ketqua.net updated to ketqua1.net

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
53873
Giải nhấtG1
69507
Giải nhìG2
02330
17980
Giải baG3
73268
26143
12181
96869
58203
78909
Giải tưG4
8925
3956
3169
7059
Giải nămG5
1193
3871
8569
0231
5486
4973
Giải sáuG6
013
531
299
Giải bảyG7
18
01
12
42
Ký tự đặc biệtKT
11KM-13KM-6KM-8KM-15KM-4KM
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (22/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

6584

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (22/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

01
04
06
11
13
29

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (22/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

9
98
194

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
16083
Giải nhấtG1
88718
Giải nhìG2
35830
21024
Giải baG3
28362
42642
95525
13345
87483
89228
Giải tưG4
6183
4094
4091
2619
Giải nămG5
5877
4901
3912
9172
1608
9055
Giải sáuG6
013
061
667
Giải bảyG7
84
29
72
36
Ký tự đặc biệtKT
15KL-14KL-13KL-4KL-1KL-9KL
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
74019
Giải nhấtG1
39363
Giải nhìG2
65370
71066
Giải baG3
45260
63523
61496
03231
90130
26674
Giải tưG4
5518
0019
5100
0220
Giải nămG5
2865
6585
4268
4617
7539
6234
Giải sáuG6
310
412
482
Giải bảyG7
24
00
91
19
Ký tự đặc biệtKT
6KH-13KH-14KH-10KH-8KH-9KH
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
45957
Giải nhấtG1
46590
Giải nhìG2
96670
98212
Giải baG3
61428
04665
16136
67569
58371
64581
Giải tưG4
2819
9818
9180
2878
Giải nămG5
3041
7099
3203
1269
0117
1209
Giải sáuG6
618
301
042
Giải bảyG7
32
56
00
04
Ký tự đặc biệtKT
3KG-4KG-10KG-15KG-1KG-2KG
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
93901
Giải nhấtG1
29743
Giải nhìG2
74749
24114
Giải baG3
11745
24603
47552
26902
02551
09078
Giải tưG4
2410
5244
7589
6247
Giải nămG5
6371
5447
7365
6465
3567
7674
Giải sáuG6
783
359
506
Giải bảyG7
36
83
39
17
Ký tự đặc biệtKT
9KF-2KF-6KF-15KF-8KF-13KF
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
35330
Giải nhấtG1
90315
Giải nhìG2
57179
80432
Giải baG3
55894
21451
13005
89719
57160
48276
Giải tưG4
6690
5579
3410
0178
Giải nămG5
4358
3330
7399
5849
4867
6289
Giải sáuG6
277
553
366
Giải bảyG7
41
75
29
78
Ký tự đặc biệtKT
1KE-9KE-4KE-10KE-12KE-2KE
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
12093
Giải nhấtG1
15382
Giải nhìG2
00130
21943
Giải baG3
50448
80082
64043
98242
01132
53130
Giải tưG4
8475
5930
6507
0597
Giải nămG5
9265
2047
3694
8132
8300
6759
Giải sáuG6
984
963
471
Giải bảyG7
39
23
97
19
Ký tự đặc biệtKT
2KD-12KD-4KD-8KD-7KD-10KD
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
04965
Giải nhấtG1
26381
Giải nhìG2
75078
09937
Giải baG3
87750
14292
31642
19830
46057
14725
Giải tưG4
3447
5262
3595
5888
Giải nămG5
8882
5706
6266
5117
4340
5870
Giải sáuG6
534
904
082
Giải bảyG7
14
12
39
42
Ký tự đặc biệtKT
12KC-2KC-5KC-14KC-15KC-7KC
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
32159
Giải nhấtG1
81460
Giải nhìG2
01050
23826
Giải baG3
50064
32174
32284
79576
35652
46767
Giải tưG4
2910
5131
4210
3314
Giải nămG5
3955
0979
1384
0082
7704
8538
Giải sáuG6
921
400
284
Giải bảyG7
08
71
52
49
Ký tự đặc biệtKT
7KB-3KB-4KB-1KB-11KB-10KB
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13/09/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
95548
Giải nhấtG1
68227
Giải nhìG2
53476
18423
Giải baG3
59313
10761
02884
22998
26134
12546
Giải tưG4
0146
5730
8572
0808
Giải nămG5
9635
3032
0184
8384
1790
7601
Giải sáuG6
564
591
957
Giải bảyG7
83
09
99
32
Ký tự đặc biệtKT
7KA-1KA-4KA-9KA-13KA-15KA
Chỉ hiển thị: