Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 21-01-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 20-01-2021
Đặc biệtĐB
60545
Giải nhấtG1
94248
Giải nhìG2
55911
27740
Giải baG3
12215
57381
44280
45333
60402
47070
Giải tưG4
3600
0336
3138
0575
Giải nămG5
9728
4755
8161
3499
7805
1981
Giải sáuG6
070
167
361
Giải bảyG7
68
37
41
91
Ký tự đặc biệtKT
5VF-3VF-9VF-11VF-15VF-6VF
Đầu
002, 00, 05
111, 15
228
333, 36, 38, 37
445, 48, 40, 41
555
661, 67, 61, 68
770, 75, 70
881, 80, 81
999, 91
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 19-01-2021
Đặc biệtĐB
23677
Giải nhấtG1
32856
Giải nhìG2
88201
31483
Giải baG3
31721
22939
19393
86338
94480
25520
Giải tưG4
6750
4933
2122
0719
Giải nămG5
8448
8313
5584
9527
1697
4703
Giải sáuG6
248
646
116
Giải bảyG7
67
96
55
52
Ký tự đặc biệtKT
7VG-3VG-15VG-9VG-12VG-11VG
Đầu
001, 03
119, 13, 16
221, 20, 22, 27
339, 38, 33
448, 48, 46
556, 50, 55, 52
667
777
883, 80, 84
993, 97, 96
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 18-01-2021
Đặc biệtĐB
92549
Giải nhấtG1
96884
Giải nhìG2
06158
89877
Giải baG3
24305
53638
12286
37720
42141
51253
Giải tưG4
8202
1717
2304
7338
Giải nămG5
0149
9697
0008
4535
1725
0195
Giải sáuG6
494
321
078
Giải bảyG7
59
13
69
23
Ký tự đặc biệtKT
6VH-7VH-14VH-5VH-11VH-13VH
Đầu
005, 02, 04, 08
117, 13
220, 25, 21, 23
338, 38, 35
449, 41, 49
558, 53, 59
669
777, 78
884, 86
997, 95, 94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 17-01-2021
Đặc biệtĐB
55095
Giải nhấtG1
58464
Giải nhìG2
65216
77011
Giải baG3
19594
34767
57701
76863
70980
54862
Giải tưG4
8664
4091
1436
8925
Giải nămG5
5408
7165
1651
1712
1770
4474
Giải sáuG6
002
600
566
Giải bảyG7
43
98
97
87
Ký tự đặc biệtKT
7VK-1VK-12VK-8VK-5VK-14VK
Đầu
001, 08, 02, 00
116, 11, 12
225
336
443
551
664, 67, 63, 62, 64, 65, 66
770, 74
880, 87
995, 94, 91, 98, 97
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 16-01-2021
Đặc biệtĐB
12046
Giải nhấtG1
58127
Giải nhìG2
13716
13938
Giải baG3
97864
15467
16200
33137
19032
27560
Giải tưG4
4741
9668
7808
4797
Giải nămG5
5608
8792
4534
1448
0349
2861
Giải sáuG6
968
825
724
Giải bảyG7
15
76
85
71
Ký tự đặc biệtKT
13VL-6VL-1VL-11VL-12VL-9VL
Đầu
000, 08, 08
116, 15
227, 25, 24
338, 37, 32, 34
446, 41, 48, 49
5 
664, 67, 60, 68, 61, 68
776, 71
885
997, 92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 15-01-2021
Đặc biệtĐB
68285
Giải nhấtG1
63497
Giải nhìG2
51148
40526
Giải baG3
21460
45322
08942
64777
99903
68603
Giải tưG4
9743
9831
2616
0548
Giải nămG5
0880
6314
8728
3229
3228
1896
Giải sáuG6
300
505
685
Giải bảyG7
13
33
47
58
Ký tự đặc biệtKT
14VM-11VM-1VM-4VM-2VM-15VM
Đầu
003, 03, 00, 05
116, 14, 13
226, 22, 28, 29, 28
331, 33
448, 42, 43, 48, 47
558
660
777
885, 80, 85
997, 96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 14-01-2021
Đặc biệtĐB
51338
Giải nhấtG1
88232
Giải nhìG2
52762
16210
Giải baG3
01251
21080
30073
33311
23663
69008
Giải tưG4
0693
1495
1430
1770
Giải nămG5
5609
1482
3063
0817
0019
9350
Giải sáuG6
142
448
562
Giải bảyG7
60
04
10
95
Ký tự đặc biệtKT
15VN-6VN-8VN-7VN-10VN-4VN
Đầu
008, 09, 04
110, 11, 17, 19, 10
2 
338, 32, 30
442, 48
551, 50
662, 63, 63, 62, 60
773, 70
880, 82
993, 95, 95
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 13-01-2021
Đặc biệtĐB
02769
Giải nhấtG1
38216
Giải nhìG2
11276
94309
Giải baG3
64336
21172
87669
76214
95085
69947
Giải tưG4
7295
0029
4713
7354
Giải nămG5
8886
7271
3378
9059
4262
2858
Giải sáuG6
188
146
460
Giải bảyG7
13
35
71
99
Ký tự đặc biệtKT
3VP-7VP-5VP-1VP-12VP-16VP-2VP-8VP
Đầu
009
116, 14, 13, 13
229
336, 35
447, 46
554, 59, 58
669, 69, 62, 60
776, 72, 71, 78, 71
885, 86, 88
995, 99
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 12-01-2021
Đặc biệtĐB
16592
Giải nhấtG1
87355
Giải nhìG2
93491
45401
Giải baG3
68063
72753
35051
60748
57701
15172
Giải tưG4
3720
7082
8879
5916
Giải nămG5
7271
0472
4405
3653
0336
1701
Giải sáuG6
411
379
906
Giải bảyG7
92
77
82
56
Ký tự đặc biệtKT
8VQ-5VQ-9VQ-6VQ-7VQ-1VQ
Đầu
001, 01, 05, 01, 06
116, 11
220
336
448
555, 53, 51, 53, 56
663
772, 79, 71, 72, 79, 77
882, 82
992, 91, 92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 11-01-2021
Đặc biệtĐB
05507
Giải nhấtG1
94780
Giải nhìG2
28367
95448
Giải baG3
92653
95189
81513
56865
21041
18375
Giải tưG4
1091
9317
9206
1383
Giải nămG5
2420
5010
7844
1730
3159
3577
Giải sáuG6
917
708
040
Giải bảyG7
41
07
60
35
Ký tự đặc biệtKT
3VR-8VR-4VR-9VR-10VR-12VR
Đầu
007, 06, 08, 07
113, 17, 10, 17
220
330, 35
448, 41, 44, 40, 41
553, 59
667, 65, 60
775, 77
880, 89, 83
991
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 10-01-2021
Đặc biệtĐB
48146
Giải nhấtG1
63172
Giải nhìG2
06185
24165
Giải baG3
21836
46147
12685
13714
82314
70690
Giải tưG4
7047
4115
7754
7409
Giải nămG5
1270
0970
5541
7163
0474
7764
Giải sáuG6
817
092
108
Giải bảyG7
54
95
68
29
Ký tự đặc biệtKT
2VS-10VS-14VS-8VS-4VS-9VS
Đầu
009, 08
114, 14, 15, 17
229
336
446, 47, 47, 41
554, 54
665, 63, 64, 68
772, 70, 70, 74
885, 85
990, 92, 95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 09-01-2021
Đặc biệtĐB
82064
Giải nhấtG1
08356
Giải nhìG2
61215
80388
Giải baG3
89490
11130
17716
79887
06388
26929
Giải tưG4
2573
9123
3390
3611
Giải nămG5
9538
3684
3274
2415
2095
3665
Giải sáuG6
751
900
277
Giải bảyG7
54
40
02
17
Ký tự đặc biệtKT
15VT-10VT-6VT-4VT-1VT-2VT
Đầu
000, 02
115, 16, 11, 15, 17
229, 23
330, 38
440
556, 51, 54
664, 65
773, 74, 77
888, 87, 88, 84
990, 90, 95
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 08-01-2021
Đặc biệtĐB
00726
Giải nhấtG1
05627
Giải nhìG2
70149
28426
Giải baG3
80452
76037
93062
41786
56154
32772
Giải tưG4
4433
1343
3747
7960
Giải nămG5
0734
8998
7569
2665
0306
5171
Giải sáuG6
694
303
562
Giải bảyG7
30
00
77
61
Ký tự đặc biệtKT
7VU-5VU-13VU-6VU-1VU-15VU
Đầu
006, 03, 00
1 
226, 27, 26
337, 33, 34, 30
449, 43, 47
552, 54
662, 60, 69, 65, 62, 61
772, 71, 77
886
998, 94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 07-01-2021
Đặc biệtĐB
09854
Giải nhấtG1
15562
Giải nhìG2
28845
15681
Giải baG3
21044
84466
56370
44614
39798
52457
Giải tưG4
6288
5987
4489
7646
Giải nămG5
4814
3518
3749
8784
0871
9809
Giải sáuG6
040
284
841
Giải bảyG7
62
93
15
34
Ký tự đặc biệtKT
7VX-14VX-1VX-10VX-8VX-11VX
Đầu
009
114, 14, 18, 15
2 
334
445, 44, 46, 49, 40, 41
554, 57
662, 66, 62
770, 71
881, 88, 87, 89, 84, 84
998, 93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 06-01-2021
Đặc biệtĐB
90402
Giải nhấtG1
75947
Giải nhìG2
74911
44677
Giải baG3
73443
21480
97489
88629
59071
00881
Giải tưG4
2510
4621
6853
2119
Giải nămG5
7445
3419
6129
6096
9127
9897
Giải sáuG6
467
040
049
Giải bảyG7
12
08
46
32
Ký tự đặc biệtKT
3VY-15VY-5VY-6VY-7VY-9VY
Đầu
002, 08
111, 10, 19, 19, 12
229, 21, 29, 27
332
447, 43, 45, 40, 49, 46
553
667
777, 71
880, 89, 81
996, 97
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 05-01-2021
Đặc biệtĐB
19376
Giải nhấtG1
05036
Giải nhìG2
43342
31276
Giải baG3
86804
90617
49547
13368
07354
12554
Giải tưG4
4737
7623
5214
9688
Giải nămG5
0265
9596
2704
3998
3885
2430
Giải sáuG6
257
166
198
Giải bảyG7
09
24
70
83
Ký tự đặc biệtKT
9VZ-7VZ-3VZ-12VZ-8VZ-5VZ
Đầu
004, 04, 09
117, 14
223, 24
336, 37, 30
442, 47
554, 54, 57
668, 65, 66
776, 76, 70
888, 85, 83
996, 98, 98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 04-01-2021
Đặc biệtĐB
42988
Giải nhấtG1
92795
Giải nhìG2
19046
79580
Giải baG3
87526
92979
11171
46875
96595
73614
Giải tưG4
7434
0809
5921
5509
Giải nămG5
1512
3716
3814
4143
8088
9851
Giải sáuG6
880
797
927
Giải bảyG7
39
14
63
71
Ký tự đặc biệtKT
13UA-12UA-14UA-10UA-15UA-9UA
Đầu
009, 09
114, 12, 16, 14, 14
226, 21, 27
334, 39
446, 43
551
663
779, 71, 75, 71
888, 80, 88, 80
995, 95, 97
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 03-01-2021
Đặc biệtĐB
43132
Giải nhấtG1
27110
Giải nhìG2
95760
90752
Giải baG3
95706
88054
51171
53041
78424
18868
Giải tưG4
9618
9587
0840
0372
Giải nămG5
4852
3728
0060
4514
8855
5704
Giải sáuG6
597
493
131
Giải bảyG7
16
59
91
25
Ký tự đặc biệtKT
5UB-9UB-12UB-10UB-1UB-2UB
Đầu
006, 04
110, 18, 14, 16
224, 28, 25
332, 31
441, 40
552, 54, 52, 55, 59
660, 68, 60
771, 72
887
997, 93, 91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 02-01-2021
Đặc biệtĐB
20681
Giải nhấtG1
89427
Giải nhìG2
32886
74910
Giải baG3
46106
78936
81595
03204
82919
14732
Giải tưG4
6502
7613
7283
5855
Giải nămG5
3855
0496
1430
4451
4778
9023
Giải sáuG6
567
057
083
Giải bảyG7
68
19
29
12
Ký tự đặc biệtKT
1UC-12UC-11UC-14UC-13UC-4UC
Đầu
006, 04, 02
110, 19, 13, 19, 12
227, 23, 29
336, 32, 30
4 
555, 55, 51, 57
667, 68
778
881, 86, 83, 83
995, 96
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 01-01-2021
Đặc biệtĐB
78885
Giải nhấtG1
61981
Giải nhìG2
32168
74990
Giải baG3
52955
93657
43037
39539
82586
22866
Giải tưG4
9925
5333
1426
9023
Giải nămG5
4289
6576
5377
7039
4487
1675
Giải sáuG6
145
565
210
Giải bảyG7
81
14
08
11
Ký tự đặc biệtKT
11UD-1UD-6UD-10UD-2UD-7UD
Đầu
008
110, 14, 11
225, 26, 23
337, 39, 33, 39
445
555, 57
668, 66, 65
776, 77, 75
885, 81, 86, 89, 87, 81
990
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 31-12-2020
Đặc biệtĐB
42050
Giải nhấtG1
71602
Giải nhìG2
46241
14507
Giải baG3
74322
38732
64804
78836
98669
54004
Giải tưG4
7045
7208
0361
9902
Giải nămG5
1677
9524
7016
4746
3257
3405
Giải sáuG6
030
710
607
Giải bảyG7
11
08
00
69
Ký tự đặc biệtKT
3UE-5UE-2UE-13UE-6UE-19UE-9UE-17UE
Đầu
002, 07, 04, 04, 08, 02, 05, 07, 08, 00
116, 10, 11
222, 24
332, 36, 30
441, 45, 46
550, 57
669, 61, 69
777
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 30-12-2020
Đặc biệtĐB
57905
Giải nhấtG1
52634
Giải nhìG2
59730
35303
Giải baG3
49658
30386
70941
54982
51127
91459
Giải tưG4
4548
4468
9722
1979
Giải nămG5
8964
4076
5630
9597
9300
4492
Giải sáuG6
933
491
325
Giải bảyG7
12
77
35
86
Ký tự đặc biệtKT
12UF-13UF-15UF-6UF-14UF-3UF
Đầu
005, 03, 00
112
227, 22, 25
334, 30, 30, 33, 35
441, 48
558, 59
668, 64
779, 76, 77
886, 82, 86
997, 92, 91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 29-12-2020
Đặc biệtĐB
63111
Giải nhấtG1
97528
Giải nhìG2
50982
14050
Giải baG3
69821
74802
11417
26541
90281
10317
Giải tưG4
4779
8546
3565
9985
Giải nămG5
3429
3910
7187
6912
3702
5600
Giải sáuG6
107
921
432
Giải bảyG7
45
06
39
17
Ký tự đặc biệtKT
2UG-1UG-3UG-4UG-6UG-7UG
Đầu
002, 02, 00, 07, 06
111, 17, 17, 10, 12, 17
228, 21, 29, 21
332, 39
441, 46, 45
550
665
779
882, 81, 85, 87
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 28-12-2020
Đặc biệtĐB
07690
Giải nhấtG1
80623
Giải nhìG2
21234
90127
Giải baG3
30366
15559
13565
29155
15509
92958
Giải tưG4
8221
8441
9118
0186
Giải nămG5
3314
6763
9311
0074
8849
5364
Giải sáuG6
965
752
403
Giải bảyG7
70
06
44
84
Ký tự đặc biệtKT
12UH-11UH-6UH-1UH-3UH-10UH
Đầu
009, 03, 06
118, 14, 11
223, 27, 21
334
441, 49, 44
559, 55, 58, 52
666, 65, 63, 64, 65
774, 70
886, 84
990
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 27-12-2020
Đặc biệtĐB
85971
Giải nhấtG1
38070
Giải nhìG2
13420
19315
Giải baG3
58913
23797
93183
36666
13349
88594
Giải tưG4
2097
2008
9642
2051
Giải nămG5
0935
9415
6497
7309
8407
2197
Giải sáuG6
016
010
977
Giải bảyG7
31
33
58
19
Ký tự đặc biệtKT
14UK-1UK-15UK-8UK-5UK-3UK
Đầu
008, 09, 07
115, 13, 15, 16, 10, 19
220
335, 31, 33
449, 42
551, 58
666
771, 70, 77
883
997, 94, 97, 97, 97
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 26-12-2020
Đặc biệtĐB
80287
Giải nhấtG1
96436
Giải nhìG2
12301
64627
Giải baG3
99998
15789
56798
51176
20943
91748
Giải tưG4
5098
8196
2664
2263
Giải nămG5
0732
7173
7149
0911
2174
7286
Giải sáuG6
184
114
729
Giải bảyG7
75
35
36
48
Ký tự đặc biệtKT
5UL-1UL-3UL-9UL-15UL-13UL
Đầu
001
111, 14
227, 29
336, 32, 35, 36
443, 48, 49, 48
5 
664, 63
776, 73, 74, 75
887, 89, 86, 84
998, 98, 98, 96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 25-12-2020
Đặc biệtĐB
36287
Giải nhấtG1
56591
Giải nhìG2
36172
15322
Giải baG3
27712
52203
51451
37235
42452
12511
Giải tưG4
4935
7280
2276
8896
Giải nămG5
9714
1459
8993
8767
3355
0049
Giải sáuG6
350
249
086
Giải bảyG7
61
54
23
49
Ký tự đặc biệtKT
7UM-1UM-6UM-9UM-15UM-4UM
Đầu
003
112, 11, 14
222, 23
335, 35
449, 49, 49
551, 52, 59, 55, 50, 54
667, 61
772, 76
887, 80, 86
991, 96, 93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 24-12-2020
Đặc biệtĐB
79993
Giải nhấtG1
59755
Giải nhìG2
48925
26497
Giải baG3
71258
22866
95143
01462
19274
40992
Giải tưG4
0806
8544
9405
4675
Giải nămG5
0265
3694
8235
7043
9505
1229
Giải sáuG6
914
798
789
Giải bảyG7
64
49
62
24
Ký tự đặc biệtKT
3UN-9UN-13UN-1UN-10UN-7UN
Đầu
006, 05, 05
114
225, 29, 24
335
443, 44, 43, 49
555, 58
666, 62, 65, 64, 62
774, 75
889
993, 97, 92, 94, 98
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-12-2020
Đặc biệtĐB
80188
Giải nhấtG1
42915
Giải nhìG2
70628
29295
Giải baG3
21623
27580
11681
85576
77417
97548
Giải tưG4
6998
2307
6098
5898
Giải nămG5
1113
9485
0397
5586
1548
5419
Giải sáuG6
892
132
112
Giải bảyG7
11
44
27
22
Ký tự đặc biệtKT
5UP-3UP-9UP-11UP-13UP-6UP
Đầu
007
115, 17, 13, 19, 12, 11
228, 23, 27, 22
332
448, 48, 44
5 
6 
776
888, 80, 81, 85, 86
995, 98, 98, 98, 97, 92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 22-12-2020
Đặc biệtĐB
81613
Giải nhấtG1
23662
Giải nhìG2
44579
49780
Giải baG3
16806
07002
62808
35975
61276
46471
Giải tưG4
9700
1461
8428
0792
Giải nămG5
8252
2387
5785
3416
5379
2964
Giải sáuG6
762
867
936
Giải bảyG7
53
60
43
90
Ký tự đặc biệtKT
2UQ-4UQ-1UQ-6UQ-9UQ-11UQ
Đầu
006, 02, 08, 00
113, 16
228
336
443
552, 53
662, 61, 64, 62, 67, 60
779, 75, 76, 71, 79
880, 87, 85
992, 90