Sổ kết quả xổ số Vietlott Power 6/55

30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 02-07-2022
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
744
ĐầuĐuôi
06, 2
1 
26
39
40, 6, 7
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 30-06-2022
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
30
 
Giải tưG4
1428
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
29397
Giải sáuG6
145146456750
 
 
Giải bảyG7
7222247200
Giải támG8
743
ĐầuĐuôi
05, 0
11, 5, 9
29
31, 5
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 28-06-2022
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
742
ĐầuĐuôi
05
1 
22
30, 2, 8, 3
4 
55
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 25-06-2022
Đặc biệtĐB
14
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1100
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24718
Giải sáuG6
128468041500
 
 
Giải bảyG7
5369089950
Giải támG8
741
ĐầuĐuôi
00
14, 7
28
31, 5, 7
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 23-06-2022
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
26
 
Giải tưG4
1251
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26671
Giải sáuG6
120359597700
 
 
Giải bảyG7
4468151750
Giải támG8
740
ĐầuĐuôi
00
10
22, 3, 7
34
46
54
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 21-06-2022
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
1387
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28067
Giải sáuG6
112724914800
 
 
Giải bảyG7
3619853650
Giải támG8
739
ĐầuĐuôi
09, 0
13, 9
21
34, 5
4 
51
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 18-06-2022
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
1100
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25139
Giải sáuG6
107146231950
 
 
Giải bảyG7
7616155500
Giải támG8
738
ĐầuĐuôi
06, 0
1 
27
33
43, 4, 5, 7
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 16-06-2022
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
936
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21336
Giải sáuG6
99398788050
 
 
Giải bảyG7
6755328400
Giải támG8
737
ĐầuĐuôi
09, 4, 0
13
21
3 
40
51, 4
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 14-06-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
1044
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23230
Giải sáuG6
92299663650
 
 
Giải bảyG7
5966536800
Giải támG8
736
ĐầuĐuôi
02, 0
15, 6
26
32, 5, 6
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 11-06-2022
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
1035
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21866
Giải sáuG6
85597658400
 
 
Giải bảyG7
5221869550
Giải támG8
735
ĐầuĐuôi
00
10, 8
23, 5
38
45, 7
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 09-06-2022
Đặc biệtĐB
30
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
14
 
Giải tưG4
699
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16202
Giải sáuG6
79919472900
 
 
Giải bảyG7
4590960050
Giải támG8
734
ĐầuĐuôi
00
1 
22
30, 1, 5
43, 8
50
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 07-06-2022
Đặc biệtĐB
16
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
930
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18298
Giải sáuG6
74335915200
 
 
Giải bảyG7
3970564750
Giải támG8
733
ĐầuĐuôi
00
16, 7, 9
21, 8
39
4 
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 04-06-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
800
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17001
Giải sáuG6
70506838200
 
 
Giải bảyG7
3545111750
Giải támG8
732
ĐầuĐuôi
03, 0
17
27, 5
30, 4
49
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 02-06-2022
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
787
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15500
Giải sáuG6
67823715000
 
 
Giải bảyG7
3246986950
Giải támG8
731
ĐầuĐuôi
07, 0
11
28
30, 3
49
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 31-05-2022
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
791
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17151
Giải sáuG6
65600832450
 
 
Giải bảyG7
4929246350
Giải támG8
730
ĐầuĐuôi
04, 0
10, 5, 6
23
3 
47
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 28-05-2022
Đặc biệtĐB
33
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
756
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14865
Giải sáuG6
62757436800
 
 
Giải bảyG7
4613313500
Giải támG8
729
ĐầuĐuôi
03, 0
1 
2 
33, 6, 8
42, 3, 6
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 26-05-2022
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
07
 
Giải tưG4
559
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13789
Giải sáuG6
60427002000
 
 
Giải bảyG7
4354376300
Giải támG8
728
ĐầuĐuôi
04, 0
1 
2 
30, 2, 9
41, 2
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 24-05-2022
Đặc biệtĐB
18
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
622
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14714
Giải sáuG6
57772834500
 
 
Giải bảyG7
4059468800
Giải támG8
727
ĐầuĐuôi
00
18
28
31, 2
46
50, 2
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 21-05-2022
Đặc biệtĐB
19
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
732
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13751
Giải sáuG6
55087218300
 
 
Giải bảyG7
3761067000
Giải támG8
726
ĐầuĐuôi
02, 0
19
2 
32, 8
40, 5, 8
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 19-05-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
725
ĐầuĐuôi
03, 6, 8
1 
2 
31
40, 7
54
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 17-05-2022
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
805
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16641
Giải sáuG6
50454523200
 
 
Giải bảyG7
3246323100
Giải támG8
724
ĐầuĐuôi
00
11, 7
25, 9
3 
45, 8
53
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 14-05-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
02
Giải baG3
06
 
Giải tưG4
524
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12180
Giải sáuG6
48237615300
 
 
Giải bảyG7
2323615375
Giải támG8
723
ĐầuĐuôi
02, 0
1 
28, 2
30
43, 4
55
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 12-05-2022
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
600
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13433
Giải sáuG6
45524219700
 
 
Giải bảyG7
4345742350
Giải támG8
722
ĐầuĐuôi
09, 0
18, 5
24
3 
43, 4
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 10-05-2022
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
518
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12730
Giải sáuG6
43368051000
 
 
Giải bảyG7
4106168050
Giải támG8
721
ĐầuĐuôi
00
12, 8, 0
2 
3 
41, 3, 7
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 07-05-2022
Đặc biệtĐB
15
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
445
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11186
Giải sáuG6
40960429950
 
 
Giải bảyG7
3838654600
Giải támG8
720
ĐầuĐuôi
00
15
2 
32, 3, 6, 1
43, 6
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 05-05-2022
Đặc biệtĐB
27
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
448
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11191
Giải sáuG6
38990566200
 
 
Giải bảyG7
3619780850
Giải támG8
719
ĐầuĐuôi
00
1 
27, 9
33, 9
47
53, 5
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 03-05-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
492
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10482
Giải sáuG6
37087734000
 
 
Giải bảyG7
3408355050
Giải támG8
718
ĐầuĐuôi
01, 0
1 
22
38
48, 9, 2
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 30-04-2022
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
03
 
Giải tưG4
482
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
8632
Giải sáuG6
35131524600
 
 
Giải bảyG7
3190998450
Giải támG8
717
ĐầuĐuôi
00
11
23, 7
3 
4 
51, 2, 3, 4
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 28-04-2022
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
01
 
Giải tưG4
511
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10138
Giải sáuG6
33412538550
 
 
Giải bảyG7
3162155150
Giải támG8
716
ĐầuĐuôi
08, 3, 0
1 
24, 5
32, 7
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 26-04-2022
Đặc biệtĐB
14
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
05
 
Giải tưG4
409
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10232
Giải sáuG6
31953142200
 
 
Giải bảyG7
5726646150
Giải támG8
715
ĐầuĐuôi
00
14, 7
22, 4, 5
3 
43, 9
5 
6 
7 
8 
9