Sổ kết quả xổ số Trà Vinh

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 02-07-2021
Đặc biệtĐB
531312
Giải nhấtG1
94454
Giải nhìG2
12941
Giải baG3
59196
49426
Giải tưG4
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
Giải nămG5
3356
Giải sáuG6
1764
6482
3223
Giải bảyG7
880
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
07, 1, 9
12, 7
26, 8, 3
3 
41
54, 6
66, 7, 4
7 
82, 0, 7
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 25-06-2021
Đặc biệtĐB
707542
Giải nhấtG1
24143
Giải nhìG2
91112
Giải baG3
60771
56060
Giải tưG4
65566
27185
48332
68600
98996
02065
53130
Giải nămG5
1848
Giải sáuG6
1829
6039
0350
Giải bảyG7
553
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
00
12
29
32, 0, 9
42, 3, 8
50, 3
60, 6, 5
71
85, 0
96
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 18-06-2021
Đặc biệtĐB
829097
Giải nhấtG1
26342
Giải nhìG2
68405
Giải baG3
16084
47507
Giải tưG4
86876
63714
24839
14157
89783
70727
46330
Giải nămG5
9004
Giải sáuG6
4382
2304
9015
Giải bảyG7
682
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
05, 7, 4, 4
14, 5, 4
27
39, 0
42
57
6 
76
84, 3, 2, 2
97
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 11-06-2021
Đặc biệtĐB
052296
Giải nhấtG1
22604
Giải nhìG2
05557
Giải baG3
07504
05889
Giải tưG4
59909
47076
87815
86377
83296
88877
95094
Giải nămG5
8624
Giải sáuG6
6581
4868
9906
Giải bảyG7
667
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
04, 4, 9, 6
15
24
32
4 
57
68, 7
76, 7, 7
89, 1
96, 6, 4
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 04-06-2021
Đặc biệtĐB
548226
Giải nhấtG1
10169
Giải nhìG2
65952
Giải baG3
79215
58868
Giải tưG4
53616
38448
81294
74023
80294
80672
24277
Giải nămG5
7752
Giải sáuG6
1093
6532
9835
Giải bảyG7
319
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
0 
15, 6, 9, 0
26, 3
32, 5
48
52, 2
69, 8
72, 7
8 
94, 4, 3
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 28-05-2021
Đặc biệtĐB
080453
Giải nhấtG1
42348
Giải nhìG2
47542
Giải baG3
61714
61646
Giải tưG4
23845
83288
98317
22828
91880
14897
12143
Giải nămG5
6603
Giải sáuG6
7671
2875
8418
Giải bảyG7
793
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
03
14, 7, 8
28
3 
48, 2, 6, 5, 3
53
6 
71, 5
88, 0
97, 3, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 21-05-2021
Đặc biệtĐB
090253
Giải nhấtG1
59443
Giải nhìG2
06494
Giải baG3
15543
60144
Giải tưG4
77430
13077
08135
62017
09778
63604
30768
Giải nămG5
0726
Giải sáuG6
0415
6928
1636
Giải bảyG7
434
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
04
17, 5
26, 8
30, 5, 6, 4
43, 3, 4
53
68
77, 8, 3
8 
94
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 14-05-2021
Đặc biệtĐB
797127
Giải nhấtG1
38817
Giải nhìG2
32502
Giải baG3
18345
98496
Giải tưG4
75579
69251
19064
24861
69777
94185
03372
Giải nămG5
4124
Giải sáuG6
7723
7108
2905
Giải bảyG7
596
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
02, 8, 5
17
27, 4, 3
3 
45
51
64, 1
79, 7, 2
85, 0
96, 6
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 07-05-2021
Đặc biệtĐB
092951
Giải nhấtG1
09068
Giải nhìG2
07696
Giải baG3
17678
77640
Giải tưG4
96114
90357
53247
31123
76500
97822
28675
Giải nămG5
4846
Giải sáuG6
3229
2437
3417
Giải bảyG7
663
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
00
14, 7
23, 2, 9
37
40, 7, 6, 3
51, 7
68, 3
78, 5
8 
96
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 30-04-2021
Đặc biệtĐB
326379
Giải nhấtG1
74273
Giải nhìG2
28451
Giải baG3
65347
63079
Giải tưG4
96847
24945
23066
58958
88532
42323
70129
Giải nămG5
9609
Giải sáuG6
3582
0788
1360
Giải bảyG7
620
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
09
1 
23, 9, 0
32
47, 7, 5
51, 8
66, 0
79, 3, 9
82, 8
99
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 23-04-2021
Đặc biệtĐB
322166
Giải nhấtG1
33662
Giải nhìG2
55617
Giải baG3
98883
97879
Giải tưG4
77547
12382
52662
78987
13623
63521
42703
Giải nămG5
7102
Giải sáuG6
6935
9206
3684
Giải bảyG7
119
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
03, 2, 6
17, 9
23, 1
35
47
5 
66, 2, 2
79
83, 2, 7, 4
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 16-04-2021
Đặc biệtĐB
857599
Giải nhấtG1
76625
Giải nhìG2
15905
Giải baG3
30568
66355
Giải tưG4
44017
40362
52697
87058
14730
07651
82294
Giải nămG5
4498
Giải sáuG6
8972
6769
7461
Giải bảyG7
124
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
05
17
25, 4
30
4 
55, 8, 1, 1
68, 2, 9, 1
72
8 
99, 7, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 09-04-2021
Đặc biệtĐB
948895
Giải nhấtG1
43652
Giải nhìG2
07900
Giải baG3
77689
29851
Giải tưG4
08527
69601
95781
84275
91924
60545
70728
Giải nămG5
1549
Giải sáuG6
9951
8843
6394
Giải bảyG7
850
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
00, 1
16
27, 4, 8
3 
45, 9, 3
52, 1, 1, 0
6 
75
89, 1
95, 4
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 02-04-2021
Đặc biệtĐB
243293
Giải nhấtG1
89756
Giải nhìG2
98334
Giải baG3
80753
83136
Giải tưG4
27900
67682
76669
31716
97270
74677
25046
Giải nămG5
5781
Giải sáuG6
9316
9904
9327
Giải bảyG7
489
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
00, 4
16, 6
27
34, 6
46
56, 3
69
70, 7, 2
82, 1, 9
93
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 26-03-2021
Đặc biệtĐB
661120
Giải nhấtG1
71810
Giải nhìG2
57881
Giải baG3
68448
51973
Giải tưG4
31068
06360
93390
25009
40141
41254
67782
Giải nămG5
1761
Giải sáuG6
4223
0451
3665
Giải bảyG7
988
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
09
10
20, 3
3 
48, 1
54, 1
68, 0, 1, 5
73
81, 2, 8, 6
90
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 19-03-2021
Đặc biệtĐB
441539
Giải nhấtG1
92194
Giải nhìG2
75694
Giải baG3
99725
09771
Giải tưG4
14350
76240
94518
24863
32230
71455
91910
Giải nămG5
9936
Giải sáuG6
4664
9832
1189
Giải bảyG7
907
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
07
18, 0, 3
25
39, 0, 6, 2
40
50, 5
63, 4
71
89
94, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 12-03-2021
Đặc biệtĐB
026204
Giải nhấtG1
12843
Giải nhìG2
31680
Giải baG3
01356
85509
Giải tưG4
00620
07875
01681
08407
95169
01470
50791
Giải nămG5
3571
Giải sáuG6
2698
0264
2629
Giải bảyG7
898
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
04, 9, 7
1 
20, 9
31
43
56
69, 4
75, 0, 1
80, 1
91, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 05-03-2021
Đặc biệtĐB
511302
Giải nhấtG1
78315
Giải nhìG2
20870
Giải baG3
49861
42038
Giải tưG4
21744
93489
25893
92734
63776
80122
40283
Giải nămG5
3222
Giải sáuG6
8803
1746
1185
Giải bảyG7
634
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
02, 3
15
22, 2
38, 4, 4
44, 6
5 
61
70, 6
89, 3, 5
93, 8
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 26-02-2021
Đặc biệtĐB
557933
Giải nhấtG1
74578
Giải nhìG2
78415
Giải baG3
96388
29837
Giải tưG4
76461
63784
75856
13694
12406
13814
13872
Giải nămG5
7003
Giải sáuG6
1028
3063
2450
Giải bảyG7
143
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
06, 3
15, 4
28
33, 7
43
56, 0, 3
61, 3
78, 2
88, 4
94
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 19-02-2021
Đặc biệtĐB
051271
Giải nhấtG1
86495
Giải nhìG2
60840
Giải baG3
66546
50978
Giải tưG4
46107
37463
33442
15740
35324
74303
08331
Giải nămG5
4461
Giải sáuG6
5818
3890
0582
Giải bảyG7
367
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
07, 3, 5
18
24
31
40, 6, 2, 0
5 
63, 1, 7
71, 8
82
95, 0
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 12-02-2021
Đặc biệtĐB
037914
Giải nhấtG1
12997
Giải nhìG2
84910
Giải baG3
24374
65136
Giải tưG4
58777
53323
87422
11759
23736
10013
18709
Giải nămG5
0943
Giải sáuG6
8468
5812
8101
Giải bảyG7
171
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
09, 1
14, 0, 3, 2, 7
23, 2
36, 6
43
59
68
74, 7, 1
8 
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 05-02-2021
Đặc biệtĐB
089039
Giải nhấtG1
83782
Giải nhìG2
26886
Giải baG3
30367
53566
Giải tưG4
71006
53316
27652
12661
91165
92747
59500
Giải nămG5
6091
Giải sáuG6
4984
3712
3815
Giải bảyG7
764
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
06, 0
16, 2, 5
29
39
47
52
67, 6, 1, 5, 4
7 
82, 6, 4
91
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 29-01-2021
Đặc biệtĐB
861304
Giải nhấtG1
07257
Giải nhìG2
19528
Giải baG3
30767
51003
Giải tưG4
72557
90330
38220
13083
21248
94366
23629
Giải nămG5
0595
Giải sáuG6
5745
0552
4958
Giải bảyG7
520
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
04, 3
1 
28, 0, 9, 0
30
48, 5, 9
57, 7, 2, 8
67, 6
7 
83
95
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 22-01-2021
Đặc biệtĐB
284087
Giải nhấtG1
61304
Giải nhìG2
32842
Giải baG3
94840
96325
Giải tưG4
85845
77044
32950
74949
77200
43126
36105
Giải nămG5
2048
Giải sáuG6
0682
4317
4744
Giải bảyG7
744
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
04, 0, 5
17
25, 6, 3
3 
42, 0, 5, 4, 9, 8, 4, 4
50
6 
7 
87, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 15-01-2021
Đặc biệtĐB
295088
Giải nhấtG1
01440
Giải nhìG2
47614
Giải baG3
48021
43255
Giải tưG4
99186
56436
13968
54128
12763
08189
00807
Giải nămG5
5696
Giải sáuG6
3046
3563
9737
Giải bảyG7
621
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
07
14
21, 8, 1
36, 7
40, 6
55
68, 3, 3, 1
7 
88, 6, 9
96
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 08-01-2021
Đặc biệtĐB
559616
Giải nhấtG1
55139
Giải nhìG2
94411
Giải baG3
61690
24666
Giải tưG4
55300
30923
40485
14652
45643
10363
68733
Giải nămG5
3164
Giải sáuG6
9168
3311
7063
Giải bảyG7
521
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
00
16, 1, 1
23, 1
39, 3
43
52, 4
66, 3, 4, 8, 3
7 
85
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 01-01-2021
Đặc biệtĐB
017444
Giải nhấtG1
16504
Giải nhìG2
10979
Giải baG3
52507
33321
Giải tưG4
36098
52645
83100
22666
13793
48132
27808
Giải nămG5
0128
Giải sáuG6
0012
0912
8126
Giải bảyG7
862
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
04, 7, 0, 8, 0
12, 2
21, 8, 6
32
44, 5
5 
66, 2
79
8 
98, 3
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 25-12-2020
Đặc biệtĐB
203884
Giải nhấtG1
86666
Giải nhìG2
66201
Giải baG3
22425
14628
Giải tưG4
32582
32052
29456
59358
43793
05722
93957
Giải nămG5
8528
Giải sáuG6
6254
0164
5095
Giải bảyG7
429
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
01, 3
1 
25, 8, 2, 8, 9
3 
4 
52, 6, 8, 7, 4
66, 4
7 
84, 2
93, 5
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 18-12-2020
Đặc biệtĐB
052805
Giải nhấtG1
02975
Giải nhìG2
46868
Giải baG3
17483
70446
Giải tưG4
06042
96880
45286
62128
65589
54164
83526
Giải nămG5
6806
Giải sáuG6
1070
3150
3690
Giải bảyG7
925
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
05, 6
1 
28, 6, 5
3 
46, 2
50, 8
68, 4
75, 0
83, 0, 6, 9
90
Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Thứ sáuT6 ngày 11-12-2020
Đặc biệtĐB
352503
Giải nhấtG1
24149
Giải nhìG2
23777
Giải baG3
93362
68264
Giải tưG4
68403
36366
85255
43284
29319
99390
18548
Giải nămG5
4654
Giải sáuG6
3535
8313
0408
Giải bảyG7
248
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
03, 3, 8
19, 3
2 
35
49, 8, 8
55, 4
62, 4, 6
77
84
90, 7