XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (12/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ĐầuĐuôi
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (05/07/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
467462
Giải nhấtG1
20857
Giải nhìG2
07711
Giải baG3
68317
50973
Giải tưG4
73374
79896
58738
83106
61203
47525
10396
Giải nămG5
9657
Giải sáuG6
9991
2135
0046
Giải bảyG7
842
Giải támG8
52
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
06
11
17
25
35
38
42
46
52
57
57
62
73
74
91
96
96
ĐầuĐuôi
06, 3
11, 7
25
38, 5
46, 2
57, 7, 2
62
73, 4
8 
96, 6, 1
ĐầuĐuôi
 0
1, 91
6, 4, 52
7, 03
74
2, 35
9, 0, 9, 46
5, 1, 57
38
 9

XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (28/06/2021)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
957647
Giải nhấtG1
45049
Giải nhìG2
30870
Giải baG3
70272
03059
Giải tưG4
94883
36480
14384
75989
46917
91151
57927
Giải nămG5
2310
Giải sáuG6
6030
1403
2113
Giải bảyG7
123
Giải támG8
29
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
03
10
13
17
23
27
29
30
47
49
51
59
70
72
80
83
84
89
ĐầuĐuôi
03
17, 0, 3
27, 3, 9
30
47, 9
59, 1
6 
70, 2
83, 0, 4, 9
9 
ĐầuĐuôi
7, 8, 1, 30
51
72
8, 0, 1, 23
84
 5
 6
4, 1, 27
 8
4, 5, 8, 29