Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Chủ Nhật)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 19-09-2021
Đặc biệtĐB
45957
Giải nhấtG1
46590
Giải nhìG2
96670
98212
Giải baG3
61428
04665
16136
67569
58371
64581
Giải tưG4
2819
9818
9180
2878
Giải nămG5
3041
7099
3203
1269
0117
1209
Giải sáuG6
618
301
042
Giải bảyG7
32
56
00
04
Ký tự đặc biệtKT
3KG-4KG-10KG-15KG-1KG-2KG
ĐầuĐuôi
03, 9, 1, 0, 4
12, 9, 8, 7, 8
28
36, 2
41, 2
57, 6
65, 9, 9
70, 1, 8
81, 0
90, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 12-09-2021
Đặc biệtĐB
23349
Giải nhấtG1
65096
Giải nhìG2
37636
14585
Giải baG3
82711
01984
10108
63761
80426
18098
Giải tưG4
8650
6413
3653
9598
Giải nămG5
0444
1083
4230
5098
5783
5883
Giải sáuG6
265
113
308
Giải bảyG7
51
73
00
47
Ký tự đặc biệtKT
7HZ-2HZ-1HZ-13HZ-10HZ-14HZ
ĐầuĐuôi
08, 8, 0
11, 3, 3
26
36, 0
49, 4, 7
50, 3, 1
61, 5
73
85, 4, 3, 3, 3
96, 8, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 05-09-2021
Đặc biệtĐB
17061
Giải nhấtG1
06266
Giải nhìG2
07805
99731
Giải baG3
35197
62447
38742
44270
91965
85395
Giải tưG4
7408
5283
5353
8189
Giải nămG5
2833
0651
5006
2480
9391
7041
Giải sáuG6
810
437
976
Giải bảyG7
10
21
51
11
Ký tự đặc biệtKT
7HR-12HR-11HR-6HR-2HR-9HR
ĐầuĐuôi
05, 8, 6
10, 0, 1
21
31, 3, 7
47, 2, 1
53, 1, 1
61, 6, 5
70, 6
83, 9, 0
97, 5, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 29-08-2021
Đặc biệtĐB
58755
Giải nhấtG1
35778
Giải nhìG2
57087
16260
Giải baG3
65463
02056
08406
09798
73043
82720
Giải tưG4
8967
8810
6297
6525
Giải nămG5
0262
3171
1911
9537
4409
2723
Giải sáuG6
263
935
524
Giải bảyG7
67
96
20
81
Ký tự đặc biệtKT
6HG-9HG-10HG-3HG-8HG-11HG
ĐầuĐuôi
06, 9
10, 1
20, 5, 3, 4, 0
37, 5
43
55, 6
60, 3, 7, 2, 3, 7
78, 1
87, 1
98, 7, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 22-08-2021
Đặc biệtĐB
98711
Giải nhấtG1
17016
Giải nhìG2
84610
57897
Giải baG3
64837
56675
31785
37772
52792
09406
Giải tưG4
6559
5930
8597
1411
Giải nămG5
8162
7128
8506
0135
9901
1234
Giải sáuG6
990
669
518
Giải bảyG7
70
66
63
83
Ký tự đặc biệtKT
5GZ-4GZ-15GZ-8GZ-6GZ-14GZ
ĐầuĐuôi
06, 6, 1
11, 6, 0, 1, 8
28
37, 0, 5, 4
4 
59
62, 9, 6, 3
75, 2, 0
85, 3
97, 2, 7, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 15-08-2021
Đặc biệtĐB
73497
Giải nhấtG1
42299
Giải nhìG2
27270
47998
Giải baG3
47667
04102
16657
13993
48963
75245
Giải tưG4
0915
7761
2804
1670
Giải nămG5
1199
8641
6169
4394
6690
6261
Giải sáuG6
078
311
921
Giải bảyG7
18
36
24
29
Ký tự đặc biệtKT
2GR-14GR-10GR-5GR-4GR-6GR
ĐầuĐuôi
02, 4
15, 1, 8
21, 4, 9
36
45, 1
57
67, 3, 1, 9, 1
70, 0, 8
8 
97, 9, 8, 3, 9, 4, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 08-08-2021
Đặc biệtĐB
38115
Giải nhấtG1
97733
Giải nhìG2
21143
52941
Giải baG3
12914
26998
10224
63551
85741
77963
Giải tưG4
7663
1599
9528
3603
Giải nămG5
6707
5085
3629
5755
2682
1939
Giải sáuG6
455
297
980
Giải bảyG7
85
67
16
92
Ký tự đặc biệtKT
4GH-18GH-8GH-16GH-5GH-2GH-19GH-13GH
ĐầuĐuôi
03, 7
15, 4, 6
24, 8, 9
33, 9
43, 1, 1
51, 5, 5
63, 3, 7
7 
85, 2, 0, 5
98, 9, 7, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 01-08-2021
Đặc biệtĐB
88081
Giải nhấtG1
34286
Giải nhìG2
12650
78390
Giải baG3
65925
29421
79263
20662
91370
06502
Giải tưG4
5515
5202
8485
5405
Giải nămG5
4259
6115
5263
9048
8120
9098
Giải sáuG6
899
010
422
Giải bảyG7
26
31
33
02
Ký tự đặc biệtKT
14FZ-3FZ-10FZ-12FZ-13FZ-5FZ
ĐầuĐuôi
02, 2, 5, 2
15, 5, 0
25, 1, 0, 2, 6
31, 3
48
50, 9
63, 2, 3
70
81, 6, 5
90, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 25-07-2021
Đặc biệtĐB
82380
Giải nhấtG1
30971
Giải nhìG2
01356
85942
Giải baG3
16180
06396
61456
95973
05699
72114
Giải tưG4
8352
8556
2395
5143
Giải nămG5
4652
5305
3009
0694
5573
6234
Giải sáuG6
508
259
535
Giải bảyG7
03
98
25
19
Ký tự đặc biệtKT
12FR-4FR-13FR-1FR-2FR-15FR
ĐầuĐuôi
05, 9, 8, 3
14, 9
25
34, 5
42, 3
56, 6, 2, 6, 2, 9
6 
71, 3, 3
80, 0
96, 9, 5, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 18-07-2021
Đặc biệtĐB
32872
Giải nhấtG1
95067
Giải nhìG2
80303
82293
Giải baG3
80388
37573
24229
68911
52203
77221
Giải tưG4
0612
8207
1644
1744
Giải nămG5
5925
3344
9075
3042
2480
3368
Giải sáuG6
156
903
030
Giải bảyG7
64
08
83
02
Ký tự đặc biệtKT
2FH-3FH-8FH-15FH-12FH-6FH
ĐầuĐuôi
03, 3, 7, 3, 8, 2
11, 2
29, 1, 5
30
44, 4, 4, 2
56
67, 8, 4
72, 3, 5
88, 0, 3
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 11-07-2021
Đặc biệtĐB
38294
Giải nhấtG1
91851
Giải nhìG2
93404
79438
Giải baG3
49821
18755
18535
76955
38763
07385
Giải tưG4
9056
2994
5320
7541
Giải nămG5
6677
8540
7807
6901
5169
3598
Giải sáuG6
285
607
442
Giải bảyG7
83
62
33
49
Ký tự đặc biệtKT
6EZ-2EZ-8EZ-3EZ-4EZ-5EZ
ĐầuĐuôi
04, 7, 1, 7
1 
21, 0
38, 5, 3
41, 0, 2, 9
51, 5, 5, 6
63, 9, 2
77
85, 5, 3
94, 4, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 04-07-2021
Đặc biệtĐB
96477
Giải nhấtG1
73016
Giải nhìG2
78167
01062
Giải baG3
00824
98311
53733
43981
63171
45547
Giải tưG4
1346
6039
0669
1452
Giải nămG5
2018
3049
5037
9139
6618
9276
Giải sáuG6
416
994
429
Giải bảyG7
31
43
84
17
Ký tự đặc biệtKT
11ER-14ER-9ER-4ER-7ER-3ER
ĐầuĐuôi
0 
16, 1, 8, 8, 6, 7
24, 9
33, 9, 7, 9, 1
47, 6, 9, 3
52
67, 2, 9
77, 1, 6
81, 4
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 27-06-2021
Đặc biệtĐB
13987
Giải nhấtG1
15964
Giải nhìG2
81096
37740
Giải baG3
41324
80285
84598
22845
66784
24616
Giải tưG4
5834
2768
4015
7063
Giải nămG5
5601
3530
0297
5860
7081
7074
Giải sáuG6
750
230
836
Giải bảyG7
37
75
78
70
Ký tự đặc biệtKT
10EG-9EG-4EG-11EG-12EG-5EG
ĐầuĐuôi
01
16, 5
24
34, 0, 0, 6, 7
40, 5
50
64, 8, 3, 0
74, 5, 8, 0
87, 5, 4, 1
96, 8, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 20-06-2021
Đặc biệtĐB
64799
Giải nhấtG1
15675
Giải nhìG2
55723
07182
Giải baG3
91118
35403
53278
60001
73280
79475
Giải tưG4
5243
9605
6915
6435
Giải nămG5
9233
3904
6685
4760
3390
1914
Giải sáuG6
570
187
831
Giải bảyG7
48
68
67
26
Ký tự đặc biệtKT
2DY-5DY-13DY-1DY-12DY-15DY
ĐầuĐuôi
03, 1, 5, 4
18, 5, 4
23, 6
35, 3, 1
43, 8
5 
60, 8, 7
75, 8, 5, 0
82, 0, 5, 7
99, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 13-06-2021
Đặc biệtĐB
35879
Giải nhấtG1
47749
Giải nhìG2
87500
99446
Giải baG3
01106
79324
26659
56908
74236
93875
Giải tưG4
7576
4069
3177
7043
Giải nămG5
4450
2127
6748
8288
4723
3563
Giải sáuG6
702
154
145
Giải bảyG7
15
53
57
41
Ký tự đặc biệtKT
9DQ-6DQ-13DQ-15DQ-3DQ-10DQ
ĐầuĐuôi
00, 6, 8, 2
15
24, 7, 3
36
49, 6, 3, 8, 5, 1
59, 0, 4, 3, 7
69, 3
79, 5, 6, 7
88
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 06-06-2021
Đặc biệtĐB
73663
Giải nhấtG1
63348
Giải nhìG2
58752
82743
Giải baG3
63709
20214
34263
76106
67609
93999
Giải tưG4
9233
6289
2907
4869
Giải nămG5
4145
1855
3439
4721
9299
0693
Giải sáuG6
982
560
036
Giải bảyG7
91
21
18
88
Ký tự đặc biệtKT
10DG-14DG-9DG-7DG-8DG-4DG
ĐầuĐuôi
09, 6, 9, 7
14, 8
21, 1
33, 9, 6
48, 3, 5
52, 5
63, 3, 9, 0
7 
89, 2, 8
99, 9, 3, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 30-05-2021
Đặc biệtĐB
15553
Giải nhấtG1
28465
Giải nhìG2
01790
77377
Giải baG3
52873
70371
33873
61735
44650
87166
Giải tưG4
2999
5263
8397
4017
Giải nămG5
6573
2829
1106
5982
6397
2653
Giải sáuG6
796
010
411
Giải bảyG7
21
00
31
14
Ký tự đặc biệtKT
9CY-11CY-2CY-5CY-7CY-6CY
ĐầuĐuôi
06, 0
17, 0, 1, 4
29, 1
35, 1
4 
53, 0, 3
65, 6, 3
77, 3, 1, 3, 3
82
90, 9, 7, 7, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 23-05-2021
Đặc biệtĐB
13529
Giải nhấtG1
97227
Giải nhìG2
53510
42797
Giải baG3
53949
33069
63064
87910
18832
78557
Giải tưG4
6853
3613
9966
7341
Giải nămG5
1374
1035
7645
0549
0435
8722
Giải sáuG6
360
987
857
Giải bảyG7
36
58
07
65
Ký tự đặc biệtKT
2CQ-14CQ-13CQ-12CQ-7CQ-10CQ
ĐầuĐuôi
07
10, 0, 3
29, 7, 2
32, 5, 5, 6
49, 1, 5, 9
57, 3, 7, 8
69, 4, 6, 0, 5
74
87
97
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 16-05-2021
Đặc biệtĐB
32965
Giải nhấtG1
91114
Giải nhìG2
17932
99707
Giải baG3
19569
47563
05093
59395
22044
59017
Giải tưG4
9951
5007
7194
3166
Giải nămG5
8698
1417
1058
9220
0385
8284
Giải sáuG6
831
489
931
Giải bảyG7
71
51
98
28
Ký tự đặc biệtKT
14CG-11CG-4CG-10CG-15CG-8CG
ĐầuĐuôi
07, 7
14, 7, 7
20, 8
32, 1, 1
44
51, 8, 1
65, 9, 3, 6
71
85, 4, 9
93, 5, 4, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 09-05-2021
Đặc biệtĐB
76369
Giải nhấtG1
77298
Giải nhìG2
73046
17455
Giải baG3
89049
72087
29566
01899
04804
83194
Giải tưG4
8511
0448
4346
7136
Giải nămG5
8342
1184
7406
4858
8972
9760
Giải sáuG6
701
912
815
Giải bảyG7
12
50
05
13
Ký tự đặc biệtKT
1BY-10BY-5BY-2BY-13BY-3BY
ĐầuĐuôi
04, 6, 1, 5
11, 2, 5, 2, 3
2 
36
46, 9, 8, 6, 2
55, 8, 0
69, 6, 0
72
87, 4
98, 9, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 02-05-2021
Đặc biệtĐB
76578
Giải nhấtG1
89773
Giải nhìG2
28086
08979
Giải baG3
53310
84913
98859
08697
50033
62005
Giải tưG4
3088
3199
8452
0669
Giải nămG5
1769
7670
1743
3964
2101
2475
Giải sáuG6
813
561
798
Giải bảyG7
76
34
85
13
Ký tự đặc biệtKT
4BQ-2BQ-10BQ-7BQ-8BQ-15BQ
ĐầuĐuôi
05, 1
10, 3, 3, 3
2 
33, 4
43
59, 2
69, 9, 4, 1
78, 3, 9, 0, 5, 6
86, 8, 5
97, 9, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 25-04-2021
Đặc biệtĐB
73278
Giải nhấtG1
29752
Giải nhìG2
45407
84732
Giải baG3
33840
31612
85993
13199
89957
35321
Giải tưG4
5788
0782
6501
6762
Giải nămG5
4864
5444
0604
4028
9450
9506
Giải sáuG6
623
091
345
Giải bảyG7
41
07
91
36
Ký tự đặc biệtKT
11BG-6BG-14BG-4BG-3BG-7BG
ĐầuĐuôi
07, 1, 4, 6, 7
12
21, 8, 3
32, 6
40, 4, 5, 1
52, 7, 0
62, 4
78
88, 2
93, 9, 1, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 18-04-2021
Đặc biệtĐB
89500
Giải nhấtG1
28554
Giải nhìG2
92570
49815
Giải baG3
04952
62208
76847
37635
17270
72952
Giải tưG4
1889
1779
7211
6471
Giải nămG5
4106
7177
3220
6116
9816
1575
Giải sáuG6
549
606
127
Giải bảyG7
08
56
62
30
Ký tự đặc biệtKT
4AY-3AY-5AY-11AY-13AY-15AY
ĐầuĐuôi
00, 8, 6, 6, 8
15, 1, 6, 6
20, 7
35, 0
47, 9
54, 2, 2, 6
62
70, 0, 9, 1, 7, 5
89
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 11-04-2021
Đặc biệtĐB
29013
Giải nhấtG1
13305
Giải nhìG2
66567
43230
Giải baG3
99122
04949
71530
82148
72456
78719
Giải tưG4
5096
9766
4238
7800
Giải nămG5
7180
2825
0497
1488
4929
5621
Giải sáuG6
821
034
271
Giải bảyG7
87
80
83
23
Ký tự đặc biệtKT
3AQ-12AQ-7AQ-4AQ-6AQ-5AQ
ĐầuĐuôi
05, 0
13, 9
22, 5, 9, 1, 1, 3
30, 0, 8, 4
49, 8
56
67, 6
71
80, 8, 7, 0, 3
96, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 04-04-2021
Đặc biệtĐB
16278
Giải nhấtG1
81109
Giải nhìG2
23429
38390
Giải baG3
32435
42574
99911
09241
21291
55658
Giải tưG4
4655
9197
2481
8641
Giải nămG5
4142
1733
4329
9404
6699
3373
Giải sáuG6
914
344
224
Giải bảyG7
54
37
36
65
Ký tự đặc biệtKT
12AG-14AG-4AG-10AG-15AG-6AG
ĐầuĐuôi
09, 4
11, 4
29, 9, 4
35, 3, 7, 6
41, 1, 2, 4
58, 5, 4
65
78, 4, 3
81
90, 1, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 28-03-2021
Đặc biệtĐB
31295
Giải nhấtG1
59812
Giải nhìG2
31307
66685
Giải baG3
76613
55369
44339
80508
61477
57903
Giải tưG4
6889
5598
6663
8480
Giải nămG5
2820
3105
1067
9742
9053
5754
Giải sáuG6
383
080
449
Giải bảyG7
28
55
35
70
Ký tự đặc biệtKT
14ZB-6ZB-2ZB-4ZB-12ZB-11ZB
ĐầuĐuôi
07, 8, 3, 5
12, 3
20, 8
39, 5
42, 9
53, 4, 5
69, 3, 7
77, 0
85, 9, 0, 3, 0
95, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 21-03-2021
Đặc biệtĐB
68140
Giải nhấtG1
32393
Giải nhìG2
93839
56403
Giải baG3
65114
04662
27967
17866
80267
40765
Giải tưG4
3640
3582
0360
1661
Giải nămG5
3071
3782
5562
2884
7734
7633
Giải sáuG6
556
562
535
Giải bảyG7
05
17
02
51
Ký tự đặc biệtKT
5ZK-3ZK-13ZK-8ZK-9ZK-14ZK
ĐầuĐuôi
03, 5, 2
14, 7
2 
39, 4, 3, 5
40, 0
56, 1
62, 7, 6, 7, 5, 0, 1, 2, 2
71
82, 2, 4
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 14-03-2021
Đặc biệtĐB
45587
Giải nhấtG1
03881
Giải nhìG2
53681
78181
Giải baG3
26477
71139
83288
17391
44056
66838
Giải tưG4
6916
4858
9751
0071
Giải nămG5
1541
0960
4038
9733
0406
2704
Giải sáuG6
764
932
902
Giải bảyG7
29
85
93
90
Ký tự đặc biệtKT
7ZS-9ZS-14ZS-1ZS-10ZS-3ZS
ĐầuĐuôi
06, 4, 2
16
29
39, 8, 8, 3, 2
41
56, 8, 1
60, 4
77, 1
87, 1, 1, 1, 8, 5
91, 3, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 07-03-2021
Đặc biệtĐB
38433
Giải nhấtG1
63732
Giải nhìG2
42264
13340
Giải baG3
88049
77803
97934
33925
27140
69168
Giải tưG4
0167
9845
4859
8093
Giải nămG5
0867
1261
8655
6600
9847
2143
Giải sáuG6
355
915
266
Giải bảyG7
14
39
57
75
Ký tự đặc biệtKT
4YB-14YB-8YB-3YB-11YB-10YB
ĐầuĐuôi
03, 0
15, 4
25
33, 2, 4, 9
40, 9, 0, 5, 7, 3
59, 5, 5, 7
64, 8, 7, 7, 1, 6
75
8 
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 28-02-2021
Đặc biệtĐB
30398
Giải nhấtG1
04743
Giải nhìG2
50110
27282
Giải baG3
28577
60852
29047
52445
01560
80255
Giải tưG4
8543
9909
5376
4337
Giải nămG5
6777
5032
3718
5740
9094
3035
Giải sáuG6
875
242
975
Giải bảyG7
44
10
04
43
Ký tự đặc biệtKT
1YK-10YK-8YK-4YK-13YK-2YK
ĐầuĐuôi
09, 4
10, 8, 0
2 
37, 2, 5
43, 7, 5, 3, 0, 2, 4, 3
52, 5
60
77, 6, 7, 5, 5
82
98, 4