021Chủ Nhật1G7-21
30-01-2021Thứ Bảy1G5-02
28-01-2021Thứ Năm1G3-05
23-01-2021Thứ Bảy2G5-1; G7-09
14-01-2021Thứ Năm1G4-23
11-01-2021Thứ Hai1G5-32
09-01-2021Thứ Bảy1G3-11
08-01-2021Thứ Sáu1G7-03
05-01-2021Thứ Ba1G5-53
02-01-2021Thứ Bảy1G5-22
31-12-2020Thứ Năm1G6-01
30-12-2020Thứ Tư2G2-0; G5-221
09-12-2020Thứ Tư2G4-3; G5-52
07-12-2020Thứ Hai1G1-08
29-11-2020Chủ Nhật1G6-01
28-11-2020Thứ Bảy1G4-210
18-11-2020Thứ Tư2G0-0; G1-02
16-11-2020Thứ Hai1G0-01
15-11-2020Chủ Nhật1G5-52
13-11-2020Thứ Sáu2G6-0; G7-31
12-11-2020Thứ Năm1G3-51
11-11-2020Thứ Tư1G4-05
06-11-2020Thứ Sáu1G6-11
05-11-2020Thứ Năm1G5-32
03-11-2020Thứ Ba1G6-15
29-10-2020Thứ Năm1G3-23
26-10-2020Thứ Hai1G4-01
25-10-2020Chủ Nhật1G7-35
20-10-2020Thứ Ba1G5-17
13-10-2020Thứ Ba1G7-15
08-10-2020Thứ Năm1G7-21
07-10-2020Thứ Tư1G4-03
04-10-2020Chủ Nhật1G4-31
03-10-2020Thứ Bảy1G7-21
02-10-2020Thứ Sáu1G4-25
27-09-2020Chủ Nhật1G6-23
24-09-2020Thứ Năm1G3-26
18-09-2020Thứ Sáu2G2-0; G5-21
17-09-2020Thứ Năm1G3-32
15-09-2020Thứ Ba1G0-010
05-09-2020Thứ Bảy1G1-03
02-09-2020Thứ Tư1G4-13
30-08-2020Chủ Nhật1G4-21
29-08-2020Thứ Bảy1G4-24
25-08-2020Thứ Ba1G4-214
11-08-2020Thứ Ba1G4-34
07-08-2020Thứ Sáu2G4-3; G7-02
05-08-2020Thứ Tư1G7-13
02-08-2020Chủ Nhật1G4-08
25-07-2020Thứ Bảy1G3-02
23-07-2020Thứ Năm1G3-011
12-07-2020Chủ Nhật1G3-05
07-07-2020Thứ Ba2G3-3; G5-27
30-06-2020Thứ Ba1G5-56
24-06-2020Thứ Tư2G3-1; G5-51
23-06-2020Thứ Ba1G5-41
22-06-2020Thứ Hai1G3-03
19-06-2020Thứ Sáu2G0-0; G5-13
16-06-2020Thứ Ba1G5-41
15-06-2020Thứ Hai1G7-22
13-06-2020Thứ Bảy1G7-12
11-06-2020Thứ Năm1G5-31
10-06-2020Thứ Tư1G0-05
05-06-2020Thứ Sáu1G6-02
03-06-2020Thứ Tư1G4-37
27-05-2020Thứ Tư1G5-310
17-05-2020Chủ Nhật1G7-01
16-05-2020Thứ Bảy2G2-1; G5-010
06-05-2020Thứ Tư1G3-22
04-05-2020Thứ Hai1G5-12
02-05-2020Thứ Bảy1G4-210
31-03-2020Thứ Ba1G6-114
17-03-2020Thứ Ba1G5-51
16-03-2020Thứ Hai1G7-01
15-03-2020Chủ Nhật1G6-08
07-03-2020Thứ Bảy1G5-1