XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (01/03)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
000507
Giải nhấtG1
80451
Giải nhìG2
71448
Giải baG3
31158
10215
Giải tưG4
23371
74160
42730
48603
60509
86404
97037
Giải nămG5
1636
Giải sáuG6
9327
6022
9019
Giải bảyG7
273
Giải támG8
15
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
04
07
09
15
15
19
22
27
30
36
37
48
51
58
60
71
73
ĐầuĐuôi
07, 3, 9, 4
15, 9, 5
27, 2
30, 7, 6
48
51, 8
60
71, 3
8 
9 
ĐầuĐuôi
6, 30
5, 71
22
0, 73
04
1, 15
36
0, 3, 27
4, 58
0, 19

XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (27/02)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
376616
Giải nhấtG1
22578
Giải nhìG2
41254
Giải baG3
04049
73555
Giải tưG4
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837
Giải nămG5
6721
Giải sáuG6
6967
1703
2465
Giải bảyG7
895
Giải támG8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
11
16
21
29
29
37
44
49
54
55
65
67
72
75
76
78
95
ĐầuĐuôi
03
16, 1
29, 1, 9
37
49, 4
54, 5
67, 5
78, 6, 5, 2
8 
95
ĐầuĐuôi
 0
1, 21
72
03
5, 44
5, 7, 6, 95
1, 76
3, 67
78
4, 2, 29

XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (22/02)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
594003
Giải nhấtG1
98007
Giải nhìG2
68636
Giải baG3
06486
35244
Giải tưG4
70494
83127
10371
00012
76269
57288
00036
Giải nămG5
1764
Giải sáuG6
9050
9639
0790
Giải bảyG7
894
Giải támG8
25
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
07
12
25
27
36
36
39
44
50
64
69
71
86
88
90
94
94
ĐầuĐuôi
03, 7
12
27, 5
36, 6, 9
44
50
69, 4
71
86, 8
94, 0, 4
ĐầuĐuôi
5, 90
71
12
03
4, 9, 6, 94
25
3, 8, 36
0, 27
88
6, 39