Sổ kết quả xổ số Khánh Hoà

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 26-03-2023
Đặc biệtĐB
893750
Giải nhấtG1
39051
Giải nhìG2
88822
Giải baG3
56627
70788
Giải tưG4
42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896
Giải nămG5
4311
Giải sáuG6
7862
3917
8092
Giải bảyG7
092
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
0 
18, 1, 7
22, 7, 0
30
43
50, 1
62
77
88, 9, 6
96, 2, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 22-03-2023
Đặc biệtĐB
995942
Giải nhấtG1
69292
Giải nhìG2
90834
Giải baG3
24881
66462
Giải tưG4
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
Giải nămG5
3527
Giải sáuG6
0751
4255
4058
Giải bảyG7
601
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
03, 1
1 
22, 7
34
42
56, 4, 1, 5, 8, 4
62
75
81
92, 8, 3
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 19-03-2023
Đặc biệtĐB
936909
Giải nhấtG1
19522
Giải nhìG2
16726
Giải baG3
07246
18598
Giải tưG4
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
Giải nămG5
0399
Giải sáuG6
7764
3669
2148
Giải bảyG7
768
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
09, 6, 2
1 
22, 6, 7
32
46, 8
55
64, 9, 8
76
86, 7
98, 9
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 15-03-2023
Đặc biệtĐB
931669
Giải nhấtG1
51142
Giải nhìG2
41769
Giải baG3
73538
74388
Giải tưG4
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
Giải nămG5
2930
Giải sáuG6
6828
9808
0469
Giải bảyG7
329
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
08, 9
12
21, 7, 8, 9
38, 0
42
5 
69, 9, 6, 1, 9
7 
88, 7
94
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 12-03-2023
Đặc biệtĐB
766924
Giải nhấtG1
63160
Giải nhìG2
50094
Giải baG3
87829
51392
Giải tưG4
12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
Giải nămG5
7049
Giải sáuG6
0887
0529
5540
Giải bảyG7
279
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
09
11
24, 9, 8, 9
36, 5
45, 9, 0
50
60
71, 9
87
94, 2
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 08-03-2023
Đặc biệtĐB
805278
Giải nhấtG1
50984
Giải nhìG2
59937
Giải baG3
24244
88582
Giải tưG4
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
Giải nămG5
2581
Giải sáuG6
5601
2000
9451
Giải bảyG7
129
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
01, 0
11, 6
22, 5, 9
37, 0
44
55, 1
6 
78, 3, 9
84, 2, 1
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 05-03-2023
Đặc biệtĐB
874783
Giải nhấtG1
76496
Giải nhìG2
81535
Giải baG3
90844
58815
Giải tưG4
49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586
Giải nămG5
0524
Giải sáuG6
3871
3336
7473
Giải bảyG7
741
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
0 
15, 3
24
35, 6
44, 9, 4, 1
54
6 
79, 1, 3
83, 2, 6
96, 2
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 01-03-2023
Đặc biệtĐB
139727
Giải nhấtG1
06889
Giải nhìG2
59677
Giải baG3
08274
77453
Giải tưG4
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
Giải nămG5
6857
Giải sáuG6
9332
4895
9215
Giải bảyG7
388
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
0 
15
27
30, 4, 2, 2
49
53, 9, 7
6 
77, 4
89, 8, 1, 8, 4
95
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 26-02-2023
Đặc biệtĐB
533895
Giải nhấtG1
60061
Giải nhìG2
96320
Giải baG3
60058
46844
Giải tưG4
42458
68653
81130
74666
39720
14944
89876
Giải nămG5
8128
Giải sáuG6
4459
6778
0649
Giải bảyG7
018
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
0 
18
20, 0, 8, 2
30
44, 4, 9
58, 8, 3, 9
61, 6
76, 8
8 
95
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 22-02-2023
Đặc biệtĐB
163641
Giải nhấtG1
74576
Giải nhìG2
78718
Giải baG3
95387
80041
Giải tưG4
31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
Giải nămG5
0344
Giải sáuG6
0851
1578
2302
Giải bảyG7
529
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
02
18
28, 9, 4
31, 9
41, 1, 4
54, 3, 1
64
76, 8
87
90
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 19-02-2023
Đặc biệtĐB
612085
Giải nhấtG1
69995
Giải nhìG2
66992
Giải baG3
01069
89995
Giải tưG4
38364
20888
85210
06856
41168
94119
06018
Giải nămG5
0758
Giải sáuG6
7689
0656
1973
Giải bảyG7
747
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
0 
10, 9, 8
2 
3 
47
56, 8, 6
69, 4, 8
73
85, 8, 9, 8
95, 2, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 15-02-2023
Đặc biệtĐB
279575
Giải nhấtG1
78242
Giải nhìG2
09987
Giải baG3
63037
39458
Giải tưG4
94574
97029
61877
36696
69811
98799
46409
Giải nămG5
1378
Giải sáuG6
5396
4848
2718
Giải bảyG7
954
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
09
11, 8
29
37
42, 8
58, 4
6 
75, 4, 7, 8
87
96, 9, 6, 0
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 12-02-2023
Đặc biệtĐB
647452
Giải nhấtG1
89059
Giải nhìG2
55167
Giải baG3
12417
76345
Giải tưG4
44735
01913
09250
85357
89353
92535
02505
Giải nămG5
1245
Giải sáuG6
8868
8683
5710
Giải bảyG7
150
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
05
17, 3, 0
2 
35, 5
45, 5
52, 9, 0, 7, 3, 0, 5
67, 8
7 
83
9 
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 08-02-2023
Đặc biệtĐB
747598
Giải nhấtG1
62991
Giải nhìG2
65010
Giải baG3
08585
69958
Giải tưG4
63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696
Giải nămG5
4661
Giải sáuG6
8505
0422
8437
Giải bảyG7
740
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
00, 3, 5
10
22
37
42, 0
58
61
71
85, 1, 7
98, 1, 9, 6
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 05-02-2023
Đặc biệtĐB
478056
Giải nhấtG1
77852
Giải nhìG2
78563
Giải baG3
21742
26317
Giải tưG4
20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220
Giải nămG5
8618
Giải sáuG6
7729
6521
7771
Giải bảyG7
073
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
04, 8
17, 8
20, 9, 1
3 
42, 9
56, 2, 5
63, 7
71, 3
86
92
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 01-02-2023
Đặc biệtĐB
796653
Giải nhấtG1
32244
Giải nhìG2
58726
Giải baG3
48461
64982
Giải tưG4
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
Giải nămG5
9339
Giải sáuG6
1016
1680
4157
Giải bảyG7
666
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
0 
18, 6, 6
26
39
44
53, 5, 5, 7
61, 6, 8
71, 5
82, 0
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 29-01-2023
Đặc biệtĐB
703228
Giải nhấtG1
11543
Giải nhìG2
32987
Giải baG3
30164
71539
Giải tưG4
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
Giải nămG5
8828
Giải sáuG6
2363
0100
1576
Giải bảyG7
455
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
00
13, 4
28, 8, 0
39, 1
43
55
64, 4, 3
70, 3, 6
87, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 25-01-2023
Đặc biệtĐB
568906
Giải nhấtG1
93501
Giải nhìG2
13907
Giải baG3
39895
27890
Giải tưG4
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
Giải nămG5
4132
Giải sáuG6
4612
9537
9032
Giải bảyG7
077
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
06, 1, 7, 5, 8, 8
12
24
35, 2, 7, 2
4 
5 
6 
77, 9, 7
8 
95, 0, 5
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 22-01-2023
Đặc biệtĐB
344924
Giải nhấtG1
71483
Giải nhìG2
56791
Giải baG3
34668
71278
Giải tưG4
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
Giải nămG5
3839
Giải sáuG6
8571
2060
0447
Giải bảyG7
302
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
08, 2
18
24
30, 9
47
56
68, 3, 0
78, 5, 1
83, 1
91, 4
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 18-01-2023
Đặc biệtĐB
582736
Giải nhấtG1
25406
Giải nhìG2
86266
Giải baG3
69652
64299
Giải tưG4
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
Giải nămG5
6904
Giải sáuG6
3649
4563
4513
Giải bảyG7
939
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
06, 8, 4
16, 3
24
36, 2, 0, 9, 3, 9
49
52
66, 2, 3
7 
8 
99
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 15-01-2023
Đặc biệtĐB
416748
Giải nhấtG1
98474
Giải nhìG2
63269
Giải baG3
08873
96200
Giải tưG4
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
Giải nămG5
4198
Giải sáuG6
8855
3986
9802
Giải bảyG7
145
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 7, 2, 2, 0
1 
2 
3 
48, 4, 5
55
69, 7, 6
74, 3, 2
86
97, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 11-01-2023
Đặc biệtĐB
356096
Giải nhấtG1
75155
Giải nhìG2
10749
Giải baG3
07448
54334
Giải tưG4
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
Giải nămG5
5570
Giải sáuG6
0626
8847
9330
Giải bảyG7
178
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
08
16, 1
28, 6, 5
34, 0
49, 8, 3, 7
55
62
70, 8
81
96
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 08-01-2023
Đặc biệtĐB
735768
Giải nhấtG1
80592
Giải nhìG2
00132
Giải baG3
44940
08822
Giải tưG4
23834
74903
05185
35353
21387
84017
16964
Giải nămG5
3338
Giải sáuG6
0217
9591
8226
Giải bảyG7
524
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
03
17, 7
22, 6, 4
32, 4, 8
40, 0
53
68, 4
7 
85, 7
92, 1
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 04-01-2023
Đặc biệtĐB
572718
Giải nhấtG1
86655
Giải nhìG2
38852
Giải baG3
48196
33335
Giải tưG4
84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396
Giải nămG5
9364
Giải sáuG6
8935
8762
3623
Giải bảyG7
470
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
18, 2, 2
23
35, 0, 5
4 
55, 2, 8, 1
60, 4, 2
70
89
96, 6
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 01-01-2023
Đặc biệtĐB
313644
Giải nhấtG1
88528
Giải nhìG2
62140
Giải baG3
55898
37552
Giải tưG4
42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863
Giải nămG5
8291
Giải sáuG6
4128
6164
1016
Giải bảyG7
025
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
02
16, 6
28, 8, 5
3 
44, 0
52, 2
66, 3, 4
78
83, 7
98, 1
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 28-12-2022
Đặc biệtĐB
310882
Giải nhấtG1
76741
Giải nhìG2
11028
Giải baG3
46051
10987
Giải tưG4
25716
87014
88748
16084
34905
36546
90045
Giải nămG5
1103
Giải sáuG6
0884
2351
3227
Giải bảyG7
252
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
05, 3
16, 4
28, 7
3 
41, 8, 6, 5
51, 1, 2
6 
7 
82, 7, 4, 4
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 25-12-2022
Đặc biệtĐB
245326
Giải nhấtG1
96160
Giải nhìG2
95926
Giải baG3
64393
00639
Giải tưG4
32148
81647
34676
15426
14701
06239
25296
Giải nămG5
3442
Giải sáuG6
2423
0319
6547
Giải bảyG7
728
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
01
19
26, 6, 6, 3, 8
39, 9
48, 7, 2, 7
54
60
76
8 
93, 6
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 21-12-2022
Đặc biệtĐB
020365
Giải nhấtG1
61008
Giải nhìG2
43124
Giải baG3
24384
18862
Giải tưG4
34197
80434
37673
62479
03060
19576
10479
Giải nămG5
7425
Giải sáuG6
7824
6731
7888
Giải bảyG7
873
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
08
1 
24, 5, 4
34, 1
4 
5 
65, 2, 0, 2
73, 9, 6, 9, 3
84, 8
97
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 18-12-2022
Đặc biệtĐB
640806
Giải nhấtG1
07930
Giải nhìG2
73630
Giải baG3
32011
82403
Giải tưG4
28751
76819
88605
09325
46423
98677
32273
Giải nămG5
0911
Giải sáuG6
8355
5535
0769
Giải bảyG7
926
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
06, 3, 5
11, 9, 1
25, 3, 6
30, 0, 5
4 
51, 5
69
77, 3, 0
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 14-12-2022
Đặc biệtĐB
253246
Giải nhấtG1
30917
Giải nhìG2
81423
Giải baG3
08062
57383
Giải tưG4
45254
95283
33178
52953
65944
69771
51146
Giải nămG5
3495
Giải sáuG6
5364
9982
3204
Giải bảyG7
901
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
04, 1, 8
17
23
3 
46, 4, 6
54, 3
62, 4
78, 1
83, 3, 2
95