Sổ kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45

30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 01-07-2022
Đặc biệtĐB
17
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
1509
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25810
Giải sáuG6
55416491000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
908
ĐầuĐuôi
0 
17
26
30, 1, 3, 9
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 29-06-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
907
ĐầuĐuôi
01
19
20, 7
30, 2
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 26-06-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
36
 
Giải tưG4
1501
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24565
Giải sáuG6
44984697500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
906
ĐầuĐuôi
03, 7, 8
18
27
36
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 24-06-2022
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
42
 
Giải tưG4
1456
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22966
Giải sáuG6
40655214000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
905
ĐầuĐuôi
07
16, 8
2 
32, 4
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 22-06-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
22
 
Giải tưG4
1112
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20653
Giải sáuG6
36830904000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
904
ĐầuĐuôi
03
1 
20, 3
30, 3, 5
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 19-06-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
969
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16901
Giải sáuG6
32798069000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
903
ĐầuĐuôi
01
1 
24, 5
31, 9
40
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 17-06-2022
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
32
 
Giải tưG4
1347
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19105
Giải sáuG6
28961809500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
902
ĐầuĐuôi
05, 8
1 
26, 9
35
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 15-06-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
14
 
Giải tưG4
1067
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18620
Giải sáuG6
25773380500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
901
ĐầuĐuôi
01, 6
12
20
36, 9
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 12-06-2022
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
1073
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17270
Giải sáuG6
23453316000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
900
ĐầuĐuôi
06
14, 9
22
3 
40, 2
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 10-06-2022
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
14
 
Giải tưG4
919
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15658
Giải sáuG6
21682925500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
899
ĐầuĐuôi
0 
10
23, 5, 6
30
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 08-06-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1124
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17341
Giải sáuG6
19988694000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
898
ĐầuĐuôi
02
10, 3, 5
22
36
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 05-06-2022
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
927
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15355
Giải sáuG6
18393789500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
897
ĐầuĐuôi
06, 8
1 
21, 8
30, 5
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 03-06-2022
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
836
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14298
Giải sáuG6
16907266000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
896
ĐầuĐuôi
05, 8
1 
2 
34, 8, 9
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 01-06-2022
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
993
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14935
Giải sáuG6
15582586500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
895
ĐầuĐuôi
06
10
21, 3, 8
39
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 29-05-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
1003
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13916
Giải sáuG6
14256983000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
894
ĐầuĐuôi
02, 6
19
24
30
42
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 27-05-2022
Đặc biệtĐB
16
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
25
 
Giải tưG4
784
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12281
Giải sáuG6
13079045500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
893
ĐầuĐuôi
0 
16
21, 3, 7
35
41
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 25-05-2022
Đặc biệtĐB
19
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
28
 
Giải tưG4
1266
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21478
Giải sáuG6
37336878000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
892
ĐầuĐuôi
0 
19
26, 7
39
44, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 22-05-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
29
 
Giải tưG4
1169
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18995
Giải sáuG6
33635682500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
891
ĐầuĐuôi
01, 7
10
24
33
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 20-05-2022
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1065
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18205
Giải sáuG6
30055438000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
890
ĐầuĐuôi
0 
12, 7
2 
34, 9
44, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 18-05-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
27
 
Giải tưG4
1295
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19331
Giải sáuG6
26804142000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
889
ĐầuĐuôi
03
17
23
37
40, 2
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 15-05-2022
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
984
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17246
Giải sáuG6
24169204000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
888
ĐầuĐuôi
05
1 
20, 1
31, 4, 7
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 13-05-2022
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
25
 
Giải tưG4
969
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16983
Giải sáuG6
22293891500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
887
ĐầuĐuôi
07, 8
18
29
3 
41, 4
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 11-05-2022
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
30
 
Giải tưG4
1025
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17700
Giải sáuG6
20622299500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
886
ĐầuĐuôi
02, 6, 7
18
2 
34
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 08-05-2022
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
994
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16140
Giải sáuG6
19023068000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
885
ĐầuĐuôi
04
12
20, 5
35, 7
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 06-05-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
876
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14878
Giải sáuG6
17465051000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
884
ĐầuĐuôi
01, 3
15, 6
2 
34
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 04-05-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
874
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14422
Giải sáuG6
15915138500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
883
ĐầuĐuôi
01, 4
1 
23, 8
33, 8
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 01-05-2022
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
791
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12766
Giải sáuG6
14476477000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
882
ĐầuĐuôi
08
1 
21, 6
35, 7
42
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 29-04-2022
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
885
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13925
Giải sáuG6
13161021000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
881
ĐầuĐuôi
05
12, 6
25, 6
32
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 27-04-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
26
 
Giải tưG4
1540
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23355
Giải sáuG6
36546933000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
880
ĐầuĐuôi
03, 9
14, 7
27
32
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 24-04-2022
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
1274
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21604
Giải sáuG6
32384289000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
879
ĐầuĐuôi
09
12
23
30, 2
40
5 
6 
7 
8 
9