Sổ kết quả xổ số Tiền Giang

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 26-03-2023
Đặc biệtĐB
154333
Giải nhấtG1
01141
Giải nhìG2
44668
Giải baG3
69866
61190
Giải tưG4
28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188
Giải nămG5
5913
Giải sáuG6
8259
2877
3781
Giải bảyG7
791
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
02
12, 3
25
33, 7
41
59
68, 6, 1
73, 7
88, 1
90, 2, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 19-03-2023
Đặc biệtĐB
536469
Giải nhấtG1
90723
Giải nhìG2
92293
Giải baG3
09104
69309
Giải tưG4
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
Giải nămG5
4018
Giải sáuG6
1004
6480
4005
Giải bảyG7
759
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 9, 4, 4, 5
18
23
33, 1
4 
55, 9
69, 9, 5, 5, 4
7 
80
93
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 12-03-2023
Đặc biệtĐB
272959
Giải nhấtG1
57055
Giải nhìG2
01901
Giải baG3
41195
76877
Giải tưG4
37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
Giải nămG5
3489
Giải sáuG6
3742
4110
3171
Giải bảyG7
332
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
01
10
2 
32
47, 9, 3, 2
59, 5
66
77, 1, 1
80, 9, 8
95, 6
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 05-03-2023
Đặc biệtĐB
299096
Giải nhấtG1
92340
Giải nhìG2
93943
Giải baG3
66385
27344
Giải tưG4
70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
Giải nămG5
0317
Giải sáuG6
2964
0102
6845
Giải bảyG7
293
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
05, 2
12, 7
28
3 
40, 3, 4, 1, 4, 5, 8
58
64
7 
85
96, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 26-02-2023
Đặc biệtĐB
737936
Giải nhấtG1
96332
Giải nhìG2
18160
Giải baG3
64715
90501
Giải tưG4
29030
77924
08838
71515
62579
90681
25062
Giải nămG5
2760
Giải sáuG6
6059
8978
3660
Giải bảyG7
440
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
01
15, 5
24
36, 2, 0, 8
40
59
60, 2, 0, 0
79, 8
81
95
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 19-02-2023
Đặc biệtĐB
025477
Giải nhấtG1
27032
Giải nhìG2
44926
Giải baG3
28061
51967
Giải tưG4
48917
59721
25117
17818
24483
49073
33370
Giải nămG5
5079
Giải sáuG6
8694
0035
5561
Giải bảyG7
701
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
01
17, 7, 8
26, 1
32, 5
44
5 
61, 7, 1
77, 3, 0, 9
83
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 12-02-2023
Đặc biệtĐB
478156
Giải nhấtG1
27529
Giải nhìG2
20727
Giải baG3
19258
75748
Giải tưG4
24346
76476
34575
10546
26569
85084
03471
Giải nămG5
7751
Giải sáuG6
2488
2669
1173
Giải bảyG7
357
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
12
29, 7
3 
48, 6, 6
56, 8, 1, 7
69, 9
76, 5, 1, 3
84, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 05-02-2023
Đặc biệtĐB
747128
Giải nhấtG1
66422
Giải nhìG2
18800
Giải baG3
86209
43689
Giải tưG4
22617
39775
83532
16230
03480
10578
52265
Giải nămG5
0661
Giải sáuG6
4906
6176
4204
Giải bảyG7
830
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
00, 9, 6, 4
17
28, 2
32, 0, 0, 8
4 
5 
65, 1
75, 8, 6
89, 0
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 29-01-2023
Đặc biệtĐB
459562
Giải nhấtG1
77028
Giải nhìG2
59107
Giải baG3
22914
89864
Giải tưG4
91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099
Giải nămG5
3980
Giải sáuG6
5083
6573
5026
Giải bảyG7
871
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
07, 1
14, 4
28, 6
3 
4 
53, 5
62, 4
73, 1
87, 0, 3
98, 2, 9
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 22-01-2023
Đặc biệtĐB
205717
Giải nhấtG1
56954
Giải nhìG2
05346
Giải baG3
30839
33185
Giải tưG4
54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377
Giải nămG5
1740
Giải sáuG6
1334
8769
2424
Giải bảyG7
559
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
0 
17, 5
24
39, 4
46, 0, 4
54, 9
63, 9, 9
77
85, 8
97, 9
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 15-01-2023
Đặc biệtĐB
623494
Giải nhấtG1
10169
Giải nhìG2
13430
Giải baG3
32679
32954
Giải tưG4
50665
62334
99049
22747
56982
84820
13635
Giải nămG5
2197
Giải sáuG6
9103
4868
4294
Giải bảyG7
719
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
03
19
20
30, 4, 5
49, 7
54, 6
69, 5, 8
79
82
94, 7, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 08-01-2023
Đặc biệtĐB
834815
Giải nhấtG1
94928
Giải nhìG2
54482
Giải baG3
01027
87317
Giải tưG4
21190
79563
33127
18494
36727
95792
90897
Giải nămG5
6692
Giải sáuG6
5562
4189
0758
Giải bảyG7
345
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
0 
15, 7
28, 7, 7, 7
3 
45, 6
58
63, 2
7 
82, 9
90, 4, 2, 7, 2
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 01-01-2023
Đặc biệtĐB
939439
Giải nhấtG1
87430
Giải nhìG2
00249
Giải baG3
86406
51077
Giải tưG4
69180
34333
46859
54425
02420
87374
25317
Giải nămG5
4594
Giải sáuG6
8907
9492
3535
Giải bảyG7
310
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
06, 7
17, 0
25, 0
39, 0, 3, 5
49
59
6 
77, 4
80
94, 2, 5
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 25-12-2022
Đặc biệtĐB
837069
Giải nhấtG1
04338
Giải nhìG2
87240
Giải baG3
83337
71109
Giải tưG4
50659
70845
73490
58863
87787
95345
00057
Giải nămG5
2287
Giải sáuG6
3806
7361
2726
Giải bảyG7
948
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
09, 6
1 
26
38, 7
40, 5, 5, 8, 4
59, 7
69, 3, 1
7 
87, 7
90
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 18-12-2022
Đặc biệtĐB
096372
Giải nhấtG1
82355
Giải nhìG2
45858
Giải baG3
11425
70915
Giải tưG4
28883
19602
32631
79137
34397
02357
97249
Giải nămG5
0310
Giải sáuG6
4867
5797
2941
Giải bảyG7
420
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
02
15, 0
25, 0
31, 7
49, 1
55, 8, 7
67
72, 5
83
97, 7
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 11-12-2022
Đặc biệtĐB
585660
Giải nhấtG1
30662
Giải nhìG2
14850
Giải baG3
83896
93382
Giải tưG4
17682
38057
82992
01513
58323
97958
28226
Giải nămG5
6115
Giải sáuG6
2573
1340
0652
Giải bảyG7
174
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
0 
13, 5
23, 6
3 
40
50, 7, 8, 2
60, 2, 6
73, 4
82, 2
96, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 04-12-2022
Đặc biệtĐB
130716
Giải nhấtG1
01663
Giải nhìG2
03163
Giải baG3
09316
87376
Giải tưG4
37651
43018
93787
77756
17202
40319
44175
Giải nămG5
7900
Giải sáuG6
5458
5906
4902
Giải bảyG7
506
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
02, 0, 6, 2, 6
16, 6, 8, 9
2 
3 
4 
51, 6, 8
63, 3
76, 5, 3
87
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 27-11-2022
Đặc biệtĐB
402338
Giải nhấtG1
14090
Giải nhìG2
94224
Giải baG3
61749
63393
Giải tưG4
79029
64450
26476
69380
22545
31289
50605
Giải nămG5
4755
Giải sáuG6
3999
7833
3507
Giải bảyG7
393
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
05, 7
1 
24, 9
38, 3
49, 5, 1
50, 5
6 
76
80, 9
90, 3, 9, 3
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 20-11-2022
Đặc biệtĐB
261399
Giải nhấtG1
99574
Giải nhìG2
63284
Giải baG3
90189
21048
Giải tưG4
32222
07661
26605
63918
31596
96484
05498
Giải nămG5
5831
Giải sáuG6
5026
6143
5286
Giải bảyG7
555
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
05
18
22, 6
31
48, 3, 6
55
61
74
84, 9, 4, 6
99, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 13-11-2022
Đặc biệtĐB
101232
Giải nhấtG1
73556
Giải nhìG2
06793
Giải baG3
74476
76233
Giải tưG4
03937
31532
03422
26779
53949
51136
19174
Giải nămG5
8041
Giải sáuG6
9035
0282
5723
Giải bảyG7
979
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
12
22, 3
32, 3, 7, 2, 6, 5
49, 1
56
6 
76, 9, 4, 9
82
93
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 06-11-2022
Đặc biệtĐB
981708
Giải nhấtG1
18098
Giải nhìG2
08537
Giải baG3
03323
60183
Giải tưG4
63723
18850
20163
36712
78121
38667
56673
Giải nămG5
4561
Giải sáuG6
4484
0437
4497
Giải bảyG7
947
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
08
12
23, 3, 1
37, 7
47
50
63, 7, 1
73
83, 4, 2
98, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 30-10-2022
Đặc biệtĐB
864379
Giải nhấtG1
42402
Giải nhìG2
72803
Giải baG3
50871
71838
Giải tưG4
46334
01970
24887
04026
59898
21561
49509
Giải nămG5
8022
Giải sáuG6
6529
8025
9785
Giải bảyG7
849
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02, 3, 9
13
26, 2, 9, 5
38, 4
49
5 
61
79, 1, 0
87, 5
98
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 23-10-2022
Đặc biệtĐB
886836
Giải nhấtG1
15436
Giải nhìG2
26490
Giải baG3
88430
31700
Giải tưG4
08886
50305
66928
26218
66176
10101
22063
Giải nămG5
6998
Giải sáuG6
0973
1558
3398
Giải bảyG7
872
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
00, 5, 1
18
28
36, 6, 0
4 
58
63
76, 3, 2
86, 1
90, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 16-10-2022
Đặc biệtĐB
846729
Giải nhấtG1
68548
Giải nhìG2
62824
Giải baG3
97232
67593
Giải tưG4
22171
78103
80943
60944
06735
11089
95501
Giải nămG5
4869
Giải sáuG6
0628
9063
7454
Giải bảyG7
710
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03, 1
10
29, 4, 8
32, 5, 0
48, 3, 4
54
69, 3
71
89
93
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 09-10-2022
Đặc biệtĐB
105531
Giải nhấtG1
81890
Giải nhìG2
04692
Giải baG3
53767
74734
Giải tưG4
97789
26326
43794
52014
68414
27395
79537
Giải nămG5
0700
Giải sáuG6
8277
0416
7881
Giải bảyG7
877
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
00
14, 4, 6
26
31, 4, 7, 4
4 
5 
67
77, 7
89, 1
90, 2, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 02-10-2022
Đặc biệtĐB
540162
Giải nhấtG1
37763
Giải nhìG2
93865
Giải baG3
56645
08196
Giải tưG4
55746
62098
72582
68722
30328
26331
03492
Giải nămG5
8582
Giải sáuG6
7182
5564
3388
Giải bảyG7
338
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
0 
19
22, 8
31, 8
45, 6
5 
62, 3, 5, 4
7 
82, 2, 2, 8
96, 8, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 25-09-2022
Đặc biệtĐB
910179
Giải nhấtG1
41846
Giải nhìG2
89369
Giải baG3
96927
15614
Giải tưG4
57489
61530
96540
56618
36767
12426
62823
Giải nămG5
0850
Giải sáuG6
2675
7154
8260
Giải bảyG7
927
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
0 
14, 8
27, 6, 3, 7
30
46, 0
50, 4
69, 7, 0
79, 5
89
98
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 18-09-2022
Đặc biệtĐB
531324
Giải nhấtG1
08366
Giải nhìG2
96589
Giải baG3
63028
16676
Giải tưG4
10196
37956
42132
12797
02529
60403
73236
Giải nămG5
8288
Giải sáuG6
4237
0897
9806
Giải bảyG7
063
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
03, 6
1 
24, 8, 9
32, 6, 7, 6
4 
56
66, 3
76
89, 8
96, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 11-09-2022
Đặc biệtĐB
101001
Giải nhấtG1
49561
Giải nhìG2
78885
Giải baG3
86605
81350
Giải tưG4
08294
10735
90756
88413
70774
89085
25873
Giải nămG5
2582
Giải sáuG6
2823
4285
0893
Giải bảyG7
740
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
01, 5
13
23
35
40
50, 6
61
74, 3
85, 5, 2, 5
94, 3, 5
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 04-09-2022
Đặc biệtĐB
225901
Giải nhấtG1
35530
Giải nhìG2
11484
Giải baG3
43265
68300
Giải tưG4
03486
72319
66795
18837
95308
25667
71278
Giải nămG5
8623
Giải sáuG6
3635
5754
0953
Giải bảyG7
155
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
01, 0, 8
19
23
30, 7, 5
49
54, 3, 5
65, 7
78
84, 6
95