XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
17879
Giải nhấtG1
77328
Giải nhìG2
12410
69282
Giải baG3
95919
47894
54722
13959
12972
80067
Giải tưG4
4175
4355
0992
8562
Giải nămG5
6486
1704
8635
2385
9439
9824
Giải sáuG6
844
819
537
Giải bảyG7
22
96
35
52
Ký tự đặc biệtKT
13EC-5EC-8EC-9EC-1EC-10EC
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (24/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

2583

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (24/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

2
01
479

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
98699
Giải nhấtG1
23243
Giải nhìG2
10587
50359
Giải baG3
23984
81110
19506
85967
02124
61768
Giải tưG4
1950
2058
2434
4736
Giải nămG5
7115
8566
4682
1294
1596
4060
Giải sáuG6
287
817
933
Giải bảyG7
32
17
41
54
Ký tự đặc biệtKT
4EB-2EB-7EB-3EB-14EB-8EB
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (23/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

3456

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (23/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

06
11
14
19
23
33

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (23/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

9
86
613

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
34505
Giải nhấtG1
41158
Giải nhìG2
46686
84680
Giải baG3
65752
98202
01898
72132
77218
11699
Giải tưG4
4601
7796
2920
3030
Giải nămG5
6545
0718
3173
7947
7279
4242
Giải sáuG6
546
309
896
Giải bảyG7
17
68
58
60
Ký tự đặc biệtKT
5EA-12EA-7EA-11EA-13EA-10EA
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (22/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

8761

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (22/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

3
02
549

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
60141
Giải nhấtG1
13125
Giải nhìG2
97526
07411
Giải baG3
02348
16469
75483
27117
72331
15000
Giải tưG4
1858
0980
5835
0763
Giải nămG5
9059
7098
5702
5425
6504
2830
Giải sáuG6
381
910
232
Giải bảyG7
20
73
72
89
Ký tự đặc biệtKT
4DZ-5DZ-6DZ-8DZ-14DZ-1DZ
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (21/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

5171

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (21/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

7
09
691

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
64799
Giải nhấtG1
15675
Giải nhìG2
55723
07182
Giải baG3
91118
35403
53278
60001
73280
79475
Giải tưG4
5243
9605
6915
6435
Giải nămG5
9233
3904
6685
4760
3390
1914
Giải sáuG6
570
187
831
Giải bảyG7
48
68
67
26
Ký tự đặc biệtKT
2DY-5DY-13DY-1DY-12DY-15DY
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (20/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

4269

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (20/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

9
43
038

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
03472
Giải nhấtG1
93911
Giải nhìG2
04150
75964
Giải baG3
04712
64149
39692
94720
52370
76447
Giải tưG4
3111
9476
3425
4483
Giải nămG5
2937
7149
6622
8395
7416
8018
Giải sáuG6
156
880
910
Giải bảyG7
12
81
20
65
Ký tự đặc biệtKT
5DX-9DX-8DX-7DX-12DX-11DX
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (19/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

0246

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (19/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

03
04
09
12
20
34

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (19/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

8
57
773

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
14761
Giải nhấtG1
98852
Giải nhìG2
24130
49306
Giải baG3
40763
63729
04079
75280
68365
74519
Giải tưG4
8167
7754
3837
2621
Giải nămG5
2432
6094
8908
4403
0052
5513
Giải sáuG6
247
287
555
Giải bảyG7
08
63
91
38
Ký tự đặc biệtKT
7DV-4DV-14DV-11DV-9DV-1DV
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (18/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

7540

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (18/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

2
86
946

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
44367
Giải nhấtG1
02103
Giải nhìG2
85262
24192
Giải baG3
53117
57563
77726
52421
47297
42466
Giải tưG4
6745
8181
2717
7607
Giải nămG5
7614
5002
1041
3610
6268
5907
Giải sáuG6
443
354
210
Giải bảyG7
39
14
35
23
Ký tự đặc biệtKT
11DU-10DU-5DU-15DU-12DU-9DU
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (17/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

6527

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (17/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

6
05
493

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
34622
Giải nhấtG1
94586
Giải nhìG2
75415
00398
Giải baG3
02695
81584
39790
63955
93847
80022
Giải tưG4
7922
4688
5099
2756
Giải nămG5
5391
2710
3411
3649
9522
9171
Giải sáuG6
312
541
104
Giải bảyG7
03
33
49
99
Ký tự đặc biệtKT
12DT-13DT-1DT-7DT-8DT-6DT
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (16/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

2303

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (16/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

01
15
22
24
28
32

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (16/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

1
21
864

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
27483
Giải nhấtG1
86299
Giải nhìG2
97673
23236
Giải baG3
82333
02525
90116
13785
41093
24497
Giải tưG4
8849
8323
8877
2901
Giải nămG5
2843
6831
0165
0750
2768
1859
Giải sáuG6
737
267
003
Giải bảyG7
78
22
39
27
Ký tự đặc biệtKT
13DS-5DS-14DS-4DS-9DS-6DS
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (15/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

1301

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (15/06)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

0
39
324