Sổ kết quả xổ số Vietlott Power 6/55

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 25-03-2023
Đặc biệtĐB
17
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
857
ĐầuĐuôi
0 
17, 8, 6
28
3 
40, 9
54
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 23-03-2023
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
00
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
660
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14859
Giải sáuG6
71024943450
 
 
Giải bảyG7
3626815400
Giải támG8
856
ĐầuĐuôi
04, 7, 1
1 
22
33, 9
40, 9
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 21-03-2023
Đặc biệtĐB
43
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
834
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17796
Giải sáuG6
68288184300
 
 
Giải bảyG7
3322731050
Giải támG8
855
ĐầuĐuôi
07, 0
17
2 
31
43, 5, 9
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 18-03-2023
Đặc biệtĐB
18
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
668
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15243
Giải sáuG6
65383604850
 
 
Giải bảyG7
3348904850
Giải támG8
854
ĐầuĐuôi
00
18
24
32, 3, 6
4 
51, 3
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 16-03-2023
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
616
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14140
Giải sáuG6
62243461200
 
 
Giải bảyG7
4823636850
Giải támG8
853
ĐầuĐuôi
06, 2, 0
1 
23
34
48
50, 5
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 14-03-2023
Đặc biệtĐB
14
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
09
 
Giải tưG4
850
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18681
Giải sáuG6
59309461650
 
 
Giải bảyG7
4497636900
Giải támG8
852
ĐầuĐuôi
00
14, 5, 8
20, 7
35, 1
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 11-03-2023
Đặc biệtĐB
13
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
841
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16495
Giải sáuG6
56487021150
 
 
Giải bảyG7
4184032400
Giải támG8
851
ĐầuĐuôi
08, 0
13
23, 5
30, 5
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 09-03-2023
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
593
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14227
Giải sáuG6
54468180300
 
 
Giải bảyG7
3959716750
Giải támG8
850
ĐầuĐuôi
00
12
22, 8
34
40
53, 4
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 07-03-2023
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
846
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16361
Giải sáuG6
52053289050
 
 
Giải bảyG7
3691395500
Giải támG8
849
ĐầuĐuôi
08, 0
1 
22, 5, 7, 8
39
4 
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 04-03-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
09
 
Giải tưG4
957
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14912
Giải sáuG6
49872652950
 
 
Giải bảyG7
3449102600
Giải támG8
848
ĐầuĐuôi
01, 3, 0
1 
23, 4
31
43, 8
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 02-03-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
09
 
Giải tưG4
590
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13363
Giải sáuG6
47768959650
 
 
Giải bảyG7
3215358900
Giải támG8
847
ĐầuĐuôi
01, 3, 0
1 
23, 4
31
43, 8
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 28-02-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
06
 
Giải tưG4
569
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12437
Giải sáuG6
45830729550
 
 
Giải bảyG7
4144011550
Giải támG8
846
ĐầuĐuôi
02, 0
13, 4
22
30
43
55
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 25-02-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
510
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10921
Giải sáuG6
43516873650
 
 
Giải bảyG7
3886916450
Giải támG8
845
ĐầuĐuôi
01, 2, 0
14
21
38
4 
51, 0
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 23-02-2023
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
528
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11269
Giải sáuG6
41760073200
 
 
Giải bảyG7
3691716400
Giải támG8
844
ĐầuĐuôi
00
12, 6
29
31, 9
48, 0
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 21-02-2023
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
758
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14170
Giải sáuG6
40163155050
 
 
Giải bảyG7
3514281050
Giải támG8
843
ĐầuĐuôi
04, 5, 0
12, 5
21
30
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 18-02-2023
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
07
 
Giải tưG4
515
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11659
Giải sáuG6
38396133300
 
 
Giải bảyG7
3317945300
Giải támG8
842
ĐầuĐuôi
05, 0
11
23, 6, 9
3 
43
50
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 16-02-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
942
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15197
Giải sáuG6
36591358350
 
 
Giải bảyG7
3117414750
Giải támG8
841
ĐầuĐuôi
01, 5, 7, 8, 0
1 
20, 2
33
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 14-02-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
531
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11859
Giải sáuG6
35534625600
 
 
Giải bảyG7
3614958400
Giải támG8
840
ĐầuĐuôi
01, 9, 0
1 
23
33, 7
43, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 11-02-2023
Đặc biệtĐB
13
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
06
 
Giải tưG4
422
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9369
Giải sáuG6
33529908900
 
 
Giải bảyG7
3392212100
Giải támG8
839
ĐầuĐuôi
04, 5, 0
13
2 
3 
48, 5
54, 2
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 09-02-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
02
 
Giải tưG4
439
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9081
Giải sáuG6
31790453700
 
 
Giải bảyG7
3198939300
Giải támG8
838
ĐầuĐuôi
01, 9, 0
10
29
30
49
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 07-02-2023
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
01
Giải baG3
25
 
Giải tưG4
1105
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25047
Giải sáuG6
92507434050
 
 
Giải bảyG7
5518164800
Giải támG8
837
ĐầuĐuôi
06, 9, 1
1 
27, 9
32, 9
4 
52
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 04-02-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
09
 
Giải tưG4
794
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20372
Giải sáuG6
85835025750
 
 
Giải bảyG7
4776786100
Giải támG8
836
ĐầuĐuôi
02, 6, 8, 0
1 
27, 0
3 
41, 6
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 02-02-2023
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
899
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19788
Giải sáuG6
79652814150
 
 
Giải bảyG7
4089873700
Giải támG8
835
ĐầuĐuôi
03, 0
10, 1
23, 9
34
4 
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 31-01-2023
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
29
 
Giải tưG4
1571
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28703
Giải sáuG6
73618027050
 
 
Giải bảyG7
3419341800
Giải támG8
834
ĐầuĐuôi
05, 0
10, 1
2 
31, 2, 8
4 
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 28-01-2023
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
1021
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19927
Giải sáuG6
69843950850
 
 
Giải bảyG7
4450051600
Giải támG8
833
ĐầuĐuôi
09, 0
1 
22, 3, 9
38, 3
47
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 26-01-2023
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
727
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16315
Giải sáuG6
67293412500
 
 
Giải bảyG7
4166658450
Giải támG8
832
ĐầuĐuôi
08, 0
15, 8, 4
20
33
41
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 24-01-2023
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
1342
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24714
Giải sáuG6
64877769750
 
 
Giải bảyG7
3898253700
Giải támG8
831
ĐầuĐuôi
03, 5, 9, 0
10, 2
29
30
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 21-01-2023
Đặc biệtĐB
*
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
3000000000
 
 
Giải bảyG7
13536495500
Giải támG8
857
ĐầuĐuôi
00, 0
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 19-01-2023
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
791
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16980
Giải sáuG6
62304180150
 
 
Giải bảyG7
3612299300
Giải támG8
830
ĐầuĐuôi
03, 0
1 
21
32, 3, 8, 0
4 
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 17-01-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
866
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18669
Giải sáuG6
59818408950
 
 
Giải bảyG7
3336102500
Giải támG8
829
ĐầuĐuôi
01, 9, 0
1 
20
36
44, 0
50
6 
7 
8 
9