Sổ kết quả xổ số Đà Lạt

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 26-03-2023
Đặc biệtĐB
952493
Giải nhấtG1
29551
Giải nhìG2
60312
Giải baG3
13366
23683
Giải tưG4
40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309
Giải nămG5
6539
Giải sáuG6
6540
0252
9137
Giải bảyG7
152
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
09
12
2 
32, 9, 7
42, 4, 0
51, 0, 2, 2
66
79, 3
83
93, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 19-03-2023
Đặc biệtĐB
099784
Giải nhấtG1
02413
Giải nhìG2
91488
Giải baG3
00137
44483
Giải tưG4
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
Giải nămG5
5348
Giải sáuG6
5198
0312
6874
Giải bảyG7
145
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
09, 9
13, 2
2 
37, 2, 1
48, 8, 5
5 
68, 9
74
84, 8, 3, 3
98
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 12-03-2023
Đặc biệtĐB
100362
Giải nhấtG1
93531
Giải nhìG2
29279
Giải baG3
30493
91376
Giải tưG4
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
Giải nămG5
4554
Giải sáuG6
7395
6940
1983
Giải bảyG7
270
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
0 
1 
22, 9
31
45, 0, 8
50, 7, 2, 4
62
79, 6, 3, 0
83
93, 5
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 05-03-2023
Đặc biệtĐB
165946
Giải nhấtG1
65921
Giải nhìG2
83771
Giải baG3
97520
74941
Giải tưG4
35561
05969
82512
17343
13269
19773
31283
Giải nămG5
6962
Giải sáuG6
1084
5987
3244
Giải bảyG7
339
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
0 
12
21, 0
39
46, 1, 3, 4
5 
61, 9, 9, 2
71, 3
83, 4, 7, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 26-02-2023
Đặc biệtĐB
672031
Giải nhấtG1
30813
Giải nhìG2
20531
Giải baG3
89861
85020
Giải tưG4
10696
83932
38698
37962
06282
43130
82597
Giải nămG5
2615
Giải sáuG6
4191
3109
2283
Giải bảyG7
916
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
09
13, 5, 6, 5
20
31, 1, 2, 0
4 
5 
61, 2
7 
82, 3
96, 8, 7, 1
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 19-02-2023
Đặc biệtĐB
618281
Giải nhấtG1
34604
Giải nhìG2
08381
Giải baG3
55366
68703
Giải tưG4
23997
70514
90322
91133
33608
25244
24661
Giải nămG5
5415
Giải sáuG6
1530
7458
7293
Giải bảyG7
763
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
04, 3, 8
14, 5
22
33, 0
44
58
66, 1, 3, 5
7 
81, 1
97, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 12-02-2023
Đặc biệtĐB
417898
Giải nhấtG1
95946
Giải nhìG2
54018
Giải baG3
20268
44952
Giải tưG4
54761
88521
86674
91386
48350
49589
60751
Giải nămG5
4000
Giải sáuG6
6783
4436
2466
Giải bảyG7
140
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
00
18, 6
21
36
46, 0
52, 0, 1
68, 1, 6
74
86, 9, 3
98
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 05-02-2023
Đặc biệtĐB
187396
Giải nhấtG1
42246
Giải nhìG2
96499
Giải baG3
74399
09773
Giải tưG4
65756
51163
79501
44499
03998
64072
95471
Giải nămG5
4935
Giải sáuG6
1117
7634
7790
Giải bảyG7
732
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
01
17
2 
35, 4, 2, 6
46
56
63
73, 2, 1
8 
96, 9, 9, 9, 8, 0
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 29-01-2023
Đặc biệtĐB
951032
Giải nhấtG1
33213
Giải nhìG2
43086
Giải baG3
76053
27427
Giải tưG4
88692
84830
75713
76906
37647
74984
08588
Giải nămG5
9703
Giải sáuG6
1080
8890
8525
Giải bảyG7
803
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
06, 3, 3
13, 3
27, 5, 6
32, 0
47
53
6 
7 
86, 4, 8, 0
92, 0
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 22-01-2023
Đặc biệtĐB
808214
Giải nhấtG1
75100
Giải nhìG2
30374
Giải baG3
77696
35943
Giải tưG4
20566
26870
17670
42270
90719
18486
80006
Giải nămG5
1960
Giải sáuG6
3458
1351
9814
Giải bảyG7
039
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
00, 6
14, 9, 4
2 
39
43
58, 1
66, 0
74, 0, 0, 0
86
96, 7
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 15-01-2023
Đặc biệtĐB
356396
Giải nhấtG1
40461
Giải nhìG2
62365
Giải baG3
06907
15254
Giải tưG4
58423
55669
15320
10121
08832
80998
46706
Giải nămG5
0922
Giải sáuG6
2061
8082
2308
Giải bảyG7
565
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
07, 6, 8
1 
23, 0, 1, 2
32
4 
54
61, 5, 9, 1, 5
70
82
96, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 08-01-2023
Đặc biệtĐB
292709
Giải nhấtG1
73731
Giải nhìG2
58335
Giải baG3
41488
83472
Giải tưG4
49306
69982
85345
69087
61211
21673
73566
Giải nămG5
5028
Giải sáuG6
2787
7511
7249
Giải bảyG7
308
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
09, 6, 8
11, 1, 1
28
31, 5
45, 9
5 
66
72, 3
88, 2, 7, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 01-01-2023
Đặc biệtĐB
712933
Giải nhấtG1
32313
Giải nhìG2
17695
Giải baG3
69260
47622
Giải tưG4
53637
60795
70108
85825
12125
17972
90667
Giải nămG5
4081
Giải sáuG6
5501
2986
7991
Giải bảyG7
015
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
08, 1, 9
13, 5
22, 5, 5
33, 7
4 
5 
60, 7
72
81, 6
95, 5, 1
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 25-12-2022
Đặc biệtĐB
263503
Giải nhấtG1
42088
Giải nhìG2
44364
Giải baG3
80172
14721
Giải tưG4
80706
47574
52326
50589
44032
17328
35458
Giải nămG5
8415
Giải sáuG6
6448
3235
1866
Giải bảyG7
725
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
03, 6, 0
15
21, 6, 8, 5
32, 5
48
58
64, 6
72, 4
88, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 18-12-2022
Đặc biệtĐB
699189
Giải nhấtG1
64859
Giải nhìG2
14818
Giải baG3
14147
37593
Giải tưG4
41465
43252
38941
66866
22327
08195
84936
Giải nămG5
8099
Giải sáuG6
7661
1519
7975
Giải bảyG7
906
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
06
18, 9
27
36, 5
47, 1
59, 2
65, 6, 1
75
89
93, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 11-12-2022
Đặc biệtĐB
936215
Giải nhấtG1
03906
Giải nhìG2
51780
Giải baG3
63224
96385
Giải tưG4
37692
74514
41205
32959
84383
71201
65202
Giải nămG5
9792
Giải sáuG6
3655
1429
0296
Giải bảyG7
497
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06, 5, 1, 2
15, 4, 3
24, 9
3 
4 
59, 5
6 
7 
80, 5, 3
92, 2, 6, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 04-12-2022
Đặc biệtĐB
780515
Giải nhấtG1
39252
Giải nhìG2
12412
Giải baG3
87642
74122
Giải tưG4
80005
54784
55510
98930
65070
01494
03810
Giải nămG5
0764
Giải sáuG6
6171
3408
8155
Giải bảyG7
452
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
05, 8
15, 2, 0, 0
22
30
42
52, 5, 2
64
70, 1
84, 5
94
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 27-11-2022
Đặc biệtĐB
132764
Giải nhấtG1
80214
Giải nhìG2
46402
Giải baG3
70173
68901
Giải tưG4
83718
33166
23975
34395
07675
66466
07815
Giải nămG5
2779
Giải sáuG6
9894
6614
2382
Giải bảyG7
099
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
02, 1
14, 8, 5, 4
2 
3 
4 
5 
64, 6, 6, 4
73, 5, 5, 9
82
95, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 20-11-2022
Đặc biệtĐB
900596
Giải nhấtG1
20588
Giải nhìG2
23740
Giải baG3
57827
60767
Giải tưG4
37193
34549
12059
95777
93871
37513
75601
Giải nămG5
3155
Giải sáuG6
0974
7632
6676
Giải bảyG7
808
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
01, 8
13
27
32
40, 9
59, 5, 3
67
77, 1, 4, 6
88
96, 3
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 13-11-2022
Đặc biệtĐB
606310
Giải nhấtG1
02742
Giải nhìG2
85661
Giải baG3
33256
65199
Giải tưG4
48132
25070
04222
94402
01198
14247
60620
Giải nămG5
3520
Giải sáuG6
8952
0262
2732
Giải bảyG7
226
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
02
10
22, 0, 0, 6
32, 2
42, 7
56, 2
61, 2
70
81
99, 8
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 06-11-2022
Đặc biệtĐB
305158
Giải nhấtG1
31585
Giải nhìG2
98283
Giải baG3
95173
72225
Giải tưG4
38013
07628
73391
36502
24223
77416
82026
Giải nămG5
8915
Giải sáuG6
3030
6905
7846
Giải bảyG7
509
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
02, 5, 9
13, 6, 5
25, 8, 3, 6
30, 9
46
58
6 
73
85, 3
91
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 30-10-2022
Đặc biệtĐB
440765
Giải nhấtG1
16585
Giải nhìG2
59898
Giải baG3
96637
22826
Giải tưG4
53029
74725
81057
35075
15938
41622
36535
Giải nămG5
2084
Giải sáuG6
7043
3947
4668
Giải bảyG7
834
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
0 
1 
26, 9, 5, 2
37, 8, 5, 4
43, 7
57
65, 8
75
85, 4, 9
98
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 23-10-2022
Đặc biệtĐB
082532
Giải nhấtG1
62475
Giải nhìG2
01084
Giải baG3
83778
17182
Giải tưG4
25515
69050
61868
14049
66147
15096
33884
Giải nămG5
6554
Giải sáuG6
5511
3531
3402
Giải bảyG7
441
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
02
15, 1
2 
32, 1
49, 7, 1
50, 4
68
75, 8
84, 2, 4
96, 4
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 16-10-2022
Đặc biệtĐB
317311
Giải nhấtG1
71890
Giải nhìG2
20575
Giải baG3
64698
79500
Giải tưG4
31727
54584
43572
91439
19434
89857
81536
Giải nămG5
4818
Giải sáuG6
3824
5460
8094
Giải bảyG7
398
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
00
11, 8
27, 4
39, 4, 6
48
57
60
75, 2
84
90, 8, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 09-10-2022
Đặc biệtĐB
824240
Giải nhấtG1
49371
Giải nhìG2
88945
Giải baG3
76472
77411
Giải tưG4
87674
77738
88094
71103
76860
44073
89912
Giải nămG5
3112
Giải sáuG6
2231
2795
0799
Giải bảyG7
660
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
03
11, 2, 2
2 
38, 1
40, 5
5 
60, 0
71, 2, 4, 3
8 
94, 5, 9, 5
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 02-10-2022
Đặc biệtĐB
928141
Giải nhấtG1
66225
Giải nhìG2
39548
Giải baG3
03455
54299
Giải tưG4
46705
70847
59850
13492
92947
61263
79279
Giải nămG5
6557
Giải sáuG6
1052
2036
8342
Giải bảyG7
113
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
05
13
25
36
41, 8, 7, 7, 2
55, 0, 7, 2
63
79
8 
99, 2, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 25-09-2022
Đặc biệtĐB
714730
Giải nhấtG1
96441
Giải nhìG2
25862
Giải baG3
74876
07691
Giải tưG4
50052
16618
97970
98007
01985
29443
06586
Giải nămG5
5225
Giải sáuG6
4293
8314
5814
Giải bảyG7
123
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
07
18, 4, 4
25, 3
30
41, 3
52
62
76, 0, 9
85, 6
91, 3
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 18-09-2022
Đặc biệtĐB
553647
Giải nhấtG1
43856
Giải nhìG2
19556
Giải baG3
10184
68940
Giải tưG4
88400
44211
06564
75874
49375
76713
68656
Giải nămG5
2339
Giải sáuG6
0516
4211
1889
Giải bảyG7
838
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
00
11, 3, 6, 1, 5
2 
39, 8
47, 0
56, 6, 6
64
74, 5
84, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 11-09-2022
Đặc biệtĐB
179361
Giải nhấtG1
98342
Giải nhìG2
72900
Giải baG3
29369
19437
Giải tưG4
29322
95877
43524
24621
10251
74692
09142
Giải nămG5
9724
Giải sáuG6
1634
9834
3533
Giải bảyG7
751
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
00
11
22, 4, 1, 4
37, 4, 4, 3
42, 2
51, 1
61, 9
77
8 
92
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Chủ nhậtCN ngày 04-09-2022
Đặc biệtĐB
413754
Giải nhấtG1
29176
Giải nhìG2
51761
Giải baG3
57924
15386
Giải tưG4
26281
03015
20758
46386
26570
99533
35187
Giải nămG5
6391
Giải sáuG6
9822
6929
3354
Giải bảyG7
826
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
0 
15
24, 2, 9, 6
33
4 
54, 8, 4
61
76, 0
86, 1, 6, 7
91, 6