Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

60 lượt quay, kết thúc vào 15-05-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 15-05-2021
Đặc biệtĐB
59925
Giải nhấtG1
41995
Giải nhìG2
32104
99664
Giải baG3
62977
31241
33408
92887
12145
51393
Giải tưG4
7548
9776
9558
0921
Giải nămG5
2315
6863
8680
6329
2377
6711
Giải sáuG6
952
319
693
Giải bảyG7
94
16
55
43
Ký tự đặc biệtKT
13CF-5CF-3CF-2CF-8CF-9CF
ĐầuĐuôi
04, 8
15, 1, 9, 6
25, 1, 9
3 
41, 5, 8, 3
58, 2, 5
64, 3
77, 6, 7
87, 0
95, 3, 3, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 14-05-2021
Đặc biệtĐB
81047
Giải nhấtG1
91687
Giải nhìG2
87624
88230
Giải baG3
59985
32032
68527
94667
83229
11815
Giải tưG4
0131
0750
0166
4345
Giải nămG5
6055
0989
3003
2785
7579
1802
Giải sáuG6
151
324
986
Giải bảyG7
13
14
37
94
Ký tự đặc biệtKT
7CE-12CE-13CE-6CE-2CE-8CE
ĐầuĐuôi
03, 2
15, 3, 4
24, 7, 9, 4
30, 2, 1, 7
47, 5
50, 5, 1
67, 6
79
87, 5, 9, 5, 6
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 13-05-2021
Đặc biệtĐB
68664
Giải nhấtG1
81431
Giải nhìG2
40720
22183
Giải baG3
91639
33161
83447
46988
64519
25878
Giải tưG4
1896
1399
1212
5965
Giải nămG5
8505
4981
2318
7544
2891
0191
Giải sáuG6
917
833
388
Giải bảyG7
09
33
02
23
Ký tự đặc biệtKT
9CD-8CD-1CD-6CD-14CD-2CD
ĐầuĐuôi
05, 9, 2
19, 2, 8, 7
20, 3
31, 9, 3, 3
47, 4
5 
64, 1, 5
78
83, 8, 1, 8
96, 9, 1, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 12-05-2021
Đặc biệtĐB
49650
Giải nhấtG1
06579
Giải nhìG2
14342
12281
Giải baG3
41247
66322
82113
01646
94819
44572
Giải tưG4
8517
1916
6068
4664
Giải nămG5
1402
7744
5242
9550
5712
2726
Giải sáuG6
931
274
752
Giải bảyG7
13
55
70
67
Ký tự đặc biệtKT
13CB-12CB-4CB-3CB-8CB-14CB-6CB-1CB
ĐầuĐuôi
02
13, 9, 7, 6, 2, 3
22, 6
31
42, 7, 6, 4, 2
50, 0, 2, 5
68, 4, 7
79, 2, 4, 0
81
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 11-05-2021
Đặc biệtĐB
57470
Giải nhấtG1
46413
Giải nhìG2
73469
30308
Giải baG3
31583
38456
58820
47386
50654
84672
Giải tưG4
6636
4486
2882
4552
Giải nămG5
8818
0806
9150
5583
1613
2304
Giải sáuG6
826
058
851
Giải bảyG7
21
04
47
74
Ký tự đặc biệtKT
9CA-4CA-8CA-10CA-7CA-12CA
ĐầuĐuôi
08, 6, 4, 4
13, 8, 3
20, 6, 1
36
47
56, 4, 2, 0, 8, 1
69
70, 2, 4
83, 6, 6, 2, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 10-05-2021
Đặc biệtĐB
54247
Giải nhấtG1
69734
Giải nhìG2
34677
20804
Giải baG3
58238
22551
72439
91037
28917
04645
Giải tưG4
1787
9249
2002
3566
Giải nămG5
1046
0728
4516
3542
2857
0539
Giải sáuG6
307
802
403
Giải bảyG7
53
29
28
57
Ký tự đặc biệtKT
4BZ-15BZ-11BZ-1BZ-7BZ-13BZ
ĐầuĐuôi
04, 2, 7, 2, 3
17, 6
28, 9, 8
34, 8, 9, 7, 9
47, 5, 9, 6, 2
51, 7, 3, 7
66
77
87
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 09-05-2021
Đặc biệtĐB
76369
Giải nhấtG1
77298
Giải nhìG2
73046
17455
Giải baG3
89049
72087
29566
01899
04804
83194
Giải tưG4
8511
0448
4346
7136
Giải nămG5
8342
1184
7406
4858
8972
9760
Giải sáuG6
701
912
815
Giải bảyG7
12
50
05
13
Ký tự đặc biệtKT
1BY-10BY-5BY-2BY-13BY-3BY
ĐầuĐuôi
04, 6, 1, 5
11, 2, 5, 2, 3
2 
36
46, 9, 8, 6, 2
55, 8, 0
69, 6, 0
72
87, 4
98, 9, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 08-05-2021
Đặc biệtĐB
26493
Giải nhấtG1
54128
Giải nhìG2
01818
98582
Giải baG3
01507
93059
78338
90688
06793
50767
Giải tưG4
1368
2142
3396
9675
Giải nămG5
0800
1786
2056
1442
8078
0933
Giải sáuG6
904
022
880
Giải bảyG7
65
25
50
99
Ký tự đặc biệtKT
13BX-15BX-2BX-11BX-3BX-12BX
ĐầuĐuôi
07, 0, 4
18
28, 2, 5
38, 3
42, 2
59, 6, 0
67, 8, 5
75, 8
82, 8, 6, 0
93, 3, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 07-05-2021
Đặc biệtĐB
70447
Giải nhấtG1
30887
Giải nhìG2
35120
87882
Giải baG3
32452
68083
90768
49417
35327
45592
Giải tưG4
2495
1910
5938
5431
Giải nămG5
3356
4053
0586
9639
6345
4121
Giải sáuG6
227
327
843
Giải bảyG7
55
80
13
71
Ký tự đặc biệtKT
3BV-6BV-14BV-4BV-7BV-11BV
ĐầuĐuôi
0 
17, 0, 3
20, 7, 1, 7, 7
38, 1, 9
47, 5, 3
52, 6, 3, 5
68
71
87, 2, 3, 6, 0
92, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 06-05-2021
Đặc biệtĐB
80359
Giải nhấtG1
19644
Giải nhìG2
56866
23666
Giải baG3
03810
90538
16724
99553
27566
67734
Giải tưG4
0584
9641
9608
6060
Giải nămG5
1335
6679
6784
1486
7013
1067
Giải sáuG6
906
636
410
Giải bảyG7
25
79
88
54
Ký tự đặc biệtKT
5BU-8BU-6BU-15BU-13BU-12BU
ĐầuĐuôi
08, 6
10, 3, 0
24, 5
38, 4, 5, 6
44, 1
59, 3, 4
66, 6, 6, 0, 7
79, 9
84, 4, 6, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 05-05-2021
Đặc biệtĐB
83866
Giải nhấtG1
51676
Giải nhìG2
18736
24033
Giải baG3
19388
26346
44869
64943
98136
16229
Giải tưG4
8844
1363
9702
3489
Giải nămG5
6572
9622
4979
9375
7631
6461
Giải sáuG6
940
517
144
Giải bảyG7
56
90
15
53
Ký tự đặc biệtKT
9BT-15BT-14BT-2BT-11BT-7BT
ĐầuĐuôi
02
17, 5
29, 2
36, 3, 6, 1
46, 3, 4, 0, 4
56, 3
66, 9, 3, 1
76, 2, 9, 5
88, 9
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 04-05-2021
Đặc biệtĐB
09580
Giải nhấtG1
29402
Giải nhìG2
23008
94257
Giải baG3
98910
37368
76637
04080
39226
74432
Giải tưG4
8593
2322
5745
7621
Giải nămG5
4996
3716
4054
1778
2133
4180
Giải sáuG6
878
470
881
Giải bảyG7
85
49
24
98
Ký tự đặc biệtKT
10BS-7BS-13BS-11BS-1BS-14BS
ĐầuĐuôi
02, 8
10, 6
26, 2, 1, 4
37, 2, 3
45, 9
57, 4
68
78, 8, 0
80, 0, 0, 1, 5
93, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 03-05-2021
Đặc biệtĐB
51925
Giải nhấtG1
70091
Giải nhìG2
77216
24987
Giải baG3
94756
47241
69203
19688
66872
85929
Giải tưG4
2181
6617
3168
0740
Giải nămG5
2128
4036
3437
7674
4166
9512
Giải sáuG6
049
260
972
Giải bảyG7
61
16
83
47
Ký tự đặc biệtKT
9BR-3BR-5BR-6BR-7BR-8BR
ĐầuĐuôi
03
16, 7, 2, 6
25, 9, 8
36, 7
41, 0, 9, 7
56
68, 6, 0, 1
72, 4, 2
87, 8, 1, 3
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 02-05-2021
Đặc biệtĐB
76578
Giải nhấtG1
89773
Giải nhìG2
28086
08979
Giải baG3
53310
84913
98859
08697
50033
62005
Giải tưG4
3088
3199
8452
0669
Giải nămG5
1769
7670
1743
3964
2101
2475
Giải sáuG6
813
561
798
Giải bảyG7
76
34
85
13
Ký tự đặc biệtKT
4BQ-2BQ-10BQ-7BQ-8BQ-15BQ
ĐầuĐuôi
05, 1
10, 3, 3, 3
2 
33, 4
43
59, 2
69, 9, 4, 1
78, 3, 9, 0, 5, 6
86, 8, 5
97, 9, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 01-05-2021
Đặc biệtĐB
05365
Giải nhấtG1
60256
Giải nhìG2
96537
26510
Giải baG3
18728
36168
67052
44399
69293
48241
Giải tưG4
1981
7413
6040
3021
Giải nămG5
9589
9440
4767
5311
7420
7328
Giải sáuG6
989
920
111
Giải bảyG7
89
15
48
57
Ký tự đặc biệtKT
9BP-14BP-6BP-7BP-11BP-8BP
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 1, 1, 5
28, 1, 0, 8, 0
37
41, 0, 0, 8
56, 2, 7
65, 8, 7
7 
81, 9, 9, 9
99, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 30-04-2021
Đặc biệtĐB
96736
Giải nhấtG1
00731
Giải nhìG2
93389
43599
Giải baG3
41521
57436
11921
95917
66854
33229
Giải tưG4
9188
7076
1306
7227
Giải nămG5
1773
7429
9108
6856
7119
3926
Giải sáuG6
336
122
639
Giải bảyG7
09
80
02
79
Ký tự đặc biệtKT
10BN-7BN-12BN-3BN-6BN-14BN
ĐầuĐuôi
06, 8, 9, 2
17, 9
21, 1, 9, 7, 9, 6, 2
36, 1, 6, 6, 9
4 
54, 6
6 
76, 3, 9
89, 8, 0
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 29-04-2021
Đặc biệtĐB
21916
Giải nhấtG1
03753
Giải nhìG2
09292
74636
Giải baG3
68417
68651
69171
90623
96858
69786
Giải tưG4
1854
5529
9484
8227
Giải nămG5
2826
3653
7621
0295
7590
9889
Giải sáuG6
472
535
660
Giải bảyG7
76
42
11
57
Ký tự đặc biệtKT
16BM-19BM-11BM-7BM-18BM-2BM-8BM-5BM
ĐầuĐuôi
0 
16, 7, 1
23, 9, 7, 6, 1
36, 5
42
53, 1, 8, 4, 3, 7
60
71, 2, 6
86, 4, 9
92, 5, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 28-04-2021
Đặc biệtĐB
91213
Giải nhấtG1
60871
Giải nhìG2
90650
63371
Giải baG3
63445
44398
61559
11704
01360
29482
Giải tưG4
8343
0783
0930
3719
Giải nămG5
1317
9878
9400
8308
4796
5967
Giải sáuG6
786
949
164
Giải bảyG7
15
23
60
05
Ký tự đặc biệtKT
3BL-1BL-14BL-6BL-15BL-8BL
ĐầuĐuôi
04, 0, 8, 5
13, 9, 7, 5
23
30
45, 3, 9
50, 9
60, 7, 4, 0
71, 1, 8
82, 3, 6
98, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 27-04-2021
Đặc biệtĐB
49333
Giải nhấtG1
97939
Giải nhìG2
55311
56648
Giải baG3
34925
46058
38462
67329
37199
11607
Giải tưG4
5602
8412
1759
1094
Giải nămG5
4069
2173
7609
7971
9456
0514
Giải sáuG6
338
395
689
Giải bảyG7
76
67
46
27
Ký tự đặc biệtKT
4BK-6BK-3BK-10BK-7BK-12BK
ĐầuĐuôi
07, 2, 9
11, 2, 4
25, 9, 7
33, 9, 8
48, 6
58, 9, 6
62, 9, 7
73, 1, 6
89
99, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 26-04-2021
Đặc biệtĐB
16252
Giải nhấtG1
93619
Giải nhìG2
14175
95275
Giải baG3
45786
92178
83910
83481
13536
42714
Giải tưG4
6312
3686
5694
4080
Giải nămG5
7455
9684
4723
5765
1302
2612
Giải sáuG6
458
364
116
Giải bảyG7
83
96
78
68
Ký tự đặc biệtKT
12BH-3BH-4BH-10BH-5BH-13BH
ĐầuĐuôi
02
19, 0, 4, 2, 2, 6
23
36
4 
52, 5, 8
65, 4, 8
75, 5, 8, 8
86, 1, 6, 0, 4, 3
94, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 25-04-2021
Đặc biệtĐB
73278
Giải nhấtG1
29752
Giải nhìG2
45407
84732
Giải baG3
33840
31612
85993
13199
89957
35321
Giải tưG4
5788
0782
6501
6762
Giải nămG5
4864
5444
0604
4028
9450
9506
Giải sáuG6
623
091
345
Giải bảyG7
41
07
91
36
Ký tự đặc biệtKT
11BG-6BG-14BG-4BG-3BG-7BG
ĐầuĐuôi
07, 1, 4, 6, 7
12
21, 8, 3
32, 6
40, 4, 5, 1
52, 7, 0
62, 4
78
88, 2
93, 9, 1, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 24-04-2021
Đặc biệtĐB
21177
Giải nhấtG1
55266
Giải nhìG2
11744
71304
Giải baG3
12322
12651
88889
47362
53738
93420
Giải tưG4
7323
0625
4947
9102
Giải nămG5
3879
9120
7797
3176
9363
5846
Giải sáuG6
515
360
477
Giải bảyG7
44
72
98
13
Ký tự đặc biệtKT
8BF-15BF-11BF-4BF-1BF-9BF
ĐầuĐuôi
04, 2
15, 3
22, 0, 3, 5, 0
38
44, 7, 6, 4
51
66, 2, 3, 0
77, 9, 6, 7, 2
89
97, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 23-04-2021
Đặc biệtĐB
98860
Giải nhấtG1
08807
Giải nhìG2
79035
36955
Giải baG3
52152
13825
21632
50794
48684
45328
Giải tưG4
0241
6662
9586
2178
Giải nămG5
0468
2726
4326
8253
3124
5992
Giải sáuG6
309
967
177
Giải bảyG7
11
81
47
68
Ký tự đặc biệtKT
13BE-15BE-10BE-11BE-9BE-2BE
ĐầuĐuôi
07, 9
11
25, 8, 6, 6, 4
35, 2
41, 7
55, 2, 3
60, 2, 8, 7, 8
78, 7
84, 6, 1
94, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 22-04-2021
Đặc biệtĐB
56292
Giải nhấtG1
85246
Giải nhìG2
21395
18863
Giải baG3
68342
11296
09277
15013
72016
79068
Giải tưG4
4629
4132
7928
3901
Giải nămG5
0848
3767
6767
9733
8337
0348
Giải sáuG6
060
338
039
Giải bảyG7
84
79
49
68
Ký tự đặc biệtKT
1BD-5BD-15BD-6BD-3BD-7BD
ĐầuĐuôi
01
13, 6
29, 8
32, 3, 7, 8, 9
46, 2, 8, 8, 9
5 
63, 8, 7, 7, 0, 8
77, 9
84
92, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 21-04-2021
Đặc biệtĐB
84355
Giải nhấtG1
78496
Giải nhìG2
47869
79897
Giải baG3
67143
91837
65450
63741
45899
03051
Giải tưG4
9447
8753
7436
4241
Giải nămG5
0135
6118
1641
5714
0577
6501
Giải sáuG6
801
518
273
Giải bảyG7
34
32
90
21
Ký tự đặc biệtKT
2BC-11BC-6BC-8BC-1BC-9BC
ĐầuĐuôi
01, 1
18, 4, 8
21
37, 6, 5, 4, 2
43, 1, 7, 1, 1
55, 0, 1, 3
69
77, 3
8 
96, 7, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 20-04-2021
Đặc biệtĐB
05475
Giải nhấtG1
08566
Giải nhìG2
31533
85710
Giải baG3
76648
51671
93211
16079
10046
91920
Giải tưG4
7051
8376
2365
8791
Giải nămG5
8164
8112
8188
5990
9948
9713
Giải sáuG6
321
756
699
Giải bảyG7
10
47
59
37
Ký tự đặc biệtKT
2BA-6BA-1BA-12BA-5BA-15BA
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 2, 3, 0
20, 1
33, 7
48, 6, 8, 7
51, 6, 9
66, 5, 4
75, 1, 9, 6
88
91, 0, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 19-04-2021
Đặc biệtĐB
81365
Giải nhấtG1
37116
Giải nhìG2
91280
35840
Giải baG3
07090
54403
41109
10007
86098
89353
Giải tưG4
5851
1113
7837
9569
Giải nămG5
7119
2502
8400
7704
1188
6837
Giải sáuG6
548
974
553
Giải bảyG7
66
37
86
80
Ký tự đặc biệtKT
11AZ-12AZ-5AZ-2AZ-14AZ-8AZ
ĐầuĐuôi
03, 9, 7, 2, 0, 4
16, 3, 9
2 
37, 7, 7
40, 8
53, 1, 3
65, 9, 6
74
80, 8, 6, 0
90, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 18-04-2021
Đặc biệtĐB
89500
Giải nhấtG1
28554
Giải nhìG2
92570
49815
Giải baG3
04952
62208
76847
37635
17270
72952
Giải tưG4
1889
1779
7211
6471
Giải nămG5
4106
7177
3220
6116
9816
1575
Giải sáuG6
549
606
127
Giải bảyG7
08
56
62
30
Ký tự đặc biệtKT
4AY-3AY-5AY-11AY-13AY-15AY
ĐầuĐuôi
00, 8, 6, 6, 8
15, 1, 6, 6
20, 7
35, 0
47, 9
54, 2, 2, 6
62
70, 0, 9, 1, 7, 5
89
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 17-04-2021
Đặc biệtĐB
10780
Giải nhấtG1
90312
Giải nhìG2
85282
37689
Giải baG3
63252
45313
95705
84450
55399
24328
Giải tưG4
7215
2880
2797
8358
Giải nămG5
0429
5725
6738
0721
0729
7088
Giải sáuG6
800
534
683
Giải bảyG7
64
95
10
52
Ký tự đặc biệtKT
3AX-15AX-7AX-6AX-8AX-13AX
ĐầuĐuôi
05, 0
12, 3, 5, 0
28, 9, 5, 1, 9
38, 4
4 
52, 0, 8, 2
64
7 
80, 2, 9, 0, 8, 3
99, 7, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 16-04-2021
Đặc biệtĐB
99789
Giải nhấtG1
61842
Giải nhìG2
61345
45388
Giải baG3
33740
22618
08822
57006
19388
34906
Giải tưG4
0127
8332
9708
8666
Giải nămG5
6417
5984
1399
9256
6349
7108
Giải sáuG6
351
427
290
Giải bảyG7
24
63
21
14
Ký tự đặc biệtKT
2AV-3AV-13AV-1AV-11AV-6AV
ĐầuĐuôi
06, 6, 8, 8
18, 7, 4
22, 7, 7, 4, 1
32
42, 5, 0, 9
56, 1
66, 3
7 
89, 8, 8, 4
99, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 15-04-2021
Đặc biệtĐB
90982
Giải nhấtG1
05942
Giải nhìG2
63537
27846
Giải baG3
08216
97437
70544
95936
32700
64061
Giải tưG4
4137
0303
2119
8210
Giải nămG5
9246
4010
6842
6549
1334
5906
Giải sáuG6
523
665
973
Giải bảyG7
61
32
56
62
Ký tự đặc biệtKT
14AU-1AU-2AU-11AU-6AU-12AU
ĐầuĐuôi
00, 3, 6
16, 9, 0, 0
23
37, 7, 6, 7, 4, 2
42, 6, 4, 6, 2, 9
56
61, 5, 1, 2
73
82
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 14-04-2021
Đặc biệtĐB
74295
Giải nhấtG1
92214
Giải nhìG2
85483
61076
Giải baG3
72559
48815
40538
49532
49167
21320
Giải tưG4
4111
2072
6501
7996
Giải nămG5
9523
1051
5798
9184
3348
1405
Giải sáuG6
135
132
102
Giải bảyG7
39
80
82
38
Ký tự đặc biệtKT
12AT-11AT-8AT-10AT-13AT-5AT
ĐầuĐuôi
01, 5, 2
14, 5, 1
20, 3
38, 2, 5, 2, 9, 8
48
59, 1
67
76, 2
83, 4, 0, 2
95, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 13-04-2021
Đặc biệtĐB
29405
Giải nhấtG1
36317
Giải nhìG2
91982
14199
Giải baG3
88411
82665
10594
93756
08443
37852
Giải tưG4
0292
2980
7500
4753
Giải nămG5
0456
4980
7105
4130
3798
1607
Giải sáuG6
287
955
847
Giải bảyG7
97
74
36
21
Ký tự đặc biệtKT
10AS-1AS-9AS-11AS-15AS-4AS
ĐầuĐuôi
05, 0, 5, 7
17, 1
21
30, 6
43, 7
56, 2, 3, 6, 5
65
74
82, 0, 0, 7
99, 4, 2, 8, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 12-04-2021
Đặc biệtĐB
86039
Giải nhấtG1
31145
Giải nhìG2
18498
98082
Giải baG3
98245
31416
10849
92752
30862
66716
Giải tưG4
8667
2436
7346
9819
Giải nămG5
3732
7416
9015
0599
7299
6184
Giải sáuG6
120
072
542
Giải bảyG7
70
97
16
88
Ký tự đặc biệtKT
2AR-5AR-6AR-13AR-11AR-17AR-7AR-9AR
ĐầuĐuôi
0 
16, 6, 9, 6, 5, 6
20
39, 6, 2
45, 5, 9, 6, 2
52
62, 7
72, 0
82, 4, 8
98, 9, 9, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 11-04-2021
Đặc biệtĐB
29013
Giải nhấtG1
13305
Giải nhìG2
66567
43230
Giải baG3
99122
04949
71530
82148
72456
78719
Giải tưG4
5096
9766
4238
7800
Giải nămG5
7180
2825
0497
1488
4929
5621
Giải sáuG6
821
034
271
Giải bảyG7
87
80
83
23
Ký tự đặc biệtKT
3AQ-12AQ-7AQ-4AQ-6AQ-5AQ
ĐầuĐuôi
05, 0
13, 9
22, 5, 9, 1, 1, 3
30, 0, 8, 4
49, 8
56
67, 6
71
80, 8, 7, 0, 3
96, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 10-04-2021
Đặc biệtĐB
85313
Giải nhấtG1
55176
Giải nhìG2
79036
28577
Giải baG3
94383
79058
53998
29626
30944
46987
Giải tưG4
4695
6882
5660
7075
Giải nămG5
5263
9971
5237
5381
3743
2306
Giải sáuG6
452
292
746
Giải bảyG7
86
54
27
64
Ký tự đặc biệtKT
3AP-1AP-4AP-10AP-14AP-15AP
ĐầuĐuôi
06
13
26, 7
36, 7
44, 3, 6
58, 2, 4
60, 3, 4
76, 7, 5, 1
83, 7, 2, 1, 6
98, 5, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 09-04-2021
Đặc biệtĐB
52070
Giải nhấtG1
62954
Giải nhìG2
37646
88703
Giải baG3
04269
02791
35381
80397
16804
02753
Giải tưG4
0651
7692
1233
6875
Giải nămG5
7439
7249
5341
9918
3352
8215
Giải sáuG6
262
484
531
Giải bảyG7
93
83
95
71
Ký tự đặc biệtKT
1AN-5AN-9AN-15AN-12AN-11AN
ĐầuĐuôi
03, 4
18, 5
2 
33, 9, 1
46, 9, 1
54, 3, 1, 2
69, 2
70, 5, 1
81, 4, 3
91, 7, 2, 3, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 08-04-2021
Đặc biệtĐB
63904
Giải nhấtG1
56240
Giải nhìG2
48222
98507
Giải baG3
32353
37133
28267
86742
62636
80484
Giải tưG4
9490
4218
8779
1522
Giải nămG5
0179
6710
1978
3940
9894
6237
Giải sáuG6
307
084
531
Giải bảyG7
11
03
47
86
Ký tự đặc biệtKT
8AM-9AM-11AM-14AM-2AM-15AM
ĐầuĐuôi
04, 7, 7, 3
18, 0, 1
22, 2
33, 6, 7, 1
40, 2, 0, 7
53
67
79, 9, 8
84, 4, 6
90, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 07-04-2021
Đặc biệtĐB
97675
Giải nhấtG1
55528
Giải nhìG2
55398
29818
Giải baG3
54673
41639
66052
64142
06759
99796
Giải tưG4
2370
2784
4435
5716
Giải nămG5
5498
3510
4504
0800
2973
2388
Giải sáuG6
693
603
533
Giải bảyG7
13
70
81
56
Ký tự đặc biệtKT
5AL-12AL-7AL-15AL-6AL-8AL
ĐầuĐuôi
04, 0, 3
18, 6, 0, 3
28
39, 5, 3
42
52, 9, 6
6 
75, 3, 0, 3, 0
84, 8, 1
98, 6, 8, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 06-04-2021
Đặc biệtĐB
94659
Giải nhấtG1
32768
Giải nhìG2
30053
32214
Giải baG3
82444
37646
05925
98134
53057
59774
Giải tưG4
3093
7900
9644
2848
Giải nămG5
4145
6351
2593
6611
6182
7360
Giải sáuG6
947
201
559
Giải bảyG7
44
45
01
74
Ký tự đặc biệtKT
13AK-11AK-15AK-7AK-8AK-14AK
ĐầuĐuôi
00, 1, 1
14, 1
25
34
44, 6, 4, 8, 5, 7, 4, 5
59, 3, 7, 1, 9
68, 0
74, 4
82
93, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 05-04-2021
Đặc biệtĐB
06800
Giải nhấtG1
39251
Giải nhìG2
67548
65874
Giải baG3
16912
12006
71395
44182
32715
94059
Giải tưG4
8360
0691
7008
6286
Giải nămG5
8957
2843
8568
1042
3781
4361
Giải sáuG6
826
667
396
Giải bảyG7
56
25
87
11
Ký tự đặc biệtKT
6AH-10AH-8AH-7AH-4AH-5AH
ĐầuĐuôi
00, 6, 8
12, 5, 1
26, 5
3 
48, 3, 2
51, 9, 7, 6
60, 8, 1, 7
74
82, 6, 1, 7
95, 1, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 04-04-2021
Đặc biệtĐB
16278
Giải nhấtG1
81109
Giải nhìG2
23429
38390
Giải baG3
32435
42574
99911
09241
21291
55658
Giải tưG4
4655
9197
2481
8641
Giải nămG5
4142
1733
4329
9404
6699
3373
Giải sáuG6
914
344
224
Giải bảyG7
54
37
36
65
Ký tự đặc biệtKT
12AG-14AG-4AG-10AG-15AG-6AG
ĐầuĐuôi
09, 4
11, 4
29, 9, 4
35, 3, 7, 6
41, 1, 2, 4
58, 5, 4
65
78, 4, 3
81
90, 1, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 03-04-2021
Đặc biệtĐB
44110
Giải nhấtG1
17391
Giải nhìG2
84538
71325
Giải baG3
62417
76030
75577
17381
07633
55283
Giải tưG4
5308
6513
4361
3366
Giải nămG5
6274
9435
6510
4763
6705
8537
Giải sáuG6
391
286
595
Giải bảyG7
03
28
67
75
Ký tự đặc biệtKT
13AF-14AF-2AF-4AF-6AF-1AF
ĐầuĐuôi
08, 5, 3
10, 7, 3, 0
25, 8
38, 0, 3, 5, 7
4 
5 
61, 6, 3, 7
77, 4, 5
81, 3, 6
91, 1, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 02-04-2021
Đặc biệtĐB
01795
Giải nhấtG1
99808
Giải nhìG2
58658
90819
Giải baG3
54406
82291
94848
61086
13666
06582
Giải tưG4
6068
4967
7881
1343
Giải nămG5
5616
5817
9615
1888
6782
6750
Giải sáuG6
933
952
851
Giải bảyG7
10
15
43
45
Ký tự đặc biệtKT
10AE-2AE-15AE-7AE-3AE-1AE
ĐầuĐuôi
08, 6
19, 6, 7, 5, 0, 5
2 
33
48, 3, 3, 5
58, 0, 2, 1
66, 8, 7
7 
86, 2, 1, 8, 2
95, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 01-04-2021
Đặc biệtĐB
50393
Giải nhấtG1
32377
Giải nhìG2
57201
27882
Giải baG3
05554
71829
21211
99596
51252
66003
Giải tưG4
8236
6787
8798
1677
Giải nămG5
8702
8801
3261
7137
7029
8319
Giải sáuG6
105
622
618
Giải bảyG7
65
72
07
23
Ký tự đặc biệtKT
7AD-15AD-8AD-4AD-11AD-9AD
ĐầuĐuôi
01, 3, 2, 1, 5, 7
11, 9, 8
29, 9, 2, 3
36, 7
4 
54, 2
61, 5
77, 7, 2
82, 7
93, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 31-03-2021
Đặc biệtĐB
06996
Giải nhấtG1
71928
Giải nhìG2
98750
07368
Giải baG3
91571
10665
00818
68013
49576
58931
Giải tưG4
2288
6440
4456
9463
Giải nămG5
3920
6744
4442
0492
7358
7055
Giải sáuG6
578
779
351
Giải bảyG7
16
39
03
54
Ký tự đặc biệtKT
9AC-5AC-11AC-2AC-6AC-1AC
ĐầuĐuôi
03
18, 3, 6
28, 0
31, 9
40, 4, 2
50, 6, 8, 5, 1, 4
68, 5, 3
71, 6, 8, 9
88
96, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 30-03-2021
Đặc biệtĐB
49255
Giải nhấtG1
06649
Giải nhìG2
23570
97897
Giải baG3
17815
78585
28443
63237
25403
81764
Giải tưG4
0137
4313
4219
2492
Giải nămG5
5514
5159
5418
2343
9268
8470
Giải sáuG6
089
068
072
Giải bảyG7
64
50
81
58
Ký tự đặc biệtKT
2AB-4AB-13AB-14AB-6AB-10AB
ĐầuĐuôi
03
15, 3, 9, 4, 8
2 
37, 7
49, 3, 3
55, 9, 0, 8
64, 8, 8, 4
70, 0, 2
85, 9, 1
97, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 29-03-2021
Đặc biệtĐB
03000
Giải nhấtG1
18982
Giải nhìG2
14238
86862
Giải baG3
55248
47663
90612
81990
83058
61270
Giải tưG4
9699
3403
0658
4672
Giải nămG5
4094
3499
2994
3125
2070
8140
Giải sáuG6
557
201
856
Giải bảyG7
62
89
08
73
Ký tự đặc biệtKT
7ZA-13ZA-4ZA-5ZA-2ZA-14ZA
ĐầuĐuôi
00, 3, 1, 8
12
25
38
48, 0
58, 8, 7, 6
62, 3, 2
70, 2, 0, 3
82, 9
90, 9, 4, 9, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 28-03-2021
Đặc biệtĐB
31295
Giải nhấtG1
59812
Giải nhìG2
31307
66685
Giải baG3
76613
55369
44339
80508
61477
57903
Giải tưG4
6889
5598
6663
8480
Giải nămG5
2820
3105
1067
9742
9053
5754
Giải sáuG6
383
080
449
Giải bảyG7
28
55
35
70
Ký tự đặc biệtKT
14ZB-6ZB-2ZB-4ZB-12ZB-11ZB
ĐầuĐuôi
07, 8, 3, 5
12, 3
20, 8
39, 5
42, 9
53, 4, 5
69, 3, 7
77, 0
85, 9, 0, 3, 0
95, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 27-03-2021
Đặc biệtĐB
54601
Giải nhấtG1
19860
Giải nhìG2
88938
20323
Giải baG3
48117
20172
64229
45932
08531
13792
Giải tưG4
8074
4492
5054
9894
Giải nămG5
0740
2383
7943
8343
3910
8738
Giải sáuG6
105
231
364
Giải bảyG7
41
56
54
45
Ký tự đặc biệtKT
2ZC-10ZC-13ZC-11ZC-12ZC-8ZC
ĐầuĐuôi
01, 5
17, 0
23, 9
38, 2, 1, 8, 1
40, 3, 3, 1, 5
54, 6, 4
60, 4
72, 4
83
92, 2, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 26-03-2021
Đặc biệtĐB
72042
Giải nhấtG1
68063
Giải nhìG2
25311
29971
Giải baG3
83206
86522
85186
75709
65955
63349
Giải tưG4
6509
7975
0671
5763
Giải nămG5
4368
4718
7579
0026
5589
9488
Giải sáuG6
338
783
541
Giải bảyG7
59
57
29
76
Ký tự đặc biệtKT
9ZD-2ZD-12ZD-13ZD-14ZD-1ZD
ĐầuĐuôi
06, 9, 9
11, 8
22, 6, 9
38
42, 9, 1
55, 9, 7
63, 3, 8
71, 5, 1, 9, 6
86, 9, 8, 3
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 25-03-2021
Đặc biệtĐB
44219
Giải nhấtG1
17263
Giải nhìG2
51334
63993
Giải baG3
88090
37457
15226
74880
18603
58173
Giải tưG4
8818
7907
7204
0127
Giải nămG5
4269
1805
1836
5259
8452
6811
Giải sáuG6
888
890
213
Giải bảyG7
24
06
22
91
Ký tự đặc biệtKT
7ZE-6ZE-3ZE-4ZE-10ZE-14ZE
ĐầuĐuôi
03, 7, 4, 5, 6
19, 8, 1, 3
26, 7, 4, 2
34, 6
4 
57, 9, 2
63, 9
73
80, 8
93, 0, 0, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 24-03-2021
Đặc biệtĐB
66438
Giải nhấtG1
51768
Giải nhìG2
94610
10009
Giải baG3
41759
79404
04206
82740
54417
72007
Giải tưG4
6962
9851
8259
4138
Giải nămG5
6850
5788
2934
3969
5970
8902
Giải sáuG6
461
121
060
Giải bảyG7
27
91
25
02
Ký tự đặc biệtKT
6ZF-12ZF-10ZF-5ZF-3ZF-2ZF
ĐầuĐuôi
09, 4, 6, 7, 2, 2
10, 7
21, 7, 5
38, 8, 4
40
59, 1, 9, 0
68, 2, 9, 1, 0
70
88
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 23-03-2021
Đặc biệtĐB
85639
Giải nhấtG1
30063
Giải nhìG2
95547
39052
Giải baG3
94653
56116
35594
68298
18107
43978
Giải tưG4
7384
6503
9374
5817
Giải nămG5
4654
7854
8140
3821
5628
8489
Giải sáuG6
166
489
122
Giải bảyG7
78
29
57
41
Ký tự đặc biệtKT
2ZG-5ZG-13ZG-4ZG-7ZG-10ZG
ĐầuĐuôi
07, 3
16, 7
21, 8, 2, 9
39
47, 0, 1
52, 3, 4, 4, 7
63, 6
78, 4, 8
84, 9, 9
94, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 22-03-2021
Đặc biệtĐB
54315
Giải nhấtG1
31746
Giải nhìG2
44561
88751
Giải baG3
11374
28144
68702
52836
24984
73255
Giải tưG4
4210
8981
9941
3086
Giải nămG5
0966
3268
5138
9249
4011
0526
Giải sáuG6
209
205
919
Giải bảyG7
55
78
59
37
Ký tự đặc biệtKT
8ZH-7ZH-11ZH-3ZH-1ZH-10ZH
ĐầuĐuôi
02, 9, 5
15, 0, 1, 9
26
36, 8, 7
46, 4, 1, 9
51, 5, 5, 9
61, 6, 8
74, 8
84, 1, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 21-03-2021
Đặc biệtĐB
68140
Giải nhấtG1
32393
Giải nhìG2
93839
56403
Giải baG3
65114
04662
27967
17866
80267
40765
Giải tưG4
3640
3582
0360
1661
Giải nămG5
3071
3782
5562
2884
7734
7633
Giải sáuG6
556
562
535
Giải bảyG7
05
17
02
51
Ký tự đặc biệtKT
5ZK-3ZK-13ZK-8ZK-9ZK-14ZK
ĐầuĐuôi
03, 5, 2
14, 7
2 
39, 4, 3, 5
40, 0
56, 1
62, 7, 6, 7, 5, 0, 1, 2, 2
71
82, 2, 4
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 20-03-2021
Đặc biệtĐB
97438
Giải nhấtG1
44237
Giải nhìG2
60631
28008
Giải baG3
34118
15472
33743
63920
20211
95572
Giải tưG4
4348
4838
1668
7448
Giải nămG5
9827
0689
5421
9339
0196
0659
Giải sáuG6
905
348
884
Giải bảyG7
49
76
66
51
Ký tự đặc biệtKT
4ZL-2ZL-14ZL-5ZL-9ZL-7ZL
ĐầuĐuôi
08, 5
18, 1
20, 7, 1
38, 7, 1, 8, 9
43, 8, 8, 8, 9
59, 1
68, 6
72, 2, 6
89, 4
96
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 19-03-2021
Đặc biệtĐB
55324
Giải nhấtG1
18908
Giải nhìG2
70030
91699
Giải baG3
90308
19045
75389
92951
91232
84593
Giải tưG4
2005
8178
5185
7805
Giải nămG5
7278
4100
2748
0506
2443
8326
Giải sáuG6
820
818
350
Giải bảyG7
08
93
24
14
Ký tự đặc biệtKT
15ZM-4ZM-12ZM-7ZM-14ZM-10ZM
ĐầuĐuôi
08, 8, 5, 5, 0, 6, 8
18, 4
24, 6, 0, 4
30, 2
45, 8, 3
51, 0
6 
78, 8
89, 5
99, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 18-03-2021
Đặc biệtĐB
37733
Giải nhấtG1
24313
Giải nhìG2
59790
11746
Giải baG3
29387
50506
22046
42826
01939
96189
Giải tưG4
0663
8451
6650
1786
Giải nămG5
3246
6876
2334
9242
8469
9584
Giải sáuG6
538
324
284
Giải bảyG7
66
26
17
31
Ký tự đặc biệtKT
13ZN-4ZN-11ZN-2ZN-5ZN-9ZN
ĐầuĐuôi
06
13, 7
26, 4, 6
33, 9, 4, 8, 1
46, 6, 6, 2
51, 0
63, 9, 6
76
87, 9, 6, 4, 4
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 17-03-2021
Đặc biệtĐB
72152
Giải nhấtG1
15227
Giải nhìG2
32168
99294
Giải baG3
49400
49053
48238
87416
21662
18889
Giải tưG4
8052
3470
4066
1672
Giải nămG5
1188
0816
2060
1329
9837
1633
Giải sáuG6
929
899
252
Giải bảyG7
01
07
02
24
Ký tự đặc biệtKT
3ZP-5ZP-8ZP-1ZP-6ZP-7ZP
ĐầuĐuôi
00, 1, 7, 2
16, 6
27, 9, 9, 4
38, 7, 3
4 
52, 3, 2, 2
68, 2, 6, 0
70, 2
89, 8
94, 9