Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Thứ Sáu Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

03 (34 lần); 21 (31 lần); 38 (30 lần); 71 (30 lần); 22 (29 lần); 02 (28 lần); 08 (28 lần); 26 (28 lần); 54 (28 lần); 40 (27 lần); 49 (27 lần); 66 (27 lần); 28 (26 lần); 31 (26 lần); 86 (26 lần); 14 (25 lần); 55 (25 lần); 79 (25 lần); 81 (25 lần); 95 (25 lần); 18 (24 lần); 32 (24 lần); 69 (24 lần); 88 (24 lần); 07 (23 lần); 41 (23 lần); 48 (23 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

44 (8 lần); 58 (9 lần); 60 (10 lần); 77 (12 lần); 92 (12 lần); 91 (13 lần); 10 (14 lần); 37 (15 lần); 46 (15 lần); 72 (15 lần)