Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 4D

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 21-09-2021
Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
*
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
756
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ bảyT7 ngày 18-09-2021
Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
*
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
755
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 16-09-2021
Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
*
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
754
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 14-09-2021
Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
*
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
753
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ bảyT7 ngày 11-09-2021
Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
*
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
752
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 09-09-2021
Đặc biệtĐB
Giải nhấtG1
*
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
751
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 31-08-2021
Đặc biệtĐB
E
Giải nhấtG1
0023
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
00
0
0
1
1
 
 
Giải nămG5
00
Giải sáuG6
09
 
 
Giải bảyG7
37
Giải támG8
722
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ bảyT7 ngày 28-08-2021
Đặc biệtĐB
C
Giải nhấtG1
4926
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
02
0
0
1
4
 
 
Giải nămG5
01
Giải sáuG6
04
 
 
Giải bảyG7
53
Giải támG8
721
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 26-08-2021
Đặc biệtĐB
D
Giải nhấtG1
3358
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
02
0
0
2
1
 
 
Giải nămG5
00
Giải sáuG6
07
 
 
Giải bảyG7
60
Giải támG8
720
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 24-08-2021
Đặc biệtĐB
A
Giải nhấtG1
6788
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
719
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ bảyT7 ngày 21-08-2021
Đặc biệtĐB
D
Giải nhấtG1
4514
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
718
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 19-08-2021
Đặc biệtĐB
B
Giải nhấtG1
8967
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
717
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 22-07-2021
Đặc biệtĐB
B
Giải nhấtG1
0289
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
02
0
0
0
56
 
 
Giải nămG5
03
Giải sáuG6
17
 
 
Giải bảyG7
318
Giải támG8
716
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 20-07-2021
Đặc biệtĐB
C
Giải nhấtG1
8665
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
03
0
0
9
6
 
 
Giải nămG5
02
Giải sáuG6
19
 
 
Giải bảyG7
184
Giải támG8
715
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ bảyT7 ngày 17-07-2021
Đặc biệtĐB
E
Giải nhấtG1
0797
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
02
0
0
18
0
 
 
Giải nămG5
06
Giải sáuG6
22
 
 
Giải bảyG7
419
Giải támG8
714
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 15-07-2021
Đặc biệtĐB
D
Giải nhấtG1
9429
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
05
0
0
0
25
 
 
Giải nămG5
04
Giải sáuG6
12
 
 
Giải bảyG7
265
Giải támG8
713
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 13-07-2021
Đặc biệtĐB
C
Giải nhấtG1
7002
Giải nhìG2
Giải baG3
01
0
Giải tưG4
03
0
0
17
0
 
 
Giải nămG5
05
Giải sáuG6
21
 
 
Giải bảyG7
307
Giải támG8
712
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ bảyT7 ngày 10-07-2021
Đặc biệtĐB
G
Giải nhấtG1
3166
Giải nhìG2
Giải baG3
02
0
Giải tưG4
00
0
0
108
25
 
 
Giải nămG5
04
Giải sáuG6
12
 
 
Giải bảyG7
478
Giải támG8
711
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 08-07-2021
Đặc biệtĐB
G
Giải nhấtG1
1703
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
07
0
0
22
28
 
 
Giải nămG5
09
Giải sáuG6
20
 
 
Giải bảyG7
288
Giải támG8
710
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 06-07-2021
Đặc biệtĐB
A
Giải nhấtG1
1654
Giải nhìG2
Giải baG3
25
0
Giải tưG4
04
0
0
3
14
 
 
Giải nămG5
11
Giải sáuG6
24
 
 
Giải bảyG7
304
Giải támG8
709
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ bảyT7 ngày 03-07-2021
Đặc biệtĐB
A
Giải nhấtG1
8654
Giải nhìG2
Giải baG3
02
0
Giải tưG4
31
0
0
17
16
 
 
Giải nămG5
12
Giải sáuG6
22
 
 
Giải bảyG7
267
Giải támG8
708
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 01-07-2021
Đặc biệtĐB
B
Giải nhấtG1
7019
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
08
0
0
14
16
 
 
Giải nămG5
01
Giải sáuG6
105
 
 
Giải bảyG7
342
Giải támG8
707
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 29-06-2021
Đặc biệtĐB
C
Giải nhấtG1
0043
Giải nhìG2
Giải baG3
02
0
Giải tưG4
06
0
0
0
54
 
 
Giải nămG5
13
Giải sáuG6
26
 
 
Giải bảyG7
255
Giải támG8
706
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ bảyT7 ngày 26-06-2021
Đặc biệtĐB
C
Giải nhấtG1
4204
Giải nhìG2
Giải baG3
02
0
Giải tưG4
06
0
0
0
54
 
 
Giải nămG5
13
Giải sáuG6
26
 
 
Giải bảyG7
255
Giải támG8
705
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 24-06-2021
Đặc biệtĐB
C
Giải nhấtG1
1205
Giải nhìG2
Giải baG3
03
0
Giải tưG4
04
0
0
13
11
 
 
Giải nămG5
11
Giải sáuG6
34
 
 
Giải bảyG7
236
Giải támG8
704
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 22-06-2021
Đặc biệtĐB
B
Giải nhấtG1
9289
Giải nhìG2
Giải baG3
07
0
Giải tưG4
03
0
0
68
0
 
 
Giải nămG5
26
Giải sáuG6
27
 
 
Giải bảyG7
442
Giải támG8
703
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ bảyT7 ngày 19-06-2021
Đặc biệtĐB
C
Giải nhấtG1
8559
Giải nhìG2
Giải baG3
11
0
Giải tưG4
11
0
0
0
58
 
 
Giải nămG5
08
Giải sáuG6
26
 
 
Giải bảyG7
356
Giải támG8
702
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 17-06-2021
Đặc biệtĐB
B
Giải nhấtG1
9211
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
05
0
0
0
35
 
 
Giải nămG5
11
Giải sáuG6
26
 
 
Giải bảyG7
288
Giải támG8
701
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 15-06-2021
Đặc biệtĐB
D
Giải nhấtG1
4173
Giải nhìG2
Giải baG3
08
0
Giải tưG4
05
0
0
20
23
 
 
Giải nămG5
14
Giải sáuG6
36
 
 
Giải bảyG7
315
Giải támG8
700
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ bảyT7 ngày 12-06-2021
Đặc biệtĐB
G
Giải nhấtG1
2193
Giải nhìG2
Giải baG3
00
0
Giải tưG4
04
0
0
9
21
 
 
Giải nămG5
04
Giải sáuG6
20
 
 
Giải bảyG7
357
Giải támG8
699
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9