Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long

30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 01-07-2022
Đặc biệtĐB
242578
Giải nhấtG1
61782
Giải nhìG2
69183
Giải baG3
80540
93433
Giải tưG4
24693
54304
41100
28041
17896
40833
75326
Giải nămG5
8543
Giải sáuG6
7186
0658
6451
Giải bảyG7
354
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
04, 0
1 
26
33, 3
40, 1, 3
58, 1, 4
60
78
82, 3, 6
93, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 24-06-2022
Đặc biệtĐB
431608
Giải nhấtG1
71964
Giải nhìG2
04106
Giải baG3
85241
15965
Giải tưG4
91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993
Giải nămG5
9063
Giải sáuG6
1694
8493
8738
Giải bảyG7
544
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
08, 6, 7, 1
17
29
38
41, 4
58
64, 5, 3
78
8 
94, 3, 4, 3
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 17-06-2022
Đặc biệtĐB
645326
Giải nhấtG1
44414
Giải nhìG2
00149
Giải baG3
74366
78094
Giải tưG4
86337
20282
17592
53947
19957
33558
88395
Giải nămG5
7745
Giải sáuG6
4614
7926
0708
Giải bảyG7
304
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
08, 4
14, 4
26, 6
37
49, 7, 5
57, 8
66, 9
7 
82
94, 2, 5
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 10-06-2022
Đặc biệtĐB
755513
Giải nhấtG1
83069
Giải nhìG2
89045
Giải baG3
18588
66095
Giải tưG4
43782
33434
16496
65993
21798
57973
02362
Giải nămG5
0573
Giải sáuG6
7056
5195
1836
Giải bảyG7
965
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
13
2 
34, 6
45
56
69, 2, 5
73, 3, 9
88, 2
95, 6, 3, 8, 5
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 03-06-2022
Đặc biệtĐB
961258
Giải nhấtG1
95975
Giải nhìG2
01217
Giải baG3
41528
99804
Giải tưG4
12658
41002
89756
02555
97700
13562
80174
Giải nămG5
2412
Giải sáuG6
9314
6826
8537
Giải bảyG7
747
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
04, 2, 0
17, 2, 4, 9
28, 6
37
47
58, 8, 6, 5
62
75, 4
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 27-05-2022
Đặc biệtĐB
807337
Giải nhấtG1
87631
Giải nhìG2
62448
Giải baG3
13703
36009
Giải tưG4
59099
30162
25926
26160
87403
34114
45979
Giải nămG5
8202
Giải sáuG6
1960
6807
8855
Giải bảyG7
416
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
03, 9, 3, 2, 7, 8
14, 6
26
37, 1
48
55
62, 0, 0
79
8 
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 20-05-2022
Đặc biệtĐB
521232
Giải nhấtG1
95472
Giải nhìG2
18967
Giải baG3
09848
52945
Giải tưG4
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
Giải nămG5
8348
Giải sáuG6
4611
9974
9091
Giải bảyG7
502
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
02
11
20
32, 1
48, 5, 6, 9, 8
5 
67, 7
72, 7, 4
86
92, 1
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 13-05-2022
Đặc biệtĐB
500767
Giải nhấtG1
19498
Giải nhìG2
35291
Giải baG3
36158
46976
Giải tưG4
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
Giải nămG5
7424
Giải sáuG6
6915
7943
0633
Giải bảyG7
087
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
03, 1
15
23, 4
34, 3, 8, 3
43
58
67
76
83, 7
98, 1, 9
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 06-05-2022
Đặc biệtĐB
890232
Giải nhấtG1
06859
Giải nhìG2
36602
Giải baG3
63925
28127
Giải tưG4
70871
46610
72882
65733
31551
99321
90355
Giải nămG5
6497
Giải sáuG6
1615
7456
0409
Giải bảyG7
707
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
02, 9, 7
10, 5
25, 7, 1
32, 3
49
59, 1, 5, 6
6 
71
82
97
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 29-04-2022
Đặc biệtĐB
835625
Giải nhấtG1
46067
Giải nhìG2
59734
Giải baG3
18828
97768
Giải tưG4
66673
53589
59904
76715
50273
81445
94104
Giải nămG5
6212
Giải sáuG6
8577
4278
4166
Giải bảyG7
006
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
04, 4, 6
15, 2
25, 8
34
45
5 
67, 8, 6
73, 3, 7, 8
89
90
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 22-04-2022
Đặc biệtĐB
411227
Giải nhấtG1
78961
Giải nhìG2
06581
Giải baG3
52437
37278
Giải tưG4
14220
92710
07252
03703
20758
27029
12926
Giải nămG5
5214
Giải sáuG6
5360
2815
6283
Giải bảyG7
146
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
03
10, 4, 5
27, 0, 9, 6
37
46
52, 8
61, 0
78, 3
81, 3
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 15-04-2022
Đặc biệtĐB
991971
Giải nhấtG1
03683
Giải nhìG2
49049
Giải baG3
38666
34838
Giải tưG4
75940
33024
96548
40051
88284
18096
38478
Giải nămG5
6548
Giải sáuG6
4558
1901
4262
Giải bảyG7
842
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
01
10
24
38
49, 0, 8, 8, 2
51, 8
66, 2
71, 8
83, 4
96
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 08-04-2022
Đặc biệtĐB
269023
Giải nhấtG1
80719
Giải nhìG2
79473
Giải baG3
31661
95766
Giải tưG4
55869
96060
59196
40890
98449
34112
67477
Giải nămG5
5950
Giải sáuG6
9581
5795
2736
Giải bảyG7
179
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
0 
19, 2
23
36, 5
49
50
61, 6, 9, 0
73, 7, 9
81
96, 0, 5
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 01-04-2022
Đặc biệtĐB
539363
Giải nhấtG1
94770
Giải nhìG2
47042
Giải baG3
81775
81425
Giải tưG4
48764
29335
23113
49263
20955
18813
15317
Giải nămG5
1680
Giải sáuG6
9213
1979
1445
Giải bảyG7
306
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
06
13, 3, 7, 3
25, 2
35
42, 5
55
63, 4, 3
70, 5, 9
80
9 
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 25-03-2022
Đặc biệtĐB
662013
Giải nhấtG1
45451
Giải nhìG2
32216
Giải baG3
22492
89141
Giải tưG4
20624
57980
77602
69565
34901
35374
99948
Giải nămG5
5868
Giải sáuG6
2184
3852
2060
Giải bảyG7
958
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
02, 1
13, 6
24
35
41, 8
51, 2, 8
65, 8, 0
74
80, 4
92
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 18-03-2022
Đặc biệtĐB
071995
Giải nhấtG1
61712
Giải nhìG2
83312
Giải baG3
32816
41319
Giải tưG4
80970
27557
61980
08571
98972
94671
33185
Giải nămG5
8879
Giải sáuG6
0370
7674
5546
Giải bảyG7
383
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
0 
12, 2, 6, 9
2 
3 
46, 8
57
6 
70, 1, 2, 1, 9, 0, 4
80, 5, 3
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 11-03-2022
Đặc biệtĐB
345994
Giải nhấtG1
41612
Giải nhìG2
59690
Giải baG3
66571
35283
Giải tưG4
36482
98775
51363
24736
85040
13321
09779
Giải nămG5
3639
Giải sáuG6
7192
1231
7312
Giải bảyG7
155
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
0 
12, 2
21
36, 9, 1
40
55
63, 5
71, 5, 9
83, 2
94, 0, 2
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 04-03-2022
Đặc biệtĐB
156424
Giải nhấtG1
30630
Giải nhìG2
46880
Giải baG3
48141
86638
Giải tưG4
94518
39841
80051
58718
24776
81235
84871
Giải nămG5
8921
Giải sáuG6
4395
5841
3762
Giải bảyG7
917
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
0 
18, 8, 7
24, 1
30, 8, 5
41, 1, 1
51
62
76, 1, 3
80
95
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 25-02-2022
Đặc biệtĐB
549752
Giải nhấtG1
23591
Giải nhìG2
88857
Giải baG3
08820
53022
Giải tưG4
77181
77154
95724
53907
63059
63089
14478
Giải nămG5
8158
Giải sáuG6
3039
4256
3631
Giải bảyG7
352
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
07, 3
1 
20, 2, 4
39, 1
4 
52, 7, 4, 9, 8, 6, 2
6 
78
81, 9
91
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 18-02-2022
Đặc biệtĐB
383257
Giải nhấtG1
18253
Giải nhìG2
44608
Giải baG3
90213
43041
Giải tưG4
56503
59896
10247
06137
89100
91400
86163
Giải nămG5
3069
Giải sáuG6
2535
3530
8370
Giải bảyG7
101
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
08, 3, 0, 0, 1
13
28
37, 5, 0
41, 7
57, 3
63, 9
70
8 
96
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 11-02-2022
Đặc biệtĐB
342512
Giải nhấtG1
97295
Giải nhìG2
68039
Giải baG3
71471
71998
Giải tưG4
06185
53994
29665
78766
35747
40651
34723
Giải nămG5
8173
Giải sáuG6
7687
0855
4547
Giải bảyG7
507
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
07
12
23
39
47, 7
51, 5
65, 6
71, 3, 7
85, 7
95, 8, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 04-02-2022
Đặc biệtĐB
687217
Giải nhấtG1
68598
Giải nhìG2
59494
Giải baG3
77567
51100
Giải tưG4
95773
82131
12266
16278
03721
25049
24333
Giải nămG5
6550
Giải sáuG6
4168
8229
6164
Giải bảyG7
234
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
00, 9
17
21, 9
31, 3, 4
49
50
67, 6, 8, 4
73, 8
8 
98, 4
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 28-01-2022
Đặc biệtĐB
583275
Giải nhấtG1
59155
Giải nhìG2
94752
Giải baG3
53521
42330
Giải tưG4
46406
34103
59663
06516
54307
46893
52292
Giải nămG5
9228
Giải sáuG6
6836
7016
9259
Giải bảyG7
254
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
06, 3, 7
16, 6
21, 8
30, 6
4 
55, 2, 9, 4, 6
63
75
8 
93, 2
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 21-01-2022
Đặc biệtĐB
570616
Giải nhấtG1
62085
Giải nhìG2
45567
Giải baG3
74920
11415
Giải tưG4
00703
46160
88206
51643
30840
05487
69683
Giải nămG5
2510
Giải sáuG6
4456
0490
1452
Giải bảyG7
264
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
03, 6
16, 5, 0, 9
20
3 
43, 0
56, 2
67, 0, 4
7 
85, 7, 3
90
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 14-01-2022
Đặc biệtĐB
805779
Giải nhấtG1
43351
Giải nhìG2
30144
Giải baG3
18906
26141
Giải tưG4
78063
45967
56358
94692
35373
91269
22721
Giải nămG5
3518
Giải sáuG6
3443
1512
9267
Giải bảyG7
331
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
06
18, 2, 5
21
31
44, 1, 3
51, 8
63, 7, 9, 7
79, 3
8 
92
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 07-01-2022
Đặc biệtĐB
247572
Giải nhấtG1
83759
Giải nhìG2
40213
Giải baG3
04416
00248
Giải tưG4
67353
97880
34302
14248
79276
63372
99503
Giải nămG5
4871
Giải sáuG6
2877
4900
3575
Giải bảyG7
354
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
02, 3, 0
13, 6
2 
3 
48, 8
59, 3, 4
6 
72, 6, 2, 1, 7, 5, 5
80
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 31-12-2021
Đặc biệtĐB
013017
Giải nhấtG1
07332
Giải nhìG2
93970
Giải baG3
24741
55762
Giải tưG4
26155
52850
29524
00601
11800
71247
41662
Giải nămG5
6180
Giải sáuG6
2478
5411
5260
Giải bảyG7
814
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
01, 0
17, 1, 4
24
32
41, 7
55, 0
62, 2, 0
70, 8
80
95
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 24-12-2021
Đặc biệtĐB
785221
Giải nhấtG1
09578
Giải nhìG2
42087
Giải baG3
20772
32366
Giải tưG4
74408
28142
08166
11530
71798
70041
18645
Giải nămG5
8952
Giải sáuG6
9296
4080
1716
Giải bảyG7
929
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
08
16, 4
21, 9
30
42, 1, 5
52
66, 6
78, 2
87, 0
98, 6
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 17-12-2021
Đặc biệtĐB
437238
Giải nhấtG1
31055
Giải nhìG2
27397
Giải baG3
98521
11959
Giải tưG4
79622
46582
92489
73008
14296
16472
13420
Giải nămG5
9503
Giải sáuG6
9305
2135
2827
Giải bảyG7
820
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
08, 3, 5
1 
21, 2, 0, 7, 0
38, 5
45
55, 9
6 
72
82, 9
97, 6
Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Thứ sáuT6 ngày 10-12-2021
Đặc biệtĐB
118180
Giải nhấtG1
16536
Giải nhìG2
37235
Giải baG3
04088
18740
Giải tưG4
38932
48725
93723
91550
48302
69095
72496
Giải nămG5
6040
Giải sáuG6
3716
9626
2714
Giải bảyG7
732
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
02
16, 4
25, 3, 6
36, 5, 2, 2
40, 0
50
6 
7 
80, 8
95, 6, 1