XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (01/08/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
*
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ĐầuĐuôi
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (25/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
864406
Giải nhấtG1
65019
Giải nhìG2
75842
Giải baG3
97498
56968
Giải tưG4
83714
99092
26197
47027
48828
90579
52757
Giải nămG5
0022
Giải sáuG6
7955
4130
0162
Giải bảyG7
397
Giải támG8
32
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
06
14
19
22
27
28
30
32
42
55
57
62
68
79
92
97
97
98
ĐầuĐuôi
06
19, 4
27, 8, 2
30, 2
42
57, 5
68, 2
79
8 
98, 2, 7, 7
ĐầuĐuôi
30
 1
4, 9, 2, 6, 32
 3
14
55
06
9, 2, 5, 97
9, 6, 28
1, 79

XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (18/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
960157
Giải nhấtG1
98968
Giải nhìG2
19709
Giải baG3
47367
73876
Giải tưG4
28737
17793
98411
44121
30094
37001
10850
Giải nămG5
0730
Giải sáuG6
2702
9374
0173
Giải bảyG7
156
Giải támG8
72
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
02
09
11
21
30
37
50
56
57
67
68
72
73
74
76
93
94
ĐầuĐuôi
09, 1, 2
11
21
37, 0
4 
57, 0, 6
68, 7
76, 4, 3, 2
8 
93, 4
ĐầuĐuôi
5, 30
1, 2, 01
0, 72
9, 73
9, 74
 5
7, 56
5, 6, 37
68
09