Sổ kết quả xổ số Vietlott Power 6/55

30 lượt quay, kết thúc vào 28-11-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 26-11-2022
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
22
 
Giải tưG4
1074
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23690
Giải sáuG6
94333835100
 
 
Giải bảyG7
3833839050
Giải támG8
807
ĐầuĐuôi
08, 1, 0
1 
23, 4
3 
48, 9
52
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 24-11-2022
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
806
ĐầuĐuôi
04, 6
18, 0
27
3 
4 
52, 3
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 22-11-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
23
 
Giải tưG4
1347
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27540
Giải sáuG6
86829283650
 
 
Giải bảyG7
3395057800
Giải támG8
805
ĐầuĐuôi
03, 9, 0
15
21, 2, 6
35
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 19-11-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
1137
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24479
Giải sáuG6
83273763450
 
 
Giải bảyG7
3384349700
Giải támG8
804
ĐầuĐuôi
03, 0
15
22
39
46, 8, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 17-11-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
1010
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21729
Giải sáuG6
79814616150
 
 
Giải bảyG7
3390879700
Giải támG8
803
ĐầuĐuôi
01, 0
19
25, 7
38
42
54
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 15-11-2022
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
982
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21877
Giải sáuG6
76296698850
 
 
Giải bảyG7
3739374550
Giải támG8
802
ĐầuĐuôi
04, 0
1 
20, 6
36, 3
47
51
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 12-11-2022
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
884
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18904
Giải sáuG6
72525177750
 
 
Giải bảyG7
3320316650
Giải támG8
801
ĐầuĐuôi
08, 0
18
23
30, 5
42, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 10-11-2022
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
26
 
Giải tưG4
1103
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24287
Giải sáuG6
69642327900
 
 
Giải bảyG7
3246053000
Giải támG8
800
ĐầuĐuôi
08, 0
11, 4
27, 1
38
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 08-11-2022
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
811
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18541
Giải sáuG6
67427850900
 
 
Giải bảyG7
3982629450
Giải támG8
799
ĐầuĐuôi
00
12, 8
27
33
44, 8
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 05-11-2022
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
924
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18874
Giải sáuG6
63987346200
 
 
Giải bảyG7
3600351150
Giải támG8
798
ĐầuĐuôi
00
10, 9
22, 5
3 
47
53, 2
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 03-11-2022
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
858
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17579
Giải sáuG6
61167452700
 
 
Giải bảyG7
3287029650
Giải támG8
797
ĐầuĐuôi
08, 0
13
24, 8, 9
33
49
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 01-11-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
819
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18932
Giải sáuG6
58584185850
 
 
Giải bảyG7
3735902200
Giải támG8
796
ĐầuĐuôi
03, 9, 0
1 
20, 3
31
4 
54, 5
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 29-10-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
35
 
Giải tưG4
1220
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21623
Giải sáuG6
55574880150
 
 
Giải bảyG7
3401534900
Giải támG8
795
ĐầuĐuôi
01, 3, 0
10, 3, 5
20
32
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 27-10-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
1081
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18718
Giải sáuG6
53993736750
 
 
Giải bảyG7
3225852300
Giải támG8
794
ĐầuĐuôi
01, 7, 0
10, 7, 9
2 
30
4 
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 25-10-2022
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
02
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
792
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17146
Giải sáuG6
51961066050
 
 
Giải bảyG7
2172965175
Giải támG8
793
ĐầuĐuôi
08, 1, 0
18
20, 2
3 
42, 6
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 22-10-2022
Đặc biệtĐB
17
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
687
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16013
Giải sáuG6
49411290450
 
 
Giải bảyG7
4062621950
Giải támG8
792
ĐầuĐuôi
00
17, 9
2 
35, 4
42
51, 2
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 20-10-2022
Đặc biệtĐB
15
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
625
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14219
Giải sáuG6
46869729600
 
 
Giải bảyG7
3780226300
Giải támG8
791
ĐầuĐuôi
00
15
21, 7, 9
34, 7
4 
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 18-10-2022
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
06
 
Giải tưG4
629
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15075
Giải sáuG6
44628997800
 
 
Giải bảyG7
3531256100
Giải támG8
790
ĐầuĐuôi
06, 0
1 
2 
30, 6, 9
44, 6, 9
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 15-10-2022
Đặc biệtĐB
39
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
733
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14697
Giải sáuG6
41892390300
 
 
Giải bảyG7
3227188600
Giải támG8
789
ĐầuĐuôi
08, 0
16, 5
23
39
45
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 13-10-2022
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
545
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12148
Giải sáuG6
39847692900
 
 
Giải bảyG7
4898754850
Giải támG8
788
ĐầuĐuôi
00
12, 3, 5
2 
3 
43, 8
51, 2
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 11-10-2022
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
09
 
Giải tưG4
650
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13234
Giải sáuG6
37672072050
 
 
Giải bảyG7
4657019200
Giải támG8
787
ĐầuĐuôi
01, 0
11
26
34
40, 6
52
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 08-10-2022
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
567
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12657
Giải sáuG6
35350914000
 
 
Giải bảyG7
4399112750
Giải támG8
786
ĐầuĐuôi
00
11, 7
23
34
41, 0
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 06-10-2022
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
661
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13805
Giải sáuG6
33330821700
 
 
Giải bảyG7
4174658050
Giải támG8
785
ĐầuĐuôi
06, 8, 7, 0
19
20
3 
47
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 04-10-2022
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
743
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14479
Giải sáuG6
31658106000
 
 
Giải bảyG7
3988800750
Giải támG8
784
ĐầuĐuôi
05, 0
11, 2
22
3 
43, 5, 2
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 01-10-2022
Đặc biệtĐB
14
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
559
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12319
Giải sáuG6
37241100750
 
 
Giải bảyG7
3804566750
Giải támG8
783
ĐầuĐuôi
01
14, 5, 6
22, 3, 9, 0
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 29-09-2022
Đặc biệtĐB
15
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
504
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10993
Giải sáuG6
35206530150
 
 
Giải bảyG7
3578503350
Giải támG8
782
ĐầuĐuôi
00
15
28
32, 3, 7
42
54
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 27-09-2022
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
784
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14439
Giải sáuG6
33257062650
 
 
Giải bảyG7
3361895850
Giải támG8
781
ĐầuĐuôi
00
11, 3
23, 7
37, 4
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 24-09-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
05
 
Giải tưG4
379
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9757
Giải sáuG6
31902787650
 
 
Giải bảyG7
3211420850
Giải támG8
780
ĐầuĐuôi
01, 4, 5, 9, 0
17
2 
3 
42, 7
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 22-09-2022
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
02
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
1218
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25672
Giải sáuG6
98674641750
 
 
Giải bảyG7
2696400450
Giải támG8
779
ĐầuĐuôi
01
12, 4, 9
29, 6
3 
44, 7
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 20-09-2022
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
1102
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23530
Giải sáuG6
91614070200
 
 
Giải bảyG7
4608292950
Giải támG8
778
ĐầuĐuôi
08, 0
1 
27
32
43, 5
53, 4
6 
7 
8 
9