Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 06-03-2021 (Thứ Ba)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 02-03-2021
Đặc biệtĐB
87462
Giải nhấtG1
45915
Giải nhìG2
16169
64606
Giải baG3
90882
13897
53971
16595
90530
47644
Giải tưG4
7091
0350
6653
8444
Giải nămG5
5454
6352
0665
3277
8876
6220
Giải sáuG6
988
868
811
Giải bảyG7
68
54
33
53
Ký tự đặc biệtKT
13YG-5YG-2YG-9YG-6YG-8YG
ĐầuĐuôi
06
15, 1
20
30, 3
44, 4
50, 3, 4, 2, 4, 3
62, 9, 5, 8, 8
71, 7, 6
82, 8
97, 5, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 23-02-2021
Đặc biệtĐB
17110
Giải nhấtG1
80128
Giải nhìG2
97658
76413
Giải baG3
85597
80481
92887
00464
54369
92065
Giải tưG4
6321
6491
5875
2498
Giải nămG5
7374
4158
9701
1117
6132
1301
Giải sáuG6
983
606
343
Giải bảyG7
26
08
59
86
Ký tự đặc biệtKT
5YQ-6YQ-4YQ-11YQ-8YQ-14YQ
ĐầuĐuôi
01, 1, 6, 8
10, 3, 7
28, 1, 6
32
43
58, 8, 9
64, 9, 5
75, 4
81, 7, 3, 6
97, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 16-02-2021
Đặc biệtĐB
11503
Giải nhấtG1
24958
Giải nhìG2
42653
30557
Giải baG3
24766
26094
92609
67516
91720
75444
Giải tưG4
7372
4889
3748
0586
Giải nămG5
8770
2923
1332
5875
0746
3009
Giải sáuG6
385
619
251
Giải bảyG7
00
22
41
17
Ký tự đặc biệtKT
10YZ-9YZ-11YZ-13YZ-2YZ-7YZ
ĐầuĐuôi
03, 9, 9, 0
16, 9, 7
20, 3, 2
32
44, 8, 6, 1
58, 3, 7, 1
66
72, 0, 5
89, 6, 5
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 09-02-2021
Đặc biệtĐB
38792
Giải nhấtG1
02990
Giải nhìG2
56382
59467
Giải baG3
16494
15952
87566
98018
61687
49689
Giải tưG4
3236
0158
0289
5532
Giải nămG5
8266
5050
3338
8384
1355
8984
Giải sáuG6
328
663
971
Giải bảyG7
12
62
47
36
Ký tự đặc biệtKT
7XG-2XG-9XG-16XG-15XG-10XG-7XG-8XG
ĐầuĐuôi
0 
18, 2
28
36, 2, 8, 6
47
52, 8, 0, 5
67, 6, 6, 3, 2
71
82, 7, 9, 9, 4, 4
92, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 02-02-2021
Đặc biệtĐB
15759
Giải nhấtG1
94632
Giải nhìG2
87665
00106
Giải baG3
93054
14050
89707
04762
30708
66993
Giải tưG4
3765
5489
8034
1676
Giải nămG5
5961
7441
2050
7148
3647
1867
Giải sáuG6
570
945
490
Giải bảyG7
30
27
89
66
Ký tự đặc biệtKT
4XQ-12XQ-8XQ-2XQ-5XQ-9XQ
ĐầuĐuôi
06, 7, 8
1 
27
32, 4, 0
41, 8, 7, 5
59, 4, 0, 0
65, 2, 5, 1, 7, 6
76, 0
89, 9
93, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 26-01-2021
Đặc biệtĐB
33079
Giải nhấtG1
24509
Giải nhìG2
50297
32684
Giải baG3
14722
09617
06372
97642
83017
89131
Giải tưG4
0939
2418
0471
3505
Giải nămG5
1487
5532
3667
2075
1854
6904
Giải sáuG6
481
024
838
Giải bảyG7
09
13
76
49
Ký tự đặc biệtKT
5XZ-11XZ-15XZ-9XZ-1XZ-7XZ
ĐầuĐuôi
09, 5, 4, 9
17, 7, 8, 3
22, 4
31, 9, 2, 8
42, 9
54
67
79, 2, 1, 5, 6
84, 7, 1
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 19-01-2021
Đặc biệtĐB
23677
Giải nhấtG1
32856
Giải nhìG2
88201
31483
Giải baG3
31721
22939
19393
86338
94480
25520
Giải tưG4
6750
4933
2122
0719
Giải nămG5
8448
8313
5584
9527
1697
4703
Giải sáuG6
248
646
116
Giải bảyG7
67
96
55
52
Ký tự đặc biệtKT
7VG-3VG-15VG-9VG-12VG-11VG
ĐầuĐuôi
01, 3
19, 3, 6
21, 0, 2, 7
39, 8, 3
48, 8, 6
56, 0, 5, 2
67
77
83, 0, 4
93, 7, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 12-01-2021
Đặc biệtĐB
16592
Giải nhấtG1
87355
Giải nhìG2
93491
45401
Giải baG3
68063
72753
35051
60748
57701
15172
Giải tưG4
3720
7082
8879
5916
Giải nămG5
7271
0472
4405
3653
0336
1701
Giải sáuG6
411
379
906
Giải bảyG7
92
77
82
56
Ký tự đặc biệtKT
8VQ-5VQ-9VQ-6VQ-7VQ-1VQ
ĐầuĐuôi
01, 1, 5, 1, 6
16, 1
20
36
48
55, 3, 1, 3, 6
63
72, 9, 1, 2, 9, 7
82, 2
92, 1, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 05-01-2021
Đặc biệtĐB
19376
Giải nhấtG1
05036
Giải nhìG2
43342
31276
Giải baG3
86804
90617
49547
13368
07354
12554
Giải tưG4
4737
7623
5214
9688
Giải nămG5
0265
9596
2704
3998
3885
2430
Giải sáuG6
257
166
198
Giải bảyG7
09
24
70
83
Ký tự đặc biệtKT
9VZ-7VZ-3VZ-12VZ-8VZ-5VZ
ĐầuĐuôi
04, 4, 9
17, 4
23, 4
36, 7, 0
42, 7
54, 4, 7
68, 5, 6
76, 6, 0
88, 5, 3
96, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 29-12-2020
Đặc biệtĐB
63111
Giải nhấtG1
97528
Giải nhìG2
50982
14050
Giải baG3
69821
74802
11417
26541
90281
10317
Giải tưG4
4779
8546
3565
9985
Giải nămG5
3429
3910
7187
6912
3702
5600
Giải sáuG6
107
921
432
Giải bảyG7
45
06
39
17
Ký tự đặc biệtKT
2UG-1UG-3UG-4UG-6UG-7UG
ĐầuĐuôi
02, 2, 0, 7, 6
11, 7, 7, 0, 2, 7
28, 1, 9, 1
32, 9
41, 6, 5
50
65
79
82, 1, 5, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 22-12-2020
Đặc biệtĐB
81613
Giải nhấtG1
23662
Giải nhìG2
44579
49780
Giải baG3
16806
07002
62808
35975
61276
46471
Giải tưG4
9700
1461
8428
0792
Giải nămG5
8252
2387
5785
3416
5379
2964
Giải sáuG6
762
867
936
Giải bảyG7
53
60
43
90
Ký tự đặc biệtKT
2UQ-4UQ-1UQ-6UQ-9UQ-11UQ
ĐầuĐuôi
06, 2, 8, 0
13, 6
28
36
43
52, 3
62, 1, 4, 2, 7, 0
79, 5, 6, 1, 9
80, 7, 5
92, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 15-12-2020
Đặc biệtĐB
61681
Giải nhấtG1
08876
Giải nhìG2
44011
07975
Giải baG3
77941
47125
83041
27038
53949
90667
Giải tưG4
5397
9317
1272
1890
Giải nămG5
3339
3407
9944
2231
7501
0459
Giải sáuG6
097
602
681
Giải bảyG7
82
53
34
20
Ký tự đặc biệtKT
11UZ-5UZ-14UZ-6UZ-15UZ-13UZ
ĐầuĐuôi
07, 1, 2
11, 7
25, 0
38, 9, 1, 4
41, 1, 9, 4
59, 3
67
76, 5, 2
81, 1, 2
97, 0, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 08-12-2020
Đặc biệtĐB
06320
Giải nhấtG1
13198
Giải nhìG2
27307
28417
Giải baG3
52727
50740
46179
32250
69985
00416
Giải tưG4
3443
4712
7907
4528
Giải nămG5
0442
1176
9939
2531
8939
2237
Giải sáuG6
836
868
873
Giải bảyG7
92
26
02
19
Ký tự đặc biệtKT
5TG-2TG-12TG-10TG-8TG-7TG
ĐầuĐuôi
07, 7, 2
17, 6, 2, 9
20, 7, 8, 6
39, 1, 9, 7, 6
40, 3, 2
50
68
79, 6, 3
85
98, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 01-12-2020
Đặc biệtĐB
74507
Giải nhấtG1
71909
Giải nhìG2
13971
76350
Giải baG3
06649
03750
35311
91812
15543
68736
Giải tưG4
3827
2258
6699
5632
Giải nămG5
3958
2665
2980
8984
5613
7336
Giải sáuG6
393
619
868
Giải bảyG7
49
62
08
00
Ký tự đặc biệtKT
1TQ-4TQ-15TQ-13TQ-5TQ-9TQ
ĐầuĐuôi
07, 9, 8, 0
11, 2, 3, 9
27
36, 2, 6
49, 3, 9
50, 0, 8, 8
65, 8, 2
71
80, 4
99, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 24-11-2020
Đặc biệtĐB
52664
Giải nhấtG1
19501
Giải nhìG2
56805
96006
Giải baG3
93783
04665
68402
87335
45196
46074
Giải tưG4
3141
2871
9455
0441
Giải nămG5
6218
6906
4245
1003
3351
7938
Giải sáuG6
706
192
220
Giải bảyG7
60
28
45
90
Ký tự đặc biệtKT
8TZ-2TZ-7TZ-5TZ-14TZ-9TZ
ĐầuĐuôi
01, 5, 6, 2, 6, 3, 6
18
20, 8
35, 8
41, 1, 5, 5
55, 1
64, 5, 0
74, 1
83
96, 2, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 17-11-2020
Đặc biệtĐB
82093
Giải nhấtG1
69778
Giải nhìG2
59629
07118
Giải baG3
07399
61532
84085
22426
98910
07225
Giải tưG4
5246
4369
5154
7026
Giải nămG5
6122
4435
0275
2426
6964
9486
Giải sáuG6
462
877
629
Giải bảyG7
50
05
86
27
Ký tự đặc biệtKT
9SG-6SG-15SG-8SG-2SG-4SG
ĐầuĐuôi
05
18, 0
29, 6, 5, 6, 2, 6, 9, 7
32, 5
46
54, 0
69, 4, 2
78, 5, 7
85, 6, 6
93, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 10-11-2020
Đặc biệtĐB
37874
Giải nhấtG1
19947
Giải nhìG2
17462
43759
Giải baG3
40610
16492
06073
87118
84073
07564
Giải tưG4
4058
2369
2169
0120
Giải nămG5
8235
7280
7751
5842
3494
5804
Giải sáuG6
096
833
018
Giải bảyG7
62
71
86
97
Ký tự đặc biệtKT
3SQ-9SQ-5SQ-15SQ-4SQ-13SQ
ĐầuĐuôi
04
10, 8, 8
20
35, 3
47, 2
59, 8, 1
62, 4, 9, 9, 2
74, 3, 3, 1
80, 6
92, 4, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 03-11-2020
Đặc biệtĐB
53818
Giải nhấtG1
63246
Giải nhìG2
34137
06381
Giải baG3
74076
65599
13527
07170
40142
87238
Giải tưG4
4234
4380
2115
0345
Giải nămG5
9541
6392
0632
5704
3569
9912
Giải sáuG6
112
130
034
Giải bảyG7
24
57
00
66
Ký tự đặc biệtKT
13SZ-4SZ-2SZ-1SZ-10SZ-5SZ
ĐầuĐuôi
04, 0
18, 5, 2, 2
27, 4
37, 8, 4, 2, 0, 4
46, 2, 5, 1
57
69, 6
76, 0
81, 0
99, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 27-10-2020
Đặc biệtĐB
45538
Giải nhấtG1
70385
Giải nhìG2
97679
89919
Giải baG3
60269
00168
95595
14413
43405
08427
Giải tưG4
6036
3641
7545
3591
Giải nămG5
3479
1331
8592
9128
5634
2546
Giải sáuG6
181
311
575
Giải bảyG7
61
65
04
57
Ký tự đặc biệtKT
1RG-5RG-4RG-8RG-12RG-2RG
ĐầuĐuôi
05, 4
19, 3, 1
27, 8
38, 6, 1, 4
41, 5, 6
57
69, 8, 1, 5
79, 9, 5
85, 1
95, 1, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 20-10-2020
Đặc biệtĐB
90157
Giải nhấtG1
49318
Giải nhìG2
41817
93470
Giải baG3
67476
65881
37237
44164
59594
05200
Giải tưG4
6726
0297
9623
9801
Giải nămG5
1285
8030
1710
2836
6037
4639
Giải sáuG6
125
653
625
Giải bảyG7
92
72
64
10
Ký tự đặc biệtKT
15RQ-3RQ-12RQ-11RQ-4RQ-2RQ
ĐầuĐuôi
00, 1
18, 7, 0, 0
26, 3, 5, 5
37, 0, 6, 7, 9
4 
57, 3
64, 4
70, 6, 2
81, 5
94, 7, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 13-10-2020
Đặc biệtĐB
46266
Giải nhấtG1
06681
Giải nhìG2
35295
22887
Giải baG3
84704
24938
70761
89224
18022
90278
Giải tưG4
7616
1060
9684
4889
Giải nămG5
8749
0956
9135
3375
8120
3323
Giải sáuG6
994
138
363
Giải bảyG7
14
30
02
51
Ký tự đặc biệtKT
13RZ-1RZ-14RZ-9RZ-15RZ-12RZ
ĐầuĐuôi
04, 2
16, 4
24, 2, 0, 3
38, 5, 8, 0
49
56, 1
66, 1, 0, 3
78, 5
81, 7, 4, 9
95, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 06-10-2020
Đặc biệtĐB
34965
Giải nhấtG1
91685
Giải nhìG2
89331
22853
Giải baG3
54281
12371
64157
61127
34092
21386
Giải tưG4
2235
7767
3929
2457
Giải nămG5
4940
7983
9776
0199
2589
5353
Giải sáuG6
448
554
438
Giải bảyG7
51
93
06
50
Ký tự đặc biệtKT
13QG-14QG-11QG-7QG-4QG-1QG
ĐầuĐuôi
06
1 
27, 9
31, 5, 8
40, 8
53, 7, 7, 3, 4, 1, 0
65, 7
71, 6
85, 1, 6, 3, 9
92, 9, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 29-09-2020
Đặc biệtĐB
59323
Giải nhấtG1
12312
Giải nhìG2
58611
02021
Giải baG3
14381
85133
78198
45491
32380
54197
Giải tưG4
0748
5768
4410
3042
Giải nămG5
3128
3797
9060
3483
4494
6872
Giải sáuG6
400
339
789
Giải bảyG7
19
36
93
42
Ký tự đặc biệtKT
7QR-14QR-6QR-2QR-9QR-12QR
ĐầuĐuôi
00
12, 1, 0, 9
23, 1, 8
33, 9, 6
48, 2, 2
5 
68, 0
72
81, 0, 3, 9
98, 1, 7, 7, 4, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 22-09-2020
Đặc biệtĐB
87486
Giải nhấtG1
91069
Giải nhìG2
65300
14647
Giải baG3
04126
79476
78861
75217
65897
49586
Giải tưG4
1687
5488
3167
3158
Giải nămG5
5874
9738
5945
5309
4693
8233
Giải sáuG6
384
090
746
Giải bảyG7
06
25
86
80
Ký tự đặc biệtKT
14QZ-2QZ-11QZ-1QZ-12QZ-8QZ
ĐầuĐuôi
00, 9, 6
17
26, 5
38, 3
47, 5, 6
58
69, 1, 7
76, 4
86, 6, 7, 8, 4, 6, 0
97, 3, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 15-09-2020
Đặc biệtĐB
23030
Giải nhấtG1
91709
Giải nhìG2
85782
29769
Giải baG3
50289
02032
55341
84037
50453
54763
Giải tưG4
4521
2118
0952
5967
Giải nămG5
2611
9343
3439
4487
2006
1729
Giải sáuG6
511
959
654
Giải bảyG7
18
35
08
52
Ký tự đặc biệtKT
6PG-5PG-11PG-10PG-12PG-1PG
ĐầuĐuôi
09, 6, 8
18, 1, 1, 8
21, 9
30, 2, 7, 9, 5
41, 3
53, 2, 9, 4, 2
69, 3, 7
7 
82, 9, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 08-09-2020
Đặc biệtĐB
22022
Giải nhấtG1
53249
Giải nhìG2
12116
21873
Giải baG3
73594
75334
35205
23355
08743
18255
Giải tưG4
4757
1591
8512
8391
Giải nămG5
1817
1409
3198
0564
3655
6933
Giải sáuG6
591
558
069
Giải bảyG7
85
56
31
83
Ký tự đặc biệtKT
16PS-6PS-4PS-11PS-2PS-10PS
ĐầuĐuôi
05, 9
16, 2, 7
22
34, 3, 1
49, 3
55, 5, 7, 5, 8, 6
64, 9
73
85, 3
94, 1, 1, 8, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 01-09-2020
Đặc biệtĐB
62557
Giải nhấtG1
41211
Giải nhìG2
58893
44992
Giải baG3
27387
26552
70599
15319
09578
66872
Giải tưG4
2999
7056
8545
4867
Giải nămG5
8145
3967
5949
2832
1472
7114
Giải sáuG6
282
246
571
Giải bảyG7
56
40
93
59
Ký tự đặc biệtKT
10NA-16NA-20NA-7NA-5NA-11NA-4NA-12NA
ĐầuĐuôi
0 
11, 9, 4
2 
32
45, 5, 9, 6, 0
57, 2, 6, 6, 9
67, 7
78, 2, 2, 1
87, 2
93, 2, 9, 9, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 25-08-2020
Đặc biệtĐB
67659
Giải nhấtG1
14080
Giải nhìG2
10512
26074
Giải baG3
53006
71219
29831
95485
40806
27626
Giải tưG4
1790
4999
7730
3038
Giải nămG5
6244
4143
2399
0261
1812
5684
Giải sáuG6
488
227
752
Giải bảyG7
83
61
90
23
Ký tự đặc biệtKT
9NH-2NH-11NH-12NH-8NH-10NH
ĐầuĐuôi
06, 6
12, 9, 2
26, 7, 3
31, 0, 8
44, 3
59, 2
61, 1
74
80, 5, 4, 8, 3
90, 9, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 18-08-2020
Đặc biệtĐB
72437
Giải nhấtG1
05561
Giải nhìG2
71542
25911
Giải baG3
49204
74593
32110
40098
73747
68006
Giải tưG4
3014
7045
9484
0164
Giải nămG5
3140
9652
3555
3449
5203
9398
Giải sáuG6
957
879
639
Giải bảyG7
04
52
47
07
Ký tự đặc biệtKT
11NT-2NT-8NT-3NT-13NT-1NT
ĐầuĐuôi
04, 6, 3, 4, 7
11, 0, 4
2 
37, 9
42, 7, 5, 0, 9, 7
52, 5, 7, 2
61, 4
79
84
93, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 11-08-2020
Đặc biệtĐB
40128
Giải nhấtG1
22936
Giải nhìG2
71459
13299
Giải baG3
44345
17208
35259
45773
20028
34352
Giải tưG4
3639
5967
4143
2730
Giải nămG5
6252
4375
6926
3812
2352
0883
Giải sáuG6
177
138
002
Giải bảyG7
03
25
23
95
Ký tự đặc biệtKT
10MB-12MB-5MB-13MB-2MB-11MB
ĐầuĐuôi
08, 2, 3
12
28, 8, 6, 5, 3
36, 9, 0, 8
45, 3
59, 9, 2, 2, 2
67
73, 5, 7
83
99, 5