Sổ kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45

30 lượt quay, kết thúc vào 28-11-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 27-11-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
972
ĐầuĐuôi
01
1 
26, 7
35, 6
43
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 25-11-2022
Đặc biệtĐB
14
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
893
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15776
Giải sáuG6
20737613500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
971
ĐầuĐuôi
0 
14
20, 4
30, 5
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 23-11-2022
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
14
 
Giải tưG4
918
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16183
Giải sáuG6
18822931500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
970
ĐầuĐuôi
04
13, 5
20
37, 8
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 20-11-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
14
 
Giải tưG4
860
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14925
Giải sáuG6
16973364000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
969
ĐầuĐuôi
01, 4
14
22, 4
3 
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 18-11-2022
Đặc biệtĐB
29
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
793
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14863
Giải sáuG6
15234059500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
968
ĐầuĐuôi
0 
15, 6
29, 2, 5
33
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 16-11-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
900
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15111
Giải sáuG6
13531338500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
967
ĐầuĐuôi
02, 3
12
2 
32, 5
44
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 13-11-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
34
 
Giải tưG4
1665
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
29161
Giải sáuG6
72397323000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
966
ĐầuĐuôi
03, 4
1 
27
32
40, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 11-11-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
28
 
Giải tưG4
1806
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33272
Giải sáuG6
65752184000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
965
ĐầuĐuôi
02, 3, 9
15, 7
2 
3 
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 09-11-2022
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
62
 
Giải tưG4
2023
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33642
Giải sáuG6
59325037000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
964
ĐầuĐuôi
07, 9
16
20
30, 2
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 06-11-2022
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
27
 
Giải tưG4
1797
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
29173
Giải sáuG6
53746736500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
963
ĐầuĐuôi
08
10, 2, 4, 7
2 
31
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 04-11-2022
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
45
 
Giải tưG4
1623
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26077
Giải sáuG6
48556175000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
962
ĐầuĐuôi
09
13, 6
24
33
45
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 02-11-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
33
 
Giải tưG4
1512
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24221
Giải sáuG6
43928011000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
961
ĐầuĐuôi
02
17
23, 7
37
42
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 30-10-2022
Đặc biệtĐB
15
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
1370
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20863
Giải sáuG6
39364640500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
960
ĐầuĐuôi
0 
15
27
31, 6, 8
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 28-10-2022
Đặc biệtĐB
16
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
1127
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19038
Giải sáuG6
35108565500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
959
ĐầuĐuôi
0 
16
21, 2
33
42, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 26-10-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
29
 
Giải tưG4
1178
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20480
Giải sáuG6
31027945500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
958
ĐầuĐuôi
02, 3
10, 5
2 
31, 6
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 23-10-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
32
 
Giải tưG4
1250
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19271
Giải sáuG6
28053087500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
957
ĐầuĐuôi
02
11, 8
2 
33, 6
45
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 21-10-2022
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
989
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18466
Giải sáuG6
26156971000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
956
ĐầuĐuôi
0 
10, 6, 7, 8
2 
34
42
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 19-10-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
25
 
Giải tưG4
1221
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19955
Giải sáuG6
24040873500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
955
ĐầuĐuôi
01, 3, 7
10
21, 9
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 16-10-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
954
ĐầuĐuôi
02, 5
19
26
38
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 14-10-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
928
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16342
Giải sáuG6
20562119000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
953
ĐầuĐuôi
01, 6
1 
22, 5
30, 4
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 12-10-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
1223
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18782
Giải sáuG6
18611883000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
952
ĐầuĐuôi
01, 7
13, 6
27
35
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 09-10-2022
Đặc biệtĐB
13
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
1014
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17746
Giải sáuG6
16803160500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
951
ĐầuĐuôi
0 
13, 5
20, 5
35
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 07-10-2022
Đặc biệtĐB
18
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
793
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14206
Giải sáuG6
15061056500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
950
ĐầuĐuôi
0 
18
20, 9
34, 6, 8
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 05-10-2022
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
990
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15944
Giải sáuG6
13427711000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
949
ĐầuĐuôi
09
18
23, 4, 9
34
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 02-10-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
971
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17210
Giải sáuG6
21270243500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
948
ĐầuĐuôi
03
17
28
30, 1, 2
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 30-09-2022
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1131
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17869
Giải sáuG6
19422090500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
947
ĐầuĐuôi
04
11, 9
20
35
41
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 28-09-2022
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
953
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16363
Giải sáuG6
17875801500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
946
ĐầuĐuôi
04, 5, 7
1 
24, 7
30
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 25-09-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
793
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14773
Giải sáuG6
16272183500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
945
ĐầuĐuôi
03, 5, 8
1 
2 
31, 3, 4
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 23-09-2022
Đặc biệtĐB
21
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
788
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14836
Giải sáuG6
14840078500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
944
ĐầuĐuôi
01
12
21, 8
30
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 21-09-2022
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
871
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14638
Giải sáuG6
13397869000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
943
ĐầuĐuôi
05
10, 4
25
3 
42, 5
5 
6 
7 
8 
9