Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Thứ Hai Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

31 (33 lần); 64 (32 lần); 12 (31 lần); 16 (31 lần); 77 (30 lần); 39 (29 lần); 59 (29 lần); 32 (28 lần); 72 (28 lần); 04 (27 lần); 48 (27 lần); 01 (26 lần); 34 (26 lần); 74 (26 lần); 91 (26 lần); 58 (25 lần); 70 (25 lần); 81 (25 lần); 10 (24 lần); 28 (24 lần); 40 (24 lần); 45 (24 lần); 46 (24 lần); 49 (24 lần); 57 (24 lần); 66 (24 lần); 68 (24 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

09 (11 lần); 78 (11 lần); 30 (12 lần); 86 (13 lần); 05 (14 lần); 14 (14 lần); 79 (14 lần); 87 (15 lần); 17 (16 lần); 24 (16 lần)