XSNM - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (14/05)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
831978
Giải nhấtG1
34817
Giải nhìG2
75129
Giải baG3
57802
60878
Giải tưG4
51375
68532
05784
12198
17589
05463
23899
Giải nămG5
8430
Giải sáuG6
8509
9237
9299
Giải bảyG7
658
Giải támG8
42
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
09
17
29
30
32
37
42
58
63
75
78
78
84
89
98
99
99
ĐầuĐuôi
02, 9
17
29
32, 0, 7
42
58
63
78, 8, 5
84, 9
98, 9, 9
ĐầuĐuôi
30
 1
0, 3, 42
63
84
75
 6
1, 37
7, 7, 9, 58
2, 8, 9, 0, 99

XSNM - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (07/05)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
246959
Giải nhấtG1
39252
Giải nhìG2
98308
Giải baG3
05972
29966
Giải tưG4
44280
27500
59821
82020
51018
31559
68169
Giải nămG5
0590
Giải sáuG6
6410
2905
4063
Giải bảyG7
040
Giải támG8
45
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
00
05
08
10
18
20
21
40
45
52
59
59
63
66
69
72
80
90
ĐầuĐuôi
08, 0, 5
18, 0
21, 0
3 
40, 5
59, 2, 9
66, 9, 3
72
80
90
ĐầuĐuôi
8, 0, 2, 9, 1, 40
21
5, 72
63
 4
0, 45
66
 7
0, 18
5, 5, 69

XSNM - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (30/04)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
967622
Giải nhấtG1
50649
Giải nhìG2
33701
Giải baG3
13579
48329
Giải tưG4
16706
12028
94741
93954
78091
15069
36319
Giải nămG5
7155
Giải sáuG6
6987
4526
1917
Giải bảyG7
554
Giải támG8
32
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
06
17
19
22
26
28
29
32
41
49
54
54
55
69
79
87
91
ĐầuĐuôi
01, 6
19, 7
22, 9, 8, 6
32
49, 1
54, 5, 4
69
79
87
91
ĐầuĐuôi
 0
0, 4, 91
2, 32
 3
5, 54
55
0, 26
8, 17
28
4, 7, 2, 6, 19