Sổ kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45

30 lượt quay, kết thúc vào 20-01-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 19-01-2022
Đặc biệtĐB
14
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
838
ĐầuĐuôi
0 
14
21, 5
34, 7, 9
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 16-01-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
837
ĐầuĐuôi
01, 3, 4, 5
1 
2 
32, 3
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 14-01-2022
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
29
 
Giải tưG4
1069
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16417
Giải sáuG6
13303467000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
836
ĐầuĐuôi
05
14
27
30, 8
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 12-01-2022
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
46
 
Giải tưG4
1362
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21287
Giải sáuG6
23657658500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
835
ĐầuĐuôi
03, 6
13, 5
2 
36
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 09-01-2022
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
31
 
Giải tưG4
1397
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21832
Giải sáuG6
21975994000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
834
ĐầuĐuôi
06, 7
11
22
35
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 07-01-2022
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
28
 
Giải tưG4
1063
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18275
Giải sáuG6
20272931500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
833
ĐầuĐuôi
0 
10, 3
24, 8
38
44
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 05-01-2022
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
969
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17593
Giải sáuG6
18547498500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
832
ĐầuĐuôi
01, 3, 8, 9
1 
2 
35
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 02-01-2022
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
23
 
Giải tưG4
1003
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16498
Giải sáuG6
16699523500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
831
ĐầuĐuôi
0 
11, 7
2 
30, 6
41, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 31-12-2021
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
964
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15941
Giải sáuG6
15087497500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
830
ĐầuĐuôi
02, 5
12
2 
33
41, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 29-12-2021
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
787
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14436
Giải sáuG6
13578555500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
829
ĐầuĐuôi
05
1 
27
33, 4, 8
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 26-12-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
23
 
Giải tưG4
1166
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18758
Giải sáuG6
16762864500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
828
ĐầuĐuôi
04
11, 6
24
35
44
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 24-12-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
928
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16116
Giải sáuG6
15138833000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
827
ĐầuĐuôi
03
17
25, 6
36, 8
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 22-12-2021
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
1053
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17156
Giải sáuG6
13485049000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
826
ĐầuĐuôi
08
16, 7
23, 8
38
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 19-12-2021
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
31
 
Giải tưG4
1213
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19203
Giải sáuG6
20636521000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
825
ĐầuĐuôi
0 
12, 5
24
30, 6
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 17-12-2021
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
23
 
Giải tưG4
1044
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17892
Giải sáuG6
18887000500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
824
ĐầuĐuôi
08
15, 6
21, 5
33
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 15-12-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
1071
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17477
Giải sáuG6
17097562500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
823
ĐầuĐuôi
03
18
29
30, 9
41
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 12-12-2021
Đặc biệtĐB
16
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
17
 
Giải tưG4
965
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16237
Giải sáuG6
15281516500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
822
ĐầuĐuôi
0 
16
21, 9
3 
40, 1, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 10-12-2021
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
928
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15479
Giải sáuG6
13578476000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
821
ĐầuĐuôi
01, 4
17, 9
24
3 
42
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 08-12-2021
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
53
 
Giải tưG4
2046
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
35683
Giải sáuG6
98295409000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
820
ĐầuĐuôi
02, 3
16, 9
22
34
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 05-12-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
41
 
Giải tưG4
1988
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
35904
Giải sáuG6
90627189000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
819
ĐầuĐuôi
03, 5, 6
1 
2 
31, 4, 5
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 03-12-2021
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
23
 
Giải tưG4
1568
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
29952
Giải sáuG6
83634807000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
818
ĐầuĐuôi
0 
10, 4
29
37, 8
40
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 01-12-2021
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
38
 
Giải tưG4
1789
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31669
Giải sáuG6
77215625000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
817
ĐầuĐuôi
08, 9
1 
2 
30, 1, 8
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 28-11-2021
Đặc biệtĐB
13
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
49
 
Giải tưG4
2297
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
35169
Giải sáuG6
71075874500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
816
ĐầuĐuôi
0 
13, 7
26, 7
31, 7
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 26-11-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
34
 
Giải tưG4
1471
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26760
Giải sáuG6
65028430500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
815
ĐầuĐuôi
04
18
25, 9
32, 4
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 24-11-2021
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
39
 
Giải tưG4
1750
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28085
Giải sáuG6
59369630000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
814
ĐầuĐuôi
02
10, 8
23
34, 6
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 21-11-2021
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
34
 
Giải tưG4
1701
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27481
Giải sáuG6
53981901500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
813
ĐầuĐuôi
01
12
29
3 
40, 4, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 19-11-2021
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
43
 
Giải tưG4
1622
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26009
Giải sáuG6
49093217500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
812
ĐầuĐuôi
09
10
26, 8
39
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 17-11-2021
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
1474
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23654
Giải sáuG6
44760096500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
811
ĐầuĐuôi
04
15
25, 6
32, 5
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 14-11-2021
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
32
 
Giải tưG4
810
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
1282
Giải sáuG6
21647
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
810
ĐầuĐuôi
03, 5
18
28
3 
42, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 12-11-2021
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
809
ĐầuĐuôi
0 
11, 4, 8
24
35, 7
4 
5 
6 
7 
8 
9