Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận

30 lượt quay, kết thúc vào 25-02-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 19-02-2021
Đặc biệtĐB
312872
Giải nhấtG1
65186
Giải nhìG2
55477
Giải baG3
61766
13409
Giải tưG4
23298
60703
84341
69899
70014
58381
71635
Giải nămG5
7372
Giải sáuG6
4692
3731
3990
Giải bảyG7
938
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
09, 3
14
2 
35, 1, 8, 0
41
5 
66
72, 7, 2
86, 1
98, 9, 2, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 12-02-2021
Đặc biệtĐB
248133
Giải nhấtG1
04887
Giải nhìG2
31046
Giải baG3
64606
38137
Giải tưG4
42921
11467
80090
20983
47866
27778
65519
Giải nămG5
6047
Giải sáuG6
4232
5835
5225
Giải bảyG7
941
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
06, 7
19
21, 5
33, 7, 2, 5
46, 7, 1
5 
67, 6
78
87, 3
90
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 05-02-2021
Đặc biệtĐB
790114
Giải nhấtG1
20808
Giải nhìG2
17673
Giải baG3
62406
39084
Giải tưG4
65874
99770
05175
49612
72957
23901
58577
Giải nămG5
5544
Giải sáuG6
7655
0820
3960
Giải bảyG7
326
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
08, 6, 1, 0
14, 2
20, 6
3 
44
57, 5
60
73, 4, 0, 5, 7
84
9 
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 29-01-2021
Đặc biệtĐB
584868
Giải nhấtG1
64562
Giải nhìG2
11254
Giải baG3
97506
20437
Giải tưG4
15683
57024
00205
39693
99898
08754
00151
Giải nămG5
0846
Giải sáuG6
2858
3240
0043
Giải bảyG7
723
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
06, 5
1 
24, 3
37
46, 0, 3
54, 4, 1, 8
68, 2
77
83
93, 8
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 22-01-2021
Đặc biệtĐB
930093
Giải nhấtG1
32786
Giải nhìG2
29333
Giải baG3
85275
16154
Giải tưG4
96351
74957
72047
49600
79778
55136
38570
Giải nămG5
5133
Giải sáuG6
5882
1352
6372
Giải bảyG7
534
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
00
1 
22
33, 6, 3, 4
47
54, 1, 7, 2
6 
75, 8, 0, 2
86, 2
93
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 15-01-2021
Đặc biệtĐB
014540
Giải nhấtG1
21650
Giải nhìG2
90495
Giải baG3
41395
47148
Giải tưG4
13812
01771
14613
68337
00787
98967
16895
Giải nămG5
2263
Giải sáuG6
4644
5353
8693
Giải bảyG7
290
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
0 
12, 3
2 
37, 6
40, 8, 4
50, 3
67, 3
71
87
95, 5, 5, 3, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 08-01-2021
Đặc biệtĐB
941402
Giải nhấtG1
83645
Giải nhìG2
56435
Giải baG3
06775
49203
Giải tưG4
20630
16030
24963
84009
88839
69875
50503
Giải nămG5
1248
Giải sáuG6
6183
3545
9672
Giải bảyG7
711
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
02, 3, 9, 3, 6
11
2 
35, 0, 0, 9
45, 8, 5
5 
63
75, 5, 2
83
9 
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 01-01-2021
Đặc biệtĐB
121302
Giải nhấtG1
13842
Giải nhìG2
14720
Giải baG3
07141
58747
Giải tưG4
46777
96999
16461
38726
29057
82289
10610
Giải nămG5
9953
Giải sáuG6
0922
1276
4182
Giải bảyG7
430
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
02
10, 1
20, 6, 2
30
42, 1, 7
57, 3
61
77, 6
89, 2
99
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 25-12-2020
Đặc biệtĐB
677611
Giải nhấtG1
80103
Giải nhìG2
60013
Giải baG3
18458
25085
Giải tưG4
51597
91755
61562
88688
86026
42313
82758
Giải nămG5
3936
Giải sáuG6
2824
3937
7030
Giải bảyG7
969
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
03
11, 3, 3
26, 4, 6
36, 7, 0
4 
58, 5, 8
62, 9
7 
85, 8
97
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 18-12-2020
Đặc biệtĐB
505535
Giải nhấtG1
79896
Giải nhìG2
76263
Giải baG3
56927
40694
Giải tưG4
96886
45252
74052
07100
51167
58731
80986
Giải nămG5
9784
Giải sáuG6
7029
4261
5077
Giải bảyG7
024
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
00
1 
27, 9, 4
35, 1
4 
52, 2
63, 7, 1
77, 9
86, 6, 4
96, 4
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 11-12-2020
Đặc biệtĐB
556335
Giải nhấtG1
87781
Giải nhìG2
88302
Giải baG3
67622
21087
Giải tưG4
69578
97301
16071
44065
92879
15034
44512
Giải nămG5
3762
Giải sáuG6
2422
7656
4961
Giải bảyG7
023
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
02, 1
12
22, 2, 3
35, 4
4 
56
65, 2, 1
78, 1, 9
81, 7, 4
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 04-12-2020
Đặc biệtĐB
613578
Giải nhấtG1
65143
Giải nhìG2
56321
Giải baG3
28342
19169
Giải tưG4
50974
51986
07386
14859
33119
94736
02154
Giải nămG5
7205
Giải sáuG6
2580
8051
2711
Giải bảyG7
737
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
05
19, 1
21
36, 7, 7
43, 2
59, 4, 1
69
78, 4
86, 6, 0
9 
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 27-11-2020
Đặc biệtĐB
265750
Giải nhấtG1
12356
Giải nhìG2
26602
Giải baG3
22587
39753
Giải tưG4
06172
42002
39721
44231
36134
83457
71002
Giải nămG5
5382
Giải sáuG6
6036
4827
4408
Giải bảyG7
957
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
02, 2, 2, 8
1 
21, 7
31, 4, 6
4 
50, 6, 3, 7, 7
68
72
87, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 20-11-2020
Đặc biệtĐB
681318
Giải nhấtG1
21018
Giải nhìG2
01274
Giải baG3
12019
42416
Giải tưG4
03558
54282
67127
22812
12512
90207
18457
Giải nămG5
6540
Giải sáuG6
9702
1250
1814
Giải bảyG7
441
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
07, 2
18, 8, 9, 6, 2, 2, 4
27
3 
40, 1
58, 7, 0
6 
74
82
94
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 13-11-2020
Đặc biệtĐB
480458
Giải nhấtG1
59385
Giải nhìG2
78230
Giải baG3
95957
37730
Giải tưG4
66076
91467
11737
48150
22876
33737
26725
Giải nămG5
1569
Giải sáuG6
9546
2853
3071
Giải bảyG7
545
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
0 
1 
25
30, 0, 7, 7
46, 5, 3
58, 7, 0, 3
67, 9
76, 6, 1
85
9 
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 06-11-2020
Đặc biệtĐB
239230
Giải nhấtG1
79479
Giải nhìG2
81931
Giải baG3
97776
65459
Giải tưG4
75063
87532
70078
00687
11683
80684
19327
Giải nămG5
9129
Giải sáuG6
7303
1590
6896
Giải bảyG7
971
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
03
1 
27, 9
30, 1, 2
4 
59
63
79, 6, 8, 1
87, 3, 4
90, 6, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 30-10-2020
Đặc biệtĐB
890299
Giải nhấtG1
61853
Giải nhìG2
82169
Giải baG3
99390
96443
Giải tưG4
67668
26815
31091
89359
21493
23511
91731
Giải nămG5
5627
Giải sáuG6
8189
2280
5601
Giải bảyG7
113
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
01
15, 1, 3
27
31
43, 2
53, 9
69, 8
7 
89, 0
99, 0, 1, 3
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 23-10-2020
Đặc biệtĐB
706642
Giải nhấtG1
03936
Giải nhìG2
12918
Giải baG3
70729
20278
Giải tưG4
79253
08690
32375
77118
14163
83940
99822
Giải nămG5
5893
Giải sáuG6
2558
8947
3830
Giải bảyG7
113
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
0 
18, 8, 3
29, 2, 9
36, 0
42, 0, 7
53, 8
63
78, 5
8 
90, 3
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 16-10-2020
Đặc biệtĐB
068312
Giải nhấtG1
27292
Giải nhìG2
80759
Giải baG3
33283
27902
Giải tưG4
78323
08470
44222
89883
05590
75577
54744
Giải nămG5
8964
Giải sáuG6
2774
8167
6249
Giải bảyG7
452
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
02
12
23, 2
3 
44, 9
59, 2, 0
64, 7
70, 7, 4
83, 3
92, 0
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 09-10-2020
Đặc biệtĐB
175330
Giải nhấtG1
92915
Giải nhìG2
54634
Giải baG3
48003
10413
Giải tưG4
66010
47013
33522
58094
78729
82799
30911
Giải nămG5
2084
Giải sáuG6
1803
5764
2559
Giải bảyG7
810
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
03, 3
15, 3, 0, 3, 1, 0
22, 9
30, 4
4 
59, 4
64
7 
84
94, 9
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 02-10-2020
Đặc biệtĐB
969462
Giải nhấtG1
21176
Giải nhìG2
48336
Giải baG3
82436
24133
Giải tưG4
61990
26244
50209
30927
63579
77701
84208
Giải nămG5
6686
Giải sáuG6
4539
5876
5364
Giải bảyG7
130
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
09, 1, 8
1 
27
36, 6, 3, 9, 0
44, 8
5 
62, 4
76, 9, 6
86
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 25-09-2020
Đặc biệtĐB
333325
Giải nhấtG1
22646
Giải nhìG2
05861
Giải baG3
65968
91283
Giải tưG4
33804
72142
04240
64147
20014
74628
47455
Giải nămG5
4106
Giải sáuG6
5901
3736
2460
Giải bảyG7
870
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
04, 6, 1
14
25, 8
36
46, 2, 0, 7
55
61, 8, 0
70
83
99
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 18-09-2020
Đặc biệtĐB
517744
Giải nhấtG1
61184
Giải nhìG2
71763
Giải baG3
10381
19577
Giải tưG4
81955
61312
94862
69362
59313
20661
55719
Giải nămG5
0623
Giải sáuG6
4405
8438
8122
Giải bảyG7
019
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
05
12, 3, 9, 9
23, 2
38
44
55
63, 2, 2, 1
77
84, 1
96
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 11-09-2020
Đặc biệtĐB
125194
Giải nhấtG1
43661
Giải nhìG2
70406
Giải baG3
95401
48654
Giải tưG4
80033
28418
34723
87457
18954
43839
93655
Giải nămG5
8430
Giải sáuG6
8494
0409
2876
Giải bảyG7
805
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
06, 1, 9, 5
18
23
33, 9, 0
4 
54, 7, 4, 5
61
76, 1
8 
94, 4
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 04-09-2020
Đặc biệtĐB
976668
Giải nhấtG1
37701
Giải nhìG2
48608
Giải baG3
50967
75670
Giải tưG4
78999
91290
07643
56078
41313
26909
22856
Giải nămG5
3494
Giải sáuG6
3402
7911
4628
Giải bảyG7
562
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
01, 8, 9, 2
13, 1
28
3 
43
56
68, 7, 2
70, 8
8 
99, 0, 4, 6
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 28-08-2020
Đặc biệtĐB
186700
Giải nhấtG1
74590
Giải nhìG2
04617
Giải baG3
49082
65424
Giải tưG4
63617
18023
49193
59665
36619
68898
11469
Giải nămG5
8971
Giải sáuG6
7981
0944
5701
Giải bảyG7
459
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
00, 1
17, 7, 9
24, 3, 7
3 
44
59
65, 9
71
82, 1
90, 3, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 21-08-2020
Đặc biệtĐB
784550
Giải nhấtG1
21753
Giải nhìG2
48895
Giải baG3
58268
09678
Giải tưG4
79429
71706
84371
75547
10281
01626
95548
Giải nămG5
7943
Giải sáuG6
1959
9614
6254
Giải bảyG7
337
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
06
14
29, 6
37
47, 8, 3
50, 3, 9, 4
68
78, 1, 0
81
95
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 14-08-2020
Đặc biệtĐB
067749
Giải nhấtG1
11574
Giải nhìG2
96434
Giải baG3
40012
80152
Giải tưG4
19414
64691
21492
16339
35318
80927
29710
Giải nămG5
6511
Giải sáuG6
3060
9243
3521
Giải bảyG7
835
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
0 
12, 4, 8, 0, 1
27, 1, 0
34, 9, 5
49, 3
52
60
74
8 
91, 2
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 07-08-2020
Đặc biệtĐB
519735
Giải nhấtG1
15943
Giải nhìG2
45739
Giải baG3
97690
42257
Giải tưG4
67711
77789
99698
73212
99298
17053
52257
Giải nămG5
2564
Giải sáuG6
1722
9470
2238
Giải bảyG7
070
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
0 
11, 2, 7
22
35, 9, 8
43
57, 3, 7
64
70, 0
89
90, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Thứ sáuT6 ngày 31-07-2020
Đặc biệtĐB
512228
Giải nhấtG1
73066
Giải nhìG2
93476
Giải baG3
45394
04831
Giải tưG4
83425
24592
79843
31268
73596
92880
63572
Giải nămG5
0230
Giải sáuG6
3599
6839
9599
Giải bảyG7
443
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
05
1 
28, 5
31, 0, 9
43, 3
5 
66, 8
76, 2
80
94, 2, 6, 9, 9