Sổ kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 22-09-2021
Đặc biệtĐB
19
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
ĐầuĐuôi
05
19, 0
22
36
45
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 19-09-2021
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
ĐầuĐuôi
06
1 
24, 8
31, 6
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 17-09-2021
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
07
 
Giải tưG4
577
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
8982
Giải sáuG6
13530158500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
785
ĐầuĐuôi
06
10, 5
2 
37, 9
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 15-09-2021
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
483
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
7669
Giải sáuG6
12731541500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
784
ĐầuĐuôi
0 
11, 4, 7
24, 9
35
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 12-09-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
02
Giải nhìG2
Giải baG3
23
 
Giải tưG4
750
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11647
Giải sáuG6
14139591250
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
783
ĐầuĐuôi
04, 8
1 
21, 9
33
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 10-09-2021
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
480
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9179
Giải sáuG6
26526202500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
782
ĐầuĐuôi
0 
10, 6
22
36
43, 4
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 08-09-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
560
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9398
Giải sáuG6
24753445000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
781
ĐầuĐuôi
04
18
28
32, 6
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 05-09-2021
Đặc biệtĐB
15
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
448
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
7674
Giải sáuG6
23703678500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
780
ĐầuĐuôi
0 
15, 8
25, 7, 9
34
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 03-09-2021
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
779
ĐầuĐuôi
06
11, 8
23
32
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 01-09-2021
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
09
 
Giải tưG4
446
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
8169
Giải sáuG6
22155215500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
778
ĐầuĐuôi
06
13
2 
33, 4
40, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 29-08-2021
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
409
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
6986
Giải sáuG6
21293308500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
777
ĐầuĐuôi
01
18
21, 5, 7
35
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 27-08-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
516
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
8176
Giải sáuG6
20426007500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
776
ĐầuĐuôi
04
10, 1, 5
24
37
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 25-08-2021
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
463
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
7924
Giải sáuG6
19773149500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
775
ĐầuĐuôi
01, 3, 5
17
22
33
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 22-08-2021
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
ĐầuĐuôi
06, 7
18
25
3 
40, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 20-08-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
03
 
Giải tưG4
362
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
5695
Giải sáuG6
18472892000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
773
ĐầuĐuôi
04, 8
17
27
32, 6
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 18-08-2021
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
653
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9973
Giải sáuG6
17869440500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
772
ĐầuĐuôi
0 
10, 6, 9
27, 8
36
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 23-07-2021
Đặc biệtĐB
19
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
771
ĐầuĐuôi
0 
19
26
31, 3
41, 2
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 21-07-2021
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
652
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10877
Giải sáuG6
16087964500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
770
ĐầuĐuôi
08
10, 2
29
34, 7
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 18-07-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
844
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13262
Giải sáuG6
15017833500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
769
ĐầuĐuôi
03, 8
19
21, 5
36
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 16-07-2021
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
23
 
Giải tưG4
831
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12090
Giải sáuG6
13992056500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
768
ĐầuĐuôi
01, 9
18
26
3 
41, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 14-07-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
793
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11732
Giải sáuG6
13052822500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
767
ĐầuĐuôi
04
11
22, 9
37
43
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 11-07-2021
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
14
 
Giải tưG4
1049
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17162
Giải sáuG6
35050968000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
766
ĐầuĐuôi
02, 8
15, 7, 9
2 
30
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 09-07-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
23
 
Giải tưG4
1136
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18237
Giải sáuG6
32309994000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
765
ĐầuĐuôi
04, 9
17, 8
28
32
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 07-07-2021
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
929
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17106
Giải sáuG6
30668735000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
764
ĐầuĐuôi
01, 6
13
2 
30, 4
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 04-07-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
32
 
Giải tưG4
972
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16393
Giải sáuG6
28743212000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
763
ĐầuĐuôi
03
14, 5
21, 6
37
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 02-07-2021
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
739
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15812
Giải sáuG6
27110872500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
762
ĐầuĐuôi
01
14, 5, 8
2 
32
45
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 30-06-2021
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
1040
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16658
Giải sáuG6
25400284500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
761
ĐầuĐuôi
02, 5, 6, 8
10
2 
32
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 27-06-2021
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
27
 
Giải tưG4
977
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16751
Giải sáuG6
23704232000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
760
ĐầuĐuôi
05
10
29
37
42, 4
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 25-06-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
942
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16641
Giải sáuG6
22180507500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
759
ĐầuĐuôi
03, 5, 6
1 
23, 4
39
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 23-06-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
910
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15594
Giải sáuG6
20526628000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
758
ĐầuĐuôi
04, 7
1 
20, 8
33
41
5 
6 
7 
8 
9