XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (15/05)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
323053
Giải nhấtG1
68391
Giải nhìG2
04671
Giải baG3
29405
64970
Giải tưG4
24659
74459
40782
95475
79349
30477
34636
Giải nămG5
6983
Giải sáuG6
7652
6398
9818
Giải bảyG7
211
Giải támG8
53
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
11
18
36
49
52
53
53
59
59
70
71
75
77
82
83
91
98
ĐầuĐuôi
05
18, 1
2 
36
49
53, 9, 9, 2, 3
6 
71, 0, 5, 7
82, 3
91, 8
ĐầuĐuôi
70
9, 7, 11
8, 52
5, 8, 53
 4
0, 75
36
77
9, 18
5, 5, 49

XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (10/05)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
333878
Giải nhấtG1
52214
Giải nhìG2
03254
Giải baG3
92929
57915
Giải tưG4
85331
14171
17163
32153
62970
71269
38560
Giải nămG5
9152
Giải sáuG6
8780
6146
7132
Giải bảyG7
384
Giải támG8
26
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
14
15
26
29
31
32
46
52
53
54
60
63
69
70
71
78
80
84
ĐầuĐuôi
0 
14, 5
29, 6
31, 2
46
54, 3, 2
63, 9, 0
78, 1, 0
80, 4
9 
ĐầuĐuôi
7, 6, 80
3, 71
5, 32
6, 53
1, 5, 84
15
4, 26
 7
78
2, 69

XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (08/05)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
807073
Giải nhấtG1
24518
Giải nhìG2
21704
Giải baG3
01753
07113
Giải tưG4
77645
55451
71546
82520
09878
27795
61975
Giải nămG5
2549
Giải sáuG6
8262
8049
4999
Giải bảyG7
418
Giải támG8
79
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
13
18
18
20
45
46
49
49
51
53
62
73
75
78
79
95
99
ĐầuĐuôi
04
18, 3, 8
20
3 
45, 6, 9, 9
53, 1
62
73, 8, 5, 9
8 
95, 9
ĐầuĐuôi
20
51
62
7, 5, 13
04
4, 9, 75
46
 7
1, 7, 18
4, 4, 9, 79