Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 25-06-2021 (Thứ Tư)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-06-2021
Đặc biệtĐB
98699
Giải nhấtG1
23243
Giải nhìG2
10587
50359
Giải baG3
23984
81110
19506
85967
02124
61768
Giải tưG4
1950
2058
2434
4736
Giải nămG5
7115
8566
4682
1294
1596
4060
Giải sáuG6
287
817
933
Giải bảyG7
32
17
41
54
Ký tự đặc biệtKT
4EB-2EB-7EB-3EB-14EB-8EB
ĐầuĐuôi
06
10, 5, 7, 7
24
34, 6, 3, 2
43, 1
59, 0, 8, 4
67, 8, 6, 0
7 
87, 4, 2, 7
99, 4, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 16-06-2021
Đặc biệtĐB
34622
Giải nhấtG1
94586
Giải nhìG2
75415
00398
Giải baG3
02695
81584
39790
63955
93847
80022
Giải tưG4
7922
4688
5099
2756
Giải nămG5
5391
2710
3411
3649
9522
9171
Giải sáuG6
312
541
104
Giải bảyG7
03
33
49
99
Ký tự đặc biệtKT
12DT-13DT-1DT-7DT-8DT-6DT
ĐầuĐuôi
04, 3
15, 0, 1, 2
22, 2, 2, 2
33
47, 9, 1, 9
55, 6
6 
71
86, 4, 8
98, 5, 0, 9, 1, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 09-06-2021
Đặc biệtĐB
81099
Giải nhấtG1
17483
Giải nhìG2
94216
47818
Giải baG3
97693
24154
36495
14806
25546
65012
Giải tưG4
3529
6007
8659
7548
Giải nămG5
1408
4257
7197
6600
8905
9695
Giải sáuG6
210
538
296
Giải bảyG7
72
42
94
56
Ký tự đặc biệtKT
7DL-5DL-3DL-15DL-12DL-4DL
ĐầuĐuôi
06, 7, 8, 0, 5
16, 8, 2, 0
29
38
46, 8, 2
54, 9, 7, 6
6 
72
83
99, 3, 5, 7, 5, 6, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 02-06-2021
Đặc biệtĐB
51714
Giải nhấtG1
07684
Giải nhìG2
76377
65076
Giải baG3
21826
74839
39404
33717
29053
27921
Giải tưG4
9279
4414
1107
0048
Giải nămG5
6942
4446
8703
0552
0203
2744
Giải sáuG6
961
232
807
Giải bảyG7
17
16
78
74
Ký tự đặc biệtKT
14DB-1DB-4DB-2DB-3DB-5DB
ĐầuĐuôi
04, 7, 3, 3, 7
14, 7, 4, 7, 6
26, 1
39, 2
48, 2, 6, 4
53, 2
61
77, 6, 9, 8, 4
84
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 26-05-2021
Đặc biệtĐB
64904
Giải nhấtG1
78141
Giải nhìG2
87901
10549
Giải baG3
40403
40811
25962
62445
22778
37618
Giải tưG4
7535
1633
0138
1596
Giải nămG5
6261
6757
2697
2475
2708
6364
Giải sáuG6
682
909
433
Giải bảyG7
36
71
45
32
Ký tự đặc biệtKT
13CT-15CT-1CT-12CT-2CT-3CT
ĐầuĐuôi
04, 1, 3, 8, 9
11, 8
2 
35, 3, 8, 3, 6, 2
41, 9, 5, 5
57
62, 1, 4
78, 5, 1
82
96, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 19-05-2021
Đặc biệtĐB
83572
Giải nhấtG1
70723
Giải nhìG2
14308
09786
Giải baG3
93904
01719
18292
24623
71671
11387
Giải tưG4
6970
4346
6358
0736
Giải nămG5
9739
4459
1481
5172
8040
9893
Giải sáuG6
226
031
499
Giải bảyG7
01
80
65
12
Ký tự đặc biệtKT
11CL-10CL-4CL-6CL-13CL-1CL
ĐầuĐuôi
08, 4, 1
19, 2
23, 3, 6
36, 9, 1
46, 0
58, 9
65
72, 1, 0, 2
86, 7, 1, 0
92, 3, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 12-05-2021
Đặc biệtĐB
49650
Giải nhấtG1
06579
Giải nhìG2
14342
12281
Giải baG3
41247
66322
82113
01646
94819
44572
Giải tưG4
8517
1916
6068
4664
Giải nămG5
1402
7744
5242
9550
5712
2726
Giải sáuG6
931
274
752
Giải bảyG7
13
55
70
67
Ký tự đặc biệtKT
13CB-12CB-4CB-3CB-8CB-14CB-6CB-1CB
ĐầuĐuôi
02
13, 9, 7, 6, 2, 3
22, 6
31
42, 7, 6, 4, 2
50, 0, 2, 5
68, 4, 7
79, 2, 4, 0
81
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 05-05-2021
Đặc biệtĐB
83866
Giải nhấtG1
51676
Giải nhìG2
18736
24033
Giải baG3
19388
26346
44869
64943
98136
16229
Giải tưG4
8844
1363
9702
3489
Giải nămG5
6572
9622
4979
9375
7631
6461
Giải sáuG6
940
517
144
Giải bảyG7
56
90
15
53
Ký tự đặc biệtKT
9BT-15BT-14BT-2BT-11BT-7BT
ĐầuĐuôi
02
17, 5
29, 2
36, 3, 6, 1
46, 3, 4, 0, 4
56, 3
66, 9, 3, 1
76, 2, 9, 5
88, 9
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 28-04-2021
Đặc biệtĐB
91213
Giải nhấtG1
60871
Giải nhìG2
90650
63371
Giải baG3
63445
44398
61559
11704
01360
29482
Giải tưG4
8343
0783
0930
3719
Giải nămG5
1317
9878
9400
8308
4796
5967
Giải sáuG6
786
949
164
Giải bảyG7
15
23
60
05
Ký tự đặc biệtKT
3BL-1BL-14BL-6BL-15BL-8BL
ĐầuĐuôi
04, 0, 8, 5
13, 9, 7, 5
23
30
45, 3, 9
50, 9
60, 7, 4, 0
71, 1, 8
82, 3, 6
98, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 21-04-2021
Đặc biệtĐB
84355
Giải nhấtG1
78496
Giải nhìG2
47869
79897
Giải baG3
67143
91837
65450
63741
45899
03051
Giải tưG4
9447
8753
7436
4241
Giải nămG5
0135
6118
1641
5714
0577
6501
Giải sáuG6
801
518
273
Giải bảyG7
34
32
90
21
Ký tự đặc biệtKT
2BC-11BC-6BC-8BC-1BC-9BC
ĐầuĐuôi
01, 1
18, 4, 8
21
37, 6, 5, 4, 2
43, 1, 7, 1, 1
55, 0, 1, 3
69
77, 3
8 
96, 7, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 14-04-2021
Đặc biệtĐB
74295
Giải nhấtG1
92214
Giải nhìG2
85483
61076
Giải baG3
72559
48815
40538
49532
49167
21320
Giải tưG4
4111
2072
6501
7996
Giải nămG5
9523
1051
5798
9184
3348
1405
Giải sáuG6
135
132
102
Giải bảyG7
39
80
82
38
Ký tự đặc biệtKT
12AT-11AT-8AT-10AT-13AT-5AT
ĐầuĐuôi
01, 5, 2
14, 5, 1
20, 3
38, 2, 5, 2, 9, 8
48
59, 1
67
76, 2
83, 4, 0, 2
95, 6, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 07-04-2021
Đặc biệtĐB
97675
Giải nhấtG1
55528
Giải nhìG2
55398
29818
Giải baG3
54673
41639
66052
64142
06759
99796
Giải tưG4
2370
2784
4435
5716
Giải nămG5
5498
3510
4504
0800
2973
2388
Giải sáuG6
693
603
533
Giải bảyG7
13
70
81
56
Ký tự đặc biệtKT
5AL-12AL-7AL-15AL-6AL-8AL
ĐầuĐuôi
04, 0, 3
18, 6, 0, 3
28
39, 5, 3
42
52, 9, 6
6 
75, 3, 0, 3, 0
84, 8, 1
98, 6, 8, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 31-03-2021
Đặc biệtĐB
06996
Giải nhấtG1
71928
Giải nhìG2
98750
07368
Giải baG3
91571
10665
00818
68013
49576
58931
Giải tưG4
2288
6440
4456
9463
Giải nămG5
3920
6744
4442
0492
7358
7055
Giải sáuG6
578
779
351
Giải bảyG7
16
39
03
54
Ký tự đặc biệtKT
9AC-5AC-11AC-2AC-6AC-1AC
ĐầuĐuôi
03
18, 3, 6
28, 0
31, 9
40, 4, 2
50, 6, 8, 5, 1, 4
68, 5, 3
71, 6, 8, 9
88
96, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 24-03-2021
Đặc biệtĐB
66438
Giải nhấtG1
51768
Giải nhìG2
94610
10009
Giải baG3
41759
79404
04206
82740
54417
72007
Giải tưG4
6962
9851
8259
4138
Giải nămG5
6850
5788
2934
3969
5970
8902
Giải sáuG6
461
121
060
Giải bảyG7
27
91
25
02
Ký tự đặc biệtKT
6ZF-12ZF-10ZF-5ZF-3ZF-2ZF
ĐầuĐuôi
09, 4, 6, 7, 2, 2
10, 7
21, 7, 5
38, 8, 4
40
59, 1, 9, 0
68, 2, 9, 1, 0
70
88
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 17-03-2021
Đặc biệtĐB
72152
Giải nhấtG1
15227
Giải nhìG2
32168
99294
Giải baG3
49400
49053
48238
87416
21662
18889
Giải tưG4
8052
3470
4066
1672
Giải nămG5
1188
0816
2060
1329
9837
1633
Giải sáuG6
929
899
252
Giải bảyG7
01
07
02
24
Ký tự đặc biệtKT
3ZP-5ZP-8ZP-1ZP-6ZP-7ZP
ĐầuĐuôi
00, 1, 7, 2
16, 6
27, 9, 9, 4
38, 7, 3
4 
52, 3, 2, 2
68, 2, 6, 0
70, 2
89, 8
94, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 10-03-2021
Đặc biệtĐB
61639
Giải nhấtG1
24142
Giải nhìG2
11092
41976
Giải baG3
73798
27267
11136
91454
79233
80885
Giải tưG4
4006
6559
1777
6720
Giải nămG5
3099
9110
5717
8799
9924
7762
Giải sáuG6
993
311
470
Giải bảyG7
94
75
42
95
Ký tự đặc biệtKT
6ZX-15ZX-3ZX-2ZX-4ZX-7ZX
ĐầuĐuôi
06
10, 7, 1
20, 4
39, 6, 3
42, 2
54, 9
67, 2
76, 7, 0, 5
85
92, 8, 9, 9, 3, 4, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-03-2021
Đặc biệtĐB
63410
Giải nhấtG1
84221
Giải nhìG2
24769
36622
Giải baG3
68174
58379
03677
41070
65097
32670
Giải tưG4
6699
7395
0095
0326
Giải nămG5
8823
6842
7275
7496
3805
6910
Giải sáuG6
746
846
202
Giải bảyG7
98
97
44
73
Ký tự đặc biệtKT
12YF-10YF-2YF-9YF-3YF-13YF
ĐầuĐuôi
05, 2
10, 0
21, 2, 6, 3
3 
42, 6, 6, 4
5 
69
74, 9, 7, 0, 0, 5, 3
8 
97, 9, 5, 5, 6, 8, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 24-02-2021
Đặc biệtĐB
93315
Giải nhấtG1
73168
Giải nhìG2
22638
92974
Giải baG3
52693
70286
16719
69491
29122
08843
Giải tưG4
4639
3060
0385
5877
Giải nămG5
3640
8917
8654
4150
4993
6847
Giải sáuG6
185
609
564
Giải bảyG7
32
78
02
68
Ký tự đặc biệtKT
4YP-1YP-2YP-14YP-11YP-15YP
ĐầuĐuôi
09, 2
15, 9, 7
22
38, 9, 2
43, 0, 7
54, 0
68, 0, 4, 8
74, 7, 8
86, 5, 5
93, 1, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 17-02-2021
Đặc biệtĐB
05177
Giải nhấtG1
48772
Giải nhìG2
45665
66608
Giải baG3
63790
46832
73087
70582
20932
77527
Giải tưG4
9354
7816
7190
4799
Giải nămG5
4529
0268
0690
9457
9633
7264
Giải sáuG6
838
264
069
Giải bảyG7
08
85
65
58
Ký tự đặc biệtKT
13YX-4YX-8YX-14YX-3YX-5YX
ĐầuĐuôi
08, 8
16
27, 9
32, 2, 3, 8
4 
54, 7, 8
65, 8, 4, 4, 9, 5
77, 2
87, 2, 5
90, 0, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 10-02-2021
Đặc biệtĐB
04629
Giải nhấtG1
65961
Giải nhìG2
20300
66822
Giải baG3
31408
92936
91307
19268
99140
09912
Giải tưG4
9163
7289
5975
0162
Giải nămG5
6421
9478
1087
9581
9975
1939
Giải sáuG6
344
833
564
Giải bảyG7
34
04
32
10
Ký tự đặc biệtKT
11XF-15XF-8XF-10XF-2XF-5XF
ĐầuĐuôi
00, 8, 7, 4
12, 0
29, 2, 1
36, 9, 3, 4, 2
40, 4
5 
61, 8, 3, 2, 4
75, 8, 5
89, 7, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-02-2021
Đặc biệtĐB
76349
Giải nhấtG1
68400
Giải nhìG2
16475
50706
Giải baG3
33912
66566
22883
51676
45105
32182
Giải tưG4
0869
0360
0179
8405
Giải nămG5
2850
6272
4043
5386
6423
4231
Giải sáuG6
287
865
292
Giải bảyG7
97
26
42
33
Ký tự đặc biệtKT
6XP-5XP-7XP-3XP-4XP-2XP
ĐầuĐuôi
00, 6, 5, 5
12
23, 6
31, 3
49, 3, 2
50
66, 9, 0, 5
75, 6, 9, 2
83, 2, 6, 7
92, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 27-01-2021
Đặc biệtĐB
45756
Giải nhấtG1
54147
Giải nhìG2
75465
16811
Giải baG3
52280
98471
49012
75714
63753
99450
Giải tưG4
2606
4588
9453
8418
Giải nămG5
0470
0355
7754
5675
6912
0783
Giải sáuG6
176
511
964
Giải bảyG7
92
07
08
29
Ký tự đặc biệtKT
7XY-4XY-9XY-14XY-6XY-11XY
ĐầuĐuôi
06, 7, 8
11, 2, 4, 8, 2, 1
29
3 
47
56, 3, 0, 3, 5, 4
65, 4
71, 0, 5, 6
80, 8, 3
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 20-01-2021
Đặc biệtĐB
60545
Giải nhấtG1
94248
Giải nhìG2
55911
27740
Giải baG3
12215
57381
44280
45333
60402
47070
Giải tưG4
3600
0336
3138
0575
Giải nămG5
9728
4755
8161
3499
7805
1981
Giải sáuG6
070
167
361
Giải bảyG7
68
37
41
91
Ký tự đặc biệtKT
5VF-3VF-9VF-11VF-15VF-6VF
ĐầuĐuôi
02, 0, 5
11, 5
28
33, 6, 8, 7
45, 8, 0, 1
55
61, 7, 1, 8
70, 5, 0
81, 0, 1
99, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 13-01-2021
Đặc biệtĐB
02769
Giải nhấtG1
38216
Giải nhìG2
11276
94309
Giải baG3
64336
21172
87669
76214
95085
69947
Giải tưG4
7295
0029
4713
7354
Giải nămG5
8886
7271
3378
9059
4262
2858
Giải sáuG6
188
146
460
Giải bảyG7
13
35
71
99
Ký tự đặc biệtKT
3VP-7VP-5VP-1VP-12VP-16VP-2VP-8VP
ĐầuĐuôi
09
16, 4, 3, 3
29
36, 5
47, 6
54, 9, 8
69, 9, 2, 0
76, 2, 1, 8, 1
85, 6, 8
95, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 06-01-2021
Đặc biệtĐB
90402
Giải nhấtG1
75947
Giải nhìG2
74911
44677
Giải baG3
73443
21480
97489
88629
59071
00881
Giải tưG4
2510
4621
6853
2119
Giải nămG5
7445
3419
6129
6096
9127
9897
Giải sáuG6
467
040
049
Giải bảyG7
12
08
46
32
Ký tự đặc biệtKT
3VY-15VY-5VY-6VY-7VY-9VY
ĐầuĐuôi
02, 8
11, 0, 9, 9, 2
29, 1, 9, 7
32
47, 3, 5, 0, 9, 6
53
67
77, 1
80, 9, 1
96, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 30-12-2020
Đặc biệtĐB
57905
Giải nhấtG1
52634
Giải nhìG2
59730
35303
Giải baG3
49658
30386
70941
54982
51127
91459
Giải tưG4
4548
4468
9722
1979
Giải nămG5
8964
4076
5630
9597
9300
4492
Giải sáuG6
933
491
325
Giải bảyG7
12
77
35
86
Ký tự đặc biệtKT
12UF-13UF-15UF-6UF-14UF-3UF
ĐầuĐuôi
05, 3, 0
12
27, 2, 5
34, 0, 0, 3, 5
41, 8
58, 9
68, 4
79, 6, 7
86, 2, 6
97, 2, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-12-2020
Đặc biệtĐB
80188
Giải nhấtG1
42915
Giải nhìG2
70628
29295
Giải baG3
21623
27580
11681
85576
77417
97548
Giải tưG4
6998
2307
6098
5898
Giải nămG5
1113
9485
0397
5586
1548
5419
Giải sáuG6
892
132
112
Giải bảyG7
11
44
27
22
Ký tự đặc biệtKT
5UP-3UP-9UP-11UP-13UP-6UP
ĐầuĐuôi
07
15, 7, 3, 9, 2, 1
28, 3, 7, 2
32
48, 8, 4
5 
6 
76
88, 0, 1, 5, 6
95, 8, 8, 8, 7, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 16-12-2020
Đặc biệtĐB
16363
Giải nhấtG1
07856
Giải nhìG2
30685
50833
Giải baG3
14626
79031
46952
69588
72740
83465
Giải tưG4
7784
6272
7499
5138
Giải nămG5
5697
3033
3016
7432
2128
3969
Giải sáuG6
902
415
409
Giải bảyG7
64
33
26
85
Ký tự đặc biệtKT
8UY-3UY-11UY-4UY-9UY-5UY
ĐầuĐuôi
02, 9
16, 5
26, 8, 6
33, 1, 8, 3, 2, 3
40
56, 2
63, 5, 9, 4
72
85, 8, 4, 5
99, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 09-12-2020
Đặc biệtĐB
92041
Giải nhấtG1
40510
Giải nhìG2
91382
09509
Giải baG3
70748
60338
42146
85700
19773
75478
Giải tưG4
0955
3283
9657
0430
Giải nămG5
7992
0910
1142
2055
1974
6030
Giải sáuG6
190
887
303
Giải bảyG7
19
54
86
38
Ký tự đặc biệtKT
9TF-6TF-10TF-2TF-3TF-14TF
ĐầuĐuôi
09, 0, 3
10, 0, 9
2 
38, 0, 0, 8
41, 8, 6, 2
55, 7, 5, 4
6 
73, 8, 4
82, 3, 7, 6
92, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 02-12-2020
Đặc biệtĐB
52117
Giải nhấtG1
24378
Giải nhìG2
40432
19074
Giải baG3
79296
77320
70019
78887
83965
72678
Giải tưG4
1624
8320
0513
4163
Giải nămG5
0771
6157
0982
2710
0323
6704
Giải sáuG6
614
233
587
Giải bảyG7
12
58
47
38
Ký tự đặc biệtKT
5TP-10TP-9TP-11TP-1TP-13TP
ĐầuĐuôi
04
17, 9, 3, 0, 4, 2
20, 4, 0, 3
32, 3, 8
47
57, 8
65, 3
78, 4, 8, 1
87, 2, 7
96