XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (06/03)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
854445
Giải nhấtG1
69812
Giải nhìG2
14944
Giải baG3
69069
72617
Giải tưG4
25582
44741
59781
71169
69836
41137
01532
Giải nămG5
4057
Giải sáuG6
8889
3632
1104
Giải bảyG7
502
Giải támG8
31
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
04
12
17
31
32
32
36
37
41
44
45
57
69
69
81
82
89
ĐầuĐuôi
04, 2
12, 7
2 
36, 7, 2, 2, 1
45, 4, 1
57
69, 9
7 
82, 1, 9
9 
ĐầuĐuôi
 0
4, 8, 31
1, 8, 3, 3, 02
 3
4, 04
45
36
1, 3, 57
 8
6, 6, 89

XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (27/02)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
007360
Giải nhấtG1
16463
Giải nhìG2
56676
Giải baG3
16264
43338
Giải tưG4
39520
44010
66648
77879
06931
22586
46209
Giải nămG5
1896
Giải sáuG6
9196
0448
8154
Giải bảyG7
623
Giải támG8
83
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
10
20
23
31
38
48
48
54
60
63
64
76
79
83
86
96
96
ĐầuĐuôi
09
10
20, 3
38, 1
48, 8
54
60, 3, 4
76, 9
86, 3
96, 6
ĐầuĐuôi
6, 2, 10
31
 2
6, 2, 83
6, 54
 5
7, 8, 9, 96
 7
3, 4, 48
7, 09

XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (20/02)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
468451
Giải nhấtG1
19701
Giải nhìG2
04960
Giải baG3
97761
82481
Giải tưG4
74848
90284
03085
70250
82465
48835
39220
Giải nămG5
1077
Giải sáuG6
8715
9890
2599
Giải bảyG7
134
Giải támG8
52
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
15
20
34
35
48
50
51
52
60
61
65
77
81
84
85
90
99
ĐầuĐuôi
01
15
20
35, 4
48
51, 0, 2
60, 1, 5
77
81, 4, 5
90, 9
ĐầuĐuôi
6, 5, 2, 90
5, 0, 6, 81
52
 3
8, 34
8, 6, 3, 15
 6
77
48
99