Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 04-03-2021 (Thứ Hai)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 01-03-2021
Đặc biệtĐB
91577
Giải nhấtG1
25687
Giải nhìG2
04579
10568
Giải baG3
52956
85641
10983
54311
60968
37476
Giải tưG4
0908
0118
8066
7712
Giải nămG5
6306
0487
3629
7788
5369
0349
Giải sáuG6
293
346
179
Giải bảyG7
91
86
88
99
Ký tự đặc biệtKT
13YH-9YH-1YH-2YH-14YH-8YH
ĐầuĐuôi
08, 6
11, 8, 2
29
3 
41, 9, 6
56
68, 8, 6, 9
77, 9, 6, 9
87, 3, 7, 8, 6, 8
93, 1, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 22-02-2021
Đặc biệtĐB
77708
Giải nhấtG1
39543
Giải nhìG2
90233
40768
Giải baG3
85526
36698
75087
25643
46163
77825
Giải tưG4
6424
1416
0405
9483
Giải nămG5
3242
5032
8071
7329
7493
0875
Giải sáuG6
718
462
025
Giải bảyG7
67
18
32
16
Ký tự đặc biệtKT
11YR-15YR-4YR-9YR-14YR-3YR
ĐầuĐuôi
08, 5
16, 8, 8, 6
26, 5, 4, 9, 5
33, 2, 2
43, 3, 2
5 
68, 3, 2, 7
71, 5
87, 3
98, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 15-02-2021
Đặc biệtĐB
56286
Giải nhấtG1
33164
Giải nhìG2
94890
93914
Giải baG3
09089
28684
83380
75841
16786
77493
Giải tưG4
7346
5935
9991
8558
Giải nămG5
5252
1682
7065
2061
4855
1915
Giải sáuG6
363
541
782
Giải bảyG7
88
41
96
94
Ký tự đặc biệtKT
22XA-11XA-18XA-20XA-23XA-1XA-5XA-3XA-16XA-10XA
ĐầuĐuôi
0 
14, 5
2 
35
41, 6, 1, 1
58, 2, 5
64, 5, 1, 3
7 
86, 9, 4, 0, 6, 2, 2, 8
90, 3, 1, 6, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 08-02-2021
Đặc biệtĐB
42991
Giải nhấtG1
58433
Giải nhìG2
63925
29882
Giải baG3
41725
98391
04989
74828
74456
74215
Giải tưG4
3446
8914
4198
7999
Giải nămG5
4988
9858
9393
0705
7975
0412
Giải sáuG6
979
976
314
Giải bảyG7
18
80
38
92
Ký tự đặc biệtKT
7XH-6XH-11XH-1XH-10XH-5XH
ĐầuĐuôi
05
15, 4, 2, 4, 8
25, 5, 8
33, 8
46
56, 8
6 
75, 9, 6
82, 9, 8, 0
91, 1, 8, 9, 3, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 01-02-2021
Đặc biệtĐB
54782
Giải nhấtG1
33824
Giải nhìG2
75934
75198
Giải baG3
07807
30817
30552
69643
25076
59338
Giải tưG4
2191
7292
9141
1441
Giải nămG5
8932
3954
3633
3436
2633
6364
Giải sáuG6
016
077
438
Giải bảyG7
81
08
84
33
Ký tự đặc biệtKT
14XR-3XR-7XR-11XR-1XR-8XR
ĐầuĐuôi
07, 8
17, 6
24
34, 8, 2, 3, 6, 3, 8, 3
43, 1, 1
52, 4
64
76, 7
82, 1, 4
98, 1, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 25-01-2021
Đặc biệtĐB
00157
Giải nhấtG1
76628
Giải nhìG2
49479
57764
Giải baG3
98479
33581
30972
70416
42514
76196
Giải tưG4
1275
1438
1083
3981
Giải nămG5
7266
7787
7183
0098
3239
7914
Giải sáuG6
836
179
033
Giải bảyG7
19
05
88
55
Ký tự đặc biệtKT
3VA-6VA-7VA-14VA-4VA-2VA
ĐầuĐuôi
05
16, 4, 4, 9
28
38, 9, 6, 3
4 
57, 5
64, 6
79, 9, 2, 5, 9
81, 3, 1, 7, 3, 8
96, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 18-01-2021
Đặc biệtĐB
92549
Giải nhấtG1
96884
Giải nhìG2
06158
89877
Giải baG3
24305
53638
12286
37720
42141
51253
Giải tưG4
8202
1717
2304
7338
Giải nămG5
0149
9697
0008
4535
1725
0195
Giải sáuG6
494
321
078
Giải bảyG7
59
13
69
23
Ký tự đặc biệtKT
6VH-7VH-14VH-5VH-11VH-13VH
ĐầuĐuôi
05, 2, 4, 8
17, 3
20, 5, 1, 3
38, 8, 5
49, 1, 9
58, 3, 9
69
77, 8
84, 6
97, 5, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 11-01-2021
Đặc biệtĐB
05507
Giải nhấtG1
94780
Giải nhìG2
28367
95448
Giải baG3
92653
95189
81513
56865
21041
18375
Giải tưG4
1091
9317
9206
1383
Giải nămG5
2420
5010
7844
1730
3159
3577
Giải sáuG6
917
708
040
Giải bảyG7
41
07
60
35
Ký tự đặc biệtKT
3VR-8VR-4VR-9VR-10VR-12VR
ĐầuĐuôi
07, 6, 8, 7
13, 7, 0, 7
20
30, 5
48, 1, 4, 0, 1
53, 9
67, 5, 0
75, 7
80, 9, 3
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 04-01-2021
Đặc biệtĐB
42988
Giải nhấtG1
92795
Giải nhìG2
19046
79580
Giải baG3
87526
92979
11171
46875
96595
73614
Giải tưG4
7434
0809
5921
5509
Giải nămG5
1512
3716
3814
4143
8088
9851
Giải sáuG6
880
797
927
Giải bảyG7
39
14
63
71
Ký tự đặc biệtKT
13UA-12UA-14UA-10UA-15UA-9UA
ĐầuĐuôi
09, 9
14, 2, 6, 4, 4
26, 1, 7
34, 9
46, 3
51
63
79, 1, 5, 1
88, 0, 8, 0
95, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 28-12-2020
Đặc biệtĐB
07690
Giải nhấtG1
80623
Giải nhìG2
21234
90127
Giải baG3
30366
15559
13565
29155
15509
92958
Giải tưG4
8221
8441
9118
0186
Giải nămG5
3314
6763
9311
0074
8849
5364
Giải sáuG6
965
752
403
Giải bảyG7
70
06
44
84
Ký tự đặc biệtKT
12UH-11UH-6UH-1UH-3UH-10UH
ĐầuĐuôi
09, 3, 6
18, 4, 1
23, 7, 1
34
41, 9, 4
59, 5, 8, 2
66, 5, 3, 4, 5
74, 0
86, 4
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 21-12-2020
Đặc biệtĐB
27693
Giải nhấtG1
82712
Giải nhìG2
24393
73460
Giải baG3
53088
62885
10085
82999
29197
08311
Giải tưG4
2847
0027
4818
5298
Giải nămG5
3502
0783
7437
4780
6517
9879
Giải sáuG6
676
844
036
Giải bảyG7
89
79
85
38
Ký tự đặc biệtKT
6UR-11UR-7UR-12UR-2UR-9UR
ĐầuĐuôi
02
12, 1, 8, 7
27
37, 6, 8
47, 4
5 
60
79, 6, 9
88, 5, 5, 3, 0, 9, 5
93, 3, 9, 7, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 14-12-2020
Đặc biệtĐB
45776
Giải nhấtG1
48389
Giải nhìG2
51239
24474
Giải baG3
76854
03031
62596
14960
96888
94319
Giải tưG4
4376
1937
2514
8133
Giải nămG5
1121
7162
2998
0059
4489
0261
Giải sáuG6
436
166
477
Giải bảyG7
22
98
71
47
Ký tự đặc biệtKT
8TA-17TA-1TA-14TA-12TA-3TA-11TA-9TA
ĐầuĐuôi
0 
19, 4
21, 2
39, 1, 7, 3, 6
47
54, 9
60, 2, 1, 6
76, 4, 6, 7, 1
89, 8, 9
96, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 07-12-2020
Đặc biệtĐB
09929
Giải nhấtG1
10730
Giải nhìG2
74958
06374
Giải baG3
59287
67385
78520
08209
03992
55858
Giải tưG4
3129
3543
8718
2282
Giải nămG5
3125
7997
7025
5592
4829
0528
Giải sáuG6
737
563
692
Giải bảyG7
57
13
28
51
Ký tự đặc biệtKT
14TH-1TH-12TH-3TH-7TH-11TH
ĐầuĐuôi
09
18, 3
29, 0, 9, 5, 5, 9, 8, 8
30, 7
43
58, 8, 7, 1
63
74
87, 5, 2
92, 7, 2, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 30-11-2020
Đặc biệtĐB
05104
Giải nhấtG1
26356
Giải nhìG2
66484
45998
Giải baG3
91627
93385
82989
59174
58508
09681
Giải tưG4
0148
3201
1119
4823
Giải nămG5
7264
0945
7046
6015
5299
9252
Giải sáuG6
649
984
813
Giải bảyG7
31
87
25
41
Ký tự đặc biệtKT
11TR-5TR-6TR-2TR-9TR-7TR
ĐầuĐuôi
04, 8, 1
19, 5, 3
27, 3, 5
31
48, 5, 6, 9, 1
56, 2
64
74
84, 5, 9, 1, 4, 7
98, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 23-11-2020
Đặc biệtĐB
00843
Giải nhấtG1
22152
Giải nhìG2
99947
89793
Giải baG3
65077
18761
01745
90823
39578
90974
Giải tưG4
6277
6936
0200
8476
Giải nămG5
0327
9501
7819
3609
4558
9898
Giải sáuG6
578
706
548
Giải bảyG7
40
25
73
91
Ký tự đặc biệtKT
11SA-14SA-9SA-13SA-4SA-3SA
ĐầuĐuôi
00, 1, 9, 6
19
23, 7, 5
36
43, 7, 5, 8, 0
52, 8
61
77, 8, 4, 7, 6, 8, 3
8 
93, 8, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 16-11-2020
Đặc biệtĐB
41130
Giải nhấtG1
71594
Giải nhìG2
03687
04444
Giải baG3
44920
30079
66288
65228
32423
62035
Giải tưG4
1721
8955
4559
4425
Giải nămG5
8224
4910
0399
3196
0002
6546
Giải sáuG6
154
586
560
Giải bảyG7
40
43
27
61
Ký tự đặc biệtKT
14SH-4SH-11SH-1SH-5SH-8SH
ĐầuĐuôi
02
10
20, 8, 3, 1, 5, 4, 7
30, 5
44, 6, 0, 3
55, 9, 4
60, 1
79
87, 8, 6
94, 9, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 09-11-2020
Đặc biệtĐB
20047
Giải nhấtG1
89458
Giải nhìG2
47637
25831
Giải baG3
34659
63693
56560
70998
55840
43882
Giải tưG4
7541
0021
2445
0424
Giải nămG5
9878
5562
4248
4124
7873
8986
Giải sáuG6
389
470
769
Giải bảyG7
08
99
72
03
Ký tự đặc biệtKT
6SR-12SR-8SR-9SR-11SR-7SR
ĐầuĐuôi
08, 3
1 
21, 4, 4
37, 1
47, 0, 1, 5, 8
58, 9
60, 2, 9
78, 3, 0, 2
82, 6, 9
93, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 02-11-2020
Đặc biệtĐB
32461
Giải nhấtG1
86683
Giải nhìG2
23097
23669
Giải baG3
34290
24040
11909
84388
70970
08009
Giải tưG4
9648
7479
4163
8148
Giải nămG5
9927
3949
4784
1754
8199
2772
Giải sáuG6
102
927
809
Giải bảyG7
92
68
13
73
Ký tự đặc biệtKT
3RA-11RA-5RA-1RA-6RA-8RA
ĐầuĐuôi
09, 9, 2, 9
13
27, 7
3 
40, 8, 8, 9
54
61, 9, 3, 8
70, 9, 2, 3
83, 8, 4
97, 0, 9, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 26-10-2020
Đặc biệtĐB
77946
Giải nhấtG1
90034
Giải nhìG2
02124
59163
Giải baG3
31986
01608
68954
71290
84959
79813
Giải tưG4
7930
4981
8681
3884
Giải nămG5
1819
2901
2990
1272
9511
4408
Giải sáuG6
604
392
753
Giải bảyG7
46
36
75
50
Ký tự đặc biệtKT
1RH-7RH-11RH-10RH-8RH-5RH
ĐầuĐuôi
08, 1, 8, 4
13, 9, 1
24
34, 0, 6
46, 6
54, 9, 3, 0
63
72, 5
86, 1, 1, 4
90, 0, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 19-10-2020
Đặc biệtĐB
18225
Giải nhấtG1
46995
Giải nhìG2
70204
95090
Giải baG3
24476
39264
86783
15308
38820
47735
Giải tưG4
8388
9723
6681
6047
Giải nămG5
7307
7644
6567
4367
9128
6418
Giải sáuG6
334
018
291
Giải bảyG7
46
19
77
09
Ký tự đặc biệtKT
15RS-8RS-4RS-6RS-9RS-10RS
ĐầuĐuôi
04, 8, 7, 9
18, 8, 9
25, 0, 3, 8
35, 4
47, 4, 6
5 
64, 7, 7
76, 7
83, 8, 1
95, 0, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 12-10-2020
Đặc biệtĐB
25618
Giải nhấtG1
70158
Giải nhìG2
66040
22038
Giải baG3
72820
92705
57835
15065
89596
94310
Giải tưG4
8710
1871
6614
6842
Giải nămG5
0176
0265
1931
7403
7804
3784
Giải sáuG6
896
333
795
Giải bảyG7
71
75
28
12
Ký tự đặc biệtKT
3QA-8QA-7QA-10QA-15QA-4QA
ĐầuĐuôi
05, 3, 4
18, 0, 0, 4, 2
20, 8
38, 5, 1, 3
40, 2
58
65, 5
71, 6, 1, 5
84
96, 6, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 05-10-2020
Đặc biệtĐB
20823
Giải nhấtG1
08394
Giải nhìG2
17392
35179
Giải baG3
59391
89387
48578
59291
36922
21144
Giải tưG4
4145
0266
5004
7744
Giải nămG5
3429
8823
2542
3715
0126
0785
Giải sáuG6
613
276
994
Giải bảyG7
77
26
71
45
Ký tự đặc biệtKT
4QH-11QH-14QH-9QH-5QH-7QH
ĐầuĐuôi
04
15, 3
23, 2, 9, 3, 6, 6
3 
44, 5, 4, 2, 5
5 
66
79, 8, 6, 7, 1
87, 5
94, 2, 1, 1, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 28-09-2020
Đặc biệtĐB
96331
Giải nhấtG1
53485
Giải nhìG2
55959
13496
Giải baG3
26088
63136
05285
23649
17176
19790
Giải tưG4
1957
3708
4458
1599
Giải nămG5
6982
2221
9456
2549
3116
6304
Giải sáuG6
423
238
678
Giải bảyG7
38
84
98
39
Ký tự đặc biệtKT
10QS-12QS-8QS-7QS-3QS-6QS
ĐầuĐuôi
08, 4
16
21, 3
31, 6, 8, 8, 9
49, 9
59, 7, 8, 6
6 
76, 8
85, 8, 5, 2, 4
96, 0, 9, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 21-09-2020
Đặc biệtĐB
68757
Giải nhấtG1
12181
Giải nhìG2
13951
12884
Giải baG3
08419
69298
11237
87495
28647
58511
Giải tưG4
6564
9713
9454
7696
Giải nămG5
2374
4864
1502
0836
4747
8317
Giải sáuG6
839
691
363
Giải bảyG7
29
35
21
49
Ký tự đặc biệtKT
9PA-14PA-15PA-3PA-12PA-2PA
ĐầuĐuôi
02
19, 1, 3, 7
29, 1
37, 6, 9, 5
47, 7, 9
57, 1, 4
64, 4, 3
74
81, 4
98, 5, 6, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 14-09-2020
Đặc biệtĐB
32489
Giải nhấtG1
32685
Giải nhìG2
87995
85227
Giải baG3
15963
75101
22878
21787
99293
03017
Giải tưG4
6859
6231
5609
0233
Giải nămG5
4382
5185
4679
8089
2639
4762
Giải sáuG6
064
138
931
Giải bảyG7
61
43
88
35
Ký tự đặc biệtKT
13PH-2PH-15PH-14PH-12PH-10PH
ĐầuĐuôi
01, 9
17
27
31, 3, 9, 8, 1, 5
43
59
63, 2, 4, 1
78, 9
89, 5, 7, 2, 5, 9, 8
95, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 07-09-2020
Đặc biệtĐB
13853
Giải nhấtG1
50752
Giải nhìG2
61125
92255
Giải baG3
98715
29861
29848
61654
50452
62411
Giải tưG4
1769
3992
2193
5003
Giải nămG5
0994
2275
2235
3255
0591
1643
Giải sáuG6
738
761
537
Giải bảyG7
62
23
09
49
Ký tự đặc biệtKT
1PT-14PT-3PT-6PT-5PT-13PT
ĐầuĐuôi
03, 9
15, 1
25, 3
35, 8, 7
48, 3, 9
53, 2, 5, 4, 2, 5
61, 9, 1, 2
75
8 
92, 3, 4, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 31-08-2020
Đặc biệtĐB
56358
Giải nhấtG1
96104
Giải nhìG2
34484
70300
Giải baG3
81569
46919
03434
12767
72892
11647
Giải tưG4
4171
5391
3711
1925
Giải nămG5
2824
2374
8721
1118
6270
1673
Giải sáuG6
357
406
103
Giải bảyG7
17
60
86
88
Ký tự đặc biệtKT
4NB-6NB-12NB-13NB-11NB-5NB
ĐầuĐuôi
04, 0, 6, 3
19, 1, 8, 7
25, 4, 1
34
47
58, 7
69, 7, 0
71, 4, 0, 3
84, 6, 8
92, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 24-08-2020
Đặc biệtĐB
49316
Giải nhấtG1
79556
Giải nhìG2
05269
15619
Giải baG3
39433
92157
91159
64608
36155
41427
Giải tưG4
4305
5724
1874
4801
Giải nămG5
9701
9161
4600
8380
8185
9026
Giải sáuG6
919
693
452
Giải bảyG7
79
66
04
62
Ký tự đặc biệtKT
1NK-12NK-3NK-5NK-10NK-8NK
ĐầuĐuôi
08, 5, 1, 1, 0, 4
16, 9, 9
27, 4, 6
33
4 
56, 7, 9, 5, 2
69, 1, 6, 2
74, 9
80, 5
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 17-08-2020
Đặc biệtĐB
30548
Giải nhấtG1
06085
Giải nhìG2
25925
06707
Giải baG3
13938
39041
22844
61529
33993
02443
Giải tưG4
5171
6252
7932
4922
Giải nămG5
9494
8343
5052
7734
4017
7488
Giải sáuG6
648
651
628
Giải bảyG7
88
03
36
96
Ký tự đặc biệtKT
1NU-5NU-14NU-12NU-8NU-6NU
ĐầuĐuôi
07, 3
17
25, 9, 2, 8
38, 2, 4, 6
48, 1, 4, 3, 3, 8
52, 2, 1
6 
71
85, 8, 8
93, 4, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 10-08-2020
Đặc biệtĐB
98628
Giải nhấtG1
34931
Giải nhìG2
16344
00912
Giải baG3
05262
09945
41868
07101
19916
02992
Giải tưG4
6017
5041
7570
9522
Giải nămG5
6455
3444
2944
8637
0302
3091
Giải sáuG6
540
159
680
Giải bảyG7
84
08
75
46
Ký tự đặc biệtKT
9MC-15MC-4MC-6MC-5MC-13MC
ĐầuĐuôi
01, 2, 8
12, 6, 7
28, 2
31, 7
44, 5, 1, 4, 4, 0, 6
55, 9
62, 8
70, 5
80, 4
92, 1