Sổ kết quả xổ số Tây Ninh

30 lượt quay, kết thúc vào 25-02-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 25-02-2021
Đặc biệtĐB
309841
Giải nhấtG1
97351
Giải nhìG2
84015
Giải baG3
94376
86223
Giải tưG4
80697
81402
94528
96898
10778
14585
22490
Giải nămG5
6130
Giải sáuG6
3640
4112
7222
Giải bảyG7
844
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
02
15, 2
23, 8, 2
30
41, 0, 4, 0
51
6 
76, 8
85
97, 8, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 18-02-2021
Đặc biệtĐB
232111
Giải nhấtG1
76589
Giải nhìG2
19859
Giải baG3
97251
51384
Giải tưG4
42470
37895
34215
41297
10198
20784
65490
Giải nămG5
6100
Giải sáuG6
1988
9438
7181
Giải bảyG7
925
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
00
11, 5
25
38
4 
59, 1
6 
70
89, 4, 4, 8, 1, 8
95, 7, 8, 0
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 11-02-2021
Đặc biệtĐB
724134
Giải nhấtG1
99129
Giải nhìG2
82914
Giải baG3
99640
08651
Giải tưG4
81980
41250
92172
85738
33943
55224
50875
Giải nămG5
9101
Giải sáuG6
3824
2410
4388
Giải bảyG7
020
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
01
14, 0
29, 4, 4, 0
34, 8, 8
40, 3
51, 0
6 
72, 5
80, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 04-02-2021
Đặc biệtĐB
142108
Giải nhấtG1
63929
Giải nhìG2
67516
Giải baG3
42798
99213
Giải tưG4
15443
11269
45753
79445
97127
56118
14773
Giải nămG5
5857
Giải sáuG6
9489
3634
7029
Giải bảyG7
045
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
08
16, 3, 8
29, 7, 9
34
43, 5, 5
53, 7
69
73
89, 7
98
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 28-01-2021
Đặc biệtĐB
684009
Giải nhấtG1
74838
Giải nhìG2
49812
Giải baG3
74552
88000
Giải tưG4
99223
70622
84315
91663
40103
83975
69223
Giải nămG5
3128
Giải sáuG6
2291
0746
9692
Giải bảyG7
003
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
09, 0, 3, 3
12, 5
23, 2, 3, 8
38
46
52
63, 0
75
8 
91, 2
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 21-01-2021
Đặc biệtĐB
140515
Giải nhấtG1
64526
Giải nhìG2
90075
Giải baG3
53491
00084
Giải tưG4
42258
70490
68001
99919
43052
34033
43822
Giải nămG5
5757
Giải sáuG6
9351
0190
8860
Giải bảyG7
143
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
01
15, 9
26, 2
33, 7
43
58, 2, 7, 1
60
75
84
91, 0, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 14-01-2021
Đặc biệtĐB
060206
Giải nhấtG1
56349
Giải nhìG2
72841
Giải baG3
13225
65351
Giải tưG4
31696
89759
59705
85599
80280
00688
55357
Giải nămG5
4613
Giải sáuG6
1026
2681
1732
Giải bảyG7
649
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
06, 5
13
25, 6
32
49, 1, 9
51, 9, 7
6 
75
80, 8, 1
96, 9
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 07-01-2021
Đặc biệtĐB
047517
Giải nhấtG1
82159
Giải nhìG2
91718
Giải baG3
98093
04848
Giải tưG4
93173
33124
87370
61949
94676
18772
16698
Giải nămG5
2428
Giải sáuG6
2906
2948
3952
Giải bảyG7
352
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
06
17, 8
24, 8
3 
48, 9, 8
59, 2, 2
6 
73, 0, 6, 2, 9
8 
93, 8
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 31-12-2020
Đặc biệtĐB
281831
Giải nhấtG1
49907
Giải nhìG2
36663
Giải baG3
74099
05998
Giải tưG4
44841
87934
95452
19220
90315
43442
87443
Giải nămG5
2299
Giải sáuG6
1161
2788
4295
Giải bảyG7
415
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
07
15, 5
20, 5
31, 4
41, 2, 3
52
63, 1
7 
88
99, 8, 9, 5
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 24-12-2020
Đặc biệtĐB
870249
Giải nhấtG1
70174
Giải nhìG2
17328
Giải baG3
81201
10322
Giải tưG4
54970
42792
23951
47459
05427
37859
99474
Giải nămG5
8844
Giải sáuG6
9698
8754
0515
Giải bảyG7
654
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
01
15
28, 2, 7, 1
3 
49, 4
51, 9, 9, 4, 4
6 
74, 0, 4
8 
92, 8
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 17-12-2020
Đặc biệtĐB
747987
Giải nhấtG1
30601
Giải nhìG2
85101
Giải baG3
17076
48524
Giải tưG4
08109
64167
81579
14581
32837
49451
94825
Giải nămG5
5785
Giải sáuG6
6515
9302
8273
Giải bảyG7
472
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
01, 1, 9, 2
15
24, 5
37
48
51
67
76, 9, 3, 2
87, 1, 5
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 10-12-2020
Đặc biệtĐB
100435
Giải nhấtG1
56452
Giải nhìG2
74587
Giải baG3
84036
59380
Giải tưG4
05708
52243
79021
21783
89805
60018
25143
Giải nămG5
5894
Giải sáuG6
0808
9434
5630
Giải bảyG7
902
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
08, 5, 8, 2
18
21
35, 6, 4, 0
43, 3
52
6 
70
87, 0, 3
94
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 03-12-2020
Đặc biệtĐB
546922
Giải nhấtG1
27537
Giải nhìG2
40995
Giải baG3
33251
82463
Giải tưG4
08429
08343
57300
81618
66523
18123
18242
Giải nămG5
9984
Giải sáuG6
3045
9485
3570
Giải bảyG7
540
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
00
18
22, 9, 3, 3
37
43, 2, 5, 0
51
63
70
84, 5
95, 1
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 26-11-2020
Đặc biệtĐB
663755
Giải nhấtG1
28825
Giải nhìG2
45340
Giải baG3
35826
25016
Giải tưG4
32083
63663
35031
49704
41452
12951
74840
Giải nămG5
9715
Giải sáuG6
8457
0282
3171
Giải bảyG7
337
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
04, 8
16, 5
25, 6
31, 7
40, 0
55, 2, 1, 7
63
71
83, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 19-11-2020
Đặc biệtĐB
768436
Giải nhấtG1
64692
Giải nhìG2
66616
Giải baG3
39827
38239
Giải tưG4
36568
94157
67907
31038
59176
62242
24553
Giải nămG5
7866
Giải sáuG6
7872
6831
8017
Giải bảyG7
812
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
07
16, 7, 2
27
36, 9, 8, 1, 9
42
57, 3
68, 6
76, 2
8 
92
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 12-11-2020
Đặc biệtĐB
268317
Giải nhấtG1
65449
Giải nhìG2
95955
Giải baG3
20391
00064
Giải tưG4
37662
04634
66602
32538
39033
43814
49936
Giải nămG5
2302
Giải sáuG6
1964
2261
3475
Giải bảyG7
538
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
02, 2
17, 4
2 
34, 8, 3, 6, 8
49
55
64, 2, 4, 1
75
8 
91, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 05-11-2020
Đặc biệtĐB
220121
Giải nhấtG1
75324
Giải nhìG2
12999
Giải baG3
78754
13979
Giải tưG4
90097
86000
56273
73383
74138
28015
92321
Giải nămG5
8593
Giải sáuG6
8006
2753
3348
Giải bảyG7
380
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
00, 6
15
21, 4, 1
38
48
54, 3, 8
6 
79, 3
83, 0
99, 7, 3
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 29-10-2020
Đặc biệtĐB
754859
Giải nhấtG1
25131
Giải nhìG2
58486
Giải baG3
83653
52839
Giải tưG4
32615
92912
33303
56520
99197
44420
48029
Giải nămG5
2984
Giải sáuG6
0999
3363
9416
Giải bảyG7
225
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
03, 1
15, 2, 6
20, 0, 9, 5
31, 9
4 
59, 3
63
7 
86, 4
97, 9
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 22-10-2020
Đặc biệtĐB
702792
Giải nhấtG1
15264
Giải nhìG2
09991
Giải baG3
95994
87902
Giải tưG4
97063
03902
08699
73453
07033
72551
47074
Giải nămG5
7582
Giải sáuG6
2513
7859
7146
Giải bảyG7
570
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
02, 2
13
2 
33
46
53, 1, 9
64, 3
74, 0, 3
82
92, 1, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 15-10-2020
Đặc biệtĐB
029682
Giải nhấtG1
43751
Giải nhìG2
17969
Giải baG3
76515
19701
Giải tưG4
53252
35778
22237
33386
24160
73909
21240
Giải nămG5
8485
Giải sáuG6
5504
8108
7412
Giải bảyG7
602
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
01, 9, 4, 8, 2
15, 2
2 
37
40
51, 2
69, 0
78
82, 6, 5, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 08-10-2020
Đặc biệtĐB
453006
Giải nhấtG1
44827
Giải nhìG2
69160
Giải baG3
11307
33588
Giải tưG4
74285
69187
91133
66756
57394
70103
49442
Giải nămG5
5076
Giải sáuG6
4314
3304
6799
Giải bảyG7
706
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
06, 7, 3, 4, 6
14
27
33
42
56
60, 3
76
88, 5, 7
94, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 01-10-2020
Đặc biệtĐB
000757
Giải nhấtG1
13545
Giải nhìG2
74580
Giải baG3
66233
45338
Giải tưG4
91615
62511
01490
99860
57238
75496
76617
Giải nămG5
6876
Giải sáuG6
7296
1247
6064
Giải bảyG7
600
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
00
15, 1, 7
2 
33, 8, 8
45, 7
57
60, 4
76
80
90, 6, 6, 6
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 24-09-2020
Đặc biệtĐB
438912
Giải nhấtG1
55687
Giải nhìG2
97020
Giải baG3
43408
21975
Giải tưG4
28047
43808
17900
82473
08025
35825
51758
Giải nămG5
1293
Giải sáuG6
5313
4486
0491
Giải bảyG7
940
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
08, 8, 0
12, 3
20, 5, 5
3 
47, 0
58, 8
6 
75, 3
87, 6
93, 1
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 17-09-2020
Đặc biệtĐB
508433
Giải nhấtG1
33590
Giải nhìG2
43908
Giải baG3
05308
92983
Giải tưG4
30304
39370
69555
77500
27330
66779
62032
Giải nămG5
0921
Giải sáuG6
5060
3829
6906
Giải bảyG7
116
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
08, 8, 4, 0, 6
16, 8
21, 9
33, 0, 2
4 
55
60
70, 9
83
90
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 10-09-2020
Đặc biệtĐB
635728
Giải nhấtG1
46129
Giải nhìG2
99077
Giải baG3
92130
29038
Giải tưG4
30883
76860
69349
02546
04295
42057
29254
Giải nămG5
5114
Giải sáuG6
6341
6767
9893
Giải bảyG7
048
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08
14
28, 9
30, 8
49, 6, 1, 8
57, 4
60, 7
77
83
95, 3
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 03-09-2020
Đặc biệtĐB
900354
Giải nhấtG1
42061
Giải nhìG2
69408
Giải baG3
36682
62914
Giải tưG4
78110
32410
65838
96242
14617
84713
55322
Giải nămG5
7994
Giải sáuG6
6479
8874
4813
Giải bảyG7
289
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
08
14, 0, 0, 7, 3, 3
22
38
42
54
61, 5
79, 4
82, 9
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 27-08-2020
Đặc biệtĐB
807743
Giải nhấtG1
71659
Giải nhìG2
35737
Giải baG3
61087
73969
Giải tưG4
39075
01700
64207
01323
36931
81126
46079
Giải nămG5
4861
Giải sáuG6
1199
3504
5741
Giải bảyG7
717
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
00, 7, 4, 9
17
23, 6
37, 1
43, 1
59
69, 1
75, 9
87
99
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 20-08-2020
Đặc biệtĐB
430961
Giải nhấtG1
25132
Giải nhìG2
14941
Giải baG3
49943
60971
Giải tưG4
84552
35419
69317
46251
19333
43698
13561
Giải nămG5
4738
Giải sáuG6
7240
4620
5268
Giải bảyG7
460
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
04
19, 7
20
32, 3, 8
41, 3, 0
52, 1
61, 1, 8, 0
71
8 
98
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 13-08-2020
Đặc biệtĐB
194034
Giải nhấtG1
65034
Giải nhìG2
28876
Giải baG3
14731
17083
Giải tưG4
06638
18515
07995
71910
34896
16780
86677
Giải nămG5
6745
Giải sáuG6
2226
7174
5366
Giải bảyG7
486
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08
15, 0
26
34, 4, 1, 8
45
5 
66
76, 7, 4
83, 0, 6
95, 6
Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Thứ nămT5 ngày 06-08-2020
Đặc biệtĐB
376637
Giải nhấtG1
81882
Giải nhìG2
18188
Giải baG3
46224
93837
Giải tưG4
41124
16411
64620
30561
18631
08398
75691
Giải nămG5
7797
Giải sáuG6
3276
1459
8104
Giải bảyG7
127
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
04
11
24, 4, 0, 7
37, 7, 1
4 
59
61
76
82, 8
98, 1, 7, 4