Soi Cầu Hai Nháy xổ số Truyền Thống

2 ngày trước 23-09-2021

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết Cầu Hai nháy TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày trước 23-09-2021.

Kết quả Thứ Tư ngày 22-09-2021
Đặc biệtĐB
53873
Giải nhấtG1
69507
Giải nhìG2
02330
17980
Giải baG3
73268
26143
12181
96869
58203
78909
Giải tưG4
8925
3956
3169
7059
Giải nămG5
1193
3871
8569
0231
5486
4973
Giải sáuG6
013
531
299
Giải bảyG7
18
01
12
42

Loto: Đặc biệt - 73, 07, 30, 80, 68, 43, 81, 69, 03, 09, 25, 56, 69, 59, 93, 71, 69, 31, 86, 73, 13, 31, 99, 18, 01, 12, 42

Kết quả Thứ Ba ngày 21-09-2021
Đặc biệtĐB
16083
Giải nhấtG1
88718
Giải nhìG2
35830
21024
Giải baG3
28362
42642
95525
13345
87483
89228
Giải tưG4
6183
4094
4091
2619
Giải nămG5
5877
4901
3912
9172
1608
9055
Giải sáuG6
013
061
667
Giải bảyG7
84
29
72
36

Loto: Đặc biệt - 83, 18, 30, 24, 62, 42, 25, 45, 83, 28, 83, 94, 91, 19, 77, 01, 12, 72, 08, 55, 13, 61, 67, 84, 29, 72, 36

Kết quả Thứ Hai ngày 20-09-2021
Đặc biệtĐB
74019
Giải nhấtG1
39363
Giải nhìG2
65370
71066
Giải baG3
45260
63523
61496
03231
90130
26674
Giải tưG4
5518
0019
5100
0220
Giải nămG5
2865
6585
4268
4617
7539
6234
Giải sáuG6
310
412
482
Giải bảyG7
24
00
91
19

Loto: Đặc biệt - 19, 63, 70, 66, 60, 23, 96, 31, 30, 74, 18, 19, 00, 20, 65, 85, 68, 17, 39, 34, 10, 12, 82, 24, 00, 91, 19