XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (27/02)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
728251
Giải nhấtG1
21395
Giải nhìG2
65959
Giải baG3
75301
90131
Giải tưG4
30293
25243
49530
00756
37279
56122
11607
Giải nămG5
6153
Giải sáuG6
6299
4251
9008
Giải bảyG7
481
Giải támG8
22
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
07
08
22
22
30
31
43
51
51
53
56
59
79
81
93
95
99
ĐầuĐuôi
01, 7, 8
1 
22, 2
31, 0
43
51, 9, 6, 3, 1
6 
79
81
95, 3, 9
ĐầuĐuôi
30
5, 0, 3, 5, 81
2, 22
9, 4, 53
 4
95
56
07
08
5, 7, 99

XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (20/02)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
706788
Giải nhấtG1
42976
Giải nhìG2
36993
Giải baG3
08416
58366
Giải tưG4
31858
00739
56610
77253
99246
16367
11087
Giải nămG5
9066
Giải sáuG6
4749
6899
5947
Giải bảyG7
558
Giải támG8
90
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
16
39
46
47
49
53
58
58
66
66
67
76
87
88
90
93
99
ĐầuĐuôi
0 
16, 0
2 
39
46, 9, 7
58, 3, 8
66, 7, 6
76
88, 7
93, 9, 0
ĐầuĐuôi
1, 90
 1
 2
9, 53
 4
 5
7, 1, 6, 4, 66
6, 8, 47
8, 5, 58
3, 4, 99

XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (13/02)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
766911
Giải nhấtG1
15925
Giải nhìG2
54251
Giải baG3
49395
36774
Giải tưG4
47198
13663
31107
49764
94034
60534
19390
Giải nămG5
8286
Giải sáuG6
4334
4189
1948
Giải bảyG7
450
Giải támG8
14
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
11
14
25
34
34
34
48
50
51
63
64
74
86
89
90
95
98
ĐầuĐuôi
07
11, 4
25
34, 4, 4
48
51, 0
63, 4
74
86, 9
95, 8, 0
ĐầuĐuôi
9, 50
1, 51
 2
63
7, 6, 3, 3, 3, 14
2, 95
86
07
9, 48
89