Sổ kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 26-03-2023
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1012
ĐầuĐuôi
06
16, 8
25
34
45
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 24-03-2023
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1101
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19684
Giải sáuG6
32015387000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1020
ĐầuĐuôi
06
14, 5, 8
24
3 
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 22-03-2023
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
27
 
Giải tưG4
1226
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20102
Giải sáuG6
28336399500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1019
ĐầuĐuôi
05, 8
10, 5, 7
2 
3 
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 19-03-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
26
 
Giải tưG4
1382
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19960
Giải sáuG6
24811119000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1018
ĐầuĐuôi
02, 7
10
21, 8
35
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 17-03-2023
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
25
 
Giải tưG4
1311
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20099
Giải sáuG6
22922875000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1017
ĐầuĐuôi
05, 7
12
22, 6
33
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 15-03-2023
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
30
 
Giải tưG4
1141
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19544
Giải sáuG6
21319497500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1016
ĐầuĐuôi
0 
11, 9
23, 8
34, 5
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 12-03-2023
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
39
 
Giải tưG4
1013
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16711
Giải sáuG6
19674351500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1015
ĐầuĐuôi
0 
10
28, 9
31, 3, 7
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 10-03-2023
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1156
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17148
Giải sáuG6
18137132500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1014
ĐầuĐuôi
03, 5
13
22
36
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 08-03-2023
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
1085
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17257
Giải sáuG6
16668406500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1013
ĐầuĐuôi
0 
10, 3
22, 5, 8
36
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 05-03-2023
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
911
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16310
Giải sáuG6
15021254500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1012
ĐầuĐuôi
09
11
24
31, 6
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 03-03-2023
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
792
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14455
Giải sáuG6
13518471500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1011
ĐầuĐuôi
0 
10
22, 6, 7
33
43
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 01-03-2023
Đặc biệtĐB
13
Giải nhấtG1
02
Giải nhìG2
Giải baG3
59
 
Giải tưG4
3110
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
48675
Giải sáuG6
48383620000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1010
ĐầuĐuôi
0 
13, 4
29
33, 8
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 26-02-2023
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
47
 
Giải tưG4
2444
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
41868
Giải sáuG6
87754341500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1009
ĐầuĐuôi
04, 9
16
26, 8
3 
42
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 24-02-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
29
 
Giải tưG4
2192
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
35356
Giải sáuG6
79907120500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1008
ĐầuĐuôi
01
10, 6
22
35
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 22-02-2023
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
51
 
Giải tưG4
2338
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
39630
Giải sáuG6
72458330000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1007
ĐầuĐuôi
08
16
22, 3, 8
38
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 19-02-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
43
 
Giải tưG4
1979
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31792
Giải sáuG6
65155827000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1006
ĐầuĐuôi
02
1 
20, 2, 8, 9
38
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 17-02-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
49
 
Giải tưG4
2036
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33358
Giải sáuG6
58862337500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1005
ĐầuĐuôi
01, 5
10, 3
23, 5
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 15-02-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
34
 
Giải tưG4
1663
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
29392
Giải sáuG6
52573149000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1004
ĐầuĐuôi
01, 2, 8
1 
20, 4
31
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 12-02-2023
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
30
 
Giải tưG4
1700
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27864
Giải sáuG6
46539623000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1003
ĐầuĐuôi
03, 5
11
23, 4
3 
42
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 10-02-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
28
 
Giải tưG4
1664
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26501
Giải sáuG6
41745505000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1002
ĐầuĐuôi
01
11
23, 7
33, 9
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 08-02-2023
Đặc biệtĐB
13
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
36
 
Giải tưG4
1600
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23600
Giải sáuG6
37143174500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1001
ĐầuĐuôi
0 
13, 5
23, 9
31, 4
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 05-02-2023
Đặc biệtĐB
13
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
29
 
Giải tưG4
1261
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20845
Giải sáuG6
32791181500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1000
ĐầuĐuôi
0 
13, 5
23, 9
31, 4
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 03-02-2023
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
29
 
Giải tưG4
1133
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19206
Giải sáuG6
28986447000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
999
ĐầuĐuôi
04
11, 6
2 
30, 3
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 01-02-2023
Đặc biệtĐB
16
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
22
 
Giải tưG4
1084
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19505
Giải sáuG6
25270714500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
998
ĐầuĐuôi
0 
16
21, 7, 9
34
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 29-01-2023
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
1026
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18196
Giải sáuG6
22873004500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
997
ĐầuĐuôi
05
1 
21, 6, 7
32, 3
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 27-01-2023
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
1095
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18662
Giải sáuG6
20897525000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
996
ĐầuĐuôi
0 
10, 3
21, 9
3 
41, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 25-01-2023
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
28
 
Giải tưG4
1102
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19302
Giải sáuG6
18900382500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
995
ĐầuĐuôi
0 
12, 4, 8
22, 8
31
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 20-01-2023
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
994
ĐầuĐuôi
03, 7
13
29
32
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 18-01-2023
Đặc biệtĐB
*
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
131422869300
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1016
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 15-01-2023
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
1133
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18386
Giải sáuG6
14962713000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
993
ĐầuĐuôi
08, 9
15
21, 6
3 
45
5 
6 
7 
8 
9