Sổ kết quả xổ số Phú Yên

200 lượt quay, kết thúc vào 25-06-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 21-06-2021
Đặc biệtĐB
090797
Giải nhấtG1
64120
Giải nhìG2
88367
Giải baG3
34625
81083
Giải tưG4
54388
02070
70474
73367
12081
48913
52004
Giải nămG5
5559
Giải sáuG6
1968
9333
1769
Giải bảyG7
009
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
04, 9
13
20, 5
33
4 
59
67, 7, 8, 9
70, 4, 5
83, 8, 1
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 14-06-2021
Đặc biệtĐB
606573
Giải nhấtG1
36767
Giải nhìG2
35797
Giải baG3
97908
13802
Giải tưG4
58181
04263
94000
16619
70261
11810
01224
Giải nămG5
4374
Giải sáuG6
1068
2672
8222
Giải bảyG7
225
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
08, 2, 0
19, 0
24, 2, 5
3 
47
5 
67, 3, 1, 8
73, 4, 2
81
97
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 07-06-2021
Đặc biệtĐB
289312
Giải nhấtG1
23069
Giải nhìG2
43429
Giải baG3
05575
42695
Giải tưG4
49752
92997
22853
47719
60385
96071
73144
Giải nămG5
2704
Giải sáuG6
4731
8763
6069
Giải bảyG7
413
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
04
12, 9, 3
29
31
44
52, 3, 8
69, 3, 9
75, 1
85
95, 7
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 31-05-2021
Đặc biệtĐB
001895
Giải nhấtG1
14753
Giải nhìG2
21077
Giải baG3
96589
24550
Giải tưG4
31390
65714
84562
02463
64594
45092
68303
Giải nămG5
3778
Giải sáuG6
0698
9956
6661
Giải bảyG7
202
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
03, 2
14
2 
3 
46
53, 0, 6
62, 3, 1
77, 8
89
95, 0, 4, 2, 8
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 24-05-2021
Đặc biệtĐB
237426
Giải nhấtG1
96910
Giải nhìG2
34084
Giải baG3
44634
39071
Giải tưG4
68659
40277
88850
85474
47085
59165
51187
Giải nămG5
6140
Giải sáuG6
4354
6115
2568
Giải bảyG7
540
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
0 
10, 5
26
34
40, 0
59, 0, 4
65, 8
71, 7, 4
84, 5, 7, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 17-05-2021
Đặc biệtĐB
469506
Giải nhấtG1
35093
Giải nhìG2
86654
Giải baG3
92735
38972
Giải tưG4
45123
45309
37258
45008
33198
35497
14541
Giải nămG5
1431
Giải sáuG6
5670
6070
2342
Giải bảyG7
792
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
06, 9, 8
1 
23
35, 1
41, 2
54, 8
6 
72, 0, 0
83
93, 8, 7, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 10-05-2021
Đặc biệtĐB
807860
Giải nhấtG1
69455
Giải nhìG2
10492
Giải baG3
77798
72563
Giải tưG4
49474
35020
19958
89876
83329
59158
32295
Giải nămG5
4646
Giải sáuG6
6487
2580
5418
Giải bảyG7
547
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
06
18
20, 9
3 
46, 7
55, 8, 8
60, 3
74, 6
87, 0
92, 8, 5
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 03-05-2021
Đặc biệtĐB
385088
Giải nhấtG1
31943
Giải nhìG2
71767
Giải baG3
61952
82390
Giải tưG4
70231
36285
71327
73188
52798
15076
68598
Giải nămG5
2397
Giải sáuG6
2685
9550
56192
Giải bảyG7
656
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
0 
1 
27
31
43
52, 0, 6
67
76, 2
88, 5, 8, 5
90, 8, 8, 7, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 26-04-2021
Đặc biệtĐB
736413
Giải nhấtG1
51276
Giải nhìG2
07465
Giải baG3
68388
46467
Giải tưG4
63809
24804
59144
79308
30242
59684
42510
Giải nămG5
1464
Giải sáuG6
2231
3458
5706
Giải bảyG7
844
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
09, 4, 8, 6
13, 0
2 
31
44, 2, 4
58
65, 7, 4, 5
76
88, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 19-04-2021
Đặc biệtĐB
313089
Giải nhấtG1
15945
Giải nhìG2
58961
Giải baG3
10675
23246
Giải tưG4
78289
78763
32276
97294
14589
63274
83685
Giải nămG5
6479
Giải sáuG6
1494
7292
4632
Giải bảyG7
517
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
0 
17, 7
2 
32
45, 6
5 
61, 3
75, 6, 4, 9
89, 9, 9, 5
94, 4, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 12-04-2021
Đặc biệtĐB
463088
Giải nhấtG1
99158
Giải nhìG2
39373
Giải baG3
09485
78794
Giải tưG4
15571
75866
26974
08249
42217
73845
78546
Giải nămG5
9784
Giải sáuG6
0149
0192
8756
Giải bảyG7
146
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
39
49, 5, 6, 9, 6
58, 6
66
73, 1, 4
88, 5, 4
94, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 05-04-2021
Đặc biệtĐB
315288
Giải nhấtG1
90408
Giải nhìG2
57182
Giải baG3
39037
33784
Giải tưG4
44441
57008
27203
79079
90585
98997
04741
Giải nămG5
8250
Giải sáuG6
8640
9717
1744
Giải bảyG7
106
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
08, 8, 3, 6
17
2 
37
41, 1, 0, 4, 7
50
6 
79
88, 2, 4, 5
97
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 29-03-2021
Đặc biệtĐB
956225
Giải nhấtG1
69145
Giải nhìG2
71420
Giải baG3
02956
47008
Giải tưG4
87283
38381
83311
18282
99581
14645
22501
Giải nămG5
5164
Giải sáuG6
7648
6005
7004
Giải bảyG7
973
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
08, 1, 5, 4
11
25, 0, 4
3 
45, 5, 8
56
64
73
83, 1, 2, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 22-03-2021
Đặc biệtĐB
464197
Giải nhấtG1
76197
Giải nhìG2
10071
Giải baG3
98078
22767
Giải tưG4
75612
28770
72417
22951
74318
32580
15708
Giải nămG5
6917
Giải sáuG6
6850
5019
8819
Giải bảyG7
788
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
08
12, 7, 8, 7, 9, 9
2 
3 
4 
51, 0
67
71, 8, 0, 2
80, 8
97, 7
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 15-03-2021
Đặc biệtĐB
285463
Giải nhấtG1
29816
Giải nhìG2
82375
Giải baG3
20525
80152
Giải tưG4
54718
59705
20975
79097
60416
36314
31374
Giải nămG5
6369
Giải sáuG6
7721
3180
6650
Giải bảyG7
495
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
05
16, 8, 6, 4, 2
25, 1
3 
4 
52, 0
63, 9
75, 5, 4
80
97, 5
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 08-03-2021
Đặc biệtĐB
244529
Giải nhấtG1
77380
Giải nhìG2
75678
Giải baG3
12380
65076
Giải tưG4
18234
01219
18483
88221
27057
24037
77660
Giải nămG5
5609
Giải sáuG6
0737
1256
8445
Giải bảyG7
503
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
09, 3
19
29, 1
34, 7, 7
45, 0
57, 6
60
78, 6
80, 0, 3
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 01-03-2021
Đặc biệtĐB
666323
Giải nhấtG1
57913
Giải nhìG2
00067
Giải baG3
86644
10420
Giải tưG4
88109
24587
96000
18685
06448
19662
16950
Giải nămG5
8357
Giải sáuG6
6440
4685
6150
Giải bảyG7
398
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
09, 0
13, 1
23, 0
3 
44, 8, 0
50, 7, 0
67, 2
7 
87, 5, 5
98
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 22-02-2021
Đặc biệtĐB
474785
Giải nhấtG1
68978
Giải nhìG2
87563
Giải baG3
25139
64057
Giải tưG4
96838
43392
86460
10583
80049
45061
08992
Giải nămG5
9144
Giải sáuG6
1508
5699
7820
Giải bảyG7
388
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
08
1 
20
39, 8
49, 4
57
63, 0, 1
78
85, 3, 8
92, 2, 9, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 15-02-2021
Đặc biệtĐB
854877
Giải nhấtG1
38643
Giải nhìG2
25776
Giải baG3
06944
17128
Giải tưG4
14140
98374
69000
40761
73812
13575
70018
Giải nămG5
8020
Giải sáuG6
7213
2197
5039
Giải bảyG7
920
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
00
12, 8, 3
28, 0, 0, 2
39
43, 4, 0
5 
61
77, 6, 4, 5
8 
97
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 08-02-2021
Đặc biệtĐB
945364
Giải nhấtG1
79168
Giải nhìG2
75910
Giải baG3
83079
71541
Giải tưG4
87516
90210
27035
77073
89284
72243
87933
Giải nămG5
2291
Giải sáuG6
5873
4443
7074
Giải bảyG7
839
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
0 
10, 6, 0, 3
2 
35, 3, 9
41, 3, 3
5 
64, 8
79, 3, 3, 4
84
91
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 01-02-2021
Đặc biệtĐB
311841
Giải nhấtG1
83856
Giải nhìG2
92877
Giải baG3
99191
42217
Giải tưG4
60185
02282
31986
63772
30915
61816
30793
Giải nămG5
0118
Giải sáuG6
7547
1905
9586
Giải bảyG7
691
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
05
17, 5, 6, 8
2 
3 
41, 7
56, 0
6 
77, 2
85, 2, 6, 6
91, 3, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 25-01-2021
Đặc biệtĐB
226388
Giải nhấtG1
56196
Giải nhìG2
78757
Giải baG3
99426
63643
Giải tưG4
98735
86919
02827
01011
02723
69567
84796
Giải nămG5
6246
Giải sáuG6
2390
1429
0632
Giải bảyG7
994
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
0 
19, 1
26, 7, 3, 9
35, 2
43, 6, 2
57
67
7 
88
96, 6, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 18-01-2021
Đặc biệtĐB
266089
Giải nhấtG1
20248
Giải nhìG2
49929
Giải baG3
98418
49149
Giải tưG4
44338
03911
78165
21716
07393
30357
71123
Giải nămG5
8568
Giải sáuG6
7986
7401
5410
Giải bảyG7
599
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
01
18, 1, 6, 0
29, 3
38
48, 9
57
65, 8
7 
89, 6, 8
93, 9
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 11-01-2021
Đặc biệtĐB
038803
Giải nhấtG1
75126
Giải nhìG2
74117
Giải baG3
81332
55847
Giải tưG4
52352
38662
49709
95112
31756
41837
86215
Giải nămG5
3263
Giải sáuG6
5726
8644
0596
Giải bảyG7
434
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
03, 9
17, 2, 5
26, 6, 6
32, 7, 4
47, 4
52, 6
62, 3
7 
8 
96
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 04-01-2021
Đặc biệtĐB
674382
Giải nhấtG1
97725
Giải nhìG2
21124
Giải baG3
10249
31568
Giải tưG4
35192
72568
00871
59013
56821
57548
44510
Giải nămG5
8286
Giải sáuG6
9357
7005
2438
Giải bảyG7
155
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
05
13, 0
25, 4, 1
38
49, 8, 5
57, 5
68, 8
71
82, 6
92
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 28-12-2020
Đặc biệtĐB
739446
Giải nhấtG1
22079
Giải nhìG2
90606
Giải baG3
74075
27565
Giải tưG4
14140
76899
72763
94812
74625
74265
76874
Giải nămG5
8610
Giải sáuG6
9769
1579
1965
Giải bảyG7
516
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
06
12, 0, 6
25
3 
46, 0
5 
65, 3, 5, 9, 5
79, 5, 4, 9
8 
99, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 21-12-2020
Đặc biệtĐB
535685
Giải nhấtG1
59167
Giải nhìG2
16471
Giải baG3
28992
73140
Giải tưG4
18255
64536
49722
92150
14044
82495
32920
Giải nămG5
0753
Giải sáuG6
5071
9578
5366
Giải bảyG7
707
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
07
13
22, 0
36
40, 4
55, 0, 3
67, 6
71, 1, 8
85
92, 5
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 14-12-2020
Đặc biệtĐB
075839
Giải nhấtG1
41259
Giải nhìG2
74580
Giải baG3
64547
05185
Giải tưG4
80454
77841
80561
17950
00066
09376
86761
Giải nămG5
7020
Giải sáuG6
7120
9053
3443
Giải bảyG7
747
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 0
39
47, 1, 3, 7
59, 4, 0, 3
61, 6, 1
76
80, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 07-12-2020
Đặc biệtĐB
204929
Giải nhấtG1
13226
Giải nhìG2
27922
Giải baG3
88459
61730
Giải tưG4
47967
91613
67242
65704
95973
05696
28193
Giải nămG5
6647
Giải sáuG6
6349
3096
9705
Giải bảyG7
607
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
04, 5, 7
13
29, 6, 2
30
42, 7, 9
59
67
73, 7
8 
96, 3, 6
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 30-11-2020
Đặc biệtĐB
306578
Giải nhấtG1
74022
Giải nhìG2
57666
Giải baG3
47463
95888
Giải tưG4
66733
29344
69319
15846
39499
72072
12281
Giải nămG5
0956
Giải sáuG6
2215
3161
8115
Giải bảyG7
862
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
0 
19, 5, 5
22
33
44, 6
56, 5
66, 3, 1, 2
78, 2
88, 1
99
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 23-11-2020
Đặc biệtĐB
755767
Giải nhấtG1
37642
Giải nhìG2
82521
Giải baG3
69435
66963
Giải tưG4
55058
57648
16658
99821
85019
45556
63603
Giải nămG5
5774
Giải sáuG6
9263
8425
4494
Giải bảyG7
428
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
03
19
21, 1, 5, 8
35
42, 8
58, 8, 6
67, 3, 3
74, 7
8 
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 16-11-2020
Đặc biệtĐB
717265
Giải nhấtG1
66137
Giải nhìG2
68066
Giải baG3
90034
18218
Giải tưG4
94787
04341
22706
23088
69294
14903
63553
Giải nămG5
4308
Giải sáuG6
0883
3183
5449
Giải bảyG7
998
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
06, 3, 8
18
2 
37, 4
41, 9
53, 3
65, 6
7 
87, 8, 3, 3
94, 8
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 09-11-2020
Đặc biệtĐB
777028
Giải nhấtG1
90503
Giải nhìG2
39195
Giải baG3
47620
90019
Giải tưG4
31777
13544
23826
41539
96199
22076
07176
Giải nămG5
4246
Giải sáuG6
8820
7339
5522
Giải bảyG7
060
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
03
19
28, 0, 6, 0, 2
39, 9
44, 6
5 
60
77, 6, 6, 5
8 
95, 9
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 02-11-2020
Đặc biệtĐB
717244
Giải nhấtG1
81283
Giải nhìG2
00184
Giải baG3
31084
31923
Giải tưG4
25710
32986
00456
36156
18915
87796
41381
Giải nămG5
3081
Giải sáuG6
8203
4214
6780
Giải bảyG7
777
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
03
10, 5, 4
23, 4
3 
44
56, 6
6 
77
83, 4, 4, 6, 1, 1, 0
96
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 26-10-2020
Đặc biệtĐB
469897
Giải nhấtG1
82302
Giải nhìG2
01955
Giải baG3
86826
06241
Giải tưG4
28747
51839
88404
31369
39191
58976
26234
Giải nămG5
8124
Giải sáuG6
6978
1177
1595
Giải bảyG7
108
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
02, 4, 8, 6
1 
26, 4
39, 4
41, 7
55
69
76, 8, 7
8 
97, 1, 5
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 19-10-2020
Đặc biệtĐB
949641
Giải nhấtG1
46962
Giải nhìG2
06739
Giải baG3
44210
50582
Giải tưG4
80189
45433
81634
69085
32883
63594
21225
Giải nămG5
9176
Giải sáuG6
7968
0366
4655
Giải bảyG7
577
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
0 
10
25
39, 3, 4
41
55, 4
62, 8, 6
76, 7
82, 9, 5, 3
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 12-10-2020
Đặc biệtĐB
519093
Giải nhấtG1
58449
Giải nhìG2
33501
Giải baG3
41825
54250
Giải tưG4
69323
66660
78145
08886
87165
56350
63971
Giải nămG5
5474
Giải sáuG6
1875
8234
5789
Giải bảyG7
551
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
01
17
25, 3
34
49, 5
50, 0, 1
60, 5
71, 4, 5
86, 9
93
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 05-10-2020
Đặc biệtĐB
843096
Giải nhấtG1
47656
Giải nhìG2
53859
Giải baG3
39481
14744
Giải tưG4
49888
38205
56596
12492
01932
57899
99157
Giải nămG5
6869
Giải sáuG6
3368
9848
8521
Giải bảyG7
977
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
05
1 
21
32, 2
44, 8
56, 9, 7
69, 8
77
81, 8
96, 6, 2, 9
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 28-09-2020
Đặc biệtĐB
433236
Giải nhấtG1
81975
Giải nhìG2
31833
Giải baG3
82783
69509
Giải tưG4
84727
56459
15088
31844
43897
78642
19526
Giải nămG5
5518
Giải sáuG6
5408
0954
9786
Giải bảyG7
058
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
09, 8, 3
18
27, 6
36, 3
44, 2
59, 4, 8
6 
75
83, 8, 6
97
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 21-09-2020
Đặc biệtĐB
865018
Giải nhấtG1
31939
Giải nhìG2
21077
Giải baG3
86150
76484
Giải tưG4
02933
63091
31014
23078
07831
11366
68001
Giải nămG5
0196
Giải sáuG6
4968
6009
5956
Giải bảyG7
382
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
01, 9
18, 4
28
39, 3, 1
4 
50, 6
66, 8
77, 8
84, 2
91, 6
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 14-09-2020
Đặc biệtĐB
986361
Giải nhấtG1
98925
Giải nhìG2
79556
Giải baG3
41425
53206
Giải tưG4
17907
52725
61478
64663
82058
06244
15937
Giải nămG5
1310
Giải sáuG6
9616
7218
7932
Giải bảyG7
997
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
06, 7
10, 6, 8
25, 5, 5
37, 2, 2
44
56, 8
61, 3
78
8 
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 07-09-2020
Đặc biệtĐB
805250
Giải nhấtG1
33072
Giải nhìG2
24873
Giải baG3
66069
12429
Giải tưG4
49036
09295
08618
72894
36131
97675
73121
Giải nămG5
3514
Giải sáuG6
6071
5597
7870
Giải bảyG7
884
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
0 
18, 4
29, 1
36, 1, 8
4 
50
69
72, 3, 5, 1, 0
84
95, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 31-08-2020
Đặc biệtĐB
277008
Giải nhấtG1
89443
Giải nhìG2
78720
Giải baG3
79629
37156
Giải tưG4
61104
59043
47607
89663
78970
11129
08120
Giải nămG5
1289
Giải sáuG6
7698
8191
4862
Giải bảyG7
760
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08, 4, 7, 8
1 
20, 9, 9, 0
3 
43, 3
56
63, 2, 0
70
89
98, 1
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 24-08-2020
Đặc biệtĐB
036040
Giải nhấtG1
29294
Giải nhìG2
12090
Giải baG3
70871
47676
Giải tưG4
73338
75001
78901
83681
89848
87903
03314
Giải nămG5
0724
Giải sáuG6
1311
1524
2145
Giải bảyG7
403
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
01, 1, 3, 3
14, 1
24, 4
38
40, 8, 5
58
6 
71, 6
81
94, 0
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 17-08-2020
Đặc biệtĐB
378493
Giải nhấtG1
46183
Giải nhìG2
95688
Giải baG3
67093
17950
Giải tưG4
82953
37569
69024
27814
06110
79730
23736
Giải nămG5
7112
Giải sáuG6
0272
3046
2729
Giải bảyG7
305
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
05
14, 0, 2
24, 9
30, 6
46, 9
50, 3
69
72
83, 8
93, 3
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 10-08-2020
Đặc biệtĐB
242845
Giải nhấtG1
82774
Giải nhìG2
79250
Giải baG3
37673
86081
Giải tưG4
54437
12061
32351
68323
80841
36537
61535
Giải nămG5
8576
Giải sáuG6
4377
8897
9674
Giải bảyG7
851
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
0 
1 
23
37, 7, 5
45, 1
50, 1, 1
61
74, 3, 6, 7, 4
81
97, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 03-08-2020
Đặc biệtĐB
325724
Giải nhấtG1
85459
Giải nhìG2
97462
Giải baG3
91592
99108
Giải tưG4
29894
08879
79589
49046
45703
92840
53814
Giải nămG5
6714
Giải sáuG6
7017
0069
2476
Giải bảyG7
896
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
08, 3
14, 4, 7
24
3 
46, 0
59
62, 9, 8
79, 6
89
92, 4, 6
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 27-07-2020
Đặc biệtĐB
078621
Giải nhấtG1
04303
Giải nhìG2
42980
Giải baG3
46964
68671
Giải tưG4
07231
87420
79047
33408
27807
05863
90234
Giải nămG5
7859
Giải sáuG6
2111
7951
0134
Giải bảyG7
705
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
03, 8, 7, 5
11
21, 0
31, 4, 4
47, 3
59, 1
64, 3
71
80
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 20-07-2020
Đặc biệtĐB
299589
Giải nhấtG1
62704
Giải nhìG2
91021
Giải baG3
69376
45804
Giải tưG4
21955
51327
50756
55397
75328
08265
03754
Giải nămG5
5469
Giải sáuG6
3684
0685
2601
Giải bảyG7
398
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
04, 4, 1, 6
1 
21, 7, 8
3 
4 
55, 6, 4
65, 9
76
89, 4, 5
97, 8
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 13-07-2020
Đặc biệtĐB
137187
Giải nhấtG1
08504
Giải nhìG2
19310
Giải baG3
89256
28571
Giải tưG4
37535
41410
20130
73345
70098
73636
83844
Giải nămG5
6884
Giải sáuG6
9376
2037
6157
Giải bảyG7
044
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
04
10, 0
2 
35, 0, 6, 7
45, 4, 4
56, 7
6 
71, 6, 3
87, 4
98
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 06-07-2020
Đặc biệtĐB
278818
Giải nhấtG1
38423
Giải nhìG2
59071
Giải baG3
85282
81160
Giải tưG4
61984
61016
04435
08001
23058
40001
91172
Giải nămG5
1421
Giải sáuG6
0905
2182
5309
Giải bảyG7
975
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
01, 1, 5, 9
18, 6
23, 1
35
4 
58
60
71, 2, 5, 9
82, 4, 2
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 29-06-2020
Đặc biệtĐB
378557
Giải nhấtG1
13468
Giải nhìG2
72731
Giải baG3
60659
54566
Giải tưG4
06651
08720
69990
55015
49451
77524
70239
Giải nămG5
4018
Giải sáuG6
0929
4321
4676
Giải bảyG7
501
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
01
15, 8
20, 4, 9, 1, 2
31, 9
4 
57, 9, 1, 1
68, 6
76
8 
90
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 22-06-2020
Đặc biệtĐB
826016
Giải nhấtG1
34857
Giải nhìG2
47742
Giải baG3
22828
84444
Giải tưG4
22047
54798
84450
53009
60131
02480
76623
Giải nămG5
9635
Giải sáuG6
4621
1028
0527
Giải bảyG7
378
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
09
16
28, 3, 1, 8, 7
31, 5
42, 4, 7
57, 0
6 
78
80, 6
98
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 15-06-2020
Đặc biệtĐB
035469
Giải nhấtG1
35358
Giải nhìG2
05173
Giải baG3
44155
39946
Giải tưG4
17514
52971
13533
96747
36100
60351
59346
Giải nămG5
9220
Giải sáuG6
9788
4502
2257
Giải bảyG7
064
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
00, 2
14
20
33
46, 7, 6, 0
58, 5, 1, 7
69, 4
73, 1
88
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 08-06-2020
Đặc biệtĐB
982136
Giải nhấtG1
73221
Giải nhìG2
82141
Giải baG3
03266
67377
Giải tưG4
42727
13802
81463
44464
99793
88132
55748
Giải nămG5
7758
Giải sáuG6
4047
2675
1434
Giải bảyG7
834
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
02
1 
21, 7
36, 2, 4, 4, 7
41, 8, 7
58
66, 3, 4
77, 5
8 
93
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 01-06-2020
Đặc biệtĐB
683553
Giải nhấtG1
97322
Giải nhìG2
15569
Giải baG3
48509
33521
Giải tưG4
10776
14160
65563
95592
86552
29148
96975
Giải nămG5
2900
Giải sáuG6
9653
5498
5521
Giải bảyG7
657
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
09, 0
1 
22, 1, 1
3 
48
53, 2, 3, 7
69, 0, 3
76, 5, 8
8 
92, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 25-05-2020
Đặc biệtĐB
404590
Giải nhấtG1
10313
Giải nhìG2
00108
Giải baG3
82997
95515
Giải tưG4
76748
49074
72487
04041
66833
93638
81783
Giải nămG5
2295
Giải sáuG6
9646
9606
3729
Giải bảyG7
465
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
08, 6
13, 5
29
33, 8
48, 1, 6, 6
5 
65
74
87, 3
90, 7, 5
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 18-05-2020
Đặc biệtĐB
747637
Giải nhấtG1
70729
Giải nhìG2
75624
Giải baG3
57945
22565
Giải tưG4
54024
79469
09832
00953
97760
74355
74080
Giải nămG5
4978
Giải sáuG6
0663
7825
0578
Giải bảyG7
372
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
0 
1 
29, 4, 4, 5
37, 2
45, 4
53, 5
65, 9, 0, 3
78, 8, 2
80
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 11-05-2020
Đặc biệtĐB
793798
Giải nhấtG1
08659
Giải nhìG2
74529
Giải baG3
94718
04752
Giải tưG4
60939
62468
33562
23894
68090
05758
18101
Giải nămG5
5422
Giải sáuG6
5025
9707
3995
Giải bảyG7
359
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
01, 7
18
29, 2, 5
39
4 
59, 2, 8, 9
68, 2, 5
7 
8 
98, 4, 0, 5
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 04-05-2020
Đặc biệtĐB
477213
Giải nhấtG1
23552
Giải nhìG2
67610
Giải baG3
75080
08017
Giải tưG4
47035
10145
14664
62145
17779
59699
42599
Giải nămG5
7141
Giải sáuG6
9152
7845
1018
Giải bảyG7
330
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
0 
13, 0, 7, 8
2 
35, 0
45, 5, 1, 5
52, 2
64, 3
79
80
99, 9
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 27-04-2020
Đặc biệtĐB
429188
Giải nhấtG1
96940
Giải nhìG2
59538
Giải baG3
05611
57285
Giải tưG4
25781
59005
93300
34056
03189
92910
63009
Giải nămG5
6200
Giải sáuG6
5732
0574
8567
Giải bảyG7
252
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
05, 0, 9, 0
11, 0, 0
2 
38, 2
40
56, 2
67
74
88, 5, 1, 9
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 30-03-2020
Đặc biệtĐB
715990
Giải nhấtG1
59328
Giải nhìG2
90444
Giải baG3
91511
21897
Giải tưG4
05170
19426
91063
69375
54970
80431
67077
Giải nămG5
2059
Giải sáuG6
2439
2344
6587
Giải bảyG7
591
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
0 
11
28, 6
31, 9
44, 4
59
63
70, 5, 0, 7
87, 7
90, 7, 1
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 23-03-2020
Đặc biệtĐB
804688
Giải nhấtG1
85085
Giải nhìG2
96133
Giải baG3
67783
60202
Giải tưG4
16376
69355
61345
27544
59181
96175
68610
Giải nămG5
6360
Giải sáuG6
8114
1104
6670
Giải bảyG7
388
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
02, 4
10, 4
2 
33
45, 4
55
60
76, 5, 0
88, 5, 3, 1, 8, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 16-03-2020
Đặc biệtĐB
625200
Giải nhấtG1
86584
Giải nhìG2
87514
Giải baG3
91787
47236
Giải tưG4
55852
71931
02823
31660
70595
31870
92874
Giải nămG5
0813
Giải sáuG6
6875
6379
9092
Giải bảyG7
162
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
00
14, 3
23
36, 1
4 
52
60, 2
70, 4, 5, 9, 1
84, 7
95, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 09-03-2020
Đặc biệtĐB
787724
Giải nhấtG1
16697
Giải nhìG2
00717
Giải baG3
95833
72416
Giải tưG4
47504
53781
94903
04698
05753
01313
50654
Giải nămG5
9176
Giải sáuG6
3030
5369
3471
Giải bảyG7
605
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
04, 3, 5
17, 6, 3
24, 7
33, 0
4 
53, 4
69
76, 1
81
97, 8
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 02-03-2020
Đặc biệtĐB
469743
Giải nhấtG1
50112
Giải nhìG2
65939
Giải baG3
44443
40839
Giải tưG4
09992
80109
58078
04956
92238
00107
80017
Giải nămG5
1176
Giải sáuG6
1643
6354
8056
Giải bảyG7
622
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
09, 7
12, 7
22
39, 9, 8
43, 3, 3
56, 4, 6, 1
6 
78, 6
8 
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 24-02-2020
Đặc biệtĐB
949351
Giải nhấtG1
02956
Giải nhìG2
47443
Giải baG3
95979
40502
Giải tưG4
50696
12373
51992
60041
96389
63490
79307
Giải nămG5
9752
Giải sáuG6
5126
6444
5786
Giải bảyG7
548
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
02, 7
1 
26
3 
43, 1, 4, 8
51, 6, 2
6 
79, 3, 6
89, 6
96, 2, 0
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 17-02-2020
Đặc biệtĐB
737521
Giải nhấtG1
31532
Giải nhìG2
52293
Giải baG3
84003
46282
Giải tưG4
59281
36267
18366
65376
42192
18206
14305
Giải nămG5
2226
Giải sáuG6
1985
4550
2955
Giải bảyG7
916
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
03, 6, 5
16
21, 6
32
4 
50, 5
67, 6, 1
76
82, 1, 5
93, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 10-02-2020
Đặc biệtĐB
563049
Giải nhấtG1
58577
Giải nhìG2
00259
Giải baG3
31548
42769
Giải tưG4
37393
84997
48115
13864
04908
36470
91887
Giải nămG5
6811
Giải sáuG6
1915
7966
8791
Giải bảyG7
084
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
08
15, 1, 5
2 
35
49, 8
59
69, 4, 6
77, 0
87, 4
93, 7, 1
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 03-02-2020
Đặc biệtĐB
901237
Giải nhấtG1
06162
Giải nhìG2
23148
Giải baG3
31875
35438
Giải tưG4
58101
21957
06817
67185
32008
72339
49426
Giải nămG5
3441
Giải sáuG6
1030
0302
6708
Giải bảyG7
573
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
01, 8, 2, 8
17
26
37, 8, 9, 0
48, 1
57
62
75, 3
85, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 27-01-2020
Đặc biệtĐB
307324
Giải nhấtG1
86156
Giải nhìG2
94487
Giải baG3
42022
02320
Giải tưG4
32651
14316
24397
01257
74393
34788
08274
Giải nămG5
8586
Giải sáuG6
5145
9569
5298
Giải bảyG7
893
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
0 
16, 8
24, 2, 0
3 
45
56, 1, 7
69
74
87, 8, 6
97, 3, 8, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 20-01-2020
Đặc biệtĐB
264821
Giải nhấtG1
70743
Giải nhìG2
60301
Giải baG3
11330
34164
Giải tưG4
15337
79007
75936
73245
16004
86600
66389
Giải nămG5
3194
Giải sáuG6
5687
0247
6500
Giải bảyG7
352
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
01, 7, 4, 0, 0
1 
21
30, 7, 6
43, 5, 7
52
64
7 
89, 7
94, 1
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 13-01-2020
Đặc biệtĐB
172492
Giải nhấtG1
18778
Giải nhìG2
71115
Giải baG3
52707
05559
Giải tưG4
29260
79090
84705
91828
43531
31825
21449
Giải nămG5
3334
Giải sáuG6
9181
4015
3096
Giải bảyG7
888
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
07, 5
15, 5
28, 5
31, 4
49, 8
59
60
78
81, 8
92, 0, 6
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 06-01-2020
Đặc biệtĐB
972427
Giải nhấtG1
24873
Giải nhìG2
95135
Giải baG3
19243
85903
Giải tưG4
72275
31204
49916
03762
07006
76362
29951
Giải nămG5
4474
Giải sáuG6
0571
5622
3564
Giải bảyG7
164
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
03, 4, 6
16
27, 2
35
43
51
62, 2, 4, 4, 4
73, 5, 4, 1
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 30-12-2019
Đặc biệtĐB
834357
Giải nhấtG1
93257
Giải nhìG2
06619
Giải baG3
15273
95233
Giải tưG4
05313
18959
47062
28818
77570
13148
30684
Giải nămG5
7465
Giải sáuG6
8522
4334
7463
Giải bảyG7
942
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
0 
19, 3, 8
22
33, 4
48, 2
57, 7, 9
62, 5, 3
73, 0, 4
84
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 23-12-2019
Đặc biệtĐB
436484
Giải nhấtG1
11208
Giải nhìG2
29012
Giải baG3
25934
52302
Giải tưG4
13992
75495
21285
42696
50601
93599
76302
Giải nămG5
8842
Giải sáuG6
6107
5833
4745
Giải bảyG7
861
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
08, 2, 1, 2, 7
12
21
34, 3
42, 5
5 
61
7 
84, 5
92, 5, 6, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 16-12-2019
Đặc biệtĐB
510945
Giải nhấtG1
11891
Giải nhìG2
50230
Giải baG3
85302
50342
Giải tưG4
69262
65681
71125
68907
19873
44465
89418
Giải nămG5
6899
Giải sáuG6
4905
5407
5392
Giải bảyG7
183
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
02, 7, 5, 7
18
25
30, 3
45, 2
5 
62, 5
73
81, 3
91, 9, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 09-12-2019
Đặc biệtĐB
278719
Giải nhấtG1
01495
Giải nhìG2
47547
Giải baG3
65288
49359
Giải tưG4
86249
79621
28177
48700
73348
27037
02269
Giải nămG5
9825
Giải sáuG6
0056
4908
6054
Giải bảyG7
338
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
00, 8, 6
19
21, 5
37, 8
47, 9, 8
59, 6, 4
69
77
88
95
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 02-12-2019
Đặc biệtĐB
452510
Giải nhấtG1
51737
Giải nhìG2
34169
Giải baG3
49097
35339
Giải tưG4
45440
87030
90177
76840
12921
24602
32992
Giải nămG5
7710
Giải sáuG6
2721
0713
7301
Giải bảyG7
147
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
02, 1
10, 0, 3
21, 1
37, 9, 0
40, 0, 7
5 
69
77, 9
8 
97, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 25-11-2019
Đặc biệtĐB
950274
Giải nhấtG1
54108
Giải nhìG2
56420
Giải baG3
01868
66320
Giải tưG4
52221
82339
18488
68520
79208
11923
69853
Giải nămG5
2149
Giải sáuG6
6123
9443
8959
Giải bảyG7
743
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
08, 8
1 
20, 0, 1, 0, 3, 3
39
49, 3, 3
53, 9
68
74
88, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 18-11-2019
Đặc biệtĐB
205149
Giải nhấtG1
76982
Giải nhìG2
57182
Giải baG3
14539
55904
Giải tưG4
35733
81171
54041
49320
77694
43085
20890
Giải nămG5
6970
Giải sáuG6
5233
3922
4522
Giải bảyG7
737
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
04
1 
20, 2, 2
39, 3, 3, 7
49, 1
53
6 
71, 0
82, 2, 5
94, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 11-11-2019
Đặc biệtĐB
574558
Giải nhấtG1
12839
Giải nhìG2
72512
Giải baG3
84112
80778
Giải tưG4
59222
96816
29671
42657
50948
86321
55310
Giải nămG5
1278
Giải sáuG6
8507
3984
9073
Giải bảyG7
679
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
07
12, 2, 6, 0
22, 1
39, 6
48
58, 7
6 
78, 1, 8, 3, 9
84
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 04-11-2019
Đặc biệtĐB
113722
Giải nhấtG1
97810
Giải nhìG2
62734
Giải baG3
06199
79100
Giải tưG4
87051
53436
69924
16095
59999
31506
12458
Giải nămG5
9835
Giải sáuG6
1652
1790
8335
Giải bảyG7
480
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
00, 6
10, 1
22, 4
34, 6, 5, 5
4 
51, 8, 2
6 
7 
80
99, 5, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 28-10-2019
Đặc biệtĐB
812502
Giải nhấtG1
04740
Giải nhìG2
38559
Giải baG3
41369
74866
Giải tưG4
17189
30038
91739
82157
94590
96818
75289
Giải nămG5
8043
Giải sáuG6
6839
2538
5395
Giải bảyG7
349
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
02
18
2 
38, 9, 9, 8
40, 3, 9, 6
59, 7
69, 6
7 
89, 9
90, 5
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 21-10-2019
Đặc biệtĐB
501156
Giải nhấtG1
56944
Giải nhìG2
25444
Giải baG3
84805
10423
Giải tưG4
78274
07058
45198
57307
47585
23731
51294
Giải nămG5
0721
Giải sáuG6
9263
5113
0939
Giải bảyG7
501
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
05, 7, 1
13
23, 1
31, 9
44, 4
56, 8
63
74
85, 5
98, 4
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 14-10-2019
Đặc biệtĐB
637975
Giải nhấtG1
72277
Giải nhìG2
23469
Giải baG3
67199
69662
Giải tưG4
89689
36902
01407
33725
20706
86422
18009
Giải nămG5
1108
Giải sáuG6
7577
4297
9980
Giải bảyG7
502
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
02, 7, 6, 9, 8, 2, 2
1 
25, 2
3 
4 
5 
69, 2
75, 7, 7
89, 0
99, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 07-10-2019
Đặc biệtĐB
428204
Giải nhấtG1
22985
Giải nhìG2
57933
Giải baG3
29253
62481
Giải tưG4
92379
40618
86135
28442
90570
72626
36901
Giải nămG5
5244
Giải sáuG6
7252
7846
4164
Giải bảyG7
791
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
04, 1
18
26
33, 5
42, 4, 6
53, 2, 7
64
79, 0
85, 1
91
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 30-09-2019
Đặc biệtĐB
530518
Giải nhấtG1
91161
Giải nhìG2
39215
Giải baG3
62219
79739
Giải tưG4
05528
94870
30045
78628
48797
90924
36071
Giải nămG5
4914
Giải sáuG6
8050
6675
2480
Giải bảyG7
737
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
0 
18, 5, 9, 4
28, 8, 4
39, 7
45
50
61
70, 1, 5
80
97, 8
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 23-09-2019
Đặc biệtĐB
098284
Giải nhấtG1
57664
Giải nhìG2
35314
Giải baG3
15790
57884
Giải tưG4
12636
31548
92507
66967
88464
73765
86889
Giải nămG5
5745
Giải sáuG6
1605
8454
7007
Giải bảyG7
486
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
07, 5, 7
14
2 
36
48, 5, 3
54
64, 7, 4, 5
7 
84, 4, 9, 6
90
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 16-09-2019
Đặc biệtĐB
132909
Giải nhấtG1
51891
Giải nhìG2
74096
Giải baG3
91236
84885
Giải tưG4
21621
25776
72853
00228
07103
37459
52641
Giải nămG5
9487
Giải sáuG6
9583
4008
3249
Giải bảyG7
754
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
09, 3, 8
1 
21, 8, 7
36
41, 9
53, 9, 4
6 
76
85, 7, 3
91, 6
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 09-09-2019
Đặc biệtĐB
265687
Giải nhấtG1
19465
Giải nhìG2
27998
Giải baG3
64821
27022
Giải tưG4
20905
03663
72915
52579
47442
02604
23694
Giải nămG5
2513
Giải sáuG6
2319
4821
6546
Giải bảyG7
630
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
05, 4
15, 3, 9, 6
21, 2, 1
30
42, 6
5 
65, 3
79
87
98, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 02-09-2019
Đặc biệtĐB
530280
Giải nhấtG1
78709
Giải nhìG2
42114
Giải baG3
08861
14277
Giải tưG4
03462
36413
09837
77356
81712
77728
94567
Giải nămG5
1393
Giải sáuG6
3591
3781
9528
Giải bảyG7
594
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
09
14, 3, 2, 2
28, 8
37
4 
56
61, 2, 7
77
80, 1
93, 1, 4
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 26-08-2019
Đặc biệtĐB
213815
Giải nhấtG1
43931
Giải nhìG2
35502
Giải baG3
23552
96228
Giải tưG4
63243
78658
01909
24068
04670
25490
73046
Giải nămG5
9763
Giải sáuG6
9246
0462
5572
Giải bảyG7
682
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
02, 9
15
28
31
43, 6, 6
52, 8
68, 3, 2
70, 2
82, 0
90
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 19-08-2019
Đặc biệtĐB
286057
Giải nhấtG1
26133
Giải nhìG2
71116
Giải baG3
12116
64669
Giải tưG4
01271
28805
79486
18397
01298
03963
39961
Giải nămG5
0795
Giải sáuG6
3975
9296
9031
Giải bảyG7
933
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
05
16, 6
2 
33, 1, 3
4 
57
69, 3, 1
71, 5
86
97, 8, 5, 6, 4
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 12-08-2019
Đặc biệtĐB
191762
Giải nhấtG1
94987
Giải nhìG2
62807
Giải baG3
85765
42800
Giải tưG4
30952
57079
33532
52383
97944
65467
97229
Giải nămG5
6364
Giải sáuG6
2746
1246
2152
Giải bảyG7
989
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
07, 0
1 
29
32
44, 6, 6
52, 2
62, 5, 7, 4
79
87, 3, 9
97
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 05-08-2019
Đặc biệtĐB
396978
Giải nhấtG1
52672
Giải nhìG2
72114
Giải baG3
81918
48791
Giải tưG4
58580
35633
37171
27820
78536
52332
28839
Giải nămG5
8348
Giải sáuG6
3511
2663
3694
Giải bảyG7
920
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
0 
14, 8, 1
20, 0
33, 6, 2, 9
48
5 
63, 3
78, 2, 1
80
91, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 29-07-2019
Đặc biệtĐB
272586
Giải nhấtG1
83337
Giải nhìG2
56748
Giải baG3
26505
87962
Giải tưG4
97335
90490
63512
88723
19646
07611
94063
Giải nămG5
8520
Giải sáuG6
5051
3607
6653
Giải bảyG7
428
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
05, 7
12, 1, 9
23, 0, 8
37, 5
48, 6
51, 3
62, 3
7 
86
90
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 22-07-2019
Đặc biệtĐB
839940
Giải nhấtG1
92911
Giải nhìG2
59805
Giải baG3
34465
56189
Giải tưG4
99709
76548
88378
88750
77565
76641
70709
Giải nămG5
0208
Giải sáuG6
6905
7842
0731
Giải bảyG7
647
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
05, 9, 9, 8, 5
11
2 
31, 7
40, 8, 1, 2, 7
50
65, 5
78
89
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 15-07-2019
Đặc biệtĐB
211345
Giải nhấtG1
38466
Giải nhìG2
03271
Giải baG3
50962
16549
Giải tưG4
02520
79910
12614
81080
38116
93604
54145
Giải nămG5
1846
Giải sáuG6
3490
1204
9553
Giải bảyG7
446
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
04, 4, 4
10, 4, 6
20
3 
45, 9, 5, 6, 6
53
66, 2
71
80
90
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 08-07-2019
Đặc biệtĐB
071266
Giải nhấtG1
83711
Giải nhìG2
59771
Giải baG3
05182
87866
Giải tưG4
69839
77229
27785
04260
46185
86266
53367
Giải nămG5
2449
Giải sáuG6
4081
5387
8769
Giải bảyG7
832
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
0 
11
29
39, 2
49
5 
66, 6, 0, 6, 7, 9
71
82, 5, 5, 1, 7, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 01-07-2019
Đặc biệtĐB
652740
Giải nhấtG1
23470
Giải nhìG2
73998
Giải baG3
70918
83125
Giải tưG4
79772
05028
20375
58593
42643
19666
69063
Giải nămG5
5987
Giải sáuG6
3041
9357
5057
Giải bảyG7
804
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
04
18
25, 8, 6
3 
40, 3, 1
57, 7
66, 3
70, 2, 5
87
98, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 24-06-2019
Đặc biệtĐB
621024
Giải nhấtG1
59125
Giải nhìG2
24904
Giải baG3
32900
27296
Giải tưG4
78734
48626
80815
46772
87737
97684
16885
Giải nămG5
0958
Giải sáuG6
2800
0595
5087
Giải bảyG7
116
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
04, 0, 0
15, 6
24, 5, 6
34, 7
4 
58
62
72
84, 5, 7
96, 5
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 17-06-2019
Đặc biệtĐB
750557
Giải nhấtG1
95803
Giải nhìG2
09532
Giải baG3
90763
59848
Giải tưG4
62597
38936
42576
80942
98354
23426
54004
Giải nămG5
6808
Giải sáuG6
1316
1514
7144
Giải bảyG7
754
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
03, 4, 8
16, 4
26, 6
32, 6
48, 2, 4
57, 4, 4
63
76
8 
97
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 10-06-2019
Đặc biệtĐB
357153
Giải nhấtG1
52587
Giải nhìG2
83837
Giải baG3
84362
07365
Giải tưG4
15085
29569
05929
48144
81882
54932
05382
Giải nămG5
2516
Giải sáuG6
6783
6408
7481
Giải bảyG7
153
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
08
16
29
37, 2
44
53, 3
62, 5, 9
7 
87, 5, 2, 2, 3, 1, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 03-06-2019
Đặc biệtĐB
877780
Giải nhấtG1
54054
Giải nhìG2
24672
Giải baG3
47415
79172
Giải tưG4
79309
66204
03244
80498
50400
41219
43111
Giải nămG5
0854
Giải sáuG6
1106
1555
1575
Giải bảyG7
857
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
09, 4, 0, 6
15, 9, 1
2 
3 
44
54, 4, 5, 7, 3
6 
72, 2, 5
80
98
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 27-05-2019
Đặc biệtĐB
543798
Giải nhấtG1
44451
Giải nhìG2
03129
Giải baG3
98877
35881
Giải tưG4
20789
84824
79944
64581
12510
83617
90003
Giải nămG5
1628
Giải sáuG6
2792
3366
2846
Giải bảyG7
295
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
03
10, 7
29, 4, 8, 7
3 
44, 6
51
66
77
81, 9, 1
98, 2, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 20-05-2019
Đặc biệtĐB
809931
Giải nhấtG1
12804
Giải nhìG2
82306
Giải baG3
21876
01680
Giải tưG4
68040
14825
90592
26879
31605
75243
59876
Giải nămG5
9912
Giải sáuG6
4441
2052
6553
Giải bảyG7
600
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
04, 6, 5, 0
12
25
31
40, 3, 1
52, 3
6 
76, 9, 6
80, 3
92
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 13-05-2019
Đặc biệtĐB
075434
Giải nhấtG1
81381
Giải nhìG2
78348
Giải baG3
36575
96680
Giải tưG4
48615
99205
35176
15250
29466
53432
59497
Giải nămG5
0983
Giải sáuG6
2456
4868
6907
Giải bảyG7
396
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
05, 7
15, 4
2 
34, 2
48
50, 6
66, 8
75, 6
81, 0, 3
97, 6
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 06-05-2019
Đặc biệtĐB
906661
Giải nhấtG1
44381
Giải nhìG2
04017
Giải baG3
06882
70251
Giải tưG4
85243
30445
14575
68298
23173
31297
54742
Giải nămG5
6817
Giải sáuG6
7216
9637
0903
Giải bảyG7
545
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
03
17, 7, 6
2 
37
43, 5, 2, 5
51
61
75, 3
81, 2
98, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 29-04-2019
Đặc biệtĐB
219617
Giải nhấtG1
17154
Giải nhìG2
87711
Giải baG3
27631
70983
Giải tưG4
57393
53004
13102
28300
59136
53596
39178
Giải nămG5
3451
Giải sáuG6
5649
0966
5019
Giải bảyG7
735
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
04, 2, 0
17, 1, 9
2 
31, 6, 5
49
54, 1
66
78
83
93, 6, 1
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 22-04-2019
Đặc biệtĐB
389672
Giải nhấtG1
07915
Giải nhìG2
83994
Giải baG3
73633
31209
Giải tưG4
31383
03086
10210
70330
80945
43095
52094
Giải nămG5
1669
Giải sáuG6
2411
1191
0169
Giải bảyG7
484
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
09
15, 0, 1
2 
33, 0
45, 2
5 
69, 9
72
83, 6, 4
94, 5, 4, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 15-04-2019
Đặc biệtĐB
273660
Giải nhấtG1
07877
Giải nhìG2
80026
Giải baG3
55779
08548
Giải tưG4
26299
33346
45784
18471
35852
26099
34513
Giải nămG5
9826
Giải sáuG6
9354
4688
8783
Giải bảyG7
553
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
0 
13
26, 6
3 
48, 6
52, 4, 3
60, 5
77, 9, 1
84, 8, 3
99, 9
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 08-04-2019
Đặc biệtĐB
491921
Giải nhấtG1
94063
Giải nhìG2
30009
Giải baG3
44622
97108
Giải tưG4
05769
07167
38034
29736
98141
42819
05476
Giải nămG5
4931
Giải sáuG6
0246
1308
3477
Giải bảyG7
009
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
09, 8, 8, 9
19
21, 2
34, 6, 1
41, 6
5 
63, 9, 7
76, 7
8 
96
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 01-04-2019
Đặc biệtĐB
158150
Giải nhấtG1
55664
Giải nhìG2
23099
Giải baG3
54749
46159
Giải tưG4
11792
24834
31847
45429
42637
08753
18805
Giải nămG5
1182
Giải sáuG6
2867
1555
4997
Giải bảyG7
249
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
05
10
29
34, 7
49, 7, 9
50, 9, 3, 5
64, 7
7 
82
99, 2, 7
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 25-03-2019
Đặc biệtĐB
894614
Giải nhấtG1
66282
Giải nhìG2
68924
Giải baG3
72495
34566
Giải tưG4
54916
44290
91518
91176
51213
05330
76378
Giải nămG5
5975
Giải sáuG6
9721
7638
4999
Giải bảyG7
409
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
09
14, 6, 8, 3, 3
24, 1
30, 8
4 
5 
66
76, 8, 5
82
95, 0, 9
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 18-03-2019
Đặc biệtĐB
291738
Giải nhấtG1
25468
Giải nhìG2
22282
Giải baG3
79536
67723
Giải tưG4
28244
08208
18232
84276
40382
88064
94401
Giải nămG5
7148
Giải sáuG6
1527
1399
0551
Giải bảyG7
374
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
08, 1
1 
23, 7, 1
38, 6, 2
44, 8
51
68, 4
76, 4
82, 2
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 11-03-2019
Đặc biệtĐB
591499
Giải nhấtG1
46028
Giải nhìG2
01757
Giải baG3
39194
63259
Giải tưG4
21247
00477
27611
88920
94799
46228
15127
Giải nămG5
9143
Giải sáuG6
6002
8239
9915
Giải bảyG7
159
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
02
11, 5
28, 0, 8, 7
39
47, 3
57, 9, 9
6 
77, 3
8 
99, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 04-03-2019
Đặc biệtĐB
551931
Giải nhấtG1
15706
Giải nhìG2
78994
Giải baG3
23011
21659
Giải tưG4
82997
69146
08158
77941
66472
27884
80476
Giải nămG5
8502
Giải sáuG6
4542
3434
4432
Giải bảyG7
216
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
06, 2
11, 6
2 
31, 4, 2
46, 1, 2
59, 8
6 
72, 6
84
94, 7, 4
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 25-02-2019
Đặc biệtĐB
703904
Giải nhấtG1
99052
Giải nhìG2
49803
Giải baG3
13982
32045
Giải tưG4
01659
87907
69141
89741
00997
24356
11733
Giải nămG5
2151
Giải sáuG6
0424
4220
7828
Giải bảyG7
949
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
04, 3, 7
1 
24, 0, 8
33, 0
45, 1, 1, 9
52, 9, 6, 1
6 
7 
82
97
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 18-02-2019
Đặc biệtĐB
560669
Giải nhấtG1
23736
Giải nhìG2
44915
Giải baG3
96417
40992
Giải tưG4
60139
84995
04917
90382
58374
64046
44265
Giải nămG5
9403
Giải sáuG6
5682
2179
6233
Giải bảyG7
634
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03, 3
15, 7, 7
2 
36, 9, 3, 4
46
5 
69, 5
74, 9
82, 2
92, 5
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 11-02-2019
Đặc biệtĐB
120655
Giải nhấtG1
07691
Giải nhìG2
93048
Giải baG3
70979
46730
Giải tưG4
05855
29996
24437
98915
35772
64741
42527
Giải nămG5
1912
Giải sáuG6
2838
4102
2585
Giải bảyG7
812
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
02
15, 2, 2
27
30, 7, 8, 3
48, 1
55, 5
6 
79, 2
85
91, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 04-02-2019
Đặc biệtĐB
705153
Giải nhấtG1
22566
Giải nhìG2
24514
Giải baG3
02185
28404
Giải tưG4
24890
95564
89105
96946
15697
70399
50300
Giải nămG5
7854
Giải sáuG6
8537
4260
6536
Giải bảyG7
381
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
04, 5, 0
14, 1
2 
37, 6
46
53, 4
66, 4, 0
7 
85, 1
90, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 28-01-2019
Đặc biệtĐB
262598
Giải nhấtG1
84080
Giải nhìG2
42391
Giải baG3
13883
30724
Giải tưG4
77798
74602
71143
96615
99040
96800
59887
Giải nămG5
5710
Giải sáuG6
1878
5065
5651
Giải bảyG7
266
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
02, 0, 7
15, 0
24
3 
43, 0
51
65, 6
78
80, 3, 7
98, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 21-01-2019
Đặc biệtĐB
773108
Giải nhấtG1
95038
Giải nhìG2
73219
Giải baG3
10304
95842
Giải tưG4
53945
43672
18600
77378
02107
84477
75978
Giải nămG5
2525
Giải sáuG6
5087
0379
3685
Giải bảyG7
457
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
08, 4, 0, 7
19
25, 4
38
42, 5
57
6 
72, 8, 7, 8, 9
87, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 14-01-2019
Đặc biệtĐB
528350
Giải nhấtG1
86231
Giải nhìG2
01593
Giải baG3
40084
44599
Giải tưG4
36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684
Giải nămG5
5598
Giải sáuG6
5756
5061
5641
Giải bảyG7
240
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
01, 3, 7
19
20
31
41, 0
50, 6
61, 1
78
84, 4
93, 9, 8
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 07-01-2019
Đặc biệtĐB
602237
Giải nhấtG1
95559
Giải nhìG2
86061
Giải baG3
72982
37496
Giải tưG4
20795
81948
42148
64458
50249
86710
12927
Giải nămG5
8260
Giải sáuG6
4566
7868
9604
Giải bảyG7
638
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
04
10, 7
27
37, 8
48, 8, 9
59, 8
61, 0, 6, 8
7 
82
96, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 31-12-2018
Đặc biệtĐB
483693
Giải nhấtG1
93850
Giải nhìG2
51108
Giải baG3
35554
59080
Giải tưG4
75310
75061
53977
86058
64117
29614
40970
Giải nămG5
5660
Giải sáuG6
7286
8580
5304
Giải bảyG7
926
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
08, 4
10, 7, 4
26
3 
4 
50, 4, 8
61, 0
77, 0
80, 6, 0, 5
93
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 24-12-2018
Đặc biệtĐB
589952
Giải nhấtG1
13210
Giải nhìG2
04180
Giải baG3
44984
73270
Giải tưG4
24047
23293
20110
94231
22437
14760
96730
Giải nămG5
2900
Giải sáuG6
4663
5261
2104
Giải bảyG7
620
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
00, 4
10, 0
20, 3
31, 7, 0
47
52
60, 3, 1
70
80, 4
93
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 17-12-2018
Đặc biệtĐB
794939
Giải nhấtG1
42789
Giải nhìG2
21951
Giải baG3
07195
70039
Giải tưG4
64278
70283
15486
88325
55308
84800
49598
Giải nămG5
4740
Giải sáuG6
9067
6934
8594
Giải bảyG7
852
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
08, 0
1 
25
39, 9, 4
40
51, 2
67
78
89, 3, 6
95, 8, 4, 4
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 10-12-2018
Đặc biệtĐB
266974
Giải nhấtG1
18426
Giải nhìG2
82324
Giải baG3
18357
13293
Giải tưG4
28334
05710
94706
71176
13073
00692
07614
Giải nămG5
0963
Giải sáuG6
7546
1564
3935
Giải bảyG7
322
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
06
10, 4
26, 4, 2
34, 5
46
57
63, 4
74, 6, 3
8 
93, 2, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 03-12-2018
Đặc biệtĐB
112539
Giải nhấtG1
89373
Giải nhìG2
84617
Giải baG3
46612
35405
Giải tưG4
14061
64361
32176
19024
14898
95646
87503
Giải nămG5
0319
Giải sáuG6
0144
5951
5433
Giải bảyG7
047
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
05, 3
17, 2, 9
24
39, 3
46, 4, 7
51
61, 1
73, 6
86
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 26-11-2018
Đặc biệtĐB
120411
Giải nhấtG1
43588
Giải nhìG2
69297
Giải baG3
47451
64704
Giải tưG4
89661
43005
12570
07614
61466
42955
16660
Giải nămG5
4049
Giải sáuG6
4022
1208
1069
Giải bảyG7
223
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
04, 5, 8, 5
11, 4
22, 3
3 
49
51, 5
61, 6, 0, 9
70
88
97
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 19-11-2018
Đặc biệtĐB
388232
Giải nhấtG1
89617
Giải nhìG2
85134
Giải baG3
62061
96409
Giải tưG4
40807
58434
85005
73739
54614
73832
77853
Giải nămG5
1599
Giải sáuG6
6105
5038
8553
Giải bảyG7
565
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
09, 7, 5, 5
17, 4
2 
32, 4, 4, 9, 2, 8
44
53, 3
61, 5
7 
8 
99
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 12-11-2018
Đặc biệtĐB
349096
Giải nhấtG1
81714
Giải nhìG2
22867
Giải baG3
22416
54956
Giải tưG4
35220
81757
54023
45414
10343
51530
35559
Giải nămG5
8387
Giải sáuG6
7159
6647
4685
Giải bảyG7
101
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
01
14, 6, 4
20, 3
30
43, 7
56, 7, 9, 9
67
7 
87, 5, 5
96
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 05-11-2018
Đặc biệtĐB
596796
Giải nhấtG1
92836
Giải nhìG2
98846
Giải baG3
59729
75371
Giải tưG4
22153
26601
79393
57239
68298
15676
27157
Giải nămG5
3205
Giải sáuG6
0789
1051
4890
Giải bảyG7
409
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
01, 5, 9
1 
29
36, 9
46
53, 7, 1
6 
71, 6
89
96, 3, 8, 0, 1
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 29-10-2018
Đặc biệtĐB
133368
Giải nhấtG1
03414
Giải nhìG2
57631
Giải baG3
06638
47921
Giải tưG4
44138
74519
03708
84810
27454
06752
99869
Giải nămG5
1338
Giải sáuG6
5804
0436
1672
Giải bảyG7
607
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
08, 4, 7
14, 9, 0
21
31, 8, 8, 8, 6
48
54, 2
68, 9
72
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 22-10-2018
Đặc biệtĐB
051542
Giải nhấtG1
04849
Giải nhìG2
65738
Giải baG3
01508
83620
Giải tưG4
85473
93303
24567
11670
90491
51302
87020
Giải nămG5
9201
Giải sáuG6
4005
5022
6368
Giải bảyG7
919
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
08, 3, 2, 1, 5
19
20, 0, 2
38
42, 9
5 
67, 8
73, 0
8 
91, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 15-10-2018
Đặc biệtĐB
469241
Giải nhấtG1
10374
Giải nhìG2
68351
Giải baG3
29920
10927
Giải tưG4
11085
82838
51262
34952
22959
03468
92888
Giải nămG5
8498
Giải sáuG6
1804
6989
4119
Giải bảyG7
068
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
04
19
20, 7
38
41
51, 2, 9
62, 8, 8
74
85, 8, 9, 8
98
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 08-10-2018
Đặc biệtĐB
601539
Giải nhấtG1
53748
Giải nhìG2
59022
Giải baG3
75672
22189
Giải tưG4
86228
17919
75512
78363
35679
49807
88147
Giải nămG5
0350
Giải sáuG6
3627
9594
2968
Giải bảyG7
150
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
07
19, 2
22, 8, 7
39
48, 7
50, 0
63, 8
72, 9
89
94, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 01-10-2018
Đặc biệtĐB
640228
Giải nhấtG1
25275
Giải nhìG2
34463
Giải baG3
67234
61300
Giải tưG4
64072
57994
21263
87356
84069
88592
29588
Giải nămG5
8573
Giải sáuG6
3615
6633
5370
Giải bảyG7
267
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
00
15
28
34, 3
41
56
63, 3, 9, 7
75, 2, 3, 0
88
94, 2
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 24-09-2018
Đặc biệtĐB
086404
Giải nhấtG1
49841
Giải nhìG2
06896
Giải baG3
92758
06456
Giải tưG4
40567
12866
05829
98731
29543
53685
11999
Giải nămG5
7233
Giải sáuG6
4474
5811
1201
Giải bảyG7
313
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
04, 1
11, 3
29
31, 3
41, 3
58, 6
67, 6
74
85
96, 9, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 17-09-2018
Đặc biệtĐB
755052
Giải nhấtG1
93865
Giải nhìG2
87930
Giải baG3
06278
44171
Giải tưG4
98671
62279
73005
03050
10829
79468
99515
Giải nămG5
5811
Giải sáuG6
4734
0987
7341
Giải bảyG7
731
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
05
15, 1
29
30, 4, 1
41, 2
52, 0
65, 8
78, 1, 1, 9
87
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 10-09-2018
Đặc biệtĐB
070681
Giải nhấtG1
74347
Giải nhìG2
81830
Giải baG3
66349
94888
Giải tưG4
49502
63971
26175
73515
25971
36321
96762
Giải nămG5
1958
Giải sáuG6
4305
7614
8905
Giải bảyG7
787
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
02, 5, 5
15, 4
21
30
47, 9
58
62, 4
71, 5, 1
81, 8, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 03-09-2018
Đặc biệtĐB
347938
Giải nhấtG1
27181
Giải nhìG2
56422
Giải baG3
87016
84376
Giải tưG4
63405
70985
06058
78411
78076
10246
48663
Giải nămG5
2729
Giải sáuG6
8643
8468
5751
Giải bảyG7
512
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
05
16, 1, 2
22, 9
38
46, 3
58, 1
63, 8
76, 6
81, 5, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 27-08-2018
Đặc biệtĐB
357965
Giải nhấtG1
72116
Giải nhìG2
93526
Giải baG3
64661
08168
Giải tưG4
89662
60785
46930
91915
79934
24179
10027
Giải nămG5
3977
Giải sáuG6
1524
8361
0036
Giải bảyG7
073
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
0 
16, 5
26, 7, 4
30, 4, 6
4 
5 
65, 1, 8, 2, 1
79, 7, 3, 3
85
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 20-08-2018
Đặc biệtĐB
207209
Giải nhấtG1
27205
Giải nhìG2
86378
Giải baG3
78158
18041
Giải tưG4
94587
56679
22987
34266
19595
30988
99297
Giải nămG5
6212
Giải sáuG6
7217
0666
3243
Giải bảyG7
660
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
09, 5
12, 7, 1
2 
3 
41, 3
58
66, 6, 0
78, 9
87, 7, 8
95, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 13-08-2018
Đặc biệtĐB
273318
Giải nhấtG1
31017
Giải nhìG2
67674
Giải baG3
94781
11148
Giải tưG4
09903
60854
35362
27523
66386
23740
12361
Giải nămG5
3039
Giải sáuG6
2964
3577
9123
Giải bảyG7
689
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
03
18, 7
23, 3, 6
39
48, 0
54
62, 1, 4
74, 7
81, 6, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 06-08-2018
Đặc biệtĐB
405541
Giải nhấtG1
58163
Giải nhìG2
81946
Giải baG3
00133
24291
Giải tưG4
95970
46112
47874
62842
82222
48238
74302
Giải nămG5
7791
Giải sáuG6
8696
3527
7414
Giải bảyG7
847
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
02
12, 4
22, 7
33, 8
41, 6, 2, 7
5 
63
70, 4
81
91, 1, 6
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 30-07-2018
Đặc biệtĐB
406822
Giải nhấtG1
46450
Giải nhìG2
93169
Giải baG3
27435
93169
Giải tưG4
55555
37539
99626
93176
97466
93771
06840
Giải nămG5
0785
Giải sáuG6
4871
2213
0401
Giải bảyG7
508
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
01, 8
13
22, 6
35, 9
40
50, 5
69, 9, 6, 0
76, 1, 1
85
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 23-07-2018
Đặc biệtĐB
273097
Giải nhấtG1
41947
Giải nhìG2
37919
Giải baG3
88564
65317
Giải tưG4
07412
28606
83441
93191
55979
58518
33352
Giải nămG5
9967
Giải sáuG6
0998
7725
8817
Giải bảyG7
142
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
06
19, 7, 2, 8, 7
25
3 
47, 1, 2, 1
52
64, 7
79
8 
97, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 16-07-2018
Đặc biệtĐB
280360
Giải nhấtG1
01080
Giải nhìG2
82693
Giải baG3
44878
23620
Giải tưG4
43604
53052
98377
79434
69897
70787
95942
Giải nămG5
2151
Giải sáuG6
1279
0587
6542
Giải bảyG7
492
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
04, 1
1 
20
34
42, 2
52, 1
60
78, 7, 9
80, 7, 7
93, 7, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 09-07-2018
Đặc biệtĐB
682401
Giải nhấtG1
37044
Giải nhìG2
34655
Giải baG3
34962
90279
Giải tưG4
41641
50264
85469
67682
24491
24785
71268
Giải nămG5
3457
Giải sáuG6
6275
6447
5882
Giải bảyG7
784
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
01
1 
2 
3 
44, 1, 7
55, 7
62, 4, 9, 8
79, 5, 1
82, 5, 2, 4
91
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 02-07-2018
Đặc biệtĐB
255140
Giải nhấtG1
22013
Giải nhìG2
00745
Giải baG3
78532
73026
Giải tưG4
91928
23265
23217
24581
98803
34552
95258
Giải nămG5
4242
Giải sáuG6
4090
6097
4717
Giải bảyG7
069
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
03
13, 7, 7
26, 8
32
40, 5, 2
52, 8
65, 9, 0
7 
81
90, 7
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 25-06-2018
Đặc biệtĐB
874526
Giải nhấtG1
71507
Giải nhìG2
91444
Giải baG3
12176
37274
Giải tưG4
59576
03101
74475
22471
32801
47646
19301
Giải nămG5
8931
Giải sáuG6
6840
2531
4027
Giải bảyG7
504
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
07, 1, 1, 1, 4
1 
26, 7, 9
31, 1
44, 6, 0
5 
6 
76, 4, 6, 5, 1
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 18-06-2018
Đặc biệtĐB
554472
Giải nhấtG1
26488
Giải nhìG2
85295
Giải baG3
90492
64891
Giải tưG4
21093
21316
96322
41063
08015
92373
97030
Giải nămG5
0425
Giải sáuG6
5509
0413
0188
Giải bảyG7
208
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
09, 8
16, 5, 3, 0
22, 5
30
4 
5 
63
72, 3
88, 8
95, 2, 1, 3
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 11-06-2018
Đặc biệtĐB
724086
Giải nhấtG1
80861
Giải nhìG2
89499
Giải baG3
30144
78696
Giải tưG4
85954
37524
96819
13064
53224
24829
87195
Giải nămG5
0882
Giải sáuG6
6785
6107
4714
Giải bảyG7
706
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
07, 6
19, 4
24, 4, 9
3 
44
54
61, 4
7 
86, 2, 5, 9
99, 6, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 04-06-2018
Đặc biệtĐB
055790
Giải nhấtG1
85164
Giải nhìG2
51355
Giải baG3
77108
08847
Giải tưG4
80488
36133
24324
72929
67480
03772
48473
Giải nămG5
3628
Giải sáuG6
0686
6749
4650
Giải bảyG7
997
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
08
1 
24, 9, 8
33
47, 9
55, 0
64
72, 3
88, 0, 6, 1
90, 7
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 28-05-2018
Đặc biệtĐB
862143
Giải nhấtG1
02203
Giải nhìG2
40072
Giải baG3
97271
63461
Giải tưG4
48008
89733
60087
58729
65368
20528
97178
Giải nămG5
2305
Giải sáuG6
5097
0944
1833
Giải bảyG7
025
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
03, 8, 5
15
29, 8, 5
33, 3
43, 4
5 
61, 8
72, 1, 8
87
97
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 21-05-2018
Đặc biệtĐB
403476
Giải nhấtG1
92733
Giải nhìG2
77121
Giải baG3
01265
68160
Giải tưG4
23486
82295
71090
69043
11647
20126
25158
Giải nămG5
8162
Giải sáuG6
6289
7387
8022
Giải bảyG7
342
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
0 
1 
21, 6, 2
33
43, 7, 2
58
65, 0, 2
76, 4
86, 9, 7
95, 0
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 14-05-2018
Đặc biệtĐB
231845
Giải nhấtG1
07835
Giải nhìG2
35305
Giải baG3
78427
28837
Giải tưG4
14997
10465
81746
05743
16323
78533
23257
Giải nămG5
1244
Giải sáuG6
0257
1394
0624
Giải bảyG7
735
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
05
14
27, 3, 4
35, 7, 3, 5
45, 6, 3, 4
57, 7
65
7 
8 
97, 4
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 07-05-2018
Đặc biệtĐB
223393
Giải nhấtG1
85505
Giải nhìG2
54716
Giải baG3
59715
83782
Giải tưG4
92457
88491
93464
41254
56861
03089
81685
Giải nămG5
1008
Giải sáuG6
9790
4893
2242
Giải bảyG7
699
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
05, 8
16, 5
2 
36
42
57, 4
64, 1
7 
82, 9, 5
93, 1, 0, 3, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 30-04-2018
Đặc biệtĐB
988188
Giải nhấtG1
68335
Giải nhìG2
26210
Giải baG3
24728
05540
Giải tưG4
93549
33471
84181
87992
50319
98188
81296
Giải nămG5
8211
Giải sáuG6
0172
5352
8188
Giải bảyG7
953
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
0 
10, 9, 1
28
35
40, 9
52, 3
66
71, 2
88, 1, 8, 8
92, 6
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 23-04-2018
Đặc biệtĐB
888607
Giải nhấtG1
32237
Giải nhìG2
12784
Giải baG3
01778
20140
Giải tưG4
75047
14182
70474
29528
13469
37401
75603
Giải nămG5
9781
Giải sáuG6
7494
8671
1072
Giải bảyG7
007
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
07, 1, 3, 7
1 
28, 7
37
40, 7
5 
69
78, 4, 1, 2
84, 2, 1
94
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 16-04-2018
Đặc biệtĐB
711303
Giải nhấtG1
24648
Giải nhìG2
93422
Giải baG3
85598
27347
Giải tưG4
49740
36049
32687
65187
53797
05433
25675
Giải nămG5
4077
Giải sáuG6
3948
0889
7997
Giải bảyG7
024
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
03
1 
22, 4, 4
33
48, 7, 0, 9, 8
5 
6 
75, 7
87, 7, 9
98, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 09-04-2018
Đặc biệtĐB
262641
Giải nhấtG1
22838
Giải nhìG2
76392
Giải baG3
41131
35138
Giải tưG4
59572
05978
43706
43314
00919
50976
55951
Giải nămG5
1064
Giải sáuG6
7014
5303
9313
Giải bảyG7
898
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
06, 3
14, 9, 4, 3
2 
38, 1, 8
41
51
64
72, 8, 6
85
92, 8
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 02-04-2018
Đặc biệtĐB
952938
Giải nhấtG1
15433
Giải nhìG2
65120
Giải baG3
88131
53302
Giải tưG4
32437
31006
15106
19382
30040
75888
49004
Giải nămG5
9731
Giải sáuG6
5256
5344
3421
Giải bảyG7
699
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
02, 6, 6, 4
1 
20, 1
38, 3, 1, 7, 1
40, 4
56
6 
7 
82, 8
99, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 26-03-2018
Đặc biệtĐB
447294
Giải nhấtG1
32717
Giải nhìG2
49616
Giải baG3
31017
89650
Giải tưG4
58089
63526
50762
96914
64974
11613
65863
Giải nămG5
3031
Giải sáuG6
5583
5877
0680
Giải bảyG7
153
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
0 
17, 6, 7, 4, 3
26
31
4 
50, 3
62, 3
74, 7, 7
89, 3, 0
94
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 19-03-2018
Đặc biệtĐB
579483
Giải nhấtG1
68391
Giải nhìG2
24567
Giải baG3
55289
37300
Giải tưG4
29250
50767
11327
14244
15888
27265
19658
Giải nămG5
8337
Giải sáuG6
3371
1851
6733
Giải bảyG7
082
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
00
1 
27
37, 3
44
50, 8, 1
67, 7, 5
71, 1
83, 9, 8, 2
91
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 12-03-2018
Đặc biệtĐB
096438
Giải nhấtG1
53905
Giải nhìG2
38354
Giải baG3
59033
78839
Giải tưG4
73012
96218
84947
15765
71094
01154
27830
Giải nămG5
0185
Giải sáuG6
8557
6159
2290
Giải bảyG7
960
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
05
12, 8
2 
3