Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

200 lượt quay, kết thúc vào 15-05-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 15-05-2021
Đặc biệtĐB
59925
Giải nhấtG1
41995
Giải nhìG2
32104
99664
Giải baG3
62977
31241
33408
92887
12145
51393
Giải tưG4
7548
9776
9558
0921
Giải nămG5
2315
6863
8680
6329
2377
6711
Giải sáuG6
952
319
693
Giải bảyG7
94
16
55
43
Ký tự đặc biệtKT
13CF-5CF-3CF-2CF-8CF-9CF
ĐầuĐuôi
04, 8
15, 1, 9, 6
25, 1, 9
3 
41, 5, 8, 3
58, 2, 5
64, 3
77, 6, 7
87, 0
95, 3, 3, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 14-05-2021
Đặc biệtĐB
81047
Giải nhấtG1
91687
Giải nhìG2
87624
88230
Giải baG3
59985
32032
68527
94667
83229
11815
Giải tưG4
0131
0750
0166
4345
Giải nămG5
6055
0989
3003
2785
7579
1802
Giải sáuG6
151
324
986
Giải bảyG7
13
14
37
94
Ký tự đặc biệtKT
7CE-12CE-13CE-6CE-2CE-8CE
ĐầuĐuôi
03, 2
15, 3, 4
24, 7, 9, 4
30, 2, 1, 7
47, 5
50, 5, 1
67, 6
79
87, 5, 9, 5, 6
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 13-05-2021
Đặc biệtĐB
68664
Giải nhấtG1
81431
Giải nhìG2
40720
22183
Giải baG3
91639
33161
83447
46988
64519
25878
Giải tưG4
1896
1399
1212
5965
Giải nămG5
8505
4981
2318
7544
2891
0191
Giải sáuG6
917
833
388
Giải bảyG7
09
33
02
23
Ký tự đặc biệtKT
9CD-8CD-1CD-6CD-14CD-2CD
ĐầuĐuôi
05, 9, 2
19, 2, 8, 7
20, 3
31, 9, 3, 3
47, 4
5 
64, 1, 5
78
83, 8, 1, 8
96, 9, 1, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 12-05-2021
Đặc biệtĐB
49650
Giải nhấtG1
06579
Giải nhìG2
14342
12281
Giải baG3
41247
66322
82113
01646
94819
44572
Giải tưG4
8517
1916
6068
4664
Giải nămG5
1402
7744
5242
9550
5712
2726
Giải sáuG6
931
274
752
Giải bảyG7
13
55
70
67
Ký tự đặc biệtKT
13CB-12CB-4CB-3CB-8CB-14CB-6CB-1CB
ĐầuĐuôi
02
13, 9, 7, 6, 2, 3
22, 6
31
42, 7, 6, 4, 2
50, 0, 2, 5
68, 4, 7
79, 2, 4, 0
81
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 11-05-2021
Đặc biệtĐB
57470
Giải nhấtG1
46413
Giải nhìG2
73469
30308
Giải baG3
31583
38456
58820
47386
50654
84672
Giải tưG4
6636
4486
2882
4552
Giải nămG5
8818
0806
9150
5583
1613
2304
Giải sáuG6
826
058
851
Giải bảyG7
21
04
47
74
Ký tự đặc biệtKT
9CA-4CA-8CA-10CA-7CA-12CA
ĐầuĐuôi
08, 6, 4, 4
13, 8, 3
20, 6, 1
36
47
56, 4, 2, 0, 8, 1
69
70, 2, 4
83, 6, 6, 2, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 10-05-2021
Đặc biệtĐB
54247
Giải nhấtG1
69734
Giải nhìG2
34677
20804
Giải baG3
58238
22551
72439
91037
28917
04645
Giải tưG4
1787
9249
2002
3566
Giải nămG5
1046
0728
4516
3542
2857
0539
Giải sáuG6
307
802
403
Giải bảyG7
53
29
28
57
Ký tự đặc biệtKT
4BZ-15BZ-11BZ-1BZ-7BZ-13BZ
ĐầuĐuôi
04, 2, 7, 2, 3
17, 6
28, 9, 8
34, 8, 9, 7, 9
47, 5, 9, 6, 2
51, 7, 3, 7
66
77
87
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 09-05-2021
Đặc biệtĐB
76369
Giải nhấtG1
77298
Giải nhìG2
73046
17455
Giải baG3
89049
72087
29566
01899
04804
83194
Giải tưG4
8511
0448
4346
7136
Giải nămG5
8342
1184
7406
4858
8972
9760
Giải sáuG6
701
912
815
Giải bảyG7
12
50
05
13
Ký tự đặc biệtKT
1BY-10BY-5BY-2BY-13BY-3BY
ĐầuĐuôi
04, 6, 1, 5
11, 2, 5, 2, 3
2 
36
46, 9, 8, 6, 2
55, 8, 0
69, 6, 0
72
87, 4
98, 9, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 08-05-2021
Đặc biệtĐB
26493
Giải nhấtG1
54128
Giải nhìG2
01818
98582
Giải baG3
01507
93059
78338
90688
06793
50767
Giải tưG4
1368
2142
3396
9675
Giải nămG5
0800
1786
2056
1442
8078
0933
Giải sáuG6
904
022
880
Giải bảyG7
65
25
50
99
Ký tự đặc biệtKT
13BX-15BX-2BX-11BX-3BX-12BX
ĐầuĐuôi
07, 0, 4
18
28, 2, 5
38, 3
42, 2
59, 6, 0
67, 8, 5
75, 8
82, 8, 6, 0
93, 3, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 07-05-2021
Đặc biệtĐB
70447
Giải nhấtG1
30887
Giải nhìG2
35120
87882
Giải baG3
32452
68083
90768
49417
35327
45592
Giải tưG4
2495
1910
5938
5431
Giải nămG5
3356
4053
0586
9639
6345
4121
Giải sáuG6
227
327
843
Giải bảyG7
55
80
13
71
Ký tự đặc biệtKT
3BV-6BV-14BV-4BV-7BV-11BV
ĐầuĐuôi
0 
17, 0, 3
20, 7, 1, 7, 7
38, 1, 9
47, 5, 3
52, 6, 3, 5
68
71
87, 2, 3, 6, 0
92, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 06-05-2021
Đặc biệtĐB
80359
Giải nhấtG1
19644
Giải nhìG2
56866
23666
Giải baG3
03810
90538
16724
99553
27566
67734
Giải tưG4
0584
9641
9608
6060
Giải nămG5
1335
6679
6784
1486
7013
1067
Giải sáuG6
906
636
410
Giải bảyG7
25
79
88
54
Ký tự đặc biệtKT
5BU-8BU-6BU-15BU-13BU-12BU
ĐầuĐuôi
08, 6
10, 3, 0
24, 5
38, 4, 5, 6
44, 1
59, 3, 4
66, 6, 6, 0, 7
79, 9
84, 4, 6, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 05-05-2021
Đặc biệtĐB
83866
Giải nhấtG1
51676
Giải nhìG2
18736
24033
Giải baG3
19388
26346
44869
64943
98136
16229
Giải tưG4
8844
1363
9702
3489
Giải nămG5
6572
9622
4979
9375
7631
6461
Giải sáuG6
940
517
144
Giải bảyG7
56
90
15
53
Ký tự đặc biệtKT
9BT-15BT-14BT-2BT-11BT-7BT
ĐầuĐuôi
02
17, 5
29, 2
36, 3, 6, 1
46, 3, 4, 0, 4
56, 3
66, 9, 3, 1
76, 2, 9, 5
88, 9
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 04-05-2021
Đặc biệtĐB
09580
Giải nhấtG1
29402
Giải nhìG2
23008
94257
Giải baG3
98910
37368
76637
04080
39226
74432
Giải tưG4
8593
2322
5745
7621
Giải nămG5
4996
3716
4054
1778
2133
4180
Giải sáuG6
878
470
881
Giải bảyG7
85
49
24
98
Ký tự đặc biệtKT
10BS-7BS-13BS-11BS-1BS-14BS
ĐầuĐuôi
02, 8
10, 6
26, 2, 1, 4
37, 2, 3
45, 9
57, 4
68
78, 8, 0
80, 0, 0, 1, 5
93, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 03-05-2021
Đặc biệtĐB
51925
Giải nhấtG1
70091
Giải nhìG2
77216
24987
Giải baG3
94756
47241
69203
19688
66872
85929
Giải tưG4
2181
6617
3168
0740
Giải nămG5
2128
4036
3437
7674
4166
9512
Giải sáuG6
049
260
972
Giải bảyG7
61
16
83
47
Ký tự đặc biệtKT
9BR-3BR-5BR-6BR-7BR-8BR
ĐầuĐuôi
03
16, 7, 2, 6
25, 9, 8
36, 7
41, 0, 9, 7
56
68, 6, 0, 1
72, 4, 2
87, 8, 1, 3
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 02-05-2021
Đặc biệtĐB
76578
Giải nhấtG1
89773
Giải nhìG2
28086
08979
Giải baG3
53310
84913
98859
08697
50033
62005
Giải tưG4
3088
3199
8452
0669
Giải nămG5
1769
7670
1743
3964
2101
2475
Giải sáuG6
813
561
798
Giải bảyG7
76
34
85
13
Ký tự đặc biệtKT
4BQ-2BQ-10BQ-7BQ-8BQ-15BQ
ĐầuĐuôi
05, 1
10, 3, 3, 3
2 
33, 4
43
59, 2
69, 9, 4, 1
78, 3, 9, 0, 5, 6
86, 8, 5
97, 9, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 01-05-2021
Đặc biệtĐB
05365
Giải nhấtG1
60256
Giải nhìG2
96537
26510
Giải baG3
18728
36168
67052
44399
69293
48241
Giải tưG4
1981
7413
6040
3021
Giải nămG5
9589
9440
4767
5311
7420
7328
Giải sáuG6
989
920
111
Giải bảyG7
89
15
48
57
Ký tự đặc biệtKT
9BP-14BP-6BP-7BP-11BP-8BP
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 1, 1, 5
28, 1, 0, 8, 0
37
41, 0, 0, 8
56, 2, 7
65, 8, 7
7 
81, 9, 9, 9
99, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 30-04-2021
Đặc biệtĐB
96736
Giải nhấtG1
00731
Giải nhìG2
93389
43599
Giải baG3
41521
57436
11921
95917
66854
33229
Giải tưG4
9188
7076
1306
7227
Giải nămG5
1773
7429
9108
6856
7119
3926
Giải sáuG6
336
122
639
Giải bảyG7
09
80
02
79
Ký tự đặc biệtKT
10BN-7BN-12BN-3BN-6BN-14BN
ĐầuĐuôi
06, 8, 9, 2
17, 9
21, 1, 9, 7, 9, 6, 2
36, 1, 6, 6, 9
4 
54, 6
6 
76, 3, 9
89, 8, 0
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 29-04-2021
Đặc biệtĐB
21916
Giải nhấtG1
03753
Giải nhìG2
09292
74636
Giải baG3
68417
68651
69171
90623
96858
69786
Giải tưG4
1854
5529
9484
8227
Giải nămG5
2826
3653
7621
0295
7590
9889
Giải sáuG6
472
535
660
Giải bảyG7
76
42
11
57
Ký tự đặc biệtKT
16BM-19BM-11BM-7BM-18BM-2BM-8BM-5BM
ĐầuĐuôi
0 
16, 7, 1
23, 9, 7, 6, 1
36, 5
42
53, 1, 8, 4, 3, 7
60
71, 2, 6
86, 4, 9
92, 5, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 28-04-2021
Đặc biệtĐB
91213
Giải nhấtG1
60871
Giải nhìG2
90650
63371
Giải baG3
63445
44398
61559
11704
01360
29482
Giải tưG4
8343
0783
0930
3719
Giải nămG5
1317
9878
9400
8308
4796
5967
Giải sáuG6
786
949
164
Giải bảyG7
15
23
60
05
Ký tự đặc biệtKT
3BL-1BL-14BL-6BL-15BL-8BL
ĐầuĐuôi
04, 0, 8, 5
13, 9, 7, 5
23
30
45, 3, 9
50, 9
60, 7, 4, 0
71, 1, 8
82, 3, 6
98, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 27-04-2021
Đặc biệtĐB
49333
Giải nhấtG1
97939
Giải nhìG2
55311
56648
Giải baG3
34925
46058
38462
67329
37199
11607
Giải tưG4
5602
8412
1759
1094
Giải nămG5
4069
2173
7609
7971
9456
0514
Giải sáuG6
338
395
689
Giải bảyG7
76
67
46
27
Ký tự đặc biệtKT
4BK-6BK-3BK-10BK-7BK-12BK
ĐầuĐuôi
07, 2, 9
11, 2, 4
25, 9, 7
33, 9, 8
48, 6
58, 9, 6
62, 9, 7
73, 1, 6
89
99, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 26-04-2021
Đặc biệtĐB
16252
Giải nhấtG1
93619
Giải nhìG2
14175
95275
Giải baG3
45786
92178
83910
83481
13536
42714
Giải tưG4
6312
3686
5694
4080
Giải nămG5
7455
9684
4723
5765
1302
2612
Giải sáuG6
458
364
116
Giải bảyG7
83
96
78
68
Ký tự đặc biệtKT
12BH-3BH-4BH-10BH-5BH-13BH
ĐầuĐuôi
02
19, 0, 4, 2, 2, 6
23
36
4 
52, 5, 8
65, 4, 8
75, 5, 8, 8
86, 1, 6, 0, 4, 3
94, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 25-04-2021
Đặc biệtĐB
73278
Giải nhấtG1
29752
Giải nhìG2
45407
84732
Giải baG3
33840
31612
85993
13199
89957
35321
Giải tưG4
5788
0782
6501
6762
Giải nămG5
4864
5444
0604
4028
9450
9506
Giải sáuG6
623
091
345
Giải bảyG7
41
07
91
36
Ký tự đặc biệtKT
11BG-6BG-14BG-4BG-3BG-7BG
ĐầuĐuôi
07, 1, 4, 6, 7
12
21, 8, 3
32, 6
40, 4, 5, 1
52, 7, 0
62, 4
78
88, 2
93, 9, 1, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 24-04-2021
Đặc biệtĐB
21177
Giải nhấtG1
55266
Giải nhìG2
11744
71304
Giải baG3
12322
12651
88889
47362
53738
93420
Giải tưG4
7323
0625
4947
9102
Giải nămG5
3879
9120
7797
3176
9363
5846
Giải sáuG6
515
360
477
Giải bảyG7
44
72
98
13
Ký tự đặc biệtKT
8BF-15BF-11BF-4BF-1BF-9BF
ĐầuĐuôi
04, 2
15, 3
22, 0, 3, 5, 0
38
44, 7, 6, 4
51
66, 2, 3, 0
77, 9, 6, 7, 2
89
97, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 23-04-2021
Đặc biệtĐB
98860
Giải nhấtG1
08807
Giải nhìG2
79035
36955
Giải baG3
52152
13825
21632
50794
48684
45328
Giải tưG4
0241
6662
9586
2178
Giải nămG5
0468
2726
4326
8253
3124
5992
Giải sáuG6
309
967
177
Giải bảyG7
11
81
47
68
Ký tự đặc biệtKT
13BE-15BE-10BE-11BE-9BE-2BE
ĐầuĐuôi
07, 9
11
25, 8, 6, 6, 4
35, 2
41, 7
55, 2, 3
60, 2, 8, 7, 8
78, 7
84, 6, 1
94, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 22-04-2021
Đặc biệtĐB
56292
Giải nhấtG1
85246
Giải nhìG2
21395
18863
Giải baG3
68342
11296
09277
15013
72016
79068
Giải tưG4
4629
4132
7928
3901
Giải nămG5
0848
3767
6767
9733
8337
0348
Giải sáuG6
060
338
039
Giải bảyG7
84
79
49
68
Ký tự đặc biệtKT
1BD-5BD-15BD-6BD-3BD-7BD
ĐầuĐuôi
01
13, 6
29, 8
32, 3, 7, 8, 9
46, 2, 8, 8, 9
5 
63, 8, 7, 7, 0, 8
77, 9
84
92, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 21-04-2021
Đặc biệtĐB
84355
Giải nhấtG1
78496
Giải nhìG2
47869
79897
Giải baG3
67143
91837
65450
63741
45899
03051
Giải tưG4
9447
8753
7436
4241
Giải nămG5
0135
6118
1641
5714
0577
6501
Giải sáuG6
801
518
273
Giải bảyG7
34
32
90
21
Ký tự đặc biệtKT
2BC-11BC-6BC-8BC-1BC-9BC
ĐầuĐuôi
01, 1
18, 4, 8
21
37, 6, 5, 4, 2
43, 1, 7, 1, 1
55, 0, 1, 3
69
77, 3
8 
96, 7, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 20-04-2021
Đặc biệtĐB
05475
Giải nhấtG1
08566
Giải nhìG2
31533
85710
Giải baG3
76648
51671
93211
16079
10046
91920
Giải tưG4
7051
8376
2365
8791
Giải nămG5
8164
8112
8188
5990
9948
9713
Giải sáuG6
321
756
699
Giải bảyG7
10
47
59
37
Ký tự đặc biệtKT
2BA-6BA-1BA-12BA-5BA-15BA
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 2, 3, 0
20, 1
33, 7
48, 6, 8, 7
51, 6, 9
66, 5, 4
75, 1, 9, 6
88
91, 0, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 19-04-2021
Đặc biệtĐB
81365
Giải nhấtG1
37116
Giải nhìG2
91280
35840
Giải baG3
07090
54403
41109
10007
86098
89353
Giải tưG4
5851
1113
7837
9569
Giải nămG5
7119
2502
8400
7704
1188
6837
Giải sáuG6
548
974
553
Giải bảyG7
66
37
86
80
Ký tự đặc biệtKT
11AZ-12AZ-5AZ-2AZ-14AZ-8AZ
ĐầuĐuôi
03, 9, 7, 2, 0, 4
16, 3, 9
2 
37, 7, 7
40, 8
53, 1, 3
65, 9, 6
74
80, 8, 6, 0
90, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 18-04-2021
Đặc biệtĐB
89500
Giải nhấtG1
28554
Giải nhìG2
92570
49815
Giải baG3
04952
62208
76847
37635
17270
72952
Giải tưG4
1889
1779
7211
6471
Giải nămG5
4106
7177
3220
6116
9816
1575
Giải sáuG6
549
606
127
Giải bảyG7
08
56
62
30
Ký tự đặc biệtKT
4AY-3AY-5AY-11AY-13AY-15AY
ĐầuĐuôi
00, 8, 6, 6, 8
15, 1, 6, 6
20, 7
35, 0
47, 9
54, 2, 2, 6
62
70, 0, 9, 1, 7, 5
89
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 17-04-2021
Đặc biệtĐB
10780
Giải nhấtG1
90312
Giải nhìG2
85282
37689
Giải baG3
63252
45313
95705
84450
55399
24328
Giải tưG4
7215
2880
2797
8358
Giải nămG5
0429
5725
6738
0721
0729
7088
Giải sáuG6
800
534
683
Giải bảyG7
64
95
10
52
Ký tự đặc biệtKT
3AX-15AX-7AX-6AX-8AX-13AX
ĐầuĐuôi
05, 0
12, 3, 5, 0
28, 9, 5, 1, 9
38, 4
4 
52, 0, 8, 2
64
7 
80, 2, 9, 0, 8, 3
99, 7, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 16-04-2021
Đặc biệtĐB
99789
Giải nhấtG1
61842
Giải nhìG2
61345
45388
Giải baG3
33740
22618
08822
57006
19388
34906
Giải tưG4
0127
8332
9708
8666
Giải nămG5
6417
5984
1399
9256
6349
7108
Giải sáuG6
351
427
290
Giải bảyG7
24
63
21
14
Ký tự đặc biệtKT
2AV-3AV-13AV-1AV-11AV-6AV
ĐầuĐuôi
06, 6, 8, 8
18, 7, 4
22, 7, 7, 4, 1
32
42, 5, 0, 9
56, 1
66, 3
7 
89, 8, 8, 4
99, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 15-04-2021
Đặc biệtĐB
90982
Giải nhấtG1
05942
Giải nhìG2
63537
27846
Giải baG3
08216
97437
70544
95936
32700
64061
Giải tưG4
4137
0303
2119
8210
Giải nămG5
9246
4010
6842
6549
1334
5906
Giải sáuG6
523
665
973
Giải bảyG7
61
32
56
62
Ký tự đặc biệtKT
14AU-1AU-2AU-11AU-6AU-12AU
ĐầuĐuôi
00, 3, 6
16, 9, 0, 0
23
37, 7, 6, 7, 4, 2
42, 6, 4, 6, 2, 9
56
61, 5, 1, 2
73
82
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 14-04-2021
Đặc biệtĐB
74295
Giải nhấtG1
92214
Giải nhìG2
85483
61076
Giải baG3
72559
48815
40538
49532
49167
21320
Giải tưG4
4111
2072
6501
7996
Giải nămG5
9523
1051
5798
9184
3348
1405
Giải sáuG6
135
132
102
Giải bảyG7
39
80
82
38
Ký tự đặc biệtKT
12AT-11AT-8AT-10AT-13AT-5AT
ĐầuĐuôi
01, 5, 2
14, 5, 1
20, 3
38, 2, 5, 2, 9, 8
48
59, 1
67
76, 2
83, 4, 0, 2
95, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 13-04-2021
Đặc biệtĐB
29405
Giải nhấtG1
36317
Giải nhìG2
91982
14199
Giải baG3
88411
82665
10594
93756
08443
37852
Giải tưG4
0292
2980
7500
4753
Giải nămG5
0456
4980
7105
4130
3798
1607
Giải sáuG6
287
955
847
Giải bảyG7
97
74
36
21
Ký tự đặc biệtKT
10AS-1AS-9AS-11AS-15AS-4AS
ĐầuĐuôi
05, 0, 5, 7
17, 1
21
30, 6
43, 7
56, 2, 3, 6, 5
65
74
82, 0, 0, 7
99, 4, 2, 8, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 12-04-2021
Đặc biệtĐB
86039
Giải nhấtG1
31145
Giải nhìG2
18498
98082
Giải baG3
98245
31416
10849
92752
30862
66716
Giải tưG4
8667
2436
7346
9819
Giải nămG5
3732
7416
9015
0599
7299
6184
Giải sáuG6
120
072
542
Giải bảyG7
70
97
16
88
Ký tự đặc biệtKT
2AR-5AR-6AR-13AR-11AR-17AR-7AR-9AR
ĐầuĐuôi
0 
16, 6, 9, 6, 5, 6
20
39, 6, 2
45, 5, 9, 6, 2
52
62, 7
72, 0
82, 4, 8
98, 9, 9, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 11-04-2021
Đặc biệtĐB
29013
Giải nhấtG1
13305
Giải nhìG2
66567
43230
Giải baG3
99122
04949
71530
82148
72456
78719
Giải tưG4
5096
9766
4238
7800
Giải nămG5
7180
2825
0497
1488
4929
5621
Giải sáuG6
821
034
271
Giải bảyG7
87
80
83
23
Ký tự đặc biệtKT
3AQ-12AQ-7AQ-4AQ-6AQ-5AQ
ĐầuĐuôi
05, 0
13, 9
22, 5, 9, 1, 1, 3
30, 0, 8, 4
49, 8
56
67, 6
71
80, 8, 7, 0, 3
96, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 10-04-2021
Đặc biệtĐB
85313
Giải nhấtG1
55176
Giải nhìG2
79036
28577
Giải baG3
94383
79058
53998
29626
30944
46987
Giải tưG4
4695
6882
5660
7075
Giải nămG5
5263
9971
5237
5381
3743
2306
Giải sáuG6
452
292
746
Giải bảyG7
86
54
27
64
Ký tự đặc biệtKT
3AP-1AP-4AP-10AP-14AP-15AP
ĐầuĐuôi
06
13
26, 7
36, 7
44, 3, 6
58, 2, 4
60, 3, 4
76, 7, 5, 1
83, 7, 2, 1, 6
98, 5, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 09-04-2021
Đặc biệtĐB
52070
Giải nhấtG1
62954
Giải nhìG2
37646
88703
Giải baG3
04269
02791
35381
80397
16804
02753
Giải tưG4
0651
7692
1233
6875
Giải nămG5
7439
7249
5341
9918
3352
8215
Giải sáuG6
262
484
531
Giải bảyG7
93
83
95
71
Ký tự đặc biệtKT
1AN-5AN-9AN-15AN-12AN-11AN
ĐầuĐuôi
03, 4
18, 5
2 
33, 9, 1
46, 9, 1
54, 3, 1, 2
69, 2
70, 5, 1
81, 4, 3
91, 7, 2, 3, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 08-04-2021
Đặc biệtĐB
63904
Giải nhấtG1
56240
Giải nhìG2
48222
98507
Giải baG3
32353
37133
28267
86742
62636
80484
Giải tưG4
9490
4218
8779
1522
Giải nămG5
0179
6710
1978
3940
9894
6237
Giải sáuG6
307
084
531
Giải bảyG7
11
03
47
86
Ký tự đặc biệtKT
8AM-9AM-11AM-14AM-2AM-15AM
ĐầuĐuôi
04, 7, 7, 3
18, 0, 1
22, 2
33, 6, 7, 1
40, 2, 0, 7
53
67
79, 9, 8
84, 4, 6
90, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 07-04-2021
Đặc biệtĐB
97675
Giải nhấtG1
55528
Giải nhìG2
55398
29818
Giải baG3
54673
41639
66052
64142
06759
99796
Giải tưG4
2370
2784
4435
5716
Giải nămG5
5498
3510
4504
0800
2973
2388
Giải sáuG6
693
603
533
Giải bảyG7
13
70
81
56
Ký tự đặc biệtKT
5AL-12AL-7AL-15AL-6AL-8AL
ĐầuĐuôi
04, 0, 3
18, 6, 0, 3
28
39, 5, 3
42
52, 9, 6
6 
75, 3, 0, 3, 0
84, 8, 1
98, 6, 8, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 06-04-2021
Đặc biệtĐB
94659
Giải nhấtG1
32768
Giải nhìG2
30053
32214
Giải baG3
82444
37646
05925
98134
53057
59774
Giải tưG4
3093
7900
9644
2848
Giải nămG5
4145
6351
2593
6611
6182
7360
Giải sáuG6
947
201
559
Giải bảyG7
44
45
01
74
Ký tự đặc biệtKT
13AK-11AK-15AK-7AK-8AK-14AK
ĐầuĐuôi
00, 1, 1
14, 1
25
34
44, 6, 4, 8, 5, 7, 4, 5
59, 3, 7, 1, 9
68, 0
74, 4
82
93, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 05-04-2021
Đặc biệtĐB
06800
Giải nhấtG1
39251
Giải nhìG2
67548
65874
Giải baG3
16912
12006
71395
44182
32715
94059
Giải tưG4
8360
0691
7008
6286
Giải nămG5
8957
2843
8568
1042
3781
4361
Giải sáuG6
826
667
396
Giải bảyG7
56
25
87
11
Ký tự đặc biệtKT
6AH-10AH-8AH-7AH-4AH-5AH
ĐầuĐuôi
00, 6, 8
12, 5, 1
26, 5
3 
48, 3, 2
51, 9, 7, 6
60, 8, 1, 7
74
82, 6, 1, 7
95, 1, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 04-04-2021
Đặc biệtĐB
16278
Giải nhấtG1
81109
Giải nhìG2
23429
38390
Giải baG3
32435
42574
99911
09241
21291
55658
Giải tưG4
4655
9197
2481
8641
Giải nămG5
4142
1733
4329
9404
6699
3373
Giải sáuG6
914
344
224
Giải bảyG7
54
37
36
65
Ký tự đặc biệtKT
12AG-14AG-4AG-10AG-15AG-6AG
ĐầuĐuôi
09, 4
11, 4
29, 9, 4
35, 3, 7, 6
41, 1, 2, 4
58, 5, 4
65
78, 4, 3
81
90, 1, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 03-04-2021
Đặc biệtĐB
44110
Giải nhấtG1
17391
Giải nhìG2
84538
71325
Giải baG3
62417
76030
75577
17381
07633
55283
Giải tưG4
5308
6513
4361
3366
Giải nămG5
6274
9435
6510
4763
6705
8537
Giải sáuG6
391
286
595
Giải bảyG7
03
28
67
75
Ký tự đặc biệtKT
13AF-14AF-2AF-4AF-6AF-1AF
ĐầuĐuôi
08, 5, 3
10, 7, 3, 0
25, 8
38, 0, 3, 5, 7
4 
5 
61, 6, 3, 7
77, 4, 5
81, 3, 6
91, 1, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 02-04-2021
Đặc biệtĐB
01795
Giải nhấtG1
99808
Giải nhìG2
58658
90819
Giải baG3
54406
82291
94848
61086
13666
06582
Giải tưG4
6068
4967
7881
1343
Giải nămG5
5616
5817
9615
1888
6782
6750
Giải sáuG6
933
952
851
Giải bảyG7
10
15
43
45
Ký tự đặc biệtKT
10AE-2AE-15AE-7AE-3AE-1AE
ĐầuĐuôi
08, 6
19, 6, 7, 5, 0, 5
2 
33
48, 3, 3, 5
58, 0, 2, 1
66, 8, 7
7 
86, 2, 1, 8, 2
95, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 01-04-2021
Đặc biệtĐB
50393
Giải nhấtG1
32377
Giải nhìG2
57201
27882
Giải baG3
05554
71829
21211
99596
51252
66003
Giải tưG4
8236
6787
8798
1677
Giải nămG5
8702
8801
3261
7137
7029
8319
Giải sáuG6
105
622
618
Giải bảyG7
65
72
07
23
Ký tự đặc biệtKT
7AD-15AD-8AD-4AD-11AD-9AD
ĐầuĐuôi
01, 3, 2, 1, 5, 7
11, 9, 8
29, 9, 2, 3
36, 7
4 
54, 2
61, 5
77, 7, 2
82, 7
93, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 31-03-2021
Đặc biệtĐB
06996
Giải nhấtG1
71928
Giải nhìG2
98750
07368
Giải baG3
91571
10665
00818
68013
49576
58931
Giải tưG4
2288
6440
4456
9463
Giải nămG5
3920
6744
4442
0492
7358
7055
Giải sáuG6
578
779
351
Giải bảyG7
16
39
03
54
Ký tự đặc biệtKT
9AC-5AC-11AC-2AC-6AC-1AC
ĐầuĐuôi
03
18, 3, 6
28, 0
31, 9
40, 4, 2
50, 6, 8, 5, 1, 4
68, 5, 3
71, 6, 8, 9
88
96, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 30-03-2021
Đặc biệtĐB
49255
Giải nhấtG1
06649
Giải nhìG2
23570
97897
Giải baG3
17815
78585
28443
63237
25403
81764
Giải tưG4
0137
4313
4219
2492
Giải nămG5
5514
5159
5418
2343
9268
8470
Giải sáuG6
089
068
072
Giải bảyG7
64
50
81
58
Ký tự đặc biệtKT
2AB-4AB-13AB-14AB-6AB-10AB
ĐầuĐuôi
03
15, 3, 9, 4, 8
2 
37, 7
49, 3, 3
55, 9, 0, 8
64, 8, 8, 4
70, 0, 2
85, 9, 1
97, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 29-03-2021
Đặc biệtĐB
03000
Giải nhấtG1
18982
Giải nhìG2
14238
86862
Giải baG3
55248
47663
90612
81990
83058
61270
Giải tưG4
9699
3403
0658
4672
Giải nămG5
4094
3499
2994
3125
2070
8140
Giải sáuG6
557
201
856
Giải bảyG7
62
89
08
73
Ký tự đặc biệtKT
7ZA-13ZA-4ZA-5ZA-2ZA-14ZA
ĐầuĐuôi
00, 3, 1, 8
12
25
38
48, 0
58, 8, 7, 6
62, 3, 2
70, 2, 0, 3
82, 9
90, 9, 4, 9, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 28-03-2021
Đặc biệtĐB
31295
Giải nhấtG1
59812
Giải nhìG2
31307
66685
Giải baG3
76613
55369
44339
80508
61477
57903
Giải tưG4
6889
5598
6663
8480
Giải nămG5
2820
3105
1067
9742
9053
5754
Giải sáuG6
383
080
449
Giải bảyG7
28
55
35
70
Ký tự đặc biệtKT
14ZB-6ZB-2ZB-4ZB-12ZB-11ZB
ĐầuĐuôi
07, 8, 3, 5
12, 3
20, 8
39, 5
42, 9
53, 4, 5
69, 3, 7
77, 0
85, 9, 0, 3, 0
95, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 27-03-2021
Đặc biệtĐB
54601
Giải nhấtG1
19860
Giải nhìG2
88938
20323
Giải baG3
48117
20172
64229
45932
08531
13792
Giải tưG4
8074
4492
5054
9894
Giải nămG5
0740
2383
7943
8343
3910
8738
Giải sáuG6
105
231
364
Giải bảyG7
41
56
54
45
Ký tự đặc biệtKT
2ZC-10ZC-13ZC-11ZC-12ZC-8ZC
ĐầuĐuôi
01, 5
17, 0
23, 9
38, 2, 1, 8, 1
40, 3, 3, 1, 5
54, 6, 4
60, 4
72, 4
83
92, 2, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 26-03-2021
Đặc biệtĐB
72042
Giải nhấtG1
68063
Giải nhìG2
25311
29971
Giải baG3
83206
86522
85186
75709
65955
63349
Giải tưG4
6509
7975
0671
5763
Giải nămG5
4368
4718
7579
0026
5589
9488
Giải sáuG6
338
783
541
Giải bảyG7
59
57
29
76
Ký tự đặc biệtKT
9ZD-2ZD-12ZD-13ZD-14ZD-1ZD
ĐầuĐuôi
06, 9, 9
11, 8
22, 6, 9
38
42, 9, 1
55, 9, 7
63, 3, 8
71, 5, 1, 9, 6
86, 9, 8, 3
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 25-03-2021
Đặc biệtĐB
44219
Giải nhấtG1
17263
Giải nhìG2
51334
63993
Giải baG3
88090
37457
15226
74880
18603
58173
Giải tưG4
8818
7907
7204
0127
Giải nămG5
4269
1805
1836
5259
8452
6811
Giải sáuG6
888
890
213
Giải bảyG7
24
06
22
91
Ký tự đặc biệtKT
7ZE-6ZE-3ZE-4ZE-10ZE-14ZE
ĐầuĐuôi
03, 7, 4, 5, 6
19, 8, 1, 3
26, 7, 4, 2
34, 6
4 
57, 9, 2
63, 9
73
80, 8
93, 0, 0, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 24-03-2021
Đặc biệtĐB
66438
Giải nhấtG1
51768
Giải nhìG2
94610
10009
Giải baG3
41759
79404
04206
82740
54417
72007
Giải tưG4
6962
9851
8259
4138
Giải nămG5
6850
5788
2934
3969
5970
8902
Giải sáuG6
461
121
060
Giải bảyG7
27
91
25
02
Ký tự đặc biệtKT
6ZF-12ZF-10ZF-5ZF-3ZF-2ZF
ĐầuĐuôi
09, 4, 6, 7, 2, 2
10, 7
21, 7, 5
38, 8, 4
40
59, 1, 9, 0
68, 2, 9, 1, 0
70
88
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 23-03-2021
Đặc biệtĐB
85639
Giải nhấtG1
30063
Giải nhìG2
95547
39052
Giải baG3
94653
56116
35594
68298
18107
43978
Giải tưG4
7384
6503
9374
5817
Giải nămG5
4654
7854
8140
3821
5628
8489
Giải sáuG6
166
489
122
Giải bảyG7
78
29
57
41
Ký tự đặc biệtKT
2ZG-5ZG-13ZG-4ZG-7ZG-10ZG
ĐầuĐuôi
07, 3
16, 7
21, 8, 2, 9
39
47, 0, 1
52, 3, 4, 4, 7
63, 6
78, 4, 8
84, 9, 9
94, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 22-03-2021
Đặc biệtĐB
54315
Giải nhấtG1
31746
Giải nhìG2
44561
88751
Giải baG3
11374
28144
68702
52836
24984
73255
Giải tưG4
4210
8981
9941
3086
Giải nămG5
0966
3268
5138
9249
4011
0526
Giải sáuG6
209
205
919
Giải bảyG7
55
78
59
37
Ký tự đặc biệtKT
8ZH-7ZH-11ZH-3ZH-1ZH-10ZH
ĐầuĐuôi
02, 9, 5
15, 0, 1, 9
26
36, 8, 7
46, 4, 1, 9
51, 5, 5, 9
61, 6, 8
74, 8
84, 1, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 21-03-2021
Đặc biệtĐB
68140
Giải nhấtG1
32393
Giải nhìG2
93839
56403
Giải baG3
65114
04662
27967
17866
80267
40765
Giải tưG4
3640
3582
0360
1661
Giải nămG5
3071
3782
5562
2884
7734
7633
Giải sáuG6
556
562
535
Giải bảyG7
05
17
02
51
Ký tự đặc biệtKT
5ZK-3ZK-13ZK-8ZK-9ZK-14ZK
ĐầuĐuôi
03, 5, 2
14, 7
2 
39, 4, 3, 5
40, 0
56, 1
62, 7, 6, 7, 5, 0, 1, 2, 2
71
82, 2, 4
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 20-03-2021
Đặc biệtĐB
97438
Giải nhấtG1
44237
Giải nhìG2
60631
28008
Giải baG3
34118
15472
33743
63920
20211
95572
Giải tưG4
4348
4838
1668
7448
Giải nămG5
9827
0689
5421
9339
0196
0659
Giải sáuG6
905
348
884
Giải bảyG7
49
76
66
51
Ký tự đặc biệtKT
4ZL-2ZL-14ZL-5ZL-9ZL-7ZL
ĐầuĐuôi
08, 5
18, 1
20, 7, 1
38, 7, 1, 8, 9
43, 8, 8, 8, 9
59, 1
68, 6
72, 2, 6
89, 4
96
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 19-03-2021
Đặc biệtĐB
55324
Giải nhấtG1
18908
Giải nhìG2
70030
91699
Giải baG3
90308
19045
75389
92951
91232
84593
Giải tưG4
2005
8178
5185
7805
Giải nămG5
7278
4100
2748
0506
2443
8326
Giải sáuG6
820
818
350
Giải bảyG7
08
93
24
14
Ký tự đặc biệtKT
15ZM-4ZM-12ZM-7ZM-14ZM-10ZM
ĐầuĐuôi
08, 8, 5, 5, 0, 6, 8
18, 4
24, 6, 0, 4
30, 2
45, 8, 3
51, 0
6 
78, 8
89, 5
99, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 18-03-2021
Đặc biệtĐB
37733
Giải nhấtG1
24313
Giải nhìG2
59790
11746
Giải baG3
29387
50506
22046
42826
01939
96189
Giải tưG4
0663
8451
6650
1786
Giải nămG5
3246
6876
2334
9242
8469
9584
Giải sáuG6
538
324
284
Giải bảyG7
66
26
17
31
Ký tự đặc biệtKT
13ZN-4ZN-11ZN-2ZN-5ZN-9ZN
ĐầuĐuôi
06
13, 7
26, 4, 6
33, 9, 4, 8, 1
46, 6, 6, 2
51, 0
63, 9, 6
76
87, 9, 6, 4, 4
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 17-03-2021
Đặc biệtĐB
72152
Giải nhấtG1
15227
Giải nhìG2
32168
99294
Giải baG3
49400
49053
48238
87416
21662
18889
Giải tưG4
8052
3470
4066
1672
Giải nămG5
1188
0816
2060
1329
9837
1633
Giải sáuG6
929
899
252
Giải bảyG7
01
07
02
24
Ký tự đặc biệtKT
3ZP-5ZP-8ZP-1ZP-6ZP-7ZP
ĐầuĐuôi
00, 1, 7, 2
16, 6
27, 9, 9, 4
38, 7, 3
4 
52, 3, 2, 2
68, 2, 6, 0
70, 2
89, 8
94, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 16-03-2021
Đặc biệtĐB
60054
Giải nhấtG1
12253
Giải nhìG2
02974
61732
Giải baG3
63111
13564
43038
43486
46295
39933
Giải tưG4
6851
9112
5908
2766
Giải nămG5
3785
7116
6216
7614
7139
5333
Giải sáuG6
614
483
910
Giải bảyG7
58
06
14
66
Ký tự đặc biệtKT
2ZQ-4ZQ-13ZQ-7ZQ-15ZQ-8ZQ
ĐầuĐuôi
08, 6
11, 2, 6, 6, 4, 4, 0, 4
2 
32, 8, 3, 9, 3
4 
54, 3, 1, 8
64, 6, 6
74
86, 5, 3
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 15-03-2021
Đặc biệtĐB
61924
Giải nhấtG1
41098
Giải nhìG2
87157
15729
Giải baG3
76346
03367
69222
32487
89062
78379
Giải tưG4
3698
6631
3731
4702
Giải nămG5
9410
0045
7567
2187
5239
5783
Giải sáuG6
241
440
245
Giải bảyG7
28
29
25
56
Ký tự đặc biệtKT
8ZR-13ZR.-15ZR-9ZR-6ZR-1ZR
ĐầuĐuôi
02
10
24, 9, 2, 8, 9, 5
31, 1, 9
46, 5, 1, 0, 5
57, 6
67, 2, 7
79
87, 7, 3
98, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 14-03-2021
Đặc biệtĐB
45587
Giải nhấtG1
03881
Giải nhìG2
53681
78181
Giải baG3
26477
71139
83288
17391
44056
66838
Giải tưG4
6916
4858
9751
0071
Giải nămG5
1541
0960
4038
9733
0406
2704
Giải sáuG6
764
932
902
Giải bảyG7
29
85
93
90
Ký tự đặc biệtKT
7ZS-9ZS-14ZS-1ZS-10ZS-3ZS
ĐầuĐuôi
06, 4, 2
16
29
39, 8, 8, 3, 2
41
56, 8, 1
60, 4
77, 1
87, 1, 1, 1, 8, 5
91, 3, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 13-03-2021
Đặc biệtĐB
95112
Giải nhấtG1
99964
Giải nhìG2
03193
68084
Giải baG3
28056
89233
14363
27047
63639
08420
Giải tưG4
3563
6980
6200
3558
Giải nămG5
8043
7832
6097
0462
5642
0871
Giải sáuG6
590
922
609
Giải bảyG7
16
34
02
28
Ký tự đặc biệtKT
3ZT-9ZT-4ZT-5ZT-19ZT-13ZT-12ZT-11ZT
ĐầuĐuôi
00, 9, 2
12, 6
20, 2, 8
33, 9, 2, 4
47, 3, 2
56, 8
64, 3, 3, 2
71
84, 0
93, 7, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 12-03-2021
Đặc biệtĐB
85439
Giải nhấtG1
84075
Giải nhìG2
78489
29688
Giải baG3
31297
18684
63601
54663
65777
16129
Giải tưG4
2609
2739
8536
8966
Giải nămG5
3840
2898
8403
6303
1622
4893
Giải sáuG6
083
841
689
Giải bảyG7
15
70
38
84
Ký tự đặc biệtKT
11ZU-13ZU-8ZU-2ZU-10ZU-3ZU
ĐầuĐuôi
01, 9, 3, 3
15
29, 2
39, 9, 6, 8
40, 1
5 
63, 6
75, 7, 0
89, 8, 4, 3, 9, 4
97, 8, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 11-03-2021
Đặc biệtĐB
47526
Giải nhấtG1
10974
Giải nhìG2
99990
60827
Giải baG3
47531
60984
67697
94993
73896
31181
Giải tưG4
6171
0525
7568
0543
Giải nămG5
0694
2666
7891
6413
3079
8373
Giải sáuG6
537
416
661
Giải bảyG7
18
72
16
38
Ký tự đặc biệtKT
14ZV-12ZV-3ZV-6ZV-5ZV-13ZV
ĐầuĐuôi
0 
13, 6, 8, 6
26, 7, 5
31, 7, 8
43
5 
68, 6, 1
74, 1, 9, 3, 2
84, 1
90, 7, 3, 6, 4, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 10-03-2021
Đặc biệtĐB
61639
Giải nhấtG1
24142
Giải nhìG2
11092
41976
Giải baG3
73798
27267
11136
91454
79233
80885
Giải tưG4
4006
6559
1777
6720
Giải nămG5
3099
9110
5717
8799
9924
7762
Giải sáuG6
993
311
470
Giải bảyG7
94
75
42
95
Ký tự đặc biệtKT
6ZX-15ZX-3ZX-2ZX-4ZX-7ZX
ĐầuĐuôi
06
10, 7, 1
20, 4
39, 6, 3
42, 2
54, 9
67, 2
76, 7, 0, 5
85
92, 8, 9, 9, 3, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 09-03-2021
Đặc biệtĐB
97736
Giải nhấtG1
20562
Giải nhìG2
27019
73169
Giải baG3
79781
19377
63404
63177
04844
66570
Giải tưG4
0833
4362
9088
3597
Giải nămG5
8002
4075
1045
7278
9575
3695
Giải sáuG6
942
836
525
Giải bảyG7
09
45
69
26
Ký tự đặc biệtKT
4ZY-2ZY-15ZY-13ZY-6ZY-5ZY
ĐầuĐuôi
04, 2, 9
19
25, 6
36, 3, 6
44, 5, 2, 5
5 
62, 9, 2, 9
77, 7, 0, 5, 8, 5
81, 8
97, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 08-03-2021
Đặc biệtĐB
20859
Giải nhấtG1
94188
Giải nhìG2
93709
21638
Giải baG3
57792
60347
61714
30836
44243
36984
Giải tưG4
0589
6444
0415
4512
Giải nămG5
2759
1767
4817
0580
5250
3644
Giải sáuG6
546
175
031
Giải bảyG7
09
17
65
75
Ký tự đặc biệtKT
4YA-6YA-8YA-10YA-7YA-3YA
ĐầuĐuôi
09, 9
14, 5, 2, 7, 7
2 
38, 6, 1
47, 3, 4, 4, 6
59, 9, 0
67, 5
75, 5
88, 4, 9, 0
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 07-03-2021
Đặc biệtĐB
38433
Giải nhấtG1
63732
Giải nhìG2
42264
13340
Giải baG3
88049
77803
97934
33925
27140
69168
Giải tưG4
0167
9845
4859
8093
Giải nămG5
0867
1261
8655
6600
9847
2143
Giải sáuG6
355
915
266
Giải bảyG7
14
39
57
75
Ký tự đặc biệtKT
4YB-14YB-8YB-3YB-11YB-10YB
ĐầuĐuôi
03, 0
15, 4
25
33, 2, 4, 9
40, 9, 0, 5, 7, 3
59, 5, 5, 7
64, 8, 7, 7, 1, 6
75
8 
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 06-03-2021
Đặc biệtĐB
61918
Giải nhấtG1
27134
Giải nhìG2
95645
62513
Giải baG3
32460
87555
92061
61625
14908
00998
Giải tưG4
9946
7782
0527
8668
Giải nămG5
9560
0411
8642
3718
9371
1501
Giải sáuG6
264
940
890
Giải bảyG7
57
47
37
30
Ký tự đặc biệtKT
2YC-8YC-11YC-10YC-14YC-4YC
ĐầuĐuôi
08, 1
18, 3, 1, 8
25, 7
34, 7, 0
45, 6, 2, 0, 7
55, 7
60, 1, 8, 0, 4
71
82
98, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 05-03-2021
Đặc biệtĐB
66992
Giải nhấtG1
16935
Giải nhìG2
68659
92257
Giải baG3
86409
19336
52232
57170
72166
57740
Giải tưG4
9386
5211
1352
1440
Giải nămG5
3504
9774
7369
1318
2325
0278
Giải sáuG6
071
914
922
Giải bảyG7
70
84
40
11
Ký tự đặc biệtKT
14YD-10YD-5YD-1YD-4YD-9YD
ĐầuĐuôi
09, 4
11, 8, 4, 1
25, 2
35, 6, 2
40, 0, 0
59, 7, 2
66, 9
70, 4, 8, 1, 0
86, 4
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 04-03-2021
Đặc biệtĐB
96100
Giải nhấtG1
19162
Giải nhìG2
39809
24663
Giải baG3
55433
52194
27114
74980
33385
33113
Giải tưG4
2860
5190
3378
5910
Giải nămG5
0963
7658
5351
0135
2576
4252
Giải sáuG6
527
640
880
Giải bảyG7
88
60
37
69
Ký tự đặc biệtKT
8YE-6YE-12YE-2YE-13YE-3YE
ĐầuĐuôi
00, 9
14, 3, 0
27
33, 5, 7
40
58, 1, 2
62, 3, 0, 3, 0, 9
78, 6
80, 5, 0, 8
94, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-03-2021
Đặc biệtĐB
63410
Giải nhấtG1
84221
Giải nhìG2
24769
36622
Giải baG3
68174
58379
03677
41070
65097
32670
Giải tưG4
6699
7395
0095
0326
Giải nămG5
8823
6842
7275
7496
3805
6910
Giải sáuG6
746
846
202
Giải bảyG7
98
97
44
73
Ký tự đặc biệtKT
12YF-10YF-2YF-9YF-3YF-13YF
ĐầuĐuôi
05, 2
10, 0
21, 2, 6, 3
3 
42, 6, 6, 4
5 
69
74, 9, 7, 0, 0, 5, 3
8 
97, 9, 5, 5, 6, 8, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 02-03-2021
Đặc biệtĐB
87462
Giải nhấtG1
45915
Giải nhìG2
16169
64606
Giải baG3
90882
13897
53971
16595
90530
47644
Giải tưG4
7091
0350
6653
8444
Giải nămG5
5454
6352
0665
3277
8876
6220
Giải sáuG6
988
868
811
Giải bảyG7
68
54
33
53
Ký tự đặc biệtKT
13YG-5YG-2YG-9YG-6YG-8YG
ĐầuĐuôi
06
15, 1
20
30, 3
44, 4
50, 3, 4, 2, 4, 3
62, 9, 5, 8, 8
71, 7, 6
82, 8
97, 5, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 01-03-2021
Đặc biệtĐB
91577
Giải nhấtG1
25687
Giải nhìG2
04579
10568
Giải baG3
52956
85641
10983
54311
60968
37476
Giải tưG4
0908
0118
8066
7712
Giải nămG5
6306
0487
3629
7788
5369
0349
Giải sáuG6
293
346
179
Giải bảyG7
91
86
88
99
Ký tự đặc biệtKT
13YH-9YH-1YH-2YH-14YH-8YH
ĐầuĐuôi
08, 6
11, 8, 2
29
3 
41, 9, 6
56
68, 8, 6, 9
77, 9, 6, 9
87, 3, 7, 8, 6, 8
93, 1, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 28-02-2021
Đặc biệtĐB
30398
Giải nhấtG1
04743
Giải nhìG2
50110
27282
Giải baG3
28577
60852
29047
52445
01560
80255
Giải tưG4
8543
9909
5376
4337
Giải nămG5
6777
5032
3718
5740
9094
3035
Giải sáuG6
875
242
975
Giải bảyG7
44
10
04
43
Ký tự đặc biệtKT
1YK-10YK-8YK-4YK-13YK-2YK
ĐầuĐuôi
09, 4
10, 8, 0
2 
37, 2, 5
43, 7, 5, 3, 0, 2, 4, 3
52, 5
60
77, 6, 7, 5, 5
82
98, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 27-02-2021
Đặc biệtĐB
26313
Giải nhấtG1
85377
Giải nhìG2
05722
96218
Giải baG3
33973
06118
42871
20486
40204
15775
Giải tưG4
9706
2583
3438
4088
Giải nămG5
5982
9727
6391
2386
8266
3383
Giải sáuG6
078
988
279
Giải bảyG7
67
54
42
21
Ký tự đặc biệtKT
2YL-11YL-8YL-1YL-5YL-10YL
ĐầuĐuôi
04, 6
13, 8, 8
22, 7, 1
38
42
54
66, 7
77, 3, 1, 5, 8, 9
86, 3, 8, 2, 6, 3, 8
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 26-02-2021
Đặc biệtĐB
55600
Giải nhấtG1
59302
Giải nhìG2
78836
71711
Giải baG3
57669
79931
24351
86322
54511
71826
Giải tưG4
6225
6043
3742
0666
Giải nămG5
0314
6945
0521
6066
8579
0910
Giải sáuG6
203
330
633
Giải bảyG7
04
70
40
37
Ký tự đặc biệtKT
3YM-2YM-11YM-13YM-10YM-1YM
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 4
11, 1, 4, 0
22, 6, 5, 1
36, 1, 0, 3, 7
43, 2, 5, 0
51
69, 6, 6
79, 0
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 25-02-2021
Đặc biệtĐB
35855
Giải nhấtG1
42177
Giải nhìG2
20074
32589
Giải baG3
86484
98975
32529
41999
83797
88245
Giải tưG4
2972
1141
5546
9411
Giải nămG5
7013
8211
8017
1160
4564
7055
Giải sáuG6
631
833
406
Giải bảyG7
69
98
05
73
Ký tự đặc biệtKT
14YN-10YN-11YN-2YN-7YN-4YN
ĐầuĐuôi
06, 5
11, 3, 1, 7
29
31, 3
45, 1, 6
55, 5
60, 4, 9
77, 4, 5, 2, 3
89, 4
99, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 24-02-2021
Đặc biệtĐB
93315
Giải nhấtG1
73168
Giải nhìG2
22638
92974
Giải baG3
52693
70286
16719
69491
29122
08843
Giải tưG4
4639
3060
0385
5877
Giải nămG5
3640
8917
8654
4150
4993
6847
Giải sáuG6
185
609
564
Giải bảyG7
32
78
02
68
Ký tự đặc biệtKT
4YP-1YP-2YP-14YP-11YP-15YP
ĐầuĐuôi
09, 2
15, 9, 7
22
38, 9, 2
43, 0, 7
54, 0
68, 0, 4, 8
74, 7, 8
86, 5, 5
93, 1, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 23-02-2021
Đặc biệtĐB
17110
Giải nhấtG1
80128
Giải nhìG2
97658
76413
Giải baG3
85597
80481
92887
00464
54369
92065
Giải tưG4
6321
6491
5875
2498
Giải nămG5
7374
4158
9701
1117
6132
1301
Giải sáuG6
983
606
343
Giải bảyG7
26
08
59
86
Ký tự đặc biệtKT
5YQ-6YQ-4YQ-11YQ-8YQ-14YQ
ĐầuĐuôi
01, 1, 6, 8
10, 3, 7
28, 1, 6
32
43
58, 8, 9
64, 9, 5
75, 4
81, 7, 3, 6
97, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 22-02-2021
Đặc biệtĐB
77708
Giải nhấtG1
39543
Giải nhìG2
90233
40768
Giải baG3
85526
36698
75087
25643
46163
77825
Giải tưG4
6424
1416
0405
9483
Giải nămG5
3242
5032
8071
7329
7493
0875
Giải sáuG6
718
462
025
Giải bảyG7
67
18
32
16
Ký tự đặc biệtKT
11YR-15YR-4YR-9YR-14YR-3YR
ĐầuĐuôi
08, 5
16, 8, 8, 6
26, 5, 4, 9, 5
33, 2, 2
43, 3, 2
5 
68, 3, 2, 7
71, 5
87, 3
98, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 21-02-2021
Đặc biệtĐB
57607
Giải nhấtG1
09740
Giải nhìG2
59920
25777
Giải baG3
77624
09513
00688
14994
48769
07498
Giải tưG4
5872
6569
5395
5305
Giải nămG5
8808
4120
7478
4849
9516
4310
Giải sáuG6
527
740
449
Giải bảyG7
50
19
82
08
Ký tự đặc biệtKT
5YS-15YS-1YS-14YS-8YS-12YS
ĐầuĐuôi
07, 5, 8, 8
13, 6, 0, 9
20, 4, 0, 7
3 
40, 9, 0, 9
50
69, 9
77, 2, 8
88, 2
94, 8, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 20-02-2021
Đặc biệtĐB
70030
Giải nhấtG1
44389
Giải nhìG2
90433
47790
Giải baG3
16815
76167
85737
26969
17371
21586
Giải tưG4
8614
3339
7682
4643
Giải nămG5
0758
4488
0206
5484
2382
0709
Giải sáuG6
047
209
578
Giải bảyG7
49
47
37
44
Ký tự đặc biệtKT
7YT-8YT-3YT-15YT-12YT-10YT
ĐầuĐuôi
06, 9, 9
15, 4
2 
30, 3, 7, 9, 7
43, 7, 9, 7, 4
58
67, 9
71, 8
89, 6, 2, 8, 4, 2
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 19-02-2021
Đặc biệtĐB
11103
Giải nhấtG1
91506
Giải nhìG2
14103
96867
Giải baG3
43908
30333
05682
89923
46822
95324
Giải tưG4
6906
6085
5159
5226
Giải nămG5
0259
6908
8178
6533
9420
4716
Giải sáuG6
464
135
554
Giải bảyG7
03
43
20
18
Ký tự đặc biệtKT
13YU-7YU-15YU-6YU-9YU-14YU-17YU-3YU
ĐầuĐuôi
03, 6, 3, 8, 6, 8, 3
16, 8
23, 2, 4, 6, 0, 0
33, 3, 5
43
59, 9, 4
67, 4
78
82, 5
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 18-02-2021
Đặc biệtĐB
81910
Giải nhấtG1
69529
Giải nhìG2
30363
09808
Giải baG3
75281
20408
41646
90334
29677
63460
Giải tưG4
4424
0347
6323
6026
Giải nămG5
3225
3782
2009
7834
9270
2433
Giải sáuG6
899
380
869
Giải bảyG7
75
47
06
89
Ký tự đặc biệtKT
3YV-15YV-1YV-11YV-2YV-9YV
ĐầuĐuôi
08, 8, 9, 6
10
29, 4, 3, 6, 5
34, 4, 3
46, 7, 7
5 
63, 0, 9
77, 0, 5
81, 2, 0, 9
99
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 17-02-2021
Đặc biệtĐB
05177
Giải nhấtG1
48772
Giải nhìG2
45665
66608
Giải baG3
63790
46832
73087
70582
20932
77527
Giải tưG4
9354
7816
7190
4799
Giải nămG5
4529
0268
0690
9457
9633
7264
Giải sáuG6
838
264
069
Giải bảyG7
08
85
65
58
Ký tự đặc biệtKT
13YX-4YX-8YX-14YX-3YX-5YX
ĐầuĐuôi
08, 8
16
27, 9
32, 2, 3, 8
4 
54, 7, 8
65, 8, 4, 4, 9, 5
77, 2
87, 2, 5
90, 0, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 16-02-2021
Đặc biệtĐB
11503
Giải nhấtG1
24958
Giải nhìG2
42653
30557
Giải baG3
24766
26094
92609
67516
91720
75444
Giải tưG4
7372
4889
3748
0586
Giải nămG5
8770
2923
1332
5875
0746
3009
Giải sáuG6
385
619
251
Giải bảyG7
00
22
41
17
Ký tự đặc biệtKT
10YZ-9YZ-11YZ-13YZ-2YZ-7YZ
ĐầuĐuôi
03, 9, 9, 0
16, 9, 7
20, 3, 2
32
44, 8, 6, 1
58, 3, 7, 1
66
72, 0, 5
89, 6, 5
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 15-02-2021
Đặc biệtĐB
56286
Giải nhấtG1
33164
Giải nhìG2
94890
93914
Giải baG3
09089
28684
83380
75841
16786
77493
Giải tưG4
7346
5935
9991
8558
Giải nămG5
5252
1682
7065
2061
4855
1915
Giải sáuG6
363
541
782
Giải bảyG7
88
41
96
94
Ký tự đặc biệtKT
22XA-11XA-18XA-20XA-23XA-1XA-5XA-3XA-16XA-10XA
ĐầuĐuôi
0 
14, 5
2 
35
41, 6, 1, 1
58, 2, 5
64, 5, 1, 3
7 
86, 9, 4, 0, 6, 2, 2, 8
90, 3, 1, 6, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 10-02-2021
Đặc biệtĐB
04629
Giải nhấtG1
65961
Giải nhìG2
20300
66822
Giải baG3
31408
92936
91307
19268
99140
09912
Giải tưG4
9163
7289
5975
0162
Giải nămG5
6421
9478
1087
9581
9975
1939
Giải sáuG6
344
833
564
Giải bảyG7
34
04
32
10
Ký tự đặc biệtKT
11XF-15XF-8XF-10XF-2XF-5XF
ĐầuĐuôi
00, 8, 7, 4
12, 0
29, 2, 1
36, 9, 3, 4, 2
40, 4
5 
61, 8, 3, 2, 4
75, 8, 5
89, 7, 1
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 09-02-2021
Đặc biệtĐB
38792
Giải nhấtG1
02990
Giải nhìG2
56382
59467
Giải baG3
16494
15952
87566
98018
61687
49689
Giải tưG4
3236
0158
0289
5532
Giải nămG5
8266
5050
3338
8384
1355
8984
Giải sáuG6
328
663
971
Giải bảyG7
12
62
47
36
Ký tự đặc biệtKT
7XG-2XG-9XG-16XG-15XG-10XG-7XG-8XG
ĐầuĐuôi
0 
18, 2
28
36, 2, 8, 6
47
52, 8, 0, 5
67, 6, 6, 3, 2
71
82, 7, 9, 9, 4, 4
92, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 08-02-2021
Đặc biệtĐB
42991
Giải nhấtG1
58433
Giải nhìG2
63925
29882
Giải baG3
41725
98391
04989
74828
74456
74215
Giải tưG4
3446
8914
4198
7999
Giải nămG5
4988
9858
9393
0705
7975
0412
Giải sáuG6
979
976
314
Giải bảyG7
18
80
38
92
Ký tự đặc biệtKT
7XH-6XH-11XH-1XH-10XH-5XH
ĐầuĐuôi
05
15, 4, 2, 4, 8
25, 5, 8
33, 8
46
56, 8
6 
75, 9, 6
82, 9, 8, 0
91, 1, 8, 9, 3, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 07-02-2021
Đặc biệtĐB
25119
Giải nhấtG1
49164
Giải nhìG2
03470
86957
Giải baG3
49953
37171
16771
14352
20535
68525
Giải tưG4
1154
6529
1334
7407
Giải nămG5
5778
8055
2644
6342
4213
2274
Giải sáuG6
065
977
877
Giải bảyG7
10
80
14
93
Ký tự đặc biệtKT
14XK-13XK-11XK-6XK-4XK-1XK
ĐầuĐuôi
07
19, 3, 0, 4
25, 9
35, 4
44, 2
57, 3, 2, 4, 5
64, 5
70, 1, 1, 8, 4, 7, 7
80
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 06-02-2021
Đặc biệtĐB
37427
Giải nhấtG1
81178
Giải nhìG2
95907
38690
Giải baG3
18621
12168
88803
67809
18130
22678
Giải tưG4
9919
1306
9509
9899
Giải nămG5
1263
0129
5507
9846
3264
7385
Giải sáuG6
111
924
870
Giải bảyG7
11
39
87
13
Ký tự đặc biệtKT
4XL-1XL-14XL-2XL-5XL-3XL
ĐầuĐuôi
07, 3, 9, 6, 9, 7
19, 1, 1, 3
27, 1, 9, 4
30, 9
46
5 
68, 3, 4
78, 8, 0
85, 7
90, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 05-02-2021
Đặc biệtĐB
48520
Giải nhấtG1
61417
Giải nhìG2
61323
88532
Giải baG3
05920
84407
66568
10425
96873
84798
Giải tưG4
7128
9292
4278
5915
Giải nămG5
2327
0821
0064
7717
4532
1681
Giải sáuG6
444
718
268
Giải bảyG7
70
88
39
14
Ký tự đặc biệtKT
2XM-8XM-12XM-7XM-15XM-4XM
ĐầuĐuôi
07
17, 5, 7, 8, 4
20, 3, 0, 5, 8, 7, 1
32, 2, 9
44
5 
68, 4, 8
73, 8, 0
81, 8
98, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 04-02-2021
Đặc biệtĐB
48218
Giải nhấtG1
12833
Giải nhìG2
42952
42457
Giải baG3
35345
43691
68718
86132
52225
19869
Giải tưG4
5362
0911
3515
4807
Giải nămG5
9772
7833
5995
1267
4720
8940
Giải sáuG6
496
169
543
Giải bảyG7
32
71
44
45
Ký tự đặc biệtKT
9XN-10XN-14XN-12XN-1XN-7XN-17XN-13XN
ĐầuĐuôi
07
18, 8, 1, 5
25, 0
33, 2, 3, 2
45, 0, 3, 4, 5
52, 7
69, 2, 7, 9
72, 1
8 
91, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-02-2021
Đặc biệtĐB
76349
Giải nhấtG1
68400
Giải nhìG2
16475
50706
Giải baG3
33912
66566
22883
51676
45105
32182
Giải tưG4
0869
0360
0179
8405
Giải nămG5
2850
6272
4043
5386
6423
4231
Giải sáuG6
287
865
292
Giải bảyG7
97
26
42
33
Ký tự đặc biệtKT
6XP-5XP-7XP-3XP-4XP-2XP
ĐầuĐuôi
00, 6, 5, 5
12
23, 6
31, 3
49, 3, 2
50
66, 9, 0, 5
75, 6, 9, 2
83, 2, 6, 7
92, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 02-02-2021
Đặc biệtĐB
15759
Giải nhấtG1
94632
Giải nhìG2
87665
00106
Giải baG3
93054
14050
89707
04762
30708
66993
Giải tưG4
3765
5489
8034
1676
Giải nămG5
5961
7441
2050
7148
3647
1867
Giải sáuG6
570
945
490
Giải bảyG7
30
27
89
66
Ký tự đặc biệtKT
4XQ-12XQ-8XQ-2XQ-5XQ-9XQ
ĐầuĐuôi
06, 7, 8
1 
27
32, 4, 0
41, 8, 7, 5
59, 4, 0, 0
65, 2, 5, 1, 7, 6
76, 0
89, 9
93, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 01-02-2021
Đặc biệtĐB
54782
Giải nhấtG1
33824
Giải nhìG2
75934
75198
Giải baG3
07807
30817
30552
69643
25076
59338
Giải tưG4
2191
7292
9141
1441
Giải nămG5
8932
3954
3633
3436
2633
6364
Giải sáuG6
016
077
438
Giải bảyG7
81
08
84
33
Ký tự đặc biệtKT
14XR-3XR-7XR-11XR-1XR-8XR
ĐầuĐuôi
07, 8
17, 6
24
34, 8, 2, 3, 6, 3, 8, 3
43, 1, 1
52, 4
64
76, 7
82, 1, 4
98, 1, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 31-01-2021
Đặc biệtĐB
17386
Giải nhấtG1
73899
Giải nhìG2
44181
28727
Giải baG3
27211
91255
90959
85632
88113
99621
Giải tưG4
5334
8136
5401
7740
Giải nămG5
6069
7378
7257
7983
9623
1174
Giải sáuG6
421
821
898
Giải bảyG7
80
28
30
81
Ký tự đặc biệtKT
11XS-10XS-3XS-6XS-7XS
ĐầuĐuôi
01
11, 3
27, 1, 3, 1, 1, 8
32, 4, 6, 0
40
55, 9, 7
69
78, 4
86, 1, 3, 0, 1
99, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 30-01-2021
Đặc biệtĐB
71209
Giải nhấtG1
55959
Giải nhìG2
82657
07301
Giải baG3
18623
17282
66088
32910
19654
01902
Giải tưG4
3107
0795
1697
4453
Giải nămG5
6730
0486
4499
3196
8594
1108
Giải sáuG6
120
521
068
Giải bảyG7
40
53
29
16
Ký tự đặc biệtKT
14XT-13XT-15XT-6XT-1XT-4XT
ĐầuĐuôi
09, 1, 2, 7, 8
10, 6
23, 0, 1, 9
30
40
59, 7, 4, 3, 3
68
7 
82, 8, 6
95, 7, 9, 6, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 29-01-2021
Đặc biệtĐB
40169
Giải nhấtG1
74085
Giải nhìG2
03024
33253
Giải baG3
95499
49160
46104
99338
97510
25548
Giải tưG4
1963
2870
8793
7261
Giải nămG5
9763
6916
4588
0608
9073
8742
Giải sáuG6
867
115
321
Giải bảyG7
76
56
98
90
Ký tự đặc biệtKT
11XU-8XU-2XU-6XU-5XU-10XU
ĐầuĐuôi
04, 8
10, 6, 5
24, 1
38
48, 2
53, 6
69, 0, 3, 1, 3, 7
70, 3, 6
85, 8
99, 3, 8, 0
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 28-01-2021
Đặc biệtĐB
92020
Giải nhấtG1
19071
Giải nhìG2
14801
69525
Giải baG3
11930
54073
82494
51002
65741
87841
Giải tưG4
6381
4938
9584
3714
Giải nămG5
1979
0248
7541
3685
9228
0715
Giải sáuG6
908
678
850
Giải bảyG7
96
65
22
41
Ký tự đặc biệtKT
1XV-12XV-7XV-10XV-11XV-2XV
ĐầuĐuôi
01, 2, 8
14, 5
20, 5, 8, 2
30, 8
41, 1, 8, 1, 1
50
65
71, 3, 9, 8
81, 4, 5
94, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 27-01-2021
Đặc biệtĐB
45756
Giải nhấtG1
54147
Giải nhìG2
75465
16811
Giải baG3
52280
98471
49012
75714
63753
99450
Giải tưG4
2606
4588
9453
8418
Giải nămG5
0470
0355
7754
5675
6912
0783
Giải sáuG6
176
511
964
Giải bảyG7
92
07
08
29
Ký tự đặc biệtKT
7XY-4XY-9XY-14XY-6XY-11XY
ĐầuĐuôi
06, 7, 8
11, 2, 4, 8, 2, 1
29
3 
47
56, 3, 0, 3, 5, 4
65, 4
71, 0, 5, 6
80, 8, 3
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 26-01-2021
Đặc biệtĐB
33079
Giải nhấtG1
24509
Giải nhìG2
50297
32684
Giải baG3
14722
09617
06372
97642
83017
89131
Giải tưG4
0939
2418
0471
3505
Giải nămG5
1487
5532
3667
2075
1854
6904
Giải sáuG6
481
024
838
Giải bảyG7
09
13
76
49
Ký tự đặc biệtKT
5XZ-11XZ-15XZ-9XZ-1XZ-7XZ
ĐầuĐuôi
09, 5, 4, 9
17, 7, 8, 3
22, 4
31, 9, 2, 8
42, 9
54
67
79, 2, 1, 5, 6
84, 7, 1
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 25-01-2021
Đặc biệtĐB
00157
Giải nhấtG1
76628
Giải nhìG2
49479
57764
Giải baG3
98479
33581
30972
70416
42514
76196
Giải tưG4
1275
1438
1083
3981
Giải nămG5
7266
7787
7183
0098
3239
7914
Giải sáuG6
836
179
033
Giải bảyG7
19
05
88
55
Ký tự đặc biệtKT
3VA-6VA-7VA-14VA-4VA-2VA
ĐầuĐuôi
05
16, 4, 4, 9
28
38, 9, 6, 3
4 
57, 5
64, 6
79, 9, 2, 5, 9
81, 3, 1, 7, 3, 8
96, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 24-01-2021
Đặc biệtĐB
45883
Giải nhấtG1
11884
Giải nhìG2
06052
25341
Giải baG3
13947
82242
73553
11471
63635
21620
Giải tưG4
7327
7779
4290
9307
Giải nămG5
1778
2827
1088
0949
2155
4264
Giải sáuG6
501
314
381
Giải bảyG7
56
53
26
74
Ký tự đặc biệtKT
12VB-13VB-6VB-9VB-4VB-7VB
ĐầuĐuôi
07, 1
14
20, 7, 7, 6
35
41, 7, 2, 9
52, 3, 5, 6, 3
64
71, 9, 8, 4
83, 4, 8, 1
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 23-01-2021
Đặc biệtĐB
57860
Giải nhấtG1
70031
Giải nhìG2
56407
68115
Giải baG3
30928
93562
53443
65324
88899
01181
Giải tưG4
3133
6718
0968
4542
Giải nămG5
4768
3530
9114
2694
2311
0920
Giải sáuG6
146
648
511
Giải bảyG7
30
22
81
96
Ký tự đặc biệtKT
4VC-6VC-13VC-3VC-5VC-9VC
ĐầuĐuôi
07
15, 8, 4, 1, 1
28, 4, 0, 2
31, 3, 0, 0
43, 2, 6, 8
5 
60, 2, 8, 8
7 
81, 1
99, 4, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 22-01-2021
Đặc biệtĐB
09264
Giải nhấtG1
84081
Giải nhìG2
02515
40551
Giải baG3
50923
52161
94571
45049
22063
12002
Giải tưG4
2350
7495
3382
3957
Giải nămG5
4240
9067
6766
4874
6126
8781
Giải sáuG6
975
649
138
Giải bảyG7
99
66
79
86
Ký tự đặc biệtKT
4VD-9VD-5VD-12VD-10VD-13VD
ĐầuĐuôi
02
15
23, 6
38
49, 0, 9
51, 0, 7
64, 1, 3, 7, 6, 6
71, 4, 5, 9
81, 2, 1, 6
95, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 21-01-2021
Đặc biệtĐB
21331
Giải nhấtG1
54409
Giải nhìG2
06619
35655
Giải baG3
75287
68137
56058
56979
67719
99740
Giải tưG4
9658
2580
7860
6652
Giải nămG5
7769
5852
9649
2524
9395
4084
Giải sáuG6
924
125
959
Giải bảyG7
78
07
44
66
Ký tự đặc biệtKT
2VE-12VE-8VE-6VE-7VE-13VE
ĐầuĐuôi
09, 7
19, 9
24, 4, 5
31, 7
40, 9, 4
55, 8, 8, 2, 2, 9
60, 9, 6
79, 8
87, 0, 4
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 20-01-2021
Đặc biệtĐB
60545
Giải nhấtG1
94248
Giải nhìG2
55911
27740
Giải baG3
12215
57381
44280
45333
60402
47070
Giải tưG4
3600
0336
3138
0575
Giải nămG5
9728
4755
8161
3499
7805
1981
Giải sáuG6
070
167
361
Giải bảyG7
68
37
41
91
Ký tự đặc biệtKT
5VF-3VF-9VF-11VF-15VF-6VF
ĐầuĐuôi
02, 0, 5
11, 5
28
33, 6, 8, 7
45, 8, 0, 1
55
61, 7, 1, 8
70, 5, 0
81, 0, 1
99, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 19-01-2021
Đặc biệtĐB
23677
Giải nhấtG1
32856
Giải nhìG2
88201
31483
Giải baG3
31721
22939
19393
86338
94480
25520
Giải tưG4
6750
4933
2122
0719
Giải nămG5
8448
8313
5584
9527
1697
4703
Giải sáuG6
248
646
116
Giải bảyG7
67
96
55
52
Ký tự đặc biệtKT
7VG-3VG-15VG-9VG-12VG-11VG
ĐầuĐuôi
01, 3
19, 3, 6
21, 0, 2, 7
39, 8, 3
48, 8, 6
56, 0, 5, 2
67
77
83, 0, 4
93, 7, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 18-01-2021
Đặc biệtĐB
92549
Giải nhấtG1
96884
Giải nhìG2
06158
89877
Giải baG3
24305
53638
12286
37720
42141
51253
Giải tưG4
8202
1717
2304
7338
Giải nămG5
0149
9697
0008
4535
1725
0195
Giải sáuG6
494
321
078
Giải bảyG7
59
13
69
23
Ký tự đặc biệtKT
6VH-7VH-14VH-5VH-11VH-13VH
ĐầuĐuôi
05, 2, 4, 8
17, 3
20, 5, 1, 3
38, 8, 5
49, 1, 9
58, 3, 9
69
77, 8
84, 6
97, 5, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 17-01-2021
Đặc biệtĐB
55095
Giải nhấtG1
58464
Giải nhìG2
65216
77011
Giải baG3
19594
34767
57701
76863
70980
54862
Giải tưG4
8664
4091
1436
8925
Giải nămG5
5408
7165
1651
1712
1770
4474
Giải sáuG6
002
600
566
Giải bảyG7
43
98
97
87
Ký tự đặc biệtKT
7VK-1VK-12VK-8VK-5VK-14VK
ĐầuĐuôi
01, 8, 2, 0
16, 1, 2
25
36
43
51
64, 7, 3, 2, 4, 5, 6
70, 4
80, 7
95, 4, 1, 8, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 16-01-2021
Đặc biệtĐB
12046
Giải nhấtG1
58127
Giải nhìG2
13716
13938
Giải baG3
97864
15467
16200
33137
19032
27560
Giải tưG4
4741
9668
7808
4797
Giải nămG5
5608
8792
4534
1448
0349
2861
Giải sáuG6
968
825
724
Giải bảyG7
15
76
85
71
Ký tự đặc biệtKT
13VL-6VL-1VL-11VL-12VL-9VL
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
16, 5
27, 5, 4
38, 7, 2, 4
46, 1, 8, 9
5 
64, 7, 0, 8, 1, 8
76, 1
85
97, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 15-01-2021
Đặc biệtĐB
68285
Giải nhấtG1
63497
Giải nhìG2
51148
40526
Giải baG3
21460
45322
08942
64777
99903
68603
Giải tưG4
9743
9831
2616
0548
Giải nămG5
0880
6314
8728
3229
3228
1896
Giải sáuG6
300
505
685
Giải bảyG7
13
33
47
58
Ký tự đặc biệtKT
14VM-11VM-1VM-4VM-2VM-15VM
ĐầuĐuôi
03, 3, 0, 5
16, 4, 3
26, 2, 8, 9, 8
31, 3
48, 2, 3, 8, 7
58
60
77
85, 0, 5
97, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 14-01-2021
Đặc biệtĐB
51338
Giải nhấtG1
88232
Giải nhìG2
52762
16210
Giải baG3
01251
21080
30073
33311
23663
69008
Giải tưG4
0693
1495
1430
1770
Giải nămG5
5609
1482
3063
0817
0019
9350
Giải sáuG6
142
448
562
Giải bảyG7
60
04
10
95
Ký tự đặc biệtKT
15VN-6VN-8VN-7VN-10VN-4VN
ĐầuĐuôi
08, 9, 4
10, 1, 7, 9, 0
2 
38, 2, 0
42, 8
51, 0
62, 3, 3, 2, 0
73, 0
80, 2
93, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 13-01-2021
Đặc biệtĐB
02769
Giải nhấtG1
38216
Giải nhìG2
11276
94309
Giải baG3
64336
21172
87669
76214
95085
69947
Giải tưG4
7295
0029
4713
7354
Giải nămG5
8886
7271
3378
9059
4262
2858
Giải sáuG6
188
146
460
Giải bảyG7
13
35
71
99
Ký tự đặc biệtKT
3VP-7VP-5VP-1VP-12VP-16VP-2VP-8VP
ĐầuĐuôi
09
16, 4, 3, 3
29
36, 5
47, 6
54, 9, 8
69, 9, 2, 0
76, 2, 1, 8, 1
85, 6, 8
95, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 12-01-2021
Đặc biệtĐB
16592
Giải nhấtG1
87355
Giải nhìG2
93491
45401
Giải baG3
68063
72753
35051
60748
57701
15172
Giải tưG4
3720
7082
8879
5916
Giải nămG5
7271
0472
4405
3653
0336
1701
Giải sáuG6
411
379
906
Giải bảyG7
92
77
82
56
Ký tự đặc biệtKT
8VQ-5VQ-9VQ-6VQ-7VQ-1VQ
ĐầuĐuôi
01, 1, 5, 1, 6
16, 1
20
36
48
55, 3, 1, 3, 6
63
72, 9, 1, 2, 9, 7
82, 2
92, 1, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 11-01-2021
Đặc biệtĐB
05507
Giải nhấtG1
94780
Giải nhìG2
28367
95448
Giải baG3
92653
95189
81513
56865
21041
18375
Giải tưG4
1091
9317
9206
1383
Giải nămG5
2420
5010
7844
1730
3159
3577
Giải sáuG6
917
708
040
Giải bảyG7
41
07
60
35
Ký tự đặc biệtKT
3VR-8VR-4VR-9VR-10VR-12VR
ĐầuĐuôi
07, 6, 8, 7
13, 7, 0, 7
20
30, 5
48, 1, 4, 0, 1
53, 9
67, 5, 0
75, 7
80, 9, 3
91
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 10-01-2021
Đặc biệtĐB
48146
Giải nhấtG1
63172
Giải nhìG2
06185
24165
Giải baG3
21836
46147
12685
13714
82314
70690
Giải tưG4
7047
4115
7754
7409
Giải nămG5
1270
0970
5541
7163
0474
7764
Giải sáuG6
817
092
108
Giải bảyG7
54
95
68
29
Ký tự đặc biệtKT
2VS-10VS-14VS-8VS-4VS-9VS
ĐầuĐuôi
09, 8
14, 4, 5, 7
29
36
46, 7, 7, 1
54, 4
65, 3, 4, 8
72, 0, 0, 4
85, 5
90, 2, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 09-01-2021
Đặc biệtĐB
82064
Giải nhấtG1
08356
Giải nhìG2
61215
80388
Giải baG3
89490
11130
17716
79887
06388
26929
Giải tưG4
2573
9123
3390
3611
Giải nămG5
9538
3684
3274
2415
2095
3665
Giải sáuG6
751
900
277
Giải bảyG7
54
40
02
17
Ký tự đặc biệtKT
15VT-10VT-6VT-4VT-1VT-2VT
ĐầuĐuôi
00, 2
15, 6, 1, 5, 7
29, 3
30, 8
40
56, 1, 4
64, 5
73, 4, 7
88, 7, 8, 4
90, 0, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 08-01-2021
Đặc biệtĐB
00726
Giải nhấtG1
05627
Giải nhìG2
70149
28426
Giải baG3
80452
76037
93062
41786
56154
32772
Giải tưG4
4433
1343
3747
7960
Giải nămG5
0734
8998
7569
2665
0306
5171
Giải sáuG6
694
303
562
Giải bảyG7
30
00
77
61
Ký tự đặc biệtKT
7VU-5VU-13VU-6VU-1VU-15VU
ĐầuĐuôi
06, 3, 0
1 
26, 7, 6
37, 3, 4, 0
49, 3, 7
52, 4
62, 0, 9, 5, 2, 1
72, 1, 7
86
98, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 07-01-2021
Đặc biệtĐB
09854
Giải nhấtG1
15562
Giải nhìG2
28845
15681
Giải baG3
21044
84466
56370
44614
39798
52457
Giải tưG4
6288
5987
4489
7646
Giải nămG5
4814
3518
3749
8784
0871
9809
Giải sáuG6
040
284
841
Giải bảyG7
62
93
15
34
Ký tự đặc biệtKT
7VX-14VX-1VX-10VX-8VX-11VX
ĐầuĐuôi
09
14, 4, 8, 5
2 
34
45, 4, 6, 9, 0, 1
54, 7
62, 6, 2
70, 1
81, 8, 7, 9, 4, 4
98, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 06-01-2021
Đặc biệtĐB
90402
Giải nhấtG1
75947
Giải nhìG2
74911
44677
Giải baG3
73443
21480
97489
88629
59071
00881
Giải tưG4
2510
4621
6853
2119
Giải nămG5
7445
3419
6129
6096
9127
9897
Giải sáuG6
467
040
049
Giải bảyG7
12
08
46
32
Ký tự đặc biệtKT
3VY-15VY-5VY-6VY-7VY-9VY
ĐầuĐuôi
02, 8
11, 0, 9, 9, 2
29, 1, 9, 7
32
47, 3, 5, 0, 9, 6
53
67
77, 1
80, 9, 1
96, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 05-01-2021
Đặc biệtĐB
19376
Giải nhấtG1
05036
Giải nhìG2
43342
31276
Giải baG3
86804
90617
49547
13368
07354
12554
Giải tưG4
4737
7623
5214
9688
Giải nămG5
0265
9596
2704
3998
3885
2430
Giải sáuG6
257
166
198
Giải bảyG7
09
24
70
83
Ký tự đặc biệtKT
9VZ-7VZ-3VZ-12VZ-8VZ-5VZ
ĐầuĐuôi
04, 4, 9
17, 4
23, 4
36, 7, 0
42, 7
54, 4, 7
68, 5, 6
76, 6, 0
88, 5, 3
96, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 04-01-2021
Đặc biệtĐB
42988
Giải nhấtG1
92795
Giải nhìG2
19046
79580
Giải baG3
87526
92979
11171
46875
96595
73614
Giải tưG4
7434
0809
5921
5509
Giải nămG5
1512
3716
3814
4143
8088
9851
Giải sáuG6
880
797
927
Giải bảyG7
39
14
63
71
Ký tự đặc biệtKT
13UA-12UA-14UA-10UA-15UA-9UA
ĐầuĐuôi
09, 9
14, 2, 6, 4, 4
26, 1, 7
34, 9
46, 3
51
63
79, 1, 5, 1
88, 0, 8, 0
95, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 03-01-2021
Đặc biệtĐB
43132
Giải nhấtG1
27110
Giải nhìG2
95760
90752
Giải baG3
95706
88054
51171
53041
78424
18868
Giải tưG4
9618
9587
0840
0372
Giải nămG5
4852
3728
0060
4514
8855
5704
Giải sáuG6
597
493
131
Giải bảyG7
16
59
91
25
Ký tự đặc biệtKT
5UB-9UB-12UB-10UB-1UB-2UB
ĐầuĐuôi
06, 4
10, 8, 4, 6
24, 8, 5
32, 1
41, 0
52, 4, 2, 5, 9
60, 8, 0
71, 2
87
97, 3, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 02-01-2021
Đặc biệtĐB
20681
Giải nhấtG1
89427
Giải nhìG2
32886
74910
Giải baG3
46106
78936
81595
03204
82919
14732
Giải tưG4
6502
7613
7283
5855
Giải nămG5
3855
0496
1430
4451
4778
9023
Giải sáuG6
567
057
083
Giải bảyG7
68
19
29
12
Ký tự đặc biệtKT
1UC-12UC-11UC-14UC-13UC-4UC
ĐầuĐuôi
06, 4, 2
10, 9, 3, 9, 2
27, 3, 9
36, 2, 0
4 
55, 5, 1, 7
67, 8
78
81, 6, 3, 3
95, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 01-01-2021
Đặc biệtĐB
78885
Giải nhấtG1
61981
Giải nhìG2
32168
74990
Giải baG3
52955
93657
43037
39539
82586
22866
Giải tưG4
9925
5333
1426
9023
Giải nămG5
4289
6576
5377
7039
4487
1675
Giải sáuG6
145
565
210
Giải bảyG7
81
14
08
11
Ký tự đặc biệtKT
11UD-1UD-6UD-10UD-2UD-7UD
ĐầuĐuôi
08
10, 4, 1
25, 6, 3
37, 9, 3, 9
45
55, 7
68, 6, 5
76, 7, 5
85, 1, 6, 9, 7, 1
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 31-12-2020
Đặc biệtĐB
42050
Giải nhấtG1
71602
Giải nhìG2
46241
14507
Giải baG3
74322
38732
64804
78836
98669
54004
Giải tưG4
7045
7208
0361
9902
Giải nămG5
1677
9524
7016
4746
3257
3405
Giải sáuG6
030
710
607
Giải bảyG7
11
08
00
69
Ký tự đặc biệtKT
3UE-5UE-2UE-13UE-6UE-19UE-9UE-17UE
ĐầuĐuôi
02, 7, 4, 4, 8, 2, 5, 7, 8, 0
16, 0, 1
22, 4
32, 6, 0
41, 5, 6
50, 7
69, 1, 9
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 30-12-2020
Đặc biệtĐB
57905
Giải nhấtG1
52634
Giải nhìG2
59730
35303
Giải baG3
49658
30386
70941
54982
51127
91459
Giải tưG4
4548
4468
9722
1979
Giải nămG5
8964
4076
5630
9597
9300
4492
Giải sáuG6
933
491
325
Giải bảyG7
12
77
35
86
Ký tự đặc biệtKT
12UF-13UF-15UF-6UF-14UF-3UF
ĐầuĐuôi
05, 3, 0
12
27, 2, 5
34, 0, 0, 3, 5
41, 8
58, 9
68, 4
79, 6, 7
86, 2, 6
97, 2, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 29-12-2020
Đặc biệtĐB
63111
Giải nhấtG1
97528
Giải nhìG2
50982
14050
Giải baG3
69821
74802
11417
26541
90281
10317
Giải tưG4
4779
8546
3565
9985
Giải nămG5
3429
3910
7187
6912
3702
5600
Giải sáuG6
107
921
432
Giải bảyG7
45
06
39
17
Ký tự đặc biệtKT
2UG-1UG-3UG-4UG-6UG-7UG
ĐầuĐuôi
02, 2, 0, 7, 6
11, 7, 7, 0, 2, 7
28, 1, 9, 1
32, 9
41, 6, 5
50
65
79
82, 1, 5, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 28-12-2020
Đặc biệtĐB
07690
Giải nhấtG1
80623
Giải nhìG2
21234
90127
Giải baG3
30366
15559
13565
29155
15509
92958
Giải tưG4
8221
8441
9118
0186
Giải nămG5
3314
6763
9311
0074
8849
5364
Giải sáuG6
965
752
403
Giải bảyG7
70
06
44
84
Ký tự đặc biệtKT
12UH-11UH-6UH-1UH-3UH-10UH
ĐầuĐuôi
09, 3, 6
18, 4, 1
23, 7, 1
34
41, 9, 4
59, 5, 8, 2
66, 5, 3, 4, 5
74, 0
86, 4
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 27-12-2020
Đặc biệtĐB
85971
Giải nhấtG1
38070
Giải nhìG2
13420
19315
Giải baG3
58913
23797
93183
36666
13349
88594
Giải tưG4
2097
2008
9642
2051
Giải nămG5
0935
9415
6497
7309
8407
2197
Giải sáuG6
016
010
977
Giải bảyG7
31
33
58
19
Ký tự đặc biệtKT
14UK-1UK-15UK-8UK-5UK-3UK
ĐầuĐuôi
08, 9, 7
15, 3, 5, 6, 0, 9
20
35, 1, 3
49, 2
51, 8
66
71, 0, 7
83
97, 4, 7, 7, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 26-12-2020
Đặc biệtĐB
80287
Giải nhấtG1
96436
Giải nhìG2
12301
64627
Giải baG3
99998
15789
56798
51176
20943
91748
Giải tưG4
5098
8196
2664
2263
Giải nămG5
0732
7173
7149
0911
2174
7286
Giải sáuG6
184
114
729
Giải bảyG7
75
35
36
48
Ký tự đặc biệtKT
5UL-1UL-3UL-9UL-15UL-13UL
ĐầuĐuôi
01
11, 4
27, 9
36, 2, 5, 6
43, 8, 9, 8
5 
64, 3
76, 3, 4, 5
87, 9, 6, 4
98, 8, 8, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 25-12-2020
Đặc biệtĐB
36287
Giải nhấtG1
56591
Giải nhìG2
36172
15322
Giải baG3
27712
52203
51451
37235
42452
12511
Giải tưG4
4935
7280
2276
8896
Giải nămG5
9714
1459
8993
8767
3355
0049
Giải sáuG6
350
249
086
Giải bảyG7
61
54
23
49
Ký tự đặc biệtKT
7UM-1UM-6UM-9UM-15UM-4UM
ĐầuĐuôi
03
12, 1, 4
22, 3
35, 5
49, 9, 9
51, 2, 9, 5, 0, 4
67, 1
72, 6
87, 0, 6
91, 6, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 24-12-2020
Đặc biệtĐB
79993
Giải nhấtG1
59755
Giải nhìG2
48925
26497
Giải baG3
71258
22866
95143
01462
19274
40992
Giải tưG4
0806
8544
9405
4675
Giải nămG5
0265
3694
8235
7043
9505
1229
Giải sáuG6
914
798
789
Giải bảyG7
64
49
62
24
Ký tự đặc biệtKT
3UN-9UN-13UN-1UN-10UN-7UN
ĐầuĐuôi
06, 5, 5
14
25, 9, 4
35
43, 4, 3, 9
55, 8
66, 2, 5, 4, 2
74, 5
89
93, 7, 2, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-12-2020
Đặc biệtĐB
80188
Giải nhấtG1
42915
Giải nhìG2
70628
29295
Giải baG3
21623
27580
11681
85576
77417
97548
Giải tưG4
6998
2307
6098
5898
Giải nămG5
1113
9485
0397
5586
1548
5419
Giải sáuG6
892
132
112
Giải bảyG7
11
44
27
22
Ký tự đặc biệtKT
5UP-3UP-9UP-11UP-13UP-6UP
ĐầuĐuôi
07
15, 7, 3, 9, 2, 1
28, 3, 7, 2
32
48, 8, 4
5 
6 
76
88, 0, 1, 5, 6
95, 8, 8, 8, 7, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 22-12-2020
Đặc biệtĐB
81613
Giải nhấtG1
23662
Giải nhìG2
44579
49780
Giải baG3
16806
07002
62808
35975
61276
46471
Giải tưG4
9700
1461
8428
0792
Giải nămG5
8252
2387
5785
3416
5379
2964
Giải sáuG6
762
867
936
Giải bảyG7
53
60
43
90
Ký tự đặc biệtKT
2UQ-4UQ-1UQ-6UQ-9UQ-11UQ
ĐầuĐuôi
06, 2, 8, 0
13, 6
28
36
43
52, 3
62, 1, 4, 2, 7, 0
79, 5, 6, 1, 9
80, 7, 5
92, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 21-12-2020
Đặc biệtĐB
27693
Giải nhấtG1
82712
Giải nhìG2
24393
73460
Giải baG3
53088
62885
10085
82999
29197
08311
Giải tưG4
2847
0027
4818
5298
Giải nămG5
3502
0783
7437
4780
6517
9879
Giải sáuG6
676
844
036
Giải bảyG7
89
79
85
38
Ký tự đặc biệtKT
6UR-11UR-7UR-12UR-2UR-9UR
ĐầuĐuôi
02
12, 1, 8, 7
27
37, 6, 8
47, 4
5 
60
79, 6, 9
88, 5, 5, 3, 0, 9, 5
93, 3, 9, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 20-12-2020
Đặc biệtĐB
45188
Giải nhấtG1
02038
Giải nhìG2
01593
31090
Giải baG3
39416
67469
08169
70710
86213
37845
Giải tưG4
6951
9038
2689
0139
Giải nămG5
1310
9794
5366
6911
7009
7620
Giải sáuG6
554
407
231
Giải bảyG7
25
00
89
26
Ký tự đặc biệtKT
5US-8US-13US-2US-12US-9US
ĐầuĐuôi
09, 7, 0
16, 0, 3, 0, 1
20, 5, 6
38, 8, 9, 1
45
51, 4
69, 9, 6
7 
88, 9, 9
93, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 19-12-2020
Đặc biệtĐB
20370
Giải nhấtG1
81636
Giải nhìG2
66257
15846
Giải baG3
37524
65416
17868
43257
54395
25613
Giải tưG4
6029
9061
2837
6131
Giải nămG5
6227
8708
6807
5745
1293
9913
Giải sáuG6
560
924
945
Giải bảyG7
17
77
58
34
Ký tự đặc biệtKT
3UT-13UT-15UT-5UT-4UT-9UT
ĐầuĐuôi
08, 7
16, 3, 3, 7
24, 9, 7, 4
36, 7, 1, 4
46, 5, 5
57, 7, 8
68, 1, 0
70, 7
8 
95, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 18-12-2020
Đặc biệtĐB
27054
Giải nhấtG1
73286
Giải nhìG2
06974
12931
Giải baG3
24404
49647
56497
61913
03153
36897
Giải tưG4
4500
9337
2117
2950
Giải nămG5
3461
0007
9004
9222
1448
9478
Giải sáuG6
931
305
194
Giải bảyG7
45
48
80
34
Ký tự đặc biệtKT
13UV-6UV-8UV-14UV-7UV-10UV
ĐầuĐuôi
04, 0, 7, 4, 5
13, 7
22
31, 7, 1, 4
47, 8, 5, 8
54, 3, 0
61
74, 8
86, 0
97, 7, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 17-12-2020
Đặc biệtĐB
12950
Giải nhấtG1
54592
Giải nhìG2
56852
38897
Giải baG3
90935
24295