Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 05-02-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 04-02-2023
Đặc biệtĐB
64948
Giải nhấtG1
04674
Giải nhìG2
16883
77334
Giải baG3
12795
68347
65312
09038
86560
22314
Giải tưG4
2746
8474
2057
3300
Giải nămG5
5264
2363
1877
0033
2488
9198
Giải sáuG6
104
622
010
Giải bảyG7
77
06
18
96
Ký tự đặc biệtKT
2MX-1MX-12MX-8MX-6MX-3MX
ĐầuĐuôi
00, 4, 6
12, 4, 0, 8
22
34, 8, 3
48, 7, 6
57
60, 4, 3
74, 4, 7, 7
83, 8
95, 8, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 03-02-2023
Đặc biệtĐB
52766
Giải nhấtG1
79512
Giải nhìG2
12874
00591
Giải baG3
19739
53846
86931
48174
75976
36988
Giải tưG4
9591
7194
9590
7739
Giải nămG5
9894
3969
3811
5153
3349
3722
Giải sáuG6
561
446
237
Giải bảyG7
29
67
28
25
Ký tự đặc biệtKT
5MY-7MY-8MY-4MY-2MY-6MY
ĐầuĐuôi
0 
12, 1
22, 9, 8, 5
39, 1, 9, 7
46, 9, 6
53
66, 9, 1, 7
74, 4, 6
88
91, 1, 4, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 02-02-2023
Đặc biệtĐB
60755
Giải nhấtG1
35682
Giải nhìG2
29934
63527
Giải baG3
36869
93254
18961
79187
66574
51138
Giải tưG4
9942
3708
0879
3794
Giải nămG5
1300
9770
4034
6902
1730
9819
Giải sáuG6
104
606
619
Giải bảyG7
51
19
90
89
Ký tự đặc biệtKT
11MZ-8MZ-5MZ-4MZ-6MZ-9MZ
ĐầuĐuôi
08, 0, 2, 4, 6
19, 9, 9
27
34, 8, 4, 0
42
55, 4, 1
69, 1
74, 9, 0
82, 7, 9
94, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 01-02-2023
Đặc biệtĐB
34838
Giải nhấtG1
29989
Giải nhìG2
64285
65938
Giải baG3
54835
94648
82384
40292
70918
01062
Giải tưG4
8441
1468
0916
5129
Giải nămG5
6463
5037
7184
2312
3165
6247
Giải sáuG6
042
076
709
Giải bảyG7
74
54
61
06
Ký tự đặc biệtKT
4LA-6LA-12LA-10LA-1LA-15LA
ĐầuĐuôi
09, 6
18, 6, 2
29
38, 8, 5, 7
48, 1, 7, 2
54
62, 8, 3, 5, 1
76, 4
89, 5, 4, 4
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 31-01-2023
Đặc biệtĐB
30061
Giải nhấtG1
21284
Giải nhìG2
95201
18959
Giải baG3
39371
85823
24941
22036
22477
18709
Giải tưG4
1081
8622
3216
0868
Giải nămG5
8908
5675
3757
0290
6421
3461
Giải sáuG6
940
315
055
Giải bảyG7
07
15
20
49
Ký tự đặc biệtKT
11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB
ĐầuĐuôi
01, 9, 8, 7
16, 5, 5
23, 2, 1, 0
36
41, 0, 9
59, 7, 5
61, 8, 1
71, 7, 5
84, 1
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 30-01-2023
Đặc biệtĐB
16179
Giải nhấtG1
12198
Giải nhìG2
66824
97525
Giải baG3
76829
01458
00678
04710
93846
11457
Giải tưG4
3440
5637
9612
9495
Giải nămG5
2099
6964
0572
7189
8620
3391
Giải sáuG6
901
919
624
Giải bảyG7
96
65
03
70
Ký tự đặc biệtKT
12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC
ĐầuĐuôi
01, 3
10, 2, 9
24, 5, 9, 0, 4
37
46, 0
58, 7
64, 5
79, 8, 2, 0
89
98, 5, 9, 1, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 29-01-2023
Đặc biệtĐB
76479
Giải nhấtG1
25766
Giải nhìG2
72194
11034
Giải baG3
40098
29006
40715
61584
39911
24856
Giải tưG4
3454
3693
5723
7638
Giải nămG5
5842
0789
9534
0388
1327
2320
Giải sáuG6
134
548
571
Giải bảyG7
35
26
48
03
Ký tự đặc biệtKT
3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD
ĐầuĐuôi
06, 3
15, 1
23, 7, 0, 6
34, 8, 4, 4, 5
42, 8, 8
56, 4
66
79, 1
84, 9, 8
94, 8, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 28-01-2023
Đặc biệtĐB
87219
Giải nhấtG1
88795
Giải nhìG2
61887
71870
Giải baG3
36399
99176
44895
48144
89665
83781
Giải tưG4
1226
3681
3051
3591
Giải nămG5
1368
8512
0613
9140
8974
7483
Giải sáuG6
313
104
436
Giải bảyG7
30
87
80
75
Ký tự đặc biệtKT
10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE
ĐầuĐuôi
04
19, 2, 3, 3
26
36, 0
44, 0
51
65, 8
70, 6, 4, 5
87, 1, 1, 3, 7, 0
95, 9, 5, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 27-01-2023
Đặc biệtĐB
72859
Giải nhấtG1
84970
Giải nhìG2
22948
27905
Giải baG3
68839
72151
45870
16675
45622
30683
Giải tưG4
5687
8094
1582
5288
Giải nămG5
9289
6626
4652
3120
7508
5479
Giải sáuG6
166
101
463
Giải bảyG7
93
42
35
69
Ký tự đặc biệtKT
1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF
ĐầuĐuôi
05, 8, 1
1 
22, 6, 0
39, 5
48, 2
59, 1, 2
66, 3, 9
70, 0, 5, 9
83, 7, 2, 8, 9
94, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 26-01-2023
Đặc biệtĐB
34164
Giải nhấtG1
21642
Giải nhìG2
85331
53702
Giải baG3
36678
49662
96488
70757
21183
72285
Giải tưG4
2204
4344
9025
9940
Giải nămG5
3753
4608
9088
7731
5934
6916
Giải sáuG6
100
874
364
Giải bảyG7
32
60
46
20
Ký tự đặc biệtKT
11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG
ĐầuĐuôi
02, 4, 8, 0
16
25, 0
31, 1, 4, 2
42, 4, 0, 6
57, 3
64, 2, 4, 0
78, 4
88, 3, 5, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 25-01-2023
Đặc biệtĐB
52371
Giải nhấtG1
45082
Giải nhìG2
87473
55003
Giải baG3
44656
18647
37207
71263
51955
58209
Giải tưG4
7943
2928
1910
4411
Giải nămG5
4148
0340
5084
5712
7654
1849
Giải sáuG6
083
687
637
Giải bảyG7
07
18
29
55
Ký tự đặc biệtKT
22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH
ĐầuĐuôi
03, 7, 9, 7
10, 1, 2, 8
28, 9
37
47, 3, 8, 0, 9
56, 5, 4, 5
63
71, 3
82, 4, 3, 7
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 20-01-2023
Đặc biệtĐB
91869
Giải nhấtG1
62613
Giải nhìG2
89561
17438
Giải baG3
79710
68693
48902
08300
92038
67549
Giải tưG4
2455
1085
3800
5406
Giải nămG5
1138
8058
3367
2046
1602
0067
Giải sáuG6
216
832
186
Giải bảyG7
18
36
82
59
Ký tự đặc biệtKT
16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK
ĐầuĐuôi
02, 0, 0, 6, 2
13, 0, 6, 8
2 
38, 8, 8, 2, 6
49, 6
55, 8, 9
69, 1, 7, 7
7 
85, 6, 2
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 19-01-2023
Đặc biệtĐB
62857
Giải nhấtG1
24246
Giải nhìG2
65122
22745
Giải baG3
90440
33540
05110
78018
71497
53655
Giải tưG4
1463
1863
4482
5932
Giải nămG5
2342
9101
9125
9116
9435
9550
Giải sáuG6
915
320
074
Giải bảyG7
26
23
57
96
Ký tự đặc biệtKT
10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP
ĐầuĐuôi
01
10, 8, 6, 5
22, 5, 0, 6, 3
32, 5
46, 5, 0, 0, 2
57, 5, 0, 7
63, 3
74
82
97, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 18-01-2023
Đặc biệtĐB
45282
Giải nhấtG1
76552
Giải nhìG2
51893
50516
Giải baG3
92764
68866
66740
51752
37335
04030
Giải tưG4
3342
4405
7005
3904
Giải nămG5
3556
7580
0501
2381
4260
3127
Giải sáuG6
926
295
635
Giải bảyG7
69
04
35
86
Ký tự đặc biệtKT
4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ
ĐầuĐuôi
05, 5, 4, 1, 4
16
27, 6
35, 0, 5, 5
40, 2
52, 2, 6
64, 6, 0, 9
7 
82, 0, 1, 6
93, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 17-01-2023
Đặc biệtĐB
53363
Giải nhấtG1
01443
Giải nhìG2
02569
17053
Giải baG3
87586
46192
21006
19548
86539
33921
Giải tưG4
7295
3401
0582
6328
Giải nămG5
4443
2517
8199
7522
7936
3211
Giải sáuG6
197
642
529
Giải bảyG7
35
29
04
55
Ký tự đặc biệtKT
10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR
ĐầuĐuôi
06, 1, 4
17, 1
21, 8, 2, 9, 9
39, 6, 5
43, 8, 3, 2
53, 5
63, 9
7 
86, 2
92, 5, 9, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 16-01-2023
Đặc biệtĐB
48260
Giải nhấtG1
83587
Giải nhìG2
79324
24955
Giải baG3
97698
03474
79118
27721
67766
60068
Giải tưG4
9999
2793
8423
8738
Giải nămG5
6232
7156
7587
1067
6779
6885
Giải sáuG6
456
695
805
Giải bảyG7
53
07
71
23
Ký tự đặc biệtKT
12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS
ĐầuĐuôi
05, 7
18
24, 1, 3, 3
38, 2
4 
55, 6, 6, 3
60, 6, 8, 7
74, 9, 1
87, 7, 5
98, 9, 3, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 15-01-2023
Đặc biệtĐB
44221
Giải nhấtG1
25945
Giải nhìG2
14590
57392
Giải baG3
84792
14379
92716
86841
87280
96564
Giải tưG4
7401
4194
1991
5569
Giải nămG5
9333
9812
3708
3904
1078
2104
Giải sáuG6
938
566
749
Giải bảyG7
45
57
00
28
Ký tự đặc biệtKT
1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT
ĐầuĐuôi
01, 8, 4, 4, 0
16, 2
21, 8
33, 8
45, 1, 9, 5
57
64, 9, 6
79, 8
80
90, 2, 2, 4, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 14-01-2023
Đặc biệtĐB
62940
Giải nhấtG1
27086
Giải nhìG2
84830
42992
Giải baG3
26177
28240
86842
54934
53016
11166
Giải tưG4
1213
7375
8375
1727
Giải nămG5
0737
3018
1279
2435
5696
5434
Giải sáuG6
949
318
656
Giải bảyG7
02
34
82
81
Ký tự đặc biệtKT
16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU-4LU-17LU
ĐầuĐuôi
02
16, 3, 8, 8
27
30, 4, 7, 5, 4, 4
40, 0, 2, 9
56
66
77, 5, 5, 9
86, 2, 1
92, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 13-01-2023
Đặc biệtĐB
60762
Giải nhấtG1
70413
Giải nhìG2
94856
73874
Giải baG3
38562
54962
09294
88168
03998
21450
Giải tưG4
8234
7644
3492
0818
Giải nămG5
1114
2556
1891
8732
9010
4068
Giải sáuG6
962
160
238
Giải bảyG7
70
73
54
66
Ký tự đặc biệtKT
11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV
ĐầuĐuôi
0 
13, 8, 4, 0
2 
34, 2, 8
44
56, 0, 6, 4
62, 2, 2, 8, 8, 2, 0, 6
74, 0, 3
8 
94, 8, 2, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 12-01-2023
Đặc biệtĐB
18452
Giải nhấtG1
99849
Giải nhìG2
27621
91955
Giải baG3
09319
34625
29740
28430
97779
44856
Giải tưG4
2502
3884
3118
5818
Giải nămG5
5434
7882
4474
0383
7694
3970
Giải sáuG6
122
547
305
Giải bảyG7
47
29
85
00
Ký tự đặc biệtKT
11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX
ĐầuĐuôi
02, 5, 0
19, 8, 8
21, 5, 2, 9
30, 4
49, 0, 7, 7
52, 5, 6
6 
79, 4, 0
84, 2, 3, 5
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 11-01-2023
Đặc biệtĐB
04942
Giải nhấtG1
31511
Giải nhìG2
96915
35210
Giải baG3
18352
34017
18642
36531
84392
83681
Giải tưG4
3310
7880
2041
5685
Giải nămG5
8549
1897
3789
6576
0560
7094
Giải sáuG6
001
655
214
Giải bảyG7
97
79
12
74
Ký tự đặc biệtKT
5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY
ĐầuĐuôi
01
11, 5, 0, 7, 0, 4, 2
2 
31
42, 2, 1, 9
52, 5
60
76, 9, 4
81, 0, 5, 9
92, 7, 4, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 10-01-2023
Đặc biệtĐB
81191
Giải nhấtG1
88140
Giải nhìG2
67096
63288
Giải baG3
95651
44209
16651
57329
83066
30657
Giải tưG4
6386
5753
7345
3988
Giải nămG5
8146
2499
8664
9180
2900
7842
Giải sáuG6
061
913
843
Giải bảyG7
44
46
75
18
Ký tự đặc biệtKT
9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ
ĐầuĐuôi
09, 0
13, 8
29
3 
40, 5, 6, 2, 3, 4, 6
51, 1, 7, 3
66, 4, 1
75
88, 6, 8, 0
91, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 09-01-2023
Đặc biệtĐB
78014
Giải nhấtG1
16270
Giải nhìG2
24159
26757
Giải baG3
49767
38438
02952
13127
61711
61184
Giải tưG4
9459
2157
2326
3734
Giải nămG5
4225
7765
2017
6211
9689
0717
Giải sáuG6
747
254
703
Giải bảyG7
91
86
30
15
Ký tự đặc biệtKT
3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA
ĐầuĐuôi
03
14, 1, 7, 1, 7, 5
27, 6, 5
38, 4, 0
47
59, 7, 2, 9, 7, 4
67, 5
70
84, 9, 6
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 08-01-2023
Đặc biệtĐB
20040
Giải nhấtG1
76965
Giải nhìG2
00725
96045
Giải baG3
24055
40269
79722
76857
77039
09960
Giải tưG4
0127
1158
7977
9924
Giải nămG5
8164
3677
6511
3395
2012
1538
Giải sáuG6
389
582
191
Giải bảyG7
84
73
61
44
Ký tự đặc biệtKT
2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB
ĐầuĐuôi
0 
11, 2
25, 2, 7, 4
39, 8
40, 5, 4
55, 7, 8
65, 9, 0, 4, 1
77, 7, 3
89, 2, 4
95, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 07-01-2023
Đặc biệtĐB
39597
Giải nhấtG1
20448
Giải nhìG2
98375
45648
Giải baG3
55850
97079
25197
01795
69588
07835
Giải tưG4
1913
8015
5241
3912
Giải nămG5
7722
5706
0051
1050
3377
4923
Giải sáuG6
710
696
135
Giải bảyG7
95
12
05
93
Ký tự đặc biệtKT
4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC
ĐầuĐuôi
06, 5
13, 5, 2, 0, 2
22, 3
35, 5
48, 8, 1
50, 1, 0
6 
75, 9, 7
88
97, 7, 5, 6, 5, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 06-01-2023
Đặc biệtĐB
45370
Giải nhấtG1
05808
Giải nhìG2
84879
98182
Giải baG3
24293
04306
89635
00442
69931
82844
Giải tưG4
0554
4775
4677
9083
Giải nămG5
9984
2064
0832
5681
4616
1573
Giải sáuG6
187
486
857
Giải bảyG7
75
66
10
21
Ký tự đặc biệtKT
4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD
ĐầuĐuôi
08, 6
16, 0
21
35, 1, 2
42, 4
54, 7
64, 6
70, 9, 5, 7, 3, 5
82, 3, 4, 1, 7, 6
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 05-01-2023
Đặc biệtĐB
76191
Giải nhấtG1
12810
Giải nhìG2
11458
74967
Giải baG3
71235
86498
02353
79691
79635
03257
Giải tưG4
6925
4512
5726
7634
Giải nămG5
3778
8441
9916
1111
9597
6530
Giải sáuG6
165
396
516
Giải bảyG7
65
61
91
27
Ký tự đặc biệtKT
14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE
ĐầuĐuôi
0 
10, 2, 6, 1, 6
25, 6, 7
35, 5, 4, 0
41
58, 3, 7
67, 5, 5, 1
78
8 
91, 8, 1, 7, 6, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 04-01-2023
Đặc biệtĐB
75757
Giải nhấtG1
40631
Giải nhìG2
56326
49667
Giải baG3
35179
50105
27248
59107
60082
12549
Giải tưG4
5039
3831
4690
7943
Giải nămG5
7094
3207
6892
7757
1132
8909
Giải sáuG6
970
784
420
Giải bảyG7
14
83
79
25
Ký tự đặc biệtKT
6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF
ĐầuĐuôi
05, 7, 7, 9
14
26, 0, 5
31, 9, 1, 2
48, 9, 3
57, 7
67
79, 0, 9
82, 4, 3
90, 4, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 03-01-2023
Đặc biệtĐB
25649
Giải nhấtG1
31843
Giải nhìG2
63776
30341
Giải baG3
77026
52031
69174
10420
85248
47765
Giải tưG4
7724
9250
4978
1010
Giải nămG5
4455
2008
0620
7885
5565
4045
Giải sáuG6
554
144
596
Giải bảyG7
42
51
81
72
Ký tự đặc biệtKT
14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG
ĐầuĐuôi
08
10
26, 0, 4, 0
31
49, 3, 1, 8, 5, 4, 2
50, 5, 4, 1
65, 5
76, 4, 8, 2
85, 1
96
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 02-01-2023
Đặc biệtĐB
49265
Giải nhấtG1
43459
Giải nhìG2
12407
10068
Giải baG3
35934
71383
25973
92732
33938
09386
Giải tưG4
2697
9832
8291
0173
Giải nămG5
8813
7077
3452
5042
1616
8189
Giải sáuG6
194
469
503
Giải bảyG7
82
16
80
45
Ký tự đặc biệtKT
4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH
ĐầuĐuôi
07, 3
13, 6, 6
2 
34, 2, 8, 2
42, 5
59, 2
65, 8, 9
73, 3, 7
83, 6, 9, 2, 0
97, 1, 4