ketqua.net updated to ketqua1.net

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02/07/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
50554
Giải nhấtG1
26597
Giải nhìG2
71762
44601
Giải baG3
96368
65980
74760
70786
58689
20359
Giải tưG4
3659
9883
5277
1696
Giải nămG5
8466
5247
7508
9632
7530
8386
Giải sáuG6
485
868
202
Giải bảyG7
78
42
39
53
Ký tự đặc biệtKT
12ZT-2ZT-9ZT-8ZT-3ZT-11ZT
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (02/07/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

0533

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (02/07/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

11
14
20
32
33
34

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (02/07/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

3
76
595

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01/07/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
01697
Giải nhấtG1
70090
Giải nhìG2
16691
52814
Giải baG3
71869
91205
03430
30824
21175
72532
Giải tưG4
2224
4290
7000
1048
Giải nămG5
3638
2980
7739
2243
1130
4587
Giải sáuG6
112
138
216
Giải bảyG7
85
17
66
07
Ký tự đặc biệtKT
5ZS-2ZS-3ZS-13ZS-11ZS-9ZS
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (01/07/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

3500

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (01/07/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

8
02
975

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
58839
Giải nhấtG1
82672
Giải nhìG2
21676
00588
Giải baG3
73018
20288
12676
79851
99201
63830
Giải tưG4
4128
1064
3591
3830
Giải nămG5
3632
9550
8367
7541
6643
2495
Giải sáuG6
775
137
088
Giải bảyG7
88
28
91
46
Ký tự đặc biệtKT
10ZR-5ZR-8ZR-1ZR-3ZR-14ZR
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (30/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

3828

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (30/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

1
61
517

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
38892
Giải nhấtG1
20636
Giải nhìG2
84006
09206
Giải baG3
67842
19569
35494
95540
19050
72972
Giải tưG4
0653
2941
8867
4658
Giải nămG5
4977
7341
4413
0130
0226
9865
Giải sáuG6
732
080
835
Giải bảyG7
26
97
87
64
Ký tự đặc biệtKT
2ZQ-17ZQ-16ZQ-4ZQ-6ZQ-20ZQ-12ZQ-19ZQ
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (29/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

0601

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (29/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

09
17
18
25
27
34

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (29/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

0
31
459

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
13149
Giải nhấtG1
50944
Giải nhìG2
56408
12899
Giải baG3
51240
26016
34018
37677
75677
71155
Giải tưG4
8612
4064
5037
2526
Giải nămG5
2699
1231
9403
2172
8141
3796
Giải sáuG6
163
640
049
Giải bảyG7
95
91
16
21
Ký tự đặc biệtKT
11ZP-7ZP-5ZP-2ZP-14ZP-15ZP
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (28/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

6094

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (28/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

3
09
852

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
62171
Giải nhấtG1
74232
Giải nhìG2
60392
44343
Giải baG3
64585
95259
26829
39723
35831
09847
Giải tưG4
4995
7776
5533
9323
Giải nămG5
2572
1277
9664
1525
0828
6964
Giải sáuG6
310
044
843
Giải bảyG7
12
49
24
87
Ký tự đặc biệtKT
2ZN-13ZN-1ZN-3ZN-5ZN-11ZN
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (27/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

3056

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (27/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

4
36
073

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
46970
Giải nhấtG1
31422
Giải nhìG2
86547
33892
Giải baG3
45364
70684
81736
25612
16840
89376
Giải tưG4
1695
0357
5666
7833
Giải nămG5
5090
6852
6342
8564
4633
3809
Giải sáuG6
891
253
016
Giải bảyG7
12
38
96
19
Ký tự đặc biệtKT
13ZM-12ZM-5ZM-4ZM-15ZM-6ZM
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (26/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

8436

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (26/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

2
29
934

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
36768
Giải nhấtG1
38794
Giải nhìG2
13490
72677
Giải baG3
15066
24443
15882
26308
82699
79139
Giải tưG4
8918
1645
3051
9154
Giải nămG5
4385
7752
6154
5354
3336
1651
Giải sáuG6
939
933
878
Giải bảyG7
78
43
25
84
Ký tự đặc biệtKT
12ZL-9ZL-2ZL-4ZL-15ZL-1ZL
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (25/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

5332

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (25/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

01
04
11
19
20
34

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (25/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

0
96
295

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
49677
Giải nhấtG1
52644
Giải nhìG2
85957
46813
Giải baG3
98455
94086
46941
17885
22104
44477
Giải tưG4
9945
0495
9548
5471
Giải nămG5
6424
7677
2100
2340
3691
4455
Giải sáuG6
611
808
258
Giải bảyG7
00
70
56
01
Ký tự đặc biệtKT
2ZK-7ZK-5ZK-1ZK-3ZK-9ZK
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (24/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

6055

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (24/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

9
41
471

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
97140
Giải nhấtG1
07147
Giải nhìG2
89901
84392
Giải baG3
86800
57912
74223
94248
74106
50119
Giải tưG4
3005
6816
9954
5078
Giải nămG5
3441
1081
5171
2533
2246
1650
Giải sáuG6
797
282
710
Giải bảyG7
01
99
42
70
Ký tự đặc biệtKT
3ZH-14ZH-9ZH-8ZH-12ZH-2ZH
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (23/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

0545

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (23/06/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

1
75
406