Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 25-06-2021 (Thứ Năm)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 24-06-2021
Đặc biệtĐB
17879
Giải nhấtG1
77328
Giải nhìG2
12410
69282
Giải baG3
95919
47894
54722
13959
12972
80067
Giải tưG4
4175
4355
0992
8562
Giải nămG5
6486
1704
8635
2385
9439
9824
Giải sáuG6
844
819
537
Giải bảyG7
22
96
35
52
Ký tự đặc biệtKT
13EC-5EC-8EC-9EC-1EC-10EC
ĐầuĐuôi
04
10, 9, 9
28, 2, 4, 2
35, 9, 7, 5
44
59, 5, 2
67, 2
79, 2, 5
82, 6, 5
94, 2, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 17-06-2021
Đặc biệtĐB
44367
Giải nhấtG1
02103
Giải nhìG2
85262
24192
Giải baG3
53117
57563
77726
52421
47297
42466
Giải tưG4
6745
8181
2717
7607
Giải nămG5
7614
5002
1041
3610
6268
5907
Giải sáuG6
443
354
210
Giải bảyG7
39
14
35
23
Ký tự đặc biệtKT
11DU-10DU-5DU-15DU-12DU-9DU
ĐầuĐuôi
03, 7, 2, 7
17, 7, 4, 0, 0, 4
26, 1, 3
39, 5
45, 1, 3
54
67, 2, 3, 6, 8
7 
81
92, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 10-06-2021
Đặc biệtĐB
92979
Giải nhấtG1
56882
Giải nhìG2
39343
47196
Giải baG3
39732
88318
82043
67698
10650
01836
Giải tưG4
4157
8740
6035
6845
Giải nămG5
4165
2074
1708
5467
5906
5861
Giải sáuG6
909
942
335
Giải bảyG7
42
84
68
13
Ký tự đặc biệtKT
13DM-4DM-1DM-2DM-5DM-8DM-7DM-19DM
ĐầuĐuôi
08, 6, 9
18, 3
2 
32, 6, 5, 5
43, 3, 0, 5, 2, 2
50, 7
65, 7, 1, 8
79, 4
82, 4
96, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 03-06-2021
Đặc biệtĐB
62721
Giải nhấtG1
69350
Giải nhìG2
70384
57898
Giải baG3
76879
97275
98757
65684
44550
69190
Giải tưG4
7331
7896
0215
8763
Giải nămG5
1682
9809
2170
8678
0893
0640
Giải sáuG6
318
453
156
Giải bảyG7
65
81
02
59
Ký tự đặc biệtKT
14DC-12DC-3DC-4DC-7DC-6DC
ĐầuĐuôi
09, 2
15, 8
21
31
40
50, 7, 0, 3, 6, 9
63, 5
79, 5, 0, 8
84, 4, 2, 1
98, 0, 6, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 27-05-2021
Đặc biệtĐB
33003
Giải nhấtG1
35078
Giải nhìG2
36509
95329
Giải baG3
86347
84893
67695
31072
69847
46059
Giải tưG4
3531
6277
0781
6243
Giải nămG5
6902
5879
7220
0434
3640
7672
Giải sáuG6
792
899
079
Giải bảyG7
18
05
74
78
Ký tự đặc biệtKT
9CU-12CU-4CU-14CU-13CU-8CU
ĐầuĐuôi
03, 9, 2, 5
18
29, 0
31, 4
47, 7, 3, 0
59
6 
78, 2, 7, 9, 2, 9, 4, 8
81
93, 5, 2, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 20-05-2021
Đặc biệtĐB
55967
Giải nhấtG1
54580
Giải nhìG2
21026
67810
Giải baG3
59504
89733
13811
43198
35906
15941
Giải tưG4
9745
1163
5539
6360
Giải nămG5
6440
4422
3437
9590
6182
9014
Giải sáuG6
483
381
367
Giải bảyG7
76
79
71
08
Ký tự đặc biệtKT
15CM-7CM-10CM-2CM-8CM-6CM
ĐầuĐuôi
04, 6, 8
10, 1, 4
26, 2
33, 9, 7
41, 5, 0
5 
67, 3, 0, 7
76, 9, 1
80, 2, 3, 1
98, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 13-05-2021
Đặc biệtĐB
68664
Giải nhấtG1
81431
Giải nhìG2
40720
22183
Giải baG3
91639
33161
83447
46988
64519
25878
Giải tưG4
1896
1399
1212
5965
Giải nămG5
8505
4981
2318
7544
2891
0191
Giải sáuG6
917
833
388
Giải bảyG7
09
33
02
23
Ký tự đặc biệtKT
9CD-8CD-1CD-6CD-14CD-2CD
ĐầuĐuôi
05, 9, 2
19, 2, 8, 7
20, 3
31, 9, 3, 3
47, 4
5 
64, 1, 5
78
83, 8, 1, 8
96, 9, 1, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 06-05-2021
Đặc biệtĐB
80359
Giải nhấtG1
19644
Giải nhìG2
56866
23666
Giải baG3
03810
90538
16724
99553
27566
67734
Giải tưG4
0584
9641
9608
6060
Giải nămG5
1335
6679
6784
1486
7013
1067
Giải sáuG6
906
636
410
Giải bảyG7
25
79
88
54
Ký tự đặc biệtKT
5BU-8BU-6BU-15BU-13BU-12BU
ĐầuĐuôi
08, 6
10, 3, 0
24, 5
38, 4, 5, 6
44, 1
59, 3, 4
66, 6, 6, 0, 7
79, 9
84, 4, 6, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 29-04-2021
Đặc biệtĐB
21916
Giải nhấtG1
03753
Giải nhìG2
09292
74636
Giải baG3
68417
68651
69171
90623
96858
69786
Giải tưG4
1854
5529
9484
8227
Giải nămG5
2826
3653
7621
0295
7590
9889
Giải sáuG6
472
535
660
Giải bảyG7
76
42
11
57
Ký tự đặc biệtKT
16BM-19BM-11BM-7BM-18BM-2BM-8BM-5BM
ĐầuĐuôi
0 
16, 7, 1
23, 9, 7, 6, 1
36, 5
42
53, 1, 8, 4, 3, 7
60
71, 2, 6
86, 4, 9
92, 5, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 22-04-2021
Đặc biệtĐB
56292
Giải nhấtG1
85246
Giải nhìG2
21395
18863
Giải baG3
68342
11296
09277
15013
72016
79068
Giải tưG4
4629
4132
7928
3901
Giải nămG5
0848
3767
6767
9733
8337
0348
Giải sáuG6
060
338
039
Giải bảyG7
84
79
49
68
Ký tự đặc biệtKT
1BD-5BD-15BD-6BD-3BD-7BD
ĐầuĐuôi
01
13, 6
29, 8
32, 3, 7, 8, 9
46, 2, 8, 8, 9
5 
63, 8, 7, 7, 0, 8
77, 9
84
92, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 15-04-2021
Đặc biệtĐB
90982
Giải nhấtG1
05942
Giải nhìG2
63537
27846
Giải baG3
08216
97437
70544
95936
32700
64061
Giải tưG4
4137
0303
2119
8210
Giải nămG5
9246
4010
6842
6549
1334
5906
Giải sáuG6
523
665
973
Giải bảyG7
61
32
56
62
Ký tự đặc biệtKT
14AU-1AU-2AU-11AU-6AU-12AU
ĐầuĐuôi
00, 3, 6
16, 9, 0, 0
23
37, 7, 6, 7, 4, 2
42, 6, 4, 6, 2, 9
56
61, 5, 1, 2
73
82
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 08-04-2021
Đặc biệtĐB
63904
Giải nhấtG1
56240
Giải nhìG2
48222
98507
Giải baG3
32353
37133
28267
86742
62636
80484
Giải tưG4
9490
4218
8779
1522
Giải nămG5
0179
6710
1978
3940
9894
6237
Giải sáuG6
307
084
531
Giải bảyG7
11
03
47
86
Ký tự đặc biệtKT
8AM-9AM-11AM-14AM-2AM-15AM
ĐầuĐuôi
04, 7, 7, 3
18, 0, 1
22, 2
33, 6, 7, 1
40, 2, 0, 7
53
67
79, 9, 8
84, 4, 6
90, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 01-04-2021
Đặc biệtĐB
50393
Giải nhấtG1
32377
Giải nhìG2
57201
27882
Giải baG3
05554
71829
21211
99596
51252
66003
Giải tưG4
8236
6787
8798
1677
Giải nămG5
8702
8801
3261
7137
7029
8319
Giải sáuG6
105
622
618
Giải bảyG7
65
72
07
23
Ký tự đặc biệtKT
7AD-15AD-8AD-4AD-11AD-9AD
ĐầuĐuôi
01, 3, 2, 1, 5, 7
11, 9, 8
29, 9, 2, 3
36, 7
4 
54, 2
61, 5
77, 7, 2
82, 7
93, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 25-03-2021
Đặc biệtĐB
44219
Giải nhấtG1
17263
Giải nhìG2
51334
63993
Giải baG3
88090
37457
15226
74880
18603
58173
Giải tưG4
8818
7907
7204
0127
Giải nămG5
4269
1805
1836
5259
8452
6811
Giải sáuG6
888
890
213
Giải bảyG7
24
06
22
91
Ký tự đặc biệtKT
7ZE-6ZE-3ZE-4ZE-10ZE-14ZE
ĐầuĐuôi
03, 7, 4, 5, 6
19, 8, 1, 3
26, 7, 4, 2
34, 6
4 
57, 9, 2
63, 9
73
80, 8
93, 0, 0, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 18-03-2021
Đặc biệtĐB
37733
Giải nhấtG1
24313
Giải nhìG2
59790
11746
Giải baG3
29387
50506
22046
42826
01939
96189
Giải tưG4
0663
8451
6650
1786
Giải nămG5
3246
6876
2334
9242
8469
9584
Giải sáuG6
538
324
284
Giải bảyG7
66
26
17
31
Ký tự đặc biệtKT
13ZN-4ZN-11ZN-2ZN-5ZN-9ZN
ĐầuĐuôi
06
13, 7
26, 4, 6
33, 9, 4, 8, 1
46, 6, 6, 2
51, 0
63, 9, 6
76
87, 9, 6, 4, 4
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 11-03-2021
Đặc biệtĐB
47526
Giải nhấtG1
10974
Giải nhìG2
99990
60827
Giải baG3
47531
60984
67697
94993
73896
31181
Giải tưG4
6171
0525
7568
0543
Giải nămG5
0694
2666
7891
6413
3079
8373
Giải sáuG6
537
416
661
Giải bảyG7
18
72
16
38
Ký tự đặc biệtKT
14ZV-12ZV-3ZV-6ZV-5ZV-13ZV
ĐầuĐuôi
0 
13, 6, 8, 6
26, 7, 5
31, 7, 8
43
5 
68, 6, 1
74, 1, 9, 3, 2
84, 1
90, 7, 3, 6, 4, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 04-03-2021
Đặc biệtĐB
96100
Giải nhấtG1
19162
Giải nhìG2
39809
24663
Giải baG3
55433
52194
27114
74980
33385
33113
Giải tưG4
2860
5190
3378
5910
Giải nămG5
0963
7658
5351
0135
2576
4252
Giải sáuG6
527
640
880
Giải bảyG7
88
60
37
69
Ký tự đặc biệtKT
8YE-6YE-12YE-2YE-13YE-3YE
ĐầuĐuôi
00, 9
14, 3, 0
27
33, 5, 7
40
58, 1, 2
62, 3, 0, 3, 0, 9
78, 6
80, 5, 0, 8
94, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 25-02-2021
Đặc biệtĐB
35855
Giải nhấtG1
42177
Giải nhìG2
20074
32589
Giải baG3
86484
98975
32529
41999
83797
88245
Giải tưG4
2972
1141
5546
9411
Giải nămG5
7013
8211
8017
1160
4564
7055
Giải sáuG6
631
833
406
Giải bảyG7
69
98
05
73
Ký tự đặc biệtKT
14YN-10YN-11YN-2YN-7YN-4YN
ĐầuĐuôi
06, 5
11, 3, 1, 7
29
31, 3
45, 1, 6
55, 5
60, 4, 9
77, 4, 5, 2, 3
89, 4
99, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 18-02-2021
Đặc biệtĐB
81910
Giải nhấtG1
69529
Giải nhìG2
30363
09808
Giải baG3
75281
20408
41646
90334
29677
63460
Giải tưG4
4424
0347
6323
6026
Giải nămG5
3225
3782
2009
7834
9270
2433
Giải sáuG6
899
380
869
Giải bảyG7
75
47
06
89
Ký tự đặc biệtKT
3YV-15YV-1YV-11YV-2YV-9YV
ĐầuĐuôi
08, 8, 9, 6
10
29, 4, 3, 6, 5
34, 4, 3
46, 7, 7
5 
63, 0, 9
77, 0, 5
81, 2, 0, 9
99
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 04-02-2021
Đặc biệtĐB
48218
Giải nhấtG1
12833
Giải nhìG2
42952
42457
Giải baG3
35345
43691
68718
86132
52225
19869
Giải tưG4
5362
0911
3515
4807
Giải nămG5
9772
7833
5995
1267
4720
8940
Giải sáuG6
496
169
543
Giải bảyG7
32
71
44
45
Ký tự đặc biệtKT
9XN-10XN-14XN-12XN-1XN-7XN-17XN-13XN
ĐầuĐuôi
07
18, 8, 1, 5
25, 0
33, 2, 3, 2
45, 0, 3, 4, 5
52, 7
69, 2, 7, 9
72, 1
8 
91, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 28-01-2021
Đặc biệtĐB
92020
Giải nhấtG1
19071
Giải nhìG2
14801
69525
Giải baG3
11930
54073
82494
51002
65741
87841
Giải tưG4
6381
4938
9584
3714
Giải nămG5
1979
0248
7541
3685
9228
0715
Giải sáuG6
908
678
850
Giải bảyG7
96
65
22
41
Ký tự đặc biệtKT
1XV-12XV-7XV-10XV-11XV-2XV
ĐầuĐuôi
01, 2, 8
14, 5
20, 5, 8, 2
30, 8
41, 1, 8, 1, 1
50
65
71, 3, 9, 8
81, 4, 5
94, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 21-01-2021
Đặc biệtĐB
21331
Giải nhấtG1
54409
Giải nhìG2
06619
35655
Giải baG3
75287
68137
56058
56979
67719
99740
Giải tưG4
9658
2580
7860
6652
Giải nămG5
7769
5852
9649
2524
9395
4084
Giải sáuG6
924
125
959
Giải bảyG7
78
07
44
66
Ký tự đặc biệtKT
2VE-12VE-8VE-6VE-7VE-13VE
ĐầuĐuôi
09, 7
19, 9
24, 4, 5
31, 7
40, 9, 4
55, 8, 8, 2, 2, 9
60, 9, 6
79, 8
87, 0, 4
95
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 14-01-2021
Đặc biệtĐB
51338
Giải nhấtG1
88232
Giải nhìG2
52762
16210
Giải baG3
01251
21080
30073
33311
23663
69008
Giải tưG4
0693
1495
1430
1770
Giải nămG5
5609
1482
3063
0817
0019
9350
Giải sáuG6
142
448
562
Giải bảyG7
60
04
10
95
Ký tự đặc biệtKT
15VN-6VN-8VN-7VN-10VN-4VN
ĐầuĐuôi
08, 9, 4
10, 1, 7, 9, 0
2 
38, 2, 0
42, 8
51, 0
62, 3, 3, 2, 0
73, 0
80, 2
93, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 07-01-2021
Đặc biệtĐB
09854
Giải nhấtG1
15562
Giải nhìG2
28845
15681
Giải baG3
21044
84466
56370
44614
39798
52457
Giải tưG4
6288
5987
4489
7646
Giải nămG5
4814
3518
3749
8784
0871
9809
Giải sáuG6
040
284
841
Giải bảyG7
62
93
15
34
Ký tự đặc biệtKT
7VX-14VX-1VX-10VX-8VX-11VX
ĐầuĐuôi
09
14, 4, 8, 5
2 
34
45, 4, 6, 9, 0, 1
54, 7
62, 6, 2
70, 1
81, 8, 7, 9, 4, 4
98, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 31-12-2020
Đặc biệtĐB
42050
Giải nhấtG1
71602
Giải nhìG2
46241
14507
Giải baG3
74322
38732
64804
78836
98669
54004
Giải tưG4
7045
7208
0361
9902
Giải nămG5
1677
9524
7016
4746
3257
3405
Giải sáuG6
030
710
607
Giải bảyG7
11
08
00
69
Ký tự đặc biệtKT
3UE-5UE-2UE-13UE-6UE-19UE-9UE-17UE
ĐầuĐuôi
02, 7, 4, 4, 8, 2, 5, 7, 8, 0
16, 0, 1
22, 4
32, 6, 0
41, 5, 6
50, 7
69, 1, 9
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 24-12-2020
Đặc biệtĐB
79993
Giải nhấtG1
59755
Giải nhìG2
48925
26497
Giải baG3
71258
22866
95143
01462
19274
40992
Giải tưG4
0806
8544
9405
4675
Giải nămG5
0265
3694
8235
7043
9505
1229
Giải sáuG6
914
798
789
Giải bảyG7
64
49
62
24
Ký tự đặc biệtKT
3UN-9UN-13UN-1UN-10UN-7UN
ĐầuĐuôi
06, 5, 5
14
25, 9, 4
35
43, 4, 3, 9
55, 8
66, 2, 5, 4, 2
74, 5
89
93, 7, 2, 4, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 17-12-2020
Đặc biệtĐB
12950
Giải nhấtG1
54592
Giải nhìG2
56852
38897
Giải baG3
90935
24295
92200
11261
73494
91199
Giải tưG4
9068
8545
5424
1897
Giải nămG5
5151
3660
6815
3395
3054
0894
Giải sáuG6
226
692
814
Giải bảyG7
44
10
88
26
Ký tự đặc biệtKT
9UX-12UX-10UX-7UX-8UX-2UX
ĐầuĐuôi
00
15, 4, 0
24, 6, 6
35
45, 4
50, 2, 1, 4
61, 8, 0
7 
88
92, 7, 5, 4, 9, 7, 5, 4, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 10-12-2020
Đặc biệtĐB
24835
Giải nhấtG1
15602
Giải nhìG2
56474
81046
Giải baG3
76014
33526
03511
06129
17835
75077
Giải tưG4
4362
7732
3780
7344
Giải nămG5
2790
1994
8133
1333
0987
1725
Giải sáuG6
647
520
371
Giải bảyG7
91
33
18
01
Ký tự đặc biệtKT
15TE-5TE-13TE-10TE-14TE-9TE
ĐầuĐuôi
02, 1
14, 1, 8
26, 9, 5, 0
35, 5, 2, 3, 3, 3
46, 4, 7
5 
62
74, 7, 1
80, 7
90, 4, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 03-12-2020
Đặc biệtĐB
29911
Giải nhấtG1
14557
Giải nhìG2
86320
87464
Giải baG3
70695
84585
80097
90908
62597
62255
Giải tưG4
8111
0848
8385
4421
Giải nămG5
0011
1424
1628
8012
3396
6452
Giải sáuG6
442
747
795
Giải bảyG7
47
76
06
17
Ký tự đặc biệtKT
7TN-14TN-6TN-9TN-2TN-10TN
ĐầuĐuôi
08, 6
11, 1, 1, 2, 7
20, 1, 4, 8
3 
48, 2, 7, 7
57, 5, 2
64
76
85, 5
95, 7, 7, 6, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 26-11-2020
Đặc biệtĐB
23071
Giải nhấtG1
41054
Giải nhìG2
69286
72458
Giải baG3
54715
16612
09642
81763
96256
02308
Giải tưG4
5875
2896
3488
8846
Giải nămG5
9545
3692
0288
4083
6670
2462
Giải sáuG6
114
092
760
Giải bảyG7
56
66
44
08
Ký tự đặc biệtKT
1TX-14TX-6TX-5TX-7TX-13TX
ĐầuĐuôi
08, 8
15, 2, 4
2 
3 
42, 6, 5, 4
54, 8, 6, 6
63, 2, 0, 6
71, 5, 0
86, 8, 8, 3
96, 2, 2