Sổ kết quả xổ số Gia Lai

30 lượt quay, kết thúc vào 20-01-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 14-01-2022
Đặc biệtĐB
715334
Giải nhấtG1
45134
Giải nhìG2
22950
Giải baG3
69159
22571
Giải tưG4
56194
55116
52873
84903
82456
26426
46723
Giải nămG5
6192
Giải sáuG6
7360
9483
6985
Giải bảyG7
634
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
03
16, 6
26, 3
34, 4, 4
4 
50, 9, 6
60
71, 3
83, 5
94, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 07-01-2022
Đặc biệtĐB
290872
Giải nhấtG1
71069
Giải nhìG2
09658
Giải baG3
19182
60997
Giải tưG4
50242
56297
87058
62862
64884
13390
08428
Giải nămG5
9550
Giải sáuG6
2058
3896
5771
Giải bảyG7
758
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
0 
1 
28
38
42
58, 8, 0, 8, 8
69, 2
72, 1
82, 4
97, 7, 0, 6
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 31-12-2021
Đặc biệtĐB
248919
Giải nhấtG1
11394
Giải nhìG2
46202
Giải baG3
30236
90953
Giải tưG4
50054
72640
94469
02420
32429
46576
18549
Giải nămG5
8718
Giải sáuG6
5691
3888
4754
Giải bảyG7
378
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
02
19, 8
20, 9
36, 2
40, 9
53, 4, 4
69
76, 8
88
94, 1
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 24-12-2021
Đặc biệtĐB
089373
Giải nhấtG1
09690
Giải nhìG2
19439
Giải baG3
36315
35135
Giải tưG4
94480
45052
30545
92644
51062
68832
25735
Giải nămG5
9356
Giải sáuG6
2177
8921
8043
Giải bảyG7
898
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
15
21, 8
39, 5, 2, 5
45, 4, 3
52, 6
62
73, 7
80
90, 8
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 17-12-2021
Đặc biệtĐB
008473
Giải nhấtG1
06308
Giải nhìG2
32205
Giải baG3
98979
71590
Giải tưG4
85181
04697
36879
79878
47384
75091
37676
Giải nămG5
5468
Giải sáuG6
4922
6944
8380
Giải bảyG7
650
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
08, 5
1 
22
34
44
50
68
73, 9, 9, 8, 6
81, 4, 0
90, 7, 1
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 10-12-2021
Đặc biệtĐB
921021
Giải nhấtG1
08506
Giải nhìG2
14767
Giải baG3
20018
96150
Giải tưG4
91841
09250
82259
96911
08195
23098
27372
Giải nămG5
4826
Giải sáuG6
6274
8018
4244
Giải bảyG7
759
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
06
18, 1, 8, 2
21, 6
3 
41, 4
50, 0, 9, 9
67
72, 4
8 
95, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 03-12-2021
Đặc biệtĐB
386242
Giải nhấtG1
19656
Giải nhìG2
17589
Giải baG3
46641
64626
Giải tưG4
23655
48332
46839
35853
85116
65034
56269
Giải nămG5
6874
Giải sáuG6
8440
7843
6685
Giải bảyG7
693
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
0 
16
26, 0
32, 9, 4
42, 1, 0, 3
56, 5, 3
69
74
89, 5
93
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 26-11-2021
Đặc biệtĐB
811459
Giải nhấtG1
74867
Giải nhìG2
91488
Giải baG3
47256
72294
Giải tưG4
82168
95315
54975
86669
99925
17139
93923
Giải nămG5
9770
Giải sáuG6
9074
3358
9032
Giải bảyG7
111
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
0 
15, 1, 6
25, 3
39, 2
4 
59, 6, 8
67, 8, 9
75, 0, 4
88
94
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 19-11-2021
Đặc biệtĐB
633959
Giải nhấtG1
67672
Giải nhìG2
86645
Giải baG3
10662
72800
Giải tưG4
48418
36869
20489
76928
78211
27539
08935
Giải nămG5
2257
Giải sáuG6
3786
2799
7337
Giải bảyG7
866
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
00
18, 1
28
39, 5, 7
45
59, 7
62, 9, 6
72
89, 6, 5
99
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 12-11-2021
Đặc biệtĐB
932080
Giải nhấtG1
89433
Giải nhìG2
99131
Giải baG3
33267
15473
Giải tưG4
89291
29585
42106
75379
76906
66044
50388
Giải nămG5
9308
Giải sáuG6
6558
8837
6653
Giải bảyG7
837
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
06, 6, 8
1 
2 
33, 1, 7, 7
44, 1
58, 3
67
73, 9
80, 5, 8
91
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 05-11-2021
Đặc biệtĐB
156483
Giải nhấtG1
28591
Giải nhìG2
78005
Giải baG3
92802
43978
Giải tưG4
19154
92967
02366
49219
68373
46938
29486
Giải nămG5
6953
Giải sáuG6
3794
1066
9786
Giải bảyG7
377
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
05, 2
19
20
38
4 
54, 3
67, 6, 6
78, 3, 7
83, 6, 6
91, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 29-10-2021
Đặc biệtĐB
330118
Giải nhấtG1
62402
Giải nhìG2
52658
Giải baG3
67095
43714
Giải tưG4
36464
81284
40066
93894
10801
80133
59479
Giải nămG5
3456
Giải sáuG6
1942
8758
4869
Giải bảyG7
581
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
02, 1
18, 4, 8
2 
33
42
58, 6, 8
64, 6, 9
79
84, 1
95, 4
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 22-10-2021
Đặc biệtĐB
970621
Giải nhấtG1
91903
Giải nhìG2
56201
Giải baG3
74703
82574
Giải tưG4
42117
43014
86811
21448
85346
47924
55140
Giải nămG5
7095
Giải sáuG6
9528
6615
3055
Giải bảyG7
097
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
03, 1, 3
17, 4, 1, 5
21, 4, 8
3 
48, 6, 0
55, 7
6 
74
8 
95, 7
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 15-10-2021
Đặc biệtĐB
890904
Giải nhấtG1
75846
Giải nhìG2
06063
Giải baG3
01306
66160
Giải tưG4
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
Giải nămG5
1667
Giải sáuG6
4069
2426
3516
Giải bảyG7
962
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
04, 6, 4
12, 6
27, 6
38, 4
46, 4
5 
63, 0, 7, 9, 2
72, 6
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 08-10-2021
Đặc biệtĐB
122016
Giải nhấtG1
38664
Giải nhìG2
22881
Giải baG3
46666
36276
Giải tưG4
19415
29856
63329
61027
42400
36931
87261
Giải nămG5
9417
Giải sáuG6
1848
8686
2577
Giải bảyG7
155
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
00
16, 5, 7
29, 7
31
48
56, 5, 4
64, 6, 1
76, 7
81, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 01-10-2021
Đặc biệtĐB
815237
Giải nhấtG1
16971
Giải nhìG2
68884
Giải baG3
94369
29574
Giải tưG4
41455
60370
40047
07251
92594
66068
99908
Giải nămG5
7411
Giải sáuG6
3143
9660
9815
Giải bảyG7
643
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
08
11, 5
27
37
47, 3, 3
55, 1
69, 8, 0
71, 4, 0
84
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 24-09-2021
Đặc biệtĐB
379472
Giải nhấtG1
37671
Giải nhìG2
46917
Giải baG3
27020
55974
Giải tưG4
60078
68671
50994
05437
11429
50105
80718
Giải nămG5
3637
Giải sáuG6
8775
4748
7942
Giải bảyG7
535
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
05
17, 8
20, 9
37, 7, 5
48, 2
5 
6 
72, 1, 4, 8, 1, 5
89
94
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 17-09-2021
Đặc biệtĐB
367898
Giải nhấtG1
37774
Giải nhìG2
28600
Giải baG3
90752
83322
Giải tưG4
81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
Giải nămG5
6874
Giải sáuG6
7819
1261
2784
Giải bảyG7
266
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
00
18, 9
22
38
43, 9
52
61, 6
74, 4, 6, 4
84
98, 2, 5
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 10-09-2021
Đặc biệtĐB
330931
Giải nhấtG1
89011
Giải nhìG2
45877
Giải baG3
82843
94067
Giải tưG4
49216
43617
52039
26013
47238
50844
32877
Giải nămG5
1327
Giải sáuG6
1857
8045
2674
Giải bảyG7
223
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
0 
11, 6, 7, 3
27, 3
31, 9, 8
43, 4, 5
57
67, 7
77, 7, 4
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 03-09-2021
Đặc biệtĐB
066277
Giải nhấtG1
21353
Giải nhìG2
92127
Giải baG3
21409
59098
Giải tưG4
82718
08305
85039
19041
38286
57732
17732
Giải nămG5
2063
Giải sáuG6
3805
6888
1097
Giải bảyG7
636
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
09, 5, 5
18
27
39, 2, 2, 6, 8
41
53
63
77
86, 8
98, 7
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 27-08-2021
Đặc biệtĐB
907119
Giải nhấtG1
00953
Giải nhìG2
21413
Giải baG3
98564
53368
Giải tưG4
24996
44141
03417
26652
33217
81403
32592
Giải nămG5
7348
Giải sáuG6
6369
8131
5816
Giải bảyG7
375
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
03
19, 3, 7, 7, 6
2 
31
41, 8
53, 2, 4
64, 8, 9
75
8 
96, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 20-08-2021
Đặc biệtĐB
546849
Giải nhấtG1
60576
Giải nhìG2
17671
Giải baG3
22143
81870
Giải tưG4
02488
30993
70508
15625
30658
88148
09818
Giải nămG5
0201
Giải sáuG6
8096
7863
1625
Giải bảyG7
146
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
08, 1
18
25, 5, 8
3 
49, 3, 8, 6
58
63
76, 1, 0
88
93, 6
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 13-08-2021
Đặc biệtĐB
599612
Giải nhấtG1
47189
Giải nhìG2
13513
Giải baG3
06546
62492
Giải tưG4
02070
27432
88346
73083
04145
01742
02754
Giải nămG5
2817
Giải sáuG6
0328
9039
2582
Giải bảyG7
897
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
12, 3, 7
28, 8
32, 9
46, 6, 5, 2
54
6 
70
89, 3, 2
92, 7
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 06-08-2021
Đặc biệtĐB
996716
Giải nhấtG1
72194
Giải nhìG2
00305
Giải baG3
87288
98375
Giải tưG4
93979
00182
06410
50571
32932
49918
92839
Giải nămG5
8281
Giải sáuG6
6334
3594
4029
Giải bảyG7
751
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
05
16, 0, 8
29
32, 9, 4
4 
51
6 
75, 9, 1
88, 2, 1, 5
94, 4
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 30-07-2021
Đặc biệtĐB
936876
Giải nhấtG1
61231
Giải nhìG2
95232
Giải baG3
68773
69663
Giải tưG4
04337
59240
49523
83050
79058
40636
83677
Giải nămG5
6559
Giải sáuG6
4500
8666
0321
Giải bảyG7
790
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
00
1 
23, 1
31, 2, 7, 6
40
50, 8, 9, 9
63, 6
76, 3, 7
8 
90
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 23-07-2021
Đặc biệtĐB
329346
Giải nhấtG1
22133
Giải nhìG2
14462
Giải baG3
37928
57282
Giải tưG4
23757
55302
96875
49755
92834
45850
13759
Giải nămG5
6652
Giải sáuG6
6502
7417
8308
Giải bảyG7
643
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
02, 2, 8
17
28
33, 4, 3
46, 3
57, 5, 0, 9, 2
62
75
82
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 16-07-2021
Đặc biệtĐB
880990
Giải nhấtG1
93014
Giải nhìG2
48096
Giải baG3
30898
84421
Giải tưG4
36004
59971
81168
92262
80614
78643
64758
Giải nămG5
6244
Giải sáuG6
8948
9889
6536
Giải bảyG7
891
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04
14, 4
21
36
43, 4, 8
58
68, 2, 4
71
89
90, 6, 8, 1
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 09-07-2021
Đặc biệtĐB
484277
Giải nhấtG1
57424
Giải nhìG2
27363
Giải baG3
80298
37326
Giải tưG4
70994
91572
67038
35406
50347
51322
04227
Giải nămG5
6784
Giải sáuG6
4334
0476
5548
Giải bảyG7
769
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
06
1 
24, 6, 2, 7
38, 4
47, 8
5 
63, 9, 5
77, 2, 6
84
98, 4
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 02-07-2021
Đặc biệtĐB
494059
Giải nhấtG1
13036
Giải nhìG2
81862
Giải baG3
76769
06361
Giải tưG4
71627
69222
32116
48656
22199
28258
79507
Giải nămG5
7564
Giải sáuG6
3490
6432
8925
Giải bảyG7
626
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
07
16
27, 2, 5, 6
36, 2
40
59, 6, 8
62, 9, 1, 4
7 
8 
99, 0
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 25-06-2021
Đặc biệtĐB
625903
Giải nhấtG1
00338
Giải nhìG2
55025
Giải baG3
62796
30568
Giải tưG4
60316
37493
17299
91203
18971
02310
43982
Giải nămG5
1811
Giải sáuG6
9835
4262
1307
Giải bảyG7
359
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
03, 3, 7
16, 0, 1
25
38, 5
4 
59
68, 2
71, 9
82
96, 3, 9