Lịch Sử Cầu xổ số Truyền Thống

Vị trí 2030, từ 01-01-2014 đến 07-12-2021

Độ Dài CầuSố LượngXem
Cầu 7 lượt3
Cầu 6 lượt3
Cầu 5 lượt11
Cầu 4 lượt25
Cầu 3 lượt64
Cầu 2 lượt170
Cầu 1 lượt409
Tổng số ngày các cầu đã chạy1135