Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu

30 lượt quay, kết thúc vào 20-01-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 18-01-2022
Đặc biệtĐB
274123
Giải nhấtG1
56768
Giải nhìG2
64045
Giải baG3
77703
90679
Giải tưG4
28790
83378
93927
52507
18890
67359
04017
Giải nămG5
3588
Giải sáuG6
3687
2198
4382
Giải bảyG7
029
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
03, 7
17
23, 7, 9
35
45
59
68
79, 8
88, 7, 2
90, 0, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 11-01-2022
Đặc biệtĐB
487766
Giải nhấtG1
90390
Giải nhìG2
97177
Giải baG3
46472
03094
Giải tưG4
11298
82835
03109
88106
43571
70080
32623
Giải nămG5
7499
Giải sáuG6
7113
0133
6214
Giải bảyG7
600
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
09, 6, 0
13, 4, 6
23
35, 3
4 
5 
66
77, 2, 1
80
90, 4, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 04-01-2022
Đặc biệtĐB
719902
Giải nhấtG1
08880
Giải nhìG2
46167
Giải baG3
12948
25576
Giải tưG4
48427
28550
65801
94195
67824
19333
26713
Giải nămG5
7831
Giải sáuG6
5693
8163
1915
Giải bảyG7
098
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
02, 1
13, 5
27, 4
33, 1
48, 7
50
67, 3
76
80
95, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 28-12-2021
Đặc biệtĐB
976997
Giải nhấtG1
33520
Giải nhìG2
15410
Giải baG3
22304
69997
Giải tưG4
28684
98353
12321
32179
73935
48436
95467
Giải nămG5
8595
Giải sáuG6
4387
4586
3193
Giải bảyG7
067
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
04
10
20, 1
35, 6, 9
4 
53
67, 7
79
84, 7, 6
97, 7, 5, 3
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 21-12-2021
Đặc biệtĐB
218454
Giải nhấtG1
72904
Giải nhìG2
15201
Giải baG3
61291
08270
Giải tưG4
03222
02216
01245
14076
92389
97626
28994
Giải nămG5
9581
Giải sáuG6
6653
1036
0284
Giải bảyG7
698
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
04, 1
16
22, 6
36
45
54, 3
6 
70, 6
89, 1, 4
91, 4, 8, 4
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 14-12-2021
Đặc biệtĐB
359804
Giải nhấtG1
11610
Giải nhìG2
32830
Giải baG3
47788
63519
Giải tưG4
25712
67667
21742
73831
03309
14318
37983
Giải nămG5
8453
Giải sáuG6
2165
2226
0155
Giải bảyG7
442
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
04, 9
10, 9, 2, 8
26, 8
30, 1
42, 2
53, 5
67, 5
7 
88, 3
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 07-12-2021
Đặc biệtĐB
034106
Giải nhấtG1
45697
Giải nhìG2
23095
Giải baG3
65727
53457
Giải tưG4
69582
53196
74178
59794
83678
12067
96957
Giải nămG5
8304
Giải sáuG6
1248
4038
2599
Giải bảyG7
721
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
06, 4
19
27, 1
38
48
57, 7
67
78, 8
82
97, 5, 6, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 30-11-2021
Đặc biệtĐB
673483
Giải nhấtG1
59439
Giải nhìG2
38438
Giải baG3
79319
18996
Giải tưG4
14739
48366
54501
15726
84776
20215
74685
Giải nămG5
3895
Giải sáuG6
3365
4312
1437
Giải bảyG7
015
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
01
19, 5, 2, 5
26
39, 8, 9, 7
4 
5 
66, 5
76
83, 5, 7
96, 5
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 23-11-2021
Đặc biệtĐB
611663
Giải nhấtG1
01808
Giải nhìG2
13912
Giải baG3
96510
80168
Giải tưG4
17237
33566
59817
52717
01833
37897
63318
Giải nămG5
2766
Giải sáuG6
9625
9633
1019
Giải bảyG7
616
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
08
12, 0, 7, 7, 8, 9, 6
25
37, 3, 3
4 
57
63, 8, 6, 6
7 
8 
97
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 16-11-2021
Đặc biệtĐB
433026
Giải nhấtG1
59594
Giải nhìG2
04310
Giải baG3
49510
66530
Giải tưG4
99294
70493
72907
56401
06786
63888
93924
Giải nămG5
0373
Giải sáuG6
4771
3492
4412
Giải bảyG7
482
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
07, 1, 5
10, 0, 2
26, 4
30
4 
5 
6 
73, 1
86, 8, 2
94, 4, 3, 2
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 09-11-2021
Đặc biệtĐB
512562
Giải nhấtG1
86894
Giải nhìG2
38454
Giải baG3
57443
81113
Giải tưG4
43442
09636
24734
06445
20454
53125
08486
Giải nămG5
4491
Giải sáuG6
0987
0047
6044
Giải bảyG7
440
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
0 
13
25
36, 4, 6
43, 2, 5, 7, 4, 0
54, 4
62
7 
86, 7
94, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 02-11-2021
Đặc biệtĐB
208483
Giải nhấtG1
47226
Giải nhìG2
31059
Giải baG3
94651
23685
Giải tưG4
41993
38704
37810
10718
07534
13824
95754
Giải nămG5
5024
Giải sáuG6
6927
5996
5392
Giải bảyG7
003
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
04, 3
10, 8
26, 4, 4, 7, 3
34
4 
59, 1, 4
6 
7 
83, 5
93, 6, 2
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 26-10-2021
Đặc biệtĐB
275074
Giải nhấtG1
08232
Giải nhìG2
06958
Giải baG3
39962
39397
Giải tưG4
39643
97714
93225
28036
99751
85316
48687
Giải nămG5
8091
Giải sáuG6
4214
4268
1424
Giải bảyG7
670
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
0 
14, 6, 4
25, 4
32, 6, 7
43
58, 1
62, 8
74, 0
87
97, 1
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 06-07-2021
Đặc biệtĐB
582806
Giải nhấtG1
23032
Giải nhìG2
36744
Giải baG3
16989
09442
Giải tưG4
87151
17652
90240
10309
31654
96270
51636
Giải nămG5
0930
Giải sáuG6
1669
5997
1080
Giải bảyG7
829
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
06, 9
14
29
32, 6, 0
44, 2, 0
51, 2, 4
69
70
89, 0
97
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 29-06-2021
Đặc biệtĐB
237021
Giải nhấtG1
91530
Giải nhìG2
41633
Giải baG3
18023
77867
Giải tưG4
31495
79288
47772
05941
09501
75042
90245
Giải nămG5
8297
Giải sáuG6
9198
9759
7511
Giải bảyG7
765
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
01
11
21, 3, 0
30, 3
41, 2, 5
59
67, 5
72
88
95, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 22-06-2021
Đặc biệtĐB
787778
Giải nhấtG1
07845
Giải nhìG2
94442
Giải baG3
17942
05060
Giải tưG4
52765
96373
89644
27992
72642
21204
43595
Giải nămG5
4252
Giải sáuG6
8135
5604
7847
Giải bảyG7
914
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
04, 4
14, 2
2 
35
45, 2, 2, 4, 2, 7
52
60, 5
78, 3
8 
92, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 15-06-2021
Đặc biệtĐB
110808
Giải nhấtG1
39932
Giải nhìG2
44268
Giải baG3
81926
89570
Giải tưG4
36334
43108
39150
97646
96995
26041
18542
Giải nămG5
8455
Giải sáuG6
8305
4132
3476
Giải bảyG7
982
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
08, 8, 5
1 
26
32, 4, 2
46, 1, 2
50, 5, 6
68
70, 6
82
95
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 08-06-2021
Đặc biệtĐB
936543
Giải nhấtG1
49145
Giải nhìG2
25173
Giải baG3
73905
88489
Giải tưG4
75044
65611
57159
70070
45900
83434
05113
Giải nămG5
9577
Giải sáuG6
3341
7766
0707
Giải bảyG7
313
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
05, 0, 7
11, 3, 3, 3
2 
34
43, 5, 4, 1
59
66
73, 0, 7
89
9 
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 01-06-2021
Đặc biệtĐB
438978
Giải nhấtG1
71174
Giải nhìG2
72079
Giải baG3
08834
84975
Giải tưG4
78427
67514
52687
85759
96850
17835
20717
Giải nămG5
8146
Giải sáuG6
6508
1502
1014
Giải bảyG7
499
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
08, 2
14, 7, 4, 9
27
34, 5
46
59, 0
6 
78, 4, 9, 5
87
99
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 25-05-2021
Đặc biệtĐB
900871
Giải nhấtG1
72253
Giải nhìG2
28104
Giải baG3
65496
85481
Giải tưG4
30950
49752
59314
88165
36604
24935
92761
Giải nămG5
0788
Giải sáuG6
6461
8864
0803
Giải bảyG7
620
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
04, 4, 3
14
20
35
4 
53, 0, 2
65, 1, 1, 4, 9
71
81, 8
96
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 18-05-2021
Đặc biệtĐB
112448
Giải nhấtG1
23046
Giải nhìG2
40112
Giải baG3
80726
81723
Giải tưG4
36926
94029
81170
86103
41774
52612
20964
Giải nămG5
3694
Giải sáuG6
7569
1873
2729
Giải bảyG7
792
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
03, 4
12, 2
26, 3, 6, 9, 9
3 
48, 6
5 
64, 9
70, 4, 3
8 
94, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 11-05-2021
Đặc biệtĐB
803255
Giải nhấtG1
91824
Giải nhìG2
72049
Giải baG3
10313
16039
Giải tưG4
64944
68722
10180
46864
06802
25017
76471
Giải nămG5
0471
Giải sáuG6
2397
5332
7781
Giải bảyG7
053
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
02
13, 7
24, 2
39, 2
49, 4, 0
55, 3
64
71, 1
80, 1
97
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 04-05-2021
Đặc biệtĐB
872087
Giải nhấtG1
29478
Giải nhìG2
85415
Giải baG3
39239
27273
Giải tưG4
61842
18223
34153
69476
77195
94480
04431
Giải nămG5
1612
Giải sáuG6
9126
8137
6981
Giải bảyG7
204
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
04
15, 2
23, 6, 0
39, 1, 7
42
53
6 
78, 3, 6
87, 0, 1
95
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 27-04-2021
Đặc biệtĐB
963798
Giải nhấtG1
18775
Giải nhìG2
43063
Giải baG3
46256
03002
Giải tưG4
18854
46163
70598
79493
82066
00778
33439
Giải nămG5
9203
Giải sáuG6
1638
3153
0019
Giải bảyG7
197
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
02, 3
19
23
39, 8
4 
56, 4, 3
63, 3, 6
75, 8
8 
98, 8, 3, 7
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 20-04-2021
Đặc biệtĐB
091781
Giải nhấtG1
39580
Giải nhìG2
72998
Giải baG3
67300
39674
Giải tưG4
73593
47489
11878
68421
75050
85866
67398
Giải nămG5
5807
Giải sáuG6
3845
7181
7687
Giải bảyG7
412
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
00, 7, 7
12
21
3 
45
50
66
74, 8
81, 0, 9, 1, 7
98, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 13-04-2021
Đặc biệtĐB
117666
Giải nhấtG1
88119
Giải nhìG2
99592
Giải baG3
67494
06581
Giải tưG4
94687
71727
35349
97208
55562
22915
52733
Giải nămG5
2121
Giải sáuG6
1570
8757
7081
Giải bảyG7
533
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
08
19, 5
27, 1
33, 3
49
57
66, 2, 8
70
81, 7, 1
92, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 06-04-2021
Đặc biệtĐB
370861
Giải nhấtG1
06479
Giải nhìG2
15793
Giải baG3
36632
03332
Giải tưG4
68492
28365
44987
07835
74759
35208
86060
Giải nămG5
5069
Giải sáuG6
0317
0266
3213
Giải bảyG7
246
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
08
17, 3, 6
2 
32, 2, 5
46
59
61, 5, 0, 9, 6
79
87
93, 2
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 30-03-2021
Đặc biệtĐB
580462
Giải nhấtG1
57466
Giải nhìG2
43031
Giải baG3
55395
03893
Giải tưG4
54084
86435
66072
16903
78644
21467
22690
Giải nămG5
0646
Giải sáuG6
2756
7185
4530
Giải bảyG7
823
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
03, 4
1 
23
31, 5, 0
44, 6
56
62, 6, 7
72
84, 5
95, 3, 0
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 23-03-2021
Đặc biệtĐB
473971
Giải nhấtG1
22686
Giải nhìG2
24252
Giải baG3
01827
29962
Giải tưG4
44542
15814
89893
07208
02702
30667
69280
Giải nămG5
2483
Giải sáuG6
0408
1876
0531
Giải bảyG7
693
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
08, 2, 8
14
27
31
42
52
62, 7
71, 6, 8
86, 0, 3
93, 3
Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Thứ baT3 ngày 16-03-2021
Đặc biệtĐB
864031
Giải nhấtG1
86307
Giải nhìG2
94090
Giải baG3
51727
09720
Giải tưG4
95184
75600
72218
92487
98934
64611
57055
Giải nămG5
8307
Giải sáuG6
5471
2688
6825
Giải bảyG7
081
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
07, 0, 7
18, 1
27, 0, 5
31, 4
43
55
6 
71
84, 7, 8, 1
90