Sổ kết quả xổ số Đắc Lắc

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 21-09-2021
Đặc biệtĐB
027201
Giải nhấtG1
10028
Giải nhìG2
13030
Giải baG3
72635
58812
Giải tưG4
40392
46479
58772
57142
07653
73229
97482
Giải nămG5
1802
Giải sáuG6
7944
6514
8982
Giải bảyG7
782
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
01, 2
12, 4
28, 9
30, 5, 1
42, 4
53
6 
79, 2
82, 2, 2
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 14-09-2021
Đặc biệtĐB
922741
Giải nhấtG1
79720
Giải nhìG2
84856
Giải baG3
37325
83284
Giải tưG4
62618
30505
63023
92980
19776
86029
13643
Giải nămG5
5137
Giải sáuG6
3400
1110
3761
Giải bảyG7
752
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
05, 0
18, 0
20, 5, 3, 9, 0
37
41, 3
56, 2
61
76
84, 0
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 07-09-2021
Đặc biệtĐB
837147
Giải nhấtG1
25790
Giải nhìG2
24636
Giải baG3
94318
83921
Giải tưG4
34417
92080
19379
25556
78704
09593
59091
Giải nămG5
9293
Giải sáuG6
0543
8680
0743
Giải bảyG7
799
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
04
18, 7
21
36
47, 3, 3
56
6 
79
80, 0
90, 3, 1, 3, 9, 8
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 31-08-2021
Đặc biệtĐB
100004
Giải nhấtG1
09983
Giải nhìG2
21271
Giải baG3
48217
86243
Giải tưG4
02928
72002
45639
08123
57929
34558
90445
Giải nămG5
1261
Giải sáuG6
8985
0170
7962
Giải bảyG7
383
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
04, 2
17
28, 3, 9
39
43, 5
58, 7
61, 2
71, 0
83, 5, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 24-08-2021
Đặc biệtĐB
414499
Giải nhấtG1
15855
Giải nhìG2
61551
Giải baG3
51890
48519
Giải tưG4
85375
12918
83769
22286
58855
44271
78410
Giải nămG5
3062
Giải sáuG6
8119
5323
3042
Giải bảyG7
190
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
0 
19, 8, 0, 9
23, 7
3 
42
55, 1, 5
69, 2
75, 1
86
99, 0, 0
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 17-08-2021
Đặc biệtĐB
724991
Giải nhấtG1
62306
Giải nhìG2
96128
Giải baG3
76203
62758
Giải tưG4
32227
26771
90953
28726
11789
02869
54508
Giải nămG5
8935
Giải sáuG6
1560
2758
7796
Giải bảyG7
674
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
06, 3, 8
1 
28, 7, 6
35
4 
58, 3, 8
69, 0, 3
71, 4
89
91, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 10-08-2021
Đặc biệtĐB
332472
Giải nhấtG1
08434
Giải nhìG2
38590
Giải baG3
69085
95010
Giải tưG4
85365
27505
57335
60991
56747
04783
52200
Giải nămG5
8061
Giải sáuG6
1199
0028
7176
Giải bảyG7
701
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
05, 0, 1
10
28
34, 5
47
5 
65, 1
72, 6, 7
85, 3
90, 1, 9
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 20-07-2021
Đặc biệtĐB
734881
Giải nhấtG1
95264
Giải nhìG2
41214
Giải baG3
59470
90275
Giải tưG4
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
Giải nămG5
8154
Giải sáuG6
2209
1464
5491
Giải bảyG7
208
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
03, 9, 8, 9, 8
14, 8
22
3 
43
51, 4
64, 4
70, 5
81
95, 1
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 13-07-2021
Đặc biệtĐB
680712
Giải nhấtG1
67715
Giải nhìG2
25708
Giải baG3
93569
55934
Giải tưG4
87768
43969
98613
87796
02130
68080
62252
Giải nămG5
7697
Giải sáuG6
1751
2047
8005
Giải bảyG7
241
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
08, 5
12, 5, 3, 6
2 
34, 0
47, 1
52, 1
69, 8, 9
7 
80
96, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 06-07-2021
Đặc biệtĐB
874814
Giải nhấtG1
98104
Giải nhìG2
18434
Giải baG3
98662
08784
Giải tưG4
24995
90192
62651
82590
62104
49248
44169
Giải nămG5
3393
Giải sáuG6
2527
1478
5887
Giải bảyG7
949
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
04, 4
14
27
34
48, 9
51, 7
62, 9
78
84, 7
95, 2, 0, 3
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 29-06-2021
Đặc biệtĐB
089482
Giải nhấtG1
16165
Giải nhìG2
57209
Giải baG3
49033
79759
Giải tưG4
49492
04013
59961
72883
22619
25327
28855
Giải nămG5
7577
Giải sáuG6
3690
0876
7998
Giải bảyG7
053
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
09
13, 9
27
33
4 
59, 5, 3
65, 1
77, 6
82, 3
92, 0, 8, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 22-06-2021
Đặc biệtĐB
012181
Giải nhấtG1
81057
Giải nhìG2
77100
Giải baG3
46248
05735
Giải tưG4
24831
29694
76237
07040
44943
37265
92208
Giải nămG5
8062
Giải sáuG6
3526
1442
9180
Giải bảyG7
291
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
00, 8
1 
26
35, 1, 7
48, 0, 3, 2, 3
57
65, 2
7 
81, 0
94, 1
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 15-06-2021
Đặc biệtĐB
966871
Giải nhấtG1
71604
Giải nhìG2
81672
Giải baG3
86483
45324
Giải tưG4
68705
62571
22433
16291
32750
19362
48679
Giải nămG5
9548
Giải sáuG6
3264
4096
5049
Giải bảyG7
133
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
04, 5
1 
24
33, 3
48, 9
50
62, 4, 6
71, 2, 1, 9
83
91, 6
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 08-06-2021
Đặc biệtĐB
447843
Giải nhấtG1
61177
Giải nhìG2
47920
Giải baG3
73962
55768
Giải tưG4
32613
60272
68358
51590
96784
15376
38197
Giải nămG5
9429
Giải sáuG6
1834
3445
3036
Giải bảyG7
477
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
0 
13
20, 9
34, 6
43, 5
58
62, 8
77, 2, 6, 7
84
90, 7, 4
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 01-06-2021
Đặc biệtĐB
138773
Giải nhấtG1
15259
Giải nhìG2
27416
Giải baG3
75777
98741
Giải tưG4
47513
48475
02975
46147
36532
00040
02899
Giải nămG5
0863
Giải sáuG6
8610
1149
6031
Giải bảyG7
273
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
0 
16, 3, 0
2 
32, 1
41, 7, 0, 9
59, 3
63
73, 7, 5, 5, 3
8 
99
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 25-05-2021
Đặc biệtĐB
471452
Giải nhấtG1
28561
Giải nhìG2
76415
Giải baG3
40741
31888
Giải tưG4
91961
19267
07067
32262
44322
61308
49960
Giải nămG5
8754
Giải sáuG6
0344
2492
4646
Giải bảyG7
099
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08, 8
15
22
3 
41, 4, 6
52, 4
61, 1, 7, 7, 2, 0
7 
88
92, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 18-05-2021
Đặc biệtĐB
589068
Giải nhấtG1
85126
Giải nhìG2
44836
Giải baG3
19649
13059
Giải tưG4
05311
17851
00409
13108
74103
02042
35017
Giải nămG5
1224
Giải sáuG6
2087
2309
2770
Giải bảyG7
652
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
09, 8, 3, 9
11, 7
26, 4
36, 2
49, 2
59, 1, 2
68
70
87
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 11-05-2021
Đặc biệtĐB
701171
Giải nhấtG1
59224
Giải nhìG2
92964
Giải baG3
08151
22180
Giải tưG4
11926
69375
49799
79689
81038
23558
65439
Giải nămG5
1488
Giải sáuG6
8228
5096
9246
Giải bảyG7
407
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
07
1 
24, 6, 8
38, 9
46
51, 8
64
71, 5
80, 9, 8, 6
99, 6
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 04-05-2021
Đặc biệtĐB
623802
Giải nhấtG1
80643
Giải nhìG2
89297
Giải baG3
69708
30109
Giải tưG4
06139
70305
24811
39172
42518
10079
68055
Giải nămG5
7138
Giải sáuG6
9448
9959
5270
Giải bảyG7
129
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
02, 8, 9, 5
11, 8, 6
29
39, 8
43, 8
55, 9
6 
72, 9, 0
8 
97
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 27-04-2021
Đặc biệtĐB
046409
Giải nhấtG1
53390
Giải nhìG2
95082
Giải baG3
14526
89804
Giải tưG4
29172
95040
67690
80701
54447
19938
64858
Giải nămG5
6619
Giải sáuG6
7402
0520
1563
Giải bảyG7
519
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
09, 4, 1, 2
19, 9
26, 0
38
40, 7
58, 0
63
72
82
90, 0
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 20-04-2021
Đặc biệtĐB
758292
Giải nhấtG1
64680
Giải nhìG2
35597
Giải baG3
06649
77703
Giải tưG4
44304
95011
46529
07929
53743
53861
00542
Giải nămG5
9227
Giải sáuG6
6231
9524
8742
Giải bảyG7
836
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
03, 4
11, 8
29, 9, 7, 4
31, 6
49, 3, 2, 2
5 
61
7 
80
92, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 13-04-2021
Đặc biệtĐB
095450
Giải nhấtG1
01387
Giải nhìG2
87811
Giải baG3
34519
66939
Giải tưG4
16338
73285
93267
03564
42651
33890
59197
Giải nămG5
1009
Giải sáuG6
4633
3209
9285
Giải bảyG7
105
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
09, 9, 5
11, 9
2 
39, 8, 3
4 
50, 1
67, 4
7 
87, 5, 5
90, 7, 4
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 06-04-2021
Đặc biệtĐB
122385
Giải nhấtG1
36420
Giải nhìG2
96179
Giải baG3
60153
49551
Giải tưG4
25817
74724
02554
50012
75009
97487
38156
Giải nămG5
3467
Giải sáuG6
3076
0791
8474
Giải bảyG7
099
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
09
17, 2
20, 4
3 
4 
53, 1, 4, 6
67, 1
79, 6, 4
85, 7
91, 9
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 30-03-2021
Đặc biệtĐB
973988
Giải nhấtG1
65200
Giải nhìG2
63888
Giải baG3
77976
96600
Giải tưG4
40420
06407
59442
36880
56072
63211
75029
Giải nămG5
0789
Giải sáuG6
5420
2392
4584
Giải bảyG7
672
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
00, 0, 7
11
20, 9, 0
3 
42
5 
6 
76, 2, 2
88, 8, 0, 9, 4
92, 8
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 23-03-2021
Đặc biệtĐB
872684
Giải nhấtG1
28962
Giải nhìG2
20885
Giải baG3
37740
49784
Giải tưG4
14016
82589
04551
77326
77638
99750
65354
Giải nămG5
4467
Giải sáuG6
3575
7908
5863
Giải bảyG7
662
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
08
16
26
38
40
51, 0, 4
62, 7, 3, 2, 0
75
84, 5, 4, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 16-03-2021
Đặc biệtĐB
874065
Giải nhấtG1
14025
Giải nhìG2
59917
Giải baG3
43552
05445
Giải tưG4
64592
69197
87019
04422
61426
76759
10443
Giải nămG5
5884
Giải sáuG6
1898
5803
1214
Giải bảyG7
360
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
03
17, 9, 4
25, 2, 6
3 
45, 3
52, 9
65, 0
7 
84
92, 7, 8, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 09-03-2021
Đặc biệtĐB
046576
Giải nhấtG1
00500
Giải nhìG2
51852
Giải baG3
13701
39704
Giải tưG4
37966
27389
58488
05822
01554
08595
34170
Giải nămG5
3358
Giải sáuG6
0608
8051
8899
Giải bảyG7
555
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
00, 1, 4, 8
1 
22
3 
4 
52, 4, 8, 1, 5
66
76, 0
89, 8
95, 9, 6
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 02-03-2021
Đặc biệtĐB
289014
Giải nhấtG1
65365
Giải nhìG2
94241
Giải baG3
17474
37266
Giải tưG4
03081
13803
12418
85647
27738
03012
78590
Giải nămG5
8025
Giải sáuG6
6916
2722
9857
Giải bảyG7
504
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
03, 4
14, 8, 2, 6
25, 2
38
41, 7
57
65, 6, 7
74
81
90
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 23-02-2021
Đặc biệtĐB
386195
Giải nhấtG1
27434
Giải nhìG2
55851
Giải baG3
22072
88613
Giải tưG4
64210
01963
84488
72052
39550
24590
42054
Giải nămG5
1332
Giải sáuG6
8565
4314
3379
Giải bảyG7
467
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01
13, 0, 4
2 
34, 2
4 
51, 2, 0, 4
63, 5, 7
72, 9
88
95, 0
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 16-02-2021
Đặc biệtĐB
776619
Giải nhấtG1
75374
Giải nhìG2
23661
Giải baG3
73445
85358
Giải tưG4
78258
37097
51093
25829
40643
58726
72685
Giải nămG5
3553
Giải sáuG6
8390
3513
0666
Giải bảyG7
305
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
05
19, 3
29, 6
3 
45, 3
58, 8, 3, 3
61, 6
74
85
97, 3, 0