XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (07/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
168076
Giải nhấtG1
57577
Giải nhìG2
85992
Giải baG3
27532
33860
Giải tưG4
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
Giải nămG5
5683
Giải sáuG6
8714
0026
1678
Giải bảyG7
806
Giải támG8
61
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
14
26
30
32
37
58
60
61
72
76
77
78
78
83
91
92
92
ĐầuĐuôi
06
14
26
32, 0, 7
4 
58
60, 1
76, 7, 2, 8, 8
83
92, 1, 2
ĐầuĐuôi
6, 30
9, 61
9, 3, 7, 92
83
14
 5
7, 2, 06
7, 37
5, 7, 78
 9

XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (30/06/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
235490
Giải nhấtG1
85243
Giải nhìG2
33440
Giải baG3
45940
80861
Giải tưG4
43615
22774
26364
29817
08035
17029
85617
Giải nămG5
5894
Giải sáuG6
6989
5552
0083
Giải bảyG7
387
Giải támG8
52
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
15
17
17
29
35
40
40
43
52
52
61
64
74
83
87
89
90
94
ĐầuĐuôi
0 
15, 7, 7
29
35
43, 0, 0
52, 2
61, 4
74
89, 3, 7
90, 4
ĐầuĐuôi
9, 4, 40
61
5, 52
4, 83
7, 6, 94
1, 35
 6
1, 1, 87
 8
2, 89

XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (23/06/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
260023
Giải nhấtG1
73708
Giải nhìG2
60416
Giải baG3
14623
22613
Giải tưG4
68521
09536
43685
65256
71523
45742
74117
Giải nămG5
4934
Giải sáuG6
3987
6349
0929
Giải bảyG7
390
Giải támG8
55
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
08
13
16
17
21
23
23
23
29
34
36
42
49
55
56
85
87
90
ĐầuĐuôi
08
16, 3, 7
23, 3, 1, 3, 9
36, 4
42, 9
56, 5
6 
7 
85, 7
90
ĐầuĐuôi
90
21
42
2, 2, 1, 23
34
8, 55
1, 3, 56
1, 87
08
4, 29