XSNM - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (30/05/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
263248
Giải nhấtG1
31195
Giải nhìG2
47014
Giải baG3
94442
87102
Giải tưG4
62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
Giải nămG5
1348
Giải sáuG6
7954
6999
0586
Giải bảyG7
237
Giải támG8
70
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
02
02
09
14
15
37
40
42
45
48
48
53
54
70
86
86
95
99
ĐầuĐuôi
02, 2, 9
14, 5
2 
37
40, 2, 5, 8, 8
53, 4
6 
70
86, 6
95, 9
ĐầuĐuôi
4, 70
 1
0, 0, 42
53
1, 54
1, 4, 95
8, 86
37
4, 48
0, 99

XSNM - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (23/05/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
176224
Giải nhấtG1
01834
Giải nhìG2
75364
Giải baG3
30872
34039
Giải tưG4
80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852
Giải nămG5
0372
Giải sáuG6
7995
3127
7820
Giải bảyG7
104
Giải támG8
18
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
05
10
18
20
24
27
34
39
52
64
72
72
83
90
94
95
95
ĐầuĐuôi
04, 5
10, 8
20, 4, 7
34, 9
4 
52
64
72, 2
83
90, 4, 5, 5
ĐầuĐuôi
1, 2, 90
 1
5, 7, 72
83
0, 2, 3, 6, 94
0, 9, 95
 6
27
18
39

XSNM - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (16/05/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
339526
Giải nhấtG1
71813
Giải nhìG2
29156
Giải baG3
07877
43953
Giải tưG4
40270
61004
57963
61808
03915
05072
87371
Giải nămG5
1737
Giải sáuG6
5070
8116
1159
Giải bảyG7
493
Giải támG8
88
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
08
13
15
16
26
37
53
56
59
63
70
70
71
72
77
88
93
ĐầuĐuôi
04, 8
13, 5, 6
26
37
4 
53, 6, 9
63
70, 0, 1, 2, 7
88
93
ĐầuĐuôi
7, 70
71
72
1, 5, 6, 93
04
15
1, 2, 56
3, 77
0, 88
59