ketqua.net updated to ketqua1.net

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
71085
Giải nhấtG1
18328
Giải nhìG2
78797
48541
Giải baG3
46956
56008
54100
55367
39190
50473
Giải tưG4
5382
2316
9902
5825
Giải nămG5
7643
2127
0441
0554
6448
9387
Giải sáuG6
138
764
484
Giải bảyG7
49
41
71
25
Ký tự đặc biệtKT
13RD-5RD-3RD-7RD-15RD-10RD
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (20/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

9795

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (20/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

5
96
562

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
76930
Giải nhấtG1
48843
Giải nhìG2
41006
76053
Giải baG3
77833
47386
77768
37997
13541
78878
Giải tưG4
8261
3990
8384
7358
Giải nămG5
1925
0958
1946
9108
8203
1335
Giải sáuG6
938
896
778
Giải bảyG7
93
91
60
54
Ký tự đặc biệtKT
3RC-12RC-6RC-1RC-14RC-4RC
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (19/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

8087

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (19/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

04
07
15
20
35
36

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (19/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

2
06
018

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
46384
Giải nhấtG1
25306
Giải nhìG2
69864
13585
Giải baG3
02154
92020
72481
99996
31657
99642
Giải tưG4
8470
5095
0718
6124
Giải nămG5
3254
4223
3465
8258
1568
2404
Giải sáuG6
772
095
306
Giải bảyG7
78
90
92
74
Ký tự đặc biệtKT
12RB-11RB-8RB-7RB-4RB-14RB
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (18/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

1195

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (18/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

3
03
138

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
88041
Giải nhấtG1
36730
Giải nhìG2
73089
38298
Giải baG3
65757
45175
30708
86796
92638
82598
Giải tưG4
7621
2164
0664
0022
Giải nămG5
3870
3305
1752
1265
5131
5477
Giải sáuG6
099
539
479
Giải bảyG7
09
17
44
39
Ký tự đặc biệtKT
10RA-6RA-15RA-12RA-3RA-5RA
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (17/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

4143

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (17/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

8
84
840

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
55431
Giải nhấtG1
77267
Giải nhìG2
00522
27414
Giải baG3
99699
08029
09515
38356
07933
83348
Giải tưG4
7601
7982
6403
4639
Giải nămG5
2802
2552
4355
0548
4218
5636
Giải sáuG6
388
349
939
Giải bảyG7
18
64
63
13
Ký tự đặc biệtKT
8QZ-14QZ-7QZ-10QZ-1QZ
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (16/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

3692

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (16/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

6
61
532

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
20222
Giải nhấtG1
22217
Giải nhìG2
31826
17040
Giải baG3
39391
25127
54893
33552
39862
77061
Giải tưG4
9838
6844
4719
2280
Giải nămG5
4107
4023
5944
9446
6904
4687
Giải sáuG6
877
004
172
Giải bảyG7
27
09
80
87
Ký tự đặc biệtKT
14QY-9QY-11QY-15QY-2QY-10QY
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (15/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

9158

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (15/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

11
18
19
23
27
34

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (15/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

7
86
984

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
87219
Giải nhấtG1
41662
Giải nhìG2
25784
04591
Giải baG3
53967
29518
49002
23626
19804
68246
Giải tưG4
2270
0353
0360
0778
Giải nămG5
5711
8416
3292
9334
8232
4238
Giải sáuG6
229
597
329
Giải bảyG7
30
67
18
05
Ký tự đặc biệtKT
3QX-1QX-12QX-14QX-6QX-10QX
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (14/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

4490

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (14/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

1
87
675

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
46638
Giải nhấtG1
89412
Giải nhìG2
72737
87756
Giải baG3
57974
99595
91718
18521
91484
48820
Giải tưG4
4595
0551
1782
4512
Giải nămG5
9965
8258
5690
5901
9239
9036
Giải sáuG6
312
881
528
Giải bảyG7
28
88
04
08
Ký tự đặc biệtKT
4QV-3QV-12QV-5QV-8QV-1QV
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (13/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

4119

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (13/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

2
54
522

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
88903
Giải nhấtG1
02061
Giải nhìG2
93869
59013
Giải baG3
92993
06177
46619
09194
97034
31473
Giải tưG4
6118
3319
7592
2055
Giải nămG5
8692
8116
0453
5091
3093
5985
Giải sáuG6
551
560
756
Giải bảyG7
20
41
49
07
Ký tự đặc biệtKT
15QU-7QU-8QU-1QU-10QU-14QU
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (12/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

3929

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (12/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

08
13
20
21
29
34

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (12/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

1
07
285

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
55427
Giải nhấtG1
66440
Giải nhìG2
04497
26217
Giải baG3
87288
28816
41205
76738
17789
59707
Giải tưG4
3224
5561
6035
1109
Giải nămG5
7052
3158
2352
9539
6108
4431
Giải sáuG6
252
489
803
Giải bảyG7
89
10
02
99
Ký tự đặc biệtKT
11QT-3QT-9QT-4QT-15QT-5QT
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (11/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

7289

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (11/01/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

5
48
059