Sổ kết quả xổ số Bình Định

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 16-09-2021
Đặc biệtĐB
817551
Giải nhấtG1
12501
Giải nhìG2
22312
Giải baG3
24332
04670
Giải tưG4
39067
76495
06956
02483
15902
15125
49422
Giải nămG5
4951
Giải sáuG6
4864
4611
0947
Giải bảyG7
540
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
01, 2
12, 1
25, 2
32
47, 0
51, 6, 1
67, 4
70
83, 3
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 09-09-2021
Đặc biệtĐB
869657
Giải nhấtG1
06796
Giải nhìG2
36815
Giải baG3
42227
74943
Giải tưG4
54616
57566
17731
20805
46296
43843
11632
Giải nămG5
8992
Giải sáuG6
6060
1404
9559
Giải bảyG7
459
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
05, 4
15, 6
27
31, 2
43, 3
57, 9, 9
66, 0
7 
8 
96, 6, 2, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 02-09-2021
Đặc biệtĐB
844599
Giải nhấtG1
06933
Giải nhìG2
73883
Giải baG3
91845
42036
Giải tưG4
81881
10008
65318
27500
69227
81970
96769
Giải nămG5
6165
Giải sáuG6
9774
8447
9940
Giải bảyG7
016
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
08, 0
18, 6
27
33, 6
45, 7, 0
5 
69, 5, 8
70, 4
83, 1
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-08-2021
Đặc biệtĐB
825397
Giải nhấtG1
33860
Giải nhìG2
85737
Giải baG3
14566
10272
Giải tưG4
08676
54553
16030
19098
75707
23926
70482
Giải nămG5
6601
Giải sáuG6
6805
5052
6567
Giải bảyG7
802
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
07, 1, 5, 2
1 
26
37, 0
4 
53, 2, 2
60, 6, 7
72, 6
82
97, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-08-2021
Đặc biệtĐB
091975
Giải nhấtG1
41339
Giải nhìG2
40725
Giải baG3
38175
88363
Giải tưG4
68535
90878
59549
14906
65245
43123
55185
Giải nămG5
7422
Giải sáuG6
9211
0960
1605
Giải bảyG7
026
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
06, 5, 0
11
25, 3, 2, 6
39, 5
49, 5
5 
63, 0
75, 5, 8
85
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-08-2021
Đặc biệtĐB
110565
Giải nhấtG1
05322
Giải nhìG2
67799
Giải baG3
13117
92847
Giải tưG4
34711
26812
53779
06632
80386
04513
53041
Giải nămG5
6432
Giải sáuG6
6576
1101
7390
Giải bảyG7
314
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
01
17, 1, 2, 3, 4
22
32, 2
47, 1
5 
65
79, 6
86, 5
99, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-08-2021
Đặc biệtĐB
845534
Giải nhấtG1
29959
Giải nhìG2
91583
Giải baG3
53614
17786
Giải tưG4
92063
55128
96036
22575
03126
61295
67934
Giải nămG5
6605
Giải sáuG6
0113
6571
8640
Giải bảyG7
013
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
05
14, 3, 3
28, 6
34, 6, 4
40
59
63
75, 1
83, 6, 3
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-07-2021
Đặc biệtĐB
965435
Giải nhấtG1
59036
Giải nhìG2
05511
Giải baG3
78485
97538
Giải tưG4
29578
69088
03310
22263
13149
56417
41410
Giải nămG5
7826
Giải sáuG6
5099
8978
7707
Giải bảyG7
852
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
07
11, 0, 7, 0
26
35, 6, 8
49, 9
52
63
78, 8
85, 8
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-07-2021
Đặc biệtĐB
728953
Giải nhấtG1
62247
Giải nhìG2
94435
Giải baG3
43850
99436
Giải tưG4
87296
11651
72028
91663
82563
08104
54462
Giải nămG5
1800
Giải sáuG6
5786
9320
6235
Giải bảyG7
254
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
04, 0
1 
28, 0, 0
35, 6, 5
47
53, 0, 1, 4
63, 3, 2
7 
86
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-07-2021
Đặc biệtĐB
841437
Giải nhấtG1
69468
Giải nhìG2
19303
Giải baG3
06922
65476
Giải tưG4
14367
55856
45990
02130
04769
74146
18604
Giải nămG5
7795
Giải sáuG6
7902
4216
7186
Giải bảyG7
277
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
03, 4, 2
16
22
37, 0
46
56
68, 7, 9, 2
76, 7
86
90, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-07-2021
Đặc biệtĐB
392905
Giải nhấtG1
30177
Giải nhìG2
11247
Giải baG3
35260
02951
Giải tưG4
51755
43736
54242
39086
90512
41623
10042
Giải nămG5
4912
Giải sáuG6
2945
1103
6379
Giải bảyG7
303
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
05, 3, 3
12, 2
23
36, 8
47, 2, 2, 5
51, 5
60
77, 9
86
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-07-2021
Đặc biệtĐB
738876
Giải nhấtG1
58452
Giải nhìG2
03736
Giải baG3
20626
11647
Giải tưG4
77648
98743
06883
13965
24952
94515
06980
Giải nămG5
1697
Giải sáuG6
2521
7741
9784
Giải bảyG7
360
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
0 
15, 9
26, 1
36
47, 8, 3, 1
52, 2
65, 0
76
83, 0, 4
97
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 24-06-2021
Đặc biệtĐB
607212
Giải nhấtG1
90184
Giải nhìG2
01483
Giải baG3
06744
23591
Giải tưG4
11783
40072
92544
26443
86295
33460
27961
Giải nămG5
2989
Giải sáuG6
6457
6043
9635
Giải bảyG7
070
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08
12
2 
35
44, 4, 3, 3
57
60, 1
72, 0
84, 3, 3, 9
91, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 17-06-2021
Đặc biệtĐB
808607
Giải nhấtG1
74724
Giải nhìG2
38480
Giải baG3
33455
25383
Giải tưG4
49064
45523
87819
45223
85564
69689
03168
Giải nămG5
6423
Giải sáuG6
9337
8182
6602
Giải bảyG7
965
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
07, 2
19
24, 3, 3, 3
37
4 
55
64, 4, 8, 5, 2
7 
80, 3, 9, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 10-06-2021
Đặc biệtĐB
796132
Giải nhấtG1
33898
Giải nhìG2
08095
Giải baG3
00649
60299
Giải tưG4
22468
55876
68688
77062
81288
77416
41625
Giải nămG5
9433
Giải sáuG6
2757
6412
6952
Giải bảyG7
733
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
0 
16, 2, 7
25
32, 3, 3
49
57, 2
68, 2
76
88, 8
98, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 03-06-2021
Đặc biệtĐB
234366
Giải nhấtG1
67000
Giải nhìG2
27529
Giải baG3
08978
37479
Giải tưG4
13092
13437
10516
20419
28288
65875
33958
Giải nămG5
9836
Giải sáuG6
7804
6823
4097
Giải bảyG7
581
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
00, 4
16, 9
29, 3
37, 6
4 
58, 9
66
78, 9, 5
88, 1
92, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-05-2021
Đặc biệtĐB
692204
Giải nhấtG1
34408
Giải nhìG2
32944
Giải baG3
80369
21054
Giải tưG4
40755
61391
71215
28458
93913
68057
20564
Giải nămG5
3362
Giải sáuG6
6041
3781
3603
Giải bảyG7
050
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
04, 8, 3
15, 3, 0
2 
3 
44, 1
54, 5, 8, 7, 0
69, 4, 2
7 
81
91
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-05-2021
Đặc biệtĐB
533919
Giải nhấtG1
51307
Giải nhìG2
25709
Giải baG3
42490
34186
Giải tưG4
17374
27659
13839
91668
67131
85041
05483
Giải nămG5
9771
Giải sáuG6
4256
8233
2349
Giải bảyG7
118
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
07, 9
19, 8
2 
39, 1, 3
41, 9, 0
59, 6
68
74, 1
86, 3
90
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-05-2021
Đặc biệtĐB
196372
Giải nhấtG1
84720
Giải nhìG2
82611
Giải baG3
88608
35584
Giải tưG4
42131
68975
68364
10032
37606
94247
01692
Giải nămG5
5358
Giải sáuG6
3066
6053
4655
Giải bảyG7
671
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
08, 6
11
20
31, 2
47
58, 3, 5
64, 6, 0
72, 5, 1
84
92
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-05-2021
Đặc biệtĐB
355731
Giải nhấtG1
23197
Giải nhìG2
95211
Giải baG3
34590
34866
Giải tưG4
20320
67760
00657
87263
69056
55898
95082
Giải nămG5
4551
Giải sáuG6
0808
5663
4252
Giải bảyG7
962
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
08
11
20
31
4 
57, 6, 1, 2
66, 0, 3, 3, 2, 1
7 
82
97, 0, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-04-2021
Đặc biệtĐB
507802
Giải nhấtG1
50624
Giải nhìG2
85210
Giải baG3
21509
81476
Giải tưG4
30083
11113
82614
20659
29550
80305
97931
Giải nămG5
4187
Giải sáuG6
3185
4054
7379
Giải bảyG7
229
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
02, 9, 5
10, 3, 4
24, 9
31
4 
59, 0, 4
6 
76, 9
83, 7, 5, 8
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-04-2021
Đặc biệtĐB
834859
Giải nhấtG1
42242
Giải nhìG2
14905
Giải baG3
92582
26725
Giải tưG4
09865
69147
37490
50953
37408
64429
93830
Giải nămG5
3945
Giải sáuG6
7502
1228
5376
Giải bảyG7
558
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
05, 8, 2
1 
25, 9, 8
30
42, 7, 5
59, 3, 8
65
76
82
90, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-04-2021
Đặc biệtĐB
572250
Giải nhấtG1
66399
Giải nhìG2
40507
Giải baG3
99696
94980
Giải tưG4
52025
44612
96397
74621
93810
54338
00307
Giải nămG5
8808
Giải sáuG6
9585
9844
3705
Giải bảyG7
053
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
07, 7, 8, 5
12, 0
25, 1
38
44
50, 3
68
7 
80, 5
99, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-04-2021
Đặc biệtĐB
418531
Giải nhấtG1
53860
Giải nhìG2
25906
Giải baG3
79520
07678
Giải tưG4
92967
41543
79935
32333
26431
59447
24729
Giải nămG5
1586
Giải sáuG6
4167
2250
7415
Giải bảyG7
468
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
06
15
20, 9
31, 5, 3, 1
43, 7
50
60, 7, 7, 8
78, 2
86
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-04-2021
Đặc biệtĐB
110662
Giải nhấtG1
82988
Giải nhìG2
83170
Giải baG3
75082
12970
Giải tưG4
34542
74235
67369
43901
41541
02357
34447
Giải nămG5
8983
Giải sáuG6
4083
4501
3923
Giải bảyG7
935
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
01, 1
1 
23
35, 5
42, 1, 7
57
62, 9
70, 0
88, 2, 3, 3, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-03-2021
Đặc biệtĐB
151343
Giải nhấtG1
96904
Giải nhìG2
69198
Giải baG3
08554
53951
Giải tưG4
89883
99738
43435
15955
44021
62427
25028
Giải nămG5
6392
Giải sáuG6
0128
2937
2950
Giải bảyG7
262
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
04
1 
21, 7, 8, 8
38, 5, 7, 9
43
54, 1, 5, 0
62
7 
83
98, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-03-2021
Đặc biệtĐB
744377
Giải nhấtG1
85005
Giải nhìG2
90447
Giải baG3
27051
47082
Giải tưG4
91203
59865
28316
82561
76969
64836
00919
Giải nămG5
1069
Giải sáuG6
9137
0933
5749
Giải bảyG7
561
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
05, 3
16, 9
2 
36, 7, 3
47, 9
51
65, 1, 9, 9, 1
77, 4
82
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-03-2021
Đặc biệtĐB
028186
Giải nhấtG1
94576
Giải nhìG2
12931
Giải baG3
84922
35625
Giải tưG4
97753
29527
70218
83644
96306
08039
02950
Giải nămG5
6441
Giải sáuG6
9684
7284
1145
Giải bảyG7
279
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
06
18
22, 5, 7
31, 9, 0
44, 1, 5
53, 0
6 
76, 9
86, 4, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-03-2021
Đặc biệtĐB
046984
Giải nhấtG1
26804
Giải nhìG2
14498
Giải baG3
26357
84084
Giải tưG4
35904
85878
41856
83641
21418
65577
11613
Giải nămG5
7158
Giải sáuG6
6156
7962
2308
Giải bảyG7
252
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
04, 4, 8, 3
18, 3
2 
3 
41
57, 6, 8, 6, 2
62
78, 7
84, 4
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-02-2021
Đặc biệtĐB
251659
Giải nhấtG1
85941
Giải nhìG2
35054
Giải baG3
65703
43123
Giải tưG4
71238
46298
06629
66484
19425
33963
29675
Giải nămG5
8418
Giải sáuG6
6847
6142
3126
Giải bảyG7
807
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
03, 7
18
23, 9, 5, 6
38
41, 7, 2
59, 4, 7
63
75
84
98