Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 04-03-2021 (Thứ Sáu)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 26-02-2021
Đặc biệtĐB
55600
Giải nhấtG1
59302
Giải nhìG2
78836
71711
Giải baG3
57669
79931
24351
86322
54511
71826
Giải tưG4
6225
6043
3742
0666
Giải nămG5
0314
6945
0521
6066
8579
0910
Giải sáuG6
203
330
633
Giải bảyG7
04
70
40
37
Ký tự đặc biệtKT
3YM-2YM-11YM-13YM-10YM-1YM
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 4
11, 1, 4, 0
22, 6, 5, 1
36, 1, 0, 3, 7
43, 2, 5, 0
51
69, 6, 6
79, 0
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 19-02-2021
Đặc biệtĐB
11103
Giải nhấtG1
91506
Giải nhìG2
14103
96867
Giải baG3
43908
30333
05682
89923
46822
95324
Giải tưG4
6906
6085
5159
5226
Giải nămG5
0259
6908
8178
6533
9420
4716
Giải sáuG6
464
135
554
Giải bảyG7
03
43
20
18
Ký tự đặc biệtKT
13YU-7YU-15YU-6YU-9YU-14YU-17YU-3YU
ĐầuĐuôi
03, 6, 3, 8, 6, 8, 3
16, 8
23, 2, 4, 6, 0, 0
33, 3, 5
43
59, 9, 4
67, 4
78
82, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 05-02-2021
Đặc biệtĐB
48520
Giải nhấtG1
61417
Giải nhìG2
61323
88532
Giải baG3
05920
84407
66568
10425
96873
84798
Giải tưG4
7128
9292
4278
5915
Giải nămG5
2327
0821
0064
7717
4532
1681
Giải sáuG6
444
718
268
Giải bảyG7
70
88
39
14
Ký tự đặc biệtKT
2XM-8XM-12XM-7XM-15XM-4XM
ĐầuĐuôi
07
17, 5, 7, 8, 4
20, 3, 0, 5, 8, 7, 1
32, 2, 9
44
5 
68, 4, 8
73, 8, 0
81, 8
98, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 29-01-2021
Đặc biệtĐB
40169
Giải nhấtG1
74085
Giải nhìG2
03024
33253
Giải baG3
95499
49160
46104
99338
97510
25548
Giải tưG4
1963
2870
8793
7261
Giải nămG5
9763
6916
4588
0608
9073
8742
Giải sáuG6
867
115
321
Giải bảyG7
76
56
98
90
Ký tự đặc biệtKT
11XU-8XU-2XU-6XU-5XU-10XU
ĐầuĐuôi
04, 8
10, 6, 5
24, 1
38
48, 2
53, 6
69, 0, 3, 1, 3, 7
70, 3, 6
85, 8
99, 3, 8, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 22-01-2021
Đặc biệtĐB
09264
Giải nhấtG1
84081
Giải nhìG2
02515
40551
Giải baG3
50923
52161
94571
45049
22063
12002
Giải tưG4
2350
7495
3382
3957
Giải nămG5
4240
9067
6766
4874
6126
8781
Giải sáuG6
975
649
138
Giải bảyG7
99
66
79
86
Ký tự đặc biệtKT
4VD-9VD-5VD-12VD-10VD-13VD
ĐầuĐuôi
02
15
23, 6
38
49, 0, 9
51, 0, 7
64, 1, 3, 7, 6, 6
71, 4, 5, 9
81, 2, 1, 6
95, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 15-01-2021
Đặc biệtĐB
68285
Giải nhấtG1
63497
Giải nhìG2
51148
40526
Giải baG3
21460
45322
08942
64777
99903
68603
Giải tưG4
9743
9831
2616
0548
Giải nămG5
0880
6314
8728
3229
3228
1896
Giải sáuG6
300
505
685
Giải bảyG7
13
33
47
58
Ký tự đặc biệtKT
14VM-11VM-1VM-4VM-2VM-15VM
ĐầuĐuôi
03, 3, 0, 5
16, 4, 3
26, 2, 8, 9, 8
31, 3
48, 2, 3, 8, 7
58
60
77
85, 0, 5
97, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 08-01-2021
Đặc biệtĐB
00726
Giải nhấtG1
05627
Giải nhìG2
70149
28426
Giải baG3
80452
76037
93062
41786
56154
32772
Giải tưG4
4433
1343
3747
7960
Giải nămG5
0734
8998
7569
2665
0306
5171
Giải sáuG6
694
303
562
Giải bảyG7
30
00
77
61
Ký tự đặc biệtKT
7VU-5VU-13VU-6VU-1VU-15VU
ĐầuĐuôi
06, 3, 0
1 
26, 7, 6
37, 3, 4, 0
49, 3, 7
52, 4
62, 0, 9, 5, 2, 1
72, 1, 7
86
98, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 01-01-2021
Đặc biệtĐB
78885
Giải nhấtG1
61981
Giải nhìG2
32168
74990
Giải baG3
52955
93657
43037
39539
82586
22866
Giải tưG4
9925
5333
1426
9023
Giải nămG5
4289
6576
5377
7039
4487
1675
Giải sáuG6
145
565
210
Giải bảyG7
81
14
08
11
Ký tự đặc biệtKT
11UD-1UD-6UD-10UD-2UD-7UD
ĐầuĐuôi
08
10, 4, 1
25, 6, 3
37, 9, 3, 9
45
55, 7
68, 6, 5
76, 7, 5
85, 1, 6, 9, 7, 1
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 25-12-2020
Đặc biệtĐB
36287
Giải nhấtG1
56591
Giải nhìG2
36172
15322
Giải baG3
27712
52203
51451
37235
42452
12511
Giải tưG4
4935
7280
2276
8896
Giải nămG5
9714
1459
8993
8767
3355
0049
Giải sáuG6
350
249
086
Giải bảyG7
61
54
23
49
Ký tự đặc biệtKT
7UM-1UM-6UM-9UM-15UM-4UM
ĐầuĐuôi
03
12, 1, 4
22, 3
35, 5
49, 9, 9
51, 2, 9, 5, 0, 4
67, 1
72, 6
87, 0, 6
91, 6, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 18-12-2020
Đặc biệtĐB
27054
Giải nhấtG1
73286
Giải nhìG2
06974
12931
Giải baG3
24404
49647
56497
61913
03153
36897
Giải tưG4
4500
9337
2117
2950
Giải nămG5
3461
0007
9004
9222
1448
9478
Giải sáuG6
931
305
194
Giải bảyG7
45
48
80
34
Ký tự đặc biệtKT
13UV-6UV-8UV-14UV-7UV-10UV
ĐầuĐuôi
04, 0, 7, 4, 5
13, 7
22
31, 7, 1, 4
47, 8, 5, 8
54, 3, 0
61
74, 8
86, 0
97, 7, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 11-12-2020
Đặc biệtĐB
46551
Giải nhấtG1
98348
Giải nhìG2
38049
24426
Giải baG3
99948
81196
75953
21341
78983
20309
Giải tưG4
3766
7895
2059
8926
Giải nămG5
1970
6103
4286
3245
3479
0888
Giải sáuG6
202
948
921
Giải bảyG7
40
47
74
83
Ký tự đặc biệtKT
9TD-15TD-12TD-14TD-13TD-4TD
ĐầuĐuôi
09, 3, 2
1 
26, 6, 1
3 
48, 9, 8, 1, 5, 8, 0, 7
51, 3, 9
66
70, 9, 4
83, 6, 8, 3
96, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 04-12-2020
Đặc biệtĐB
95549
Giải nhấtG1
57855
Giải nhìG2
30983
43987
Giải baG3
44682
38204
60811
61626
11315
52640
Giải tưG4
1247
1870
3209
7275
Giải nămG5
6903
4219
4375
4618
3690
4693
Giải sáuG6
507
535
808
Giải bảyG7
76
09
67
89
Ký tự đặc biệtKT
13TM-12TM-7TM-9TM-1TM-5TM
ĐầuĐuôi
04, 9, 3, 7, 8, 9
11, 5, 9, 8
26
35
49, 0, 7
55
67
70, 5, 5, 6
83, 7, 2, 9
90, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 27-11-2020
Đặc biệtĐB
23126
Giải nhấtG1
31552
Giải nhìG2
98728
16205
Giải baG3
58033
73402
98742
17486
65718
16869
Giải tưG4
4953
1095
0185
0413
Giải nămG5
0966
0669
6803
5369
9081
5719
Giải sáuG6
020
067
108
Giải bảyG7
49
73
98
56
Ký tự đặc biệtKT
14TV-6TV-1TV-5TV-2TV-15TV
ĐầuĐuôi
05, 2, 3, 8
18, 3, 9
26, 8, 0
33
42, 9
52, 3, 6
69, 6, 9, 9, 7
73
86, 5, 1
95, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 20-11-2020
Đặc biệtĐB
92780
Giải nhấtG1
23593
Giải nhìG2
46273
78703
Giải baG3
00990
08148
11931
07624
13632
94855
Giải tưG4
3918
1575
6332
0687
Giải nămG5
5797
2412
6453
0896
6856
0057
Giải sáuG6
412
586
836
Giải bảyG7
06
13
81
10
Ký tự đặc biệtKT
14SD-1SD-7SD-8SD-10SD-11SD
ĐầuĐuôi
03, 6
18, 2, 2, 3, 0
24
31, 2, 2, 6
48
55, 3, 6, 7
6 
73, 5
80, 7, 6, 1
93, 0, 7, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 13-11-2020
Đặc biệtĐB
88287
Giải nhấtG1
11204
Giải nhìG2
38454
25196
Giải baG3
83564
86373
35845
24596
82047
19502
Giải tưG4
9731
5401
4185
3985
Giải nămG5
3714
7901
0359
3379
6589
0342
Giải sáuG6
030
188
616
Giải bảyG7
49
22
38
30
Ký tự đặc biệtKT
14SM-1SM-6SM-5SM-3SM-7SM
ĐầuĐuôi
04, 2, 1, 1
14, 6
22
31, 0, 8, 0
45, 7, 2, 9
54, 9
64
73, 9
87, 5, 5, 9, 8
96, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 06-11-2020
Đặc biệtĐB
44571
Giải nhấtG1
02894
Giải nhìG2
63559
57593
Giải baG3
86504
74801
38444
58707
09164
46685
Giải tưG4
0046
8399
8372
1872
Giải nămG5
1532
8568
0127
3068
2643
7471
Giải sáuG6
126
330
472
Giải bảyG7
26
86
10
65
Ký tự đặc biệtKT
12SV-10SV-1SV-2SV-8SV-11SV
ĐầuĐuôi
04, 1, 7
10
27, 6, 6
32, 0
44, 6, 3
59
64, 8, 8, 5
71, 2, 2, 1, 2
85, 6
94, 3, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 30-10-2020
Đặc biệtĐB
57483
Giải nhấtG1
33678
Giải nhìG2
12466
88663
Giải baG3
83621
75675
25228
70581
11226
63581
Giải tưG4
7834
9808
5155
8601
Giải nămG5
7358
3721
5346
7520
5390
2169
Giải sáuG6
081
695
720
Giải bảyG7
31
79
57
65
Ký tự đặc biệtKT
10RD-3RD-4RD-7RD-2RD-5RD
ĐầuĐuôi
08, 1
1 
21, 8, 6, 1, 0, 0
34, 1
46
55, 8, 7
66, 3, 9, 5
78, 5, 9
83, 1, 1, 1
90, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 23-10-2020
Đặc biệtĐB
06125
Giải nhấtG1
02898
Giải nhìG2
91024
05454
Giải baG3
39463
28179
34370
68522
01371
77795
Giải tưG4
0440
5402
8279
8832
Giải nămG5
2805
3261
5764
8108
1728
3605
Giải sáuG6
624
200
992
Giải bảyG7
31
65
26
44
Ký tự đặc biệtKT
15RM-2RM-3RM-7RM-6RM-12RM
ĐầuĐuôi
02, 5, 8, 5, 0
1 
25, 4, 2, 8, 4, 6
32, 1
40, 4
54
63, 1, 4, 5
79, 0, 1, 9
8 
98, 5, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 16-10-2020
Đặc biệtĐB
14408
Giải nhấtG1
28308
Giải nhìG2
99131
68897
Giải baG3
11317
19395
50764
55010
05188
73841
Giải tưG4
3162
0716
9104
2161
Giải nămG5
6940
4714
7043
7398
1187
4221
Giải sáuG6
385
250
857
Giải bảyG7
00
01
21
04
Ký tự đặc biệtKT
4RV-8RV-11RV-5RV-7RV-9RV
ĐầuĐuôi
08, 8, 4, 0, 1, 4
17, 0, 6, 4
21, 1
31
41, 0, 3
50, 7
64, 2, 1
7 
88, 7, 5
97, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 09-10-2020
Đặc biệtĐB
60541
Giải nhấtG1
68899
Giải nhìG2
42547
04938
Giải baG3
95542
06347
57821
86104
21866
92438
Giải tưG4
7787
3453
1909
9347
Giải nămG5
1514
2101
2988
3933
7102
8025
Giải sáuG6
513
540
771
Giải bảyG7
22
01
63
96
Ký tự đặc biệtKT
7QD-4QD-11QD-8QD-12QD-15QD
ĐầuĐuôi
04, 9, 1, 2, 1
14, 3
21, 5, 2
38, 8, 3
41, 7, 2, 7, 7, 0
53
66, 3
71
87, 8
99, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 02-10-2020
Đặc biệtĐB
99600
Giải nhấtG1
25157
Giải nhìG2
41602
01801
Giải baG3
07691
61779
63586
48562
13837
36479
Giải tưG4
7790
1983
3930
3449
Giải nămG5
4849
8407
9054
4528
0931
3793
Giải sáuG6
521
680
821
Giải bảyG7
90
38
21
02
Ký tự đặc biệtKT
3QM-12QM-2QM-1QM-8QM-9QM
ĐầuĐuôi
00, 2, 1, 7, 2
1 
28, 1, 1, 1
37, 0, 1, 8
49, 9
57, 4
62
79, 9
86, 3, 0
91, 0, 3, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 25-09-2020
Đặc biệtĐB
98018
Giải nhấtG1
47391
Giải nhìG2
46411
34513
Giải baG3
02594
91533
20134
73795
31040
19707
Giải tưG4
6049
1001
4034
5340
Giải nămG5
0915
8701
5417
9493
1237
7007
Giải sáuG6
672
078
318
Giải bảyG7
02
77
78
65
Ký tự đặc biệtKT
3QV-9QV-4QV-12QV-13QV-14QV
ĐầuĐuôi
07, 1, 1, 7, 2
18, 1, 3, 5, 7, 8
2 
33, 4, 4, 7
40, 9, 0
5 
65
72, 8, 7, 8
8 
91, 4, 5, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 18-09-2020
Đặc biệtĐB
20290
Giải nhấtG1
28162
Giải nhìG2
39930
04541
Giải baG3
12820
49798
74603
74480
79568
99474
Giải tưG4
2797
7212
6076
9436
Giải nămG5
5840
4233
8930
4212
1688
0937
Giải sáuG6
299
612
363
Giải bảyG7
01
23
53
45
Ký tự đặc biệtKT
1PD-9PD-5PD-12PD-14PD-4PD
ĐầuĐuôi
03, 1
12, 2, 2
20, 3
30, 6, 3, 0, 7
41, 0, 5
53
62, 8, 3
74, 6
80, 8
90, 8, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 11-09-2020
Đặc biệtĐB
16129
Giải nhấtG1
69128
Giải nhìG2
72785
45940
Giải baG3
47968
02595
58656
70605
58152
19991
Giải tưG4
6289
8521
9068
3779
Giải nămG5
4851
8648
2493
6781
5634
2321
Giải sáuG6
425
593
454
Giải bảyG7
32
55
53
13
Ký tự đặc biệtKT
9PN-8PN-2PN-14PN-1PN-6PN
ĐầuĐuôi
05
13
29, 8, 1, 1, 5
34, 2
40, 8
56, 2, 1, 4, 5, 3
68, 8
79
85, 9, 1
95, 1, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 04-09-2020
Đặc biệtĐB
15580
Giải nhấtG1
79107
Giải nhìG2
73712
42181
Giải baG3
30283
55284
76464
61810
11075
34179
Giải tưG4
6011
7452
6842
5634
Giải nămG5
4401
4280
7342
0891
5561
5483
Giải sáuG6
352
765
525
Giải bảyG7
49
34
00
86
Ký tự đặc biệtKT
2PX-11PX-8PX-10PX-9PX-1PX
ĐầuĐuôi
07, 1, 0
12, 0, 1
25
34, 4
42, 2, 9
52, 2
64, 1, 5
75, 9
80, 1, 3, 4, 0, 3, 6
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 28-08-2020
Đặc biệtĐB
17448
Giải nhấtG1
89523
Giải nhìG2
99645
89475
Giải baG3
22204
53986
09621
36927
36188
44932
Giải tưG4
0869
9369
1260
8113
Giải nămG5
6654
0988
9825
8654
9982
1620
Giải sáuG6
637
192
639
Giải bảyG7
38
64
16
45
Ký tự đặc biệtKT
7NE-3NE-14NE-9NE-15NE-2NE
ĐầuĐuôi
04
13, 6
23, 1, 7, 5, 0
32, 7, 9, 8
48, 5, 5
54, 4
69, 9, 0, 4
75
86, 8, 8, 2
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 21-08-2020
Đặc biệtĐB
57454
Giải nhấtG1
69699
Giải nhìG2
06505
98439
Giải baG3
12864
01190
01334
28994
67713
73822
Giải tưG4
1948
0441
9953
9176
Giải nămG5
7548
9706
0436
7866
0522
5688
Giải sáuG6
376
955
872
Giải bảyG7
74
39
50
36
Ký tự đặc biệtKT
5NQ-3NQ-2NQ-1NQ-4NQ-14NQ
ĐầuĐuôi
05, 6
13
22, 2
39, 4, 6, 9, 6
48, 1, 8
54, 3, 5, 0
64, 6
76, 6, 2, 4
88
99, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 14-08-2020
Đặc biệtĐB
59514
Giải nhấtG1
53806
Giải nhìG2
16990
48968
Giải baG3
79109
03965
34726
11355
93622
35247
Giải tưG4
3986
2814
6928
6649
Giải nămG5
1933
2422
5204
2962
8565
5161
Giải sáuG6
414
951
854
Giải bảyG7
07
12
09
56
Ký tự đặc biệtKT
8NY-11NY-3NY-5NY-12NY-10NY
ĐầuĐuôi
06, 9, 4, 7, 9
14, 4, 4, 2
26, 2, 8, 2
33
47, 9
55, 1, 4, 6
68, 5, 2, 5, 1
7 
86
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 07-08-2020
Đặc biệtĐB
43614
Giải nhấtG1
70914
Giải nhìG2
30674
50335
Giải baG3
08197
35081
28938
72281
81989
07365
Giải tưG4
4179
3921
7083
2930
Giải nămG5
8839
9763
8038
7671
0545
3184
Giải sáuG6
982
613
290
Giải bảyG7
30
53
07
50
Ký tự đặc biệtKT
1MF-11MF-13MF-10MF-14MF-6MF
ĐầuĐuôi
07
14, 4, 3
21
35, 8, 0, 9, 8, 0
45
53, 0
65, 3
74, 9, 1
81, 1, 9, 3, 4, 2
97, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 31-07-2020
Đặc biệtĐB
14362
Giải nhấtG1
38252
Giải nhìG2
63687
65066
Giải baG3
45102
19956
15629
04103
72915
59617
Giải tưG4
5571
9646
7871
9392
Giải nămG5
3032
4535
0105
8993
6895
5871
Giải sáuG6
028
512
633
Giải bảyG7
42
81
03
87
Ký tự đặc biệtKT
10MR-8MR-7MR-1MR-15MR-6MR
ĐầuĐuôi
02, 3, 5, 3
15, 7, 2
29, 8
32, 5, 3
46, 2
52, 6
62, 6
71, 1, 1
87, 1, 7
92, 3, 5