Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống

3 ngày trước 05-02-2023

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 05-02-2023.

Kết quả Thứ Bảy ngày 04-02-2023
Đặc biệtĐB
64948
Giải nhấtG1
04674
Giải nhìG2
16883
77334
Giải baG3
12795
68347
65312
09038
86560
22314
Giải tưG4
2746
8474
2057
3300
Giải nămG5
5264
2363
1877
0033
2488
9198
Giải sáuG6
104
622
010
Giải bảyG7
77
06
18
96

Loto: 48, 74, 83, 34, 95, 47, 12, 38, 60, 14, 46, 74, 57, 00, 64, 63, 77, 33, 88, 98, 04, 22, 10, 77, 06, 18, 96

Kết quả Thứ Sáu ngày 03-02-2023
Đặc biệtĐB
52766
Giải nhấtG1
79512
Giải nhìG2
12874
00591
Giải baG3
19739
53846
86931
48174
75976
36988
Giải tưG4
9591
7194
9590
7739
Giải nămG5
9894
3969
3811
5153
3349
3722
Giải sáuG6
561
446
237
Giải bảyG7
29
67
28
25

Loto: 66, 12, 74, 91, 39, 46, 31, 74, 76, 88, 91, 94, 90, 39, 94, 69, 11, 53, 49, 22, 61, 46, 37, 29, 67, 28, 25

Kết quả Thứ Năm ngày 02-02-2023
Đặc biệtĐB
60755
Giải nhấtG1
35682
Giải nhìG2
29934
63527
Giải baG3
36869
93254
18961
79187
66574
51138
Giải tưG4
9942
3708
0879
3794
Giải nămG5
1300
9770
4034
6902
1730
9819
Giải sáuG6
104
606
619
Giải bảyG7
51
19
90
89

Loto: 55, 82, 34, 27, 69, 54, 61, 87, 74, 38, 42, 08, 79, 94, 00, 70, 34, 02, 30, 19, 04, 06, 19, 51, 19, 90, 89

Kết quả Thứ Tư ngày 01-02-2023
Đặc biệtĐB
34838
Giải nhấtG1
29989
Giải nhìG2
64285
65938
Giải baG3
54835
94648
82384
40292
70918
01062
Giải tưG4
8441
1468
0916
5129
Giải nămG5
6463
5037
7184
2312
3165
6247
Giải sáuG6
042
076
709
Giải bảyG7
74
54
61
06

Loto: 38, 89, 85, 38, 35, 48, 84, 92, 18, 62, 41, 68, 16, 29, 63, 37, 84, 12, 65, 47, 42, 76, 09, 74, 54, 61, 06