ketqua.net updated to ketqua2.net

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
67857
Giải nhấtG1
24762
Giải nhìG2
15441
04864
Giải baG3
08271
66428
62919
75365
85787
21002
Giải tưG4
0896
5072
9185
7394
Giải nămG5
3832
8408
2046
5486
7182
2401
Giải sáuG6
695
320
642
Giải bảyG7
42
55
21
80
Ký tự đặc biệtKT
10GB-3GB-6GB-11GB-12GB-15GB
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (27/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

1907

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (27/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

1
68
340

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
67896
Giải nhấtG1
70731
Giải nhìG2
69176
18124
Giải baG3
27982
04161
91683
18192
79476
78208
Giải tưG4
5183
4837
8723
9821
Giải nămG5
9572
8397
0675
4046
1647
9982
Giải sáuG6
454
824
291
Giải bảyG7
83
44
66
03
Ký tự đặc biệtKT
6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (26/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

5467

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (26/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

03
07
10
15
19
25

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (26/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

9
48
435

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
36819
Giải nhấtG1
77300
Giải nhìG2
94639
60023
Giải baG3
65992
78939
86794
32055
87711
60182
Giải tưG4
2846
6365
7000
8638
Giải nămG5
5530
0550
4271
9426
9812
8324
Giải sáuG6
268
190
185
Giải bảyG7
96
56
66
83
Ký tự đặc biệtKT
2GD-12GD-5GD-6GD-15GD-11GD
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (25/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

6186

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (25/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

1
88
673

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
75996
Giải nhấtG1
04902
Giải nhìG2
25318
92214
Giải baG3
52253
61070
38643
84891
18913
13077
Giải tưG4
6533
5487
5262
6897
Giải nămG5
0336
4573
1078
5865
1877
6361
Giải sáuG6
858
380
829
Giải bảyG7
07
87
48
81
Ký tự đặc biệtKT
3GE-1GE-11GE-2GE-8GE-18GE-7GE-17GE
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (24/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

1003

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (24/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

2
71
248

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
47779
Giải nhấtG1
09473
Giải nhìG2
42006
45431
Giải baG3
31134
17715
99814
97168
20064
33491
Giải tưG4
2355
6851
3041
5929
Giải nămG5
1848
3824
2063
8535
2813
2684
Giải sáuG6
378
794
832
Giải bảyG7
75
68
73
03
Ký tự đặc biệtKT
4GF-6GF-14GF-7GF-11GF-8GF
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (23/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

1088

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (23/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

04
09
14
15
18
25

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (23/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

8
02
280

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
30529
Giải nhấtG1
00774
Giải nhìG2
71339
87590
Giải baG3
94856
44576
54746
62290
56551
40367
Giải tưG4
5453
6915
0626
5872
Giải nămG5
0190
8930
5221
2743
9398
0212
Giải sáuG6
212
976
516
Giải bảyG7
50
13
41
49
Ký tự đặc biệtKT
4GH-13GH-5GH-8GH-14GH-10GH
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (22/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

5356

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (22/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

8
64
605

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
52091
Giải nhấtG1
32734
Giải nhìG2
23946
43525
Giải baG3
86711
73926
59382
58525
08199
09891
Giải tưG4
7508
4247
6600
5785
Giải nămG5
7051
9777
2130
6304
7143
3659
Giải sáuG6
753
767
938
Giải bảyG7
96
25
69
47
Ký tự đặc biệtKT
5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (21/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

1453

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (21/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

9
84
721

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
80770
Giải nhấtG1
74803
Giải nhìG2
88570
42720
Giải baG3
53876
08026
67336
03704
43408
16903
Giải tưG4
2018
8532
3564
2072
Giải nămG5
8409
7739
0074
9074
0573
6822
Giải sáuG6
820
944
037
Giải bảyG7
52
33
61
24
Ký tự đặc biệtKT
3GL-13GL-1GL-12GL-4GL-6GL
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (20/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

9818

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (20/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

0
76
182

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
66534
Giải nhấtG1
56931
Giải nhìG2
14753
52934
Giải baG3
50362
71673
07004
46603
14867
67353
Giải tưG4
2669
3510
5939
0452
Giải nămG5
7103
3066
7100
3883
3329
8520
Giải sáuG6
876
769
784
Giải bảyG7
04
50
54
98
Ký tự đặc biệtKT
11GM-3GM-13GM-9GM-12GM-6GM
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (19/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

8316

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (19/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

05
06
14
25
27
34

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (19/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

5
86
610

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
32592
Giải nhấtG1
64258
Giải nhìG2
75381
94816
Giải baG3
00970
60920
56970
50040
80887
68639
Giải tưG4
3223
8450
4979
5322
Giải nămG5
9176
3207
7231
1657
8080
5058
Giải sáuG6
353
184
451
Giải bảyG7
43
12
84
07
Ký tự đặc biệtKT
13GN-6GN-4GN-11GN-14GN-2GN
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (18/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

5871

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (18/11/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

4
74
036