Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi

30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 02-07-2022
Đặc biệtĐB
592283
Giải nhấtG1
42738
Giải nhìG2
90310
Giải baG3
37958
56813
Giải tưG4
36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967
Giải nămG5
9483
Giải sáuG6
8574
3271
2691
Giải bảyG7
738
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
05
10, 3
26, 6
38, 8, 8
4 
58, 9
67
74, 1
83, 1, 3
98, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 25-06-2022
Đặc biệtĐB
149036
Giải nhấtG1
49421
Giải nhìG2
73587
Giải baG3
37821
19302
Giải tưG4
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
Giải nămG5
4319
Giải sáuG6
2880
6619
2078
Giải bảyG7
725
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
02, 0
19, 9
21, 1, 5
36
40, 7, 3
57
67, 9
78
87, 0
98
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 18-06-2022
Đặc biệtĐB
571001
Giải nhấtG1
55881
Giải nhìG2
69928
Giải baG3
35709
69456
Giải tưG4
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
Giải nămG5
0514
Giải sáuG6
9378
5866
4564
Giải bảyG7
550
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
01, 9, 7
14
28, 5
34, 6
43
56, 0
66, 4
74, 0, 8
81
90
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 11-06-2022
Đặc biệtĐB
429240
Giải nhấtG1
69974
Giải nhìG2
61652
Giải baG3
48995
55033
Giải tưG4
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
Giải nămG5
1467
Giải sáuG6
1847
7687
3791
Giải bảyG7
983
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
0 
16, 2
2 
33, 0, 9, 9
40, 7
52
69, 7
74, 1
87, 3
95, 4, 1
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 04-06-2022
Đặc biệtĐB
998806
Giải nhấtG1
16312
Giải nhìG2
55020
Giải baG3
23353
38020
Giải tưG4
92891
49045
93649
08528
74002
34873
87926
Giải nămG5
1923
Giải sáuG6
7479
2066
4101
Giải bảyG7
820
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
06, 2, 1
12
20, 0, 8, 6, 3, 0
3 
45, 9
53
66
73, 9
8 
91, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 28-05-2022
Đặc biệtĐB
413218
Giải nhấtG1
80838
Giải nhìG2
81740
Giải baG3
56423
11005
Giải tưG4
82827
02937
28317
85749
60886
94874
92942
Giải nămG5
8754
Giải sáuG6
2901
2215
7512
Giải bảyG7
206
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
05, 1, 6
18, 7, 5, 2
23, 7
38, 7, 9
40, 9, 2
54
6 
74
86
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 21-05-2022
Đặc biệtĐB
452711
Giải nhấtG1
99895
Giải nhìG2
17950
Giải baG3
00029
91070
Giải tưG4
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
Giải nămG5
1813
Giải sáuG6
0186
9947
3429
Giải bảyG7
975
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
06, 5
11, 3
29, 9
38
43, 7
50, 8, 1, 7
63
70, 5
86
95
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 14-05-2022
Đặc biệtĐB
042146
Giải nhấtG1
89111
Giải nhìG2
95880
Giải baG3
81519
25080
Giải tưG4
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
Giải nămG5
0889
Giải sáuG6
4956
9468
4750
Giải bảyG7
017
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
08
11, 9, 7
2 
36, 7
46
56, 0
68, 8
7 
80, 0, 0, 0, 2, 7, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 07-05-2022
Đặc biệtĐB
109725
Giải nhấtG1
08191
Giải nhìG2
83639
Giải baG3
97362
53505
Giải tưG4
30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621
Giải nămG5
8583
Giải sáuG6
0360
2259
0773
Giải bảyG7
702
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
05, 4, 2
1 
25, 4, 1
39, 1, 5
4 
59, 2
62, 0
71, 3
89, 3
91
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 30-04-2022
Đặc biệtĐB
599053
Giải nhấtG1
40819
Giải nhìG2
31054
Giải baG3
24304
83804
Giải tưG4
32559
74219
28593
77312
34299
34853
56450
Giải nămG5
0238
Giải sáuG6
5929
4236
9223
Giải bảyG7
671
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
04, 4
19, 9, 2
29, 3
38, 6
4 
53, 4, 9, 3, 0
6 
71, 3
8 
93, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 23-04-2022
Đặc biệtĐB
804560
Giải nhấtG1
60680
Giải nhìG2
98634
Giải baG3
44557
29002
Giải tưG4
36468
20768
76576
22285
11690
86350
67568
Giải nămG5
7911
Giải sáuG6
3834
1159
2709
Giải bảyG7
474
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
02, 9
11
2 
34, 4
46
57, 0, 9
60, 8, 8, 8
76, 4
80, 5
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 16-04-2022
Đặc biệtĐB
979643
Giải nhấtG1
23214
Giải nhìG2
40770
Giải baG3
74048
87752
Giải tưG4
31230
32968
28492
11443
44575
52195
97730
Giải nămG5
4803
Giải sáuG6
6119
5489
7949
Giải bảyG7
190
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
03
14, 9
20
30, 0
43, 8, 3, 9
52
68
70, 5
89
92, 5, 0
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 09-04-2022
Đặc biệtĐB
301890
Giải nhấtG1
40993
Giải nhìG2
60092
Giải baG3
13337
61620
Giải tưG4
24267
83419
27337
14021
52313
78512
26070
Giải nămG5
5669
Giải sáuG6
9103
7526
9048
Giải bảyG7
569
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
03
19, 3, 2
20, 1, 6
37, 7, 8
48
5 
67, 9, 9
70
8 
90, 3, 2
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 02-04-2022
Đặc biệtĐB
850844
Giải nhấtG1
63790
Giải nhìG2
47030
Giải baG3
10070
35409
Giải tưG4
93201
21167
79268
06092
36763
99360
83976
Giải nămG5
2476
Giải sáuG6
3992
2198
9255
Giải bảyG7
751
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
09, 1
1 
2 
30
44
55, 1
67, 8, 3, 0
70, 6, 6
8 
90, 2, 2, 8, 2
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 26-03-2022
Đặc biệtĐB
198095
Giải nhấtG1
16111
Giải nhìG2
74120
Giải baG3
31474
63326
Giải tưG4
36764
24304
11877
59158
15860
78101
84981
Giải nămG5
0052
Giải sáuG6
7642
5040
3739
Giải bảyG7
959
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
04, 1
11
20, 6
39
42, 0
58, 2, 9
64, 0
74, 7
81, 6
95
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 19-03-2022
Đặc biệtĐB
301671
Giải nhấtG1
52983
Giải nhìG2
31288
Giải baG3
07000
13109
Giải tưG4
02402
58800
60634
41650
71771
28483
53959
Giải nămG5
2958
Giải sáuG6
2493
7353
4228
Giải bảyG7
382
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
00, 9, 2, 0
1 
28
34
49
50, 9, 8, 3
6 
71, 1
83, 8, 3, 2
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 12-03-2022
Đặc biệtĐB
348724
Giải nhấtG1
04673
Giải nhìG2
50470
Giải baG3
47909
26420
Giải tưG4
79560
58414
96336
93892
97898
35931
83730
Giải nămG5
9470
Giải sáuG6
1403
1544
7061
Giải bảyG7
197
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
09, 3
14
24, 0
36, 1, 0
44, 0
5 
60, 1
73, 0, 0
8 
92, 8, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 05-03-2022
Đặc biệtĐB
816278
Giải nhấtG1
23773
Giải nhìG2
26601
Giải baG3
72419
82810
Giải tưG4
77082
86849
46159
18464
29664
63526
40114
Giải nămG5
3299
Giải sáuG6
8052
9270
3658
Giải bảyG7
896
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
01
19, 0, 4
26
3 
49
59, 2, 8
64, 4
78, 3, 0
82
99, 6, 4
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 26-02-2022
Đặc biệtĐB
323451
Giải nhấtG1
23129
Giải nhìG2
72631
Giải baG3
20767
36566
Giải tưG4
46864
62057
50586
29386
38552
69048
09260
Giải nămG5
3648
Giải sáuG6
2223
0011
2887
Giải bảyG7
512
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
0 
11, 2
29, 3
31
48, 8
51, 7, 2
67, 6, 4, 0
75
86, 6, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 19-02-2022
Đặc biệtĐB
003694
Giải nhấtG1
32831
Giải nhìG2
72388
Giải baG3
51218
61208
Giải tưG4
65233
74283
15586
06235
76145
63612
36625
Giải nămG5
1721
Giải sáuG6
0856
6213
2941
Giải bảyG7
875
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
08
18, 2, 3
25, 1
31, 3, 5
45, 1
56
6 
75
88, 3, 6, 6
94
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 12-02-2022
Đặc biệtĐB
197889
Giải nhấtG1
25044
Giải nhìG2
85462
Giải baG3
04300
07505
Giải tưG4
84697
01147
44227
80312
42992
26937
59970
Giải nămG5
6291
Giải sáuG6
4209
0985
8948
Giải bảyG7
863
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
00, 5, 9
12
27
37
44, 7, 8
5 
62, 3, 5
70
89, 5
97, 2, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 05-02-2022
Đặc biệtĐB
481894
Giải nhấtG1
23427
Giải nhìG2
48752
Giải baG3
39454
83251
Giải tưG4
87921
44079
77767
44608
44084
15418
42555
Giải nămG5
9705
Giải sáuG6
3499
2196
8111
Giải bảyG7
508
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
08, 5, 8
18, 1
27, 1
3 
4 
52, 4, 1, 5
67
79
84, 3
94, 9, 6
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 29-01-2022
Đặc biệtĐB
930165
Giải nhấtG1
84273
Giải nhìG2
50472
Giải baG3
73757
29379
Giải tưG4
83378
63738
66335
39454
45407
78720
52841
Giải nămG5
3754
Giải sáuG6
6198
7061
0031
Giải bảyG7
408
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
07, 8
14
20
38, 5, 1
41
57, 4, 4
65, 1
73, 2, 9, 8
8 
98
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 22-01-2022
Đặc biệtĐB
479618
Giải nhấtG1
09556
Giải nhìG2
77705
Giải baG3
96394
21490
Giải tưG4
63395
16207
37421
60988
62625
58029
12275
Giải nămG5
6396
Giải sáuG6
3039
2135
0746
Giải bảyG7
433
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
05, 7
18
21, 5, 9
39, 5, 3
46
56, 9
6 
75
88
94, 0, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 15-01-2022
Đặc biệtĐB
620947
Giải nhấtG1
31580
Giải nhìG2
11882
Giải baG3
18906
44541
Giải tưG4
16803
08748
79557
50776
13696
71964
81977
Giải nămG5
1654
Giải sáuG6
6512
0330
7302
Giải bảyG7
389
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
06, 3, 2
12
2 
30
47, 1, 8
57, 4
64
76, 7
80, 2, 9
96, 0
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 08-01-2022
Đặc biệtĐB
811308
Giải nhấtG1
50413
Giải nhìG2
57552
Giải baG3
33865
66236
Giải tưG4
40547
64173
38268
48975
96122
67707
48046
Giải nămG5
5027
Giải sáuG6
0565
7535
5430
Giải bảyG7
080
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
08, 7
13
22, 7
36, 5, 0
47, 6
52
65, 8, 5
73, 5, 9
80
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 01-01-2022
Đặc biệtĐB
202864
Giải nhấtG1
41964
Giải nhìG2
03419
Giải baG3
17050
23756
Giải tưG4
53521
85182
90598
45090
37120
55639
77228
Giải nămG5
7703
Giải sáuG6
2537
3870
0236
Giải bảyG7
630
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
03
19, 6
21, 0, 8
39, 7, 6, 0
4 
50, 6
64, 4
70
82
98, 0
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 25-12-2021
Đặc biệtĐB
762003
Giải nhấtG1
06335
Giải nhìG2
14115
Giải baG3
05337
93779
Giải tưG4
45594
68218
95397
98764
78331
05970
82287
Giải nămG5
7442
Giải sáuG6
4935
0703
9483
Giải bảyG7
323
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
03, 3
15, 8
23
35, 7, 1, 5
42
5 
64
79, 0, 2
87, 3
94, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 18-12-2021
Đặc biệtĐB
258026
Giải nhấtG1
69335
Giải nhìG2
71541
Giải baG3
89073
42779
Giải tưG4
21319
45442
64310
42754
21787
37727
66363
Giải nămG5
7587
Giải sáuG6
7978
0927
0036
Giải bảyG7
677
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
0 
19, 0
26, 7, 7
35, 6, 3
41, 2
54
63
73, 9, 8, 7
87, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 11-12-2021
Đặc biệtĐB
230328
Giải nhấtG1
85552
Giải nhìG2
13975
Giải baG3
74778
96588
Giải tưG4
35395
18215
05584
34914
73523
95495
51756
Giải nămG5
4487
Giải sáuG6
9800
4244
7423
Giải bảyG7
298
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
00
15, 4
28, 3, 3
3 
44
52, 6
6 
75, 8
88, 4, 7, 7
95, 5, 8