Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi

30 lượt quay, kết thúc vào 21-01-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 16-01-2021
Đặc biệtĐB
631761
Giải nhấtG1
30829
Giải nhìG2
32767
Giải baG3
70836
82497
Giải tưG4
33424
82685
61366
58679
32091
65876
21845
Giải nămG5
0332
Giải sáuG6
9381
9383
9091
Giải bảyG7
872
Giải támG8
72
Đầu
0 
1 
229, 24
336, 32
445
5 
661, 67, 66
779, 76, 72, 72
885, 81, 83
997, 91, 91
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 09-01-2021
Đặc biệtĐB
434081
Giải nhấtG1
68107
Giải nhìG2
66241
Giải baG3
17232
15763
Giải tưG4
88420
99047
47985
59319
17042
91262
83639
Giải nămG5
0953
Giải sáuG6
6886
4486
6547
Giải bảyG7
665
Giải támG8
38
Đầu
007
119
220
332, 39, 38
441, 47, 42, 47
553
663, 62, 65
7 
881, 85, 86, 86
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 02-01-2021
Đặc biệtĐB
359225
Giải nhấtG1
59507
Giải nhìG2
98547
Giải baG3
15613
93854
Giải tưG4
50138
49389
73871
95991
73573
72109
04822
Giải nămG5
1248
Giải sáuG6
3160
2262
3496
Giải bảyG7
187
Giải támG8
21
Đầu
007, 09
113
225, 22, 21
338
447, 48
554
660, 62
771, 73
889, 87
991, 96
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 26-12-2020
Đặc biệtĐB
236023
Giải nhấtG1
47648
Giải nhìG2
81608
Giải baG3
28753
30633
Giải tưG4
69587
65765
35603
07297
63002
49517
58272
Giải nămG5
4980
Giải sáuG6
5815
2755
9827
Giải bảyG7
370
Giải támG8
28
Đầu
008, 03, 02
117, 15
223, 27, 28
333
448
553, 55
665
772, 70
887, 80
997
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 19-12-2020
Đặc biệtĐB
546636
Giải nhấtG1
50718
Giải nhìG2
79527
Giải baG3
58159
95881
Giải tưG4
83082
62778
71176
29844
54291
24754
14635
Giải nămG5
8449
Giải sáuG6
5956
6451
4160
Giải bảyG7
060
Giải támG8
65
Đầu
0 
118
227
336, 35
444, 49
559, 54, 56, 51
660, 60, 65
778, 76
881, 82
991
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 12-12-2020
Đặc biệtĐB
628458
Giải nhấtG1
16747
Giải nhìG2
09022
Giải baG3
75650
45774
Giải tưG4
83253
44352
96232
56862
91527
77536
09198
Giải nămG5
6312
Giải sáuG6
6582
6409
0302
Giải bảyG7
625
Giải támG8
46
Đầu
009, 02
112
222, 27, 25
332, 36
447, 46
558, 50, 53, 52
662
774
882
998
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 05-12-2020
Đặc biệtĐB
104370
Giải nhấtG1
33342
Giải nhìG2
67959
Giải baG3
82035
45098
Giải tưG4
15520
82261
15369
44122
66104
63212
89416
Giải nămG5
5266
Giải sáuG6
1844
1828
3163
Giải bảyG7
268
Giải támG8
33
Đầu
004
112, 16
220, 22, 28
335, 33
442, 44
559
661, 69, 66, 63, 68
770
8 
998
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 28-11-2020
Đặc biệtĐB
859086
Giải nhấtG1
12034
Giải nhìG2
73753
Giải baG3
01571
60317
Giải tưG4
35775
09205
81819
09320
76355
78829
41750
Giải nămG5
9302
Giải sáuG6
0521
7840
9233
Giải bảyG7
523
Giải támG8
55
Đầu
005, 02
117, 19
220, 29, 21, 23
334, 33
440
553, 55, 50, 55
6 
771, 75
886
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 21-11-2020
Đặc biệtĐB
139420
Giải nhấtG1
06262
Giải nhìG2
71177
Giải baG3
41573
00022
Giải tưG4
42513
00129
00928
87595
22006
04693
04762
Giải nămG5
3933
Giải sáuG6
5823
3310
5423
Giải bảyG7
718
Giải támG8
60
Đầu
006
113, 10, 18
220, 22, 29, 28, 23, 23
333
4 
5 
662, 62, 60
777, 73
8 
995, 93
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 14-11-2020
Đặc biệtĐB
212591
Giải nhấtG1
72546
Giải nhìG2
49651
Giải baG3
10992
49870
Giải tưG4
84295
65665
20618
47675
25209
86921
51104
Giải nămG5
5667
Giải sáuG6
4928
7843
4420
Giải bảyG7
007
Giải támG8
90
Đầu
009, 04, 07
118
221, 28, 20
3 
446, 43
551
665, 67
770, 75
8 
991, 92, 95, 90
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 07-11-2020
Đặc biệtĐB
597645
Giải nhấtG1
95995
Giải nhìG2
61838
Giải baG3
63540
80124
Giải tưG4
91003
30375
70373
93026
78352
56051
34663
Giải nămG5
3266
Giải sáuG6
6514
4950
7406
Giải bảyG7
111
Giải támG8
89
Đầu
003, 06
114, 11
224, 26
338
445, 40
552, 51, 50
663, 66
775, 73
889
995
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 31-10-2020
Đặc biệtĐB
793350
Giải nhấtG1
42281
Giải nhìG2
01369
Giải baG3
99407
44228
Giải tưG4
38432
09688
79188
95276
22615
17978
38702
Giải nămG5
0971
Giải sáuG6
7733
2910
5841
Giải bảyG7
191
Giải támG8
91
Đầu
007, 02
115, 10
228
332, 33
441
550
669
776, 78, 71
881, 88, 88
991, 91
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 24-10-2020
Đặc biệtĐB
639397
Giải nhấtG1
43766
Giải nhìG2
07627
Giải baG3
78038
61947
Giải tưG4
61382
92810
52712
19849
46647
01152
88241
Giải nămG5
7630
Giải sáuG6
3915
9962
6187
Giải bảyG7
299
Giải támG8
48
Đầu
0 
110, 12, 15
227
338, 30
447, 49, 47, 41, 48
552
666, 62
7 
882, 87
997, 99
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 17-10-2020
Đặc biệtĐB
246954
Giải nhấtG1
98233
Giải nhìG2
16544
Giải baG3
52701
80525
Giải tưG4
34280
84943
75668
43498
59134
32029
95320
Giải nămG5
8810
Giải sáuG6
2412
0035
7500
Giải bảyG7
619
Giải támG8
42
Đầu
001, 00
110, 12, 19
225, 29, 20
333, 34, 35
444, 43, 42
554
668
7 
880
998
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 10-10-2020
Đặc biệtĐB
266910
Giải nhấtG1
42096
Giải nhìG2
20590
Giải baG3
45670
75480
Giải tưG4
72035
97685
77718
70576
85357
47072
96167
Giải nămG5
0407
Giải sáuG6
5985
7758
1302
Giải bảyG7
148
Giải támG8
03
Đầu
007, 02, 03
110, 18
2 
335
448
557, 58
667
770, 76, 72
880, 85, 85
996, 90
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 03-10-2020
Đặc biệtĐB
007973
Giải nhấtG1
53649
Giải nhìG2
18484
Giải baG3
60580
03217
Giải tưG4
17822
10383
88467
93623
34386
04237
03148
Giải nămG5
7208
Giải sáuG6
0968
3718
3391
Giải bảyG7
674
Giải támG8
52
Đầu
008
117, 18
222, 23
337
449, 48
552
667, 68
773, 74
884, 80, 83, 86
991
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 26-09-2020
Đặc biệtĐB
903859
Giải nhấtG1
20358
Giải nhìG2
37533
Giải baG3
80980
39941
Giải tưG4
07676
87320
86455
05709
81817
61730
37363
Giải nămG5
1002
Giải sáuG6
1576
2058
8503
Giải bảyG7
113
Giải támG8
79
Đầu
009, 02, 03
117, 13
220
333, 30
441
559, 58, 55, 58
663
776, 76, 79
880
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 19-09-2020
Đặc biệtĐB
064460
Giải nhấtG1
22376
Giải nhìG2
04615
Giải baG3
70156
89950
Giải tưG4
54114
89021
70602
02900
64760
19102
10019
Giải nămG5
5626
Giải sáuG6
8222
0948
9255
Giải bảyG7
347
Giải támG8
98
Đầu
002, 00, 02
115, 14, 19
221, 26, 22
3 
448, 47
556, 50, 55
660, 60
776
8 
998
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 12-09-2020
Đặc biệtĐB
509294
Giải nhấtG1
99831
Giải nhìG2
61759
Giải baG3
66475
38374
Giải tưG4
93379
74771
19810
03921
85846
57888
12666
Giải nămG5
3406
Giải sáuG6
7107
0655
9353
Giải bảyG7
149
Giải támG8
82
Đầu
006, 07
110
221
331
446, 49
559, 55, 53
666
775, 74, 79, 71
888, 82
994
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 05-09-2020
Đặc biệtĐB
943256
Giải nhấtG1
06026
Giải nhìG2
38082
Giải baG3
28075
01306
Giải tưG4
63900
53094
10137
48535
16881
59084
21192
Giải nămG5
4806
Giải sáuG6
3358
5333
6551
Giải bảyG7
534
Giải támG8
99
Đầu
006, 00, 06
1 
226
337, 35, 33, 34
4 
556, 58, 51
6 
775
882, 81, 84
994, 92, 99
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 29-08-2020
Đặc biệtĐB
616142
Giải nhấtG1
01972
Giải nhìG2
33224
Giải baG3
62802
99254
Giải tưG4
15803
26946
03110
43949
50795
12934
05471
Giải nămG5
2993
Giải sáuG6
4785
1425
2866
Giải bảyG7
469
Giải támG8
97
Đầu
002, 03
110
224, 25
334
442, 46, 49
554
666, 69
772, 71
885
995, 93, 97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 22-08-2020
Đặc biệtĐB
247080
Giải nhấtG1
19955
Giải nhìG2
64175
Giải baG3
85708
71171
Giải tưG4
20645
18177
06447
07689
73960
39374
48771
Giải nămG5
9872
Giải sáuG6
1513
7974
2681
Giải bảyG7
827
Giải támG8
48
Đầu
008
113
227
3 
445, 47, 48
555
660
775, 71, 77, 74, 71, 72, 74
880, 89, 81
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 15-08-2020
Đặc biệtĐB
270328
Giải nhấtG1
22357
Giải nhìG2
12248
Giải baG3
59133
00819
Giải tưG4
97508
87437
11626
11923
90312
36283
92989
Giải nămG5
1082
Giải sáuG6
2798
3648
9672
Giải bảyG7
824
Giải támG8
36
Đầu
008
119, 12
228, 26, 23, 24
333, 37, 36
448, 48
557
6 
772
883, 89, 82
998
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 08-08-2020
Đặc biệtĐB
220120
Giải nhấtG1
53424
Giải nhìG2
53143
Giải baG3
20403
36421
Giải tưG4
96560
72516
52559
90748
88901
87319
69117
Giải nămG5
7341
Giải sáuG6
4109
6857
7330
Giải bảyG7
798
Giải támG8
79
Đầu
003, 01, 09
116, 19, 17
220, 24, 21
330
443, 48, 41
559, 57
660
779
8 
998
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 01-08-2020
Đặc biệtĐB
360412
Giải nhấtG1
82542
Giải nhìG2
90334
Giải baG3
49059
69424
Giải tưG4
85742
19423
90661
12429
63749
73431
78961
Giải nămG5
4661
Giải sáuG6
4635
4330
4704
Giải bảyG7
137
Giải támG8
39
Đầu
004
112
224, 23, 29
334, 31, 35, 30, 37, 39
442, 42, 49
559
661, 61, 61
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 25-07-2020
Đặc biệtĐB
771233
Giải nhấtG1
00147
Giải nhìG2
72226
Giải baG3
76693
94013
Giải tưG4
10572
84195
98307
62059
51591
10676
56886
Giải nămG5
8916
Giải sáuG6
4608
2734
5059
Giải bảyG7
577
Giải támG8
16
Đầu
007, 08
113, 16, 16
226
333, 34
447
559, 59
6 
772, 76, 77
886
993, 95, 91
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 18-07-2020
Đặc biệtĐB
067149
Giải nhấtG1
03336
Giải nhìG2
65894
Giải baG3
65608
90528
Giải tưG4
57827
53649
16556
28078
89751
28074
93123
Giải nămG5
0704
Giải sáuG6
2437
9568
8507
Giải bảyG7
596
Giải támG8
33
Đầu
008, 04, 07
1 
228, 27, 23
336, 37, 33
449, 49
556, 51
668
778, 74
8 
994, 96
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 11-07-2020
Đặc biệtĐB
056533
Giải nhấtG1
31822
Giải nhìG2
35299
Giải baG3
53566
79115
Giải tưG4
40292
15292
81621
93121
45575
87747
34889
Giải nămG5
0533
Giải sáuG6
5923
3983
4201
Giải bảyG7
546
Giải támG8
53
Đầu
001
115
222, 21, 21, 23
333, 33
447, 46
553
666
775
889, 83
999, 92, 92
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 04-07-2020
Đặc biệtĐB
716564
Giải nhấtG1
44953
Giải nhìG2
72747
Giải baG3
99752
55992
Giải tưG4
95667
46819
59308
01920
92884
80001
24418
Giải nămG5
5829
Giải sáuG6
9269
8168
5764
Giải bảyG7
187
Giải támG8
38
Đầu
008, 01
119, 18
220, 29
338
447
553, 52
664, 67, 69, 68, 64
7 
884, 87
992
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 27-06-2020
Đặc biệtĐB
984032
Giải nhấtG1
17960
Giải nhìG2
50778
Giải baG3
92502
87646
Giải tưG4
06620
72985
00575
32388
16904
90065
98253
Giải nămG5
0848
Giải sáuG6
0289
3381
7225
Giải bảyG7
768
Giải támG8
80
Đầu
002, 04
1 
220, 25
332
446, 48
553
660, 65, 68
778, 75
885, 88, 89, 81, 80
9