Thống Kê Tần Số Nhịp LotoTần Số Nhịp Loto xổ số Truyền Thống

Bộ Số 72, từ 05-02-2022 đến 05-02-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)


NgàyThứSố Lần VềVề Ở GiảiSố Nhịp Xuất Hiện
30-01-2023Thứ Hai1G5-227
03-01-2023Thứ Ba1G7-33
31-12-2022Thứ Bảy1G5-51
30-12-2022Thứ Sáu1G3-54
26-12-2022Thứ Hai1G3-07
19-12-2022Thứ Hai1G6-25
14-12-2022Thứ Tư1G4-33
11-12-2022Chủ Nhật1G6-21
10-12-2022Thứ Bảy1G6-07
03-12-2022Thứ Bảy1G1-03
30-11-2022Thứ Tư1G4-12
28-11-2022Thứ Hai1G5-21
27-11-2022Chủ Nhật1G4-11
26-11-2022Thứ Bảy1G5-04
22-11-2022Thứ Ba1G4-32
20-11-2022Chủ Nhật1G4-38
12-11-2022Thứ Bảy1G2-15
07-11-2022Thứ Hai1G5-43
04-11-2022Thứ Sáu1G5-55
30-10-2022Chủ Nhật1G4-14
26-10-2022Thứ Tư1G2-01
25-10-2022Thứ Ba1G4-26
19-10-2022Thứ Tư1G6-21
18-10-2022Thứ Ba2G5-4; G7-22
16-10-2022Chủ Nhật1G5-39
07-10-2022Thứ Sáu1G5-41
06-10-2022Thứ Năm1G1-01
05-10-2022Thứ Tư1G5-31
04-10-2022Thứ Ba1G2-06
28-09-2022Thứ Tư1G5-05
23-09-2022Thứ Sáu1G2-04
19-09-2022Thứ Hai1G7-22
17-09-2022Thứ Bảy2G3-5; G5-11
16-09-2022Thứ Sáu1G3-11
15-09-2022Thứ Năm1G6-110
05-09-2022Thứ Hai1G5-514
22-08-2022Thứ Hai2G2-0; G5-02
20-08-2022Thứ Bảy1G5-24
16-08-2022Thứ Ba1G3-34
12-08-2022Thứ Sáu1G7-36
06-08-2022Thứ Bảy1G7-32
04-08-2022Thứ Năm1G6-07
28-07-2022Thứ Năm1G2-04
24-07-2022Chủ Nhật1G4-01
23-07-2022Thứ Bảy1G5-53
20-07-2022Thứ Tư1G4-32
18-07-2022Thứ Hai1G3-42
16-07-2022Thứ Bảy1G5-25
11-07-2022Thứ Hai1G7-31
10-07-2022Chủ Nhật1G0-02
08-07-2022Thứ Sáu1G6-18
30-06-2022Thứ Năm1G1-01
29-06-2022Thứ Tư1G3-51
28-06-2022Thứ Ba1G5-31
27-06-2022Thứ Hai1G5-06
21-06-2022Thứ Ba1G6-12
19-06-2022Chủ Nhật1G6-21
18-06-2022Thứ Bảy1G4-12
16-06-2022Thứ Năm1G3-13
13-06-2022Thứ Hai1G4-08
05-06-2022Chủ Nhật1G2-014
22-05-2022Chủ Nhật1G3-34
18-05-2022Thứ Tư1G5-08
10-05-2022Thứ Ba1G2-05
05-05-2022Thứ Năm2G3-0; G3-21
04-05-2022Thứ Tư1G4-11
03-05-2022Thứ Ba2G3-1; G5-33
30-04-2022Thứ Bảy1G5-31
29-04-2022Thứ Sáu1G3-410
19-04-2022Thứ Ba1G2-11
18-04-2022Thứ Hai1G5-41
17-04-2022Chủ Nhật1G4-25
12-04-2022Thứ Ba1G5-21
11-04-2022Thứ Hai1G4-31
10-04-2022Chủ Nhật1G2-08
02-04-2022Thứ Bảy3G2-1; G5-5; G6-27
26-03-2022Thứ Bảy3G0-0; G5-0; G6-11
25-03-2022Thứ Sáu1G4-14
21-03-2022Thứ Hai1G3-21
20-03-2022Chủ Nhật1G5-56
14-03-2022Thứ Hai1G5-13
11-03-2022Thứ Sáu1G5-51
10-03-2022Thứ Năm2G5-3; G7-29
01-03-2022Thứ Ba1G7-22
27-02-2022Chủ Nhật1G7-25
22-02-2022Thứ Ba1G4-13
19-02-2022Thứ Bảy1G5-25
14-02-2022Thứ Hai1G5-51
13-02-2022Chủ Nhật3G0-0; G3-4; G5-51
12-02-2022Thứ Bảy2G0-0; G5-14
08-02-2022Thứ Ba1G4-3