XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (10/04)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
233971
Giải nhấtG1
81963
Giải nhìG2
34745
Giải baG3
31522
46040
Giải tưG4
04661
17189
42609
89656
64472
97925
54191
Giải nămG5
5393
Giải sáuG6
7410
3117
0968
Giải bảyG7
078
Giải támG8
97
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
09
10
17
22
25
40
45
56
61
63
68
71
72
78
89
91
93
97
ĐầuĐuôi
09
10, 7
22, 5
3 
45, 0
56
63, 1, 8
71, 2, 8
89
91, 3, 7
ĐầuĐuôi
4, 10
7, 6, 91
2, 72
6, 93
 4
4, 25
56
1, 97
6, 78
8, 09

XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (03/04)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
901969
Giải nhấtG1
73691
Giải nhìG2
39507
Giải baG3
65868
19942
Giải tưG4
91814
04571
19319
37890
41729
85097
63153
Giải nămG5
8069
Giải sáuG6
0233
1133
3439
Giải bảyG7
826
Giải támG8
99
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
07
14
19
26
29
33
33
39
42
53
68
69
69
71
90
91
97
99
ĐầuĐuôi
07
14, 9
29, 6
33, 3, 9
42
53
69, 8, 9
71
8 
91, 0, 7, 9
ĐầuĐuôi
90
9, 71
42
5, 3, 33
14
 5
26
0, 97
68
6, 1, 2, 6, 3, 99

XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (27/03)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
363858
Giải nhấtG1
40709
Giải nhìG2
69999
Giải baG3
09945
01467
Giải tưG4
10297
99874
66682
04004
09671
83958
62245
Giải nămG5
4476
Giải sáuG6
7611
3132
0552
Giải bảyG7
281
Giải támG8
56
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
04
09
11
32
45
45
52
56
58
58
67
71
74
76
81
82
97
99
ĐầuĐuôi
09, 4
11
2 
32
45, 5
58, 8, 2, 6
67
74, 1, 6
82, 1
99, 7
ĐầuĐuôi
 0
7, 1, 81
8, 3, 52
 3
7, 04
4, 45
7, 56
6, 97
5, 58
0, 99