Sổ kết quả xổ số Quảng Trị

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 23-03-2023
Đặc biệtĐB
554993
Giải nhấtG1
10996
Giải nhìG2
62711
Giải baG3
00380
30307
Giải tưG4
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
Giải nămG5
3169
Giải sáuG6
1581
6053
1710
Giải bảyG7
113
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
07
11, 7, 0, 3
2 
39
44
53
66, 9
76, 8, 6, 8
80, 1
93, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 16-03-2023
Đặc biệtĐB
265537
Giải nhấtG1
46867
Giải nhìG2
48140
Giải baG3
82399
93313
Giải tưG4
62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696
Giải nămG5
3984
Giải sáuG6
7437
6622
3269
Giải bảyG7
934
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
04
13, 6
22, 2
37, 1, 9, 7, 4
40
59
67, 9
7 
84
99, 8, 6
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 09-03-2023
Đặc biệtĐB
773793
Giải nhấtG1
51629
Giải nhìG2
63707
Giải baG3
39187
42500
Giải tưG4
13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929
Giải nămG5
1785
Giải sáuG6
4672
0685
3683
Giải bảyG7
529
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
07, 0, 3
1 
29, 1, 9, 9
34
47
57
6 
72
87, 5, 8, 5, 5, 3
93
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 02-03-2023
Đặc biệtĐB
480645
Giải nhấtG1
39467
Giải nhìG2
49863
Giải baG3
44218
92932
Giải tưG4
37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598
Giải nămG5
9251
Giải sáuG6
5166
5818
8484
Giải bảyG7
846
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
03
18, 8
22
32
45, 3, 5, 6
50, 1, 3
67, 3, 6
7 
84
94, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 23-02-2023
Đặc biệtĐB
036980
Giải nhấtG1
64951
Giải nhìG2
80034
Giải baG3
36595
44206
Giải tưG4
04093
94674
57418
42864
75035
01365
13762
Giải nămG5
9034
Giải sáuG6
7957
8891
8451
Giải bảyG7
899
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
06
18
2 
34, 5, 4
4 
51, 7, 1
64, 5, 2, 9
74
80
95, 3, 1, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 16-02-2023
Đặc biệtĐB
622887
Giải nhấtG1
54078
Giải nhìG2
73742
Giải baG3
51665
03713
Giải tưG4
96473
14253
93342
15248
28073
61895
70231
Giải nămG5
9779
Giải sáuG6
7891
9487
4823
Giải bảyG7
023
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
13
23, 3
31
42, 2, 8
53
65
78, 3, 3, 9, 9
87, 7
95, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 09-02-2023
Đặc biệtĐB
446761
Giải nhấtG1
82524
Giải nhìG2
75188
Giải baG3
81173
11699
Giải tưG4
39701
01164
54755
72602
03698
57454
68300
Giải nămG5
0118
Giải sáuG6
6746
2243
0758
Giải bảyG7
244
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
01, 2, 0
18
24
3 
46, 3, 4, 7
55, 4, 8
61, 4
73
88
99, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 02-02-2023
Đặc biệtĐB
706593
Giải nhấtG1
92667
Giải nhìG2
19133
Giải baG3
89938
13305
Giải tưG4
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
Giải nămG5
7594
Giải sáuG6
8801
2314
0672
Giải bảyG7
230
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
05, 1
14
21
33, 8, 8, 9, 0
42, 8
5 
67
72, 6
87
93, 6, 4
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 26-01-2023
Đặc biệtĐB
791751
Giải nhấtG1
14572
Giải nhìG2
87037
Giải baG3
25782
72049
Giải tưG4
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
Giải nămG5
8618
Giải sáuG6
9769
7681
3414
Giải bảyG7
986
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
0 
18, 4
24
37, 0
49
51, 5, 7
66, 4, 9
72, 7
82, 9, 1, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 19-01-2023
Đặc biệtĐB
349148
Giải nhấtG1
06888
Giải nhìG2
26842
Giải baG3
43520
54656
Giải tưG4
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
Giải nămG5
2424
Giải sáuG6
1436
6233
8449
Giải bảyG7
370
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
00, 2
1 
20, 1, 5, 4
35, 1, 6, 3, 9
48, 2, 9
56
6 
70
88, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 12-01-2023
Đặc biệtĐB
424873
Giải nhấtG1
54741
Giải nhìG2
16783
Giải baG3
38252
84317
Giải tưG4
66466
02771
96136
96301
27621
79702
19452
Giải nămG5
0280
Giải sáuG6
2116
6637
6026
Giải bảyG7
375
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
01, 2
17, 6
21, 6
36, 7, 9
41
52, 2
66
73, 1, 5
83, 0
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 05-01-2023
Đặc biệtĐB
373200
Giải nhấtG1
21726
Giải nhìG2
16852
Giải baG3
00854
19786
Giải tưG4
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
Giải nămG5
9565
Giải sáuG6
1641
4539
2063
Giải bảyG7
762
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
00
1 
26
37, 6, 9
41
52, 4
66, 5, 3, 2, 5
7 
86, 7, 6, 9
95
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 29-12-2022
Đặc biệtĐB
399272
Giải nhấtG1
90145
Giải nhìG2
32158
Giải baG3
42777
77613
Giải tưG4
54966
11974
16882
61056
82881
60410
71563
Giải nămG5
0303
Giải sáuG6
1655
4457
2317
Giải bảyG7
775
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
03
13, 0, 7
2 
3 
45
58, 6, 5, 7
66, 3, 3
72, 7, 4, 5
82, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 22-12-2022
Đặc biệtĐB
839597
Giải nhấtG1
10669
Giải nhìG2
08759
Giải baG3
39863
72572
Giải tưG4
27212
75699
20241
73127
03788
99750
15542
Giải nămG5
7319
Giải sáuG6
3216
0524
1115
Giải bảyG7
599
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
0 
12, 9, 6, 5
27, 4, 7
3 
41, 2
59, 0
69, 3
72
88
97, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 15-12-2022
Đặc biệtĐB
116008
Giải nhấtG1
88766
Giải nhìG2
74460
Giải baG3
08909
83326
Giải tưG4
55555
29033
33334
85701
24902
41658
77055
Giải nămG5
6450
Giải sáuG6
5479
4120
8441
Giải bảyG7
551
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
08, 9, 1, 2
1 
26, 0
33, 4
41
55, 8, 5, 0, 1
66, 0
79, 3
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 08-12-2022
Đặc biệtĐB
167251
Giải nhấtG1
45132
Giải nhìG2
46219
Giải baG3
79608
77951
Giải tưG4
54145
94456
04967
99223
06950
65409
53499
Giải nămG5
7416
Giải sáuG6
2405
7546
8899
Giải bảyG7
762
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
08, 9, 5, 2
19, 6
23
32
45, 6
51, 1, 6, 0
67, 2
7 
8 
99, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 01-12-2022
Đặc biệtĐB
315809
Giải nhấtG1
60121
Giải nhìG2
58229
Giải baG3
64614
91237
Giải tưG4
87179
63500
64690
98861
25959
73170
64865
Giải nămG5
6028
Giải sáuG6
5755
6112
8797
Giải bảyG7
530
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
09, 0, 6
14, 2
21, 9, 8
37, 0
4 
59, 5
61, 5
79, 0
8 
90, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 24-11-2022
Đặc biệtĐB
428887
Giải nhấtG1
79879
Giải nhìG2
35394
Giải baG3
16068
60760
Giải tưG4
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
Giải nămG5
7440
Giải sáuG6
3089
1019
9155
Giải bảyG7
655
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
06
19
29, 0, 2
3 
40, 0
55, 5
68, 0
79, 6, 3
87, 9
94, 4
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 17-11-2022
Đặc biệtĐB
708171
Giải nhấtG1
05532
Giải nhìG2
05938
Giải baG3
41611
84934
Giải tưG4
22623
43066
48370
86148
96738
58242
44399
Giải nămG5
8341
Giải sáuG6
3475
0617
3944
Giải bảyG7
764
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
0 
11, 7
23
32, 8, 4, 8, 2
48, 2, 1, 4
5 
66, 4
71, 0, 5
8 
99
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 10-11-2022
Đặc biệtĐB
369775
Giải nhấtG1
45504
Giải nhìG2
40699
Giải baG3
17561
68011
Giải tưG4
84995
98573
11464
37066
79894
33352
15672
Giải nămG5
0197
Giải sáuG6
2668
2041
0756
Giải bảyG7
762
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
04
11
2 
31
41
52, 6
61, 4, 6, 8, 2
75, 3, 2
8 
99, 5, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 03-11-2022
Đặc biệtĐB
169790
Giải nhấtG1
24933
Giải nhìG2
73356
Giải baG3
16630
93889
Giải tưG4
20320
94235
71971
97593
26678
06902
92679
Giải nămG5
9310
Giải sáuG6
4915
1257
9073
Giải bảyG7
572
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
02
10, 5
20
33, 0, 5
4 
56, 7
64
71, 8, 9, 3, 2
89
90, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 27-10-2022
Đặc biệtĐB
321375
Giải nhấtG1
14495
Giải nhìG2
07322
Giải baG3
93050
26460
Giải tưG4
86449
07705
74215
26728
88666
66328
61477
Giải nămG5
4866
Giải sáuG6
4713
1545
9088
Giải bảyG7
083
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
05
15, 3
22, 8, 8
3 
49, 5
50, 1
60, 6, 6
75, 7
88, 3
95
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 20-10-2022
Đặc biệtĐB
639029
Giải nhấtG1
99686
Giải nhìG2
51366
Giải baG3
37322
69833
Giải tưG4
07698
94127
66070
27900
05633
28675
22168
Giải nămG5
2070
Giải sáuG6
2798
6517
9020
Giải bảyG7
383
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
00
17
29, 2, 7, 0, 7
33, 3
4 
5 
66, 8
70, 5, 0
86, 3
98, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 13-10-2022
Đặc biệtĐB
798484
Giải nhấtG1
82369
Giải nhìG2
43681
Giải baG3
34362
26613
Giải tưG4
44188
54074
11453
46384
88177
27767
15606
Giải nămG5
7555
Giải sáuG6
9373
1888
1681
Giải bảyG7
432
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
06, 5
13
2 
32
4 
53, 5
69, 2, 7
74, 7, 3
84, 1, 8, 4, 8, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 06-10-2022
Đặc biệtĐB
170966
Giải nhấtG1
79982
Giải nhìG2
38512
Giải baG3
46909
99470
Giải tưG4
93358
40731
66964
65922
73234
72768
77936
Giải nămG5
3031
Giải sáuG6
0644
1326
5305
Giải bảyG7
960
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
09, 5
12
22, 6
31, 4, 6, 1
44
58
66, 4, 8, 0
70
82
99
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 29-09-2022
Đặc biệtĐB
777677
Giải nhấtG1
49273
Giải nhìG2
00772
Giải baG3
05131
77562
Giải tưG4
51461
42997
77321
15134
86484
25978
74582
Giải nămG5
8158
Giải sáuG6
2687
9104
4577
Giải bảyG7
229
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
04
1 
21, 9
31, 4
4 
58
62, 1
77, 3, 2, 8, 7
84, 2, 7
97, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 22-09-2022
Đặc biệtĐB
671066
Giải nhấtG1
05518
Giải nhìG2
06140
Giải baG3
78675
28714
Giải tưG4
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
Giải nămG5
7663
Giải sáuG6
8134
4291
3920
Giải bảyG7
860
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
07
18, 4, 6
20
37, 9, 9, 4
40, 8, 8
5 
66, 3, 0
75
8 
93, 1
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 15-09-2022
Đặc biệtĐB
325861
Giải nhấtG1
68256
Giải nhìG2
13770
Giải baG3
96883
84651
Giải tưG4
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
Giải nămG5
2314
Giải sáuG6
1267
6310
3489
Giải bảyG7
045
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
0 
14, 0
27, 5
3 
45
56, 1, 2, 6
61, 2, 3, 7
70
83, 9, 9, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 08-09-2022
Đặc biệtĐB
510576
Giải nhấtG1
20796
Giải nhìG2
45237
Giải baG3
13855
34703
Giải tưG4
35066
61155
54070
70488
33446
21136
34206
Giải nămG5
3668
Giải sáuG6
7717
5277
7384
Giải bảyG7
694
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
03, 6
17
2 
37, 6
46
55, 5, 4
66, 8
76, 0, 7
88, 4
96, 4
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 01-09-2022
Đặc biệtĐB
078520
Giải nhấtG1
43363
Giải nhìG2
83040
Giải baG3
89746
19847
Giải tưG4
92728
35826
84738
79249
06539
65857
56742
Giải nămG5
4018
Giải sáuG6
4605
3626
2287
Giải bảyG7
898
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
05
18
20, 8, 6, 6
38, 9
40, 6, 7, 9, 2
57, 9
63
7 
87
98