Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 04-03-2021 (Thứ Tư)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-03-2021
Đặc biệtĐB
63410
Giải nhấtG1
84221
Giải nhìG2
24769
36622
Giải baG3
68174
58379
03677
41070
65097
32670
Giải tưG4
6699
7395
0095
0326
Giải nămG5
8823
6842
7275
7496
3805
6910
Giải sáuG6
746
846
202
Giải bảyG7
98
97
44
73
Ký tự đặc biệtKT
12YF-10YF-2YF-9YF-3YF-13YF
ĐầuĐuôi
05, 2
10, 0
21, 2, 6, 3
3 
42, 6, 6, 4
5 
69
74, 9, 7, 0, 0, 5, 3
8 
97, 9, 5, 5, 6, 8, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 24-02-2021
Đặc biệtĐB
93315
Giải nhấtG1
73168
Giải nhìG2
22638
92974
Giải baG3
52693
70286
16719
69491
29122
08843
Giải tưG4
4639
3060
0385
5877
Giải nămG5
3640
8917
8654
4150
4993
6847
Giải sáuG6
185
609
564
Giải bảyG7
32
78
02
68
Ký tự đặc biệtKT
4YP-1YP-2YP-14YP-11YP-15YP
ĐầuĐuôi
09, 2
15, 9, 7
22
38, 9, 2
43, 0, 7
54, 0
68, 0, 4, 8
74, 7, 8
86, 5, 5
93, 1, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 17-02-2021
Đặc biệtĐB
05177
Giải nhấtG1
48772
Giải nhìG2
45665
66608
Giải baG3
63790
46832
73087
70582
20932
77527
Giải tưG4
9354
7816
7190
4799
Giải nămG5
4529
0268
0690
9457
9633
7264
Giải sáuG6
838
264
069
Giải bảyG7
08
85
65
58
Ký tự đặc biệtKT
13YX-4YX-8YX-14YX-3YX-5YX
ĐầuĐuôi
08, 8
16
27, 9
32, 2, 3, 8
4 
54, 7, 8
65, 8, 4, 4, 9, 5
77, 2
87, 2, 5
90, 0, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 10-02-2021
Đặc biệtĐB
04629
Giải nhấtG1
65961
Giải nhìG2
20300
66822
Giải baG3
31408
92936
91307
19268
99140
09912
Giải tưG4
9163
7289
5975
0162
Giải nămG5
6421
9478
1087
9581
9975
1939
Giải sáuG6
344
833
564
Giải bảyG7
34
04
32
10
Ký tự đặc biệtKT
11XF-15XF-8XF-10XF-2XF-5XF
ĐầuĐuôi
00, 8, 7, 4
12, 0
29, 2, 1
36, 9, 3, 4, 2
40, 4
5 
61, 8, 3, 2, 4
75, 8, 5
89, 7, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-02-2021
Đặc biệtĐB
76349
Giải nhấtG1
68400
Giải nhìG2
16475
50706
Giải baG3
33912
66566
22883
51676
45105
32182
Giải tưG4
0869
0360
0179
8405
Giải nămG5
2850
6272
4043
5386
6423
4231
Giải sáuG6
287
865
292
Giải bảyG7
97
26
42
33
Ký tự đặc biệtKT
6XP-5XP-7XP-3XP-4XP-2XP
ĐầuĐuôi
00, 6, 5, 5
12
23, 6
31, 3
49, 3, 2
50
66, 9, 0, 5
75, 6, 9, 2
83, 2, 6, 7
92, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 27-01-2021
Đặc biệtĐB
45756
Giải nhấtG1
54147
Giải nhìG2
75465
16811
Giải baG3
52280
98471
49012
75714
63753
99450
Giải tưG4
2606
4588
9453
8418
Giải nămG5
0470
0355
7754
5675
6912
0783
Giải sáuG6
176
511
964
Giải bảyG7
92
07
08
29
Ký tự đặc biệtKT
7XY-4XY-9XY-14XY-6XY-11XY
ĐầuĐuôi
06, 7, 8
11, 2, 4, 8, 2, 1
29
3 
47
56, 3, 0, 3, 5, 4
65, 4
71, 0, 5, 6
80, 8, 3
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 20-01-2021
Đặc biệtĐB
60545
Giải nhấtG1
94248
Giải nhìG2
55911
27740
Giải baG3
12215
57381
44280
45333
60402
47070
Giải tưG4
3600
0336
3138
0575
Giải nămG5
9728
4755
8161
3499
7805
1981
Giải sáuG6
070
167
361
Giải bảyG7
68
37
41
91
Ký tự đặc biệtKT
5VF-3VF-9VF-11VF-15VF-6VF
ĐầuĐuôi
02, 0, 5
11, 5
28
33, 6, 8, 7
45, 8, 0, 1
55
61, 7, 1, 8
70, 5, 0
81, 0, 1
99, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 13-01-2021
Đặc biệtĐB
02769
Giải nhấtG1
38216
Giải nhìG2
11276
94309
Giải baG3
64336
21172
87669
76214
95085
69947
Giải tưG4
7295
0029
4713
7354
Giải nămG5
8886
7271
3378
9059
4262
2858
Giải sáuG6
188
146
460
Giải bảyG7
13
35
71
99
Ký tự đặc biệtKT
3VP-7VP-5VP-1VP-12VP-16VP-2VP-8VP
ĐầuĐuôi
09
16, 4, 3, 3
29
36, 5
47, 6
54, 9, 8
69, 9, 2, 0
76, 2, 1, 8, 1
85, 6, 8
95, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 06-01-2021
Đặc biệtĐB
90402
Giải nhấtG1
75947
Giải nhìG2
74911
44677
Giải baG3
73443
21480
97489
88629
59071
00881
Giải tưG4
2510
4621
6853
2119
Giải nămG5
7445
3419
6129
6096
9127
9897
Giải sáuG6
467
040
049
Giải bảyG7
12
08
46
32
Ký tự đặc biệtKT
3VY-15VY-5VY-6VY-7VY-9VY
ĐầuĐuôi
02, 8
11, 0, 9, 9, 2
29, 1, 9, 7
32
47, 3, 5, 0, 9, 6
53
67
77, 1
80, 9, 1
96, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 30-12-2020
Đặc biệtĐB
57905
Giải nhấtG1
52634
Giải nhìG2
59730
35303
Giải baG3
49658
30386
70941
54982
51127
91459
Giải tưG4
4548
4468
9722
1979
Giải nămG5
8964
4076
5630
9597
9300
4492
Giải sáuG6
933
491
325
Giải bảyG7
12
77
35
86
Ký tự đặc biệtKT
12UF-13UF-15UF-6UF-14UF-3UF
ĐầuĐuôi
05, 3, 0
12
27, 2, 5
34, 0, 0, 3, 5
41, 8
58, 9
68, 4
79, 6, 7
86, 2, 6
97, 2, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-12-2020
Đặc biệtĐB
80188
Giải nhấtG1
42915
Giải nhìG2
70628
29295
Giải baG3
21623
27580
11681
85576
77417
97548
Giải tưG4
6998
2307
6098
5898
Giải nămG5
1113
9485
0397
5586
1548
5419
Giải sáuG6
892
132
112
Giải bảyG7
11
44
27
22
Ký tự đặc biệtKT
5UP-3UP-9UP-11UP-13UP-6UP
ĐầuĐuôi
07
15, 7, 3, 9, 2, 1
28, 3, 7, 2
32
48, 8, 4
5 
6 
76
88, 0, 1, 5, 6
95, 8, 8, 8, 7, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 16-12-2020
Đặc biệtĐB
16363
Giải nhấtG1
07856
Giải nhìG2
30685
50833
Giải baG3
14626
79031
46952
69588
72740
83465
Giải tưG4
7784
6272
7499
5138
Giải nămG5
5697
3033
3016
7432
2128
3969
Giải sáuG6
902
415
409
Giải bảyG7
64
33
26
85
Ký tự đặc biệtKT
8UY-3UY-11UY-4UY-9UY-5UY
ĐầuĐuôi
02, 9
16, 5
26, 8, 6
33, 1, 8, 3, 2, 3
40
56, 2
63, 5, 9, 4
72
85, 8, 4, 5
99, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 09-12-2020
Đặc biệtĐB
92041
Giải nhấtG1
40510
Giải nhìG2
91382
09509
Giải baG3
70748
60338
42146
85700
19773
75478
Giải tưG4
0955
3283
9657
0430
Giải nămG5
7992
0910
1142
2055
1974
6030
Giải sáuG6
190
887
303
Giải bảyG7
19
54
86
38
Ký tự đặc biệtKT
9TF-6TF-10TF-2TF-3TF-14TF
ĐầuĐuôi
09, 0, 3
10, 0, 9
2 
38, 0, 0, 8
41, 8, 6, 2
55, 7, 5, 4
6 
73, 8, 4
82, 3, 7, 6
92, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 02-12-2020
Đặc biệtĐB
52117
Giải nhấtG1
24378
Giải nhìG2
40432
19074
Giải baG3
79296
77320
70019
78887
83965
72678
Giải tưG4
1624
8320
0513
4163
Giải nămG5
0771
6157
0982
2710
0323
6704
Giải sáuG6
614
233
587
Giải bảyG7
12
58
47
38
Ký tự đặc biệtKT
5TP-10TP-9TP-11TP-1TP-13TP
ĐầuĐuôi
04
17, 9, 3, 0, 4, 2
20, 4, 0, 3
32, 3, 8
47
57, 8
65, 3
78, 4, 8, 1
87, 2, 7
96
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 25-11-2020
Đặc biệtĐB
72036
Giải nhấtG1
58061
Giải nhìG2
18654
40402
Giải baG3
92492
71757
69484
78348
58292
10085
Giải tưG4
3405
5108
1772
8432
Giải nămG5
6668
4825
4190
9137
9835
1679
Giải sáuG6
169
042
075
Giải bảyG7
39
00
97
81
Ký tự đặc biệtKT
6TY-13TY-2TY-9TY-10TY-12TY
ĐầuĐuôi
02, 5, 8, 0
1 
25
36, 2, 7, 5, 9
48, 2
54, 7
61, 8, 9
72, 9, 5
84, 5, 1
92, 2, 0, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 18-11-2020
Đặc biệtĐB
88630
Giải nhấtG1
85630
Giải nhìG2
22088
68543
Giải baG3
99302
31368
18505
92358
00816
01468
Giải tưG4
9660
5805
7820
7049
Giải nămG5
6938
7796
1071
1267
6441
8191
Giải sáuG6
099
906
878
Giải bảyG7
56
12
90
64
Ký tự đặc biệtKT
13SF-8SF-7SF-1SF-12SF-14SF
ĐầuĐuôi
02, 5, 5, 6
16, 2
20
30, 0, 8
43, 9, 1
58, 6
68, 8, 0, 7, 4
71, 8
88
96, 1, 9, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 11-11-2020
Đặc biệtĐB
56842
Giải nhấtG1
11147
Giải nhìG2
93691
82071
Giải baG3
48163
10266
31464
11340
76204
31629
Giải tưG4
2430
8253
9995
5002
Giải nămG5
4849
6414
2256
0737
9745
2041
Giải sáuG6
117
426
349
Giải bảyG7
03
40
42
11
Ký tự đặc biệtKT
8SP-12SP-3SP-13SP-2SP-4SP
ĐầuĐuôi
04, 2, 3
14, 7, 1
29, 6
30, 7
42, 7, 0, 9, 5, 1, 9, 0, 2
53, 6
63, 6, 4
71
8 
91, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 04-11-2020
Đặc biệtĐB
16921
Giải nhấtG1
25081
Giải nhìG2
45353
75450
Giải baG3
44417
83486
92270
12918
55453
55311
Giải tưG4
2151
2898
8653
7172
Giải nămG5
1025
3557
7488
1391
1497
8536
Giải sáuG6
774
056
235
Giải bảyG7
38
83
60
01
Ký tự đặc biệtKT
2SY-10SY-12SY-3SY-1SY-14SY
ĐầuĐuôi
01
17, 8, 1
21, 5
36, 5, 8
4 
53, 0, 3, 1, 3, 7, 6
60
70, 2, 4
81, 6, 8, 3
98, 1, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 28-10-2020
Đặc biệtĐB
07707
Giải nhấtG1
37394
Giải nhìG2
74883
66782
Giải baG3
08234
76316
05602
80559
10909
32780
Giải tưG4
2985
3182
0140
1542
Giải nămG5
6376
2611
9316
1895
9648
6188
Giải sáuG6
958
913
604
Giải bảyG7
10
38
01
64
Ký tự đặc biệtKT
8RF-14RF-7RF-6RF-10RF-1RF
ĐầuĐuôi
07, 2, 9, 4, 1
16, 1, 6, 3, 0
2 
34, 8
40, 2, 8
59, 8
64
76
83, 2, 0, 5, 2, 8
94, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 21-10-2020
Đặc biệtĐB
07043
Giải nhấtG1
44111
Giải nhìG2
38003
35799
Giải baG3
36053
21949
03090
28157
68096
26125
Giải tưG4
6070
9387
5427
8616
Giải nămG5
4170
5179
3058
1415
1372
0254
Giải sáuG6
270
815
851
Giải bảyG7
61
62
64
02
Ký tự đặc biệtKT
3RP-5RP-10RP-8RP-15RP-14RP
ĐầuĐuôi
03, 2
11, 6, 5, 5
25, 7
3 
43, 9
53, 7, 8, 4, 1
61, 2, 4
70, 0, 9, 2, 0
87
99, 0, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 14-10-2020
Đặc biệtĐB
77616
Giải nhấtG1
85409
Giải nhìG2
37819
19062
Giải baG3
08017
89916
14642
79504
67126
48176
Giải tưG4
3235
6995
9996
9403
Giải nămG5
3027
0825
2791
1082
8613
4205
Giải sáuG6
260
326
650
Giải bảyG7
14
81
62
38
Ký tự đặc biệtKT
14RY-4RY-3RY-2RY-8RY-10RY
ĐầuĐuôi
09, 4, 3, 5
16, 9, 7, 6, 3, 4
26, 7, 5, 6
35, 8
42
50
62, 0, 2
76
82, 1
95, 6, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 07-10-2020
Đặc biệtĐB
19665
Giải nhấtG1
99139
Giải nhìG2
08653
04815
Giải baG3
50762
50915
26994
82798
79209
97336
Giải tưG4
1130
7889
3912
2590
Giải nămG5
1767
0238
3684
5193
9615
1584
Giải sáuG6
319
120
375
Giải bảyG7
70
44
41
03
Ký tự đặc biệtKT
1QF-8QF-14QF-7QF-4QF-15QF
ĐầuĐuôi
09, 3
15, 5, 2, 5, 9
20
39, 6, 0, 8
44, 1
53
65, 2, 7
75, 0
89, 4, 4
94, 8, 0, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 30-09-2020
Đặc biệtĐB
64268
Giải nhấtG1
90923
Giải nhìG2
96597
86668
Giải baG3
42612
48592
79845
95576
87854
75671
Giải tưG4
4348
0647
6923
6488
Giải nămG5
4943
7021
8549
1240
6108
2375
Giải sáuG6
721
353
311
Giải bảyG7
05
19
02
58
Ký tự đặc biệtKT
6QP-10QP-1QP-2QP-5QP-12QP
ĐầuĐuôi
08, 5, 2
12, 1, 9
23, 3, 1, 1
3 
45, 8, 7, 3, 9, 0
54, 3, 8
68, 8
76, 1, 5
88
97, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-09-2020
Đặc biệtĐB
97711
Giải nhấtG1
12267
Giải nhìG2
16032
77137
Giải baG3
81737
72642
89269
84036
78487
52367
Giải tưG4
1831
7410
8361
6474
Giải nămG5
1620
6218
1693
1963
1311
0526
Giải sáuG6
151
741
001
Giải bảyG7
35
42
99
86
Ký tự đặc biệtKT
3QY-8QY-9QY-15QY-5QY-10QY
ĐầuĐuôi
01
11, 0, 8, 1
20, 6
32, 7, 7, 6, 1, 5
42, 1, 2
51
67, 9, 7, 1, 3
74
87, 6
93, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 16-09-2020
Đặc biệtĐB
89582
Giải nhấtG1
71120
Giải nhìG2
80529
90561
Giải baG3
35792
49983
73121
75011
34640
24493
Giải tưG4
4352
1487
1574
2359
Giải nămG5
2433
3919
3388
3394
4554
3240
Giải sáuG6
986
043
151
Giải bảyG7
33
97
12
32
Ký tự đặc biệtKT
1PF-3PF-8PF-13PF-7PF-15PF
ĐầuĐuôi
0 
11, 9, 2
20, 9, 1
33, 3, 2
40, 0, 3
52, 9, 4, 1
61
74
82, 3, 7, 8, 6
92, 3, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 09-09-2020
Đặc biệtĐB
88000
Giải nhấtG1
06019
Giải nhìG2
12893
98827
Giải baG3
18211
96320
20202
98093
87179
00716
Giải tưG4
4137
2333
8323
6440
Giải nămG5
7233
6610
6890
5224
4289
6097
Giải sáuG6
520
788
636
Giải bảyG7
24
14
68
90
Ký tự đặc biệtKT
11PR-7PR-14PR-1PR-10PR-9PR
ĐầuĐuôi
00, 2
19, 1, 6, 0, 4
27, 0, 3, 4, 0, 4
37, 3, 3, 6
40
5 
68
79
89, 8
93, 3, 0, 7, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 02-09-2020
Đặc biệtĐB
45148
Giải nhấtG1
97339
Giải nhìG2
16906
46858
Giải baG3
78858
73559
45336
40394
38321
43575
Giải tưG4
7691
7730
7598
4346
Giải nămG5
9866
8170
8474
3442
0733
7302
Giải sáuG6
237
389
026
Giải bảyG7
00
66
95
71
Ký tự đặc biệtKT
4PZ-3PZ-7PZ-10PZ-2PZ-14PZ
ĐầuĐuôi
06, 2, 0
1 
21, 6
39, 6, 0, 3, 7
48, 6, 2
58, 8, 9
66, 6
75, 0, 4, 1
89
94, 1, 8, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 26-08-2020
Đặc biệtĐB
77882
Giải nhấtG1
52797
Giải nhìG2
53835
67957
Giải baG3
54814
28981
43295
60868
88431
24806
Giải tưG4
1396
4816
3686
2683
Giải nămG5
6691
2316
4348
4900
8042
9458
Giải sáuG6
048
667
108
Giải bảyG7
86
64
24
88
Ký tự đặc biệtKT
8NG-4NG-7NG-11NG-6NG-12NG
ĐầuĐuôi
06, 0, 8
14, 6, 6
24
35, 1
48, 2, 8
57, 8
68, 7, 4
7 
82, 1, 6, 3, 6, 8
97, 5, 6, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 19-08-2020
Đặc biệtĐB
95501
Giải nhấtG1
48913
Giải nhìG2
20016
80029
Giải baG3
01211
88975
49601
90522
92292
83291
Giải tưG4
8229
7048
2809
5870
Giải nămG5
2405
1561
2426
7167
7660
9456
Giải sáuG6
195
696
176
Giải bảyG7
52
29
37
39
Ký tự đặc biệtKT
3NS-14NS-20NS-6NS-17NS-8NS
ĐầuĐuôi
01, 1, 9, 5
13, 6, 1
29, 2, 9, 6, 9
37, 9
48
56, 2
61, 7, 0
75, 0, 6
8 
92, 1, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 12-08-2020
Đặc biệtĐB
36852
Giải nhấtG1
04571
Giải nhìG2
25712
59956
Giải baG3
41911
88660
85662
42075
33965
46850
Giải tưG4
0748
9041
3597
3306
Giải nămG5
8140
3325
5344
9591
8174
8683
Giải sáuG6
331
832
223
Giải bảyG7
21
31
17
89
Ký tự đặc biệtKT
4MA-11MA-6MA-7MA-3MA-10MA
ĐầuĐuôi
06
12, 1, 7
25, 3, 1
31, 2, 1
48, 1, 0, 4
52, 6, 0
60, 2, 5
71, 5, 4
83, 9
97, 1