Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Thứ Sáu)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 17-09-2021
Đặc biệtĐB
35330
Giải nhấtG1
90315
Giải nhìG2
57179
80432
Giải baG3
55894
21451
13005
89719
57160
48276
Giải tưG4
6690
5579
3410
0178
Giải nămG5
4358
3330
7399
5849
4867
6289
Giải sáuG6
277
553
366
Giải bảyG7
41
75
29
78
Ký tự đặc biệtKT
1KE-9KE-4KE-10KE-12KE-2KE
ĐầuĐuôi
05
15, 9, 0
29
30, 2, 0
49, 1
51, 8, 3
60, 7, 6
79, 6, 9, 8, 7, 5, 8
89
94, 0, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 10-09-2021
Đặc biệtĐB
04529
Giải nhấtG1
92073
Giải nhìG2
44668
76193
Giải baG3
78657
91786
40075
69216
56628
26266
Giải tưG4
7728
8549
2347
4738
Giải nămG5
4908
4367
5962
3741
4361
8143
Giải sáuG6
101
128
722
Giải bảyG7
11
19
76
60
Ký tự đặc biệtKT
2HX-3HX-5HX-4HX-13HX-10HX
ĐầuĐuôi
08, 1
16, 1, 9
29, 8, 8, 8, 2
38
49, 7, 1, 3
57
68, 6, 7, 2, 1, 0
73, 5, 6
86
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 03-09-2021
Đặc biệtĐB
11660
Giải nhấtG1
20874
Giải nhìG2
09983
75655
Giải baG3
59596
90286
10824
22663
11822
60224
Giải tưG4
7325
0124
3107
1380
Giải nămG5
7981
7188
1074
9313
4454
6185
Giải sáuG6
916
546
080
Giải bảyG7
24
09
27
19
Ký tự đặc biệtKT
10HP-15HP-1HP-8HP-2HP-9HP
ĐầuĐuôi
07, 9
13, 6, 9
24, 2, 4, 5, 4, 4, 7
3 
46
55, 4
60, 3
74, 4
83, 6, 0, 1, 8, 5, 0
96
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 27-08-2021
Đặc biệtĐB
69159
Giải nhấtG1
30254
Giải nhìG2
07580
74200
Giải baG3
64326
40586
59279
14990
06045
91165
Giải tưG4
0884
0713
8759
5876
Giải nămG5
4287
2606
8140
9265
7445
7509
Giải sáuG6
412
554
979
Giải bảyG7
27
99
95
58
Ký tự đặc biệtKT
13HE-1HE-11HE-8HE-15HE-4HE
ĐầuĐuôi
00, 6, 9
13, 2
26, 7
3 
45, 0, 5
59, 4, 9, 4, 8
65, 5
79, 6, 9
80, 6, 4, 7
90, 9, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 20-08-2021
Đặc biệtĐB
04793
Giải nhấtG1
84718
Giải nhìG2
67660
58087
Giải baG3
00408
97319
37780
07495
67371
90131
Giải tưG4
4155
4827
4668
4113
Giải nămG5
6859
1054
7299
8682
9957
4493
Giải sáuG6
390
501
538
Giải bảyG7
70
41
17
71
Ký tự đặc biệtKT
12GX-5GX-13GX-10GX-1GX-14GX
ĐầuĐuôi
08, 1
18, 9, 3, 7
27
31, 8
41
55, 9, 4, 7
60, 8
71, 0, 1
87, 0, 2
93, 5, 9, 3, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 13-08-2021
Đặc biệtĐB
17044
Giải nhấtG1
04460
Giải nhìG2
64353
07330
Giải baG3
34168
31369
58467
28233
88931
65843
Giải tưG4
4986
0330
7386
8051
Giải nămG5
5105
3376
3004
7971
6917
0198
Giải sáuG6
104
093
327
Giải bảyG7
88
34
27
29
Ký tự đặc biệtKT
14GP-11GP-1GP-15GP-7GP-4GP
ĐầuĐuôi
05, 4, 4
17
27, 7, 9
30, 3, 1, 0, 4
44, 3
53, 1
60, 8, 9, 7
76, 1
86, 6, 8
98, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 06-08-2021
Đặc biệtĐB
39467
Giải nhấtG1
34338
Giải nhìG2
87428
43563
Giải baG3
96124
59846
24613
80119
73546
75171
Giải tưG4
8855
5404
5698
7155
Giải nămG5
2126
3084
9279
6680
3065
6258
Giải sáuG6
300
076
029
Giải bảyG7
69
47
52
35
Ký tự đặc biệtKT
1GE-9GE-2GE-11GE-13GE-4GE
ĐầuĐuôi
04, 0
13, 9
28, 4, 6, 9
38, 5
46, 6, 7
55, 5, 8, 2
67, 3, 5, 9
71, 9, 6
84, 0
98
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 30-07-2021
Đặc biệtĐB
94715
Giải nhấtG1
51666
Giải nhìG2
78150
32755
Giải baG3
46918
97507
17363
26054
70336
40135
Giải tưG4
6372
8921
1153
7468
Giải nămG5
7527
7835
9979
7559
6165
7850
Giải sáuG6
729
628
115
Giải bảyG7
72
86
43
82
Ký tự đặc biệtKT
2FX-13FX-7FX-8FX-4FX-11FX
ĐầuĐuôi
07
15, 8, 5
21, 7, 9, 8
36, 5, 5
43
50, 5, 4, 3, 9, 0
66, 3, 8, 5
72, 9, 2
86, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 23-07-2021
Đặc biệtĐB
46724
Giải nhấtG1
86038
Giải nhìG2
35744
09196
Giải baG3
74278
08901
73475
16038
15447
22443
Giải tưG4
4335
5732
9424
2448
Giải nămG5
5772
4566
6602
3203
1197
7966
Giải sáuG6
185
040
599
Giải bảyG7
29
84
34
30
Ký tự đặc biệtKT
3FP-8FP-13FP-10FP-11FP-9FP
ĐầuĐuôi
01, 2, 3
1 
24, 4, 9
38, 8, 5, 2, 4, 0
44, 7, 3, 8, 0
5 
66, 6
78, 5, 2
85, 4
96, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 16-07-2021
Đặc biệtĐB
37782
Giải nhấtG1
48924
Giải nhìG2
26508
44631
Giải baG3
68909
77885
60120
46842
80914
10827
Giải tưG4
8176
6272
9056
3619
Giải nămG5
8195
5720
3711
7262
0310
5439
Giải sáuG6
215
514
560
Giải bảyG7
96
87
94
66
Ký tự đặc biệtKT
3FE-1FE-14FE-8FE-7FE-15FE
ĐầuĐuôi
08, 9
14, 9, 1, 0, 5, 4
24, 0, 7, 0
31, 9
42
56
62, 0, 6
76, 2
82, 5, 7
95, 6, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 09-07-2021
Đặc biệtĐB
70060
Giải nhấtG1
95585
Giải nhìG2
92821
77303
Giải baG3
40505
05757
67062
83003
23669
96779
Giải tưG4
6381
6278
1109
5474
Giải nămG5
4077
6771
1518
4149
6429
0797
Giải sáuG6
821
264
455
Giải bảyG7
75
05
97
99
Ký tự đặc biệtKT
3EX-12EX-11EX-7EX-1EX-14EX
ĐầuĐuôi
03, 5, 3, 9, 5
18
21, 9, 1
3 
49
57, 5
60, 2, 9, 4
79, 8, 4, 7, 1, 5
85, 1
97, 7, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 02-07-2021
Đặc biệtĐB
87781
Giải nhấtG1
34762
Giải nhìG2
39787
40120
Giải baG3
43891
47180
95886
55595
31201
07153
Giải tưG4
2028
4290
1375
0122
Giải nămG5
4740
4378
8916
7932
8040
4780
Giải sáuG6
228
217
086
Giải bảyG7
99
88
36
59
Ký tự đặc biệtKT
1EP-2EP-15EP-12EP-5EP-13EP
ĐầuĐuôi
01
16, 7
20, 8, 2, 8
32, 6
40, 0
53, 9
62
75, 8
81, 7, 0, 6, 0, 6, 8
91, 5, 0, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 25-06-2021
Đặc biệtĐB
25985
Giải nhấtG1
03675
Giải nhìG2
18803
46990
Giải baG3
45564
78815
04871
29794
89885
26774
Giải tưG4
7403
5635
2105
7538
Giải nămG5
1252
0449
6833
7160
3625
2056
Giải sáuG6
735
919
015
Giải bảyG7
96
29
22
81
Ký tự đặc biệtKT
10ED-11ED-2ED-3ED-9ED-1ED
ĐầuĐuôi
03, 3, 5
15, 9, 5
25, 9, 2
35, 8, 3, 5
49
52, 6
64, 0
75, 1, 4
85, 5, 1
90, 4, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 18-06-2021
Đặc biệtĐB
14761
Giải nhấtG1
98852
Giải nhìG2
24130
49306
Giải baG3
40763
63729
04079
75280
68365
74519
Giải tưG4
8167
7754
3837
2621
Giải nămG5
2432
6094
8908
4403
0052
5513
Giải sáuG6
247
287
555
Giải bảyG7
08
63
91
38
Ký tự đặc biệtKT
7DV-4DV-14DV-11DV-9DV-1DV
ĐầuĐuôi
06, 8, 3, 8
19, 3
29, 1
30, 7, 2, 8
47
52, 4, 2, 5
61, 3, 5, 7, 3
79
80, 7
94, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 11-06-2021
Đặc biệtĐB
15348
Giải nhấtG1
78802
Giải nhìG2
22861
91584
Giải baG3
26582
67608
72292
04209
46545
31425
Giải tưG4
1818
1726
0627
0345
Giải nămG5
6341
5705
4803
2089
8511
1671
Giải sáuG6
765
835
214
Giải bảyG7
20
30
43
77
Ký tự đặc biệtKT
15DN-10DN-7DN-2DN-12DN-5DN
ĐầuĐuôi
02, 8, 9, 5, 3
18, 1, 4
25, 6, 7, 0
35, 0
48, 5, 5, 1, 3
5 
61, 5
71, 7
84, 2, 9
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 04-06-2021
Đặc biệtĐB
60930
Giải nhấtG1
14424
Giải nhìG2
25978
61321
Giải baG3
06154
49998
53542
83194
89741
90617
Giải tưG4
0202
1868
6825
6573
Giải nămG5
5016
2422
9023
6064
1610
0560
Giải sáuG6
316
410
619
Giải bảyG7
41
94
20
71
Ký tự đặc biệtKT
5DE-7DE-13DE-6DE-15DE-8DE
ĐầuĐuôi
02
17, 6, 0, 6, 0, 9
24, 1, 5, 2, 3, 0
30
42, 1, 1
54
68, 4, 0
78, 3, 1
8 
98, 4, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 28-05-2021
Đặc biệtĐB
07076
Giải nhấtG1
67348
Giải nhìG2
51380
77608
Giải baG3
08075
99703
94167
46228
31744
45914
Giải tưG4
3311
3995
2876
3716
Giải nămG5
2474
3996
5550
9833
6195
0496
Giải sáuG6
919
215
628
Giải bảyG7
82
49
07
29
Ký tự đặc biệtKT
10CV-14CV-3CV-8CV-5CV-9CV
ĐầuĐuôi
08, 3, 7
14, 1, 6, 9, 5
28, 8, 9
33
48, 4, 9
50
67
76, 5, 6, 4
80, 2
95, 6, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 21-05-2021
Đặc biệtĐB
75723
Giải nhấtG1
20849
Giải nhìG2
13091
49882
Giải baG3
63075
07902
39553
01554
83889
83251
Giải tưG4
1937
0147
5809
0407
Giải nămG5
2800
7795
8792
8865
3667
4004
Giải sáuG6
684
874
802
Giải bảyG7
33
34
46
29
Ký tự đặc biệtKT
11CN-15CN-14CN-13CN-4CN-12CN
ĐầuĐuôi
02, 9, 7, 0, 4, 2
1 
23, 9
37, 3, 4
49, 7, 6
53, 4, 1
65, 7
75, 4
82, 9, 4
91, 5, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 14-05-2021
Đặc biệtĐB
81047
Giải nhấtG1
91687
Giải nhìG2
87624
88230
Giải baG3
59985
32032
68527
94667
83229
11815
Giải tưG4
0131
0750
0166
4345
Giải nămG5
6055
0989
3003
2785
7579
1802
Giải sáuG6
151
324
986
Giải bảyG7
13
14
37
94
Ký tự đặc biệtKT
7CE-12CE-13CE-6CE-2CE-8CE
ĐầuĐuôi
03, 2
15, 3, 4
24, 7, 9, 4
30, 2, 1, 7
47, 5
50, 5, 1
67, 6
79
87, 5, 9, 5, 6
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 07-05-2021
Đặc biệtĐB
70447
Giải nhấtG1
30887
Giải nhìG2
35120
87882
Giải baG3
32452
68083
90768
49417
35327
45592
Giải tưG4
2495
1910
5938
5431
Giải nămG5
3356
4053
0586
9639
6345
4121
Giải sáuG6
227
327
843
Giải bảyG7
55
80
13
71
Ký tự đặc biệtKT
3BV-6BV-14BV-4BV-7BV-11BV
ĐầuĐuôi
0 
17, 0, 3
20, 7, 1, 7, 7
38, 1, 9
47, 5, 3
52, 6, 3, 5
68
71
87, 2, 3, 6, 0
92, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 30-04-2021
Đặc biệtĐB
96736
Giải nhấtG1
00731
Giải nhìG2
93389
43599
Giải baG3
41521
57436
11921
95917
66854
33229
Giải tưG4
9188
7076
1306
7227
Giải nămG5
1773
7429
9108
6856
7119
3926
Giải sáuG6
336
122
639
Giải bảyG7
09
80
02
79
Ký tự đặc biệtKT
10BN-7BN-12BN-3BN-6BN-14BN
ĐầuĐuôi
06, 8, 9, 2
17, 9
21, 1, 9, 7, 9, 6, 2
36, 1, 6, 6, 9
4 
54, 6
6 
76, 3, 9
89, 8, 0
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 23-04-2021
Đặc biệtĐB
98860
Giải nhấtG1
08807
Giải nhìG2
79035
36955
Giải baG3
52152
13825
21632
50794
48684
45328
Giải tưG4
0241
6662
9586
2178
Giải nămG5
0468
2726
4326
8253
3124
5992
Giải sáuG6
309
967
177
Giải bảyG7
11
81
47
68
Ký tự đặc biệtKT
13BE-15BE-10BE-11BE-9BE-2BE
ĐầuĐuôi
07, 9
11
25, 8, 6, 6, 4
35, 2
41, 7
55, 2, 3
60, 2, 8, 7, 8
78, 7
84, 6, 1
94, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 16-04-2021
Đặc biệtĐB
99789
Giải nhấtG1
61842
Giải nhìG2
61345
45388
Giải baG3
33740
22618
08822
57006
19388
34906
Giải tưG4
0127
8332
9708
8666
Giải nămG5
6417
5984
1399
9256
6349
7108
Giải sáuG6
351
427
290
Giải bảyG7
24
63
21
14
Ký tự đặc biệtKT
2AV-3AV-13AV-1AV-11AV-6AV
ĐầuĐuôi
06, 6, 8, 8
18, 7, 4
22, 7, 7, 4, 1
32
42, 5, 0, 9
56, 1
66, 3
7 
89, 8, 8, 4
99, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 09-04-2021
Đặc biệtĐB
52070
Giải nhấtG1
62954
Giải nhìG2
37646
88703
Giải baG3
04269
02791
35381
80397
16804
02753
Giải tưG4
0651
7692
1233
6875
Giải nămG5
7439
7249
5341
9918
3352
8215
Giải sáuG6
262
484
531
Giải bảyG7
93
83
95
71
Ký tự đặc biệtKT
1AN-5AN-9AN-15AN-12AN-11AN
ĐầuĐuôi
03, 4
18, 5
2 
33, 9, 1
46, 9, 1
54, 3, 1, 2
69, 2
70, 5, 1
81, 4, 3
91, 7, 2, 3, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 02-04-2021
Đặc biệtĐB
01795
Giải nhấtG1
99808
Giải nhìG2
58658
90819
Giải baG3
54406
82291
94848
61086
13666
06582
Giải tưG4
6068
4967
7881
1343
Giải nămG5
5616
5817
9615
1888
6782
6750
Giải sáuG6
933
952
851
Giải bảyG7
10
15
43
45
Ký tự đặc biệtKT
10AE-2AE-15AE-7AE-3AE-1AE
ĐầuĐuôi
08, 6
19, 6, 7, 5, 0, 5
2 
33
48, 3, 3, 5
58, 0, 2, 1
66, 8, 7
7 
86, 2, 1, 8, 2
95, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 26-03-2021
Đặc biệtĐB
72042
Giải nhấtG1
68063
Giải nhìG2
25311
29971
Giải baG3
83206
86522
85186
75709
65955
63349
Giải tưG4
6509
7975
0671
5763
Giải nămG5
4368
4718
7579
0026
5589
9488
Giải sáuG6
338
783
541
Giải bảyG7
59
57
29
76
Ký tự đặc biệtKT
9ZD-2ZD-12ZD-13ZD-14ZD-1ZD
ĐầuĐuôi
06, 9, 9
11, 8
22, 6, 9
38
42, 9, 1
55, 9, 7
63, 3, 8
71, 5, 1, 9, 6
86, 9, 8, 3
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 19-03-2021
Đặc biệtĐB
55324
Giải nhấtG1
18908
Giải nhìG2
70030
91699
Giải baG3
90308
19045
75389
92951
91232
84593
Giải tưG4
2005
8178
5185
7805
Giải nămG5
7278
4100
2748
0506
2443
8326
Giải sáuG6
820
818
350
Giải bảyG7
08
93
24
14
Ký tự đặc biệtKT
15ZM-4ZM-12ZM-7ZM-14ZM-10ZM
ĐầuĐuôi
08, 8, 5, 5, 0, 6, 8
18, 4
24, 6, 0, 4
30, 2
45, 8, 3
51, 0
6 
78, 8
89, 5
99, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 12-03-2021
Đặc biệtĐB
85439
Giải nhấtG1
84075
Giải nhìG2
78489
29688
Giải baG3
31297
18684
63601
54663
65777
16129
Giải tưG4
2609
2739
8536
8966
Giải nămG5
3840
2898
8403
6303
1622
4893
Giải sáuG6
083
841
689
Giải bảyG7
15
70
38
84
Ký tự đặc biệtKT
11ZU-13ZU-8ZU-2ZU-10ZU-3ZU
ĐầuĐuôi
01, 9, 3, 3
15
29, 2
39, 9, 6, 8
40, 1
5 
63, 6
75, 7, 0
89, 8, 4, 3, 9, 4
97, 8, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 05-03-2021
Đặc biệtĐB
66992
Giải nhấtG1
16935
Giải nhìG2
68659
92257
Giải baG3
86409
19336
52232
57170
72166
57740
Giải tưG4
9386
5211
1352
1440
Giải nămG5
3504
9774
7369
1318
2325
0278
Giải sáuG6
071
914
922
Giải bảyG7
70
84
40
11
Ký tự đặc biệtKT
14YD-10YD-5YD-1YD-4YD-9YD
ĐầuĐuôi
09, 4
11, 8, 4, 1
25, 2
35, 6, 2
40, 0, 0
59, 7, 2
66, 9
70, 4, 8, 1, 0
86, 4
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 26-02-2021
Đặc biệtĐB
55600
Giải nhấtG1
59302
Giải nhìG2
78836
71711
Giải baG3
57669
79931
24351
86322
54511
71826
Giải tưG4
6225
6043
3742
0666
Giải nămG5
0314
6945
0521
6066
8579
0910
Giải sáuG6
203
330
633
Giải bảyG7
04
70
40
37
Ký tự đặc biệtKT
3YM-2YM-11YM-13YM-10YM-1YM
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 4
11, 1, 4, 0
22, 6, 5, 1
36, 1, 0, 3, 7
43, 2, 5, 0
51
69, 6, 6
79, 0
8 
9