Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 04-03-2021 (Thứ Năm)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 04-03-2021
Đặc biệtĐB
96100
Giải nhấtG1
19162
Giải nhìG2
39809
24663
Giải baG3
55433
52194
27114
74980
33385
33113
Giải tưG4
2860
5190
3378
5910
Giải nămG5
0963
7658
5351
0135
2576
4252
Giải sáuG6
527
640
880
Giải bảyG7
88
60
37
69
Ký tự đặc biệtKT
8YE-6YE-12YE-2YE-13YE-3YE
ĐầuĐuôi
00, 9
14, 3, 0
27
33, 5, 7
40
58, 1, 2
62, 3, 0, 3, 0, 9
78, 6
80, 5, 0, 8
94, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 25-02-2021
Đặc biệtĐB
35855
Giải nhấtG1
42177
Giải nhìG2
20074
32589
Giải baG3
86484
98975
32529
41999
83797
88245
Giải tưG4
2972
1141
5546
9411
Giải nămG5
7013
8211
8017
1160
4564
7055
Giải sáuG6
631
833
406
Giải bảyG7
69
98
05
73
Ký tự đặc biệtKT
14YN-10YN-11YN-2YN-7YN-4YN
ĐầuĐuôi
06, 5
11, 3, 1, 7
29
31, 3
45, 1, 6
55, 5
60, 4, 9
77, 4, 5, 2, 3
89, 4
99, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 18-02-2021
Đặc biệtĐB
81910
Giải nhấtG1
69529
Giải nhìG2
30363
09808
Giải baG3
75281
20408
41646
90334
29677
63460
Giải tưG4
4424
0347
6323
6026
Giải nămG5
3225
3782
2009
7834
9270
2433
Giải sáuG6
899
380
869
Giải bảyG7
75
47
06
89
Ký tự đặc biệtKT
3YV-15YV-1YV-11YV-2YV-9YV
ĐầuĐuôi
08, 8, 9, 6
10
29, 4, 3, 6, 5
34, 4, 3
46, 7, 7
5 
63, 0, 9
77, 0, 5
81, 2, 0, 9
99
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 04-02-2021
Đặc biệtĐB
48218
Giải nhấtG1
12833
Giải nhìG2
42952
42457
Giải baG3
35345
43691
68718
86132
52225
19869
Giải tưG4
5362
0911
3515
4807
Giải nămG5
9772
7833
5995
1267
4720
8940
Giải sáuG6
496
169
543
Giải bảyG7
32
71
44
45
Ký tự đặc biệtKT
9XN-10XN-14XN-12XN-1XN-7XN-17XN-13XN
ĐầuĐuôi
07
18, 8, 1, 5
25, 0
33, 2, 3, 2
45, 0, 3, 4, 5
52, 7
69, 2, 7, 9
72, 1
8 
91, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 28-01-2021
Đặc biệtĐB
92020
Giải nhấtG1
19071
Giải nhìG2
14801
69525
Giải baG3
11930
54073
82494
51002
65741
87841
Giải tưG4
6381
4938
9584
3714
Giải nămG5
1979
0248
7541
3685
9228
0715
Giải sáuG6
908
678
850
Giải bảyG7
96
65
22
41
Ký tự đặc biệtKT
1XV-12XV-7XV-10XV-11XV-2XV
ĐầuĐuôi
01, 2, 8
14, 5
20, 5, 8, 2
30, 8
41, 1, 8, 1, 1
50
65
71, 3, 9, 8
81, 4, 5
94, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 21-01-2021
Đặc biệtĐB
21331
Giải nhấtG1
54409
Giải nhìG2
06619
35655
Giải baG3
75287
68137
56058
56979
67719
99740
Giải tưG4
9658
2580
7860
6652
Giải nămG5
7769
5852
9649
2524
9395
4084
Giải sáuG6
924
125
959
Giải bảyG7
78
07
44
66
Ký tự đặc biệtKT
2VE-12VE-8VE-6VE-7VE-13VE
ĐầuĐuôi
09, 7
19, 9
24, 4, 5
31, 7
40, 9, 4
55, 8, 8, 2, 2, 9
60, 9, 6
79, 8
87, 0, 4
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 14-01-2021
Đặc biệtĐB
51338
Giải nhấtG1
88232
Giải nhìG2
52762
16210
Giải baG3
01251
21080
30073
33311
23663
69008
Giải tưG4
0693
1495
1430
1770
Giải nămG5
5609
1482
3063
0817
0019
9350
Giải sáuG6
142
448
562
Giải bảyG7
60
04
10
95
Ký tự đặc biệtKT
15VN-6VN-8VN-7VN-10VN-4VN
ĐầuĐuôi
08, 9, 4
10, 1, 7, 9, 0
2 
38, 2, 0
42, 8
51, 0
62, 3, 3, 2, 0
73, 0
80, 2
93, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 07-01-2021
Đặc biệtĐB
09854
Giải nhấtG1
15562
Giải nhìG2
28845
15681
Giải baG3
21044
84466
56370
44614
39798
52457
Giải tưG4
6288
5987
4489
7646
Giải nămG5
4814
3518
3749
8784
0871
9809
Giải sáuG6
040
284
841
Giải bảyG7
62
93
15
34
Ký tự đặc biệtKT
7VX-14VX-1VX-10VX-8VX-11VX
ĐầuĐuôi
09
14, 4, 8, 5
2 
34
45, 4, 6, 9, 0, 1
54, 7
62, 6, 2
70, 1
81, 8, 7, 9, 4, 4
98, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 31-12-2020
Đặc biệtĐB
42050
Giải nhấtG1
71602
Giải nhìG2
46241
14507
Giải baG3
74322
38732
64804
78836
98669
54004
Giải tưG4
7045
7208
0361
9902
Giải nămG5
1677
9524
7016
4746
3257
3405
Giải sáuG6
030
710
607
Giải bảyG7
11
08
00
69
Ký tự đặc biệtKT
3UE-5UE-2UE-13UE-6UE-19UE-9UE-17UE
ĐầuĐuôi
02, 7, 4, 4, 8, 2, 5, 7, 8, 0
16, 0, 1
22, 4
32, 6, 0
41, 5, 6
50, 7
69, 1, 9
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 24-12-2020
Đặc biệtĐB
79993
Giải nhấtG1
59755
Giải nhìG2
48925
26497
Giải baG3
71258
22866
95143
01462
19274
40992
Giải tưG4
0806
8544
9405
4675
Giải nămG5
0265
3694
8235
7043
9505
1229
Giải sáuG6
914
798
789
Giải bảyG7
64
49
62
24
Ký tự đặc biệtKT
3UN-9UN-13UN-1UN-10UN-7UN
ĐầuĐuôi
06, 5, 5
14
25, 9, 4
35
43, 4, 3, 9
55, 8
66, 2, 5, 4, 2
74, 5
89
93, 7, 2, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 17-12-2020
Đặc biệtĐB
12950
Giải nhấtG1
54592
Giải nhìG2
56852
38897
Giải baG3
90935
24295
92200
11261
73494
91199
Giải tưG4
9068
8545
5424
1897
Giải nămG5
5151
3660
6815
3395
3054
0894
Giải sáuG6
226
692
814
Giải bảyG7
44
10
88
26
Ký tự đặc biệtKT
9UX-12UX-10UX-7UX-8UX-2UX
ĐầuĐuôi
00
15, 4, 0
24, 6, 6
35
45, 4
50, 2, 1, 4
61, 8, 0
7 
88
92, 7, 5, 4, 9, 7, 5, 4, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 10-12-2020
Đặc biệtĐB
24835
Giải nhấtG1
15602
Giải nhìG2
56474
81046
Giải baG3
76014
33526
03511
06129
17835
75077
Giải tưG4
4362
7732
3780
7344
Giải nămG5
2790
1994
8133
1333
0987
1725
Giải sáuG6
647
520
371
Giải bảyG7
91
33
18
01
Ký tự đặc biệtKT
15TE-5TE-13TE-10TE-14TE-9TE
ĐầuĐuôi
02, 1
14, 1, 8
26, 9, 5, 0
35, 5, 2, 3, 3, 3
46, 4, 7
5 
62
74, 7, 1
80, 7
90, 4, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 03-12-2020
Đặc biệtĐB
29911
Giải nhấtG1
14557
Giải nhìG2
86320
87464
Giải baG3
70695
84585
80097
90908
62597
62255
Giải tưG4
8111
0848
8385
4421
Giải nămG5
0011
1424
1628
8012
3396
6452
Giải sáuG6
442
747
795
Giải bảyG7
47
76
06
17
Ký tự đặc biệtKT
7TN-14TN-6TN-9TN-2TN-10TN
ĐầuĐuôi
08, 6
11, 1, 1, 2, 7
20, 1, 4, 8
3 
48, 2, 7, 7
57, 5, 2
64
76
85, 5
95, 7, 7, 6, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 26-11-2020
Đặc biệtĐB
23071
Giải nhấtG1
41054
Giải nhìG2
69286
72458
Giải baG3
54715
16612
09642
81763
96256
02308
Giải tưG4
5875
2896
3488
8846
Giải nămG5
9545
3692
0288
4083
6670
2462
Giải sáuG6
114
092
760
Giải bảyG7
56
66
44
08
Ký tự đặc biệtKT
1TX-14TX-6TX-5TX-7TX-13TX
ĐầuĐuôi
08, 8
15, 2, 4
2 
3 
42, 6, 5, 4
54, 8, 6, 6
63, 2, 0, 6
71, 5, 0
86, 8, 8, 3
96, 2, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 19-11-2020
Đặc biệtĐB
17017
Giải nhấtG1
78604
Giải nhìG2
97067
81162
Giải baG3
75437
12434
96805
76307
13498
34963
Giải tưG4
1088
0920
9416
2876
Giải nămG5
9805
9796
7464
2973
4191
0535
Giải sáuG6
758
095
341
Giải bảyG7
58
86
92
97
Ký tự đặc biệtKT
12SE-13SE-10SE-11SE-15SE-14SE
ĐầuĐuôi
04, 5, 7, 5
17, 6
20
37, 4, 5
41
58, 8
67, 2, 3, 4
76, 3
88, 6
98, 6, 1, 5, 2, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 12-11-2020
Đặc biệtĐB
44516
Giải nhấtG1
34627
Giải nhìG2
29627
14586
Giải baG3
60672
76373
20188
44571
34767
41130
Giải tưG4
5513
2694
1951
9442
Giải nămG5
4913
4007
9343
7798
0077
6140
Giải sáuG6
139
205
339
Giải bảyG7
80
54
57
20
Ký tự đặc biệtKT
13SN-11SN-4SN-8SN-12SN-6SN
ĐầuĐuôi
07, 5
16, 3, 3
27, 7, 0
30, 9, 9
42, 3, 0
51, 4, 7
67
72, 3, 1, 7
86, 8, 0
94, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 05-11-2020
Đặc biệtĐB
96225
Giải nhấtG1
12416
Giải nhìG2
88289
70895
Giải baG3
58540
06198
29410
34667
31034
96487
Giải tưG4
9184
1517
3911
1632
Giải nămG5
0169
6495
2845
7630
4805
7416
Giải sáuG6
899
148
248
Giải bảyG7
67
44
80
98
Ký tự đặc biệtKT
3SX-15SX-12SX-5SX-14SX-2SX
ĐầuĐuôi
05
16, 0, 7, 1, 6
25
34, 2, 0
40, 5, 8, 8, 4
5 
67, 9, 7
7 
89, 7, 4, 0
95, 8, 5, 9, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 29-10-2020
Đặc biệtĐB
33136
Giải nhấtG1
01585
Giải nhìG2
89589
48245
Giải baG3
05348
34627
20330
93739
22263
25146
Giải tưG4
8190
6780
3139
6506
Giải nămG5
7081
8584
1854
8982
4158
1642
Giải sáuG6
212
676
815
Giải bảyG7
60
13
07
55
Ký tự đặc biệtKT
11RE-10RE-3RE-14RE-4RE-13RE
ĐầuĐuôi
06, 7
12, 5, 3
27
36, 0, 9, 9
45, 8, 6, 2
54, 8, 5
63, 0
76
85, 9, 0, 1, 4, 2
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 22-10-2020
Đặc biệtĐB
48879
Giải nhấtG1
43896
Giải nhìG2
96795
72578
Giải baG3
14640
72640
05348
78416
40104
69172
Giải tưG4
2815
7032
3984
4841
Giải nămG5
1538
1116
9760
9404
7906
7237
Giải sáuG6
108
616
731
Giải bảyG7
96
81
35
00
Ký tự đặc biệtKT
8RN-3RN-1RN-9RN-15RN-7RN
ĐầuĐuôi
04, 4, 6, 8, 0
16, 5, 6, 6
2 
32, 8, 7, 1, 5
40, 0, 8, 1
5 
60
79, 8, 2
84, 1
96, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 15-10-2020
Đặc biệtĐB
62428
Giải nhấtG1
42840
Giải nhìG2
13867
38422
Giải baG3
87100
43529
98334
47034
95413
95247
Giải tưG4
5812
5760
0179
6915
Giải nămG5
3018
6857
2805
6012
7802
2051
Giải sáuG6
385
480
556
Giải bảyG7
33
79
50
26
Ký tự đặc biệtKT
15RX-6RX-9RX-12RX-1RX-10RX
ĐầuĐuôi
00, 5, 2
13, 2, 5, 8, 2
28, 2, 9, 6
34, 4, 3
40, 7
57, 1, 6, 0
67, 0
79, 9
85, 0
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 08-10-2020
Đặc biệtĐB
09726
Giải nhấtG1
69001
Giải nhìG2
88521
72106
Giải baG3
33089
50376
22475
50825
64991
56524
Giải tưG4
4190
1276
4568
9341
Giải nămG5
9892
1594
3719
7089
7169
7046
Giải sáuG6
279
525
804
Giải bảyG7
37
76
30
73
Ký tự đặc biệtKT
1QE-8QE-6QE-5QE-9QE-7QE
ĐầuĐuôi
01, 6, 4
19
26, 1, 5, 4, 5
37, 0
41, 6
5 
68, 9
76, 5, 6, 9, 6, 3
89, 9
91, 0, 2, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 01-10-2020
Đặc biệtĐB
03418
Giải nhấtG1
94194
Giải nhìG2
66790
17023
Giải baG3
73037
94292
39168
44134
44372
48295
Giải tưG4
9929
3101
9067
0002
Giải nămG5
9860
0542
5834
0323
9216
4065
Giải sáuG6
969
118
886
Giải bảyG7
16
63
89
61
Ký tự đặc biệtKT
4QN-13QN-8QN-6QN-12QN-10QN
ĐầuĐuôi
01, 2
18, 6, 8, 6
23, 9, 3
37, 4, 4
42
5 
68, 7, 0, 5, 9, 3, 1
72
86, 9
94, 0, 2, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 24-09-2020
Đặc biệtĐB
87082
Giải nhấtG1
76056
Giải nhìG2
80203
89491
Giải baG3
12192
24493
66130
10791
57269
23850
Giải tưG4
9267
3392
6448
2186
Giải nămG5
6469
1667
7674
7842
3543
0005
Giải sáuG6
480
305
679
Giải bảyG7
66
61
99
84
Ký tự đặc biệtKT
1QX-10QX-7QX-4QX-13QX-9QX
ĐầuĐuôi
03, 5, 5
1 
2 
30
48, 2, 3
56, 0
69, 7, 9, 7, 6, 1
74, 9
82, 6, 0, 4
91, 2, 3, 1, 2, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 17-09-2020
Đặc biệtĐB
04170
Giải nhấtG1
71985
Giải nhìG2
43509
16141
Giải baG3
58831
80153
35981
30730
83764
91048
Giải tưG4
0914
1931
7961
1276
Giải nămG5
8042
2306
1138
3873
3697
4669
Giải sáuG6
496
256
878
Giải bảyG7
60
34
96
28
Ký tự đặc biệtKT
10PE-11PE-15PE-2PE-1PE-4PE-12PE-14PE
ĐầuĐuôi
09, 6
14
28
31, 0, 1, 8, 4
41, 8, 2
53, 6
64, 1, 9, 0
70, 6, 3, 8
85, 1
97, 6, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 10-09-2020
Đặc biệtĐB
81320
Giải nhấtG1
66553
Giải nhìG2
90953
75895
Giải baG3
87507
18033
11282
88242
46819
07775
Giải tưG4
9593
9428
1904
9487
Giải nămG5
3506
4441
8894
8916
3909
4570
Giải sáuG6
502
305
640
Giải bảyG7
09
04
40
07
Ký tự đặc biệtKT
6PQ-11PQ-4PQ-3PQ-9PQ-12PQ
ĐầuĐuôi
07, 4, 6, 9, 2, 5, 9, 4, 7
19, 6
20, 8
33
42, 1, 0, 0
53, 3
6 
75, 0
82, 7
95, 3, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 03-09-2020
Đặc biệtĐB
80180
Giải nhấtG1
01877
Giải nhìG2
35594
24534
Giải baG3
98521
55161
02193
84549
90436
59598
Giải tưG4
7283
3897
4382
3869
Giải nămG5
8097
3369
8788
7382
4231
8821
Giải sáuG6
138
048
154
Giải bảyG7
96
41
59
83
Ký tự đặc biệtKT
4PY-1PY-8PY-5PY-14PY-10PY
ĐầuĐuôi
0 
1 
21, 1
34, 6, 1, 8
49, 8, 1
54, 9
61, 9, 9
77
80, 3, 2, 8, 2, 3
94, 3, 8, 7, 7, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 27-08-2020
Đặc biệtĐB
76496
Giải nhấtG1
95110
Giải nhìG2
87190
62346
Giải baG3
18535
80420
74382
87870
57902
43405
Giải tưG4
9468
6884
6683
1833
Giải nămG5
1164
8957
8223
1045
2436
4874
Giải sáuG6
897
915
375
Giải bảyG7
18
52
75
97
Ký tự đặc biệtKT
1NF-9NF-7NF-11NF-10NF-15NF
ĐầuĐuôi
02, 5
10, 5, 8
20, 3
35, 3, 6
46, 5
57, 2
68, 4
70, 4, 5, 5
82, 4, 3
96, 0, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 20-08-2020
Đặc biệtĐB
30880
Giải nhấtG1
34811
Giải nhìG2
92416
40570
Giải baG3
47210
66548
07837
23197
14805
52990
Giải tưG4
9251
7860
2755
5957
Giải nămG5
4707
2111
5087
5121
6123
7763
Giải sáuG6
106
469
960
Giải bảyG7
58
24
95
88
Ký tự đặc biệtKT
10NR-14NR-13NR-5NR-6NR-4NR
ĐầuĐuôi
05, 7, 6
11, 6, 0, 1
21, 3, 4
37
48
51, 5, 7, 8
60, 3, 9, 0
70
80, 7, 8
97, 0, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 13-08-2020
Đặc biệtĐB
42857
Giải nhấtG1
14375
Giải nhìG2
06709
75922
Giải baG3
83807
16469
99805
87209
27076
03254
Giải tưG4
4953
4747
1879
0929
Giải nămG5
0789
0968
8960
8321
2898
4007
Giải sáuG6
665
844
170
Giải bảyG7
06
55
33
21
Ký tự đặc biệtKT
7NZ-9NZ-14NZ-5NZ-12NZ-15NZ
ĐầuĐuôi
09, 7, 5, 9, 7, 6
1 
22, 9, 1, 1
33
47, 4
57, 4, 3, 5
69, 8, 0, 5
75, 6, 9, 0
89
98
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 06-08-2020
Đặc biệtĐB
25375
Giải nhấtG1
73575
Giải nhìG2
73055
08586
Giải baG3
64760
84186
78766
90568
02528
04124
Giải tưG4
5970
1429
5731
2368
Giải nămG5
9602
5251
2818
2419
9235
8445
Giải sáuG6
527
063
009
Giải bảyG7
47
81
65
90
Ký tự đặc biệtKT
2MG-15MG-10MG-8MG-14MG-9MG
ĐầuĐuôi
02, 9
18, 9
28, 4, 9, 7
31, 5
45, 7
55, 1
60, 6, 8, 8, 3, 5
75, 5, 0
86, 6, 1
90