Sổ kết quả xổ số Tiền Giang

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 04-07-2021
Đặc biệtĐB
220816
Giải nhấtG1
97437
Giải nhìG2
09517
Giải baG3
40977
19874
Giải tưG4
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
Giải nămG5
4517
Giải sáuG6
4196
3992
6427
Giải bảyG7
990
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
0 
16, 7, 4, 7
24, 5, 7
37
47, 4
5 
6 
77, 4, 7
89
95, 6, 2, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 27-06-2021
Đặc biệtĐB
523343
Giải nhấtG1
86200
Giải nhìG2
52761
Giải baG3
90856
96478
Giải tưG4
44015
45762
87983
20428
61130
04198
42965
Giải nămG5
8123
Giải sáuG6
8424
3822
0464
Giải bảyG7
821
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
00
15
28, 3, 4, 2, 1, 2
30
43
56
61, 2, 5, 4
78
83
98
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 20-06-2021
Đặc biệtĐB
372174
Giải nhấtG1
53974
Giải nhìG2
65720
Giải baG3
84888
57753
Giải tưG4
49001
26797
51386
87216
31637
33690
25272
Giải nămG5
0508
Giải sáuG6
2014
5444
6076
Giải bảyG7
037
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
01, 8
16, 4
20
37, 7
44
53
60
74, 4, 2, 6
88, 6
97, 0
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 13-06-2021
Đặc biệtĐB
848912
Giải nhấtG1
70139
Giải nhìG2
57156
Giải baG3
74232
71366
Giải tưG4
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
Giải nămG5
7987
Giải sáuG6
2307
9960
4517
Giải bảyG7
553
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
07
12, 8, 7
22
39, 2, 0
4 
56, 3
66, 3, 0
78
82, 7
95, 4
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 06-06-2021
Đặc biệtĐB
614830
Giải nhấtG1
44193
Giải nhìG2
68138
Giải baG3
32236
46735
Giải tưG4
03210
97006
76306
04828
21283
19436
21626
Giải nămG5
0913
Giải sáuG6
9881
6051
4978
Giải bảyG7
727
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
06, 6
10, 3
28, 6, 7
30, 8, 6, 5, 6
4 
51, 0
6 
78
83, 1
93
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 30-05-2021
Đặc biệtĐB
725503
Giải nhấtG1
45974
Giải nhìG2
33759
Giải baG3
38608
05418
Giải tưG4
63601
96886
91565
90413
43442
84973
04266
Giải nămG5
7847
Giải sáuG6
8543
5668
9096
Giải bảyG7
211
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
03, 8, 1
18, 3, 1
2 
38
42, 7, 3
59
65, 6, 8
74, 3
86
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 23-05-2021
Đặc biệtĐB
798174
Giải nhấtG1
78820
Giải nhìG2
85030
Giải baG3
85255
11992
Giải tưG4
05269
20923
56291
83434
92339
79545
60584
Giải nămG5
8369
Giải sáuG6
4834
6969
7174
Giải bảyG7
375
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
0 
1 
20, 3
30, 4, 9, 4
45
55
69, 9, 9
74, 4, 5, 3
84
92, 1
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 16-05-2021
Đặc biệtĐB
943139
Giải nhấtG1
35875
Giải nhìG2
84465
Giải baG3
22795
60294
Giải tưG4
03679
88814
09212
77046
74109
53319
14312
Giải nămG5
6207
Giải sáuG6
6463
8759
0616
Giải bảyG7
445
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
09, 7
14, 2, 9, 2, 6
2 
39
46, 5
59
65, 3
75, 9, 2
8 
95, 4
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 09-05-2021
Đặc biệtĐB
286836
Giải nhấtG1
21885
Giải nhìG2
87464
Giải baG3
24220
40805
Giải tưG4
30878
46767
32468
54308
83912
32353
93749
Giải nămG5
9045
Giải sáuG6
2430
1672
1875
Giải bảyG7
082
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
05, 8
12
20
36, 0
49, 5
53
64, 7, 8
78, 2, 5
85, 2, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 02-05-2021
Đặc biệtĐB
847552
Giải nhấtG1
88724
Giải nhìG2
62299
Giải baG3
21809
71826
Giải tưG4
16240
09808
59050
90011
89285
30268
46506
Giải nămG5
7637
Giải sáuG6
4618
8557
8840
Giải bảyG7
643
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
09, 8, 6
11, 8
24, 6
37
40, 0, 3, 4
52, 0, 7
68
7 
85
99
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 25-04-2021
Đặc biệtĐB
708135
Giải nhấtG1
96562
Giải nhìG2
09343
Giải baG3
51013
12069
Giải tưG4
50031
01257
94422
50313
18837
38473
24496
Giải nămG5
5692
Giải sáuG6
4409
3880
3906
Giải bảyG7
349
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
09, 6
13, 3
22, 4
35, 1, 7
43, 9
57
62, 9
73
80
96, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 18-04-2021
Đặc biệtĐB
454361
Giải nhấtG1
98948
Giải nhìG2
56857
Giải baG3
90103
81923
Giải tưG4
10620
80315
74626
92080
85263
52213
51916
Giải nămG5
3411
Giải sáuG6
6710
9070
2820
Giải bảyG7
064
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
03, 2
15, 3, 6, 1, 0
23, 0, 6, 0
3 
48
57
61, 3, 4
70
80
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 11-04-2021
Đặc biệtĐB
430678
Giải nhấtG1
87392
Giải nhìG2
67728
Giải baG3
23047
39162
Giải tưG4
77928
45549
74644
03918
50355
40475
28307
Giải nămG5
6334
Giải sáuG6
0637
4561
4685
Giải bảyG7
869
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
07
18
28, 8
34, 7
47, 9, 4, 7
55
62, 1, 9
78, 5
85
92
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 04-04-2021
Đặc biệtĐB
130942
Giải nhấtG1
44534
Giải nhìG2
31343
Giải baG3
00591
82156
Giải tưG4
98601
10164
15259
10469
58167
79873
09838
Giải nămG5
1693
Giải sáuG6
2631
9143
1381
Giải bảyG7
390
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
01
1 
26
34, 8, 1
42, 3, 3
56, 9
64, 9, 7
73
81
91, 3, 0
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 28-03-2021
Đặc biệtĐB
094197
Giải nhấtG1
16424
Giải nhìG2
83836
Giải baG3
08869
26907
Giải tưG4
76218
92225
17183
69158
93855
99556
26898
Giải nămG5
4202
Giải sáuG6
4756
2084
2986
Giải bảyG7
032
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
07, 2
18
24, 5
36, 2
4 
58, 5, 6, 6
69
77
83, 4, 6
97, 8
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 21-03-2021
Đặc biệtĐB
230858
Giải nhấtG1
95969
Giải nhìG2
34929
Giải baG3
06886
72476
Giải tưG4
23059
93509
02695
86151
26632
47656
43946
Giải nămG5
5662
Giải sáuG6
5078
5112
4099
Giải bảyG7
448
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
09
12
29
32
46, 8
58, 9, 1, 6
69, 2
76, 8
86
95, 9, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 14-03-2021
Đặc biệtĐB
648787
Giải nhấtG1
94578
Giải nhìG2
81513
Giải baG3
36823
10264
Giải tưG4
31221
90253
06911
75363
97034
25731
17295
Giải nămG5
5149
Giải sáuG6
8852
8048
8909
Giải bảyG7
274
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
09
13, 1, 5
23, 1
34, 1
49, 8
53, 2
64, 3
78, 4
87
95
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 07-03-2021
Đặc biệtĐB
263591
Giải nhấtG1
37767
Giải nhìG2
98993
Giải baG3
24686
08630
Giải tưG4
56588
61017
29393
01359
96403
31664
33500
Giải nămG5
5417
Giải sáuG6
9156
0794
3156
Giải bảyG7
789
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
03, 0
17, 7
2 
30, 9
4 
59, 6, 6
67, 4
7 
86, 8, 9
91, 3, 3, 4
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 28-02-2021
Đặc biệtĐB
166688
Giải nhấtG1
54480
Giải nhìG2
22577
Giải baG3
64488
52558
Giải tưG4
38355
15149
23229
36149
08515
77461
29227
Giải nămG5
5816
Giải sáuG6
7126
3010
1103
Giải bảyG7
574
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
03, 7
15, 6, 0
29, 7, 6
3 
49, 9
58, 5
61
77, 4
88, 0, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 21-02-2021
Đặc biệtĐB
636679
Giải nhấtG1
80128
Giải nhìG2
07062
Giải baG3
80205
04696
Giải tưG4
65534
14274
84507
43272
99737
12286
20203
Giải nămG5
9038
Giải sáuG6
0855
2809
5987
Giải bảyG7
495
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
05, 7, 3, 9
1 
28
34, 7, 8
4 
55
62, 2
79, 4, 2
86, 7
96, 5
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 14-02-2021
Đặc biệtĐB
361235
Giải nhấtG1
95362
Giải nhìG2
70061
Giải baG3
22206
34034
Giải tưG4
43797
81436
62827
38999
49357
41913
07244
Giải nămG5
5566
Giải sáuG6
6402
1614
1166
Giải bảyG7
068
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
06, 2
13, 4
27
35, 4, 6
44
57
62, 1, 6, 6, 8
7 
8 
97, 9, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 07-02-2021
Đặc biệtĐB
938000
Giải nhấtG1
03579
Giải nhìG2
99430
Giải baG3
11551
79294
Giải tưG4
63536
71867
09017
00163
65738
75656
86360
Giải nămG5
5619
Giải sáuG6
4899
4685
3084
Giải bảyG7
910
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
00
17, 9, 0
2 
30, 6, 8
4 
51, 6
67, 3, 0
79, 6
85, 4
94, 9
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 31-01-2021
Đặc biệtĐB
926044
Giải nhấtG1
53081
Giải nhìG2
89132
Giải baG3
44228
01463
Giải tưG4
33498
08639
74796
68799
14301
64590
86563
Giải nămG5
5622
Giải sáuG6
2906
7368
9444
Giải bảyG7
583
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
01, 6
1 
28, 2
32, 9
44, 4
5 
63, 3, 8
70
81, 3
98, 6, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 24-01-2021
Đặc biệtĐB
919015
Giải nhấtG1
30339
Giải nhìG2
94036
Giải baG3
93227
12016
Giải tưG4
34268
33233
56563
29251
25811
53675
97303
Giải nămG5
3074
Giải sáuG6
2439
5320
6076
Giải bảyG7
760
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
03
15, 6, 1
27, 0
39, 6, 3, 9
48
51
68, 3, 0
75, 4, 6
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 17-01-2021
Đặc biệtĐB
468007
Giải nhấtG1
78646
Giải nhìG2
17074
Giải baG3
81013
25109
Giải tưG4
76932
44016
31386
84419
12864
04408
41985
Giải nămG5
7280
Giải sáuG6
9969
3911
4114
Giải bảyG7
322
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
07, 9, 8
13, 6, 9, 1, 4, 6
22
32
46
5 
64, 9
74
86, 5, 0
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 10-01-2021
Đặc biệtĐB
263301
Giải nhấtG1
82472
Giải nhìG2
58161
Giải baG3
08753
94426
Giải tưG4
39454
55668
47992
89336
02624
32929
93414
Giải nămG5
5383
Giải sáuG6
5208
6336
1291
Giải bảyG7
388
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
01, 8
14
26, 4, 9
36, 6
4 
53, 4
61, 8
72
83, 8
92, 1, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 03-01-2021
Đặc biệtĐB
025197
Giải nhấtG1
30332
Giải nhìG2
74754
Giải baG3
91080
69230
Giải tưG4
02945
11014
73738
64170
40910
61750
41659
Giải nămG5
5129
Giải sáuG6
3721
6645
0810
Giải bảyG7
794
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
0 
14, 0, 0
29, 1
32, 0, 8
45, 5
54, 0, 9
6 
70
80
97, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 27-12-2020
Đặc biệtĐB
055833
Giải nhấtG1
56042
Giải nhìG2
04944
Giải baG3
87098
00043
Giải tưG4
29107
49925
62444
59327
25868
69403
88248
Giải nămG5
3568
Giải sáuG6
0049
2166
3230
Giải bảyG7
156
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
07, 3
1 
25, 7
33, 0
42, 4, 3, 4, 8, 9
56, 7
68, 8, 6
7 
8 
98
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 20-12-2020
Đặc biệtĐB
394902
Giải nhấtG1
90612
Giải nhìG2
47277
Giải baG3
96774
01813
Giải tưG4
09272
28688
56461
68029
16104
70372
26287
Giải nămG5
9573
Giải sáuG6
8630
0659
4321
Giải bảyG7
888
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
02, 4
12, 3
29, 1
30
4 
59, 1
61
77, 4, 2, 2, 3
88, 7, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 13-12-2020
Đặc biệtĐB
737529
Giải nhấtG1
25349
Giải nhìG2
85350
Giải baG3
33770
51600
Giải tưG4
34391
17020
01599
42766
37201
71459
78272
Giải nămG5
6478
Giải sáuG6
1986
8238
7278
Giải bảyG7
054
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
00, 1
1 
29, 0
38
49
50, 9, 4
66
70, 2, 8, 8
86
91, 9, 5