Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 07-07-2021
Đặc biệtĐB
148248
Giải nhấtG1
52613
Giải nhìG2
04064
Giải baG3
60606
81206
Giải tưG4
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
Giải nămG5
6328
Giải sáuG6
9604
7558
7091
Giải bảyG7
945
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
06, 6, 4
13, 6
21, 5, 8
35
48, 5, 2, 5
58
64
7 
87
94, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 30-06-2021
Đặc biệtĐB
997124
Giải nhấtG1
44350
Giải nhìG2
07388
Giải baG3
64651
10000
Giải tưG4
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
Giải nămG5
7606
Giải sáuG6
5221
9542
7348
Giải bảyG7
549
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
00, 8, 6
16
24, 1
36
43, 8, 2, 8, 9
50, 1, 4
6 
77, 9
88
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 23-06-2021
Đặc biệtĐB
827254
Giải nhấtG1
39452
Giải nhìG2
66239
Giải baG3
39062
48748
Giải tưG4
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
Giải nămG5
5544
Giải sáuG6
7038
0959
9307
Giải bảyG7
276
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
03, 4, 7
1 
2 
39, 8, 4, 3, 8
48, 4
54, 2, 9, 3
62, 9, 5
76
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 16-06-2021
Đặc biệtĐB
443863
Giải nhấtG1
39763
Giải nhìG2
77514
Giải baG3
19574
14769
Giải tưG4
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
Giải nămG5
1639
Giải sáuG6
6612
2630
6165
Giải bảyG7
589
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
06, 3
14, 2
21
39, 0, 5
42
5 
63, 3, 9, 5
74, 1, 2, 3
89
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 09-06-2021
Đặc biệtĐB
621463
Giải nhấtG1
04216
Giải nhìG2
23157
Giải baG3
47208
33060
Giải tưG4
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
Giải nămG5
5426
Giải sáuG6
7300
9745
5601
Giải bảyG7
956
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
08, 0, 1
16, 2, 6
24, 6
31, 9
45
57, 3, 6
63, 0, 2
7 
89
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 02-06-2021
Đặc biệtĐB
775693
Giải nhấtG1
22477
Giải nhìG2
70968
Giải baG3
58132
39572
Giải tưG4
67388
19391
44611
03930
46422
37437
07068
Giải nămG5
5518
Giải sáuG6
7656
3043
4684
Giải bảyG7
911
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
0 
11, 8, 1
22
32, 0, 7
43
56
68, 8
77, 2
88, 4, 4
93, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 26-05-2021
Đặc biệtĐB
526283
Giải nhấtG1
88555
Giải nhìG2
73487
Giải baG3
70129
94501
Giải tưG4
61348
00418
22735
98782
07140
75562
17819
Giải nămG5
3662
Giải sáuG6
9385
7294
0449
Giải bảyG7
410
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
01
18, 9, 0, 2
29
35
48, 0, 9
55
62, 2
7 
83, 7, 2, 5
94
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 19-05-2021
Đặc biệtĐB
274038
Giải nhấtG1
04858
Giải nhìG2
65510
Giải baG3
09351
89323
Giải tưG4
46039
87815
91402
85356
22052
69603
14450
Giải nămG5
5941
Giải sáuG6
7947
3785
1643
Giải bảyG7
039
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
02, 3
10, 5
23, 2
38, 9, 9
41, 7, 3
58, 1, 6, 2, 0
6 
7 
85
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 12-05-2021
Đặc biệtĐB
292543
Giải nhấtG1
57689
Giải nhìG2
16828
Giải baG3
27270
42817
Giải tưG4
43160
90690
35776
73139
53219
84866
44872
Giải nămG5
0624
Giải sáuG6
4660
6232
3826
Giải bảyG7
185
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
17, 9
28, 4, 6
39, 2
43
5 
60, 6, 0
70, 6, 2
89, 5
90, 5
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 05-05-2021
Đặc biệtĐB
653314
Giải nhấtG1
65033
Giải nhìG2
83626
Giải baG3
87880
33147
Giải tưG4
91735
87943
64219
60054
47957
64572
30031
Giải nămG5
1377
Giải sáuG6
6791
6067
3549
Giải bảyG7
247
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
0 
14, 9
26, 4
33, 5, 1
47, 3, 9, 7
54, 7
67
72, 7
80
91
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 28-04-2021
Đặc biệtĐB
407076
Giải nhấtG1
39997
Giải nhìG2
88619
Giải baG3
03811
65898
Giải tưG4
07330
88331
64856
19104
33291
25894
52696
Giải nămG5
4255
Giải sáuG6
2753
1984
4681
Giải bảyG7
216
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
04
19, 1, 6
2 
30, 1
4 
56, 5, 3
6 
76
84, 1, 8
97, 8, 1, 4, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 21-04-2021
Đặc biệtĐB
695189
Giải nhấtG1
05856
Giải nhìG2
65012
Giải baG3
10969
59758
Giải tưG4
86455
90083
92002
23210
06283
76035
12683
Giải nămG5
1248
Giải sáuG6
5226
3946
3503
Giải bảyG7
970
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
02, 3
12, 0
26
35
48, 6
56, 8, 5
69
70, 3
89, 3, 3, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 14-04-2021
Đặc biệtĐB
714619
Giải nhấtG1
23612
Giải nhìG2
84142
Giải baG3
26499
07041
Giải tưG4
23668
31748
59093
95025
41523
21328
31100
Giải nămG5
6949
Giải sáuG6
8941
0723
9764
Giải bảyG7
173
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
00
19, 2
25, 3, 8, 3
3 
42, 1, 8, 9, 1
5 
68, 4
73, 6
8 
99, 3
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 07-04-2021
Đặc biệtĐB
534417
Giải nhấtG1
53165
Giải nhìG2
77004
Giải baG3
27764
07970
Giải tưG4
13244
35212
42557
70184
73296
84054
40806
Giải nămG5
2358
Giải sáuG6
9569
2153
0496
Giải bảyG7
585
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
04, 6
17, 2
2 
36
44
57, 4, 8, 3
65, 4, 9
70
84, 5
96, 6
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 31-03-2021
Đặc biệtĐB
108660
Giải nhấtG1
65515
Giải nhìG2
61227
Giải baG3
34721
07101
Giải tưG4
66766
74669
37889
69365
58606
74543
47847
Giải nămG5
7433
Giải sáuG6
7501
8528
9824
Giải bảyG7
407
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
01, 6, 1, 7
15
27, 1, 8, 4
33
43, 7, 1
5 
60, 6, 9, 5
7 
89
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 24-03-2021
Đặc biệtĐB
136389
Giải nhấtG1
54479
Giải nhìG2
84419
Giải baG3
97547
48932
Giải tưG4
01444
28809
36437
42152
19764
34943
41584
Giải nămG5
0488
Giải sáuG6
0328
3176
6851
Giải bảyG7
585
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
09
19
28, 9
32, 7
47, 4, 3
52, 1
64
79, 6
89, 4, 8, 5
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 17-03-2021
Đặc biệtĐB
970833
Giải nhấtG1
39868
Giải nhìG2
54294
Giải baG3
82082
13515
Giải tưG4
19595
61085
30319
13002
94851
03961
19909
Giải nămG5
3294
Giải sáuG6
7802
9572
8681
Giải bảyG7
322
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
02, 9, 2
15, 9
22, 4
33
4 
51
68, 1
72
82, 5, 1
94, 5, 4
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 10-03-2021
Đặc biệtĐB
323383
Giải nhấtG1
85058
Giải nhìG2
54009
Giải baG3
54695
83819
Giải tưG4
09171
67810
98616
84506
33200
85473
89638
Giải nămG5
6796
Giải sáuG6
4133
0240
0889
Giải bảyG7
491
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
09, 6, 0
19, 0, 6, 2
2 
38, 3
40
58
6 
71, 3
83, 9
95, 6, 1
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 03-03-2021
Đặc biệtĐB
454847
Giải nhấtG1
72330
Giải nhìG2
42590
Giải baG3
26544
70144
Giải tưG4
86931
79675
09519
85255
58821
60418
11558
Giải nămG5
2962
Giải sáuG6
6470
6472
0714
Giải bảyG7
127
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
0 
19, 8, 4
21, 7
30, 1
47, 4, 4, 7
55, 8
62
75, 0, 2
8 
90
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 24-02-2021
Đặc biệtĐB
062911
Giải nhấtG1
98909
Giải nhìG2
48184
Giải baG3
79690
58224
Giải tưG4
01664
13912
60227
33314
48324
51502
60146
Giải nămG5
5684
Giải sáuG6
7250
2618
1967
Giải bảyG7
802
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
09, 2, 2
11, 2, 4, 8
24, 7, 4
38
46
50
64, 7
7 
84, 4
90
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 17-02-2021
Đặc biệtĐB
149211
Giải nhấtG1
68309
Giải nhìG2
21444
Giải baG3
03207
90551
Giải tưG4
38686
00687
50303
71149
14196
90181
06487
Giải nămG5
8491
Giải sáuG6
3341
4267
5194
Giải bảyG7
549
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
09, 7, 3
11
2 
3 
44, 9, 1, 9
51
67
7 
86, 7, 1, 7
96, 1, 4, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 10-02-2021
Đặc biệtĐB
365159
Giải nhấtG1
10719
Giải nhìG2
80949
Giải baG3
07182
67207
Giải tưG4
39863
21473
98293
63473
78866
13381
62702
Giải nămG5
0656
Giải sáuG6
4852
9917
3685
Giải bảyG7
860
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
07, 2, 6
19, 7
2 
3 
49
59, 6, 2
63, 6, 0
73, 3
82, 1, 5
93
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 03-02-2021
Đặc biệtĐB
673728
Giải nhấtG1
70176
Giải nhìG2
27803
Giải baG3
69441
40905
Giải tưG4
61136
10818
53510
58658
12851
97080
22842
Giải nămG5
0098
Giải sáuG6
9897
2802
5532
Giải bảyG7
637
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
03, 5, 2
18, 0
28
36, 2, 7, 1
41, 2
58, 1
6 
76
80
98, 7
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 27-01-2021
Đặc biệtĐB
799366
Giải nhấtG1
30538
Giải nhìG2
39512
Giải baG3
74887
44289
Giải tưG4
90403
79331
79091
44072
96526
13507
31735
Giải nămG5
0088
Giải sáuG6
1103
8362
0689
Giải bảyG7
470
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
03, 7, 3, 4
12
26
38, 1, 5
4 
5 
66, 2
72, 0
87, 9, 8, 9
91
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 20-01-2021
Đặc biệtĐB
779026
Giải nhấtG1
69708
Giải nhìG2
39440
Giải baG3
59400
18533
Giải tưG4
12832
33123
81963
50251
36875
65584
71567
Giải nămG5
3910
Giải sáuG6
9254
8700
9991
Giải bảyG7
680
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
08, 0, 0
10
26, 3
33, 2
40, 4
51, 4
63, 7
75
84, 0
91
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 13-01-2021
Đặc biệtĐB
180585
Giải nhấtG1
72476
Giải nhìG2
34112
Giải baG3
38633
91246
Giải tưG4
84432
87560
19685
23941
92071
64314
15793
Giải nămG5
4847
Giải sáuG6
6053
8500
8331
Giải bảyG7
037
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
00
12, 4
2 
33, 2, 1, 7, 8
46, 1, 7
53
60
76, 1
85, 5
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 06-01-2021
Đặc biệtĐB
804803
Giải nhấtG1
76893
Giải nhìG2
79612
Giải baG3
19157
90661
Giải tưG4
69110
23804
11088
48017
45120
79333
59901
Giải nămG5
8938
Giải sáuG6
6928
8129
1804
Giải bảyG7
087
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
03, 4, 1, 4
12, 0, 7
20, 8, 9
33, 8
4 
57
61, 1
7 
88, 7
93
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 30-12-2020
Đặc biệtĐB
520116
Giải nhấtG1
64952
Giải nhìG2
98456
Giải baG3
63444
64686
Giải tưG4
77727
36503
88564
94935
45099
41838
19870
Giải nămG5
3509
Giải sáuG6
3204
9675
0784
Giải bảyG7
573
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
03, 9, 4
16
27
35, 8, 6
44
52, 6
64
70, 5, 3
86, 4
99
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 23-12-2020
Đặc biệtĐB
406149
Giải nhấtG1
39612
Giải nhìG2
29903
Giải baG3
16119
88081
Giải tưG4
33973
94271
53487
20281
27891
13436
31190
Giải nămG5
4521
Giải sáuG6
4543
2758
1109
Giải bảyG7
692
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
03, 9
12, 9, 8
21
36
49, 3
58
6 
73, 1
81, 7, 1
91, 0, 2
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 16-12-2020
Đặc biệtĐB
896536
Giải nhấtG1
41096
Giải nhìG2
48287
Giải baG3
11495
93598
Giải tưG4
86730
11345
20862
67334
88903
34767
34306
Giải nămG5
2438
Giải sáuG6
3105
6907
3291
Giải bảyG7
677
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
03, 6, 5, 7
1 
22
36, 0, 4, 8
45
5 
62, 7
77
87
96, 5, 8, 1