Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng

30 lượt quay, kết thúc vào 20-01-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 19-01-2022
Đặc biệtĐB
515210
Giải nhấtG1
51928
Giải nhìG2
18364
Giải baG3
43553
47390
Giải tưG4
23557
49846
68516
10806
81980
68637
68341
Giải nămG5
4523
Giải sáuG6
3358
8450
4310
Giải bảyG7
772
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
06
10, 6, 0
28, 3, 1
37
46, 1
53, 7, 8, 0
64
72
80
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 12-01-2022
Đặc biệtĐB
101876
Giải nhấtG1
72419
Giải nhìG2
93254
Giải baG3
76590
44245
Giải tưG4
82969
69590
29636
89870
66786
49857
17490
Giải nămG5
8907
Giải sáuG6
2900
5614
9341
Giải bảyG7
062
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
07, 0
19, 4
27
36
45, 1
54, 7
69, 2
76, 0
86
90, 0, 0
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 05-01-2022
Đặc biệtĐB
471775
Giải nhấtG1
84507
Giải nhìG2
45442
Giải baG3
38066
34335
Giải tưG4
22927
96192
43790
74626
49099
11576
84592
Giải nămG5
8590
Giải sáuG6
6647
9214
7330
Giải bảyG7
971
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
07
14
27, 6
35, 0
42, 7, 7
5 
66
75, 6, 1
8 
92, 0, 9, 2, 0
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 29-12-2021
Đặc biệtĐB
062568
Giải nhấtG1
58536
Giải nhìG2
22299
Giải baG3
02012
21512
Giải tưG4
79156
51342
24607
50451
85034
96832
34390
Giải nămG5
6581
Giải sáuG6
5158
9641
1753
Giải bảyG7
473
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
07, 6
12, 2
2 
36, 4, 2
42, 1
56, 1, 8, 3
68
73
81
99, 0
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 22-12-2021
Đặc biệtĐB
231558
Giải nhấtG1
86377
Giải nhìG2
60838
Giải baG3
54585
50601
Giải tưG4
67230
15424
03357
08569
44238
68534
05514
Giải nămG5
9964
Giải sáuG6
9619
9536
4576
Giải bảyG7
752
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
01, 0
14, 9
24
38, 0, 8, 4, 6
4 
58, 7, 2
69, 4
77, 6
85
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 15-12-2021
Đặc biệtĐB
476981
Giải nhấtG1
38092
Giải nhìG2
67656
Giải baG3
47983
38755
Giải tưG4
10099
57807
90389
95114
09208
59236
36399
Giải nămG5
2139
Giải sáuG6
8668
9262
5242
Giải bảyG7
328
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
07, 8
14
28, 0
36, 9
42
56, 5
68, 2
7 
81, 3, 9
92, 9, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 08-12-2021
Đặc biệtĐB
770990
Giải nhấtG1
37004
Giải nhìG2
61696
Giải baG3
68099
96132
Giải tưG4
67024
60822
33951
60096
87544
40539
43548
Giải nămG5
7841
Giải sáuG6
3488
3411
2201
Giải bảyG7
937
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
04, 1
11
24, 2
32, 9, 7
44, 8, 1
51, 1
6 
7 
88
90, 6, 9, 6
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 01-12-2021
Đặc biệtĐB
253291
Giải nhấtG1
88724
Giải nhìG2
52474
Giải baG3
56518
13905
Giải tưG4
79060
14740
68867
13147
24939
77096
09027
Giải nămG5
7420
Giải sáuG6
3488
2416
0475
Giải bảyG7
358
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
05
18, 6
24, 7, 0, 2
39
40, 7
58
60, 7
74, 5
88
91, 6
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 24-11-2021
Đặc biệtĐB
293382
Giải nhấtG1
44168
Giải nhìG2
96406
Giải baG3
27618
95146
Giải tưG4
34238
79921
52848
46481
63212
73806
61361
Giải nămG5
5696
Giải sáuG6
5756
9926
7953
Giải bảyG7
148
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
06, 6
18, 2
21, 6
38
46, 8, 8, 8
56, 3
68, 1
7 
82, 1
96
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 17-11-2021
Đặc biệtĐB
815027
Giải nhấtG1
01285
Giải nhìG2
21939
Giải baG3
56767
94660
Giải tưG4
13988
01328
60036
17079
14127
60767
13654
Giải nămG5
7534
Giải sáuG6
5282
3664
4471
Giải bảyG7
017
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
0 
17
27, 8, 7
39, 6, 4
4 
54
67, 0, 7, 4, 7
79, 1
85, 8, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 10-11-2021
Đặc biệtĐB
508706
Giải nhấtG1
59505
Giải nhìG2
59408
Giải baG3
07681
50815
Giải tưG4
01486
66789
36765
57224
25385
36863
06557
Giải nămG5
5749
Giải sáuG6
4754
3698
7486
Giải bảyG7
826
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
06, 5, 8
15
24, 6
3 
49
57, 4, 7
65, 3
7 
81, 6, 9, 5, 6
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 03-11-2021
Đặc biệtĐB
783266
Giải nhấtG1
85865
Giải nhìG2
08322
Giải baG3
96967
34221
Giải tưG4
55929
95936
14932
44317
47107
78810
24573
Giải nămG5
1274
Giải sáuG6
0936
0874
5035
Giải bảyG7
735
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
07
17, 0
22, 1, 9
36, 2, 6, 5, 5
4 
5 
66, 5, 7
73, 4, 4
87
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 27-10-2021
Đặc biệtĐB
637269
Giải nhấtG1
02251
Giải nhìG2
33631
Giải baG3
12684
24800
Giải tưG4
26141
83001
86978
54124
79017
25937
21700
Giải nămG5
2044
Giải sáuG6
9408
3141
1255
Giải bảyG7
905
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
00, 1, 0, 8, 5
17
24
31, 7
41, 4, 1
51, 5
69
78, 1
84
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 07-07-2021
Đặc biệtĐB
148248
Giải nhấtG1
52613
Giải nhìG2
04064
Giải baG3
60606
81206
Giải tưG4
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải nămG5
6328
Giải sáuG6
9604
7558
7091
Giải bảyG7
945
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
06, 6, 4
13, 6
21, 5, 8
35
48, 5, 2, 5
58
64
7 
87
94, 1
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 30-06-2021
Đặc biệtĐB
997124
Giải nhấtG1
44350
Giải nhìG2
07388
Giải baG3
64651
10000
Giải tưG4
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
Giải nămG5
7606
Giải sáuG6
5221
9542
7348
Giải bảyG7
549
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
00, 8, 6
16
24, 1
36
43, 8, 2, 8, 9
50, 1, 4
6 
77, 9
88
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 23-06-2021
Đặc biệtĐB
827254
Giải nhấtG1
39452
Giải nhìG2
66239
Giải baG3
39062
48748
Giải tưG4
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
Giải nămG5
5544
Giải sáuG6
7038
0959
9307
Giải bảyG7
276
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
03, 4, 7
1 
2 
39, 8, 4, 3, 8
48, 4
54, 2, 9, 3
62, 9, 5
76
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 16-06-2021
Đặc biệtĐB
443863
Giải nhấtG1
39763
Giải nhìG2
77514
Giải baG3
19574
14769
Giải tưG4
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
Giải nămG5
1639
Giải sáuG6
6612
2630
6165
Giải bảyG7
589
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
06, 3
14, 2
21
39, 0, 5
42
5 
63, 3, 9, 5
74, 1, 2, 3
89
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 09-06-2021
Đặc biệtĐB
621463
Giải nhấtG1
04216
Giải nhìG2
23157
Giải baG3
47208
33060
Giải tưG4
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
Giải nămG5
5426
Giải sáuG6
7300
9745
5601
Giải bảyG7
956
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
08, 0, 1
16, 2, 6
24, 6
31, 9
45
57, 3, 6
63, 0, 2
7 
89
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 02-06-2021
Đặc biệtĐB
775693
Giải nhấtG1
22477
Giải nhìG2
70968
Giải baG3
58132
39572
Giải tưG4
67388
19391
44611
03930
46422
37437
07068
Giải nămG5
5518
Giải sáuG6
7656
3043
4684
Giải bảyG7
911
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
0 
11, 8, 1
22
32, 0, 7
43
56
68, 8
77, 2
88, 4, 4
93, 1
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 26-05-2021
Đặc biệtĐB
526283
Giải nhấtG1
88555
Giải nhìG2
73487
Giải baG3
70129
94501
Giải tưG4
61348
00418
22735
98782
07140
75562
17819
Giải nămG5
3662
Giải sáuG6
9385
7294
0449
Giải bảyG7
410
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
01
18, 9, 0, 2
29
35
48, 0, 9
55
62, 2
7 
83, 7, 2, 5
94
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 19-05-2021
Đặc biệtĐB
274038
Giải nhấtG1
04858
Giải nhìG2
65510
Giải baG3
09351
89323
Giải tưG4
46039
87815
91402
85356
22052
69603
14450
Giải nămG5
5941
Giải sáuG6
7947
3785
1643
Giải bảyG7
039
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
02, 3
10, 5
23, 2
38, 9, 9
41, 7, 3
58, 1, 6, 2, 0
6 
7 
85
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 12-05-2021
Đặc biệtĐB
292543
Giải nhấtG1
57689
Giải nhìG2
16828
Giải baG3
27270
42817
Giải tưG4
43160
90690
35776
73139
53219
84866
44872
Giải nămG5
0624
Giải sáuG6
4660
6232
3826
Giải bảyG7
185
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
17, 9
28, 4, 6
39, 2
43
5 
60, 6, 0
70, 6, 2
89, 5
90, 5
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 05-05-2021
Đặc biệtĐB
653314
Giải nhấtG1
65033
Giải nhìG2
83626
Giải baG3
87880
33147
Giải tưG4
91735
87943
64219
60054
47957
64572
30031
Giải nămG5
1377
Giải sáuG6
6791
6067
3549
Giải bảyG7
247
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
0 
14, 9
26, 4
33, 5, 1
47, 3, 9, 7
54, 7
67
72, 7
80
91
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 28-04-2021
Đặc biệtĐB
407076
Giải nhấtG1
39997
Giải nhìG2
88619
Giải baG3
03811
65898
Giải tưG4
07330
88331
64856
19104
33291
25894
52696
Giải nămG5
4255
Giải sáuG6
2753
1984
4681
Giải bảyG7
216
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
04
19, 1, 6
2 
30, 1
4 
56, 5, 3
6 
76
84, 1, 8
97, 8, 1, 4, 6
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 21-04-2021
Đặc biệtĐB
695189
Giải nhấtG1
05856
Giải nhìG2
65012
Giải baG3
10969
59758
Giải tưG4
86455
90083
92002
23210
06283
76035
12683
Giải nămG5
1248
Giải sáuG6
5226
3946
3503
Giải bảyG7
970
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
02, 3
12, 0
26
35
48, 6
56, 8, 5
69
70, 3
89, 3, 3, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 14-04-2021
Đặc biệtĐB
714619
Giải nhấtG1
23612
Giải nhìG2
84142
Giải baG3
26499
07041
Giải tưG4
23668
31748
59093
95025
41523
21328
31100
Giải nămG5
6949
Giải sáuG6
8941
0723
9764
Giải bảyG7
173
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
00
19, 2
25, 3, 8, 3
3 
42, 1, 8, 9, 1
5 
68, 4
73, 6
8 
99, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 07-04-2021
Đặc biệtĐB
534417
Giải nhấtG1
53165
Giải nhìG2
77004
Giải baG3
27764
07970
Giải tưG4
13244
35212
42557
70184
73296
84054
40806
Giải nămG5
2358
Giải sáuG6
9569
2153
0496
Giải bảyG7
585
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
04, 6
17, 2
2 
36
44
57, 4, 8, 3
65, 4, 9
70
84, 5
96, 6
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 31-03-2021
Đặc biệtĐB
108660
Giải nhấtG1
65515
Giải nhìG2
61227
Giải baG3
34721
07101
Giải tưG4
66766
74669
37889
69365
58606
74543
47847
Giải nămG5
7433
Giải sáuG6
7501
8528
9824
Giải bảyG7
407
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
01, 6, 1, 7
15
27, 1, 8, 4
33
43, 7, 1
5 
60, 6, 9, 5
7 
89
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 24-03-2021
Đặc biệtĐB
136389
Giải nhấtG1
54479
Giải nhìG2
84419
Giải baG3
97547
48932
Giải tưG4
01444
28809
36437
42152
19764
34943
41584
Giải nămG5
0488
Giải sáuG6
0328
3176
6851
Giải bảyG7
585
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
09
19
28, 9
32, 7
47, 4, 3
52, 1
64
79, 6
89, 4, 8, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 17-03-2021
Đặc biệtĐB
970833
Giải nhấtG1
39868
Giải nhìG2
54294
Giải baG3
82082
13515
Giải tưG4
19595
61085
30319
13002
94851
03961
19909
Giải nămG5
3294
Giải sáuG6
7802
9572
8681
Giải bảyG7
322
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
02, 9, 2
15, 9
22, 4
33
4 
51
68, 1
72
82, 5, 1
94, 5, 4