Sổ kết quả xổ số Vietlott Power 6/55

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 21-09-2021
Đặc biệtĐB
15
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
*
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
ĐầuĐuôi
0 
15
24, 5
3 
40, 2, 9
50
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 18-09-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
ĐầuĐuôi
03
14, 5
21
3 
47
52, 4
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 16-09-2021
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
329
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
7524
Giải sáuG6
53712030000
 
 
Giải bảyG7
4207683950
Giải támG8
621
ĐầuĐuôi
00
10, 6
22
3 
40, 3, 5, 6
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 14-09-2021
Đặc biệtĐB
17
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
620
ĐầuĐuôi
0 
17
22
30
40, 3, 4, 1
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 11-09-2021
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
372
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
8087
Giải sáuG6
50537868150
 
 
Giải bảyG7
3854999300
Giải támG8
619
ĐầuĐuôi
08, 0
17
20
36, 9, 0
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 09-09-2021
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
433
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
8097
Giải sáuG6
49639552050
 
 
Giải bảyG7
3755186400
Giải támG8
618
ĐầuĐuôi
06, 8, 0
10
23
39
44, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 07-09-2021
Đặc biệtĐB
19
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
06
 
Giải tưG4
311
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
6735
Giải sáuG6
48767588400
 
 
Giải bảyG7
3658301550
Giải támG8
617
ĐầuĐuôi
00
19, 2
2 
30, 5
43, 7
55
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 04-09-2021
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
307
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
5994
Giải sáuG6
47578886400
 
 
Giải bảyG7
3526223550
Giải támG8
616
ĐầuĐuôi
00
11, 2
2 
32, 1
42, 3
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 02-09-2021
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
03
 
Giải tưG4
359
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
7126
Giải sáuG6
46622870850
 
 
Giải bảyG7
3419999600
Giải támG8
615
ĐầuĐuôi
01, 8, 0
12
26, 8
3 
45, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 31-08-2021
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
306
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
6034
Giải sáuG6
45716421900
 
 
Giải bảyG7
3319283050
Giải támG8
614
ĐầuĐuôi
07, 5, 0
1 
20
37
47
51, 3
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 28-08-2021
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
172
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
5215
Giải sáuG6
44634669600
 
 
Giải bảyG7
3199088350
Giải támG8
613
ĐầuĐuôi
00
10, 6
26, 7
34
48
51
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 26-08-2021
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
214
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
4941
Giải sáuG6
43714673400
 
 
Giải bảyG7
3096866550
Giải támG8
612
ĐầuĐuôi
04, 0
11, 3
20
3 
4 
51, 3, 5
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 24-08-2021
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
358
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
6784
Giải sáuG6
42842874450
 
 
Giải bảyG7
4007094000
Giải támG8
611
ĐầuĐuôi
02, 4, 7, 0
18
20
30, 5
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 21-08-2021
Đặc biệtĐB
22
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
610
ĐầuĐuôi
0 
14
22, 4, 7
37, 8
48
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 19-08-2021
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
525
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11638
Giải sáuG6
41150223750
 
 
Giải bảyG7
3819021700
Giải támG8
609
ĐầuĐuôi
05, 9, 0
12, 3
20
3 
43
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 22-07-2021
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
313
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
7028
Giải sáuG6
39750460500
 
 
Giải bảyG7
3663492450
Giải támG8
608
ĐầuĐuôi
02, 0
1 
20, 4
39
46
53, 5
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 20-07-2021
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
594
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10605
Giải sáuG6
38324690400
 
 
Giải bảyG7
3505073550
Giải támG8
607
ĐầuĐuôi
02, 8, 0
11, 3, 7
26
3 
4 
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 17-07-2021
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
525
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10530
Giải sáuG6
37267416300
 
 
Giải bảyG7
3387598650
Giải támG8
606
ĐầuĐuôi
02, 7, 0
11
21
31
42, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 15-07-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
404
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9058
Giải sáuG6
36217440750
 
 
Giải bảyG7
3270934700
Giải támG8
605
ĐầuĐuôi
03, 4, 0
12, 6
20
30
4 
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 13-07-2021
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
593
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11362
Giải sáuG6
34794244200
 
 
Giải bảyG7
3112801750
Giải támG8
604
ĐầuĐuôi
05, 0
11, 8
27
34
43, 2
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 10-07-2021
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
05
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
494
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
8574
Giải sáuG6
33779028450
 
 
Giải bảyG7
865912430
Giải támG8
603
ĐầuĐuôi
07, 8, 0
17
27
37
47, 8
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 08-07-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
527
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9400
Giải sáuG6
32676566250
 
 
Giải bảyG7
4207066350
Giải támG8
602
ĐầuĐuôi
03, 0
1 
2 
32, 4, 5
42, 4
54
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 06-07-2021
Đặc biệtĐB
17
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
06
 
Giải tưG4
843
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9121
Giải sáuG6
31599710400
 
 
Giải bảyG7
4087415700
Giải támG8
601
ĐầuĐuôi
00
17
20, 2, 4
30
4 
54, 1
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 03-07-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
527
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11744
Giải sáuG6
53571168300
 
 
Giải bảyG7
3909670100
Giải támG8
600
ĐầuĐuôi
04, 1
1 
25
30, 8
4 
50, 5, 3
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 01-07-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
745
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11725
Giải sáuG6
51386104200
 
 
Giải bảyG7
3666885200
Giải támG8
599
ĐầuĐuôi
04, 0
15
28
30
49
52, 5
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 29-06-2021
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
910
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15130
Giải sáuG6
49383994350
 
 
Giải bảyG7
3444428550
Giải támG8
598
ĐầuĐuôi
05, 0
14
24
36
44, 8
55
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 26-06-2021
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
910
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15130
Giải sáuG6
49383994350
 
 
Giải bảyG7
3444428550
Giải támG8
597
ĐầuĐuôi
06, 0
16, 7
20, 7
3 
49
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 24-06-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
02
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
687
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12382
Giải sáuG6
45384137400
 
 
Giải bảyG7
1789686550
Giải támG8
596
ĐầuĐuôi
03, 0
16, 7
24
37
41, 4
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 22-06-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
608
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14199
Giải sáuG6
43626698850
 
 
Giải bảyG7
3384102150
Giải támG8
595
ĐầuĐuôi
03, 9, 0
1 
2 
32, 3
41, 3, 0
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 19-06-2021
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
676
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13703
Giải sáuG6
41652287400
 
 
Giải bảyG7
3164723100
Giải támG8
594
ĐầuĐuôi
01, 3, 7, 0
13
28
33
45
5 
6 
7 
8 
9