Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 24-03-2023
Đặc biệtĐB
450166
Giải nhấtG1
69618
Giải nhìG2
44166
Giải baG3
73919
32251
Giải tưG4
51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353
Giải nămG5
3791
Giải sáuG6
5113
0043
8767
Giải bảyG7
270
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
00
18, 9, 3
2 
3 
48, 4, 3
51, 3
66, 6, 7, 7, 0
70
8 
97, 0, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 17-03-2023
Đặc biệtĐB
004976
Giải nhấtG1
43971
Giải nhìG2
42297
Giải baG3
28514
71387
Giải tưG4
02598
38430
72112
78721
79972
34803
30672
Giải nămG5
3637
Giải sáuG6
0615
9514
3751
Giải bảyG7
424
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
03
14, 2, 5, 4
21, 4, 1
30, 7
4 
51
6 
76, 1, 2, 2
87
97, 8
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 10-03-2023
Đặc biệtĐB
171751
Giải nhấtG1
72674
Giải nhìG2
10417
Giải baG3
84473
01768
Giải tưG4
37688
90870
10654
23263
23540
36164
75686
Giải nămG5
6546
Giải sáuG6
3892
9206
6990
Giải bảyG7
781
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
06
17
2 
3 
40, 6
51, 4
68, 3, 4, 3
74, 3, 0
88, 6, 1
92, 0
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 03-03-2023
Đặc biệtĐB
617002
Giải nhấtG1
11931
Giải nhìG2
53855
Giải baG3
18060
41089
Giải tưG4
24188
61461
68435
32079
88705
58694
84330
Giải nămG5
6301
Giải sáuG6
1075
6643
7557
Giải bảyG7
505
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
02, 5, 1, 5
1 
2 
31, 5, 0
43
55, 7
60, 1, 3
79, 5
89, 8
94
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 24-02-2023
Đặc biệtĐB
850541
Giải nhấtG1
36266
Giải nhìG2
11296
Giải baG3
96546
76573
Giải tưG4
59224
66960
58499
46837
56125
51507
23885
Giải nămG5
6061
Giải sáuG6
2354
8232
3906
Giải bảyG7
954
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
07, 6
1 
24, 5
37, 2
41, 6
54, 4
66, 0, 1
73
85, 6
96, 9
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 17-02-2023
Đặc biệtĐB
452122
Giải nhấtG1
57688
Giải nhìG2
78037
Giải baG3
62612
32619
Giải tưG4
52004
28702
44518
13988
83713
46486
67165
Giải nămG5
6092
Giải sáuG6
5165
5707
5124
Giải bảyG7
727
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
04, 2, 7
12, 9, 8, 3
22, 4, 7
37
4 
5 
65, 5
7 
88, 8, 6
92, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 10-02-2023
Đặc biệtĐB
465844
Giải nhấtG1
18484
Giải nhìG2
43437
Giải baG3
09648
27105
Giải tưG4
72669
73524
52977
40693
86866
29214
48256
Giải nămG5
2028
Giải sáuG6
4026
8933
3368
Giải bảyG7
406
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
05, 6
14
24, 8, 6
37, 3
44, 8
56
69, 6, 8
77
84
93, 6
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 03-02-2023
Đặc biệtĐB
170217
Giải nhấtG1
32496
Giải nhìG2
71320
Giải baG3
79184
15563
Giải tưG4
57864
74877
30479
72508
41266
56146
07528
Giải nămG5
5794
Giải sáuG6
3083
9567
4250
Giải bảyG7
016
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
08
17, 6
20, 8
39
46
50
63, 4, 6, 7
77, 9
84, 3
96, 4
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 27-01-2023
Đặc biệtĐB
528265
Giải nhấtG1
81031
Giải nhìG2
80817
Giải baG3
14392
45874
Giải tưG4
91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057
Giải nămG5
2694
Giải sáuG6
9228
3053
9514
Giải bảyG7
978
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
0 
17, 4
28
31
47, 4, 5
52, 7, 3
65, 5
74, 5, 8
8 
92, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 20-01-2023
Đặc biệtĐB
293317
Giải nhấtG1
32367
Giải nhìG2
27479
Giải baG3
66040
73912
Giải tưG4
93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088
Giải nămG5
3045
Giải sáuG6
0242
9428
3402
Giải bảyG7
937
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
02
17, 2
28, 2
36, 7
40, 0, 5, 2
52
67, 1
79
84, 1, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 13-01-2023
Đặc biệtĐB
951703
Giải nhấtG1
90592
Giải nhìG2
62239
Giải baG3
59036
66767
Giải tưG4
55968
53846
67624
44994
33290
03800
13892
Giải nămG5
1824
Giải sáuG6
9429
2796
0412
Giải bảyG7
814
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
03, 0
12, 4
24, 4, 9, 2
39, 6
46
5 
67, 8
7 
8 
92, 4, 0, 2, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 06-01-2023
Đặc biệtĐB
945974
Giải nhấtG1
41598
Giải nhìG2
53426
Giải baG3
09708
53175
Giải tưG4
03184
77105
60600
85214
07014
79111
94019
Giải nămG5
8716
Giải sáuG6
8132
7445
4194
Giải bảyG7
228
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
08, 5, 0
14, 4, 1, 9, 6
26, 8, 9
32
45
5 
6 
74, 5
84
98, 4
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 30-12-2022
Đặc biệtĐB
553129
Giải nhấtG1
76706
Giải nhìG2
59875
Giải baG3
74486
99464
Giải tưG4
00065
61175
29503
39362
31997
48598
70909
Giải nămG5
5096
Giải sáuG6
9649
4100
0803
Giải bảyG7
010
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
06, 3, 9, 0, 3
10
29
3 
49
5 
64, 5, 2, 5
75, 5
86
97, 8, 6
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 23-12-2022
Đặc biệtĐB
012355
Giải nhấtG1
84681
Giải nhìG2
45733
Giải baG3
93285
60602
Giải tưG4
62735
22178
75929
61740
59902
34296
06606
Giải nămG5
4840
Giải sáuG6
3260
9364
9502
Giải bảyG7
232
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
02, 2, 6, 2
1 
29
33, 5, 2
40, 0
55
60, 4
78, 6
81, 5
96
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 16-12-2022
Đặc biệtĐB
876196
Giải nhấtG1
90270
Giải nhìG2
53821
Giải baG3
08267
49383
Giải tưG4
29107
07390
03282
18918
85063
69702
23469
Giải nămG5
7712
Giải sáuG6
9302
3526
7540
Giải bảyG7
517
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
07, 2, 2
18, 2, 7
21, 6
3 
40
5 
67, 3, 9
70
83, 2, 2
96, 0
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 09-12-2022
Đặc biệtĐB
779683
Giải nhấtG1
67258
Giải nhìG2
24899
Giải baG3
82589
67826
Giải tưG4
20172
63559
26645
57742
53077
11981
03503
Giải nămG5
0429
Giải sáuG6
4248
0900
4089
Giải bảyG7
115
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
03, 0
15, 9
26, 9
3 
45, 2, 8
58, 9
6 
72, 7
83, 9, 1, 9
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 02-12-2022
Đặc biệtĐB
798559
Giải nhấtG1
77336
Giải nhìG2
59784
Giải baG3
05665
03179
Giải tưG4
37912
83910
42601
34299
67601
22689
46856
Giải nămG5
8111
Giải sáuG6
7570
8705
2863
Giải bảyG7
314
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
01, 1, 5, 3
12, 0, 1, 4
2 
36
4 
59, 6
65, 3
79, 0
84, 9
99
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 25-11-2022
Đặc biệtĐB
365567
Giải nhấtG1
23728
Giải nhìG2
40878
Giải baG3
06077
36191
Giải tưG4
78028
26729
98130
08388
60132
46579
25097
Giải nămG5
7615
Giải sáuG6
5623
5013
2029
Giải bảyG7
083
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
06
15, 3
28, 8, 9, 3, 9
30, 2
4 
5 
67
78, 7, 9
88, 3
91, 7
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 18-11-2022
Đặc biệtĐB
280219
Giải nhấtG1
49480
Giải nhìG2
20284
Giải baG3
10196
31809
Giải tưG4
60218
15269
17976
36796
26813
87966
31685
Giải nămG5
2544
Giải sáuG6
4896
2726
8752
Giải bảyG7
455
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
09
19, 8, 3
26, 1
3 
44
52, 5
69, 6
76
80, 4, 5
96, 6, 6
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 11-11-2022
Đặc biệtĐB
820665
Giải nhấtG1
42149
Giải nhìG2
81173
Giải baG3
89389
65328
Giải tưG4
24944
01860
62844
11277
77057
25327
66596
Giải nămG5
5560
Giải sáuG6
5746
2286
1841
Giải bảyG7
570
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
0 
1 
28, 7
3 
49, 4, 4, 6, 1
57
65, 0, 0, 1
73, 7, 0
89, 6
96
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 04-11-2022
Đặc biệtĐB
183799
Giải nhấtG1
43428
Giải nhìG2
10544
Giải baG3
49517
38731
Giải tưG4
99938
95119
74033
16273
33094
26791
85261
Giải nămG5
7821
Giải sáuG6
0627
5732
4678
Giải bảyG7
189
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
0 
17, 9
28, 1, 7
31, 8, 3, 2, 6
44
5 
61
73, 8
89
99, 4, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 28-10-2022
Đặc biệtĐB
788536
Giải nhấtG1
98108
Giải nhìG2
21752
Giải baG3
06836
24304
Giải tưG4
83484
17395
48561
30699
75694
87282
85025
Giải nămG5
7708
Giải sáuG6
2274
3228
2164
Giải bảyG7
693
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
08, 4, 8
1 
25, 8
36, 6
4 
52
61, 4
74, 0
84, 2
95, 9, 4, 3
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 21-10-2022
Đặc biệtĐB
028515
Giải nhấtG1
64979
Giải nhìG2
76251
Giải baG3
32028
76378
Giải tưG4
10589
02565
51865
04128
66394
79043
35340
Giải nămG5
4075
Giải sáuG6
2896
0954
8101
Giải bảyG7
954
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
01
15
28, 8, 0
3 
43, 0
51, 4, 4
65, 5
79, 8, 5
89
94, 6
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 14-10-2022
Đặc biệtĐB
972422
Giải nhấtG1
32093
Giải nhìG2
25998
Giải baG3
62707
32348
Giải tưG4
98951
23245
59553
57204
24804
00545
74749
Giải nămG5
6311
Giải sáuG6
6081
8316
8958
Giải bảyG7
170
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
07, 4, 4
11, 6
22
3 
48, 5, 5, 9
51, 3, 8
6 
70, 5
81
93, 8
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 07-10-2022
Đặc biệtĐB
608564
Giải nhấtG1
03749
Giải nhìG2
37968
Giải baG3
62353
64052
Giải tưG4
29101
96168
43338
87462
59310
56417
58969
Giải nămG5
9823
Giải sáuG6
8534
3983
7660
Giải bảyG7
547
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
01
10, 7
23, 9
38, 4
49, 7
53, 2
64, 8, 8, 2, 9, 0
7 
83
9 
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 30-09-2022
Đặc biệtĐB
845391
Giải nhấtG1
34315
Giải nhìG2
03030
Giải baG3
28134
01010
Giải tưG4
94092
80338
38634
00549
98381
97234
48369
Giải nămG5
4398
Giải sáuG6
7819
7407
4619
Giải bảyG7
505
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
07, 5
15, 0, 9, 9
2 
30, 4, 8, 4, 4
49
5 
69
75
81
91, 2, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 23-09-2022
Đặc biệtĐB
454170
Giải nhấtG1
55551
Giải nhìG2
56005
Giải baG3
50438
80350
Giải tưG4
53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559
Giải nămG5
4370
Giải sáuG6
6476
8862
5612
Giải bảyG7
332
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
05
16, 8, 3, 2
27
38, 2
42
51, 0, 9
62
70, 0, 6
88, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 16-09-2022
Đặc biệtĐB
143375
Giải nhấtG1
26794
Giải nhìG2
63449
Giải baG3
16018
78388
Giải tưG4
47095
82103
60806
83259
52070
73904
66874
Giải nămG5
9145
Giải sáuG6
3242
4071
3672
Giải bảyG7
208
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
03, 6, 4, 8
18
2 
3 
49, 5, 2
59
64
75, 0, 4, 1, 2
88
94, 5
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 09-09-2022
Đặc biệtĐB
635487
Giải nhấtG1
42595
Giải nhìG2
47086
Giải baG3
10693
96549
Giải tưG4
97271
42800
09251
00976
34607
33647
90854
Giải nămG5
4970
Giải sáuG6
4640
3394
2169
Giải bảyG7
960
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
00, 7
1 
2 
3 
49, 7, 0
51, 4
69, 0
71, 6, 0, 3
87, 6
95, 3, 4
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 02-09-2022
Đặc biệtĐB
518800
Giải nhấtG1
16984
Giải nhìG2
09077
Giải baG3
30726
64744
Giải tưG4
83970
81115
73891
42267
46510
14621
52228
Giải nămG5
2919
Giải sáuG6
4007
6827
3201
Giải bảyG7
348
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
00, 7, 1
15, 0, 9
26, 1, 8, 7, 7
3 
44, 8
5 
67
77, 0
84
91