Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 15-05-2021 (Chủ Nhật)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 09-05-2021
Đặc biệtĐB
76369
Giải nhấtG1
77298
Giải nhìG2
73046
17455
Giải baG3
89049
72087
29566
01899
04804
83194
Giải tưG4
8511
0448
4346
7136
Giải nămG5
8342
1184
7406
4858
8972
9760
Giải sáuG6
701
912
815
Giải bảyG7
12
50
05
13
Ký tự đặc biệtKT
1BY-10BY-5BY-2BY-13BY-3BY
ĐầuĐuôi
04, 6, 1, 5
11, 2, 5, 2, 3
2 
36
46, 9, 8, 6, 2
55, 8, 0
69, 6, 0
72
87, 4
98, 9, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 02-05-2021
Đặc biệtĐB
76578
Giải nhấtG1
89773
Giải nhìG2
28086
08979
Giải baG3
53310
84913
98859
08697
50033
62005
Giải tưG4
3088
3199
8452
0669
Giải nămG5
1769
7670
1743
3964
2101
2475
Giải sáuG6
813
561
798
Giải bảyG7
76
34
85
13
Ký tự đặc biệtKT
4BQ-2BQ-10BQ-7BQ-8BQ-15BQ
ĐầuĐuôi
05, 1
10, 3, 3, 3
2 
33, 4
43
59, 2
69, 9, 4, 1
78, 3, 9, 0, 5, 6
86, 8, 5
97, 9, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 25-04-2021
Đặc biệtĐB
73278
Giải nhấtG1
29752
Giải nhìG2
45407
84732
Giải baG3
33840
31612
85993
13199
89957
35321
Giải tưG4
5788
0782
6501
6762
Giải nămG5
4864
5444
0604
4028
9450
9506
Giải sáuG6
623
091
345
Giải bảyG7
41
07
91
36
Ký tự đặc biệtKT
11BG-6BG-14BG-4BG-3BG-7BG
ĐầuĐuôi
07, 1, 4, 6, 7
12
21, 8, 3
32, 6
40, 4, 5, 1
52, 7, 0
62, 4
78
88, 2
93, 9, 1, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 18-04-2021
Đặc biệtĐB
89500
Giải nhấtG1
28554
Giải nhìG2
92570
49815
Giải baG3
04952
62208
76847
37635
17270
72952
Giải tưG4
1889
1779
7211
6471
Giải nămG5
4106
7177
3220
6116
9816
1575
Giải sáuG6
549
606
127
Giải bảyG7
08
56
62
30
Ký tự đặc biệtKT
4AY-3AY-5AY-11AY-13AY-15AY
ĐầuĐuôi
00, 8, 6, 6, 8
15, 1, 6, 6
20, 7
35, 0
47, 9
54, 2, 2, 6
62
70, 0, 9, 1, 7, 5
89
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 11-04-2021
Đặc biệtĐB
29013
Giải nhấtG1
13305
Giải nhìG2
66567
43230
Giải baG3
99122
04949
71530
82148
72456
78719
Giải tưG4
5096
9766
4238
7800
Giải nămG5
7180
2825
0497
1488
4929
5621
Giải sáuG6
821
034
271
Giải bảyG7
87
80
83
23
Ký tự đặc biệtKT
3AQ-12AQ-7AQ-4AQ-6AQ-5AQ
ĐầuĐuôi
05, 0
13, 9
22, 5, 9, 1, 1, 3
30, 0, 8, 4
49, 8
56
67, 6
71
80, 8, 7, 0, 3
96, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 04-04-2021
Đặc biệtĐB
16278
Giải nhấtG1
81109
Giải nhìG2
23429
38390
Giải baG3
32435
42574
99911
09241
21291
55658
Giải tưG4
4655
9197
2481
8641
Giải nămG5
4142
1733
4329
9404
6699
3373
Giải sáuG6
914
344
224
Giải bảyG7
54
37
36
65
Ký tự đặc biệtKT
12AG-14AG-4AG-10AG-15AG-6AG
ĐầuĐuôi
09, 4
11, 4
29, 9, 4
35, 3, 7, 6
41, 1, 2, 4
58, 5, 4
65
78, 4, 3
81
90, 1, 7, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 28-03-2021
Đặc biệtĐB
31295
Giải nhấtG1
59812
Giải nhìG2
31307
66685
Giải baG3
76613
55369
44339
80508
61477
57903
Giải tưG4
6889
5598
6663
8480
Giải nămG5
2820
3105
1067
9742
9053
5754
Giải sáuG6
383
080
449
Giải bảyG7
28
55
35
70
Ký tự đặc biệtKT
14ZB-6ZB-2ZB-4ZB-12ZB-11ZB
ĐầuĐuôi
07, 8, 3, 5
12, 3
20, 8
39, 5
42, 9
53, 4, 5
69, 3, 7
77, 0
85, 9, 0, 3, 0
95, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 21-03-2021
Đặc biệtĐB
68140
Giải nhấtG1
32393
Giải nhìG2
93839
56403
Giải baG3
65114
04662
27967
17866
80267
40765
Giải tưG4
3640
3582
0360
1661
Giải nămG5
3071
3782
5562
2884
7734
7633
Giải sáuG6
556
562
535
Giải bảyG7
05
17
02
51
Ký tự đặc biệtKT
5ZK-3ZK-13ZK-8ZK-9ZK-14ZK
ĐầuĐuôi
03, 5, 2
14, 7
2 
39, 4, 3, 5
40, 0
56, 1
62, 7, 6, 7, 5, 0, 1, 2, 2
71
82, 2, 4
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 14-03-2021
Đặc biệtĐB
45587
Giải nhấtG1
03881
Giải nhìG2
53681
78181
Giải baG3
26477
71139
83288
17391
44056
66838
Giải tưG4
6916
4858
9751
0071
Giải nămG5
1541
0960
4038
9733
0406
2704
Giải sáuG6
764
932
902
Giải bảyG7
29
85
93
90
Ký tự đặc biệtKT
7ZS-9ZS-14ZS-1ZS-10ZS-3ZS
ĐầuĐuôi
06, 4, 2
16
29
39, 8, 8, 3, 2
41
56, 8, 1
60, 4
77, 1
87, 1, 1, 1, 8, 5
91, 3, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 07-03-2021
Đặc biệtĐB
38433
Giải nhấtG1
63732
Giải nhìG2
42264
13340
Giải baG3
88049
77803
97934
33925
27140
69168
Giải tưG4
0167
9845
4859
8093
Giải nămG5
0867
1261
8655
6600
9847
2143
Giải sáuG6
355
915
266
Giải bảyG7
14
39
57
75
Ký tự đặc biệtKT
4YB-14YB-8YB-3YB-11YB-10YB
ĐầuĐuôi
03, 0
15, 4
25
33, 2, 4, 9
40, 9, 0, 5, 7, 3
59, 5, 5, 7
64, 8, 7, 7, 1, 6
75
8 
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 28-02-2021
Đặc biệtĐB
30398
Giải nhấtG1
04743
Giải nhìG2
50110
27282
Giải baG3
28577
60852
29047
52445
01560
80255
Giải tưG4
8543
9909
5376
4337
Giải nămG5
6777
5032
3718
5740
9094
3035
Giải sáuG6
875
242
975
Giải bảyG7
44
10
04
43
Ký tự đặc biệtKT
1YK-10YK-8YK-4YK-13YK-2YK
ĐầuĐuôi
09, 4
10, 8, 0
2 
37, 2, 5
43, 7, 5, 3, 0, 2, 4, 3
52, 5
60
77, 6, 7, 5, 5
82
98, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 21-02-2021
Đặc biệtĐB
57607
Giải nhấtG1
09740
Giải nhìG2
59920
25777
Giải baG3
77624
09513
00688
14994
48769
07498
Giải tưG4
5872
6569
5395
5305
Giải nămG5
8808
4120
7478
4849
9516
4310
Giải sáuG6
527
740
449
Giải bảyG7
50
19
82
08
Ký tự đặc biệtKT
5YS-15YS-1YS-14YS-8YS-12YS
ĐầuĐuôi
07, 5, 8, 8
13, 6, 0, 9
20, 4, 0, 7
3 
40, 9, 0, 9
50
69, 9
77, 2, 8
88, 2
94, 8, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 07-02-2021
Đặc biệtĐB
25119
Giải nhấtG1
49164
Giải nhìG2
03470
86957
Giải baG3
49953
37171
16771
14352
20535
68525
Giải tưG4
1154
6529
1334
7407
Giải nămG5
5778
8055
2644
6342
4213
2274
Giải sáuG6
065
977
877
Giải bảyG7
10
80
14
93
Ký tự đặc biệtKT
14XK-13XK-11XK-6XK-4XK-1XK
ĐầuĐuôi
07
19, 3, 0, 4
25, 9
35, 4
44, 2
57, 3, 2, 4, 5
64, 5
70, 1, 1, 8, 4, 7, 7
80
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 31-01-2021
Đặc biệtĐB
17386
Giải nhấtG1
73899
Giải nhìG2
44181
28727
Giải baG3
27211
91255
90959
85632
88113
99621
Giải tưG4
5334
8136
5401
7740
Giải nămG5
6069
7378
7257
7983
9623
1174
Giải sáuG6
421
821
898
Giải bảyG7
80
28
30
81
Ký tự đặc biệtKT
11XS-10XS-3XS-6XS-7XS
ĐầuĐuôi
01
11, 3
27, 1, 3, 1, 1, 8
32, 4, 6, 0
40
55, 9, 7
69
78, 4
86, 1, 3, 0, 1
99, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 24-01-2021
Đặc biệtĐB
45883
Giải nhấtG1
11884
Giải nhìG2
06052
25341
Giải baG3
13947
82242
73553
11471
63635
21620
Giải tưG4
7327
7779
4290
9307
Giải nămG5
1778
2827
1088
0949
2155
4264
Giải sáuG6
501
314
381
Giải bảyG7
56
53
26
74
Ký tự đặc biệtKT
12VB-13VB-6VB-9VB-4VB-7VB
ĐầuĐuôi
07, 1
14
20, 7, 7, 6
35
41, 7, 2, 9
52, 3, 5, 6, 3
64
71, 9, 8, 4
83, 4, 8, 1
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 17-01-2021
Đặc biệtĐB
55095
Giải nhấtG1
58464
Giải nhìG2
65216
77011
Giải baG3
19594
34767
57701
76863
70980
54862
Giải tưG4
8664
4091
1436
8925
Giải nămG5
5408
7165
1651
1712
1770
4474
Giải sáuG6
002
600
566
Giải bảyG7
43
98
97
87
Ký tự đặc biệtKT
7VK-1VK-12VK-8VK-5VK-14VK
ĐầuĐuôi
01, 8, 2, 0
16, 1, 2
25
36
43
51
64, 7, 3, 2, 4, 5, 6
70, 4
80, 7
95, 4, 1, 8, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 10-01-2021
Đặc biệtĐB
48146
Giải nhấtG1
63172
Giải nhìG2
06185
24165
Giải baG3
21836
46147
12685
13714
82314
70690
Giải tưG4
7047
4115
7754
7409
Giải nămG5
1270
0970
5541
7163
0474
7764
Giải sáuG6
817
092
108
Giải bảyG7
54
95
68
29
Ký tự đặc biệtKT
2VS-10VS-14VS-8VS-4VS-9VS
ĐầuĐuôi
09, 8
14, 4, 5, 7
29
36
46, 7, 7, 1
54, 4
65, 3, 4, 8
72, 0, 0, 4
85, 5
90, 2, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 03-01-2021
Đặc biệtĐB
43132
Giải nhấtG1
27110
Giải nhìG2
95760
90752
Giải baG3
95706
88054
51171
53041
78424
18868
Giải tưG4
9618
9587
0840
0372
Giải nămG5
4852
3728
0060
4514
8855
5704
Giải sáuG6
597
493
131
Giải bảyG7
16
59
91
25
Ký tự đặc biệtKT
5UB-9UB-12UB-10UB-1UB-2UB
ĐầuĐuôi
06, 4
10, 8, 4, 6
24, 8, 5
32, 1
41, 0
52, 4, 2, 5, 9
60, 8, 0
71, 2
87
97, 3, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 27-12-2020
Đặc biệtĐB
85971
Giải nhấtG1
38070
Giải nhìG2
13420
19315
Giải baG3
58913
23797
93183
36666
13349
88594
Giải tưG4
2097
2008
9642
2051
Giải nămG5
0935
9415
6497
7309
8407
2197
Giải sáuG6
016
010
977
Giải bảyG7
31
33
58
19
Ký tự đặc biệtKT
14UK-1UK-15UK-8UK-5UK-3UK
ĐầuĐuôi
08, 9, 7
15, 3, 5, 6, 0, 9
20
35, 1, 3
49, 2
51, 8
66
71, 0, 7
83
97, 4, 7, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 20-12-2020
Đặc biệtĐB
45188
Giải nhấtG1
02038
Giải nhìG2
01593
31090
Giải baG3
39416
67469
08169
70710
86213
37845
Giải tưG4
6951
9038
2689
0139
Giải nămG5
1310
9794
5366
6911
7009
7620
Giải sáuG6
554
407
231
Giải bảyG7
25
00
89
26
Ký tự đặc biệtKT
5US-8US-13US-2US-12US-9US
ĐầuĐuôi
09, 7, 0
16, 0, 3, 0, 1
20, 5, 6
38, 8, 9, 1
45
51, 4
69, 9, 6
7 
88, 9, 9
93, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 13-12-2020
Đặc biệtĐB
08528
Giải nhấtG1
69066
Giải nhìG2
88086
18326
Giải baG3
18299
12053
42049
25200
52540
17647
Giải tưG4
0835
9033
7698
7990
Giải nămG5
5082
2270
5139
0906
4787
6102
Giải sáuG6
858
462
963
Giải bảyG7
20
81
62
42
Ký tự đặc biệtKT
14TB-6TB-3TB-2TB-9TB-7TB
ĐầuĐuôi
00, 6, 2
1 
28, 6, 0
35, 3, 9
49, 0, 7, 2
53, 8
66, 2, 3, 2
70
86, 2, 7, 1
99, 8, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 06-12-2020
Đặc biệtĐB
50553
Giải nhấtG1
35489
Giải nhìG2
45561
95504
Giải baG3
80468
22085
10754
92478
58050
03347
Giải tưG4
5432
5206
8469
8349
Giải nămG5
0303
6579
0268
1679
1116
4210
Giải sáuG6
403
084
205
Giải bảyG7
56
95
80
13
Ký tự đặc biệtKT
2TK-11TK-6TK-14TK-13TK-15TK
ĐầuĐuôi
04, 6, 3, 3, 5
16, 0, 3
2 
32
47, 9
53, 4, 0, 6
61, 8, 9, 8
78, 9, 9
89, 5, 4, 0
95
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 29-11-2020
Đặc biệtĐB
83669
Giải nhấtG1
46822
Giải nhìG2
59811
96755
Giải baG3
12854
77054
65439
59988
22305
41126
Giải tưG4
9285
8709
4697
5849
Giải nămG5
8056
1949
1582
4696
1372
5356
Giải sáuG6
530
252
518
Giải bảyG7
17
05
24
46
Ký tự đặc biệtKT
12TS-13TS-8TS-14TS-5TS-10TS
ĐầuĐuôi
05, 9, 5
11, 8, 7
22, 6, 4
39, 0
49, 9, 6
55, 4, 4, 6, 6, 2
69
72
88, 5, 2
97, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 22-11-2020
Đặc biệtĐB
61596
Giải nhấtG1
76599
Giải nhìG2
79007
78171
Giải baG3
23257
20356
09586
73567
31976
11081
Giải tưG4
4418
2583
7423
1665
Giải nămG5
4149
4252
7807
1242
6628
5355
Giải sáuG6
322
800
970
Giải bảyG7
67
22
91
06
Ký tự đặc biệtKT
12SB-11SB-8SB-2SB-3SB-9SB
ĐầuĐuôi
07, 7, 0, 6
18
23, 8, 2, 2
3 
49, 2
57, 6, 2, 5
67, 5, 7
71, 6, 0
86, 1, 3
96, 9, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 15-11-2020
Đặc biệtĐB
76818
Giải nhấtG1
88295
Giải nhìG2
83723
82962
Giải baG3
55187
63440
62970
05142
61554
70053
Giải tưG4
9694
9886
9702
0593
Giải nămG5
7440
9312
4436
5722
7983
8830
Giải sáuG6
557
908
926
Giải bảyG7
91
19
49
68
Ký tự đặc biệtKT
11SK-2SK-3SK-7SK-14SK-5SK-6SK-17SK
ĐầuĐuôi
02, 8
18, 2, 9
23, 2, 6
36, 0
40, 2, 0, 9
54, 3, 7
62, 8
70
87, 6, 3
95, 4, 3, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 08-11-2020
Đặc biệtĐB
46411
Giải nhấtG1
72709
Giải nhìG2
26921
03947
Giải baG3
78644
29491
64528
20277
97433
79056
Giải tưG4
5737
1996
7204
6412
Giải nămG5
9068
2614
4387
7451
0821
4326
Giải sáuG6
029
827
466
Giải bảyG7
57
38
85
15
Ký tự đặc biệtKT
8ST-13ST-2ST-4ST-7ST-14ST
ĐầuĐuôi
09, 4
11, 2, 4, 5
21, 8, 1, 6, 9, 7
33, 7, 8
47, 4
56, 1, 7
68, 6
77
87, 5
91, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 01-11-2020
Đặc biệtĐB
97059
Giải nhấtG1
75778
Giải nhìG2
45173
32668
Giải baG3
70353
93702
71338
80690
36694
78156
Giải tưG4
5765
8282
9274
2189
Giải nămG5
5563
9933
6101
2483
7093
1735
Giải sáuG6
907
326
493
Giải bảyG7
77
88
48
66
Ký tự đặc biệtKT
12RB-6RB-3RB-5RB-15RB-2RB
ĐầuĐuôi
02, 1, 7
1 
26
38, 3, 5
48
59, 3, 6
68, 5, 3, 6
78, 3, 4, 7
82, 9, 3, 8
90, 4, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 25-10-2020
Đặc biệtĐB
32436
Giải nhấtG1
67377
Giải nhìG2
91005
18755
Giải baG3
43851
47198
22712
26982
32056
79334
Giải tưG4
9094
9148
4039
0483
Giải nămG5
6569
6671
9042
9238
8107
7551
Giải sáuG6
539
286
106
Giải bảyG7
36
94
51
30
Ký tự đặc biệtKT
15RK-5RK-11RK-3RK-14RK-8RK
ĐầuĐuôi
05, 7, 6
12
2 
36, 4, 9, 8, 9, 6, 0
48, 2
55, 1, 6, 1, 1
69
77, 1
82, 3, 6
98, 4, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 18-10-2020
Đặc biệtĐB
62319
Giải nhấtG1
09060
Giải nhìG2
40484
02900
Giải baG3
31294
09591
77642
11713
06012
42751
Giải tưG4
9126
6146
0008
6452
Giải nămG5
0327
8692
1092
8832
4766
6152
Giải sáuG6
175
767
483
Giải bảyG7
54
00
56
62
Ký tự đặc biệtKT
3RT-6RT-12RT-11RT-8RT-15RT
ĐầuĐuôi
00, 8, 0
19, 3, 2
26, 7
32
42, 6
51, 2, 2, 4, 6
60, 6, 7, 2
75
84, 3
94, 1, 2, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 11-10-2020
Đặc biệtĐB
82094
Giải nhấtG1
58766
Giải nhìG2
86108
28009
Giải baG3
24011
61772
90318
97968
20020
46056
Giải tưG4
5612
9311
6626
1637
Giải nămG5
6873
9625
9249
8704
8773
6260
Giải sáuG6
065
200
478
Giải bảyG7
46
65
39
35
Ký tự đặc biệtKT
15QB-2QB-1QB-13QB-10QB-12QB
ĐầuĐuôi
08, 9, 4, 0
11, 8, 2, 1
20, 6, 5
37, 9, 5
49, 6
56
66, 8, 0, 5, 5
72, 3, 3, 8
8 
94