XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị (29/09/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
777677
Giải nhấtG1
49273
Giải nhìG2
00772
Giải baG3
05131
77562
Giải tưG4
51461
42997
77321
15134
86484
25978
74582
Giải nămG5
8158
Giải sáuG6
2687
9104
4577
Giải bảyG7
229
Giải támG8
91
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
21
29
31
34
58
61
62
72
73
77
77
78
82
84
87
91
97
ĐầuĐuôi
04
1 
21, 9
31, 4
4 
58
62, 1
77, 3, 2, 8, 7
84, 2, 7
97, 1
ĐầuĐuôi
 0
3, 6, 2, 91
7, 6, 82
73
3, 8, 04
 5
 6
7, 9, 8, 77
7, 58
29

XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị (22/09/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
671066
Giải nhấtG1
05518
Giải nhìG2
06140
Giải baG3
78675
28714
Giải tưG4
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
Giải nămG5
7663
Giải sáuG6
8134
4291
3920
Giải bảyG7
860
Giải támG8
16
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
14
16
18
20
34
37
39
39
40
48
48
60
63
66
75
91
93
ĐầuĐuôi
07
18, 4, 6
20
37, 9, 9, 4
40, 8, 8
5 
66, 3, 0
75
8 
93, 1
ĐầuĐuôi
4, 2, 60
91
 2
9, 63
1, 34
75
6, 16
0, 37
1, 4, 48
3, 39

XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị (15/09/2022)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
325861
Giải nhấtG1
68256
Giải nhìG2
13770
Giải baG3
96883
84651
Giải tưG4
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
Giải nămG5
2314
Giải sáuG6
1267
6310
3489
Giải bảyG7
045
Giải támG8
56
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
14
25
27
45
51
52
56
56
61
62
63
67
70
83
89
89
89
ĐầuĐuôi
0 
14, 0
27, 5
3 
45
56, 1, 2, 6
61, 2, 3, 7
70
83, 9, 9, 9
9 
ĐầuĐuôi
7, 10
6, 51
6, 52
8, 63
14
2, 45
5, 56
2, 67
 8
8, 8, 89